Quote du jour | Onschuldig

Hoe kun je onschuldig zijn en tegelijk de Koran als je heilige boek hebben? Thierry Baudet vindt dat alle gelovige moslims nog niet eens verdacht, maar zelfs ronduit schuldig zijn. Aan iets. Zodoende meent Hassnae Bouazza dat het geen enkele zin heeft als moslims afstand nemen van IS. Het is toch nooit genoeg: Maar die wantrouwende niet-moslims, die om afstand-krijsende ‘islamcritici’, zijn niet te bevredigen, omdat ze altijd wel weer redenen zullen vinden om je te wantrouwen, verdacht te maken, te haten. Het euvel is namelijk niet dat je misschien op een dag met een afgehakt hoofd in je hand bij hen aan klopt, maar dat je, als moslim, anders bent, en ze je om die reden ten diepste minachten. Je bent van buiten, zouden ze in de provincie zeggen. Ze moeten je niet en zullen steeds met nieuwe eisen komen. Zo tweette afgelopen week de zogenaamde intellectueel Thierry Baudet dat mensen die de koran als heilig boek beschouwen niet onschuldig kunnen zijn. Bouazza heeft een punt, lijkt me. Maar - interessant detail - deze mening mocht dus niet in het NRC. Vast vanwege de toon, of zo.

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.