Reptielenbrein maakt energiebeleid op 1 A4tje

COLUMN - Om het energiebeleid van de nieuwe president van de Verenigde Staten, Donald Trump, te kunnen duiden, moeten we de psychologie, of beter nog de psychiatrie induiken. Wat kunnen we doen?

Trump’s eerste daden waren in lijn met wat hij tijdens de campagne riep.

Hij publiceerde zijn America First Energy Plan. Nou ja, plan – één enkel retorisch A4tje, maar wel een A4tje waarin hij een streep zet door de energie- en klimaatplannen van Obama, en volop inzet op binnenlandse energiebronnen (schalie)gas en kolen. Waar de vorige president inzette op een dalende emissietrend gaat Trump zijn best doen om de emissies weer te laten stijgen. Verschillende lidstaten, waaronder grote als Californië, hebben overigens al laten weten gewoon met hun klimaatbeleid door te gaan.

Maar Trump dendert door. Op het moment van zijn inauguratie verdween zo ongeveer alles wat met klimaat te maken heeft van de relevante websites, zoals die van de Environmental Protection Agency (EPA) en van het Department of Energy (DoE).

Klimaatwetenschappers zijn druk doende data op buitenlandse servers onder te brengen.

EPA zal worden geleid door de beruchte klimaatinquisiteur Scott Pruitt, voormalig advocaat-generaal van Oklahoma die in die hoedanigheid probeerde enkele klimaatwetenschappers te radbraken en te vierendelen. Medewerkers van EPA kregen al een verbod zich in het openbaar te uiten.

DoE komt in handen van Rick Perry, voormalig gouverneur van Texas, die elk verband tussen klimaatverandering en het verbranden van fossiele brandstoffen afwijst, en in plaats daarvan de Texaanse bevolking opriep drie dagen te bidden voor regen, toen zijn staat door een ernstige droogte werd getroffen.

Medewerkers van onder meer EPA en NASA hebben onofficiële verzetsteams opgericht en beheren verzets-websites en verzets-twitteraccounts, zoals @RogueNASA en @AltUSEPA, als tegenwicht voor  de ‘alternative facts’ waarmee het Witte Huis inmiddels George Orwell’s dystopie 1984 overtreft.

Van dit soort verzet zullen we het in het energie- en klimaatbeleid moeten hebben: van moedige individuen, van onafhankelijke organisaties, van gezaghebbende personen, van anders- (of beter: normaal)denkende individuele staten en steden, en van andere landen en daar gevestigde organisaties en instellingen.

Want ga er maar vanuit dat Trump (en met hem zijn kabinet) niet voor redelijke argumenten of objectieve feiten bevattelijk zijn. Dat kan met een hoge mate van zekerheid worden geconcludeerd op basis van de analyses van zijn persoonlijkheidsstoornis. Verschillende psychologen en psychiaters hebben die stoornis inmiddels gekenschetst als Narcistische Persoonlijkheidsstoornis, en dan in de ernstigste, schadelijke variant: kwaadaardig narcisme. Egocentrisme, manipulatie, grootheidswaan, volkomen gebrek aan inlevingsvermogen, geen verschil zien tussen waarheid en leugen, sadisme, verschil tussen mijn en dijn niet kennen – de pathologische symptomen zijn gruwelijk én volledig op Trump van toepassing.

Genezing is er eigenlijk niet. Argumenteren? Vergeet het maar. De kans is nul dat Trump onder invloed van rationele overwegingen zijn energiebeleid zal bijstellen. De man reageert met zijn reptielenbrein: instinctief, narcistisch, op overleven, kleineren en overwinnen gericht. Of zoals Deepak Chopra het zei: Donald Trump thinks with his penis.

De belangrijkste bijdragen die we in Nederland en Europa kunnen leveren is Trump’s ziekte en de ernst ervan onderkennen, en het handelen te baseren op het inzicht daarin. Het devies is: bewaak de eigen grenzen en waarden, en steun het groeiende verzet tegen Trump’s autocratische regime. Zie af van staatsbezoeken, maar onderhoud wel goede banden met verstandig opererende Staten, regio’s en steden. Spreek je eigen politici aan: doe normaal! Doe geen zaken met een psychopaat. Bied klimaatwetenschappers hier onderzoeksplaatsen en beurzen aan. Stel dataopslag ter beschikking. Boycot producten van ondernemingen die Trump steunen. Leg forse heffingen op de importen van schaliegas en kolen uit de VS. Betaal mee aan (geweldloze) verzetsactiviteiten in de VS. Verzin ludieke acties zoals crowdfunding voor zonnecellen op de Amerikaanse ambassades.

Wie de beste actie bedenkt krijgt een exemplaar van mijn boek De Twijfelbrigade cadeau. En laten we verder maar met Rick Perry bidden om verandering.

Jan Paul van Soest

Reacties (29)

#1 Arduenn

… zoals Deepak Chopra het zei: Donald Trump thinks with his penis.

Da’s voor het eerst dat ik het met die kwakzalver eens ben (en dat ik hem überhaupt begrijp). Maar alleen omdat het zo poëtisch klinkt.

De VS hebben zichzelf de komende jaren buiten spel gezet met het opschorten van klimaatverdragen en met hernieuwde investeringen in fossiele brandstofwinning, terwijl de rest van de wereld, met China voorop, het tijdperk van solar binnentreedt.

