Handboek voor Ontkenners

In deze gastbijdrage een handig naslagwerk voor 'verdeeld Nederland'.  Met dank aan iamzero. Eerder verschenen op zijn webstek. Voorwoord bij de eerste druk Nog nooit in de geschiedenis van de mensheid was er ten tijde van een wereldwijde crisis zo veel informatie beschikbaar die de ernst van de situatie in alle transparantie beschreef. De waarheid lag nog nooit zo voor het oprapen, zogezegd. Maar ook nog nooit in de geschiedenis van de mensheid was er zo veel wantrouwen tegen de meest evidente wetenschappelijke feiten. Deze proletenparadox der antifacters heeft de auteur geïnspireerd tot het opstellen van dit Handboek voor Ontkenners. Hij signaleerde dat anderhalf jaar lang onverdroten onzin ontkrachten een zware wissel trekt op bestrijders van bullshit. Steeds maar weer uitleggen dat een besmetting iets anders is dan een overlijden; na twintig maanden nog steeds dat gelul over de IFR moeten weerspreken; nog stééds gemekker over de PCR-test – dat moest efficiënter kunnen. Voor de ontkenners biedt dit boek een lichtvoetige maar ontnuchterende confrontatie met de werkelijkheid. Voor de bestrijders van kletskoek is het een handig naslagwerk: niet langer hoeven zij keer op keer de feiten op een rij te zetten, maar kunnen zij volstaan met een verwijzing naar hoofdstuk X, artikel y. Dit handboek pretendeert geenszins volledig te zijn. De wegen der ontkenners zijn immers ondoorgrondelijk en hun fantasie is jaloersmakend. Wel draagt dit werk zonder twijfel meer dan genoeg waarheid in zich om het wereldbeeld van de wappengeest, die immers buitengewoon kritisch is, te doen wankelen. HOOFDSTUK I: DE AANDOENING U vergelijkt Covid-19 met de griep. Eigenlijk was u om die reden in maart 2020 al af. Voor de volledigheid zullen we voor de mensen achter in de zaal nog een laatste keer enkele misverstanden uit de wereld helpen. Maar de IFR is vergelijkbaar met de griep. (zucht) Nee, dat is hij niet. Peru, met 33 miljoen inwoners, telt meer dan 200.000 coronadoden. Dat zou betekenen dat bij een IFR van 0,15% alle, maar dan ook werkelijk alle Peruvianen gemiddeld vier keer besmet zijn geweest. Tot en met juni 2021 had Nederland 31,5 duizend coronadoden (ja, echt waar), wat bij een IFR van 0,15% overeenkomt met 21 miljoen besmette Nederlanders. Overigens schat de WHO de IFR van griep op 0,02%. Maar ze hebben allemaal onderliggend lijden. Niet wezenlijk anders dan bij de griep. Verder geldt een verhoogde bloeddruk al als onderliggende aandoening, dus in feite is het bijzonder dat er nog mensen overlijden zonder. De resterende levensverwachting van een Nederlandse man van 80 is 7,98 jaar; van een vrouw zelfs 9,62 jaar. Maar 19.000 doden zijn twee griepseizoenen. Nee, we hebben dus 31.500 doden, niet die malle 19.000 van het RIVM. Dat de RIVM-cijfers incompleet zijn, wordt ook netjes uitgelegd. In een gemiddeld griepseizoen overlijden ca. 6,5 duizend mensen. Ter info: twee keer 6,5 is 13. Je moet de 1 en de 3 omdraaien en dan zit je nog te laag. Maar er was vorig jaar helemaal geen oversterfte. Specsavers heeft heel aardige aanbiedingen komende weken. Maar als je een auto-ongeluk krijgt en positief test, word je als coronadode geregistreerd. Dit is niet alleen flagrante onbewezen lariekoek die impliceert dat artsen wereldwijd zich voor dergelijke fraude zouden lenen (waarom?) – het zou ook betekenen dat er vanaf maart 2020 plotseling heel, heel, héél veel meer auto-ongelukken plaatsvonden. Dat terwijl we nota bene allemaal verplicht thuis zaten. Maar in 2018 lagen de ziekenhuizen ook vol. Dat klopt, althans, een weekje of zo. Er waren toen ook exact nul maatregelen van kracht om de verspreiding van de griep tegen te gaan, en een echt probleem is het niet geworden. Met corona hebben we nu al twee jaar een capaciteitsprobleem terwijl uitzonderlijke maatregelen gelden. Maar ze moeten gewoon de