Stoppen drugsverboden maakt bezuinigingen overbodig

Foto: copyright ok. Gecheckt 18-03-2022

OPINIE - Het opheffen van drugsverboden zou veel geld kunnen besparen en zelfs opleveren. Maar minister Opstelten wil er niet aan. Gastredacteur Matthijs Pontier betoogt waarom dat niet slim is.

Er wordt op dit moment veel bezuinigd door de overheid.  Zo krijgen mensen met een verslaving of andere geestelijke problemen hun zorg niet meer verzekerd uit het basispakket. En moet de Publieke Omroep flink de broekriem aanhalen. Maar veel van deze bezuinigingen zijn onnodig. We kunnen namelijk veel geld besparen door drugsverboden op te heffen. Frits Bolkestein riep het al eerder: ‘Het verbod op drugs kost miljarden. Het leidt tot misdaad en is slecht voor de volksgezondheid. Hef het op.’

En Bolkestein riep niet zomaar wat. De miljarden van Bolkestein kunnen prima door de factchecker. In Nederland wordt 27 tot 33% van de detentiejaren opgelegd wegens een opiumdelict. In 2006 was driekwart van de ruim driehonderd onderzoeken naar ernstige vormen van georganiseerde criminaliteit gericht op handel in en productie van drugs. Politieagenten en rechters zijn veel tijd kwijt aan drugsgerelateerde delicten. In sommige gevallen loopt dit zelfs op tot tweederde van hun tijd. Een last waar de agenten zelf ook helemaal niet op zitten te wachten. Ze gaan liever achter dieven en verkrachters aan. Maar dat heeft in Nederland momenteel schijnbaar minder prioriteit.

Regulering levert geld op

Bovenop de drugscriminaliteit komt nog eens de indirecte criminaliteit die het gevolg is van drugsverboden, zoals omkoping, bedreiging, corruptie, witwassen, aantasting van sectoren als vastgoed, afrekeningen tussen drugsbendes en gebruik van drugsgeld voor illegale wapenhandel.  Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) berekende de totale kosten van de criminaliteit in 2006 op 31,5 miljard euro. De misdaad die het drugsverbod veroorzaakt, kost de samenleving minstens de helft: 15,75 miljard euro. Dat is per Nederlander 924 euro per jaar. De kosten van rechtshandhaving van het drugsverbod bedroegen volgens professor Rigter van de Erasmus Universiteit Rotterdam over 2003 1,6 miljard euro. Daar bovenop komen dan nog de indirecte handhavingskosten.

Bovendien wordt in het geval van legalisering en regulering belasting op drugs geheven. Drugsregulering biedt dus een formidabele kans voor lastenverlichting.

En dan hebben we het nog niet eens over de internationale gevolgen. In de internationale drugsmarkt gaat naar schatting 300 tot 800 miljard dollar om. Zouden we wereldwijd stoppen met de ‘war on drugs’, zoals een groep ex-wereldleiders en andere prominenten betoogt, dan zou deze illegale markt verdwijnen. Hierdoor zouden drugsconflicten gewoon via de rechter uitgevochten kunnen worden en de enorme corruptie in drugsproducerende landen sterk af nemen. De financiële crisis zou er zelfs mee kunnen worden opgelost.

Liberaal of repressief coffeeshopbeleid

Helaas vindt Bolkestein bij de allesbehalve liberale Teeven en Opstelten weinig weerklank met zijn ideeën om drugsverboden op te heffen. Pas na grote druk en met veel tegenzin verklaarde Opstelten de wietpas dood. Maar in steden in het zuiden van Nederland worden buitenlanders nog steeds gediscrimineerd en mogen ze niet naar binnen bij coffeeshops. Met dit repressieve drugsbeleid zegt men criminaliteit te willen voorkomen, maar het enige wat de maatregel tot nu toe heeft opgeleverd is extra straathandel en overlast, zo blijkt uit onderzoek aan de Universiteit van Tilburg. Er was al voor gewaarschuwd en ieder weldenkend persoon kon gemakkelijk beredeneren dat zelfkweek, straathandel en criminaliteit zouden stijgen. Als gevolg van de maatregel verdwijnt de handel in cannabis naar de zwarte markt en zijn steeds meer coffeeshops genoodzaakt te sluiten. Coffeeshops betalen per jaar nu 400 miljoen aan belasting. Wanneer coffeeshops moeten sluiten, vallen deze inkomsten weg. En dan te bedenken dat regulering alleen via BTW en accijns al zeker 260 miljoen euro per jaar op zou leveren. Sommigen schatten dit zelfs nog een stuk hoger in.

