Uitbreiding Opiumwet overbodig en onwerkbaar

De komende uitbreiding van de Opiumwet, waardoor onder meer growshops gemakkelijker kunnen worden aangepakt, is overbodig en onwerkbaar. Op 1 maart wordt de Opiumwet uitgebreid met een nieuw artikel 11a: Hij die stoffen of voorwerpen bereidt, bewerkt, verwerkt, te koop aanbiedt, verkoopt, aflevert, verstrekt, vervoert, vervaardigt of voorhanden heeft dan wel vervoermiddelen, gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft of gegevens voorhanden heeft, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van een van de in artikel 11, derde en vijfde lid, strafbaar gestelde feiten, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar of geldboete van de vijfde categorie. Met dit wetsartikel wil minister Opstelten 'de illegale beroeps- en bedrijfsmatige hennepteelt' aanpakken. Beoogd slachtoffer van dit wetsartikel zijn onder meer de zogenaamde growshops: winkels waar benodigdheden voor het kweken van hennepplanten worden verkocht.

Door: Foto: newdip (cc)

De cover-up van Ivo Opstelten

Gisteren publiceerde RTL al het nieuws dat criminelen op grote schaal kentekenplaten kopiëren. Onderzoeksjournalist Sieb Sietsma van RTL Nieuws doet uit de doeken hoe het ministerie van Veiligheid en Justitie het vrijgeven van info zoveel mogelijk tegenwerkt.

Een voorbeeld van hoe de WOB misbruikt wordt. Door de overheid wel te verstaan. Plasterk, maak je even een aantekening?

En al dat geld dat in al die ANPR camera’s is gaan zitten, was dus voor niets. Reden voor opstappen Opstelten.

Doneer!

Sargasso is een laagdrempelig platform waarop mensen kunnen publiceren, reageren en discussiëren, vanuit de overtuiging dat bloggers en lezers elkaar aanvullen en versterken. Sargasso heeft een progressieve signatuur, maar is niet dogmatisch. We zijn onbeschaamd intellectueel en kosmopolitisch, maar tegelijkertijd hopeloos genuanceerd. Dat betekent dat we de wereld vanuit een bepaald perspectief bezien, maar openstaan voor andere zienswijzen.

In de rijke historie van Sargasso – een van de oudste blogs van Nederland – vind je onder meer de introductie van het liveblog in Nederland, het munten van de term reaguurder, het op de kaart zetten van datajournalistiek, de strijd voor meer transparantie in het openbaar bestuur (getuige de vele Wob-procedures die Sargasso gevoerd heeft) en de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Hockeystick voor de klimaatontkenner van het jaar.

Foto: newdip (cc)

Nationale Politie is een nationale ramp

COLUMN - Het lijkt er vooralsnog niet op dat de Nationale Politie een doorslaand succes gaat worden, signaleert Lieuwe Rozema.

Een doorslaand succes is de Nationale Politie vooralsnog niet. Het aantal opgeloste misdrijven blijft aanzienlijk achter bij de doelen die het ministerie van veiligheid en justitie heeft gesteld. Wel zo’n 50 duizend minder dan in 2012, toen er nog 26 aparte politiekorpsen waren. Vroeger was inderdaad alles beter. Bij de politie althans.

Het gaat niet alleen om klein leed zoals fietsendiefstallen en auto-inbraken. Maar ook om de veel zwaardere gewelds- en seksuele delicten. Misdaden waarvan je hoopt dat de politie de daders snel opspoort en oppakt, om verdere maatschappelijke schade te voorkomen.

De Nationale Politie zegt goede redenen te hebben waarom het boeven vangen nog niet zo wil lukken. Volgens woordvoerder Remco Gerritsen kan het soms wel meerdere jaren duren voordat een misdrijf is opgehelderd. De voorlopige cijfers vertellen dus niet het hele verhaal. Al is het aantal opgeloste zaken in 2013 wel uitzonderlijk klein.

Toch zit er een kern van waarheid in de bewering van Gerritsen. De definitieve percentages zijn na een paar jaar altijd iets hoger. Eigenlijk is pas in 2016 met zekerheid vast te stellen of de dalende ophelderingscijfers ook daadwerkelijk aan de invoering van de Nationale Politie te danken zijn. Het is nu gewoon nog te vroeg om conclusies te trekken.

Lezen: De wereld vóór God, door Kees Alders

De wereld vóór God – Filosofie van de oudheid, geschreven door Kees Alders, op Sargasso beter bekend als Klokwerk, biedt een levendig en compleet overzicht van de filosofie van de oudheid, de filosofen van vóór het christendom. Geschikt voor de reeds gevorderde filosoof, maar ook zeker voor de ‘absolute beginner’.

In deze levendige en buitengewoon toegankelijke introductie in de filosofie ligt de nadruk op Griekse en Romeinse denkers. Bekende filosofen als Plato en Cicero passeren de revue, maar ook meer onbekende namen als Aristippos en Carneades komen uitgebreid aan bod.

Geen aanwijzingen voor doelbewuste executies Molukse treinkapers

Dat zou althans blijken uit archiefonderzoek dat minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft laten doen op verzoek van de Tweede Kamer.

Wel accepteerde het toenmalige kabinet dat waarschijnlijk alle kapers zouden omkomen:

Het doel van het plan was de bevrijding en bescherming van de gegijzelde passagiers in de trein. De consequentie dat waarschijnlijk alle gijzelnemers zouden omkomen, werd aanvaard. Het uitgeoefende geweld door de precisieschutters en de mariniers viel binnen de grenzen van de geweldstoepassing die door het bevoegd gezag was voorzien en aanvaard’, aldus Opstelten vanmiddag in een verklaring.

‘Opstelten wordt te oud om minister te zijn’

Aldus Welingelichte Kringen drie dagen geleden:

[…] mensen in politiek Den Haag signaleren dat de hersens van de minister traag beginnen te worden. Hij snapt niet alles meteen meer, wat verergerd wordt door het feit dat hij flarden van gesprekken niet hoort en hij wordt ook vergeetachtig. Vandaar dat hij in Kamerdebatten, zoals gisteren, dingen soms twee keer zegt. Of soms zichzelf binnen een half uur tegenspreekt.

Vandaag deed de Volkskrant daar nog een schepje bovenop:

PvdA in Eerste Kamer wil proef met wietteelt

De Volkskrant:

De PvdA-fractie in de Eerste Kamer dringt aan op een experiment met gereguleerde wietteelt. De fractie roept VVD-minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) op een proef te beginnen waarbij gecertificeerde bedrijven hennep mogen leveren aan coffeeshops.

Met roepen, kom je er niet jongens.

Dat is – zo vermoedt de cynicus in mij – misschien ook wel de reden dat dit progressieve geluidje door de initiatiefloze Eerste Kamerfractie naar voren wordt gebracht.

‘Ambtenaren houden informatie achter voor Opstelten en Teeven’

Het NRC:

Cruciale adviezen aan de minister van Veiligheid en Justitie om falende automatiseringsbedrijven hard aan te pakken, zijn de afgelopen jaren nooit uitgevoerd. Dat zegt Ruud Leether, de belangrijkste juridisch adviseur van Veiligheid en Justitie op ICT-gebied. […]

Leether: “Ik heb recent de staatssecretaris [Fred Teeven, red.] zo zien opereren dat het onmogelijk was dat hij mijn adviezen kende.”

Of het was gewoon van kop in het zand…

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.

Vorige Volgende