Handboek voor Ontkenners

In deze gastbijdrage een handig naslagwerk voor ‘verdeeld Nederland’.  Met dank aan iamzero. Eerder verschenen op zijn webstek.

Voorwoord bij de eerste druk
Nog nooit in de geschiedenis van de mensheid was er ten tijde van een wereldwijde crisis zo veel informatie beschikbaar die de ernst van de situatie in alle transparantie beschreef. De waarheid lag nog nooit zo voor het oprapen, zogezegd. Maar ook nog nooit in de geschiedenis van de mensheid was er zo veel wantrouwen tegen de meest evidente wetenschappelijke feiten.

Deze proletenparadox der antifacters heeft de auteur geïnspireerd tot het opstellen van dit Handboek voor Ontkenners. Hij signaleerde dat anderhalf jaar lang onverdroten onzin ontkrachten een zware wissel trekt op bestrijders van bullshit. Steeds maar weer uitleggen dat een besmetting iets anders is dan een overlijden; na twintig maanden nog steeds dat gelul over de IFR moeten weerspreken; nog stééds gemekker over de PCR-test – dat moest efficiënter kunnen.

Voor de ontkenners biedt dit boek een lichtvoetige maar ontnuchterende confrontatie met de werkelijkheid. Voor de bestrijders van kletskoek is het een handig naslagwerk: niet langer hoeven zij keer op keer de feiten op een rij te zetten, maar kunnen zij volstaan met een verwijzing naar hoofdstuk X, artikel y.

Dit handboek pretendeert geenszins volledig te zijn. De wegen der ontkenners zijn immers ondoorgrondelijk en hun fantasie is jaloersmakend. Wel draagt dit werk zonder twijfel meer dan genoeg waarheid in zich om het wereldbeeld van de wappengeest, die immers buitengewoon kritisch is, te doen wankelen.

HOOFDSTUK I: DE AANDOENING
U vergelijkt Covid-19 met de griep. Eigenlijk was u om die reden in maart 2020 al af. Voor de volledigheid zullen we voor de mensen achter in de zaal nog een laatste keer enkele misverstanden uit de wereld helpen.

 1. Maar de IFR is vergelijkbaar met de griep.
  (zucht) Nee, dat is hij niet. Peru, met 33 miljoen inwoners, telt meer dan 200.000 coronadoden. Dat zou betekenen dat bij een IFR van 0,15% alle, maar dan ook werkelijk alle Peruvianen gemiddeld vier keer besmet zijn geweest. Tot en met juni 2021 had Nederland 31,5 duizend coronadoden (ja, echt waar), wat bij een IFR van 0,15% overeenkomt met 21 miljoen besmette Nederlanders. Overigens schat de WHO de IFR van griep op 0,02%.
 2. Maar ze hebben allemaal onderliggend lijden.
  Niet wezenlijk anders dan bij de griep. Verder geldt een verhoogde bloeddruk al als onderliggende aandoening, dus in feite is het bijzonder dat er nog mensen overlijden zonder. De resterende levensverwachting van een Nederlandse man van 80 is 7,98 jaar; van een vrouw zelfs 9,62 jaar.
 3. Maar 19.000 doden zijn twee griepseizoenen.
  Nee, we hebben dus 31.500 doden, niet die malle 19.000 van het RIVM. Dat de RIVM-cijfers incompleet zijn, wordt ook netjes uitgelegd. In een gemiddeld griepseizoen overlijden ca. 6,5 duizend mensen. Ter info: twee keer 6,5 is 13. Je moet de 1 en de 3 omdraaien en dan zit je nog te laag.
 4. Maar er was vorig jaar helemaal geen oversterfte.
  Specsavers heeft heel aardige aanbiedingen komende weken.
 5. Maar als je een auto-ongeluk krijgt en positief test, word je als coronadode geregistreerd.
  Dit is niet alleen flagrante onbewezen lariekoek die impliceert dat artsen wereldwijd zich voor dergelijke fraude zouden lenen (waarom?) – het zou ook betekenen dat er vanaf maart 2020 plotseling heel, heel, héél veel meer auto-ongelukken plaatsvonden. Dat terwijl we nota bene allemaal verplicht thuis zaten.
 6. Maar in 2018 lagen de ziekenhuizen ook vol.
  Dat klopt, althans, een weekje of zo. Er waren toen ook exact nul maatregelen van kracht om de verspreiding van de griep tegen te gaan, en een echt probleem is het niet geworden. Met corona hebben we nu al twee jaar een capaciteitsprobleem terwijl uitzonderlijke maatregelen gelden.
 7. Maar ze moeten gewoon de ic-capaciteit opschroeven.
  Waar een klein land groot in is: Mark Rutte heeft zodanig op de zorg bezuinigd dat nu over de hele wereld ziekenhuizen overspoeld worden met een handjevol mensen die positief getest zijn op een onschuldig virus.
  Ja, het zou kunnen dat de zorgcapaciteit in Nederland omhoog moet, al is dat makkelijker gezegd dan gedaan omdat er geen personeel is. Feit is dat de ic-capaciteit, die onder Rutte niet is teruggelopen laat staan gehalveerd, vóór corona min of meer voldoende bleek. Op korte termijn leidt meer ic-capaciteit in combinatie met een beleid dat stuurt op ic-capaciteit tot niets meer dan extra zieken en doden (zie Rusland; hoofdstuk II, artikel 3). In ruil daarvoor kunnen de kroegen dan een paar dagen langer open blijven.
 8. Maar waar is de griep nu dan? Nou? NoU?!🤪
  De griep heeft vorig jaar geen voet aan de grond gekregen doordat we in lockdown waren – en dat werkt uiteraard (zie ook hoofdstuk VI). Dit kunnen veel mensen uit eigen ervaring bevestigen omdat zij anders dan anders in de winter van 2021 geen enkele vorm van verkoudheid hebben ervaren.
 9. Maar het is gewoon een seizoensvirus.
  Aha. Vandaar de piek na Dansen met Janssen in de barre winter van juli 2021.
 10. Maar je kunt gewoon thuisblijven bij klachten en de kwetsbaren isoleren.
  Mensen verspreiden het virus nog voordat zij symptomen hebben. Als dat niet zo was, dan was dit natuurlijk ook nooit een pandemie geworden. De kwetsbaren isoleren riekt overigens wel naar uitsluiting en medische apartheid, vindt u niet?
 11. Maar asymptomatische verspreiding bestaat niet.
  Jawel, Wybren van Haga. Dat is nu juist het hele probleem, en vandaar dat het verstandig is om regelmatig een zelftest te doen, behalve dan als je al klachten hebt.
 12. Maar het virus wordt vanzelf minder gevaarlijk, dat is bij alle virussen zo.
  Nee. Omdat het virus zich verspreidt voordat mensen symptomen hebben, heeft het virus er geen enkel voordeel bij als het meer of minder dodelijk wordt.
 13. Maar dit is toch geen ebola-achtig killervirus?
  Nee, corona is vele malen gevaarlijker juist doordat het minder dodelijk is. Bij de grootste uitbraak ooit van ebola stierven wereldwijd 11.300 mensen.
 14. Maar het is ontwikkeld in een lab.
  Dat is tamelijk onwaarschijnlijk, maar nog een geluk dat ze dan zo’n kneuzig 0,15%-virus gekweekt hebben. Hoe dan ook, zelfs als het wel zo zou zijn, verandert dit bar weinig aan de situatie.