Coffeeshops sluiten is schadelijk voor de economie

Coffeeshops helpen veel mensen -vaak lageropgeleiden- aan een baan. Bovendien doen coffeeshopklanten ook bestedingen buiten de coffeeshops zelf, bijvoorbeeld aan brandstof, parkeergeld en andere verblijfsuitgaven. In Maastricht zijn deze uitgaven door OWP Research berekend op 140 miljoen euro per jaar, goed voor 1617 fte aan werkgelegenheid. Hiermee leveren de coffeeshops een positieve bijdrage aan de lokale economie. Door de wietpas zijn al veel mensen ontslagen in Maastricht en omstreken. Deze mensen hebben inmiddels grotendeels een uitkering aangevraagd, die we als Nederlandse bevolking met zijn allen moeten ophoesten.

Ook in Amsterdam sluiten steeds meer coffeeshops. Onlangs werd bekend dat er vanwege project 1012, het project waarin de wallen ‘opgeschoond’ worden,  nog eens 26 gesloten zullen worden. De gemeente verloor door dit project eerder al 21 miljoen aan het opkopen van hoerenpanden boven de huidige marktprijs. De prostituees werden vervolgens voor een hongerloontje aan het werk gezet in massagesalons. Nu zal hetzelfde gaan gebeuren met coffeeshops en het werk wat daar plaatsvindt. En daarbij houdt het niet op. In totaal moeten er zelfs zeventig coffeeshops gaan sluiten. Dit betekent dat er nog maar eenderde van het aantal coffeeshops van twintig jaar geleden over is.

Volgens onderzoek van de AMTCB (Amsterdam Toerisme en Congres Bureau) bezoekt  23,4% van de toeristen in Amsterdam coffeeshops. Je kunt er vergif op innemen dat de sluiting van coffeeshops negatieve consequenties zal hebben voor de bezoekersaantallen. Al die toeristen besteden samen jaarlijks vijf miljard euro. Amsterdam heeft al te kampen met een steeds minder liberaal imago, waardoor het toerisme stagneert en achterop gaat lopen vergeleken met andere Europese steden. Als het imago van Amsterdam door de sluiting van coffeeshops nog verder verslechtert en daardoor slechts 10% minder toeristen zou ontvangen kost dat de stad al 500 miljoen per jaar.

Zet door gereguleerde teelt de criminaliteit buitenspel

Gelukkig is er niet alleen maar slecht nieuws. Amsterdam en vele andere steden weigeren buitenlanders te weren en Opstelten heeft in het afgelopen wietpasdebat onder grote druk toegegeven aan steden die dit niet willen. Verder geven veel gemeentes aan te willen experimenteren met gereguleerde teelt. Onder andere Utrecht, Rotterdam, Leeuwarden, Tilburg en Eindhoven hebben dit aangekondigd. Soms zelfs op initiatief van Opstelten’s eigen VVD.

Dat is een uitstekend plan. Het zou, wanneer het landelijk wordt ingevoerd, een besparing op kunnen leveren van meerdere miljarden per jaar. Wanneer de achterdeur geregeld wordt, vallen namelijk niet alleen de directe kosten van cannabis-gerelateerde criminaliteit en de indirecte criminaliteit die daaruit voorvloeit weg. Telers kunnen gewoon cannabis gaan verbouwen zoals elk ander gewas. De energierekening wordt door telers gewoon betaald en niet meer afgetapt. Er is immers geen risico meer dat de politie een kijkje komt nemen omdat je energierekening wel erg hoog is. Bovendien kan de kwaliteit van de cannabis gecontroleerd en gereguleerd worden. Ten slotte zou nu nog illegaal werk worden omgezet in legale werkgelegenheid met alle voordelen van dien.

Opstelten probeerde hier een stokje voor te steken. Gereguleerde teelt zou volgens hem in strijd zijn met Europese regels. Dit is echter klinkklare onzin; in Spanje en Belgie bestaan dergelijke ‘cannabisclubs’ namelijk al lang.