ic-capaciteit opschroeven. Waar een klein land groot in is: Mark Rutte heeft zodanig op de zorg bezuinigd dat nu over de hele wereld ziekenhuizen overspoeld worden met een handjevol mensen die positief getest zijn op een onschuldig virus. Ja, het zou kunnen dat de zorgcapaciteit in Nederland omhoog moet, al is dat makkelijker gezegd dan gedaan omdat er geen personeel is. Feit is dat de ic-capaciteit, die onder Rutte niet is teruggelopen laat staan gehalveerd, vóór corona min of meer voldoende bleek. Op korte termijn leidt meer ic-capaciteit in combinatie met een beleid dat stuurt op ic-capaciteit tot niets meer dan extra zieken en doden (zie Rusland; hoofdstuk II, artikel 3). In ruil daarvoor kunnen de kroegen dan een paar dagen langer open blijven. Maar waar is de griep nu dan? Nou? NoU?! De griep heeft vorig jaar geen voet aan de grond gekregen doordat we in lockdown waren – en dat werkt uiteraard (zie ook hoofdstuk VI). Dit kunnen veel mensen uit eigen ervaring bevestigen omdat zij anders dan anders in de winter van 2021 geen enkele vorm van verkoudheid hebben ervaren. Maar het is gewoon een seizoensvirus. Aha. Vandaar de piek na Dansen met Janssen in de barre winter van juli 2021. Maar je kunt gewoon thuisblijven bij klachten en de kwetsbaren isoleren. Mensen verspreiden het virus nog voordat zij symptomen hebben. Als dat niet zo was, dan was dit natuurlijk ook nooit een pandemie geworden. De kwetsbaren isoleren riekt overigens wel naar uitsluiting en medische apartheid, vindt u niet? Maar asymptomatische verspreiding bestaat niet. Jawel, Wybren van Haga. Dat is nu juist het hele probleem, en vandaar dat het verstandig is om regelmatig een zelftest te doen, behalve dan als je al klachten hebt. Maar het virus wordt vanzelf minder gevaarlijk, dat is bij alle virussen zo. Nee. Omdat het virus zich verspreidt voordat mensen symptomen hebben, heeft het virus er geen enkel voordeel bij als het meer of minder dodelijk wordt. Maar dit is toch geen ebola-achtig killervirus? Nee, corona is vele malen gevaarlijker juist doordat het minder dodelijk is. Bij de grootste uitbraak ooit van ebola stierven wereldwijd 11.300 mensen. Maar het is ontwikkeld in een lab. Dat is tamelijk onwaarschijnlijk, maar nog een geluk dat ze dan zo’n kneuzig 0,15%-virus gekweekt hebben. Hoe dan ook, zelfs als het wel zo zou zijn, verandert dit bar weinig aan de situatie. HOOFDSTUK II: DE ANDERE LANDEN U maakt graag een vergelijking met andere landen om aan te tonen dat het elders zonder maatregelen beter gaat – overigens zonder toe te lichten wat dit betekent voor de theorie van The Great Reset. Vergelijkingen met landen waar maatregelen overduidelijk wél echt effect hebben, of met landen waar een gebrek aan maatregelen desastreuze gevolgen heeft, kunnen op beduidend minder populariteit rekenen. Maar Zweden!!1! Anders dan de rest van Europa werden de Scandinavische landen in maart 2020 niet overvallen en hadden zij weken de tijd om zich voor te bereiden. Dat deden de Noren, Finnen, Denen en IJslanders dan ook. Met strenge maatregelen hielden zij corona vervolgens onder controle. Zo niet de Zweden. Daar stierven dan ook 10x zo veel mensen per hoofd van de bevolking als in Noorwegen. Dat leidde er weer toe dat de Zweden gedurende een groot deel van 2021 strengere maatregelen hadden dan wij. Dat de Zweden er een ongelooflijk potje van hebben gemaakt, onderstreepte ook de nationale onderzoekscommissie met het schaamrood op de kaken. Maar Gibraltar! Alsof het nog niet potsierlijk genoeg is om fucking Gibraltar aan te halen om te beargumenteren dat het vaccin niet zou werken omdat er mensen besmet raken, volstaat hier de melding dat tussen eind augustus en eind november 2021 welgeteld één (1) inwoner van Gibraltar overleden aan corona. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid was die niet gevaccineerd. Maar Rusland! Dit hoor je maar zelden. Niet verwonderlijk: Rusland heeft weliswaar de ziekenhuiscapaciteit gigantisch opgeschroefd, maar het voornaamste effect daarvan is geweest dat er meer ruimte kwam voor zieken, en dus ook voor meer doden. Te meer omdat men er niet dol is op vaccineren. De oversterfte kruipt inmiddels naar een miljoen. Maar Australië! Deze hel op aarde wordt vaak gebruikt als illustratie van de dystopie die ons te wachten staat. Dat zou inderdaad kunnen als we het virus ongebreideld rond laten gaan. Hoe het ook zij: je hoeft de strenge maatregelen in Australië niet goed te keuren om vast te stellen dat ze – mits nageleefd – in ieder geval wel werken om de besmettingsgraad laag te houden. Maar dat is een eiland! Noorwegen is geen eiland. Zuid-Korea is geen eiland. Vietnam is geen eiland. Thailand is geen eiland. Tevens: als je naar de besmettingskaarten in Europa kijkt, dan is Nederland wel degelijk een eiland. Maar daar is het heel dunbevolkt! Vrijwel nergens ter wereld wonen meer mensen per vierkante kilometer dan in Singapore. Omgekeerd: het door u bejubelde Zweden is ook heel dunbevolkt. HOOFDSTUK III: DE DIAGNOSE Het is wat met die lichamelijke integriteit in onze dictatuur: een heus wattenstaafje meters ver door de oneindige leegte in uw hoofd. Daar bent u vanzelfsprekend niet van gediend. Maar het virus is nog nooit geïsoleerd  U bent reddeloos verloren. Maar de PCR-test kan het virus niet aantonen. Welk een frappant toeval is het dan dat bij alle uitbraken over de hele wereld een stijging van positieve PCR-testen een uitstekende voorspeller blijkt van ziekenhuis- en ic-opnames twee weken later. Maar zeker 4% van de tests is vals-positief. Welnu, waar wacht u nog op? U hoeft zichzelf maar 25 keer te laten aanranden met zo’n wattenstaafje om een geldige QR-code te scoren. Maar toch even: als 4% van de testen een vals-positief resultaat geeft, hoe kan het dan dat in juni 2020 het percentage positieve tests überhaupt maar 0,4% was? En in Nieuw-Zeeland maandenlang 0,1%? Maar de Ct-waarde, maar weet je wel hoeveel cycli, maar de uitvinder van de PCR-test zei het zelf, maar blablabla. Deze discussie leek in mei 2020 wel zo’n beetje klaar, maar dit schijnt nog steeds zo nu en dan gezegd te worden. Volg deze meneer en hij weerlegt geduldig al uw kolder. HOOFDSTUK IV: DE BEHANDELING Als trotse bezitter van een immuunsysteem en een voorraad zink en vitamine D waarmee u een wereldoorlog kunt doorstaan, geldt voor u dat de behandeling van een corona-infectie een zeer hypothetische situatie betreft. Maakt u zich vooral geen zorgen. Maar er zijn gewoon werkzame medicijnen. Voor zover die er zijn, zullen ze worden ingezet. Zo niet, dan insinueert u dat artsen wereldwijd weigeren om hun patiënten beter te maken en wetenschappers dit in stand houden. Maar ik vertrouw op mijn immuunsysteem. Velen gingen (verleden tijd) u voor. En wat u met uw eigen leven doet, moet u zelf weten. Waar u aan voorbijgaat, is dat uw besmetting, die u doorgeeft aan één komma zoveel anderen, die dat weer doorgeven aan één komma zoveel anderen, leidt tot de dood van de ongelukkigen met een minder goed immuunsysteem. Dit kan u dus geen reet schelen. U vindt van wel omdat u thuis blijft bij klachten? Dan is het al te laat; zie hoofdstuk I, artikel 10. Maar in India gebruiken ze ivermectine. Deze claim zou waar kunnen zijn als er in India bovengemiddeld veel paarden zijn met last van wormen. Dit is niet de expertise van de auteur van dit handboek. Tegen Covid-19 bij mensen doet het spul in ieder geval niets. Studies die het tegendeel beweren zijn frauduleus en/of malicieus. Maar daar is corona anders wel onder controle. De sterfte aan corona in India werd in juli 2021 al geschat op een miljoen of vijf. HOOFDSTUK V: HET VACCIN Laten we niet om de hete brij heen draaien: u bent gewoon bang voor een prikje. Dat is helemaal niet erg; de mensen