HOOFDSTUK II: DE ANDERE LANDEN
U maakt graag een vergelijking met andere landen om aan te tonen dat het elders zonder maatregelen beter gaat – overigens zonder toe te lichten wat dit betekent voor de theorie van The Great Reset. Vergelijkingen met landen waar maatregelen overduidelijk wél echt effect hebben, of met landen waar een gebrek aan maatregelen desastreuze gevolgen heeft, kunnen op beduidend minder populariteit rekenen.

 1. Maar Zweden!!1!🚜🤪
  Anders dan de rest van Europa werden de Scandinavische landen in maart 2020 niet overvallen en hadden zij weken de tijd om zich voor te bereiden. Dat deden de Noren, Finnen, Denen en IJslanders dan ook. Met strenge maatregelen hielden zij corona vervolgens onder controle. Zo niet de Zweden. Daar stierven dan ook 10x zo veel mensen per hoofd van de bevolking als in Noorwegen. Dat leidde er weer toe dat de Zweden gedurende een groot deel van 2021 strengere maatregelen hadden dan wij. Dat de Zweden er een ongelooflijk potje van hebben gemaakt, onderstreepte ook de nationale onderzoekscommissie met het schaamrood op de kaken.
 2. Maar Gibraltar!
  Alsof het nog niet potsierlijk genoeg is om fucking Gibraltar aan te halen om te beargumenteren dat het vaccin niet zou werken omdat er mensen besmet raken, volstaat hier de melding dat tussen eind augustus en eind november 2021 welgeteld één (1) inwoner van Gibraltar overleden aan corona. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid was die niet gevaccineerd.
 3. Maar Rusland!
  Dit hoor je maar zelden. Niet verwonderlijk: Rusland heeft weliswaar de ziekenhuiscapaciteit gigantisch opgeschroefd, maar het voornaamste effect daarvan is geweest dat er meer ruimte kwam voor zieken, en dus ook voor meer doden. Te meer omdat men er niet dol is op vaccineren. De oversterfte kruipt inmiddels naar een miljoen.
 4. Maar Australië!
  Deze hel op aarde wordt vaak gebruikt als illustratie van de dystopie die ons te wachten staat. Dat zou inderdaad kunnen als we het virus ongebreideld rond laten gaan. Hoe het ook zij: je hoeft de strenge maatregelen in Australië niet goed te keuren om vast te stellen dat ze – mits nageleefd – in ieder geval wel werken om de besmettingsgraad laag te houden.
 5. Maar dat is een eiland!
  Noorwegen is geen eiland. Zuid-Korea is geen eiland. Vietnam is geen eiland. Thailand is geen eiland. Tevens: als je naar de besmettingskaarten in Europa kijkt, dan is Nederland wel degelijk een eiland.
 6. Maar daar is het heel dunbevolkt!
  Vrijwel nergens ter wereld wonen meer mensen per vierkante kilometer dan in Singapore. Omgekeerd: het door u bejubelde Zweden is ook heel dunbevolkt.

HOOFDSTUK III: DE DIAGNOSE
Het is wat met die lichamelijke integriteit in onze dictatuur: een heus wattenstaafje meters ver door de oneindige leegte in uw hoofd. Daar bent u vanzelfsprekend niet van gediend.

 1. Maar het virus is nog nooit geïsoleerd 🤪
  U bent reddeloos verloren.
 2. Maar de PCR-test kan het virus niet aantonen.
  Welk een frappant toeval is het dan dat bij alle uitbraken over de hele wereld een stijging van positieve PCR-testen een uitstekende voorspeller blijkt van ziekenhuis- en ic-opnames twee weken later.
 3. Maar zeker 4% van de tests is vals-positief.
  Welnu, waar wacht u nog op? U hoeft zichzelf maar 25 keer te laten aanranden met zo’n wattenstaafje om een geldige QR-code te scoren. Maar toch even: als 4% van de testen een vals-positief resultaat geeft, hoe kan het dan dat in juni 2020 het percentage positieve tests überhaupt maar 0,4% was? En in Nieuw-Zeeland maandenlang 0,1%?
 4. Maar de Ct-waarde, maar weet je wel hoeveel cycli, maar de uitvinder van de PCR-test zei het zelf, maar blablabla.
  Deze discussie leek in mei 2020 wel zo’n beetje klaar, maar dit schijnt nog steeds zo nu en dan gezegd te worden. Volg deze meneer en hij weerlegt geduldig al uw kolder.

HOOFDSTUK IV: DE BEHANDELING
Als trotse bezitter van een immuunsysteem en een voorraad zink en vitamine D waarmee u een wereldoorlog kunt doorstaan, geldt voor u dat de behandeling van een corona-infectie een zeer hypothetische situatie betreft. Maakt u zich vooral geen zorgen.

 1. Maar er zijn gewoon werkzame medicijnen.
  Voor zover die er zijn, zullen ze worden ingezet. Zo niet, dan insinueert u dat artsen wereldwijd weigeren om hun patiënten beter te maken en wetenschappers dit in stand houden.
 2. Maar ik vertrouw op mijn immuunsysteem.
  Velen gingen (verleden tijd) u voor. En wat u met uw eigen leven doet, moet u zelf weten. Waar u aan voorbijgaat, is dat uw besmetting, die u doorgeeft aan één komma zoveel anderen, die dat weer doorgeven aan één komma zoveel anderen, leidt tot de dood van de ongelukkigen met een minder goed immuunsysteem. Dit kan u dus geen reet schelen. U vindt van wel omdat u thuis blijft bij klachten? Dan is het al te laat; zie hoofdstuk I, artikel 10.
 3. Maar in India gebruiken ze ivermectine.
  Deze claim zou waar kunnen zijn als er in India bovengemiddeld veel paarden zijn met last van wormen. Dit is niet de expertise van de auteur van dit handboek. Tegen Covid-19 bij mensen doet het spul in ieder geval niets. Studies die het tegendeel beweren zijn frauduleus en/of malicieus.
 4. Maar daar is corona anders wel onder controle.
  De sterfte aan corona in India werd in juli 2021 al geschat op een miljoen of vijf.

