Uitbreiding Opiumwet overbodig en onwerkbaar

Foto: newdip (cc)

OPINIE - De komende uitbreiding van de Opiumwet, waardoor onder meer growshops gemakkelijker kunnen worden aangepakt, is overbodig en onwerkbaar.

Op 1 maart wordt de Opiumwet uitgebreid met een nieuw artikel 11a:

Hij die stoffen of voorwerpen bereidt, bewerkt, verwerkt, te koop aanbiedt, verkoopt, aflevert, verstrekt, vervoert, vervaardigt of voorhanden heeft dan wel vervoermiddelen, gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft of gegevens voorhanden heeft, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van een van de in artikel 11, derde en vijfde lid, strafbaar gestelde feiten, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar of geldboete van de vijfde categorie.

Met dit wetsartikel wil minister Opstelten ‘de illegale beroeps- en bedrijfsmatige hennepteelt’ aanpakken. Beoogd slachtoffer van dit wetsartikel zijn onder meer de zogenaamde growshops: winkels waar benodigdheden voor het kweken van hennepplanten worden verkocht.

Volgens de Memorie van toelichting bij dit wetsvoorstel is dit hard nodig: ‘Van voorlichter aan menig thuisteler zijn veel growshops uitgegroeid tot draaischijf van de illegale hennepteelt.’

Growshops zouden zich, naast het leveren van kweekbenodigdheden, massaal bezighouden met de financiering van de professionele hennepteelt, de afname en distributie van het eindproduct en het witwassen van de winsten. Growshops, zo stelt de minister, zijn daarmee gewillige verlengstukken van de georganiseerde misdaad.

Met het nieuwe wetsartikel, dat het aanbieden van materialen voor de bedrijfsmatige hennepteelt verbiedt – van bedrijfsmatige teelt is overigens al sprake wanneer de kweker gebruik maakt van een enkele groeilamp en wat kunstmest – kunnen de growshops voortaan eenvoudig worden aangepakt.

Tuincentra

Wat de Memorie van toelichting echter verzwijgt, is dat het recht al meer dan voldoende handvatten bevat om de financiering van de illegale hennepteelt (art. 47 Wetboek van Strafrecht), de distributie van het eindproduct (art. 3 Opiumwet) en witwassen (art. 420bis e.v. Wetboek van Strafrecht) aan te pakken.

Wat het nieuwe wetsvoorstel daaraan toevoegt, is dat activiteiten worden gecriminaliseerd die bijvoorbeeld ook door tuincentra en bouwmarkten worden uitgevoerd, zoals het leveren van groeilampen en kunstmest.

‘Van reguliere tuincentra, verkopers van landbouwartikelen en andere bedrijven wordt zoals van elke burger oplettendheid verwacht op verdachte omstandigheden die kunnen duiden op illegale hennepteelt,’ aldus ministers Opstelten en Schippers.

‘Ernstige reden om te vermoeden’

Om te voorkomen dat eenieder die een zak kunstmest meegeeft aan een ‘bedrijfsmatige’ hennepkweker meteen strafbaar is, wordt het nieuwe wetsartikel alleen van toepassing verklaard indien men ‘een ernstige reden heeft om te vermoeden’ dat de geleverde diensten of producten worden ingezet voor de illegale hennepteelt.

Dat klinkt mooi, maar wat is ‘een ernstige reden om te vermoeden’ precies? Het wetsartikel vermeldt het niet. Die hete aardappel wordt dus weer eens doorgeschoven naar de rechter – die het al moeilijk genoeg heeft met de tegenstrijdigheden van het Nederlandse gedoogbeleid.

Bovendien creëert de wetgever zo een situatie waarin het al snel strafbaar is om een grote zak kunstmest te verkopen in een growshop, maar waarin een zelfde handeling in een tuincentrum geen enkel probleem oplevert. Of moeten tuincentrummedewerkers klanten voortaan gaan screenen op het dragen van de verkeerde T-shirts?

Zou dit echt een effectieve manier zijn om drugscriminaliteit te bestrijden?

Uitsterfbeleid

De nominale reden voor het nieuwe artikel van de Opiumwet is het gevaar van de georganiseerde misdaad. ‘De bestrijding van illegale hennepteelt is een topprioriteit van dit kabinet. Wij zijn van oordeel dat de illegale hennepteelt door zijn omvang en professionaliteit een reëel veiligheidsrisico voor de samenleving oplevert, waartegen doortastend en effectief moet worden opgetreden,’ heet het in de Memorie van toelichting.

‘De hoogtijdagen van kleine hobbytelers die de kleine, lokale coffeeshop bevoorraden zijn allang voorbij,’ wordt daar nog vroompjes aan toegevoegd.

Daarmee wordt de indruk gewekt alsof niet de wietteelt op zich, maar wietteelt door de georganiseerde misdaad het probleem is. Dit is echter misleidend, zo niet ronduit leugenachtig. Opstelten heeft immers iedere poging van gemeenten om tot een gereguleerde, misdaadvrije hennepteelt te komen bij voorbaat afgeschoten.

