1. 6

  Die focus in Nederlandse media op de zeespiegelstijging (die zogenaamd niet door gaat) draait ons een rad voor de ogen. Hier is wat de rest van de wereld schrijft over het rapport:

  Amerika: Basic findings, which scientists do not expect to change before the Feb. 2 publication, include even more certainty — greater than 90 percent — than they had five years ago that people are driving the global rise in average temperatures since the mid-20th century.
  http://abcnews.go.com/Technology/story?id=2813490&page=1

  Deutschland Ein bedeutender menschlicher Einfluss auf das Klima ist “wahrscheinlich”. Der kommende Bericht soll die Formulierung “sehr wahrscheinlich” verwenden.
  http://www.stern.de/wissenschaft/natur/580719.html?nv=sb

  Spanje El calentamiento del planeta será mucho más destructivo y avanzará más rápido que lo estimado, con efectos devastadores para la humanidad, indicó un estudio de expertos en medio ambiente.
  http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=243054

  Pakistan Global warming is destined to have a far more destructive and earlier impact than previously estimated, the most authoritative report yet produced on climate change has warned.
  http://www.app.com.pk/en/index.php?option=com_content&task=view&id=2456&Itemid=2

 2. 7

  Ach, ik heb het al zo vaak gezegd, de discussie rond het klimaat wordt gedomineerd door politieke argumenten en niet door wetenschappelijke.

  Het is om te gillen met wat voor pseudo-argumenten mensen komen. Er zijn tijden geweest dat er 20% CO2 aanwezig was in de atmosfeer, dus het is natuurlijk. Of deze, de polen zijn wel vaker helemaal gesmolten dus het is een natuurlijk proces. Of nog mooier de mens is niet in staat het klimaat te veranderen.

  Als straks de leefruimte te klein wordt, mogen we dan de ontkenners en ander struisgevolte als eerste de zee indrijven?

  Mensen met iets meer hersenen die toch inzien dat er wat aan de hand is gooien na een lange periode van ontkenning defaitistisch de handdoek in de ring en zeggen we kunnen niets meer doen want andere landen willen toch niet meewerken, laten we de dijken maar verhogen. ;-)

 3. 8

  Een ontkennende bron riep een half jaar geleden een Godwin-vloek over zichzelf af door te roepen dat het ontkennen van (man made) climate change door sommigen wordt gezien als Holocaust-ontkenning. In sommige landen is Holocaustontkenning inderdaad strafbaar. Ik vind het verstoren van het debat met nonargumenten als: “het klimaat heeft altijd al geschommeld” en “het helpt toch niet” een beetje vervelend maar het strafbaar stellen zou ik niet willen.

  Er zijn zoveel zaken in onze samenleving die een progressieve vlucht voorwaarts verhinderen, denk maar eens aan religie, SBS6 en vriendjespolitiek, dat het onbegonnen werk zou zijn om daar een heel justitieel circus voor op te tuigen.

  Bovendien is het issue climate change een proces van voortschrijdend inzicht, dus ik verwacht dat vele non-believers en denialers uiteindelijk ook omgaan.

 4. 9

  @Carlos,

  Ik wilde dan ook even wachten met het strafbaar stellen van de ontkenning totdat de pleuris uitbreekt. In de chaos zal via een volksgericht -inquisition style- bepaald worden wie met een vlot zich richting Groenland mag begeven. Het komt dan weer aan op die Viking mentaliteit! ;) (SUV bezitters gaan natuurlijk als eerste)

 5. 10

  @9, Strafbaar stellen hoeft niet, maar je zou al wel vast een verkennende enquette kunnen houden om de bevolking al globaal in te delen.

  Netzoals ik vind dat mensen die in uiterwaarden gaan wonen niet op overheidssteun hoeven te rekenen als de uiterwaarden onder stromen.

 6. 11

  gaan jullie de mensen in de ontwikkelingslanden maar vertellen dat ze geen CO2 mogen uitstoten en arm moet blijven..

  ik zie het al voor me: hebben jullie de film van al gore dan niet gezien? haha!