HOOFDSTUK V: HET VACCIN
Laten we niet om de hete brij heen draaien: u bent gewoon bang voor een prikje. Dat is helemaal niet erg; de mensen die u de gifspuit toedienen zijn heel vriendelijk en zijn getraind om uw angsten te beteugelen. Bij het lezen van dit hoofdstuk is het belangrijk om uzelf ervan te vergewissen dat een besmetting niet hetzelfde is als een overlijden. En dat het Engelse “death” vertaald dient te worden met “overlijden”, en niet met “besmetting”. Hier blijkt nogal wat verwarring over te bestaan.

 1. Maar het werkt helemaal niet.
  Het vaccin beschermt zeer goed, zij het helaas onvoldoende, tegen besmetting, maar fantastisch tegen een ernstig ziekteverloop. Daarom zijn er minder ziekenhuisopnames en overlijdens in verhouding tot het aantal besmettingen dan vorig jaar. Dit in tegenstelling tot landen met een lage vaccinatiegraad: daar gaan hoge besmettingscijfers wél gepaard met hoge sterftecijfers.
 2. Maar vorig jaar zonder vaccin hadden we minder besmettingen.
  Ten eerste: een besmetting is dus niet hetzelfde als een ziekenhuisopname of een overlijden. Ten tweede: het vaccin verkleint de kans op besmetting aanzienlijk, maar voorkomt dit niet. Ten derde: de Delta-variant is tig keer besmettelijker dan de Alpha-veriant. Ten vierde: ook al schoten ze ook tekort, vorig jaar hadden we nog maatregelen die ergens op leken.
 3. Maar gevaccineerden zijn net zo besmettelijk.
  Ja, als zij eenmaal besmet zijn. De kans dat dat gebeurt is ca. vijf keer kleiner, en ook de periode van besmettelijkheid is aanzienlijk korter.
 4. Maar het is na een paar maanden uitgewerkt.
  Dat is niet waar, maar een boosterprik kan vooral de kwetsbaren nog beter beschermen. Onderzoek toont 95% effectiviteit aan.
 5. Maar dan volgt de derde, en dan de vierde, en dan de vijfde.
  Eh ja, en?
 6. Maar Big Pharma!
  Big Pharma verdient vooral aan de behandeling van ongevaccineerde patiënten.
 7. Maar de bijwerkingen!!!11!
  Vaccins kunnen een acute reactie geven, maar hebben nooit bijwerkingen op de lange termijn. Dat weten we al 200 jaar en dat kan natuurlijk ook helemaal niet. Alsof er een chip wordt geïmplanteerd die dan na een maand of tien iets in gang zet of die op afstand bestuurd kan worden.
 8. Maar er wordt een chip geïmplanteerd die dan na een maand of tien iets in gang zet of die op afstand bestuurd kan worden.
  U bent reddeloos verloren.
 9. Maar myocarditis.
  Voor alle gemelde bijwerkingen geldt dat de kans op de betreffende aandoening veel groter is bij een Covid-infectie dan na vaccinatie. Dat geldt dus ook voor myocarditis: de kans daarop is 6x hoger bij infectie met het virus dan na vaccinatie. Het ironische is dat de voorbeelden van zogenaamde vaccinatieschade waarschijnlijk eerder te maken hebben met een (eerdere) Covid-infectie dan met vaccinatie. En ja, ook na een Covid-infectie kunnen sporters instorten.
 10. Maar dit is een nieuwe techniek.
  Dat valt mee, er is al decennia aan gewerkt. Bovenal doet het vaccin niets wezenlijks anders dan wat de traditionele voorgangers ook al deden.
 11. Maar dit is helemaal geen vaccin, het is experimentele gentherapie.
  Nee.
 12. Maar het zit nog in de testfase 🤪
  Alle onderzoeksfasen zijn doorlopen en de vaccins zijn veilig bevonden. Wat verder onderzocht wordt, is dus niet de veiligheid maar de werkzaamheid: hoe lang de (aangetoonde) werking aanhoudt. Waardoor we nu dus weten dat de effectiviteit na verloop van tijd helaas wat afneemt.
 13. Maar DES en Softenon!
  Dat waren medicijnen, geen vaccin. Van één sigaret krijg je geen kanker, van één glas cola geen obesitas. Van 0,3ml Comirnaty dus ook geen hersenbloeding, laat staan een jaar later. Van een glaasje cyaankali val je onmiddellijk neer, niet pas na anderhalf jaar.
 14. Maar in landen met een hoge vaccinatiegraad is oversterfte.
  Dit kunt u omdraaien. In landen waar corona afgelopen winter genadeloos heeft toegeslagen, zoals Portugal, waren mensen maar al te bereid zich te laten vaccineren. Oversterfte is er vooral in landen met een blijvend lage vaccinatiegraad, zoals het hele voormalige Oostblok. Daar zal eerst een massaslachting moeten plaatsvinden voordat men eieren voor zijn geld kiest. Daar wordt nu aan gewerkt.
 15. Maar in landen met een hoge vaccinatiegraad is er NU oversterfte.
  Nee hoor, in Portugal niet. En in Noorwegen is al een tijdje ondersterfte. En laten ze daar nu net geen last hebben van uitgestelde zorg, in tegenstelling tot hier. Wat zouden ze anders bij Pfizer in dat vaccin gestopt hebben waardoor Nederlanders er wel aan overlijden, maar Noren en Portugezen – en natuurlijk de Zweden, maar ja, die zijn onsterfelijk – niet?

HOOFDSTUK VI: DE MAATREGELEN
Uw favoriete jojo-onderwerp: als er maatregelen worden aangekondigd, dan werken ze niet. Als drie weken later blijkt dat de maatregelen werken, dan is de daling van het aantal besmettingen het gevolg van een seizoenseffect.

