Grafiek van de dag: Media

Thomas Baekdal heeft een een grafiek met toelichting (Where is Everyone?) gepubliceerd van de media verschuivingen in de laatste 210 jaar en doet meteen een poging om toekomstige trends te voorspellen. Altijd een linke hobby natuurlijk aangezien je alleen kunt opnemen wat je al kent. Die grote doorbraak van over 3 jaar staat er nog niet bij, en het valt te betwijfelen of de traditionele nieuwsmedia al binnen 5 jaar het loodje zullen leggen. Baekdal is een optimist als Jeff Jarvis waar het gaat om de toekomst van social media: alles zal goed komen en iedereen heeft straks een gepersonaliseerde nieuwsstroom. Wat opvalt in zijn grafiek is de (schijnbaar) onvermijdelijke teloorgang van media ten koste van de volgende generatie. Wellicht zijn de ontwikkelingen waar Andrew Keen zich zorgen over maakt onderdeel van een vast patroon dat nu pas zichtbaar wordt.

Door: Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Lezen: Venus in het gras, door Christian Jongeneel

Op een vroege zomerochtend loopt de negentienjarige Simone naakt weg van haar vaders boerderij. Ze overtuigt een passerende automobiliste ervan om haar mee te nemen naar een afgelegen vakantiehuis in het zuiden van Frankrijk. Daar ontwikkelt zich een fragiele verstandhouding tussen de twee vrouwen.

Wat een fijne roman is Venus in het gras! Nog nooit kon ik zoveel scènes tijdens het lezen bijna ruiken: de Franse tuin vol kruiden, de schapen in de stal, het versgemaaide gras. – Ionica Smeets, voorzitter Libris Literatuurprijs 2020.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

De lente van LLiNK

GeenCommentaar heeft ruimte voor gastloggers. Dit keer wederom Bram Vollaers, hoofd Radio bij LLiNK.

Logo LLiNK

De strijd om zendtijd in het publieke bestel is bijna beslecht. De finale van de wervingscampagnes is ingezet en over twee weken bent u echt af van al die advertenties, aangepaste uitzendingen en omroepdirecteuren in praatprogramma’s. Twijfelt u nog over een lidmaatschap? Nu is de tijd om te beslissen. Mocht u het allemaal echt niet meer uithouden, zet uw radio en televisie dan uit en ga naar buiten. Het is lente.

Bij LLiNK zijn we er wel aan toe. Onze eigen financiële crisis bleek een winterdip van jewelste. We zijn in de kou gezet door vertrokken verantwoordelijken en moeten nu de gevolgen dragen. Dat de bioboer niet meer komt en de schoonmaakster is vertrokken is wel te overzien. Dat we afscheid hebben moeten nemen van enkele freelancers en dat ook de contracten van vaste krachten niet worden verlengd, valt ons zwaar. De winter was streng.

Gelukkig weten we hier het een en ander over tuinieren en is duidelijk dat ook een strenge winter eindigt met knopjes aan bomen en bloemetjes aan planten. Nu de ergste kou uit de lucht is hopen we daarom voorzichtig dat het nieuwe leven ook bij LLiNK kan beginnen. De grote groei van ons ledenaantal in de afgelopen weken en de voorlopige hervatting van onze financiering doen in ieder geval denken aan de eerste zwaluwen. Met 150.000 leden en een begroting die onze schuld kan laten verdampen maken zij misschien nog eens zomer.

Nieuw leven voor de groenste omroep betekent niet dat we zomaar verder willen waar we gebleven waren. Op de radio heeft LLiNK zijn zaakjes al aardig op orde, maar op televisie en internet zijn de plannen vooralsnog groter geweest dan de daden. Alhoewel, hele mooie dingen waren er ook, dat bewijst het beste van LLiNK. Met meer zendtijd zullen wij echter laten zien dat LLiNK 2.0 het maken van mooie programma’s op alle platforms echt in de groene vingers heeft.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Het begint met taal, maar niet bij VROM

Al enige tijd is hij te horen, een radiospotje van VROM die de Nederlandse taal propageert onder de noemer Het begint met taal. Een krukkig sprekende buitenlander begrijpt niet wat de Nederlander bedoelt. ‘Wilt u broeder of dokter worden in het ziekenhuis?’ vraagt de Nederlander. ‘Niet mijn broer werken, iek werken’. Maar wij maken de taaltest op de site van Het begint met taal ook al fout.

De kans is klein dat een anderstalige naar Radio 1 zal luisteren en als hij het al doet, zal-ie vermoedelijk weinig begrijpen van de radiospot van Postbus 51. We juichen elk initiatief toe, hoor. Maar als wij al de test op de site van hetbegintmettaal.nl niet goed maken, wat moet Achmed, Zohair of Mbeke er dan van maken?

inburgering2
inburgering1

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Top 2000 symboliseert conservatisme

Als er iets goed tot uitdrukking brengt dat Nederland zichzelf eigenlijk nauwelijks meer ontwikkelt sinds halverwege de jaren tachtig, is het wel de roemruchte Top 2000 van radio 2. Dat symboliseert voor mij het conservatisme van de massa. Natuurlijk zijn er hier en daar nog wel wat subculturen te vinden die niet zijn blijven steken in de jaren zeventig, maar die zitten in de marge. De hardwerkende Jan Modaal vindt het allemaal wel best zo. Feest der herkenning wordt het eufemistisch genoemd. Vastzitten noem ik het. En dat kinderen tegenwoordig schijnbaar gewoon meegaan naar diezelfde nostalgie-trips als hun ouders, is al helemaal schrijnend. Trap toch eens die heilige huisje om zeg, mietjes!

Afijn, het beste is het conservatisme te visualiseren door het aantal platen naar jaar van uitgifte op te tellen en in een mooie lijndiagram te plaatsen. Zet er dan ook nog eens diezelfde lijn bij, maar dan van de editie uit 2000 en je ziet hoe weinig beweging er eigenlijk in zit.


Het stukje van voor 1956 heb ik weggelaten, dat zijn maar een paar plaatjes.
Verder is het gemiddelde van de jaartallen in 2000 1975 en een beetje. In 2008 is het gemiddelde opgeschoven naar 1978 en een beetje. Die verschuiving komt waarschijnlijk door de vergeetachtigheid. Dat krijg je als je die hersencellen nooit meer stimuleert met nieuwe impulsen.

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.

Quote du Jour | Radio Teheran

“I used to carry a small transistor radio and listen to the local stations. No matter which continent I was on, I could always find out what was happening in the world. Now radio is worthless. When I turn the dial I get ten stations, each using a different language, and I can’t understand a word. If I travel a thousand miles, I get ten new equally incomprehensible stations. Are they saying that the money in my pocket is no longer any good? Are they saying that war has broken out?”

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

GC bij Tros Radio online

Vanmiddag vanaf ongeveer kwart over vijf zal GeenCommentaar te gast zijn in het programma Tros Radio online. Het zal – verrassing – gaan over onze GeenStijlChecker. Het College Bescherming Persoonsgegevens zal in dezelfde uitzending ook aan bod komen.

GeenCommentaar zal vertegenwoordigd worden door Christian.

Voor de live stream verwijzen we u graag door naar de officiële player.

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Vorige Volgende