die u de gifspuit toedienen zijn heel vriendelijk en zijn getraind om uw angsten te beteugelen. Bij het lezen van dit hoofdstuk is het belangrijk om uzelf ervan te vergewissen dat een besmetting niet hetzelfde is als een overlijden. En dat het Engelse “death” vertaald dient te worden met “overlijden”, en niet met “besmetting”. Hier blijkt nogal wat verwarring over te bestaan. Maar het werkt helemaal niet. Het vaccin beschermt zeer goed, zij het helaas onvoldoende, tegen besmetting, maar fantastisch tegen een ernstig ziekteverloop. Daarom zijn er minder ziekenhuisopnames en overlijdens in verhouding tot het aantal besmettingen dan vorig jaar. Dit in tegenstelling tot landen met een lage vaccinatiegraad: daar gaan hoge besmettingscijfers wél gepaard met hoge sterftecijfers. Maar vorig jaar zonder vaccin hadden we minder besmettingen. Ten eerste: een besmetting is dus niet hetzelfde als een ziekenhuisopname of een overlijden. Ten tweede: het vaccin verkleint de kans op besmetting aanzienlijk, maar voorkomt dit niet. Ten derde: de Delta-variant is tig keer besmettelijker dan de Alpha-veriant. Ten vierde: ook al schoten ze ook tekort, vorig jaar hadden we nog maatregelen die ergens op leken. Maar gevaccineerden zijn net zo besmettelijk. Ja, als zij eenmaal besmet zijn. De kans dat dat gebeurt is ca. vijf keer kleiner, en ook de periode van besmettelijkheid is aanzienlijk korter. Maar het is na een paar maanden uitgewerkt. Dat is niet waar, maar een boosterprik kan vooral de kwetsbaren nog beter beschermen. Onderzoek toont 95% effectiviteit aan. Maar dan volgt de derde, en dan de vierde, en dan de vijfde. Eh ja, en? Maar Big Pharma! Big Pharma verdient vooral aan de behandeling van ongevaccineerde patiënten. Maar de bijwerkingen!!!11! Vaccins kunnen een acute reactie geven, maar hebben nooit bijwerkingen op de lange termijn. Dat weten we al 200 jaar en dat kan natuurlijk ook helemaal niet. Alsof er een chip wordt geïmplanteerd die dan na een maand of tien iets in gang zet of die op afstand bestuurd kan worden. Maar er wordt een chip geïmplanteerd die dan na een maand of tien iets in gang zet of die op afstand bestuurd kan worden. U bent reddeloos verloren. Maar myocarditis. Voor alle gemelde bijwerkingen geldt dat de kans op de betreffende aandoening veel groter is bij een Covid-infectie dan na vaccinatie. Dat geldt dus ook voor myocarditis: de kans daarop is 6x hoger bij infectie met het virus dan na vaccinatie. Het ironische is dat de voorbeelden van zogenaamde vaccinatieschade waarschijnlijk eerder te maken hebben met een (eerdere) Covid-infectie dan met vaccinatie. En ja, ook na een Covid-infectie kunnen sporters instorten. Maar dit is een nieuwe techniek. Dat valt mee, er is al decennia aan gewerkt. Bovenal doet het vaccin niets wezenlijks anders dan wat de traditionele voorgangers ook al deden. Maar dit is helemaal geen vaccin, het is experimentele gentherapie. Nee. Maar het zit nog in de testfase  Alle onderzoeksfasen zijn doorlopen en de vaccins zijn veilig bevonden. Wat verder onderzocht wordt, is dus niet de veiligheid maar de werkzaamheid: hoe lang de (aangetoonde) werking aanhoudt. Waardoor we nu dus weten dat de effectiviteit na verloop van tijd helaas wat afneemt. Maar DES en Softenon! Dat waren medicijnen, geen vaccin. Van één sigaret krijg je geen kanker, van één glas cola geen obesitas. Van 0,3ml Comirnaty dus ook geen hersenbloeding, laat staan een jaar later. Van een glaasje cyaankali val je onmiddellijk neer, niet pas na anderhalf jaar. Maar in landen met een hoge vaccinatiegraad is oversterfte. Dit kunt u omdraaien. In landen waar corona afgelopen winter genadeloos heeft toegeslagen, zoals Portugal, waren mensen maar al te bereid zich te laten vaccineren. Oversterfte is er vooral in landen met een blijvend lage vaccinatiegraad, zoals het hele voormalige Oostblok. Daar zal eerst een