 1. Maar lockdowns werken niet.
  Als een lockdown niet werkt, zeg je in feite dat de kans op transmissie tussen twee personen even groot is wanneer zij allebei thuis zitten, als wanneer zij elkaar in het gezicht staan te hoesten. Lockdowns zijn niet leuk, maar dat zij helpen om overdracht te beperken, is natuurlijk zo klaar als een klontje. Dit wist men dan ook al in de middeleeuwen.
 2. Maar mondkapjes werken niet.
  Schijnbaar wel. En anders kunnen ze geen kwaad, en draagt u ze gewoon om aan uw medemens te tonen dat u het ook allemaal niet weet, maar uw naaste in ieder geval niet per se dood wenst.
 3. Maar ál die maatregelen werken niet.
  Kijk naar een willekeurige besmettingskaart en zie dat de infectiehaarden regelmatig bij de landsgrenzen ophouden. Als gelukszoekers al gemakkelijk de grens over kunnen steken, dan kan een virusdeeltje dat helemaal; het moet dan dus het beleid zijn waardoor de cijfers aan beide kanten van de grens zo verschillend zijn.
  Overigens, als wij ons een wedervraag mogen permitteren: úw maatregelen om de verspreiding van een dodelijk virus terug te dringen, hoe doen die het?
 4. Maar ze maken de economie kapot.
  Landen die de strengste maatregelen troffen, hebben én de minste gezondheidsschade én de minste economische schade geleden, én ze konden sneller en vaker weer open.
 5. Maar medische apartheid!!11!
  Bij het huidige (niet bijster briljante) beleid zou de ziekenhuiscapaciteit waarschijnlijk voldoende zijn als iedereen zich zou laten vaccineren. De ware apartheid is dus dat we gegijzeld worden door een kleine groep die zich weigert te laten inenten, waardoor normale operaties nu niet door kunnen gaan.
 6. Maar ongevaccineerden worden buitengesloten.
  Nee, gevaccineerden worden binnengesloten, c.q. niet langer buitengesloten. De overheid heeft vrijheden ingeperkt om burgers te beschermen tegen ziekte, ziekenhuisopname of de dood. Gevaccineerden hebben datgene gedaan wat nodig is om de onderbouwing voor die beperkingen weg te nemen. Er is derhalve geen grond meer om hun beperkingen op te leggen. Die grond is er voor ongevaccineerden wel: zij lopen én meer kans om besmet te raken, én meer kans om het virus door te geven én meer kans om ernstig ziek te worden. Het alternatief is niet ‘open voor iedereen’, maar ‘dicht voor iedereen’. Winkeliers die moeilijk doen over 2G moeten zich realiseren dat het alternatief is dat zij helemaal geen klanten meer mogen ontvangen.
 7. Maar de maatregelen zijn disproportioneel.
  Dat is een mening, die op zich verdedigbaar is. Maar dit doet geen enkele afbreuk aan het feit dat maatregelen wel degelijk werken tegen de verspreiding van het virus.

HOOFDSTUK VII: DE LEIDERS EN HUN AGENDA
U volgt het on-ge-loof-lijk plausibele narratief dat regeringsleiders wereldwijd een plandemie hebben bekokstoofd om controle over het volk te krijgen. In Nederland is de uitvoering van deze agenda toevertrouwd aan het getalenteerde duo Mark Rutte & Hugo de Jonge, dat deze opdracht vlekkeloos uitvoert, beter eigenlijk dan in vrijwel elk ander land gebeurt.

 1. Maar kijk dan wat er onder je neus gebeurt.
  Te zien is vooral een stuntelend kabinet met een zeer twijfelachtig beleid dat nog stoelt op de mythe van groepsimmuniteit, die ook in Zweden zo veel leed veroorzaakte.
 2. Maar dit gaat niet over gezondheid, dit gaat over controle.
  In dat geval is het bijvoorbeeld vreemd dat er in het land van de bejubelde Jair Bolsonaro, wars van dictatoriaal gedrag, toch wel iets van een gezondheidsprobleem lijkt te zijn, evenals in het land van de gevierde Poetin – om nog maar te zwijgen over held Trump die zich het vaccin toe-eigende, of judas Orban, die plotseling vaccinweigeraars dood wenst. Heel merkwaardig allemaal. En dan heb ik het nog niet gehad over landen die corona wél redelijk in bedwang hebben, zoals Noorwegen en Nieuw-Zeeland, die keer op keer hun beperkingen weer opheffen.
 3. Maar ongevaccineerden zijn de nieuwe joden.
  Ga weg. Ga gewoon een heel eind weg en houd je bek.
 4. Maar HET. KLOPT. NIET.
  We weten dat u liever vragen stelt dan beantwoordt. Doe eens gek en plaats eens wat vraagtekens bij uw eigen wereldbeeld. Als dit allemaal bedoeld is om de bevolking onder controle te krijgen, waarom dan zo ingewikkeld met een onschuldig virus? Waarom niet gewoon het leger eropaf? Waarom niet een echt gevaarlijk virus ingezet? Waarom de sterftecijfers niet met een factor 20 verhoogd? Waarom de eigen aanhang uitroeien met experimentele vaccins? Doen landen die beperkingen opheffen of ze nooit invoeren wel of niet mee aan The Great Reset? Doen landen waar ze zo succesvol ivermectine inzetten mee aan The Great Reset? Waarom onthullen leiders die niet meedoen aan The Great Reset niets van The Great Reset? Waarom hebben eigenlijk alleen u en de uwen het de hele tijd over The Great Reset?

HOOFDSTUK VIII: DE MEDIA
Op uw voormalige lagere school, waar u de opleiding met moeite voltooid hebt, zal men verbaasd staan over uw kritische, onafhankelijke geest en uw ongeëvenaarde onderzoeksvaardigheden.

 1. Maar je moet de MSM niet geloven.
  Hier wordt een kritische nieuwsconsumptie verward met kritiekloos blind wantrouwen. De reden dat iets mainstream wordt, is omdat het zeer waarschijnlijk waar is. Als iets overtuigend weerlegd wordt, zullen anderen dit voortschrijdende inzicht overnemen en wordt de nieuwe status quo mainstream.
 2. Maar NOS = FAKE NEWS
  Fascinerend dan dat er bijvoorbeeld zo oeverloos veel aandacht was voor die handvol meldingen van bijwerkingen van AstraZeneca waardoor de vaccinatiecampagne ernstige schade opliep. Toegegeven: de suggestie dat het een onveilig vaccin was, was wel fake news.
 3. Maar je moet de MSM gewoon niet geloven.
  Dat zei u al en dat hoeft ook niet. Maar journalisten halen hun informatie doorgaans uit wetenschappelijke artikelen, waar ze doorgaans ook netjes naar verwijzen. Je vertrouwt dan dus in feite de wetenschappers niet. Zo bezien is het complot gesmeed door een bont gezelschap van wereldleiders, journalisten, artsen en wetenschappers – stuk voor stuk allemaal niet te vertrouwen.
 4. Maar Thierry heeft altijd gelijk
  de grootst mogelijke kolder paraat.