Volg goede voorbeelden uit het buitenland

Opstelten heeft tijdens het wietpasdebat moeten toegeven met gemeentes in gesprek te gaan over gereguleerde teelt. Opstelten heeft verder aangegeven te gaan onderzoeken hoe men dit in het buitenland regelt. Dit weet Opstelten natuurlijk al lang en dit is dus een vertragingstactiek; zo’n onderzoek kost namelijk veel tijd. Maar gereguleerde teelt zit er dus in ieder geval aan te komen. We lopen inmiddels achterop bij de rest van de wereld, maar kunnen dit niet eeuwig blijven doen.

De vele lokale weigeringen om buitenlanders te weren en initiatieven voor gereguleerde teelt zijn na een tijd van steeds verder gaande repressie op het gebied van drugsbeleid eerste stappen in de goede richting die vervolg moeten krijgen. Net als in Colorado, Washington en Zuid-Amerikaanse landen als Uruguay dient cannabis en de teelt daarvan volledig gelegaliseerd te worden. Verder moeten we een open discussie voeren over in welke vorm we de productie van en handel in andere drugs die nu nog verboden zijn willen reguleren. Landen als Portugal, waar alle drugs gedecriminaliseerd zijn, laten zien dat dit geen stijging van drugsgebruik of drugstoerisme oplevert. Sterker nog, het gebruik onder jongeren is gedaald, het probleemgebruik is gehalveerd en het aantal doden door drugsgebruik is spectaculair afgenomen. Alleen door regulering kan criminelen de wind uit de zeilen genomen worden waardoor niet de zwarte, maar de reguliere economie van de miljarden die hierin omgaan profiteert.

Reacties (52)

#1 Bolke

Krijgen we dat gezeur weer, er is geen wereldwijd draagvlak voor drugs legalisatie, accepteer dat nu eens.

P.S.
Het bestrijden van fraude, roofovervallen, moord, milieu vervuiling etc etc kosten ook miljarden, zullen we dat dan ook maar legaliseren en/of afschaffen, dan houden we nog meer geld over.

 • Volgende discussie
#2 koloniaal

Ha die Ivo die zo graag het land op stelten zet! Vergeet je niet ook de gegevens uit dit artikel in je onderzoek mee te nemen, oude brombeer die je er bent?

http://www.rollingstone.com/politics/blogs/taibblog/outrageous-hsbc-settlement-proves-the-drug-war-is-a-joke-20121213

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Atsje

Nee opheffen van het verbod gaat niet lukken. Drugs maffia en overheden vinden het prima zo. De maffia verdient goed, de overheids “dienaren” hebben een goede baan en de politie is zo ook van werk verzekerd. Laat je niet bedotten het is in hun belang om het verbod niet op te heffen, niet in het belang van de burgers

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Klokwerk

Hear hear. Die Atsje heeft helaas gelijk, maar daarom is het des te belangrijker dat dit geluid steeds luider gehoord wordt, zodat de kiezer hopelijk de criminelenvriendjes als Opstelten, Donner en Teeven wegstemmen.

We zien tenslotte dat langzaam maar zeker steeds meer landen en staten Nederland voorbijstreven. Het kan. Als we willen. En daarmee zouden we de criminaliteit wereldwijd een slag toebrengen die zijn weerga niet kende in de geschiedenis van de mensheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Klokwerk

… en het argument van Bolke is er natuurlijk één bij totaal gebrek aan een logische…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 pjotr

En die criminelen worden in een klap brave huisvaders, die nooit meer stoute dingen doen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Matthijs

@1: Dat wereldwijde draagvlak is er nu juist wel aan het ontstaan. Overal begint men in te zien dat de War on Drugs gefaald heeft. Het is juist een oorzaak van fraude, roofovervallen, moord, milieu vervuiling.
Vervang je de War on Drugs door regulering, dan kun je een groot gedeelte hiervan voorkomen.

@6: Na de drooglegging is 2/3 van de georganiseerde criminaliteit dit inderdaad gaan doen. 1/3 ging over op andere criminaliteit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 thallman

Hoe je het ook went of keert, het drugsgebruik is sterk afgenomen. Nu er amper meer heroïne meer wordt gebruikt deze drug te legaliseren lijkt me geen goed idee.

