Species of the Day | Jaar van de Biodiversiteit

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Op Sargasso zal één jaar lang iedere dag een planten- of diersoort worden afgebeeld met een vermelding op de IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten. Check het Species of the Day-icoontje in de rechterbalk, scrollen verplicht. Wie op het icoontje klikt krijgt een factsheet [.pdf] te zien met informatie over de soort van de dag. Vandaag staat Pangasianodon Gigas in het zonnetje. Deze reuzenmeerval komt voor in delen van de Mekong rivier die o.a. door Laos, Cambodja en Vietnam stroomt. Overbevissing en stuwdammen zijn verantwoordelijk voor zijn status als “critically endangered” species. Hij is familie van de gekweekte Pangasius pangasius die u kent uit de supermarkt bij u om de hoek. Toch aardig om kennis te maken met een dier dat er over een tijdje misschien wel helemaal niet meer is, tenzij…

…er door regeringen nu eens serieus werk gemaakt wordt van het tegengaan van biodiversiteitsverlies!

In 1992 is door de Verenigde Naties het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD) gesloten, inmiddels zijn hier 168 landen bij aangesloten. In 2005 hebben deze landen zich tot doel gesteld om “in 2010 voor zover mogelijk een halt toe te roepen aan de snelheid waarmee biodiversiteit verloren gaat”. De Europese Unie was vanzelfsprekend nóg ambitieuzer en besloot zelfs “per 2010 het biodiversiteitsverlies op haar grondgebied geheel te stoppen”.

Biodiversiteit is niet alleen maar een verzameling leuke plantjes en dieren, ze vormt de bouwstenen van de ecosystemen waarin we leven. Als er soorten wegvallen raakt het systeem uit balans met gevolgen voor onze voedsel- en drinkwatervoorziening ook krijgen bijvoorbeeld (landbouw)ziekten vrij spel. Om nog maar te zwijgen van het verlies aan technologische inspiratie die we kunnen ontlenen aan de genetische diversiteit op aarde voor de ontwikkeling van medicijnen t/m voertuigen.

Je hoeft geen expert te zijn om te weten hoe anno 2010 de biodiversiteit er in de wereld voorstaat: over het algemeen slecht met hier een daar een lichtpuntje. Ook weten we sinds een paar dagen dankzij de uitgelekte briefwisseling hoe onze premier wérkelijk over het beschermen van biodiversiteit denkt. Hoog tijd dus om juist in dit cruciale jaar het behoud van biodiversiteit meer aandacht te geven, enwel daarom is dit jaar door de VN uitgeroepen tot het internationale Jaar van de Biodiversiteit.

In dit jaar zal er wereldwijd en dus ook Nederland aandacht gevraagd worden voor het belang van biodiversiteitsbescherming. Een goede start was er al met het nieuws dat de nieuwe EU-commissaris op Milieu: de Sloveen Potocnik biodiversiteit en groene economische groei prioriteert. Bovendien wil Potocnik snel naar Nederland om na de opmerkelijke briefwisseling tussen Balkenende en Barroso te praten over het Nederlandse natuurbeleid.

[disclaimer voor azijnpissers en complotdenkers: bovenstaande auteur werkt voor IUCN NL maar is niet gevraagd om over dit onderwerp te bloggen noch krijgt Sargasso een vergoeding voor het vermelden van de Species of the Day button. Deze post en vermelding van de button kwamen tot stand vanuit louter redactiebreed geëngageerd enthousiasme voor de Goede Zaak. Zoals alles op Sargasso, ozo]

Reacties (6)

#1 Herman

Meerval, lekker!

Toch aardig om kennis te maken met een dier dat er over een tijdje misschien wel helemaal niet meer is, mits er door regeringen nu eens serieus werk gemaakt wordt van het tegengaan van biodiversiteitsverlies!

Volgens mij moet dit een tenzij zijn, tenzij ik iets mis en biodiversiteit juist slecht uitpakt voor deze meerval.

  • Volgende discussie
#2 Carlos

Herman, I stand corrected, mits en tenzij gooi ze altijd door elkaar ;-)

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 PepijnK

@auteur-disclaimer: toch bedankt voor het redactiebrede geëngageerd enthousiasme voor de Goede Zaak :-)

Kan die button trouwens niet een stukje dichter bij de pagina top? Misschien (in een iets andere vorm) bij de drie knoppen bovenaan de rechterbalk? Of is dat te veel eer voor wat kruipend / zwemmend / rondslobberend leven dat er binnenkort toch niet meer is?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Anton

In de briefwisseling vallen mij twee dingen op. Ten eerste dat Nederland voor onze nationale ruimtelijke ordening kennelijk afhankelijk is geraakt van het ondemocratische Europa. Zeer zorgelijk. Ten tweede dat Balkenende pleit voor een meer evenwichtige afweging tussen de verschillende belangen die er nu eenmaal spelen als je met 17 miljoen mensen op een kluitje gaat zitten. Dat natuur- en milieubeleid behoorlijk kan doorschieten hebben we o.a. gezien bij de A4 midden Delfland, de hele fijn stof discussie en laatstelijk bij de Hedwigpolder. Meer oog voor economische belangen zijn wat mij betreft in ieder geval in een aantal gevallen terecht. Dat Balkenende zich tegen het voorzorgbeginsel keert is volledig terecht. Door je te beroepen op het voorzorgbeginsel kun je oneindig maatregelen blijven eisen want het zou altijd fout kunnen gaan. Ik zit veel meer op de lijn van Lomborg: eerst vaststellen hoeveel middelen we over hebben voor natuur- en milieubeleid en vervolgens kijken hoe deze middelen zo effectief mogelijk kunnen worden besteed. Al met al ben ik het in deze – en dat komt niet vaak voor – eens met Balkenende.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Carlos

Anton, het is precies dergelijk oogkleppen gedrag wat de mens wereldwijd in problemen brengt. Angstvallig eenzijdig vastklampen aan economische belangen en eraan voorbijgaan dat juist een evenwichtige ruimtelijke ordening en duurzame economische planning op de lange termijn zorgdraagt voor een welvarende samenleving.

Gezonde ecosystemen met een volwaardige biodiversiteit is geen luxe dingetje dat, zoals u en Lomborg stellen, met een fooi ernaast kan worden onderhouden. Het is de essentie van ons bestaan hier op aarde.

Ik hoop dat zelfs mensen zoals u dat ooit een keer gaan inzien. Al vrees ik dat de Homo Sapiens species het altijd wel in zich zal houden dat hij door andere species critically te endangeren zichzelf uiteindelijk ook critically endangered. Instant stupidity, maar wellicht brengt (versnelde) evolutie ooit (op tijd) uitkomst?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#6 Marc

@5 Waarschijnlijk komt dat inzicht net iets te laat.

  • Vorige discussie