HOOFDSTUK IX: WAT VERDER TER TAFEL KOMT
Er bestaat een opvallende correlatie tussen het ontkennen of bagatelliseren van corona enerzijds, en een beroerde beheersing van de werkwoordspelling en spatiegebruik anderzijds.

 1. Maar wat heeft dat er nou weer mee te maken?
  Van alles. Uw manier van schrijven verraadt dat u niet tot de fine fleur van onze maatschappij behoort, wat weer het nodige zegt over de waarde van uw bijdragen. Dit is overigens volledig in lijn met het gedrag van de gemiddelde “demonstrant”.
 2. Maar we komen hier nooit meer van af.
  Op de valreep toch nog een kanttekening die enig hout snijdt. Inderdaad, we komen voorlopig niet van deze ellende af. Maar gaat u, voor u dit boek bozig dichtslaat, eens voor uzelf na: zelfs als alles wat hierboven staat onwaar is en niets aan uw denkbeelden verandert, wat is dan uw constructieve bijdrage aan de oplossing van het probleem?

Reacties (47)

#1 Peter van den Boogaard

Misschien nog ter aanvulling: “maar de meeste besmettingen vinden plaats binnenshuis, dus waarom beperkingen opleggen aan de horeca/winkels/…”

 • Volgende discussie
#1.1 Co Stuifbergen - Reactie op #1

Antwoord:

Dat laat zien dat besmettingen toenemen als mensen geen afstand houden.
(sommige mensen slapen zelfs in hetzelfde bed…)

Dus moeten we maar proberen te zorgen dat de virussen niet het het huis inkomen.

#2 Spam

Aanvulling op IV.2. Je krijgt een vaccin OMDAT je zo’n goed werkend immuumsysteem hebt. Jou geweldige immuumsysteem zal het vaccin in mum van tijd en zonder problemen afbreken en zorgt er vervolgens voor dat je veel minder kans hebt om zelf ernstig ziek te worden of anderen te besmetten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Hans Verbeek - Reactie op #2

Het immuunsysteem bestaat uit meerdere delen.
Het eerste algemene deel houdt alle infecties tegen: griep, verkoudheid, schimmels, bacteriën enz. Als deze primaire weerstand afdoende werkt, worden er helemaal geen antilichamen gemaakt.
Als de aspecifieke weerstand niet voldoende op peil is, treedt er een infectie op… en pas dan worden er antilichamen gemaakt door het secundaire, specifieke immuunsysteem.
Een vaccinatie is erop gericht om het specifieke immuunsysteem tot actie te dwingen. De ziekteverwekker wordt daarom in het lichaam gebracht voorbij de primaire barriere.

#3 Raymond Horstman

Wat is een IFR en waarom zo’n exotisch begrip gebruikt? Zelfs google schijnt moeite te hebben om meteen en vlot een begrijpelijk antwoord te vinden. Gewone mensen ook de niet-wappies zijn geen experts. Sargasso is bedoelt voor geïnteresseerde leken dacht ik. Verder best wel interessant onderwerp. Wat bezielt mensen om stelsel feiten te willen ontkennen. Komt het voort uit het niet gehinderd worden door enige kennis van zaken. Het schijnt dat vooral nitwits heel zeker zijn van hu zaak en experts vaak heel voorzichtig zijn met het geven van advies.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 burne - Reactie op #3

IFR is de Infection Fatality Rate, het percentage van mensen wat sterft aan een bepaalde ziekte.

Wappies beweren dat griep en COVID-19 vergelijkbare IFR’s hebben. Maar, aan COVID-19 gaan veel meer mensen dood dan aan de griep. Hoe en wat hangt af van hoe je telt en welke cijfers je met elkaar vergelijkt. De stelling dat COVID-19 drie keer zoveel mensen dood maakt als een slechte griep-epidemie is cijfermatig geloofwaardig te onderbouwen. En negeert de jaren met een hele milde griep-epidemie.

#3.2 Frank789 - Reactie op #3.1

[ het percentage van mensen wat sterft aan een bepaalde ziekte. ]

Dat is niet geheel juist, het is het percentage van besmette mensen, niet iedereen wordt ziek van een besmetting.

Er is ook case fatality ratio (CFR): aantal overleden patiënten / aantal patiënten gediagnosticeerd met de ziekte

#4 Arduenn

“Oei, wat een dik boek. En, tering, wat een kleine lettertjes. Nee, geef mij maar Facebook.”

Ik vrees dat argumenten gewoon niet helpen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 lmgikke

En nog een, eentje die alle discussie dood slaat:

Heel verhaal, en dat is jouw mening.

Niet de mijne.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 Mie - Reactie op #5

Of: “dat is jouw waarheid; er zijn meerdere waarheden, heb eens respect voor die van een ander!”

 • Volgende reactie op #5
#5.2 beugwant - Reactie op #5

De kans is best groot dat mijn vader zaliger nu ook zo’n wappie zou zijn geweest. Al stoel ik daarbij vooral op de waarneming van auteurs als Fortuyn en Von Däniken op de salontafel en zijn steevaste dooddoener om een discussie te smoren: “Zie jij eerst maar eens tachtig te worden!”

 • Vorige reactie op #5
#6 Rigo Reus

Hehehehe

Maar er was vorig jaar helemaal geen oversterfte.
Specsavers heeft heel aardige aanbiedingen komende weken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 okto

[Maar ook nog nooit in de geschiedenis van de mensheid was er zo veel wantrouwen tegen de meest evidente wetenschappelijke feiten.]

Hoe weet je dat? Ten tijde van de pest waren er ook quarantainemaatregelen, en ook daar liep een groot deel van de bevolking tegen te hoop. Niks nieuws dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7.1 Co Stuifbergen - Reactie op #7

Maar zeker 4% van de tests is vals-positief.
Welnu, waar wacht u nog op? U hoeft zichzelf maar 25 keer te laten aanranden met zo’n wattenstaafje om een geldige QR-code te scoren.

Als argument zal het werken, want veel te weinig mensen begrijpen statistiek.