Met wiet, paddo’s en party drugs is dit een ander verhaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Matthijs

Heroine is inderdaad een lastig geval.
Er wordt echter niet minder heroine gebruikt omdat het verboden is. Anders zou het gebruik van bijvoorbeeld coke ook wel flink gedaald zijn.
Het gebruik van heroine is gedaald omdat heroine een extreem slechte naam heeft gekregen door zichtbare verslavingsproblematiek. Als heroine gereguleerd wordt veranderd dit slechte beeld niet. En regulering betekent natuurlijk ook niet dat het zomaar overal beschikbaar moet kunnen zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 thallman

@9
De intensieve begeleiding van heroïne verslaafden en het weghouden van deze mensen bij dealers heeft zeker een rol gespeeld bij het terugdringen van het aantal verslaafden. Daarom heeft de brijder stichting ook zo’n moeite met alcoholisten, die houd je niet bij een supermarkt weg.

Coke is een heel ander verhaal, dat is meer een party drug. In het drugsdebat kan er dan ook beter niet te veel gegeneraliseerd worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Hrothgar de Onverschillige

Vooral jongeren gebruiken drugs. En jongeren zijn ondervertegenwoordigd in het stemvolk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Henk van S tot S

Ieder logisch denkend mens weet dat bij meer aanbod de prijs en dus de misdaad zakt.
Zolang er geen door veel landen gedragen logisch beleid is kan men natuurlijk wel de opsporingsprioriteit drastisch veranderen.
Maar daar zullen Ivo “(kiere)weetpas” en kornuiten wel niets voor voelen.
De mensheid is traag van begrip:
Men had kunnen leren van het totale fiasco van de Amerikaanse drooglegging; poging daartoe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Frank789

@3: Zelfs als het verbod wel zou worden opgeheven dan zit je met een gigantisch crimineel apparaat dat op zoek gaat naar alternatieven om veel geld binnen te halen. Hetzelfde is gebeurd met de Mafia na de opheffing van de Amerikaanse drooglegging.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Henk van S tot S

@ 14
Dat zal best maar dat “apparaat” is er nu ook al en dan kan de politie zich daar wat beter op oriënteren

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Karel Kweker

tja legalisatie zou een stuk beter zijn,. maar waarom kan alcohol wel ? al jaren bekend maar nu weer opnieuw aangetoond dat wiet een stuk minder schadelijk is voor je hersenen, is eigenlijk niet schadelijk is voor je hersenen,.
Hier staat een artikel met bron vermelding naar het onderzoeksrapport .
http://wietforum.eu/forum/index.php?/topic/418-marihuana-is-niet-slecht-voor-uw-hersenen/
En toch worden wij blowers in het verdom hoekje gedrukt,. Het zou eens afgelopen moeten zijn de plant gewoon legaliseren,

gr Karel

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Let

De harddrug alcohol maakt mensen plooibaar en volgzaam, cannabis doet dat niet. Alle reden -voor de denkers in ‘het groot’- om heel erg tegen cannabis te zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 kevin

Grappig dat enkele voorstanders van een wietverbod hier de drooglegging erbij halen. Het is toch algemeen bekend dat de maffia groot is geworden door de drooglegging?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 thallman

@17
Er zijn weinig mensen zo koppig als hardnekkige alcoholisten.

@14
Dat is inderdaad het probleem. De psychopaten waaruit de mexicaanse drugskartels bestaan, die niks anders dan geweld kennen zullen geen baantje als vakkenvuller aannemen als hun inkomstenbron is weggevallen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 werk

@16
Je moet de risico’s van cannabisgebruik niet bagatelliseren.
Het klopt, cannabis is minder schadelijk, alcohol veroorzaakt meer problemen, lichamelijk en maatschappelijk.
Toch blijft cannabis schadelijk met name voor de psychische ontwikkeling. Om cannabis te reguleren is het juist aan te raden het te legaliseren. Maar om nou net doen doen alsof het volledig onschuldig is nee, lees het onderstaande artikel maar eens.
http://tiny.cc/sk8ppw

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 GerritB

Legaliseer drugs!
Er zijn dan in een klap geen junkies meer.
Er komt een enorme klap aan mensen en geld vrij om aan positieve voorlichting en begeleiding te doen.

En het aantal auto inbraken etc. neemt dan drastisch af.

Ik heb zo’n 25 of 30 jaar geleden een BBC reportage gezien, over een experiment met gelegaliseerde heroine.
De test persoon (junky als je wilt) zag er gezond uit had een eigen woning en een baan.
Later nooit meer wat over gehoord.
En wat die onderwereld dan gaat doen zal me aan m’n deriere oxideren.
Laten we nu eindelijk eens een keer het welzijn van de verslaafden voor op stellen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Frank789

@19: Het is zelfs zo dat delen van verzetsbewegingen na het uitbreken van de vrede door gingen met criminele activiteiten. Ze konden niets anders meer of het waren eigenlijk al criminelen die onderdak vonden bij een verzetsbeweging.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 roland

Over de gebrekkige rijvaardigheid van druggebruikers lees ik niets. Toch niet helemaal vrijlaten?
Bij alkohol heerst een strikter beleid bij jeudig gebruik. Wat is daarvan te leren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Karel Kweker

tuurlijk zitten er negative kanten aan het te veel gebruik van cannabis,. maar zelfs als je te veel water drinkt kan je er dood aan gaan,.

Maar dat is dus met alles waar je TE veel van neemt,. alleen is cannabis dan niet dodelijk,. maar zoals het onderzoek waar ik eerder naar verwees laat zien is dat de hersenen niet beschadigt raken door cannabis, maar slechts
verdoofd,. dus ook weer herstellen als je niet zou blowen,.

Dit kan van alcohol niet gezegd worden en ik vraag me dus dan ook sterk af waarom cannabis is verboden en alcohol niet. Met de nieuwe inzichten vind ik het een verplichting van de overheid om het over een andere kant te gooien,. je kan niet iets verbieden, en veel schadelijke dingen toe staan, (dit is natuurlijk al jaren bekend)

Op elke kerstfeest, gaat straks de alcohol goed de ronde , en dan denk ik als dat kan, moet een joint helemaal kunnen…

Gr Karel kweker van wietforum.eu

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Yevgeny Podorkin

Opstelten is in zijn uitspraken feitelijk net zo’n zwakzinnige feodale domoor als de paus of die voorzitter van de NRA

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 koloniaal

Op dit moment is in de huidige regelgeving met name de groothandel waar de meeste winst te halen valt ondoorzichtig en de vraag is waar die winsten en dat zwarte geld dan blijft. Uit de link die ik eerder in deze draad postte blijkt dat dit geld haar weg op de een of andere manier naar de bovenwereld vindt en dat wetgeving voornamelijk wordt gebruikt om doorsnee burgers te criminaliseren. Dat het om volksgezondheid zou gaan is een wassen neus, want diezelfde wetgevende overheid schroomt er immers niet voor om flink te profiteren van het meer schadelijke alcohol en het veel dodelijker en daadwerkelijk verslavende tabak. In NL liepen wii voorop in de wereld door onderscheid te maken tussen hard en softdrugs. Nu lijkt het erop dat onze overheid bewust mensen de criminaliteit indrijft om repressieve maatregelen in te voeren en uitbreiding van het opsporingsapparaat wenselijk te doen lijken. Dit artikel laat goed zien hoe het anders, beter kan en hoe de maatschappij als geheel daarvan in vele verschillende opzichten kan profiteren. De vraag is of NL een gidsland wil zijn of een kansloos en achterhaald beleid blijft voeren dat gegarandeerd geen verbeteringen oplevert, daarmee de illegale groothandel onderwijl faciliteert. Bewust of onbewust is dat laakbaar, laf beleid dat geen recht doet aan de realiteit en de lessen die ondertussen uit het decennialange gedoogbeleid wel getrokken hadden moeten worden. Oftewel gemiste kans om gidsland te zijn en blijven, daarmee het internationale tolerante imago van NL verkwanselend wat ons miljarden kost op jaarbasis aan inkomsten uit reguliere internationale handel en toerisme. Overigens kan me die troep verder gestolen worden maar je moet er wel zinvol beleid voor ontwikkelen en geen half week afleveren. Dat is de reden van vele problemen en gestegen criminaliteit. Que bono?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Karel Kweker

koloniaal Helemaal met je reactie eens,..

Het gevoel dat we in een vrij land leven neemt met de dag steeds meer af,. vooral als je ziet dat zware criminelen met veel lichtere straffen wegkomen dan een wietkweker,.. een pedofiel mag weer terug keren in zijn oude buurt, want de man heeft zijn straf gehad,..

Iemand die 5 plantjes in een huurhuis heeft, is zijn huis kwijt ,. hoe krom is dat? alleen omdat ie voor zijn eigen schone wiet wil zorgen, zijn medicijn tegen..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Let

Laat ik nog wat kooltjes op het vuur gooien, met al die alcohol-junkies en shoeshoeërs hier op Sargasso, waar een drs. Doorsnee geniaal wordt dankzij een slok of wat.

Harddrug nummer één, met meer slachtoffers dan welke andere drug, ook relatief. Zonder deze drug zouden miljoenen mensen het nog langer verdommen om tevreden te zijn met kun kloteleven. Hoezo elke dag naar die kutbaan, bij die kutbaas, in dat kutbedrijf, als daar geen alcoholische vergetelheid als compensatie tegenover staat? Hoezo dat gladde gluiperds in strakke pakken elke dag feest vieren van mijn met die kutbaan zuur verdiende centen? Hoezo nog langer alle shit slikken?

Voor de gemiddelde academicus is alcohol het middel dat de degradatie tot feut en de upgrade tot loyaal sektelid feestelijk en dragelijk maakt. Daarna is alcohol vooral het sociale smeermiddel in een antisociale machtsstructuur, die in de academische wereld ook voornamelijk bepaalt welke de wetenschappelijke en -tot overmaat van ramp- maatschappelijke wetten zijn.

Alcohol maakt van mensen meer nog slaven, dan verslaafden. Kom, neem nog een slok en laat al die genialiteit maar stromen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Matthijs

Een groot deel van de discussie gaat over de schadelijkheid van alcohol tegenover andere drugs. Alcohol is inderdaad schadelijker dan de meeste andere drugs, maar dat doet er voor dit verhaal nog niet eens zoveel toe.

De drooglegging heeft laten zien dat door het alcoholverbod het gebruik niet daalt. Het belangrijkste gevolg is de opkomst van de maffia geweest. Er zijn uiteindelijk alleen maar nare gevolgen geweest en daarom heeft men dit verbod op alcohol dan ook weer opgeheven.

De War on Drugs heeft ook laten zien dat ook het gebruik van andere drugs dan alcohol niet daalt door verboden. Sterker nog, het gebruik is alleen maar gestegen. Verder leiden onzuivere producten, desinformatie door een taboesfeer en niet goed doseren omdat mensen stiekem op een donkere plek gebruiken of veel drugs te gelijk innemen omdat ze bang zijn voor een controle ook nog tot extra risicovol gebruik en dus extra problemen voor de volksgezondheid.
Juist bij drugs die relatief verslavend zijn of die andere relatief hoge risico’s hebben, is het belangrijk dat er een goede vorm van regulatie is om dit zoveel mogelijk tegen te gaan.

Maar goed, de focus in dit stuk lag dus niet zozeer op de voordelen van de volksgezondheid (die er wel zijn) of dat het huidige beleid hypocriet is (wat wel zo is).
Waar dit stuk over ging is dat we drugsverboden dienen op te heffen omdat we een hoop geld in iets steken wat alleen maar voor negatieve gevolgen zorgt. Stoppen we hiermee dan besparen we een hoop geld, stimuleren we de economie om dat zwarte handel wordt omgezet in gereguleerde handel, en zorgen we ook nog eens dat de georganiseerde criminaliteit drastisch zal krimpen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Let

@29: Die decriminalisering/regulering gaat dus niet gebeuren. De voornaamste reden daarvoor is de angst dat alcohol als exclusief massabenevelingsmiddel uit de gratie raakt, ten gunste van middelen die mensen minder slaafs maken. Gebruikers van alcoholica begrijpen dat doorgaans niet, vanwege de genoemde beneveling. Kritiek op de gevolgen van alcoholgebruik wordt doorgaans door gebruikers genegeerd, gerelativeerd, of op een assertief/agressieve manier tegengesproken. Daarmee is alcohol het neurologische èn mentale gif dat het algemeen gebruik van andere genotmiddelen onmogelijk maakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Matthijs

@30 Internationaal is er wel degelijk een beweging in deze richting gaande. In Colorado en Washington is cannabis voor recreatief gebruik net gelegaliseerd. De alcohol industrie was inderdaad een van de financiers van de tegencampagne, maar heeft dit toch niet tegen kunnen houden. Naar verwachting zullen zeven andere staten spoedig volgen. Ook in Zuid-Amerika worden veel drugs gedecriminaliseerd en gelegaliseerd. En ook dichterbij huis, in Europa, zijn drugswetten de laatste jaren steeds minder streng geworden.
Wereldwijd begint men in te zien dat de War on Drugs heeft gefaald en geen oplossing is voor bestaande problematiek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Matthijs

Ook in Mexico wordt een afname van de georganiseerde criminaliteit verwacht nadat in Washington en Colorado cannabis zijn gelegaliseerd
http://talkingdrugs.org/us-legalization-and-mexican-drug-cartels

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Matthijs

@29 Hier een goed artikel over de globale impact van de legalisatie van cannabis in Washington en Colorado
http://talkingdrugs.org/the-global-impact-of-the-legalisation-of-cannabis-in-washington-and-colorado

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 roland

“bij drugs die relatief verslavend zijn of hoge risico’s hebben, is het belangrijk dat er een goede vorm van regulatie is” Geldt dat niet voor alkohol? Ook daar “besparen we een hoop geld” al zal minder gebruik niet “de economie stimuleren”.
Heel vergelijkbaar dus!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Matthijs

Alcohol is nu al gereguleerd. Daardoor is verkoop aan minderjarigen verboden en wordt er accijns geheven. Doordat de handel niet zwart is draagt de handel in alcohol bij aan de economie.
Of bedoel je dat je alcohol graag op een andere manier zou reguleren dan dat dat nu gebeurt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 koloniaal

@35 Je zou je kunnen afvragen of het terecht is dat er van belastinggelden evenementen worden georganiseerd waarbij alcoholische dranken worden geschonken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Matthijs

@36 Daar zie ik niet zo’n probleem in. Alcohol drinken is – net als drugs gebruiken, bergbeklimmen of de straat oversteken – een risicovolle activiteit. Als er van belastinggeld niks meer georganiseerd mag worden wat eventueel risico’s op kan leveren, kun je niks meer organiseren. Het overgrote deel van de gebruikers – of dat nou van alcohol of andere drugs is – gebruikt natuurlijk ook gewoon recreatief, zonder dat dat grote problemen oplevert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 koloniaal

@37 probeer maar eens een nieuwjaarsreceptie te organiseren dan waar van overheidswege gratis joints worden uitgedeeld. Komt op hetzelfde neer. Een overheid die van belastingelden bedwelmende middelen uitdeelt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 koloniaal

@37 Om van ‘maaltijd’-declaraties nog maar niet te spreken..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Torval

Even ter informatie:
In Mexico is of wordt softdrugs nu gelegaliseerd. Inderdaad ook in aparte staten van de V.S. en Canada. In Groot-Brittannië loopt een proef met softdrugs op medicinale basis. Andere Zuid-Amerikaanse landen denken eveneens over een vergelijkbare proef of regulering.
In het Limburgse Venlo is tot 2011 het zogeheten Hektor-plan geweest, waarbij de verkoop van softdrugs plaatselijk in de coffeeshops via de APV gedoogd werd, en de aanlevering via de achterdeur gereguleerd. Dat leverde enorm veel besparing op in het politie- en justitieel apparaat.

Verder wordt hier een aantal malen gerefereerd aan de Drooglegging in de V.S. in de jaren 20. Ook dat is inderdaad een goede referentie aan hoe het mis kan gaan, en maakt zeker hier in Nederland een vergelijkbaar scenario mogelijk.

Zelf drink of blow ik niet meer, maar ik ben zeer vóór regulering via gedegen wetgeving. Dan kun je als overheid ook de touwtjes in handen houden, in plaats van Zuid-Italiaanse toestanden te creëren. Wel zou ik nog wel een verbod handhaven voor jongeren onder 21 jaar (liefst nog ietsje ouder, net als de voorgenomen verhoging van de alcohol-leeftijd), omdat hun hersenen nog volop in ontwikkeling zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Henk van S tot S

@39:
Je kunt die gasten toch niet afschepen met een broodje kaas en een kop koffie, zoals “Jantje en Miepie Fabriek” die in de kantine zelf moeten betalen ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Matthijs

@38 Dat zou nu inderdaad niet kunnen omdat het nu een verboden middel is.
Zou dat het gelegaliseerd worden, dan zou het waarschijnlijk alsnog niet zomaar gebeuren, maar dat heeft meer met maatschappelijke acceptatie te maken.
Bij Spuiten en Slikken worden trouwens wel eens joints uitgedeeld, en die krijgen natuurlijk ook overheidssubsidie uit belastinggelden.

@41 Koffie is ook een drug he ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 koloniaal

Wat is het breekpunt van maatschappelijke acceptatie? Wat dacht je van decennialang duizenden verkooppunten toestaan? Sigaretten worden door de overheid toch ook niet op recepties aangeboden waarom alcohol dan wel?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Matthijs

@43: Ik geloof dat vroeger wel tabak werd aangeboden bij dat soort gelegenheden. Er is nu juist een (behoorlijk succesvolle) campagne gaande om roken maatschappelijk niet meer geaccepteerd te maken.
Overigens bestaan er ook steeds meer gelegenheden waar juist bewust geen alcohol geschonken wordt.

Maar goed, ik heb er dus in principe niets tegen als bij gelegenheden waar belastinggeld in zit ook roesmiddelen komen kijken. Bij verstandig gebruik geven roesmiddelen over het algemeen meer positieve dan negatieve effecten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 koloniaal

@44 mijn punt is dat het heel makkelijk en door iedereen aan te tonen is dat het huidige beleid er dubbele standaarden op nahoudt die niet met de realiteit te rijmen zijn. Realiteitszin is geboden, ook in het beleid rondom vetboden middelen. Het zou de poltiek sieren als ze daarbij in het verleden geleerde lessen in de hedendaagse praktijk zou durven toepassen. Uiteindelijk is iedereen daarbij gebaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Matthijs

@45 Dat ben ik helemaal met je eens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 piet de nuttige idioot

als Ivo O. er zo trots op is dat hij complimentjes van de DEA krijgt voor het aanscherpen van z’n beleid dan weet je wel zo’n beetje uit welke hoek de wind waait. Het beleid van de DEA is er vooral op gericht de status quo te handhaven (zoals @3 terecht opmerkte), en zit zelf dik in handel (om weer duistere activiteiten van de CIA te financieren). Ooit dacht ik dat de Iran contra affaire een uitglijder was, maar zulke dingen gebeuren nog steeds en systematisch (het beschermen van de opiumteelt in Afghanistan bijvoorbeeld).
En natuurlijk pakken ze hun concurrenten aan, dat doet elke gang.
http://www.youtube.com/watch?v=y5LZ4FKKT4M

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 pedro

@11: het Nederlandse beleid om een onderscheid tussen soft en hard drugs te maken, en soft drugs oogluikend toe te laten, is de belangrijkste factor in het terugdringen van het aantal (Nederlandse) heroïneverslaafden.

Ik ben het helemaal met je eens, dat we niet alle drugs legaal hoeven te maken. Het artikel pleit volgens mij ook niet voor het opheffen van alle drugsverboden. Het artikel gaat met name over cannabis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Matthijs

Het artikel pleit wel voor het opheffen van alle drugsverboden.
Veel ‘harddrugs’ zijn minder schadelijk dan alcohol en tabak.
Legaliseren is wat anders dan volledig vrijgeven, maar legalisatie is een voorwaarde voor goede regulering. Goede regulering is nodig om de georganiseerde criminaliteit buitenspel te zetten en kosten te besparen op handhaving.
Heroine zou anders gereguleerd kunnen worden dan cannabis. Door regulering kun je de beschikbaarheid van drugs beter beinvloeden dan het aan criminelen over te laten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 pedro

@49: je hebt gelijk voor wat betreft de constatering, dat legalisatie wat anders is dan volledig vrij geven, maar regulering houdt de mogelijkheid van ge en verboden nog in zich.

Met je uitleg in #49 vind ik legalisatie zeker aanvaardbaar en mijn uitspraak in #48 moet ik bijstellen naar: “dat we niet alle drugs(handel) volledig legaal hoeven te maken”. Verkoop buiten de gereguleerde handel om kan dan toch verboden worden (net zoals het verboden is om zonder vergunning sterke drank te verkopen).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 koloniaal

Verwacht echter geen enjele daadkracht of voortrekkersrol van het huidige kabinet. Alles wat enigzins ongmakkelijk is of uit de pas loopt met brussel wordt genegeerd of onder het tapijt geschoven. Waarmee aangetoond is dat landelijke politiek vervallen is tot een theater om de politieke kruimels te verdelen. Echte veranderingen moeten in Brussel worden besloten, maar die lui zijn in de Nederlandse media onzichtbaar. Hier mogen we met zijn allen een soort Jan Klaassen poppentheater aanschouwen terwijl we op de grond zitten en met zijn allen ‘KIJK UIT!!!’ roepen. Visieloos beleid om hopeloos van te wirden. Schiet niet op met die marionetten hier ten lande.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Matthijs

We hebben inderdaad geen voortrekkersrol meer en geen eigen visie. Gelukkig zijn er in het buitenland – en ook in Europa – inmiddels genoeg goede voorbeelden die we kunnen volgen en daar op voortboorduren.

 • Vorige discussie