massaslachting moeten plaatsvinden voordat men eieren voor zijn geld kiest. Daar wordt nu aan gewerkt. Maar in landen met een hoge vaccinatiegraad is er NU oversterfte. Nee hoor, in Portugal niet. En in Noorwegen is al een tijdje ondersterfte. En laten ze daar nu net geen last hebben van uitgestelde zorg, in tegenstelling tot hier. Wat zouden ze anders bij Pfizer in dat vaccin gestopt hebben waardoor Nederlanders er wel aan overlijden, maar Noren en Portugezen – en natuurlijk de Zweden, maar ja, die zijn onsterfelijk – niet? HOOFDSTUK VI: DE MAATREGELEN Uw favoriete jojo-onderwerp: als er maatregelen worden aangekondigd, dan werken ze niet. Als drie weken later blijkt dat de maatregelen werken, dan is de daling van het aantal besmettingen het gevolg van een seizoenseffect. Maar lockdowns werken niet. Als een lockdown niet werkt, zeg je in feite dat de kans op transmissie tussen twee personen even groot is wanneer zij allebei thuis zitten, als wanneer zij elkaar in het gezicht staan te hoesten. Lockdowns zijn niet leuk, maar dat zij helpen om overdracht te beperken, is natuurlijk zo klaar als een klontje. Dit wist men dan ook al in de middeleeuwen. Maar mondkapjes werken niet. Schijnbaar wel. En anders kunnen ze geen kwaad, en draagt u ze gewoon om aan uw medemens te tonen dat u het ook allemaal niet weet, maar uw naaste in ieder geval niet per se dood wenst. Maar ál die maatregelen werken niet. Kijk naar een willekeurige besmettingskaart en zie dat de infectiehaarden regelmatig bij de landsgrenzen ophouden. Als gelukszoekers al gemakkelijk de grens over kunnen steken, dan kan een virusdeeltje dat helemaal; het moet dan dus het beleid zijn waardoor de cijfers aan beide kanten van de grens zo verschillend zijn. Overigens, als wij ons een wedervraag mogen permitteren: úw maatregelen om de verspreiding van een dodelijk virus terug te dringen, hoe doen die het? Maar ze maken de economie kapot. Landen die de strengste maatregelen troffen, hebben én de minste gezondheidsschade én de minste economische schade geleden, én ze konden sneller en vaker weer open. Maar medische apartheid!!11! Bij het huidige (niet bijster briljante) beleid zou de ziekenhuiscapaciteit waarschijnlijk voldoende zijn als iedereen zich zou laten vaccineren. De ware apartheid is dus dat we gegijzeld worden door een kleine groep die zich weigert te laten inenten, waardoor normale operaties nu niet door kunnen gaan. Maar ongevaccineerden worden buitengesloten. Nee, gevaccineerden worden binnengesloten, c.q. niet langer buitengesloten. De overheid heeft vrijheden ingeperkt om burgers te beschermen tegen ziekte, ziekenhuisopname of de dood. Gevaccineerden hebben datgene gedaan wat nodig is om de onderbouwing voor die beperkingen weg te nemen. Er is derhalve geen grond meer om hun beperkingen op te leggen. Die grond is er voor ongevaccineerden wel: zij lopen én meer kans om besmet te raken, én meer kans om het virus door te geven én meer kans om ernstig ziek te worden. Het alternatief is niet ‘open voor iedereen’, maar ‘dicht voor iedereen’. Winkeliers die moeilijk doen over 2G moeten zich realiseren dat het alternatief is dat zij helemaal geen klanten meer mogen ontvangen. Maar de maatregelen zijn disproportioneel. Dat is een mening, die op zich verdedigbaar is. Maar dit doet geen enkele afbreuk aan het feit dat maatregelen wel degelijk werken tegen de verspreiding van het virus. HOOFDSTUK VII: DE LEIDERS EN HUN AGENDA U volgt het on-ge-loof-lijk plausibele narratief dat regeringsleiders wereldwijd een plandemie hebben bekokstoofd om controle over het volk te krijgen. In Nederland is de uitvoering van deze agenda toevertrouwd aan het getalenteerde duo Mark Rutte & Hugo de Jonge, dat deze opdracht vlekkeloos uitvoert, beter eigenlijk dan in vrijwel elk ander land gebeurt. Maar kijk dan wat er onder je neus gebeurt. Te zien is vooral een stuntelend kabinet met een zeer twijfelachtig beleid dat nog stoelt op de mythe van groepsimmuniteit, die ook in Zweden zo veel leed veroorzaakte. Maar dit gaat niet over gezondheid, dit gaat over controle. In dat geval is het bijvoorbeeld vreemd dat er in het land van de bejubelde Jair Bolsonaro, wars van dictatoriaal gedrag, toch wel iets van een gezondheidsprobleem lijkt te zijn, evenals in het land van de gevierde Poetin – om nog maar te zwijgen over held Trump die zich het vaccin toe-eigende, of judas Orban, die plotseling vaccinweigeraars dood wenst. Heel merkwaardig allemaal. En dan heb ik het nog niet gehad over landen die corona wél redelijk in bedwang hebben, zoals Noorwegen en Nieuw-Zeeland, die keer op keer hun beperkingen weer opheffen. Maar ongevaccineerden zijn de nieuwe joden. Ga weg. Ga gewoon een heel eind weg en houd je bek. Maar HET. KLOPT. NIET. We weten dat u liever vragen stelt dan beantwoordt. Doe eens gek en plaats eens wat vraagtekens bij uw eigen wereldbeeld. Als dit allemaal bedoeld is om de bevolking onder controle te krijgen, waarom dan zo ingewikkeld met een onschuldig virus? Waarom niet gewoon het leger eropaf? Waarom niet een echt gevaarlijk virus ingezet? Waarom de sterftecijfers niet met een factor 20 verhoogd? Waarom de eigen aanhang uitroeien met experimentele vaccins? Doen landen die beperkingen opheffen of ze nooit invoeren wel of niet mee aan The Great Reset? Doen landen waar ze zo succesvol ivermectine inzetten mee aan The Great Reset? Waarom onthullen leiders die niet meedoen aan The Great Reset niets van The Great Reset? Waarom hebben eigenlijk alleen u en de uwen het de hele tijd over The Great Reset? HOOFDSTUK VIII: DE MEDIA Op uw voormalige lagere school, waar u de opleiding met moeite voltooid hebt, zal men verbaasd staan over uw kritische, onafhankelijke geest en uw ongeëvenaarde onderzoeksvaardigheden. Maar je moet de MSM niet geloven. Hier wordt een kritische nieuwsconsumptie verward met kritiekloos blind wantrouwen. De reden dat iets mainstream wordt, is omdat het zeer waarschijnlijk waar is. Als iets overtuigend weerlegd wordt, zullen anderen dit voortschrijdende inzicht overnemen en wordt de nieuwe status quo mainstream. Maar NOS = FAKE NEWS Fascinerend dan dat er bijvoorbeeld zo oeverloos veel aandacht was voor die handvol meldingen van bijwerkingen van AstraZeneca waardoor de vaccinatiecampagne ernstige schade opliep. Toegegeven: de suggestie dat het een onveilig vaccin was, was wel fake news. Maar je moet de MSM gewoon niet geloven. Dat zei u al en dat hoeft ook niet. Maar journalisten halen hun informatie doorgaans uit wetenschappelijke artikelen, waar ze doorgaans ook netjes naar verwijzen. Je vertrouwt dan dus in feite de wetenschappers niet. Zo bezien is het complot gesmeed door een bont gezelschap van wereldleiders, journalisten, artsen en wetenschappers – stuk voor stuk allemaal niet te vertrouwen. Maar Thierry heeft altijd gelijk de grootst mogelijke kolder paraat. HOOFDSTUK IX: WAT VERDER TER TAFEL KOMT Er bestaat een opvallende correlatie tussen het ontkennen of bagatelliseren van corona enerzijds, en een beroerde beheersing van de werkwoordspelling en spatiegebruik anderzijds. Maar wat heeft dat er nou weer mee te maken? Van alles. Uw manier van schrijven verraadt dat u niet tot de fine fleur van onze maatschappij behoort, wat weer het nodige zegt over de waarde van uw bijdragen. Dit is overigens volledig in lijn met het gedrag van de gemiddelde “demonstrant”. Maar we komen hier nooit meer van af. Op de valreep toch nog een kanttekening die enig hout snijdt. Inderdaad, we komen voorlopig niet van deze ellende af. Maar gaat u, voor u dit boek bozig dichtslaat, eens voor uzelf na: zelfs als alles wat hierboven staat onwaar is en niets aan uw denkbeelden verandert, wat is dan uw constructieve bijdrage aan de oplossing van het probleem?