Maar feitelijk moet men weten hoeveel tests vals-negatief zijn!
En hopelijk leert iedereen leert bij statistiek dat er geen garantie is dat je na 6 keer dobbelen een 6 gegooid hebt.

(sorry, dit was geen reactie op okto #7)

 • Volgende reactie op #7
#7.2 Bismarck - Reactie op #7.1

Allee, je hebt een punt. Als de vals positieve kans 4% is (en bij elke test onafhankelijk van de andere testen), heb je als niet besmette na 25 tests maar ongeveer 2/3e kans dat er een positieve test tussen zat. Maar ik denk dat het artikel vooral bedoelt dat met zo’n kans op vals positieven de doorzetter uiteindelijk toch wel een G-tje kan gaan scoren en dat dus in het uitgaansleven de 3G binnen een paar maanden omgezet kan worden naar 2G omdat bijna iedereen daar inmiddels aan voldoet (in die alternatieve wereld is immers van de fervente stappers die drie keer per week uitgaan en zich dus net zo vaak laten testen, meer dan de helft binnen anderhalve maand genezen volgens de testuitslagen, als ze in werkelijkheid geen corona hebben gehad).

#7.3 Michiel de Pooter - Reactie op #7

Ja klopt, de meest evidente wetenschappelijke feiten worden tegenwoordig gewantrouwd. Maar het is van tweeën een; De wetenschap heeft dit ook over zichzelf uitgeroepen, door in toenemende mate een veel te grote broek aan te trekken en vooral te focussen op wat we wel weten en niet op wat we niet weten. Daardoor komt wetenschap als primaire bron voor waarheid onder druk te staan en glijden we af naar pseudo-wetenschap en scientisme.

 • Vorige reactie op #7
#7.4 beugwant - Reactie op #7.3

Is dat de wetenschap zelf te verwijten, of is het de pers die met een klein stukje van die wetenschap aan de haal gaat en dat enorm uitvergroot?
“Middel tegen kanker ontdekt!”, terwijl er in een lang traject slechts een significant stapje is gezet.

#8 Joop

Ontkennen van alles en nog wat zie je veelal bij recalcitrante mensen. Collega heeft daar ook last van met rijtje PVV/Baudet/klimaat niets aan de hand/niet gevaccineerd/etc. Lachwekkende discussies, waarin hij zo’n beetje alle argumenten wel gebruikt die niet legitiem zijn. Beginnend met ‘van horen zeggen’. En dan hoor je weer wat er hier en daar op de sociale media heeft gestaan, en hij klakkeloos overneemt, want nu het gezond verstand.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Raymond Horstman

Is eig en lijke hele goede geschrijfel gedaan.
Alle gekheid op een stukje. Dit is heel goed geschreven.
Mooi helder en duidelijk. Ga hier mee door.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 KJH

‘Zucht..’

Ik ben gevaccineerd en persoonlijk van mening dat de overheid niet streng genoeg is. Ik vind dat de overheid te traag is met boosters, en gewoon iedereen, altijd, een prik zou moeten aanbieden (allicht met een briefje van de huisarts). En dat de leiding van deze hele exercitie in de handen zou moeten liggen van een a-politiek iemand die van aanpakken weet en die zichzelf wegcijfert. Een generaal ofzo.

Maar ‘zucht’ ergens neerzetten helpt niemand, stuk zeloot.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Hans Verbeek

De kans dat dat gebeurt is ca. vijf keer kleiner, en ook de periode van besmettelijkheid is aanzienlijk korter.

Het is niet erg duidelijk welke kans gevaccineerden hebben om toch besmet te raken. De antilichamen zitten niet aan de buitenkant van het lichaam en kunnen niet voorkomen dat het virus zich in het neusslijmvlies vermenigvuldigt.
Ook gevaccineerden spelen een relevante rol bij het voortwoekeren van de epidemie.
Lees deze mededeling in the Lancet
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11.1 Hans Custers - Reactie op #11

De antilichamen zitten niet aan de buitenkant van het lichaam en kunnen niet voorkomen dat het virus zich in het neusslijmvlies vermenigvuldigt.

Deze bullshit is hier weerlegd. Op 15 september. Toen jij er ook mee aankwam. Je bent er toen ook al op gewezen dat je, als voormalig biologiestudent, ook zelf had kunnen bedenken dat je onzin uitkraamt.

Je illustreert nog maar eens dat jouw wetenschapsontkenning niks te maken heeft met onwetendheid of onbegrip. Het is een keuze. Kwaadaardige minachting van de feiten.

Ontkenners als Verbeek zijn niet te dom om te snappen hoe het zit. Punt 1 van hoofdstuk IX kan dan ook beter weg. Het probleem zit ‘m niet zozeer bij mensen die het niet zo goed snappen en die redenen kunnen hebben om bijvoorbeeld de overheid of de farmaceutische industrie te wantrouwen. En die daardoor gevoelig zijn voor de bullshit van serie-leugenaars. Het probleem zit ‘m bij de figuren die beter kunnen weten, maar die weigeren om serieus naar de feiten te kijken. Hoe vaak ze die ook uitgespeld krijgen.

#12 Jasper

De link die je deelt geeft een 404. Heb je ook een goed werkende link? Ben wel benieuwd namelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12.2 Hans Custers - Reactie op #12.1

Ah, ja, dat was een copy-paste foutje van me in #11.1. Dankjewel voor het fiksen, Frank.

Okto legde het in dat draadje van 15 september nog beter uit.

#13 K8

What a bunch of nonsence.
Whatever idiot that wrote this should go back to school.

Maybe on the 10th booster shoot his mind will clarify!

Peace.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Johan de Herder

Heb je al een tegenargument voor de topsporters die de laatste tijd dood neervallen op het veld?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Pjotr

Ad punt 1.1, In Peru…
Peru? Wij leven hier in West-Europa. Niet in Zuid-Amerika.
31,5 duizend coronadoden in Nederland is niet veel. Niet verwaarloosbaar weinig, maar zeker niet veel voor een Pandemie.
Ook gezien de bevolkingsopbouw (relatief veel 50-plussers, dor hout zo gezegd).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15.1 Frank789 - Reactie op #15

[ 31,5 duizend coronadoden in Nederland is niet veel. ]

Het is wél veel, gezien de talloze langdurige maatregelen die zijn genomen.

