COLUMN - ‘De verontrusting over privacy is reëel,’ zei minister Plasterk zei vorige week. Hij voegde er quasi-verbaasd aan toe: ‘Het gekke is, als ik op werkbezoek ben, dan tilt men er niet zo aan.’

Vreemd is dat toch, hè. Hamert de politiek er tien jaar op dat wij burgers onze privacy moeten inleveren omwille van onze eigen veiligheid, en dan gaan wij dat gaandeweg nog geloven ook! Plasterk beziet het met kennelijke verwondering.

Maar dat is schijnheil en huichel. Want de AIVD – die onder Plasterks verantwoordelijkheid valt – blijkt op grote schaal internetfora te hacken en daar gegevens van alle bezoekers weg te slurpen. Dat mag helemaal niet, sleepnetacties zijn verboden; de AIVD mag alleen gericht onderzoek doen, en uitsluitend wanneer er een gerede verdenking ligt. Onder Plasterks gezag werden de wet, de privacy en de rapportageregels grof geschonden. Die wetenschap tovert Plasterks schijnheil om in pure hypocrisie.

De illegale praktijken van de AIVD worden niet bestraft, doch met de mantel der liefde bedekt. Er ligt een voorstel dat de bevoegdheden van de inlichtingendiensten regelt, de WIV 2014, waarin sleepnetacties en ongerichte gegevensopslag worden gelegaliseerd. De wet is nog niet door het parlement heen, maar de AIVD heeft de benodigde computersystemen alvast ingekocht. Dan kunnen ze straks lekker snel verder.

Wat iedereen is vergeten: de huidige restricties in de WIV in 2002 werden ingevoerd, omdat de AIVD ook toen op onwettige sleepnetacties was betrapt en Nederland daarvoor een veroordeling van het Europese Hof in Straatsburg aan haar broek had gekregen. En nu introduceert Nederland een wet die ze in 2002 noodgedwongen moest herzien? Plasterk zou er goed aan doen zich dáár eens over te verbazen.

Ondertussen heeft Amsterdam een eigen afluisterschandaaltje. De PvdA en (godbetere) GroenLinks hebben gesprekken opgenomen die op straat gevoerd werden in een campagne. Dit omdat naar hun mening de mensen die stemmen wierven voor een referendum over erfpacht, daarbij ‘misleidende’ informatie zouden hebben gebruikt om handtekeningen te krijgen.

Het gaat GroenLinks en de PvdA hoegenaamd niets aan op grond waarvan mensen zo’n referendum met hun handtekening steunen. Ook een handtekening die volgens de PvdA en GroenLinks op oneigenlijke gronden is gezet, telt gewoon mee. Handtekeningen kopen is taboe, evenals mensen dwingen om te tekenen, en dat is al.

Stel je toch voor: een politieke partij die illegaal mensen afluistert om te onderzoeken waarom ze voor of tegen iets stemmen. Daarbij: wat is dat, een ‘oneigenlijke’ stem? Wil de PvdA dan al die stemmen inleveren die ze kregen omdat Diederik Samsom tijdens de campagne zo ‘sociaal’ leek? Want dat is toch behoorlijk misleidende informatie gebleken. En GroenLinks mag straks de stemmen inleveren van alle mensen die stiekem een beetje verliefd zijn op Andrée van Es. Want dat is begrijpelijk, maar ook: oneigenlijk.

Deze column van Karin Spaink verscheen eerder in Het Parool.

Reacties (42)

#1 rj

“Want de AIVD – die onder Plasterks verantwoordelijkheid valt – blijkt op grote schaal internetfora te hacken en daar gegevens van alle bezoekers weg te slurpen. Dat mag helemaal niet, sleepnetacties zijn verboden; de AIVD mag alleen gericht onderzoek doen, en uitsluitend wanneer er een gerede verdenking ligt.”

Die gerede verdenking is dat de bewuste gehackte internetfora niet openbaar zijn. Meer is niet nodig. Iedereen die gehecht is aan zijn privacy en niet meteen gehoor geeft aan het overleggen van persoonlijke gegevens, laadt automatisch een gerede verdenking op zich. “Waarom wil jij niet zeggen wie je bent? Je hebt zeker iets te verbergen?” Ik denk dat dit sluipend gif al heel ver is doorgedrongen in de harten en de geesten der mensen.

 • Volgende discussie
#2 Weerman

@1 Klopt. Het “ik heb niets te verbergen” gif is diep doorgedrongen in het collectieve geheugen. In mijn directe omgeving merk ik daar veel van. Vaak kijken mensen mij vreemd aan als ik over privacy van wal steek. Het is te abstract, staat te ver van mensen af.

– Contacte betalingen boven de € 15.000 melden: niemand ligt er wakker van.
– Vingerafdrukken verplicht registreren bij aanvraag paspoort: lekker boeie.
– Belastingdienst die alle parkeergegevens opvraagt: die leaserijders hebben het er zelf naar gemaakt

– BUMA/Stemra die geld voor YouTube filmpjes wil vragen: de wereld is te klein.

Vals positieven, identiteitsfraude en sleepnetten zeggen de doorsneemensen niets. Tot het te laat is. Mijn eigen analyse: pas na een grondig misbruik van de persoonsgegevens (denk aan Godwin-achtige proporties) wordt er door de burger serieus naar gekeken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Amateur Commenter

@2: Vertel eens waarom contante betalingen boven 15.000 euro niet gemeld zouden moeten worden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 FiFa

@3: Vertel eens waarom contante betalingen boven de 15.000 euro wel gemeld zouden moeten worden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 pedro

@4: dat zou heel gemakkelijk crimineel geld kunnen zijn. De vraag bij dat soort bedragen is immers, waarom mensen dat niet gewoon via de bank over maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 FiFa

@4: Oh ja? En waarom niet 20.000 of 1500 euro?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Weerman

@5 Misschien hebben mensen geen vertrouwen in banken?
Misschien hebben ze geen zin in een bank? Je bent niet verplicht om giraal te betalen.

Punt is: wanneer er een verdenking is en _met_ toestemming van de rechter moeten alle registers opengetrokken kunnen worden. Voor die tijd heeft de overheid er geen ene moer mee te maken wie wat waar wanneer waarom doet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Joost

Probleem met die grens van 15k is natuurlijk vooral dat criminelen dat weten en gewoon bij vier banken 14.999 euro opnemen. In de praktijk zullen vooral niet-criminelen er last van hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 pedro

@6: omdat er ergens een grens getrokken moet worden. Dit bedrag is blijkbaar afgesproken.

@7: nee, je bent dat niet verplicht. Dat verandert verder niks aan de zaak, dat transacties van deze grootte vaak illegale transacties zijn. En wanneer iemand legale transacties met dit soort bedragen doet, kan die persoon dat vrij gemakkelijk uitleggen.

@8: dat is waar, maar in dit geval is de overlast toch vrij beperkt. Er zijn niet veel mensen, die zo maar even 15.000 euro op zak hebben, of er voor zouden kiezen om contant af te rekenen bij dit soort bedragen.

Bovendien gaan alle reacties tot nu toe er van uit, dat mensen daar meteen lastig mee gevallen worden, maar dat is ook al niet aan de orde. Er bestaat een meldingsplicht voor banken. Dat betekent niet, dat mensen na iedere melding meteen de politie aan de deur krijgen. Dan is er al meer aan de hand. Tot op dat moment is er sprake van een soort routinecontrole. Wanneer de politie op de weg een routinecontrole houdt en je hebt gedronken, krijg je een bekeuring. Volgens mij terecht. Maar als ik de bezwaren tegen deze geldelijke routinecontrole zo lees, zou de politie die controle niet uit mogen voeren, omdat er geen verdenking tegen iedere chauffeur afzonderlijk is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 FiFa

@9:

Ja daar gaan we weer:
”er moet ergens een grens getrokken worden”.

Vergeet niet dat de overheid allang weet hoeveel geld je (niet) hebt. En als ik 20.000 euro bewaar (buiten de banken om) dan is dat potentieel verdacht, terwijl de overheid en de banken juist verdacht zijn. Het is MIJN geld namelijk. Wat Weerman stelt is terecht: het gaat de overheid geen reet aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Andy Cap

@5: “@4: dat zou heel gemakkelijk crimineel geld kunnen zijn.”

Ik vind dat je wel heel erg gemakkelijk over het argument heenstapt dat wij burgers blijkbaar bij voorbaat verdacht zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Cerridwen

@11:

Ik vind dat je wel heel erg gemakkelijk over het argument heenstapt dat wij burgers blijkbaar bij voorbaat verdacht zijn.

15000 euro cash betalen lijkt mij inderdaad een bij voorbaat verdachte handeling waarbij er een belletje moet gaan rinkelen. Ik doe dat nooit, jij?

En zoals Pedro al opmerkt, het is niet zo dat mensen direct van hun bed gelicht worden, waarschijnlijk gebeurd er niets.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 pedro

@10: omg, moet ik alles uitleggen? Er moet ergens een grens getrokken worden, omdat we afgesproken hebben, dat we dat in de gaten willen houden, omdat zwart geld nu eenmaal vaak in contanten verhandeld wordt. Net zoals bij alcoholcontroles een bepaald promillage af is gesproken dus. En zo lang je niet aan voert, dat je ook vindt, dat de politie geen alcoholcontroles uit mag voeren, lijkt het mij, dat je daar dus geen argument tegen aan weet te voeren.

En als jet JOUW geld is, kun je gemakkelijk aantonen, waar je dat geld mee verdiend hebt. Sterker nog: als de overheid van JOU al weet hoe veel geld je hebt, hoef je dat niet eens te verklaren en heb je van die meldingsplicht helemaal geen last. Dan is je geld ook niet verdacht.

Maarreh… Ik heb je protesten gemist bij de voorstellen om bijstandstrekkers beter te gaan controleren. Je protesten tegen de verdachtmaking van mensen met veel geld zouden een stuk plausibeler klinken, wanneer je ook luidkeels had geprotesteerd tegen het verdacht maken van alle uitkeringsgerechtigden, omdat er een paar tussen zitten die frauderen. Blijkbaar protesteer je niet uit principe tegen het verdacht maken van hele groepen mensen, maar alleen wanneer het jou persoonlijk zou kunnen raken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Olav

@9:

Wanneer de politie op de weg een routinecontrole houdt en je hebt gedronken, krijg je een bekeuring. Volgens mij terecht. Maar als ik de bezwaren tegen deze geldelijke routinecontrole zo lees, zou de politie die controle niet uit mogen voeren, omdat er geen verdenking tegen iedere chauffeur afzonderlijk is.

Dat is inderdaad mijn mening. Dat iemand wordt stilgezet en moet blazen als hij/zij merkwaardig rijgedrag vertoont lijkt me wel terecht. Maar om iedereen in een fuik te laten rijden en maar te controleren op van alles en nog wat, blijkbaar om de quota te halen, vind ik inderdaad te ver gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 pedro

@14: volgens mij is dat niet om de quota te halen, maar om dronken rijden te voorkomen. Daarom vinden die controles ook altijd plaats op tijden dat er veel idioten dronken de auto in stappen.

Als het is om de quota te halen, heb je gelijk, maar dan moet je dat wel aan tonen. En dan nog kunnen die quota alleen gehaald worden, wanneer je de wet overtreedt. Als je niks gedronken hebt, krijg je daar ook geen bekeuring voor.

PS, aanvulling: daarnaast zijn controleacties, waar je in een fuik rijdt, ook altijd met een bepaald doel op gezet. Als je dus tijdens een alcoholcontrole op iets anders dan alcohol betrapt wordt, en niet op alcohol zelf, maak je voor de rechter goede kans om vrij te worden gesproken vanwege onrechtmatig verkregen bewijs. En dan lezen wij de volgende dag in de krant, dat er weer een crimineel wegens vormfouten vrij is gelaten… Terecht, maar dat realiseren veel mensen zich niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Olav

@15:

Als je niks gedronken hebt, krijg je daar ook geen bekeuring voor.

Nee, maar dan hopen ze je wel op iets anders te kunnen pakken. Van de smeris heb ik geen hoge pet op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Andy Cap

@12: Ik doe nagenoeg alles cash. Zelfs mijn AOW neem ik in 1 keer op, omdat ik niet wil dat mijn koopgedrag in kaart wordt gebracht.

Ooit heb ik tot 2x toe een vrij hoog bedrag volstrekt legaal proberen over te maken en dit werd tot 2x toe door de bank zoek gemaakt. Omdat ik zelfs geen geld meer had om eten te kopen of mijn hotelrekening te betalen heb ik toen maar de ticket van een vriendje betaald om mij het geld te brengen. Die vond dat trouwens wel leuk, zo’n gratis mini-vakantie. Ik niet!

Het duurde bijna 2 maanden voordat het geld gelokaliseerd was. Omdat de bank ook nog eens moeilijk begon te doen over schadevergoeding in plaats van gelijk haar excuses aan te bieden heb ik toen maar de rekening opgezegd.

Banken=boeven.

Overigens bleek het geen uitzondering: een kennis van mij is hetzelfde overkomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 pedro

@16: lees de PS maar… die had ik wel later toegevoegd. Daar mogen ze dus tijdens een alcoholcontrole niet op controleren, tenzij ze je eerst al voor alcohol kunnen pakken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Andy Cap

@14: “Maar om iedereen in een fuik te laten rijden en maar te controleren op van alles en nog wat, blijkbaar om de quota te halen, vind ik inderdaad te ver gaan.”

@15: “Als het is om de quota te halen, heb je gelijk, maar dan moet je dat wel aan tonen.”

Dat is een vorm van omkering van de bewijslast die raakt aan de wortels van de rechtsstaat. Helaas zijn te weinig mensen zich daarvan bewust, blijkt wel weer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 pedro

@19: sorry hoor, maar een alcoholcontrole wordt niet uitgevoerd om bepaalde quota te halen. Dat argument lijkt mij gewoon onzin.

Daarnaast is het onzin dat ik de bewijslast om keer. Iemand dei een stelling poneert, moet die stelling bewijzen. Dat is geen omkering van bewijslast, en met de rechtsstaat heeft dat helemaal niks te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Andy Cap

@20: De stelling had geen betrekking op een alcoholcontrole, maar op een fuik. Tegelijk stel je:

“daarnaast zijn controleacties, waar je in een fuik rijdt, ook altijd met een bepaald doel op gezet.”

Daarbij stel je: “Iemand die een stelling poneert, moet die stelling bewijzen”, dus bewijs die stelling dan maar eens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 pedro

@21: sorry Andy, maar het was mijn stelling, en die ging wel degelijk over alcohol. Ik zal mijn stelling nog een keer voor je herhalen: “Wanneer de politie op de weg een routinecontrole houdt en je hebt gedronken, krijg je een bekeuring”. Als je denkt dat die stelling niet waar is, moet je vooral dronken gaan rijden. Ik had het zelfs nog niet eens over een fuik. En vanaf het moment, dat dat als een fuik op werd gevat, heb ik gesteld, dat die controles vrijwel altijd met een bepaald doel op worden gezet, zoals we altijd op tv horen (bij een grote alcoholcontrole, enz).

Ik ga hier verder ook niet meer op reageren hoor. Deze discussie leidt helemaal nergens naar toe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 FiFa

@pedro,

Ach ja, “WE hebben iets afgesproken”, sorry hoor maar dat argument is mij te kort door de bocht.
Dat ik het heb over MIJN geld heeft te maken met het feit dat er al belasting over is betaald en dat ze verder met hun stinkneuzen overal van af moeten blijven.

Wat je bedoelt met je opmerking over uitkeringsgerechtigen en het ontbreken van een protest van mij daarop is mij volstrekt onduidelijk, net als die opmerkingen over alcoholisten, je haalt alles van ver en door elkaar en zegt daarmee niets.

Succes met je ‘we hebben met elkaar afgesproken’ argumentaties, is net zoiets als ‘uit onderzoek blijkt’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Andy Cap

@20: Die stelling werd ook niet tegen gesproken. Integendeel, Olav stelt @14:

” Dat iemand wordt stilgezet en moet blazen als hij/zij merkwaardig rijgedrag vertoont lijkt me wel terecht. Maar om iedereen in een fuik te laten rijden…”

Dat begrijp jij gezien jouw tegenwerping ook heel goed @15:

“DAARNAAST zijn controleacties, waar je in een fuik rijdt, ook altijd met een bepaald doel opgezet.”

Maar ook in het geval het daadwerkelijk om een fuik gaat met als (zogenaamd) doel een alcoholcontrole, kan die controle misbruikt worden voor andere doeleinden. Dat is nu juist het probleem.

Dat jij op tv berichten hoort zoals geciteerd (bij een grote alcoholcontrole, enz), is natuurlijk absoluut geen bewijs, want die bazuinen gewoon uit wat ze door de politie is meegedeeld.

Het kan zelfs gebeuren dat in hetzelfde bericht wordt aangegeven dat ook wapens zijn aangetroffen, terwijl de vraag of dit het geval was omdat het ging om een dronken bestuurder (enz) volledig buiten beschouwing wordt gelaten. Zonder dat de doorsnee burger opvalt dat het om een stukje misplaatste politiepropaganda gaat of een journalist doorvraagt.

En, zoals je zelf aangeeft, kan het dan gebeuren dat iemand wordt vrijgesproken vanwege onrechtmatig verkregen bewijs. KAN, want in dat geval moet de verdachte zoiets op zijn minst aannemelijk maken. En in die zin is er wel degelijk sprake van omkering van de bewijslast.

Misbruik vindt veelvuldig plaats en in dat opzicht geeft Olav blijk van meer realiteitszin als hij schrijft:

@16: “Nee, maar dan hopen ze je wel op iets anders te kunnen pakken. Van de smeris heb ik geen hoge pet op.”

@22: “Ik ga hier verder ook niet meer op reageren hoor. Deze discussie leidt helemaal nergens naar toe.”

Dat is een zwaktebod dat ik van jou niet verwacht had.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 lurker

Ondertussen op De Speld:

AIVD handelde binnen toekomstige wetgeving

“De handelswijze van de AIVD valt volledig binnen de nieuwe wetgeving die minister Plasterk volgend jaar zou kunnen invoeren. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken is er over een paar maanden met terugwerkende kracht niets aan de hand.

[…]

“Mocht mijn voorstel niet door de Eerste Kamer komen, dan moet er zo snel mogelijk een strafrechtelijk onderzoek plaatsvinden. In dat geval zijn er dingen gebeurd die ook met terugwerkende kracht natuurlijk niet door de beugel kunnen. De tijd zal leren of ik verbijsterd ben.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 pedro

@23: ben jij een kommaneuker, of dom? “We” gaat over de Nederlandse staat, het Nederlandse parlement, e.d. Wat snap je daar niet aan, of waarom probeer je dat moedwillig te verneuken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 pedro

@24: eenmalig kom ik toch even terug, maar een volgend ekeer voel ik daar niks voor hoor. Omdat je het niet verwachtte…

ook in het geval het daadwerkelijk om een fuik gaat met als (zogenaamd) doel een alcoholcontrole, kan die controle misbruikt worden voor andere doeleinden

Zie het antwoord hierboven. Dat is onrechtmatig verkregen bewijs en je maakt voor de rechter dus een goed kans vrijgesproken te worden, tenzij je te veel gedronken hebt en dat reden is om verder onderzoek te doen. Ik heb nooit meegemaakt, dat er verder iets aan mij of mijn auto is onderzocht bij een alcoholcontrole. Ik had dan ook nooit wat gedronken. Jij wel?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Andy Cap

@27: Jij wel? Nou en of!!

Mij is verschillende malen gevraagd bij controles om mijn kofferbak open te maken, wat ik konsekwent weigerde. Tenminste 3x had dit ten gevolge dat ik mijn auto moest laten staan, omdat die naar het buro vervoerd zou worden voor een “technische controle”, zonder dat daarvoor een technisch mankement was vastgesteld.

De eerste maal kan ik mij nog goed herinneren. Ik reed in een Fiat 500 en kwam uit de slijterij met een doos vol drank. Maar het punt was dat dit op de hoek van een straatje was waar een coffeeshop zat. Ik veronderstel dat ze dachten dat ik daar vandaan kwam met die grote doos.

Ik vroeg ze spottend of ze soms dachten of ik op gas reed en toen dit tot gevolg had dat ik de wagen moest laten staan heb ik de sleutels uit het contactslot getrokken en ben weggelopen met de woorden:”Bekijk het maar!”

Omdat ze mij midden in een kleine straat hadden aangehouden, waar geen parkeerruimte was, bleven ze verbouwereerd achter met een auto die midden op straat stond, terwijl ze zich waarschijnlijk toen pas realiseerden dat er geen aanleiding hadden om mij te arresteren.

De laatste keer was ook dat geen belemmering; Toevallig kwam een vriend van mij langs en ik suggereerde dat er wel geen bezwaar tegen zou bestaan als we de boodschappen even zouden omladen in zijn auto. Daarop werden we alle drie aangehouden (zonder enige reele aanleiding) op “verdenking van diefstal”, vastgezet en zelfs verhoord, alsof die verdenking werkelijk zou bestaan.

Denk je soms dat ik voor niks verhuisd ben?

(Klachten ingediend bij de ombudsman, overigens zonder veel resultaat wegens vervalsing van de dagrapporten etc. etc. Het is absoluut schandalig wat zich afspeelt. Wil je het hele verhaal? Je zegt het maar.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 FiFa

@26:

Oh ja joh?, de staat die zijn burgers staat te verneuken en jij vindt dat dat allemaal wel best want WIJ toch?
Maar je reactie is wel leuk en behoorlijk onnozel, je bent misschien wel de enige nog in dit land met groot vertrouwen in de overheid.

Verder kan je mij wel mierenneuker of dom noemen maar misschien moet je eens op een andere manier in je eigen spiegel kijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 cerridwen

@29:

Maar je reactie is wel leuk en behoorlijk onnozel, je bent misschien wel de enige nog in dit land met groot vertrouwen in de overheid.

Ik heb meer vertrouwen in dat de overheid de dijken bewaakt dan dat jij de daarvoor benodigde belastingcentjes overmaakt. Ik vind het wel een prettig idee dat de overheid de nodige controlemogelijkheden op dit vlak heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 FiFa

@30:
Nou worden de dijken helaas niet meer zo goed bewaakt en dat jij mij er van verdenkt niet genoeg belastingcentjes over te maken geeft weer aan dat sommige mensen alleen nog maar kunnen insinueren.

Vertel cerridwen: hoeveel belastingcentjes maak jij per jaar over aan die geliefde staat van je? (ik ongeveer 19.000 euro).

Misschien kom je ooit eens tot de conclusie dat de overheid staatsvijand nummer 1 (met tip) is als die dijkjes van jou eens doorbreken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Andy Cap

@30: Tegen de tijd dat ik in een Rolls Royce rijdt is een redelijk vermoeden dat ik informatie heb achtergehouden gewettigd.

Zolang ik het moet doen met een 12 jaar oude MB, rondloop in mijn oude kloffie, slechts oude sokken heb met maat 42 en rood sta op de bank, lijkt me daar weinig reden toe te bestaan.

Maar bij jou moeten ze hoognodig eens een kijkje nemen, want je schijnt het ontduiken van belasting normaal te vinden.

Heb je een “vrij beroep” misschien?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 mark3000

1. Ik begrijp het verschil niet tussen
a. Patrouille en verdachte personen aanhouden
b. Langs de weg staan en iedereen die passeert aanhouden.

In het laatste geval ontneem je voor een groot gedeelte de mogelijkheid bij de politie om te discrimineren (bv op basis van kenteken of op basis van de huidskleur van de bestuurder). En wat ik vooral niet begrijp is wat de rol van privacy hierin is, want daar lijkt het allemaal om te draaien. Kortom, is een controle niet per definitie een inbreuk op je privacy?

2. Ik begrijp ook niet waarom iemand die betrapt wordt tijdens een alcoholcontrole op een verlopen apk niet veroordeeld wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Andy Cap

@33: 1) Dat heet “staande houden”. Een aanhouding kan eventueel daarop volgen. Waarom in het geval b) de mogelijkheid bij de politie om te discrimineren minder zou zijn ontgaat me geheel. Dat begint al bij de mogelijkheid om de een een waarschuwing te geven en de ander een boete, voor dezelfde overtreding.

“U moet dat achterlicht wel even laten repareren, mijnheer de wethouder.”

2) Die boete voor een verlopen APK zal de man die geen wethouder is waarschijnlijk wel krijgen. Anders ligt het als degene die aangehouden werd, werd gefouilleerd en daarbij iets is aangetroffen (bv dope) dat verboden is.

De jurisprudentie zegt hierover bijvoorbeeld dat het feit dat een man lang haar heeft, geen redelijk vermoeden rechtvaardigt dat hij cannabis gebruikt en dus geen rechtsgrond oplevert om te fouilleren. Voert de ambtenaar dit als reden aan, dat volgt hierop dus vrijspraak wegens onrechtmatig verkregen bewijs.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 mark3000

Akkoord, het is natuurlijk wel van belang dat op iedereen dezelfde controle wordt uitgevoerd, dan wel steekproefsgewijs op basis van een loterij. Maar daar ga ik gemakshalve wel vanuit. Uiteraard zal er ook in dit geval sprake zijn van discriminatie, dat zal ik niet ontkennen, maar ik bedoel het argument relatief: In het ene geval is er sprake van meer discriminatie dan in het andere geval.

Zo werd ik onlangs in Amerika op het vliegveld eruit gepikt op basis van een willekeurige steekproef. Mijn tas werd uitvoeriger gecontroleerd bij de douane. Nu is de vraag of ik er ook zou zijn uitgepikt als de douanebeambte die keus zelf had mogen maken. Ik denk dat hij dan eerder kiest voor de donkere man, de man met de piercing, de man met een kale kop, etc…

Verder, in dit land krijgen bij een verkeerscontrole zelfs mensen van adel een boete voor het dragen van geen gordel (link).

Los van discriminatie, ik begrijp nog steeds niet wat dit met “privacy” te maken heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Amateur Commenter

@28: Amusant, heb je nog andere, zeer onwaarschijnlijke verhalen aan de grote klok te hangen?

Dat van die bank is overigens vandaag de dag gewoon pertinente onzin, zo werkt betaalverkeer al de laatste 25 jaar niet meer.

En wat je auto betreft, als je weigert bij een controle mee te werken en je bent al gekaart voor een ander misdrijf, dan mogen ze je gewoon meenemen. Dat is geen technische controle, dat is geheel legaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Andy Cap

@35: Het argument dat je gemakshalve hanteert is niet van toepassing en niet eens relatief: ik heb in Nederland nog nooit een verkeerscontrole zien uitvoeren op basis van een loterij.

Zelfs mensen van adel krijgen een boete; wat een bijzonder leuke propaganda van de Nederlandse politie. Logisch dat ze uit 101 opnames juist die tonen. Zat er ook een Nederlander van Marokaanse afkomst tussen die vertelt dat hij net om de hoek woont, maar beleefd zijn verontschuldigingen aanbiedt omdat hij donders goed weet dat hij in overtreding is?

Dat is natuurlijk hoogst onwaarschijnlijk,
maar je weet maar nooit.

“Ik begrijp nog steeds niet wat dit met “privacy” te maken heeft.”

Op zichzelf niets, maar het was een antwoord op jouw vragen en opmerkingen naar aanleiding van een twist over de rechtmatigheid van het gebruik van “sleepnetten”.

Hindert niet hoor, ik raak ook wel eens de draad kwijt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 pedro

@29:

je reactie is wel leuk en behoorlijk onnozel, je bent misschien wel de enige nog in dit land met groot vertrouwen in de overheid.

Zulke domme mensen mogen mij gerust onnozel noemen hoor. Daar hecht ik verder geen enkele waarde aan. Net zo min als aan je mening, dat ik een groot vertrouwen in de overheid heb, terwijl ik alleen maar zie, dat ik niet zo een groot wantrouwen tegen alles wat met overheid te maken heeft, heb als jij, en dat ik niet alles wat overheid genoemd kan worden meteen af kraak.

We, de Nederlandse samenleving, hebben uit het verleden nu eenmaal wetten en een bepaalde staatsontwikkeling gehad. Daar is volgens mij een heleboel op aan te merken en een heleboel aan te verbeteren, maar ik bekijk ieder geval toch nog afzonderlijk. In dit geval hebben we het over de vraag of we het terecht vinden, dat er een meldingsplicht is voor contant betaalde bedragen boven de 15.000 euro. Daar kun je het mee eens zijn of niet, maar ik stel alleen maar vast, dat we dat als samenleving binnen onze huidige structuren zo bepaald hebben. En dat heeft dus helemaal niks met een groot vertrouwen of wantrouwen in de overheid te maken. Dat is gewoon een vaststelling. Net zoals ik nu vast kan stellen, dat je daar geen antwoord op hebt en daarom maar over mijn vermeende groot vertrouwen in de overheid begint te roepen, in de hoop dat sommige van je vriendjes dat toch wel stoer vinden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Andy Cap

@36: Dat gedoe met de bank was rond 96/97.

Mijn auto werd meegenomen met het argument van een technische controle en de ombudsman was een andere mening toegedaan en verklaarde dit volstrekt onrechtmatig.

“Amusant, heb je nog andere, zeer onwaarschijnlijke verhalen aan de grote klok te hangen?”

Ja, je zou verbaasd staan van het aantal anekdotes dat ik weet te vertellen. Ken je het verhaal al dat Prins Bernard, Frits Philips en Hans Wiegel bij de firma Transol in Ridderkerk het standbeeld van onbekende werkgever onthulden? Daar ben ik ook op afgegaan met de Fiat 500.

Maar die bewaar ik voor een volgende keer, ik ben Daan niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 FiFa

1.
Niemand mag worden onderworpen aan willekeurige of onwettige inmenging in zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling, noch aan onwettige aantasting van zijn eer en goede naam.

2.
Een ieder heeft recht op bescherming door de wet tegen zodanige inmenging of aantasting.
Artikel 17 VN-verdrag voor Burgerlijke en Politieke rechten.

Zie ook artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Volgens mij staat deze artikelen ook nog eens boven de nationale wetgeving.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 ed

@40: Vrijwilligerswerk is nu gedwongen arbeid en Privacy is allang een wassen neus .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 FiFa

@41:

Helemaal mee eens maar er zijn meer middelen dan we denken om de overheid aan te pakken, niet dat het tuig er iets mee doet maar er zijn dus opties.

 • Vorige discussie