Voor Opstelten c.s. is niet criminele wiet, maar wiet an sich het probleem. Dat blijkt ook uit alle maatregelen die de afgelopen jaren zijn ingevoerd of op de rol staan. Er wordt tamelijk opzichtig gestreefd naar een uitsterfbeleid: coffee- en growshops dienen geleidelijk te verdwijnen.

Dit is uiteraard een politieke keuze. Maar bij het maken van politieke keuzes hoort debat. Het zou Opstelten en zijn bondgenoten sieren als zij zouden nalaten dat debat op valse en oneigenlijke gronden te voeren.

Al was het maar om de rest van de samenleving te behoeden voor onnodige en onwerkbare wetgeving.

Reacties (20)

#1 su

Hoera, Justitie voert de zoveelste verdienmodel in voor zware criminelen!

 • Volgende discussie
#2 Joost

Ik blijf me verbazen over de redenatie. Je maakt iets illegaal, en vervolgens is de criminaliteit het gevolg van de net illegaal gemaakte handeling, en niet van het illegaal maken van de handeling.

Er wordt niet meer gekeken of het illegaal maken an sich geen overkill was ten opzichte van het probleem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 nome

Kunnen we de gevolgen van Opstelten’s dementie niet gewoon als verdienste zien, net als het antisociale gedrag dat in zijn -politiek economische- kaste gangbaar is?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Hans Koek

Het enige wat we met z’n allen kunnen doen is een figuurlijke vuist maken. Om het beleid verandert te krijgen is een massale demonstratie in Den Haag het aangewezen middel.
In de tachtiger jaren van de vorige eeuw hebben we de grote kerndemonstraties gehad, twee keer 400.000 mensen op de been.

In deze tijd zal het niet moeilijk zijn om een half miljoen mensen naar Den Haag te krijgen. Wat mij betreft houden we deze demonstratie begin april, het eerste of tweede weekend.
Zegt het voort!!! Zegt het voort!!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Amateur Commenter

Zou graag volledige legalisering zien maar dat gaan we in de komende 15 jaar niet meer meemaken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Nonkel

@4:

“Om het beleid verandert te krijgen is een massale demonstratie in Den Haag het aangewezen middel.
In de tachtiger jaren van de vorige eeuw hebben we de grote kerndemonstraties gehad, twee keer 400.000 mensen op de been.”

En in hoeverre hebben die demonstraties het beleid aangepast?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 su

@6 En in hoeverre hebben die demonstraties het beleid aangepast?

De stationering van 48 nucleaire kruisraketten (besluit Van Agt ’77-’81) is uiteindelijk niet doorgegaan. Het verzet heeft tot uitstel van besluitvorming daaromtrent geleid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 joostdev

@7: (off topic)
Die kernkoppen zijn er wel gekomen, in het geheim.
Zij zijn ook de reden dat die achterlijke JSF moet worden aangeschaft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 su

@8 Dat zijn kernbommen en die lagen er al voor de grote protesten, vermoedelijk al sinds begin jaren ’60.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Inkwith Barubador

“De bestrijding van illegale hennepteelt”

Euh… Dat suggereert volgens mij dat er ook legale hennepteelt is?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Mario

@10

Hennep (industrieel) is tegenwoordig iets makkelijker legaal te produceren. Dit heeft NOGAL wat moeite gekost. Lees je bijv. maar eens in op ‘Bedrocan’ (en/ of Ben Dronkers). Een bedrijf in Nederland die (industriële) hennep produceert – en naar ik meen tegenwoordig ook zgn. mediwiet. Dat ging zeker niet zonder slag of stoot, “dankzij” achterlijke politici.

Waar veel mensen helaas aan voorbij gaan, is dat o.a. de media Cannabis, steevast ‘Hennep’ blijven noemen. Dit zorgt sinds jaar en dag voor (enorme) misverstanden.

Je kan 100 kilo industriële Hennep roken, maar “stoned” zal je er zeker niet van worden. Je kan, daarentegen, wel je huis er PRIMa mee isoleren. Wat zeg ik? Er mee bouwen, zelfs. ;-]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 knelistonie

@10 in Amerika wel.

Dat wordt nog flink nagelbijten: genetisch gemodificeerde wiet bestellen of niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Olav

@4:

In deze tijd zal het niet moeilijk zijn om een half miljoen mensen naar Den Haag te krijgen.

U leeft in een alternatieve realiteit. Een half miljoen naar Den Haag voor dit onderwerp? Je mag al in je handjes klappen als je er 100 kan mobiliseren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Arjan Fernhout

Opstelten kweekt misdadigheid om het vervolgens te bestrijden. Of blaas ik de zaken nu op?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Mario

@12
“genetisch gemodificeerde wiet bestellen of niet?”

Wat denk je dat er in een coffeeshop verkocht wordt?

De (wereldwijd te vinden) verschillende soorten Cannabis, komen *tromgeroffel* vooral uit genetisch ‘gemodificeerde’ (=newspeak, btw) zaden, in Nederland ‘gemaakt’. In (deels ‘private’) laboratoria. Nederwiet is bepalend in genot. Niets mis mee. Prima exportproduct, ook, maar ja, ‘de politiek’.

Je kon en kan een zakje ‘Nederlandse wiet’ kopen, voor je de Rocky Mountains gaat beklimmen. Een paar kilometer verderop. Or so I’m told. ;-p

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 AltJohan

De drugsgebruikers zijn in mijn visie hoofdverantwoordelijk voor het ontstaan van de vraag. En daardoor ook voor een groot gedeelte van het criminele circuit dat er achter zit.

Maar de wetgever gaat niet vrijuit. Zij geeft een dubbelzinnig signaal af door het gebruik toe te staan, maar de productie te verbieden.

Soms denk ik wel eens: is er sprake van corruptie door de overheid dat die discrepantie productie/gebruik zolang blijft bestaan?

Wat voor krachten spelen er? Ik denk dat weinigen weten wat er allemaal speelt. Is het niet een miljarden-business? Het zou niet de eerste keer zijn dat overheidsdienaren te maken krijgen met afpersing.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Joost

@16: Wat is volgens jou de reden dat drugs verboden moeten worden?

En als de overheid straks, ik noem maar wat, water drinken illegaal maakt? Is de resulterende criminaliteit dan ook het gevolg van de waterdrinkers?

Ik zie weinig argumentatie in je antwoord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Bas van Stapelberg

@1 klopt, Opstelten werkt juist in het voordeel van de zware criminaliteit. vergeet niet dat growshops, beter gezegd growshoppies juist een doorn in het oog zijn van zware criminaliteit. De maffia wil deze handel helemaal naar zich toe trekken en door deze nieuwe wet geeft ze dat voordeel. Alhoewel ik niet in kan zien hoe je kunt controleren of je kweekt voor tomaten of iets anders. Denk dat de VVD volop is geïnfiltreerd door de internationale maffia, in ieder geval helpt Opstelten ze wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Folkward

@16

De drugsgebruikers zijn in mijn visie hoofdverantwoordelijk voor het ontstaan van de vraag.

Nu ja, dat lijkt me logisch, zonder hen geen vraag.

En daardoor ook voor een groot gedeelte van het criminele circuit dat er achter zit.

En dat zijn toch heel veel stapjes ineen. Dat zou zoiets zijn als dat jij verantwoordelijk bent voor de slavernij omtrent (een gedeelte van) de cacaohandel, of de verkeerde omstandigheden in fabrieken in Zuid-Oost Azie, of verantwoordelijk voor de corruptie die daarbij komt kijken. Tussen verantwoordelijk voor de vraag en verantwoordelijk (of liever: aansprakelijk) voor het proces om in die vraag te voldoen zit een groot verschil.

Hoe denk jij dat er sprake is van corruptie bij wiet kweken en handelen? Er zit een verschil tussen corruptie en afpersing. Wat bedoel je?

Wat betreft de miljardenbusiness, dat leek me vergezocht. Dus ik heb er even de cijfers bijgehaald van Colorado, en vertaal die 1 op 1 naar Nederland (er valt wat voor te zeggen om het ‘legale’ drugsgebruik daar hoger in te schatten, maar ook lager).

Op een bevolking van 5,35 miljoen inwoners (ca. 1/3 van Nederland) wordt op jaarbasis, @12,9% ‘Sales taxes’ (zeg maar BTW), met verzadigde markt (vanaf juli 2014) zo’n 42 miljoen $ belasting betaald. Dit is commerciële wiet. De markt voor medicinale wiet krimpt iets (mensen die ‘beter’ worden en overschakelen naar commerciële wiet), maar gezien de overeenkomstige bedragen (ca. $10,5M-10,8M/jaar) voor de 2,9% tranche tussen de medicinale wiet en de commerciële wiet, is die markt even groot.

Dat betekent dat er over in totaal zo’n $696 miljoen belasting geheven wordt. Vertaald naar Nederland (x3) wordt dit zo’n $2,1 miljard. Met een wisselkoers van 1 USD = 0,88 EUR, komt dit neer op iets meer dan 1,9 miljard Euro. Dat is inderdaad een miljardenmarkt. Ter vergelijking, het BBP van Nederland is zo’n 800 miljard, en het BNP 880 miljard.

En wat betreft de legalisatie/criminalisatie: hier nog iets.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Inkwith Barubador

We gaan weer terug in de tijd. Onder het mom van criminaliteitsbestrijding gaan we alleen maar MEER criminaliteit creëren.

Volkomen bezopen politiek.

 • Vorige discussie