Als in “half” Peru, dus 17 mln inwoners zoals in NL, al 100.000 doden vallen terwijl zij totaal geen vergrijzing kennen, dan mag je voor NL zonder een enkele maatregel rustig richting 120.000 doden gaan denken.

https://www.populationpyramid.net/nl/peru/2019/

#16 Pjotr

Oh, en zijn die 31.5 duizend doden, doden aan Corona of met Corona? Waar Corona alleen het laatste zetje heeft gegeven?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16.1 Frank789 - Reactie op #16

[ Waar Corona alleen het laatste zetje heeft gegeven? ]

Zeker hoofdstuk I, punt 2, 3 en 4 niet gelezen?
Als het alleen een laatste zetje was hadden we geen oversterfte gehad.
En de oversterfte is ook niet gevolgd door net zo grote ondersterfte.

#17 Maarten

De populatie van Afrika is voor 6% gevaccineerd. Toch blijft het continent grotendeels bespaard van infecties en sterfgevallen. Link.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Alex

Lang artikel van iemand die er niks, maar dan ook niks van snapt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Ed

Helemaal eens met Alex 26 november 2021 , 05:30. Deze auteur verdient de hoofdprijs voor intentioneel factuele blindheid en onmogelijke argumentie. Er is werkelijk nauwelijks iets wat intellectueel ook maar enigszins mee kan komen. Gewoon maar een willekeurig voorbeeld: Hoofdstuk 1, par 5. Antwoord op de eerste zin zelfde als dat op deze vraag: waarom zijn er zo veel orkesten, die niets van Beethoven en Mozart meer willen spelen? Antwoord: omdat je er uit ligt als je niet met de hysterie meedoet. Tweede zin: Volkomen onzinng argument. Feit is, dat elke persoon die aan wat dan ook doodgaat en positief op Corona test, als Coronadode geteld werd en nog steeds wordt. Ga je dood aan leverkanker en ben je op dat moment besmet, dan wordt als doodsoorzaak nog steeds niet kanker maar “fatale complicatie door Corona” aangegeven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19.1 Co Stuifbergen - Reactie op #19

Ga je dood aan leverkanker en ben je op dat moment besmet, dan wordt als doodsoorzaak nog steeds niet kanker maar “fatale complicatie door Corona” aangegeven.

Het is andersom: er sterven veel meer mensen (dan normaal) die niet als corona-slachtoffer geteld zijn.

https://joop.bnnvara.nl/nieuws/wekelijks-nu-honderden-coronadoden-die-rivm-niet-rapporteert

#20 BalkS

Kolderpraat is één woord

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20.1 Co Stuifbergen - Reactie op #20

Behalve als iemand kolder praat!
Maar u heeft gelijk, “kolder paraat” moet een spellingsfout zijn.

#21 Bart Banaan

The final phase of its transformation of society into a pathologized-totalitarian dystopia, where mandatory injections and digital compliance papers are commonplace, is now officially underway.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Co Stuifbergen

De laatste reacties wekken de indruk dat het artikel ook door vaccin-weigeraars gelezen wordt, maar zonder veel succes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22.1 Hans Custers - Reactie op #22

Ik denk niet dat dit representatieve vaccin-weigeraars zijn. Want mensen die zich niet laten vaccineren zijn lang niet allemaal rabiate ontkenners van alles dat met corona te maken heeft. Ik denk dat de meerderheid van de gevaccineerden bestaat uit redelijke mensen, waar best nog een zinnig gesprek mee te voeren is. Maar die zich altijd al wat ongemakkelijk hebben gevoeld bij het gebruik van medicijnen. Of die het idee dat iets bij ze wordt ingespoten heel griezelig vinden. Met alle desinformatie die er wordt verspreid is het voor zo iemand best makkelijk om argumenten te vinden om het vaccin maar niet te nemen. Of om het in elk geval nog maar even uit te stellen.

Ik vermoed dat dit artikel voor die mensen best zinnig kan zijn. Meestal zullen ze het bij lezen laten en geen reactie plaatsen.

#22.2 Frank789 - Reactie op #22.1

[ Ik denk dat de meerderheid van de gevaccineerden bestaat uit redelijke mensen, waar best nog een zinnig gesprek mee te voeren is. ]

Je bedoelt: de meerderheid van de ONgevaccineerden?

Als je ziet hoeveel mensen zich alsnog laten prikken nadat het vereist wordt voor kroegbezoek e.d. dan kunnen hun bezwaren niet erg principieel of zwaarwegend zijn. Zie ook het succes dat artsen hebben die allochtonen 1 op 1 benaderen voor een vaccinatie.

 • Volgende reactie op #22.1
#22.3 Hans Custers - Reactie op #22.2

Je bedoelt: de meerderheid van de ONgevaccineerden?

Ja.

#22.4 burne - Reactie op #22.1

[Met alle desinformatie die er wordt verspreid is het voor zo iemand best makkelijk om argumenten te vinden om het vaccin maar niet te nemen. Of om het in elk geval nog maar even uit te stellen.]

Zoals de doorsnee zwangere vrouw? Laat je niet misleiden door het getal ’13’ in het huidige nieuws. Dat is enkel het getal van aanwijsbare, bewijsbare, wetenschappelijk aantoonbare aantal door corona veroorzaakte miskramen.

Het werkelijke getal is 110. Bijna tien keer zoveel. Miskramen, voortijdige zwangerschapsbeëindiging, doodgeboorten.

Vrouwen die een trauma bespaard hadden kunnen worden, als ze zo slim waren geweest om op tijd dat prikje te halen.

(bron voor de 110: https://www.nvog.nl/actueel/registratie-van-covid-19-positieve-zwangeren-in-nethoss/ )

 • Vorige reactie op #22.1
#23 Ron

Coachgewijs en overtuigingskracht gezien is het negatief om deze woorden te gebruiken, werkt averechts, zonde van uw tijd, kracht van het artikel en boek is weg.
Bovendien respectloos naar andere meningen toe, punt verloren en bij deze was de hele stelling zinloos en voor niets.
Uit gebrek aan respect.
U bent blijkbaar een fervent iets te emotioneel demonstrant.

“Op uw voormalige lagere school, waar u de opleiding met moeite voltooid hebt”

“Er bestaat een opvallende correlatie tussen het ontkennen of bagatelliseren van corona enerzijds, en een beroerde beheersing van de werkwoordspelling en spatiegebruik anderzijds”

“Uw manier van schrijven verraadt dat u niet tot de fine fleur van onze maatschappij behoort, wat weer het nodige zegt over de waarde van uw bijdragen. Dit is overigens volledig in lijn met het gedrag van de gemiddelde “demonstrant”.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Ab

Eindelijk !!!!!!!