Foto: sergio santos (cc)

Doktersbezoek

COLUMN - gastbijdrage van Joyce Hes

Dialoog tussen Mark Rutte en zijn huisarts:

Mark: ‘Kijk, dit bezoekje moet volstrekt vertrouwelijk blijven, dat in de eerste plaats!
Ik zit hier eigenlijk alleen maar omdat Sigrid dat als voorwaarde stelde en wil dat ik een CGA laat maken.
Dat schijnt een afkorting te zijn van iets wat ik even vergeten ben’.
Huisarts: ‘Comprehensive geriatic assesment’.

Mark: ‘O, ja zoiets… Een onderzoek in elk geval naar mijn hersens. Sigrid is bang dat ik lijd aan een vroege alzheimer, maar dat is onzin hoor. Zit niet in de familie en trouwens ik heb helemaal geen geheugenproblemen, eerlijk waar.
Wat mij opbreekt, is, dat er iedere keer een verkeerd beeld ontstaat naar aanleiding van iets wat ik gezegd heb. En het is ook erg vervelend dat het er zich telkens zo op gaat concentreren. Nu weer die Omtzigtaffaire. Ik bedoelde daar helemaal niets mee.
Wordt gewoon verkeerd uitgelegd’.
Huisarts: ‘Even ter correctie: Een CGA is een multidisciplinair onderzoek naar zowel lichamelijke als geestelijke functies.
En in dat verband: Hebt u wel vaker de indruk dat men een verkeerd beeld van u heeft, dat u gaat achtervolgen?’

Mark: ‘Nou ik herinner me wel, ziet u met mijn geheugen is niks mis hoor, een gevalletje uit 2009. Ik had iets over Holocaustontkenning gezegd in het kader van vrijheid van meningsuiting. Totaal verkeerd begrepen!!
En nu weer die Jesse Klaver, die notabene dolgraag met mij wil regeren en dan houdt hij me voor dat ik herhaaldelijk last van mijn geheugen had en heb: bonnetjesaffaire, toeslagenaffaire en nog zowat, ben ik vergeten’.
Huisarts: ‘En dat was volgens u niet zo?’

DG Buitenlandse Zaken: ‘IS is niet islamitisch’

Et tu, Wim Geerts?

Islamitische Staat (IS) is niet islamitisch en ook geen staat, hoewel de letters dat wel zouden veronderstellen. Dat stelde Wim Geerts, directeur-generaal politieke zaken op het ministerie van Buitenlandse Zaken, maandag tegen Tweede Kamerleden tijdens een briefing over de komende Nederlandse militaire missie in Irak.

En gisteren schreef Bas Heijne dat om westerse jihadi’s te begrijpen, je beter naar Scarface kunt kijken dan de Koran te lezen.

Foto: Global Panorama (cc)

IS-ontkenning

Zij [IS] die onze samenleving vernietigen, maken op geen enkele manier deel uit van de islam. Zij zijn de grootste vijand van het geloof en moslims zijn hun eerste slachtoffers.

Grootmoefti Abdul Aziz Aal ash-Shaikh van Saoedi-Arabië.

I think to use the word “Islam” and him in the same sentence is not acceptable. That he even speaks in the name of Islam for me is just so horrendous and so shocking.

Koning Abdoellah II van Jordanië over ‘Kalief’ Aboe Bakr al-Baghdadi.

We do not believe the terror group responsible should be given the credence and standing they seek by styling themselves Islamic State. It is neither Islamic, nor is it a state. […]

So we believe the media, civic society and governments should refuse to legitimise these ludicrous caliphate fantasies by accepting or propagating this name. We propose that ‘UnIslamic State’ (UIS) could be an accurate and fair alternative name to describe this group and its agenda – and we will begin to call it that.

Een groep leidende Britse imams in een brief aan minister-president David Cameron.

They boast of their brutality; they claim to do this in the name of Islam. That is nonsense. Islam is a religion of peace. They are not Muslims, they are monsters.

Foto: Pablo (cc)

Republikeinen verdwaald in het sprookjesbos

ACHTERGROND - Het machtigste land ter wereld wordt voor een belangrijk deel geregeerd door volslagen idioten.

Republikeinen in de VS hebben het niet zo op de realiteit. Ook al is dit inmiddels een bekend verhaal, het blijft opmerkelijk hoe zelfs prominente politici de meest absurde nonsens durven te verkopen. Zo is Republikeins lid van het Huis van Afgevaardigden Paul Broun van mening dat wetenschappers willige werktuigen van de duivel zijn:

“All that stuff I was taught about evolution and embryology and the Big Bang Theory, all that is lies straight from the pit of Hell,” Broun said. “And it’s lies to try to keep me and all the folks who were taught that from understanding that they need a savior. […]

You see, there are a lot of scientific data that I’ve found out as a scientist that actually show that this is really a young Earth,” he said. “I don’t believe that the Earth’s but about 9,000 years old. I believe it was created in six days as we know them. That’s what the Bible says.”

Broun maakt – o ironie! – deel uit van het House Science Committee, de commissie van het Huis van Afgevaardigden die zich bezighoudt met het formuleren van wetenschappelijk beleid. Een ander lid van deze commissie is overigens onze grote vrouwenvriend Todd Akin die onlangs verklaarde dat een ‘legitieme verkrachting’ vrijwel nooit tot zwangerschap leidt.

Lezen: Venus in het gras, door Christian Jongeneel

Op een vroege zomerochtend loopt de negentienjarige Simone naakt weg van haar vaders boerderij. Ze overtuigt een passerende automobiliste ervan om haar mee te nemen naar een afgelegen vakantiehuis in het zuiden van Frankrijk. Daar ontwikkelt zich een fragiele verstandhouding tussen de twee vrouwen.

Wat een fijne roman is Venus in het gras! Nog nooit kon ik zoveel scènes tijdens het lezen bijna ruiken: de Franse tuin vol kruiden, de schapen in de stal, het versgemaaide gras. – Ionica Smeets, voorzitter Libris Literatuurprijs 2020.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Snelrecht tegen holocaustontkenning?

Het Centraal Joods Overleg wil snelrecht, een instrument dat bedoeld is om vandalen en overlastgevers snel lik op stuk te geven, gaan inzetten tegen Holocaustontkenners. Overtreders moeten volgens het CJO een taakstraf krijgen. Maar waar snelrecht bij vandalen misschien nog enig effect heeft, is het totaal onduidelijk hoe dit holocaustontkenning beter zal gaan aanpakken dan het gewone recht. Integendeel, een groot deel van het ontkennen van de Holocaust is gebaseerd op een zionistische complottheorie. Holocaustontkennen binnen het recht een aparte status geven zal dat waanbeeld alleen maar aanwakkeren.

Maar daarnaast, laat die Holocaustontkenners lekker roepen. Ze vormen geen enkel gevaar voor de samenleving en hun uitspraken worden, net zoals mensen die zeggen dat één en één drie is, met hoongelach ontvangen. Hooguit kunnen ze nog op enig medelijden rekenen, zoals iemand met Gilles de la Tourette dat kan. En als er al een straf is, is dat misschien nog wel de zwaarste.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Ontkenning klimaatverandering minder lucratief

Vandaag werd bekend dat oliegigant Exxon stopt met het financieren van organisaties die tot doel hebben de klimaatverandering te ontkennen. Na de afgelopen tien jaar 23 miljoen dollar te hebben gepompt in clubs die Greenpeace “the engine room of the climate sceptic industry” noemt, wordt Exxon nu een halt toe geroepen door haar aandeelhouders, waaronder de gefortuneerde Rockefeller familie (Guardian). Welke organisaties het precies zijn is niet duidelijk, maar we zullen snel genoeg zien of ook Theo Richel en Simon Rozendaal hun huis te koop moeten zetten.

Zijn we nu verlost van de klimaatontkennende holle vaten van de olieindustrie? Nee waarschijnlijk niet want op deze bovengemiddeld warme meidag waren er weer twee luide ontkenningen van de klimaatverandering te horen in de media.

De Tsjechische president Vaclav Klaus daagt Al Gore uit om met hem in debat te gaan (EarthTimes). In Washington presenteerde de econoom Klaus zijn nieuwe boek: Blue Planet in Green Shackles – What Is Endangered: Climate or Freedom? In dit boek beweert Klaus dat de klimaatmaatregelen onze vrijheid aantasten en maakt een alternatieve Godwin door de milieubeweging met het communisme te vergelijken. Dat is een knap staaltje retoriek voor iemand die uit een land komt waar de absentie van een milieubeweging juist leidde tot een van de grootste ecologische rampen in Europa: de verzuring en vernietiging van de bossen in het Reuzengebergte en het grensgebied DDR, Tsjechië, Polen.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Quote van de Dag: Zonder bijbedoelingen

“Als een studeerkamergeleerde die van de weg is geraakt dat zegt, zonder enige bijbedoeling, terwijl hele bibliotheken vol staan met duizenden boeken die bewijzen dat het wel heeft plaatsgevonden, dan kan hij dat zeggen”.

Rutte ‘nuanceert’ zijn uitspraak dat het ontkennen van de Holocaust niet meer strafbaar moet zijn. Bovenstaande situatie zal volgens hem niet vaak voorkomen, aangezien ontkenning van de Holocaust “bijna altijd plaatsvinden in de context van het aanzetten tot geweld”.

Doe het veilig met NordVPN

Sargasso heeft privacy hoog in het vaandel staan. Nu we allemaal meer dingen online doen is een goede VPN-service belangrijk om je privacy te beschermen. Volgens techsite CNET is NordVPN de meest betrouwbare en veilige VPN-service. De app is makkelijk in gebruik en je kunt tot zes verbindingen tegelijk tot stand brengen. NordVPN kwam bij een speedtest als pijlsnel uit de bus en is dus ook geschikt als je wil gamen, Netflixen of downloaden.