 7. 12

  overigens: weer typisch links en intolerant om een wtenschappelijk debat te willen smoren door (al is het maar grappenderwijs) de mening van je opponent strafbaar te willen stellen..

 8. 15

  Ik denk niet dat ontkenning het grootste probleem is. Veel mensen begrijpen heus wel wat er aan de hand is, maar de meeste kan het gewoon niets schelen. Die “het zal mijn tijd wel duren” mentaliteit.

 9. 16

  hehe :-) ok beetje overdreven..

  ik blijf er trouwens bij dat de aanname dat de mens het hele klimaat kan veranderen nogal dubieus is..

  volgens mij pure zelfoverschatting door de ( progressieve ) mens

 10. 17

  Ik heb nog weinig wetenschappelijks gehoord van de ontkenners. Om het dus als een wetenschappelijk debat te bestempelen gaat mij echt te ver. Ik wilde eigenlijk gewoon even de ernst van de situatie aangeven. De negatieve en conservatieve houding van de ontkenners en handdoekgooiers kan zeer desastreuse gevolgen hebben.

  Waar is het op gebaseerd dat ontwikkelingslanden niet mee willen werken? Is dat ook onderdeel van het wetenschappelijke debat? Of is dat een wilde uitspraak om maar vooral niets te doen?

 11. 18

  Ik dacht dat in de jaren ’50 door een smogwolk in London om en nabij 3000 mensen (progressieven) zijn omgekomen.

  Ik dacht dat door het gezamenlijk (door progressieven en hippies) aanpakken van de ozon-uitstoot het ozongat boven de zuidpool ingeperkt is.

 12. 19

  @sikbock,

  ik blijf er trouwens bij dat de aanname dat de mens het hele klimaat kan veranderen nogal dubieus is..

  In hoeverre is dat dan een aanname? Heb je daar wetenschappelijke tegenargumenten voor?

 13. 24

  Vandaar die grote marges in de schattingen over de zeespiegelstijging uit het rapport. Dat kan toch weer een laag zandzakken schelen op de dijk.

 14. 25

  Ik heb toevallig gisteren gelezen in Whose Freedom? van George Lakoff, dat progressieven het vaak hebben over ‘systemic causation’, terwijl conservatieven zich richten op ‘direct causation’. Bij ‘systemic causation’ is er een complex systeem betrokken en het is vaak niet makkelijk om dat te meten.

  Bijvoorbeeld ook als het gaat om overgewicht:
  – Conservatieven leggen de schuld bij de te dikke mensen, ze eten teveel en bewegen te weinig, te weinig discipline, het is hun eigen keuze.
  – Progressieven zien de marketing van ongezond voedsel door de voedselindustrie als veroorzaker van overgewicht, en willen dat aan banden leggen. Conservatieven zeggen dat dit verband niet duidelijk is. De gevolgen van marketing zijn immers lastig te meten. Dus schuiven ze dit argument aan de kant, omdat het effect niet precies bekend is, ook al richt de marketing zich op specifieke doelgroepen, zoals kinderen, wat toch ook aangeeft dat er wel een verband is.

  Dit is ook het geval met Global Warming. Het is een complex systeem en we kunnen moeilijk een schuldige aanwijzen. Progressieven zeggen dat het systeem zo niet goed werkt, conservatieven zeggen dat de individuele acties op zichzelf staand geen duidelijke schade aanrichten als direct gevolg van die acties, en zijn dus niet van plan actie te ondernemen om de vrijheid van ondernemers te beperken. Ze kijken niet naar de ‘systemic causation’ en zijn dan snel geneigd om het bestaan van Global Warming als gevolg van menselijk handelen te ontkennen.

  Conservatieven hebben het idee dat als iedereen zijn eigenbelang nastreeft binnen de regels van de wet, dat we dan automatisch het best haalbare resultaat krijgen. Daarvoor is het denk ik ook nodig om dit soort problemen te ontkennen, aangezien het niet strookt met het heersende idee.

 15. 26

  Jaa tuurlijk,..”valt wel mee”.
  Tis nu wel genoeg geweest met die rapportjes!…én hoeveel meter water ons te wachten staat, én wanneer W.A.I.S. in zee klettert..én CO2 óf golven óf beide enz.enz. En maar blijven ontkennen en kop in het zand steken à lá King en kornuiten….én maar à lá Sikbock goede ideeën de grond in blijven boren en laks volgevreten achterover zitten mekkeren van ”kan mij het verrotten niks aan te doen laat maar komen dat water”…én maar à lá larie met van die Anton Pieck- tafereeltjes en peppi & Kokkie- grafiekjes op de proppen blijven komen…….

  Precies!,..want ik had het net wel gelezen hoor dat oeverloze geleuter in dat ander draadje gisterenavond. Om je dood te schamen! Kijk es naar buiten zou ik zeggen! Ik voel aan m’n water dat het pluis is. En moet uitkijken nu anders ga ik strakjes nog Balkenende- achtige slogans uitkramen…hij moet niet gekker worden…daarom één ding:

  Du le moment dat het water mij tot de lippen komt (6m beneden NAP!) ga ik op zoek naar die ontkenners….vreet de koelkast leeg, zuip álle drank op…en pap daarna wat aan met hun vrouwen!

  Zo!

 16. 28

  Gaan we gewoon in dit draad je verder..

  Grappig hoe alle grafieken/onderzoek etc. die ook maar enigzins naar scepsis leiden, hier lachend met non argumenten van de hand gedaan worden.

  Met veel geld luxe CO2 problemen terwijl met veel minder geld ook de honger/malaria enz enz uit de wereld geholpen kan worden. Maar dat argument mag hier waarschijnlijk ook niet gebruikt worden.

  @Yevgeny Podorkin
  Ik hoor u over een paar jaar wel als u inmiddels bang bent voor een nieuwe ijstijd.

 17. 30

  @King,

  Mensen die klimaatverandering als een non-issue beschouwen bekommeren zicht totaal niet om malaria of de honger in de wereld. Nee die besteden liever $360,000,000,000 aan een oorlog om olie veilig te stellen waarmee we nog wat meer CO2 de atmosfeer in kunnen jagen.

 18. 32

  Nee King. Dat constructieve plan laatst om b.v. eilanden voor de kust aan te leggen. Extra land, extra werkgelegenheid, extra bescherming tegen de zee, zeereservaat, met als bonus: extra bescherming tegen de zee….hoor je verder niemand over…..

  Heb ik het nog geeneens over dito plannen CO2 te verminderen zoals alhier maar door een enkeling geopperd…..en die vervolgens te investeren in duurzame energie…2 vliegen in 1 klap,..en verdient zichzelf op termijn terug….

  Jij loopt nog es op een landmijn zo…..

 19. 33

  @King,

  Helemaal niet, het gaat om prioriteiten stellen. Jij wilt koste wat kost zolang mogelijk in je SUV door blijven rijden en op geen enkele manier je aanpassen door iets in te leveren van je luxe leventje.

  Er is geen zekerheid over wat de toekomst brengt maar je maakt een risico analyse waarbij je kans en de ernst van de uitkomst samen neemt.

  Jij wilt alleen iets doen als er 100% zekerheid is, als die er is dan ben je te laat en is de ellende niet te overzien. Dan vallen malaria en honger in het niet.

  Je kunt nu nog oplossingen bedenken die je uit kunt smeren over een langere periode waarbij er niet hele grote problemen optreden wat betreft de economie.

  Er zijn nu ook al bedrijven die zich zorgen maken over de mogelijke ontwikkelingen, in tegenstelling tot wat jij doet, doen zij dus wel degelijk risico analyses.

 20. 35

  Ik zie nergens nadelen MP. Vond het een goed plan. Maar is alleen in het hoofd van de bedenker zeker?
  Stond trouwens iets dubbel,…extra havenfaciliteiten of windmolenpark doen dan maar?….

 21. 38

  En dan nog: de zeespiegel hoeft niet eens te stijgen, want het land zakt hier [in W. Nederland] toch wel.

  En dan nog: als het vaker & harder gaat regenen hebben we de zee niet eens nodig om te verzuipen.

 22. 40

  Meer leesvoer:
  Ice Sheets and Sea Level Rise: Model Failure is the Key Issue (RealClimate, 26 juni 2006)

  How much future sea level rise? More evidence from models and ice sheet observations (RealClimate, 26 maart 2006)

  The Greenland Ice (RealClimate, 2 maart 2006)

  Op basis van deze discussiestukken (en de achterliggende hardcore papers, natuurlijk) kan ik het IPCC eigenlijk geen ongelijk geven, qua zeespiegelstijging.

  Maar wél is duidelijk dat er grote onzekerheden bestaan over de kansen op een surge/collapse/accelaration/etc.

 23. 41

  Plan werd gepresenteerd in Buitenhof rond jaarwisseling Boog. Kan het zo gauw niet meer terugvinden echter. Dus technisch? Soort van golfbrekers in lijn met de kust van Den Helder tot in Belgie dacht ik. Al was het alleen maar extra land en voorlopige (extra) bescherming..

 24. 42

  @MP
  Man, ik heb niet eens een auto. Wat levert u zoal in van uw luxe leventje? Ik vind wel degelijk dat je zuinig moet omspringen met fossiele brandstoffen.

  Wat zou dan de oplossing van het probleem zijn?
  Ik denk aan de vergelijking van een tovenaarsleerling die de kurk uit de koolzuurfles gehaald heeft en nu wil u het aan de leerling overlaten op het spul terug in de fles te krijgen. Het middel zal wel eens erger kunnen zijn dan de kwaal. Laat de natuur dat doen, die heeft dat vaker gedaan.

  Wat wel kunnen doen is het compenseren vande nadelige gevolgen, symptoombestrijding. Dat is precies wat die bedrijven doen met hun risicos analyses (geen vitale industrien in de diepste polders).

  @YP
  U verdrinkt nog eens op dat eiland. Een eiland voor de kust biedt geen enkele bescherming tegen een zeewaterstijging. Laat staan CO2 certificaten.

 25. 45

  YP…Haha juist! Ik vond het ondanks mijn eerdere zure reactie een erg leuk plan, dat eiland! Kunnen die baggeraars hier ook eens aan de slag ipv Dubai!

 26. 47

  @King,

  Waarom is het middel erger dan de kwaal? Besef je wel wat voor veranderingen er op kunnen treden en wat die aan geld kosten en mensenlevens? Nederland kan zich allang niet meer zelf bedruipen als het om voedsel- en energievoorziening gaat. Jij moet wel een erg slechte schaker zijn. Je denkt dat de stukken niet van plaats veranderen als jij je meesterzet uitgedacht hebt.

  Dat grenzeloze vertrouwen dat wij ons zo wel even aan kunnen passen aan die veranderingen. Grappig, voor die aanname is geen solide onderbouwing nodig of een kostenraming, maar als het om de oorzaken gaat moet het allemaal niets kosten en moet het 100% aangetoond worden.

  En wat bedoel je met laat de natuur het oplossen? De natuur lost niets op, rare gedachte. De natuur behoedt de mens…jaja

  Nou succes met je symptoombestrijding dan. Is vast wel flink veel geld mee te verdienen als het zover is.

 27. 48

  @MP: “the inconvenient truth” is blijkbaar pakkender dan de zoekfunctie op dit log ;-)

  Ten eerste: Van alle CO2 in de dampkring is maar 7% van antropogene oorsprong, de rest is “natuurlijke CO2”..

  Ten tweede: Het verband tussen de hoeveelheid menselijke CO2, andere broeikasgassen en de mate van temperatuurstijging is nog steeds erg onduidelijk. Dat komt omdat er veel factoren in het spel zijn die de hoeveelheid broeikasgassen en de temperatuur op aarde kunnen beïnvloeden.

  Een voorbeeld daarvan is de zon. Z.g. zonnecycli hebben grote gevolgen voor de temperatuur op aarde. Die cycli resulteren in (als ik het goed begrepen heb) een toe- of afnemende zonintensiteit en de daarmee gepaard gaande broeikasgassen.

  Ten derde: het klimaat op aarde heeft de afgelopen miljoenen jaren warme en koude periodes gekend (korte en lange cycli).. ook toen de chinezen nog geen megatonnen bruinkoolrook de lucht inbliezen..

  Ten vierde: de CO2 reductie van Al Gore heeft waarschijnlijk weinig invloed op ons klimaat (zie boven). De mens is ten opzichte van het klimaat (en het heelal) een stipje..Of wil je de oceanen laten leeglopen (waterdamp is een belangrijk broeikasgas), en de menselijke economie stilleggen?

  Tot slot: (de uitsmijter ;-) klimatologen kunnen het weer van volgende week niet eens voorspellen omdat dit te complex is.. Denk je dat ze dan het klimaat over 50 jaar wel kunnen voorspellen? (oneindig veel complexer)

  Conclusie: CO2 reductie is waarschijnlijk luxe en dure onzin die ( als je het “goed” wilt doen) ten koste gaat van de ontwikkelingslanden

  We kunnen dat geld veel beter gebruiken om aantoonbare resultaten te boeken, zoals mensen hun brood laten verdienen in de fabriek of onze dijken verhogen.

 28. 49

  maar goed, nu ga jij natuurlik beweren dat die ene suv van je rijke buurman de spreekwoordelijke druppel is die de emmer doet overlopen ;-)

  Die Suv van je buurman destabiliseert het hele klimaat!

 29. 50

  Ik volg Sikbock als geinteresseerde Klima-leek tot de uitsmijter. Een klimatoloog hoeft niet een weersvoorspelling te kunnen doen over de volgende maand.

  Het rare is ook dat de afspraken uit Kyoto gewoon onderdeel zijn geworden van een Holland-achtige rekensom bij de arme landen: “wat worden we er beter van”. Nogal wat dus. Of is de CO2-afdracht een verkapte ontwikkelingshulp of afkoping van andere claims in de wereldvrijhandel ? Of is het een afgekochte rem op de economische push van ontwikkelingslanden met veel grondstoffen b.v.?

  Kyoto is vooral een economisch middel.

 30. 52

  @Sikbock,

  Je gaat me toch me toch niet vertellen dat je dat filmpje van Al hebt gezien? :)

  Die 7% dat zegt mij niets. Je impliceert dat het een lineair systeem en dus dat 7% geen invloed kan hebben. Verderop zeg je vervolgens dat het zo complex is dat er niets te voorspellen valt. Dus het is helemaal niet lineair en je weet dus helemaal niet wat die toename kan doen op voorhand.

  Het niet kunnen voorspellen van het weer van volgende week heeft niets te maken met klimaatmodellen die trends uitrekenen voor een langere periode. Maar goed jij hebt duidelijk geen kaas gegeten van stochastische modellen.

  Het angstbeeld van het stilleggen van de economie is nergens op gebaseerd. Dus nu rap die suv inleveren sikbock :)

 31. 53

  @Sikbock,

  Overigens vanwaar die zorg voor ontwikkelingslanden. We gaan nu toch niet opeens als gelegenheidsarugment de welvaart eerlijk verdelen in de wereld?

 32. 54

  Ik denk dat een scheet van MP van drie weken terug de oorzaak van de storm is van afgelopen week. Of wil meneer dat ontkennen?

  Sinds het begin van de milieu beweging in de wereld (50 jaar terug?) is er altijd wel een doemscenario geweest dat de ondergang van de mensheid/vele doden tot gevolg had. Een beetje hetzelfde als het wachten op de dag des oordeels van de extreem christenen, die komt ook al eeuwen over een paar jaar.

 33. 55

  @sickbock #48: de vermeende rol van zonneactiviteitvariaties (schommelingen van minder dan ~1% rondom het gemiddelde in ontvangeninstraling) op het klimaat is net zo “nog steeds erg onduidelijk” als het verband mensverhoogd CO2 (~7% extra bovenop natuurlijke achtergrond, als je verondersteld dat die natuurlijke achtergrond momenteel een maximum heeft).

  Je uitsmijter over ‘weer’ en ‘klimaat’ voorspellen gaat helemaal mank. Het is namelijk veel makkelijker een gemiddelde te schatten dan een moment-waarde. Ik schat zo in dat de gemiddelde lengte van de dagelijkse Sargassobezoeker 1.80 is (+/- 5 cm), maar de gemiddelde lengte van de Sargassobezoeker in de minuut dat jij dit leest is een veel moeilijker. Ik ben uitstekend instaat het klimaat van volgende maand te voorspellen, maar het weer volgende maand is erg moeilijk. Het is makkelijker het klimaat over 50 jaar te voorspellen, dan het weer over exact 50 jaren.

  De mens is een klein stipje ten opzichte van het heelal – ja lekker relevant. De mens is een klein stipje t.o.v. het klimaat: 1 losse mens wel, maar 6.5 miljard mensen op ongeveer ~40% van het landoppervlak (~15%) van het aardoppervlak niet.

  Klimaatcycli van miljoenen jaren zijn voor de klimaatveranderingsdiscussie helemaal niet relevant. Cycli van 10,000 jaren zijn voor de klimaatveranderingsdiscussie al nauwelijks relevant (periodes van snelle klimaatverandering uit het verleden die met die cycli samenhangen en discussie over wat het natuurlijk achtergrond niveau van CO2 op dit moment in de cycle zou moeten zijn aargelaten).
  Cycli van eeuwen zijn voor de klimaatsveranderingen een interessant voor de duiding van trends in meetreeksen – maar het is volstrekt onduidelijk hoe regelmatig die cycli eigenlijk zijn.

  Je verhaal is dus klokken en klepels. Desalnietemin deel ik je mening dat investeren in CO2 uitstoot-reductie om de drogreden dat het klimaatverandering kan tegenhouden economische waanzin zou zijn. Duurzaamheid is een betere redenen om fossiele brandstof spaarzaam te gebruiken), en klimaatveranderingsinvesteringen moeten vooral op aanpassing gericht zijn.

 34. 58

  Mooi lijstje misverstanden, sickbock.

  dr Banner heeft de meeste al aangepakt, maar daar wil ik graag nog even aan toevoegen dat de natuurlijke hoeveelheid CO2 het verschil uitmaakt tussen het huidige-klimaat-zonder-extra-global-warming en een onleefbaar koude planeet. Die 7% zijn dus wel degelijk zeer relevant.

  Wat betreft die zonneactiviteit: inmiddels wordt wel duidelijk dat dat niet afdoende verklarende kracht heeft tav. de gemeten opwarming.


  (bron: Phaeton’s Reins — The human hand in climate change van Kerry Emanuel)

  [img]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a2/Climate_Change_Attribution.png/250px-Climate_Change_Attribution.png[/img]
  (bron: Attribution of recent climate change in de Wikipedia)

 35. 59

  We kunnen dat geld veel beter gebruiken om aantoonbare resultaten te boeken, zoals mensen hun brood laten verdienen in de fabriek

  Ben je nu dom, naief of botweg kwaadaardig?

 36. 63

  Wat me opvalt:

  Degene die de klimaatverandering ontkennen en afdoen als onzin, zijn meestal ook degene die vinden dat we de staatsschuld af moeten lossen. Dit omdat we onze kinderen dat niet aan kunnen doen.

  Maar als we de wetenschappelijke wereld (dat is niet de media, en ook niet die pseudo wetenschappelijke stukjes geschreven door instituten van de olie industrie), de echt wetenschappelijke wereld kijken, dan blijkt dat de klimaatsverandering er is, en mogelijk desastreuze gevolgen zal hebben. Mijn verstand kan er dan niet bij dat de ontkenners steeds stug blijven ontkennen. Zij laten dus liever hun kinderen zonder schuld verzuipen.

 37. 65

  Stel, het water staat ons tot aan de lippen (Wageningers uitgesloten) dan is de tijd rijp voor ferme beslissingen en die gaan komen.

  Waarheen geachte toehoorders gaat geheel Nederland (o.a.) zich naar verkassen vooraleer we ons gaan voegen naar het verdronken land van Saaftinge en doggersbank ? Mijn voorkeur is midden Australie naast het wellicht nieuwe Israel, plaats genoeg, heeft U een plekje op het oog?

 38. 66

  @Chinaman,

  Jaja heel grappig :)

  Over doemscenarios gesproken, als je weer met met WMD hypotheses aankomt, bijvoorbeeld in het geval van Iran, dan kunnen we dat gewoon aan de kant schuiven gezien het feit dat ze ook niet in Irak waren.

  Eigenlijk hoeven we helemaal niets meer serieus te nemen van mensen met dit soort nonargumenten >:)

 39. 67

  @MP, wat is er grappig aan, vraag ik me af.

  Zo lang ik leeft zijn er doemscenarios, Europesche oorlogen..kernoorlogen etc.
  Verkregen kennis, die immer voortschreidt, wordt ingebed in ons wereldbeeld en dan gebruikt, part of life. De opmerlkng van Chinaman is niet zonder grond.

 40. 68

  @Larie,

  De eerste zin sloeg op de scheet.

  Ja maar je kunt alles dus wegwuiven zijnde doemscenarios.

  Ik neem aan dat jij niet verzekerd bent. Want brand, ziekte enzovoorts zijn ook doemscenarios.

  Jij hebt de houding van ‘We’ll cross that bridge when we get there’ (Wim Duisenberg:)

 41. 69

  @MP, Je beweegt je op de randen maar vergeet het hele spectrum,vermoed ik.
  Ik wuif niets weg en heb geen houding (leptosoom) maar bedenk telkenmale weer hoe de info te plaatsen vanwege de heftigheid waarmee beweringen worden gedaan.
  Doemtijden zijn van alle tijden wil hier benadrukken, de info voorziening is veranderd, meer niet. Het goede van de informatiestroom is een groeiende bewustwording en in een later stadium mondiale solidariteit..de wereldburger.

  Mijn houding, vind ik zelf dan, is er een van gefronsde wenkbouwen en opgestroopte mouwen.

  Maar om ontopic te blijven, de mensheid zal in de nabije toekomst het gewoon vinden te migreren vanuit een inzicht dat iets niet meer kan zoals misbruiken van andre groepen mensen op verre lokaties en als een ander voorbeeld wonen en een maatschappij creeeren beneden en uiteindelijk ver beneden zeespiegel. Net zoiets als perse willen blijven wonen in wat eens een prachtig woud was, de Sahara.

 42. 70

  @Larie,

  Natuurlijk chargeer ik ;)

  Ik probeer de ondeugdelijkheid van de bovengenoemde redeneertrant aan te geven door hetzelfde te doen met iets wat voor eenieder voorstelbaar is, meer niet.

  Ik volg je niet wat betreft de afwachtende houding.

  Ik hoor steeds dat wij onze levensstijl niet moeten aanpassen omdat dat de economie schaadt. We moeten ons pas aanpassen wanneer het water ons aan de lippen staat. Uiteindelijk zullen wij ons dus toch moeten aanpassen, is het niet vroeger dan wel later. Ik denk dat de prijs (ook economisch) voor de aanpassing hoger zal zijn als we te lang wachten.

 43. 71

  Ho ho @MP, opgestroopte mouwen is niet een afwachtende houding.
  Maar stel, even een academisch spelletje, het water stijgt en stijgt de economische kosten stijgen ook, de pan uit.

  Is het dan niet verstandiger om als het niet meer kan dit gebied te verlaten om niet in dezelfde “fout” te vervallen als bewoners van de woestijngebieden (Sahara) of wilde rivieren (Banglades-Ganges) die blijven en verkommeren?

 44. 72

  @MP, ter afsluiting, volle dag morgen. Je raakt een gevoelige snaar met “levensstijl aanpassen”.

  Hoe zou ik dat moeten doen..van 30 soorten shampoo naar 5..eten wat in mijn omgeving kan groeien? Zelf voel ik voor een eenvoudiger levensstijl, het hoeft van mij niet allemaal meer die overdaad, ik wil mijn suv wel aan de kant zetten:)
  Back to the roots en deze lijn doortrekken met als gevolg, vermoed ik, einde van Europa..conflicten binnen wat ooit bijna Europa was.. de as gebroken en l’histoire se répète..Kontinenten die hun produkten niet meer kwijtraken, nieuwe armoe.

  Moeilijk moeilijk.

 45. 73

  @Larie,

  Tsja, ik snap wel dat wij niet veel kunnen doen, maar ik verbaas mij over de intentieloze grondhouding bij velen. Natuurlijk moet je op een gegeven moment eieren voor je geld kiezen als de wereld niet wil. Maar om al met dat uitgangspunt te beginnen, dan is het bij voorbaat al verloren. Het zal (verbazend genoeg) de idealist/optimist in mij zijn die toch nog wel wat wil proberen.

  Maar goed ik kan ook wel meedoen hoor. Alvast een kalaznikov of zo aanschaffen om mijn voedselvoorraad te beschermen.

 46. 74

  @MP, Als je de dingen op iets langere termijn historisch economicsh/politiek bekijkt is er toch licht aan het einde van deze donkere “niks aan de hand” tunnel lijkt me.

 47. 76

  @mp
  Hoe meer ik lees en leer over het broeikaseffect, ga ik meer en meer twijfelen. Natuurlijk moeten we zo spaarzaam mogelijk omgaan met onze natuurlijk hulpbronnen, maar de kokervisie die nu tentoon wordt gespreid ten opzichte van Co2 (nuttige stof, 0.3% van onze atmosfeer, daarvan 7% afkomstig uit olie?) maakt me een beetje bang. Je hakt leuk in op eigenaren SUV’s, maar eet wel je biefstukje (Methaan) https://sargasso.nl/archief/2006/12/11/blame-the-cows/.
  Het lijkt meer en meer op een complete politieke en wetenschappelijke group-think met alweer de westerse mens als bron van al het kwaad. Methaan is trouwens een broeikasgas wat in de sterrenkunde goed gebruikt zou kunnen worden voor een indicatie of er leven is op een planeet. Wegnemen van dat broeikasgas…

 48. 77

  @chinaman,

  Die 7%, waar komt die eigenlijk vandaan. Ergens las ik dat CO2 de laatste 100 jaar met meer dan 30% toegenomen is.

  Ik hak niet op SUV-bezitters in, je moet dat niet zo letterlijk nemen. Het staat meer symbool voor nodeloze verspilling.

  Overigens, heel opvallend, steeds meer mensen praten nu wel over zuiniger omgaan met grondstoffen. Een paar maanden geleden was dat ook nog taboe want dat zou de economie schaden.

  Ik begrijp dat jij met veel plezier de laatste boom op Paaseiland zou hebben omgehakt ;)

 49. 85

  @larie
  Al weg? Lees je trouwens ook wat je linkt?

  During the 20th Century there were two world wars, numerous hurricanes and typhoons, influenza breakouts, droughts and famines…

  Pest iemand?

  he most destructive climate-related event was likely the Yangtze River Flood of 1931 that impacted over 51 million people (1/4 of China’s population),

  Komt mij niet zo betrouwbaar over…