Briljant

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Achwatmaakthetookuit

Grootste fout in mijn beleving is mensen proberen te overtuigen. Juist wanneer je dat gaat proberen, dan wordt het vaak al lastig de ander in zijn/ haar waarde te laten.

Wetenschappers die zeggen het niet te weten en pretenderen het wel te weten, vind ik niet kloppen. Bovendien mag je niet eens meer zeggen ‘follow the money’ (want de best betaalde wetenschappers zul je te horen krijgen over het algemeen), want dan ben je gelijk een complotdenker. Volgens mij zijn de meest openminded mensen de meest betrouwbare in het geheel. Zodra je mensen gelijk in een hoekje gaat drukken, oordelen en veroordelen ben je in mijn beleving al verkeerd bezig (zelfs dat zou je als oordeel kunnen beschouwen).

Zeker door mensen te straffen die anders geloven dan de meesten, worden zij wederom neergezet als buitenstaanders, paria’s of paranoïde mensen. Het zegt helaas vaak meer over degene die oordeelt en veroordeelt dan over de mensen die zij beoordelen en veroordelen. Zodra mensen überhaupt een bepaald geloof aanhangen die radicaal is (hetzij in dit geval dé wetenschap) dan worden zij in mijn beleving al een stuk minder betrouwbaar. Ja, dé wetenschap heeft een hoop gebracht, voornamelijk in hetgeen wat tastbaar is.

Zodra het niet zichtbaar is, riepen we vaak ‘who you gonna call?’ gekscherend. Nu kan dit ook niet meer, omdat een onzichtbare vijand de wereld platlegt (too much for the Ghostbusters). Mijn God, wat knap van zo’n virus, die zijn wil kan opleggen aan de gehele mensheid. Maar van angst wil men niks horen in dit geval. Maar wat zijn mensen bang dat de zorg het niet aan kan. Bang dat er teveel mensen sterven door een ‘nieuwe’ vijand. Maar waar is de angst gebleven dat dé wetenschap niet bestaat? En dat er maar 1 exacte wetenschap (wiskunde) is lijken veel mensen ook aan voorbij te gaan. Waarom is er zoveel propaganda en campagne nodig om mensen over te halen iets te nemen wat gewoon lichaamsvreemd is?

Het ‘vaccin’ lijkt nu wel de nieuwe god te zijn voor veel mensen. En dat is wat mij beangstigd. Hoe kun je zoveel vertrouwen hebben in een menselijke creatie (dat was god vroeger ook), terwijl je weet dat mensen juist meer vernietigende capaciteiten hebben dan creërende capaciteiten (bij alles wat gecreëerd wordt, hebben mensen vele malen meer vernietigd)? Als je natuurlijk gelooft dat de aarde erop achteruit aan het gaan is en voor zover ik kan zien in mijn omgeving, gelooft het merendeel van de mensheid dit ook. Je wordt ermee doodgegooid. Mensen zijn (blijkbaar) slecht en dan zouden ze iets maken wat wel goed is? En dan zou het nog gratis zijn ook? Ik heb altijd geleerd dat voor niets de zon op gaat en voor de rest kun je de tering krijgen. Sorry, maar ik vind dit artikel zeer ongenuanceerd overkomen, zodra je iedere vraag begint met het woordje ‘maar’.

En om over emotionele chantage nog maar te zwijgen. Als je het niet doet, dan zwaait er wat. Ik krijg dan echt het gevoel dat ik als klein kind wordt behandelt en hoe harder iemand mij gaat lopen dwingen, hoe harder ik zal zeggen ‘nee’.

En nu ga ik lopen drammen en zeuren en bijdehand doen en gewoon een wappie (bij gebrek aan woorden), of klein kind zijn en verwacht hier zeker geen antwoord op;

Wat is er gebeurt met, haastige spoed is zelden goed? Bovendien leert de geschiedenis toch juist, dat hoe meer mensen aan een project werken, hoe langer het duurt, voordat een project ten einde komt? Vooral vanwege al dat checken enzo? En waarom worden nu ineens zoveel wetenschappers (voornamelijk uitvinders) weggezet als idioten? En waarom wordt de angst er zo ingehouden? En waarom mag je niet meer relativeren? En waarom is het vaccin heilig? Waarom mag je er geen kritiek op hebben? Waarom is ineens 97% van de wetenschap het met elkaar eens (volgens bepaalde nieuwszenders)? Waarom zijn wetenschappers geen mensen? Waarom kunnen wetenschappers geen fouten maken? Waarom praten mediazenders elkaar allemaal na? Waarom kunnen ze net zo goed papegaaien als nieuwslezers gebruiken? Waarom worden sommige mensen gecensureerd? Waarom zouden mensen tegen zichzelf in bescherming genomen moeten worden? Waarom mogen mensen hun eigen verantwoordelijkheid niet meer nemen? Waarom worden mensen (emotioneel) gechanteerd die geen ‘vaccin’ willen nemen? Waarom duurt het normaal 10 jaar voordat een vaccin is ontwikkeld en nu met de ‘nieuwste’ technologieën ineens wel? Waarom zijn er geen tests gedaan op dieren (zo wel, hoe waren deze tests afgelopen)? Waarom weten mensen zeker dat er geen langere termijneffecten zijn aan dit ‘vaccin’? Waarom is de eerste lijns zorg buitenspel gezet door gebruik van de PCR-test?

Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar daar heb ik geen zin zin. Dit soort vragen (natuurlijk niet allen) zouden van mijn part regelmatig gesteld mogen worden in de media, maar dat gebeurt niet. Daardoor ben ik wel wat vertrouwen verloren in het hele systeem. De media behoort kritisch te zijn, maar dat was het niet. Er werd meegespeeld en de angst werd alleen maar opgevoerd. Waarom kunnen we geen strengere maatregelen nemen? Dat was zo’n beetje de enige vraag die ik continue hoorde. Zodra het de andere kant op ging, werd het beeld op zwart gezet, maar goed, dit zal bij hoog en bij laag worden weerlegd en ontkend. Grappige is eigenlijk, dat ik van dit artikel des te cynischer ben geworden en niet te spreken ben over hoe trollen in de maatschappij te werk gaan om kritische mensen en wetenschappers de mond te snoeren.

Je hebt leugens, je hebt grote leugens en je hebt statistieken (maar wie bepaalt wat wat is?)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 C.

https://doi.org/10.1136/bmj.n2635

https://nomoresilence.world

Innerlijke beschaving zegt meer over een mens, dan de beheersing van (een) taal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie