Welkom

Welkom in het café! Een eventuele nieuwe lockdown zal ons café niet deren, want hier kunt u onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje altijd gegarandeerd corona-vrij alles bespreken wat elders off topic is.

Klets gezellig mee, of start hier een nieuwe discussie. Houdt u wel anderhalve meter afstand? En oh ja, lees voor de lol ook eens onze huisregels!

Cafépraat (4901)

#116 Test

De aap komt uit de mouw: Van der Tak wil 10 miljard voor het landbouwakkoord. D’66, GL en Pvda zullen zeggen: ga dit maar halen bij de agro industrie reuzen!

#27 cerridwen

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2023/11/uitstoot-broeikasgassen-9-procent-lager-in-2022

De energietransitie begint vaart te krijgen, inmiddels 32% onder het niveau van 1990. Met dank aan de hoge gasprijs natuurlijk, maar een deel van de besparing zal permanent zijn.

hernieuwbare elektriciteit zit inmiddels op 40%.

En dat terwijl de economie vorig jaar flink gegroeid is, met meer dan 4%, Absolute ontkoppeling dus.

Misschien wel de belangrijkste grafiek is die van de CO2 intensiteit (onderaan): hier zie je een steeds snellere daling.

#27.1 Bookie - Reactie op #27

Even voor mijzelf uitgerekend, maar dan is er de komende jaren een vermindering van iets meer dan 5% p/j nodig om op de 55% uit te komen eind 2030.

#27.2 Hans Custers - Reactie op #27

Ja, het plukken van het laaghangend fruit lijkt, na een aanloopje van een jaar of 30, best aardig op gang te komen. Is er toch nog wat goed nieuws op de dag dat een anti-duurzaamheidspartij de grote winnaar lijkt te worden van de verkiezingen.

 • Beantwoorden
 • Volgende reactie op #27
 • Vorige reactie op #27
#27.3 Jos van Dijk - Reactie op #27.2

Ben bang dat de regering lamgeslagen zal reageren met nog grotere inertie. Rutte zal het niet willen begrijpen.

#27.4 Hans Custers - Reactie op #27.3

Ik ben er ook bang voor. Ik denk trouwens dat de afgelopen campagne al wel een beeld geeft van de kant die de VVD de komende tijd op gaat: braaf de lijn van de Telegraaf volgen.

En verder sluit ik niet uit dat het volgend jaar nog een veel grotere puinhoop gaat worden rond thema’s als stikstof, klimaat en woningbouw, na de invoering van die Omgevingswet. Hopelijk valt het mee, maar heel veel vertrouwen heb ik er niet in.

#27.5 Test - Reactie op #27.3

Ze zullen wel proberen om enigszins aan BBB tegemoet te komen zodat er in ieder geval aan de slag gegaan wordt. Dan zal snel blijken of BBB in de provincies de hakken in het zand gaat zetten. BBB zal er wel op uit zijn om de prijs van het oplossen van het hele vee uitstootprobleem zo hoog mogelijk op te drijven. Als dat het geval is dan wordt dat de stok waarmee men de BBB bij de volgende verkiezingen om de oren kan slaan.

#27.6 Test - Reactie op #27

Eerst een jaar lang treuzelen met de formatie om maar GL/PvdA koste wat kost buiten de deur te houden. Vervolgens slappe kniëen als het gaat om m.n. stikstof (VVD, CDA en ook CU). Terwijl wel dondersgoed weet dat het mes in de veestapel moet. Zie varkenspest, vogelgriep, gekke koeien ziekte, q koorts. Hoeveel waarschuwingen wil men nog in de wind slaan? Dat het slecht met de natuur gaat blijkt echt niet niet alleen uit de modellen (waar BBB zo prat op gaat om die onderuit te halen). Vraag het maar aan de biologen.

 • Beantwoorden
 • Volgende reactie op #27
 • Vorige reactie op #27
#27.7 cerridwen - Reactie op #27

Ok, ik zie veel sceptische en cynische reacties op wat toch goed nieuws is, mede ingegeven door de verkiezingsuitslag.

Goed om te bedenken dat de energietransitie inmiddels een eigen dynamiek heeft die echt niet heel erg in het gedrang komt doordat de BBB nu de senaatszetels van FVD en CDA overneemt. De links-rechts balans is ongeveer stabiel gebleven.

De energietransitie is vastgelegd in Europese regels waar de Nederlandse rechter aan toetst; in Nederland hebben we een klimaatwet die voortgang afdwingt, en we hebben gezien dat de rechter deze regels serieus neemt. Daarnaast is de dynamiek ook economisch, investeren in de energietransitie loont, de noodzaak wordt breed gedeeld, ook binnen bedrijven.

Als de BBB wil besturen, zal ze water bij de wijn moeten doen, anders zal het een zijlijn partij blijven.

 • Beantwoorden
 • Volgende reactie op #27
 • Vorige reactie op #27
#27.8 Hans Custers - Reactie op #27.7

Ik denk dat het zeker niet gaat lukken als er zo makkelijk over wordt gedacht. Bijvoorbeeld omdat er zulke gigantische belangen in het geding zijn, die heel ver willen gaan om de transitie te blokkeren of te verdragen. En ook gewoon omdat het bepaald niet simpel is.

Je zou het bijvoorbeeld kunnen vergelijken met de problemen rond stikstof. Daar is het laaghangend fruit in de jaren ’90 geplukt (via technologisch oplossingen, zoals gaswassers bij raffinaderijen en energiecentrales, katalysatoren in auto’s en mestinjectie bij de landbouw). Jij zou misschien van een ‘eigen dynamiek’ spreken. En daarna hield het wel zo’n beetje op. Met de bekende gevolgen: een desinformatie-campagne van de agro-lobby die uiteindelijk zelfs een eigen politieke partij is begonnen. En die is nu de grootste.

Het is echt nog lang geen gelopen koers. (Al helemaal niet als je ook naar de rest van de wereld kijkt. De Republikeinen fascisten in de VS proberen de energietransitie bijvoorbeeld nog steeds op alle mogelijke manieren te saboteren. En als het even tegenzit kiezen ze daar eind volgend jaar gewoon weer een fascist als president. Het fanatieke deel van de fossiele lobby heeft er geen enkele moeite mee om zo’n figuur te steunen. Eigen belangen gaan daar voor democratische principes.)

Ik geloof niet in sprookjes. De gigantische omslag die nodig is heeft geen ‘eigen dynamiek’ die ervoor zorgt dat het vanzelf goed komt als er eenmaal een beginnetje is gemaakt. Die gedachte is een recept voor mislukking.

#27.9 Hans Custers - Reactie op #27.8

Nog een toevoeging, de stelling dat er weinig is veranderd t.o.v. vorige verkiezingen lijkt me onjuist. Gisteren heeft bijna een op de drie kiezers gestemd op partijen die campagne hebben gevoerd op basis van demagogie en/of desinformatie: BBB, PVV, FvD en JA21. Volgens de prognose (en als ik goed heb geteld) gaan die partijen van 17 naar 24 zetels in de Eerste Kamer. Populistisch en extreem rechts zijn groter dan ze ooit zijn geweest. (En dan tel ik de VVD nog maar niet mee als populistische partij, ondanks hun campagneretoriek.)

#27.10 Bookie - Reactie op #27.9

Vertegenwoordigers van GroenLinks/PvdA waren gedurende de campagne anders ook goed met het verspreiden van desinformatie. Vaak genoeg gehoord dat een stem op hen zou betekenen dat we de klimaatcrisis gaan oplossen.
Aangezien dat een wereldwijd probleem is kan Nederland/EU dat helemaal niet, oftewel desinformatie.
De klimaatdoelen halen kan natuurlijk wel.
Voor stikstof is dat ook anders, want dat kan je als Nederland/EU wel oplossen.

#27.11 Hans Custers - Reactie op #27.10

Ik denk dat je zelf ook wel snapt wat het verschil is tussen een ongelukkige formulering en een op desinformatie gebaseerde campagne.

#27.12 Test - Reactie op #27.8

De eis van stikstofreductie vanuit de EU ligt er, de diagnose dat de landbouw verreweg de grootste uitstoter is, is al gesteld en onderkend door ook CDA en VVD. Men zit hier hoe dan ook aan vast. BBB is er dan wel in geslaagd om de onvrede, onder kiezers van veel verschillende partijen, over allerlei verschillende onderwerpen op zich te verenigen, soms ook wel terecht zoals de kaalslag op de plattelandsvoorzieningen. Het betekent niet dat men maar kan doen alsof er niets veranderd hoeft te worden en er alle tijd is: dus alleen reductie via innovatie en zonder veestapel krimp. Daar zullen de andere partijen op moeten blijven hameren en bij voorbaat geen uitstel moeten dulden, dus het uitgangspunt moet 2030 blijven en niet 2035. Punt uit! Ik denk dat het er nu vooral om gaat om te kijken hoever ze BBB de tent uit kunnen lokken wat betreft compromis bereidheid. Is die er niet, dan zou men het kabinet kunnen laten vallen en volgt er een harde campagne waar BBB als dé belangenbehartiger van de agroreuzen zal worden neer gezet. Gezien er ook nu nog een meerderheid is voor kabinet plus GL en PvdA heeft BBB ook wat te verliezen.

 • Beantwoorden
 • Volgende reactie op #27.8
 • Vorige reactie op #27.8
#27.13 Hans Custers - Reactie op #27.12

Ik weet het niet. De opdrachtgevers van de BBB hebben geen belang bij een compromis, zoals een goede uitkoopregeling voor boeren. Voor hen betekent dat namelijk gewoon een flink omzetverlies. Zij hebben alleen belang bij stagnatie. Misschien is de vraag vooral hoelang BBB beleid kan frustreren zonder door de mand te vallen bij het grote publiek als lobbyclub die zich vermomd heeft als politieke beweging. En, mocht dat gebeuren, wie dan de volgende populistenheld is die op het schild wordt gehesen.

En de standaardreactie van VVD en CDA op populistische successen is steevast imitatie. De VVD is daar in de afgelopen campagne al mee begonnen. En die imitatie is natuurlijk net een belangrijke oorzaak van de toestand waar we nu in zitten. Maar ik heb niet de indruk dat dat besef al is doorgedrongen tot die partijen.

Mocht het toch van enigszins slagvaardig beleid komen, dan zullen de regeringspartijen de verantwoordelijkheid ongetwijfeld afschuiven op de EU, op rechters, op de wetenschap. Wat alleen maar koren op de molen is van populisten.

#27.14 Frank789 - Reactie op #27.12

De eis van stikstofreductie vanuit de EU ligt er

“De woordvoerder van minister Van der Wal zegt het zo: “De Wet stikstofreductie en natuurverbetering wordt niet voorgeschreven door de EU, maar is simpelweg nodig om nu echt te gaan voldoen aan de verplichtingen van de Habitatrichtlijn.”

De Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992): Lidstaten moeten de 81 plant- en diersoorten die in deze richtlijnen staan, en hun natuurlijke leefgebieden, beschermen om zo de biologische biodiversiteit in Europa in stand te houden. Het woord stikstof komt in de Europese richtlijnen niet voor.
.
Details:
https://nieuwscheckers.nl/stikstofreductie-geen-eu-eis-wel-nodig-om-aan-eu-richtlijn-te-voldoen/

#27.15 cerridwen - Reactie op #27.8

De energietransitie is een enorme olietanker die een een bocht moet nemen, ik twijfel er niet aan of er zal nog heel wat hobbels, vertragingen en teleurstellingen zijn.

Maar dat neemt niet weg dat er al veel gebeurt is en we op dit moment een versnelling zien. En net zoals het heel moeilijk was om de tanker in beweging te krijgen, zo zal het ook heel moeilijk zijn om die tanker te stoppen nu die eenmaal aan het draaien is.
Onder Trump is de CO2 uitstoot van de VS gewoon blijven dalen, om maar een voorbeeld te noemen.

Het valt me wel op hoe weinig kennis er eigenlijk is over de stand van zaken van de energietransitie, ook onder mensen die de energietransitie heel belangrijk vinden. Hoeveel mensen zouden nu weten dat het percentage duurzaam opgewekte elektriciteit in Nederland inmiddels 40% is, en zeer snel groeit?

En die stikstof? het klopt dat de afname daarvan gestagneerd is. Maar dat komt door de ammoniak (vooral landbouw), de stikstofoxiden (verkeer en industrie) zijn wel gewoon gestaag blijven dalen.

#27.16 Hans Custers - Reactie op #27.15

Het valt me wel op hoe weinig kennis er eigenlijk is over de stand van zaken van de energietransitie

Zou je alsjeblief op willen houden met suggereren dat anderen het niet snappen, als je weer eens wat cijfertjes hebt opgezocht? En komt de gedachte wel eens in je op dat anderen juist beter op de hoogte zouden kunnen zijn van de achtergronden bij die cijfers? En dat ze dus ook reden hebben om die ‘laaghangend fruit’ noemen? Daar laat ik het maar even bij.

#27.17 cerridwen - Reactie op #27.16

De uitdaging van vandaag is het laaghangende fruit van morgen. Op dit moment wordt de hele fruitboom naar beneden getrokken. Het duurt nog lange tijd voor we de top bereiken, maar er is steeds meer en nieuw laaghangend fruit voorhanden.

Op dit moment zien we dat de energietransitie op meerdere onderdelen vaart krijgen. Niet alleen de elektriciteitswinning, ook in de vergroening van het wagenpark, het gasloos maken van de gebouwde omgeving worden nu stappen gezet. De industrie komt in beweging. Dat is op basis van bestaand beleid en de economische omstandigheden, daar verandert een overwinning van de BBB niet direct veel aan.

En komt de gedachte wel eens in je op dat anderen juist beter op de hoogte zouden kunnen zijn van de achtergronden bij die cijfers?

Show, don’t tell.

Voorlopig zie ik dat de analyse nogal gekleurd wordt door cynisme, wat de kwaliteit niet ten goede komt.

Jouw verhaal over stikstof is een mooi voorbeeld. Je wilt de vooruitgang graag downplayen en wijst er daardoor op dat de afname van stikstof stagneert. Dat klopt op zich, maar daaronder is het verhaal genuanceerder. De daling van ammoniak stagneert inderdaad, maar de daling van stikstofoxiden gaat door en zal voorlopig nog doorgaan gegeven de elektrificering van het wagenpark waar we pas aan het begin staan. Ik verwacht dat iemand met kennis van zaken hier uit zichzelf mee komt.

#27.18 Hans Custers - Reactie op #27.17

De uitdaging van vandaag is het laaghangende fruit van morgen. Op dit moment wordt de hele fruitboom naar beneden getrokken. Het duurt nog lange tijd voor we de top bereiken, maar er is steeds meer en nieuw laaghangend fruit voorhanden.

Het klinkt prachtig, maar het is niet meer dan holle retoriek, die niks te maken heeft met de complexiteit van de problematiek. Het decarboniseren van de eerste helft (zo ongeveer, ik weet niet uit mijn hoofd wat het percentage is) kan vrij probleemloos, daarna wordt het een stuk ingewikkelder. Energiebesparing levert ook nog aardig wat op, mede dankzij de gek in het Kremlin. Met elektrische auto’s komt het (na 15 jaar) redelijk op gang, maar verdere elektrificering van het energiegebruik begint al tegen de grenzen van het netwerk aan te botsen. Typisch het soort probleem waar je hard tegenaan loopt omdat er veel te laat is begonnen met de transitie en dat heel wat tijd gaat kosten om op te lossen. Zo zullen er nog meer volgen. Met de transitie van verwarming van gebouwen en allerlei industrietakken lopen we nog veel verder achter. En er is het methaan van de landbouw. Of lucht- en scheepvaart.

Zullen we stikstof er nog eens bijhalen? Weet je nog dat ik vertelde dat de aanpak daarvan ruim dertig jaar gelden is begonnen? En heb je gezien hoe de aanpak van het moeilijke deel (ammoniak) is vastgelopen en nu nog steeds tot enorme weerstand leidt? En besef je wel hoe lang we nog hebben voor de veel omvangrijkere en complexere maatregelen om klimaatverandering binnen de perken te houden? De EU zet in op netto nuluitstoot in 2050, dus dan kun je zelf wel uitrekenen hoeveel jaar we daarvoor hebben. (De huidige Nederlandse klimaatwet is overigens minder ambitieus, daarin staat alleen een CO2-vrije elektriciteitsopwekking als doel voor 2050.)

Voorlopig zie ik dat de analyse nogal gekleurd wordt door cynisme

Van nature ben ik bepaald niet cynisch, maar inderdaad is het wel lastig om het niet te worden. Vanwege de doorgaande groei van wetenschapsontkennende politieke partijen, bijvoorbeeld. Een op de drie stemmen, afgelopen woensdag. Dat is niet eerder voorgekomen. Of vanwege het TNO-rapport dat deze week naar buiten kwam (zie mijn reactie hieronder). Hoe kun je, met dergelijk beleid, in godsnaam verwachten dat er wel draagvlak komt voor de maatregelen die nodig zijn. En ook wel vanwege de oppervlakkige, gemakzuchtige, onverschillige het-komt-vanzelf-wel-goed-retoriek die je ziet van mensen die beter zouden kunnen weten. Er is nog steeds een meerderheid die beseft dat er iets moet gebeuren. Maar met zo’n houding gaat dat zeker niet op tijd lukken.

Ik ben absoluut niet pessimistisch over de technische en economische uitvoerbaarheid. Slagen of falen hangt af van heel andere factoren waar ik wel steeds minder optimistisch over word: het politieke onvermogen om een probleem als dit aan te pakken, de kortzichtigheid en gemakzucht van een aanzienlijk deel van de bevolking, en de enorme invloed die gevestigde belangen nog steeds hebben en waarmee ze verantwoordelijkheid en kosten proberen af te schuiven.

wat de kwaliteit niet ten goede komt.

Stoppen met denigrerende uitspraken lukt blijkbaar nog niet zo goed. Terwijl een wat kritischer blik op de kwaliteit van je eigen argumenten meer op zijn plaats zou zijn.

#27.19 Test - Reactie op #27

Alsof het CDA het land al niet genoeg verkloot heeft: dag bio diversiteit, laag grondwaterpeil-> huizen verzakken, natuurgebieden drogen uit.

https://nos.nl/artikel/2467825-cda-ministers-winst-bbb-vraagt-om-andere-stikstofaanpak

Dertig jaar (?!!!) niks doen om de bio industrie in te krimpen. In de formatie hun handtekening zetten onder duidelijke afspraken (en om GL/Pvda buiten de deur te houden) maar zodra het even moeilijk wordt meteen terugkrabbelen. Ik heb het gevoel dat CDA en VVD willens en wetens deze crisis en daarmee de opkomst van BBB hebben veroorzaakt door totaal geen leiderschap te tonen. De taak van Rutte in dit dossier moest worden ingevuld door Remkes omdat gladde Markie bang was voor vuile handjes.

#27.20 Hans Custers - Reactie op #27.19

Niet alleen het CDA, natuurlijk. Zie bijvoorbeeld hier:

De Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) evalueerde op eigen initiatief het Klimaatakkoord en rondde ruim een jaar geleden het rapport getiteld ‘Akkoord van belang’ af. Pas vorige week, na een beroep op de Wet open overheid (Woo), is dit wetenschappelijke rapport gepubliceerd. Dit is pikant, niet in het minst vanwege het overleg voor het Landbouwakkoord dat momenteel in volle gang is. Critici stellen dat dezelfde fouten zich nu dreigen te herhalen.

Het rapport trekt harde conclusies. De belangen van grote bedrijven staan voorop, terwijl Jan met de pet en het MKB aan het korste eind trekken.

Netwerkcorruptie alom.

#27.21 Frank789 - Reactie op #27.20

Hoe zit dat TNO eigenlijk in elkaar?
Wél op eigen initiatief een onderzoek beginnen en vervolgens (op eigen initiatief?) de uitkomsten niet publiceren?
Dan krijg je toch de indruk dat bij TNO iemand de scepter zwaait die vooral de belangen van grote bedrijven behartigt.

#94 cerridwen

https://nos.nl/artikel/2467945-trump-verwacht-dinsdag-arrestatie-roept-op-tot-protest

De Amerikaanse oud-president Trump verwacht dat hij dinsdag gearresteerd wordt. Hij laat dat weten op weten op zijn eigen social medianetwerk Truth Social. “De veruit meest populaire Republikeinse kandidaat en oud-president van de Verenigde Staten van Amerika wordt volgende week dinsdag gearresteerd”, schrijft hij in een bericht met alleen maar HOOFDLETTERS.

Zou het dan deze keer eindelijk gebeuren?

#24 Hans Custers

De Omgevingswet is aangenomen in de Eerste Kamer. Ergens tussen 2030 en 2035 zal de parlementaire enquête wel beginnen. Één wet voor alles dat met de omgeving te maken heeft, met één bijbehorend ‘digitaal stelsel’. Het ultieme recept voor problemen.

#11 Bismarck
#11.1 beugwant - Reactie op #11

Nou wilde het in het verleden nog wel eens voorkomen dat twee stembureaus in hetzelfde vertrek zitting hielden. Als die worden samengevoegd heeft dat in elk geval geen logistieke gevolgen.

#11.2 Hans Custers - Reactie op #11.1

Ik denk dat het in steden toch wel mee zal vallen met de logistieke gevolgen. Ik heb het even nagekeken voor mijn stukje stad. Hier heb ik 7 stembureaus op 5 verschillende locaties binnen een loopafstand van een minuut of 10. En ik geloof niet dat wachttijden hier ooit problematisch hoog opliepen. Dus als er nu een stembureau minder is dan in het verleden (geen idee of dat zo is), dan zullen de gevolgen wel te overzien zijn. In andere steden zal het niet heel anders zijn, vermoed ik.

Maar mocht ik het mis hebben en er doen zich hier komende woensdag taferelen voor die doen denken aan de stembureaus in zwarte wijken is sommige (conservatieve) Amerikaanse staten, dan zal ik het melden.

#3 Frank789

Toch maar weer eens vermelden hoe vals Wierd Duk met zijn actie- of oprui-krant mensen in gevaar brengt:

https://pietlekkerkerk.blogspot.com/2023/03/staatsgevaarlijk.html

#976 Test

Zou FDF er in slagen om in één keer alle sympathie te verspelen? Dan moeten ze vooral zo doorgaan:

Hoewel Den Haag het boeren verboden heeft om met trekkers naar het boerenprotest te komen, zijn zaterdagochtend toch tientallen boeren met hun landbouwvoertuigen de weg op gegaan.

https://www.nu.nl/binnenland/6254859/tientallen-boeren-onderweg-naar-protest-noodbevel-in-den-haag.html

#976.1 Bismarck - Reactie op #976

Snap dat dan, dat waren allemaal Romeo’s op trekkers.

#976.2 Co Stuifbergen - Reactie op #976

De NOS presenteerde de bijeenkomst van FDF vooral als een gezellig feestje.
https://nos.nl/artikel/2467033-duizenden-betogen-tegen-stikstofbeleid-in-zuiderpark-den-haag

De NRC schreef dat 2 agenten licht gewond geraakt zijn, toen ze de bestuurder van een shovel arresteerden.

nu.nl schrijft in de samenvatting dat bij Extinction rebellion 700 mensen gearresteerd zijn, en over het boerenprotest:
“Dat protest verliep rustiger”.
Terwijl daar een shovel door een afzetting gereden is vrachtwagens illegaal een terrein opgereden zijn.

Ik was bij de bezetting van de A12, en het grootste deel van de dag zaten mensen rustig op de weg en stond de politie te kijken.
Daarna werden we nat gespoten.

 • Beantwoorden
 • Volgende reactie op #976
 • Vorige reactie op #976
#976.3 beugwant - Reactie op #976.2

De NOS presenteerde de bijeenkomst van FDF vooral als een gezellig feestje.

Liever te vriend houden? De keurig met twee woorden sprekende Tarik Z. kon door de NOS-portier in 2015 nog naar een zijkamertje worden geleid, met een dolgedraaide shovel ligt dat toch anders.

#976.4 Co Stuifbergen - Reactie op #976

Ik denk dat BBB niet het toeslagenschandaal oplossen wil, maar het is opvallend dat de geïnterviewde mensen bij de NOS dit wel noemen.
Het was waarschijnlijk een goedkope truuk van FDF om mensen naar het protest te lokken, maar het is blijkbaar een sterk voorbeeld van onrecht.

#976.5 Frank789 - Reactie op #976.4

De FDF heeft gewoon te weinig achterban die nog wil demonstreren.
Om toch demonstranten te lokken van allerlei pluimage is alles waar mensen zich kwaad over kunnen maken uit de kast getrokken.

Zie ook Willem Engel de hele lijst van wappiewaanbeelden omarmen nu Covid nauwelijks meer een issue is.
De donatieknop moet natuurlijk wel blijven rinkelen.

#930 Frank789

“BVNL / Tweede Kamerlid Van Haga, wil dat kiezers in de toekomst hun stem kunnen uitbrengen via DigiD. Van Haga vindt de vrees van critici voor onveiligheid en onbetrouwbaarheid lariekoek. Hij benadrukt dat mensen ook via DigiD aangifte doen voor de belastingen”.

Is Van Haga nu zo dom dat hij niet snapt dat het doel van DigiD is je identiteit vast te stellen?
Of is Van Haga zo slim dat hij nu al voorsorteert op het afschaffen van het stemgeheim, lang voordat extreem rechts aan de macht komt?
Of is Van Haga zo sluw dat hij het aankomende verlies van zijn zeteltje in 2025 op manipulatie van het digitaal stemmen wil afschuiven?

#930.1 Bismarck - Reactie op #930

Als je op papier stemt, moet je je ook eerst (met AnaloogID) identificeren. Daarmee komt je stemgeheim niet in het geding. Waarom zou dat bij de elektronische equivalent ineens wel zo zijn?

#930.2 Frank789 - Reactie op #930.1

Omdat je op het stembureau na identificatie een neutraal stembiljet meekrijgt. Dat biljet is normaal gesproken op geen enkele manier met jouw stem te verbinden. Iedereen kan ook zien hoe dat gebeurt.

Bij elektronisch stemmen kun je helemaal niet zien wat er in de software zit, of die je identiteit meeneemt en je stemgedrag er aan vastknoopt. Sowieso moet er genoteerd worden bij je DigiD dat je überhaupt correct gestemd hebt, anders zou je meerdere keren kunnen stemmen.

Alleen een 100% handmatig proces van A tot Z is volledig te vertrouwen, elk gebruik van electronica of software in het proces maakt het makkelijker het proces te manipuleren of stemgedrag te achterhalen.
.
P.S. Zie de Dominian zaak in de USA. Het is zo ontzettend makkelijk twijfel te zaaien over dat ondoorzichtige digitaal stemmen, dat je het alleen al daarom niet zou moeten doen.

#930.3 Co Stuifbergen - Reactie op #930.2

Inderdaad. Met een kleine correctie:
een 100% handmatig proces is ook nooit volledig te vertrouwen.

Maar bij computers is er helemaal geen garantie dat de stemmen eerlijk geregistreerd worden.

#930.4 Frank789 - Reactie op #930.3

De kans dat je een handmatig proces waar iedere burger kan toekijken zodanig kunt manipuleren dat je de verkiezingen wint door op het merendeel van de stembureaus of in het natraject te frauderen is bijna nul.

#930.5 Co Stuifbergen - Reactie op #930.4

Dan is natuurlijk nodig dat burgers aan het begin kunnen controleren dat de stembus leeg is, en bij het tellen meekijken.

Ik zag op televisie eens dat burgers met verrekijkers meekeken bij het tellen van de stemmen, in een aziatisch land.
Die mogelijkheid is er volgens mij bij Nederlandse stemburo’s niet.

Maar ik ben met u eens dat bij stemcomputers de burgers geen enkele contrôle uitvoeren kunnen.
(behalve als de computer aangeeft dat er meer stemmen uitgebracht zijn dan er burgers in het land zijn, of zoiets).

#930.6 Frank789 - Reactie op #930.5

Je mag overal bij het tellen meekijken in Nederland.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/vraag-en-antwoord/stemmen-tellen-bij-verkiezingen
.
Over het sluiten van de lege stembus weet ik niet, maar dat lijkt me mogelijk, volgens mij mag je de hele dag meekijken als je maar niet hindert of probeert mee te lezen.
.
Als elk stembureau de uitslag openbaart kun je zelf natellen wat de uitslag moet zijn. En daar is de laatste jaren terecht het een en ander verbeterd. Als de Fvd dus nu al roept dat er bij de komende verkiezingen gefraudeerd gaat worden, dan moeten ze gewoon naar alle stembureaus een meekijker sturen. Dat hebben ze geloof ik al eerder ergens gedaan en daar hoor je vervolgens nooit meer wat van. Maar we moeten de FvD ook dankbaar zijn want het telproces is nu verder aangescherpt en meer openbaar. En hoe meer waarborgen des te minder kan de FvD volhouden dat er gefraudeerd is.
.
Het zwakke deel was het digitaal optellen en doorgeven van de totalen naar een centrale plek. Die nu overigens ter controle nogmaals handmatig worden opgeteld.
Gelukkig hebben we een aantal partijen die er bovenop zitten: Pointer, Tweakers, Stichting Tegen Hackbare Verkiezingen.
.
Snelle heldere uitleg in 2 minuten video “Van stembiljet tot zetelverdeling”:
https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/tweede-kamer/uitslagen/bekendmaking-uitslag
.
Overig:
https://tweakers.net/nieuws/206196/kiesraad-komt-met-controleprotocol-dat-risicos-met-verkiezingssoftware-oplost.html
https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2023/01/30/publicatie-nieuwe-controleprotocollen-voor-verkiezingen
https://www.kiesraad.nl/adviezen-en-publicaties/publicaties/2023/1/30/controleprotocollen-vaststelling-verkiezingsuitslag
https://pointer.kro-ncrv.nl/verkiezingskaart-tk2021
.
https://fvd.nl/nieuws/fvd-eist-waarborgen-eerlijke-verkiezingen
https://www.sikkom.nl/actueel/FvD’ers-roepen-op-om-stembureaus-te-controleren-medewerkers-te-volgen-en-’tel-locaties’-te-‘exposen’-in-Grunn-28182360.html

#930.7 Co Stuifbergen - Reactie op #930.6

Ik vraag mij af of het meekijken zo goed geregeld is dat een burger vanaf de publieke tribune kan zien wat op het stembiljet aangekruist is.

Nu vertrouw ik de kiescommissies wel, maar het is belangrijk dat de procedures goed zijn, voor als een keer mensen met slechte bedoelingen op essentiële posten komen.

#930.8 Frank789 - Reactie op #930.7

Heb jij ooit een “publieke tribune” in een stembureau gezien? Je gaat er gewoon omheen staan en mag niet hinderen.

Het mooie van handmatig tellen is dat een kwaadwillende er vrijwel nooit in zal slagen in het merendeel van de stembureaus zijn kompanen de uitslag te laten vervalsen. En als ieder stembureau onafhankelijk de uitslag publiceert dan kun je zelf de optelling maken en is fraude in een later stadium van optellen vrijwel onmogelijk.

#930.9 Hans Custers - Reactie op #930.5

Dan is natuurlijk nodig dat burgers aan het begin kunnen controleren dat de stembus leeg is, en bij het tellen meekijken.

Ik denk dat daar ook nog een controle mogelijk is via oproepkaarten. Die lever je in als je gaat stemmen. Als het aantal uitgebrachte stemmen groter is dan het aantal ingeleverde oproepkaarten klopt er iets niet. Je moet dus ook oproepkaarten vervalsen om op deze manier te frauderen. Niet onmogelijk, maar ook niet heel makkelijk.

#930.10 Bismarck - Reactie op #930.2

“Sowieso moet er genoteerd worden bij je DigiD dat je überhaupt correct gestemd hebt, anders zou je meerdere keren kunnen stemmen.”
Bij stemmen op papier daarentegen…

“P.S. Zie de Dominian zaak in de USA. Het is zo ontzettend makkelijk twijfel te zaaien over dat ondoorzichtige digitaal stemmen, dat je het alleen al daarom niet zou moeten doen.”
Ook daar gold dat er net zoveel twijfel gezaaid werd over fraude met papieren stemmen. Het grootste verschil blijkt achteraf dat bij de Dominion-zaak overtuigend bewezen kan worden dat de twijfelzaaierij pure leugens waren.

#930.11 Frank789 - Reactie op #930.10

Bij stemmen op papier daarentegen…

Daar staat met een kruisje achter je naam genoteerd dat je al gestemd hebt. Daar kun je niet ongemerkt de stem zelf bij noteren of veranderen. Bij digitaal stemmen wél.

dat bij de Dominion-zaak overtuigend bewezen kan worden dat de twijfelzaaierij pure leugens waren.

Men kon voor de rechtbank geen bewijs leveren dat er gefraudeerd was.
Man kan waarschijnlijk bewijzen dat de twijfelzaaierij pure leugens waren omdat men (Fox News) wist dat er geen bewijs was.
Er is geen bewijs te leveren dat er nergens met de electronica of software geknoeid is. Je kunt dus twijfel blijven zaaien omdat er voor het publiek onzichtbare en onbegrijpelijke processen plaatsvinden.
Bij 100% handmatig kan iedereen er met zijn neus bovenop gaan staan.

#930.13 Co Stuifbergen - Reactie op #930.12

Het kan natuurlijk best dat er bij verkiezingen via internet geen fraude gepleegd wordt.
Maar hoe ga je dat weten?

Er is een verschil tussen bankeren via internet en verkiezingen houden via internet:
Als een overgemaakt bedrag niet aankomt, gaat de gedupeerde klagen, want hij/zij weet hoe z’r saldo veranderen moet.

Als je een electronische verkiezingsuitslag ziet, kun je hoogstens verbaasd zijn als jouw partij laag scoort, maar je kunt nooit een bewijs krijgen dat jouw stem meegeteld is.

#930.14 Co Stuifbergen - Reactie op #930.13

Ik ging ervan uit dat geheim blijven moest wie wat gestemd heeft.
Als de overheid wil weten welke mensen tegen de regering stemden, kan dat prima met DigiD geregeld worden.

“Beste heer Bookie, we zien dat uw partij helaas niet de grootste geworden is. Zou u uw stem willen wijzigen? Als u nu beslist, kunnen we het nog verwerken “

#930.15 Frank789 - Reactie op #930.12

Heb je het artikel goed gelezen, Bookie?

“Daarnaast is aan 5,8 procent van de online stemmers gevraagd of hun stem klopte en ieder van hen bevestigde dat zij stemden op wat het stembureau had geregistreerd”.

En nota bene de eerste reactie er onder is precies wat ik meteen dacht:

Tringgg! Goedemorgen meneer Bookie, met Sigrid Kaag. Volgens onze computer heeft u PVV gestemd, klopt dat?
Ja? Mooi! Dan wordt u de komende 10 jaar uitgesloten van elke overheidsfunctie. Oeps, dat had ik niet mogen zeggen.
Toch nog een prettige dag, meneer Bookie.

Ben jij nu zo dom, of ben ik nu zo slim?

#957 Hans Custers

Cancel culture!

The BBC has decided not to broadcast an episode of David Attenborough’s flagship new series on British wildlife because of fears its themes of the destruction of nature would risk a backlash from Tory politicians and the rightwing press, the Guardian has been told.

(Bron: The Guardian)

#957.1 Frank789 - Reactie op #957

There is something rotten in …

“So it’s OK for the chairman of the BBC to give £400,000 to the Conservative Party but not for Gary Lineker to have an opinion”
https://twitter.com/salvatorRosa/status/1633370606279311363
.
Pressure continues to mount on Lineker, with the culture secretary, the home secretary and two former BBC directors adding to the criticism of the Match of the Day presenter’s comments on social media, in which he likened the language used to set out the government’s immigration plans to “that used by Germany in the 30s”.
https://www.theguardian.com/football/2023/mar/09/gary-lineker-says-he-stands-by-remarks-about-immigration-policy-bbc
.
Emily Maitlis has said a BBC board member is an “active agent of the Conservative party” who is shaping the broadcaster’s news output by acting “as the arbiter of BBC impartiality”.
https://www.theguardian.com/media/2022/aug/24/emily-maitlis-says-active-tory-party-agent-shaping-bbc-news-output
.
De Tories infiltreren de BBC.

#957.2 Hans Custers - Reactie op #957.1

Het is ondertussen wel een wetmatigheid: als populistische types aan de rechts-conservatieve zijde ‘links’ ergens van beschuldigen, dan kun je er donder op zeggen dat ze het zelf doen als de gelegenheid zich voordoet.

#957.3 beugwant - Reactie op #957.2

Chronologisch is het vaak andersom: ze denken hun eigen handelen te herkennen bij de opponent.
Maar het zijn inderdaad conservatieve wetmatigheden: de begrippen in de partijnaam worden met voeten getreden en men beschuldigt de tegenstander van wat men zelf soms veel erger doet.

#957.4 Hans Custers - Reactie op #957.3

Met andere woorden: projectie. En het idee dat anderen het ook doen is dan weer een excuus voor het eigen gedrag.

#957.5 Frank789 - Reactie op #957.2

Zeker.

Trump is het beste bewijs en dat begon al ver voor zijn verkiezing door Obama te beschuldigen van teveel Golfen.
Vervolgens verspeelde Trump minstens twee keer zoveel tijd met golfen.

#957.6 Frank789 - Reactie op #957.1

GARY Lineker has been pulled by BBC from Match of the Day after his controversial statements about new immigration legislation.

In a statement, the BBC said it has “decided that he will step back from presenting Match of the Day until we’ve got an agreed and clear position on his use of social media.”

Since Lineker was pulled, fellow presenter and former Arsenal star Ian Wright announced that he would refuse to be on the show on Saturday night. Alan Shearer quickly followed suit.

https://www.thesun.co.uk/sport/21673533/match-of-the-day-gary-lineker-updates/

#897 Hans Custers

Dat het een populistenclubje was wist ik natuurlijk, maar ik had nog niet door hoe extreem sommige programmapunten van de BBB eigenlijk zijn. Nu wel. Uiteindelijk willen ze gewoon alles wat niet in de propaganda van de sponsors past snoeihard verbieden. Er moet bijvoorbeeld een wet komen die van boeren een soort bovenklasse maakt, met extra bescherming die anderen niet hebben.

Het indienen van een Wet Recht op Landbouw is ook bedoeld om de legitimiteit van agrarische belangen te versterken en de rechten van boeren te verdedigen. Tevens biedt zo’n wet, in de ogen van BBB, ruimere mogelijkheden om dierenextremisten aan te pakken, die zich schuldig maken aan stalinbraken, stalbezettingen, intimidatie, bedreiging van boeren of andere buitenwettelijke acties. In de wet moeten ook nieuwe strafbare feiten worden opgenomen, zoals ‘aanzetten tot’ of ‘oorzaak van’ stalbezettingen, dierenbevrijdingen of intimidatie van veehouders. Ook wil BBB materiële schade en dierenbevrijdingen strafbaar stellen.

Blijkbaar zijn de wetten die ‘buitenwettelijke acties’ nu al buitenwettelijk maken niet genoeg. Maar moet daar speciaal voor – let op de woordkeus – ‘agrarische belangen’ nog een extraspeciale wet komen. En waar zou die wet dan bijvoorbeeld voor gebruikt kunnen worden?

Er wordt enorm geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek; als tegenprestatie moeten wetenschappers hun rol in de maatschappelijke discussie herpakken. Misleiding of ‘cherry picking’ uit onderzoek moet strafbaar worden gesteld. Een Wet recht op landbouw, biedt die mogelijkheid.

Als alle misleiding en cherrypicking door wetenschappers strafbaar zou zijn, dan zou dat vooral een probleem zijn voor het kleine groepje dat zich voor het BBB-karretje laat spannen. Daarom moet die strafbaarheid dus maar gekoppeld worden aan de extraspeciale wet ter bescherming van agrarische belangen.

Wij zullen ervoor zorgen dat foute of suggestieve informatie uit de schoolboeken verdwijnen en dat oud lesmateriaal, waarin bijvoorbeeld nog gesproken wordt over legbatterijen en kistkalveren niet meer op scholen mogen worden uitgedeeld. Daarnaast zullen wij ons inzetten voor verplicht voedselonderwijs, waarvan boerderij-educatie een wezenlijk onderdeel is.

Op zich is er niet zoveel mis met het weren van fouten of suggestieve informatie uit het onderwijs. Maar wat wel of niet fout of suggestief is mag natuurlijk niet worden bepaald door een belangenclub. Of door de politiek. Mensen uit het onderwijs zelf horen daarover te beslissen.

Is die leuke, gezellige Carolina al wel eens aan de tand gevoeld over dit soort extreme, antidemocratische plannetjes, als ze weer eens ergens in een talkshow zat?

#897.1 Hans Custers - Reactie op #897

Ik was het lerarenmeldpunt vergeten:

Onderwijzers op alle scholen wordt verboden hun eigen ideologieën te verspreiden onder leerlingen. Er komt een meldpunt waar leerlingen en ouders dit kunnen melden. Een deskundige commissie beoordeelt deze klachten.

En die gezellige kletskous heet Caroline natuurlijk en niet Carolina.

#897.2 Bookie - Reactie op #897.1

Bewust de toelichting weglaten is niet netjes. Meer een poging tot verspreiden van desinformatie.

————

* Vraag Dagblad van het Noorden: Wat voor partij is de BBB eigenlijk als het gaat om democratische grondrechten? In het verkiezingsprogramma staat dat er een meldpunt moet komen voor docenten die tijdens de les hun ideologie verspreiden. En landbouw en platteland moet een verplicht vak worden op de School voor Journalistiek.

Caroline van der Plas: ,,Die paragraaf wordt geschrapt. In onze onderwijsparagraaf in ons landelijke verkiezingsprogramma uit 2021 staat een aantal dingen die we niet meer terug zullen laten komen. We waren toen nog niet lang in de politiek. We hadden een beetje bravoure. Het kwam voort uit onvrede omdat boeren ons meegaven dat er lesboeken zijn met informatie die niet klopt.’’

,,De landbouw werd toen geframed als dierenbeulen, alleen biologisch zou goed zijn. Als jij het hebt over kistkalveren en legbatterijen die al twintig jaar niet meer voorkomen in Nederland, dan klopt dat gewoon niet. Valse lesstof noemen wij dat.’’

* Vraag Dagblad van het Noorden: Een meldpunt voor een docent die uitkomt voor zijn ideologie? Dat kan je ook opvatten als het aanpakken van iemand die openlijk homoseksueel is of voor een religie uitkomt.

Caroline van der Plas: ,,Nee joh. Daar zullen we nooit een voorstel voor doen in de Kamer. Het ging ons alleen om de lesstof over landbouw maar die paragraaf schrappen we dus. Het ziet er heel raar uit in zo’n verkiezingsprogramma, dat begrijp ik nu.’’

,,Kijk, een leraar die voor de klas nazi-ideologieën nastreeft, dat is onwenselijk. Een lerares die veganist is en haar kinderen pusht richting het dierenactivisme, is een ideologie. Maar ik heb er nooit bij stilgestaan dat dat ook over homoseksualiteit zou kunnen gaan.’’

——————–

Ik vind het wel transparant eigenlijk. Het programma van 2021 laten staan en toelichten.

#897.3 Frank789 - Reactie op #897.2

“Ja, in ons NSDAP programma stond dat we Joden wilden ausradieren maar we waren toen nog niet lang in de politiek. We hadden een beetje bravoure. Het kwam voort uit onvrede, we hebben er nooit bij stilgestaan dat dit antisemitisch zou zijn. We vinden het wel transparant eigenlijk om het ausradieren toch in het programma te laten staan, het trekt tenslotte kiezers die daarop af komen”.

#897.4 Bookie - Reactie op #897.3

Godwin alert

#897.5 Frank789 - Reactie op #897.4

Ja, er is een Godwin nodig om voor blinden of goedpraters zoal Bookie de ogen te openen dat iemand die zulke fascistische doelen op papier kan zetten, dat die instelling nooit weggaat met een “oh, kuch, sorry, nu je gaat klagen nemen we het terug alsof het nooit geschreven is”.
Als je die fascistische dingen ooit zo durfde op te schrijven dan zit het in je hart en ziel en gaat niet weg.

#897.6 Bookie - Reactie op #897.5

Jij bent dan anti GroenLinks. De lijsttrekker was ooit fan van een massa-moordend slavernijregime in Cambodja. En eens is voor altijd blijkbaar in jou verwarde visie.

#897.7 Frank789 - Reactie op #897.6

Ik ben me volkomen bewust van de misleide CPN’ers en SP’ers en Harry Mulisch en Ien van de Heuvel en Jan Nagel en Joost mag weten wie nog meer, over de zogenaamd ideale maatschappij in Rusland of DDR of Cuba of Nicaragua of Cambodja.
Maar toon mij één partijprogramma waarin stond dat zij of GL het eens waren met de fascistische praktijken van die regimes en die hier in NL ook wilden invoeren.

Dus Bookie, tief op met je “jij bent dan…” of “in jou verwarde…” zonder w.

#897.8 Frank789 - Reactie op #897.2

“10. In de opleiding van alle docenten wordt een stage bij een onderdeel van de agrarische sector verplicht.

11. Op de opleidingen voor Journalistiek wordt landbouw, visserij en platteland een verplicht vak”.

Dat is niet genoeg! Namens werkend Nederland eis ik verplichte vakken voor journalisten én een stage voor:

Actuaris >Acupuncturist >Ademhalingstherapeut >Administratief medewerker >Adviseur brandveiligheid >Adviseur corporate finance >Adviseur duurzaamheid >Adviseur gezondheidsbevordering >Adviseur milieuvervuiling >Adviseur public affairs >Adviseur risicomanagement >Adviseur schadeverzekeringen >Adviseur waterbeheer >Advocaat >Aftersales manager >Afvalstoffenspecialist >Afwasser >Agile coach >Agogisch medewerker >Algemeen directeur >Allergoloog >Ambachtelijk kunstenaar >Ambulancechauffeur >Ambulanceverpleegkundige >Ambulant begeleider >Android developer >Anesthesiemedewerker >Anesthesist >……………………………………

 • Beantwoorden
 • Volgende reactie op #897.2
 • Vorige reactie op #897.2
#897.9 Hans Custers - Reactie op #897.2

Dan heeft ze dus één van de extreme punten teruggenomen (nadat ze erop is aangesproken) en blijven die andere staan. Ik zie nog geen reden om mijn mening over dit griezelige clubje te herzien. En het zou des te meer reden moeten zijn voor journalisten om haar aan te spreken op die andere anti-democratische ideeën.

#897.10 Bookie - Reactie op #897.9

De rest is niet extreem. Vandaar dat in kieskompas Noord-Holland de BBB als middenpartij uitkomt. Niet links, of rechts. Niet progressief, of conservatief.
De “antidemocratische”zijn niet extremer dan de antidemocratische nationaliseringen van de SP, of de onteigeningen van D66/GroenLinks-PvdA

#897.11 Hans Custers - Reactie op #897.10

De rest is niet extreem

Een speciale wet die ‘agrarische belangen’ extra rechten wil geven is niet extreem?
Die wet willen gebruiken om wetenschappers te kunnen bestraffen is niet extreem?
Het strafbaar stellen van wetenschappelijk ‘cherry picken’ op zich is niet extreem?
Vergaande politieke bemoeienis van de inhoud van schoolboeken is niet extreem?

Vandaar dat in kieskompas Noord-Holland de BBB als middenpartij uitkomt.

Dat varieert per provincie. In Zuid-Holland zijn een stuk conservatiever dan VVD en SGP, volgens kieskompas. En de extreme plannetjes die ik noemde zijn daar niet meegenomen in de stellingen.

De “antidemocratische”zijn niet extremer dan de antidemocratische nationaliseringen van de SP, of de onteigeningen van D66/GroenLinks-PvdA

Wat is daar precies antidemocratisch aan? Dat algemeen belang soms prioriteit krijgt boven privé belang is allesbehalve anti-democratisch. Democratie betekent namelijk niet dat je altijd je zin krijgt. Zelfs niet als je heel hard roept dat je ‘het volk’ bent. Dat is een misverstand dat je aan de verre rechterzijde wel vaker ziet.
Typisch trouwens dat je onteigeningen zo selectief koppelt aan linkse/progressieve partijen. Terwijl er natuurlijk ook regelmatig wordt onteigend voor de aanleg van bijvoorbeeld snelwegen, of bedrijventerreinen.

#897.12 Bookie - Reactie op #897.11

Een wet willen invoeren, waar je in Nederland 4 of partijen voor nodig hebt, is nu eenmaal niet antidemocratisch. Precies wat ik zeg niet extremer, of antidemocratisch dan…. Voor die onteigeningen/nationaliseringen heb je ook meerdere partijen nodig.

Overigens is BBB niet mijn partij. Dat wordt OPNH.

#897.13 Hans Custers - Reactie op #897.12

Je vergist je. Een democratie (of eigenlijk: democratische rechtsstaat) is niet hetzelfde als een dictatuur van de meerderheid.

#897.14 beugwant - Reactie op #897

Geen woord natuurlijk over de schromelijk tekortschietende brandveiligheid van stallen, waardoor nog steeds duizenden beesten op gruwelijke wijze het leven laten.

 • Beantwoorden
 • Volgende reactie op #897
 • Vorige reactie op #897
#897.15 Jos van Dijk - Reactie op #897

De Agribusiness heeft waarschijnlijk meegeschreven. Zie Lubachs poppenkast.

#897.16 Test - Reactie op #897.15

Lubach vroeg zich aan het eind af of de Agrireuzen ook in het programma van Op1 zouden zitten. Nee dus, alleen die schattige boeren. De agrireuzen zijn er duidelijk op uit dat de boel maar moet klappen en willen nu zo veel mogelijk onvrede verzamelen: hetzij het kabinet stapt op, hetzij BBB en andere populisten worden zo groot in de Eerste Kamer dat het kabinet de stikstofwet er niet door krijgt. Misschien moet je die agrireuzen vertellen dat als ze nu niet inbinden, dat binnen tien jaar vanuit Brussel beslist zal worden dat de veestapel drastisch moet inkrimpen omdat de stikstof/ammoniak uitstoot in veel meer landen de spuigaten uitloopt.
Overigens zie je op het platteland heel vaak die grote borden met BBB er op. Dat wijst er wel op dat hier een grote partij achter zit.

#897.17 Test - Reactie op #897.16

En zelf ontkennen dat ze zwaar gesponsort wordt:

VVD kreeg dit jaar meeste giften van alle partijen, BBB ontving bescheiden donaties van veevoederbedrijf. En mensen maar roepen dat we miljoenen ontvangen van BIG AGRO

https://twitter.com/lientje1967/status/1633412082648469505

#897.18 Hans Custers - Reactie op #897.17

Formeel zal dat wel kloppen. Want de sponsors kunnen die borden natuurlijk ook zelf betalen en laten plaatsen. Dan is daar niks van terug te vinden in de administratie van BBB.

Het is ondertussen wel duidelijk dat de agrireuzen hier het propagandamodel hebben overgenomen van de Amerikaanse tabaksindustrie, en fossiele bedrijven, en farmareuzen, enzovoort. Astroturfing, eigen ‘wetenschappelijke instituten’, eigen pionnen in de politiek, het zit allemaal in het pakket. En het blijkt ook hier te werken. En ook hier lijkt alleen een enkele satiricus het lef te hebben om het bloot te leggen.

#897.19 Frank789 - Reactie op #897.18
#897.20 Bismarck - Reactie op #897.18

In het kader van astrokoeienmest, ik vond vanmorgen dit pamflet in mijn brievenbus.

#897.21 beugwant - Reactie op #897.20

Heb jij geen nee-nee-sticker?
Ach, de doelgroep kan misschien ook niet lezen…

#897.22 Bismarck - Reactie op #897.21

Ik heb nog nooit een werkende nee-nee sticker gehad, waar kan ik de mijne voor eentje ruilen die niet kapot is?

#897.23 Frank789 - Reactie op #897.20

Juist, één groot wappiedocument.
Net als Fox News en de Telegraaf; mensen voortdurend voor van alles bang maken met halve waarheden en hele onwaarheden.

Start een nieuwe discussie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*