Het is niet alleen het reptielenbrein van Trump dat hierachter zit. Het is ook de voornamelijk Republikeinse anti-science movement die qua verkiesbaarheid moet teren op de extremistisch apocalyptisch Christelijke achterban.

https://www.scientificamerican.com/article/why-china-is-dominating-the-solar-industry/

http://www.nature.com/news/solar-and-wind-energy-propel-growth-in-us-renewables-1.21472

http://www.sciencemag.org/news/2016/12/low-cost-solar-cells-poised-commercial-breakthrough

http://wisdomofchopra.com/

 • Volgende discussie
#2 AltJohan

Ook interessant is (kan zijn is) de filosofische analyse van Wilbert. https://integrallife.com/trump-anti-green-backlash-begins/?mc_cid=ec09f20396&mc_eid=d4fa80d71e

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 tigger

Vol inzetten op olie en gas betekent in ieder geval grote(re) problemen voor Putin, die ziet zijn schatkist steeds leger worden. Vanuit dat oogpunt is het bizar genoeg de voortzetting van het beleid van Obama.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bismarck

@Redactie: Een aantal linkjes is mailto geworden…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Jos van Dijk

@4: Dank voor de tip. Hersteld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Lex van Rootselaar

Griezelen deed ik vroeger met de GVR (Grote Vriendelijke Reus), maar niet met de president van de Verdeelde Staten van Amerika. Zijn gedrag werd door een Amerikaanse psychiater vandaag als Bokito-gedrag aangeduid en dat is wat ik ook zie. Dom en gericht op zijn persoonlijke glorie. Hoe langer hij de vrijheid krijgt om zijn gedachten tot beleid te maken, deste slechter dat voor de wereld (en dus ook voor ons) zal zijn. Ik vind de actie om op alle USA-ambassades zonnepanelen te plaatsen een mooie vondst !!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Michiel de Pooter

Ik begrijp het probleem van Jan Paultje niet. Ik was vorige maand nog in Florida en heb niet echt de indruk gekregen dat de doorsnee amerikaan (Joe Sixpack) zich erg druk maakt over klimaatverandering. Althans, afgaand op de size van auto’s en plezierjachten in de havens van Tampa en Miami. Je ziet ook nergens geen windmolens of pv’s (Sunshine State) of laadpalen. Je kan van alles van Trump zeggen wat je wilt, maar zijn klimaatagenda was/is erg transparant en volstrekt in balans met de wensen van het electoraat. Dus klimaatpolitiek is voor de meeste amerikanen geen issue, zeker als je de mogelijkheden voor free-riders California en Hawaii in aanmerking neemt. Prima toch ? Ook wil ik JP wijzen op het hoge sceptic/deniers gehalte van de overige republikeinse kandidaten. Dus what’s the problem ?
En Obama was ook geen klimaat-schatje hoor; Ja wel met je kloten voor een afsmeltende gletsjers in Alaska gaan staan maar ook goedkeuring geven aan de doorontwikkeling van de grootste kolenput ter wereld, Powder River Basin in Wyoming; de bouw van gigantische (milieubelastende) infrastructuren aan de Pacific voor shipping naar Azie. Geen strobreed in de weg gelegd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Michiel de Pooter

@6: “Ik vind de actie om op alle USA-ambassades zonnepanelen te plaatsen een mooie vondst !!”.

Ja , fantastisch; Voor al uw symboolpolitiek groot en klein, moet je bij JP-tje zijn !

Overigens lijkt het me het beste dat JP (naar analogie met de Spanjaarden in California in de zestiende eeuw) een klimaat-missiepost opent in Amerika, om de amerikaantjes de basisbeginselen bij te brengen van een klimaatbewust bestaan. Ik denk dan bijvoorbeeld aan:
1. kort douchen
2. leren zweten (airco uit)
3. leren lopen en fietsen
4. introductie van een compost-toilet

Kortom genoeg te doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Folkward

@7
Free-riders Californië en Hawaï? Toelichting svp?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Michiel de Pooter

@9: In tegenstelling met alle andere staten van de VS, hebben California en Hawaii wel hoge klimaatambities. Er wordt veel hernieuwbare stroom opgewekt met wind, solar en hydro met ambities van over de 20% in 2020. Tevens probeert California samen met andere staten, een emissie handelssysteem (cap and trade) van de grond te krijgen, om CO2-emissies omlaag te krijgen en te plafonneren. Ondanks enorme tegenwerking, processen en tegenslagen schijnt het systeem toch beter te presteren dan het gecrashte Europese ETS-systeem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Elmer

@10: hoe is in hemelsnaam de term ‘free-rider’ dan op z’n plaats?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Michiel de Pooter

@11: Alle klimaatbesluiten van CA en HI zijn tot stand gebracht door wetgevende machten van de staat. Zelfs de cap & trade is under state law vastgelegd. Ook de financiering is een staatsaangelegenheid en valt binnnen de souvereiniteit van de staat. Niks federaal dus.
Trump is dus niet competent om daar maar iets aan te veranderen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Flappie

@12: “Trump is dus niet competent om daar maar iets aan te veranderen.”

Dat haalt je de koekkoek. Als grote maatschappijen als b.v. SHELL
hun pijlen richten op “groene” energie dan is het hek van de dam voor de investeerders van fossiele energie. Trump heeft daar weinig tot geen invloed op. Open deur dus Michiel de Pooter.
Wat het klimaat betreft is de teerling inmiddels geworpen dus we kunnen beter discussiëren over hoe we de dijken gaan verstevigen en of dat vlgns Michiel de Pooter eigenlijk wel nodig is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Michiel de Pooter

@13: Dijken verhogen maakt deel uit van een continue adaptatieproces omdat de zeespiegel tussen de 20 en 40 cm stijgt
per 100 jaar. Daar hoef je helemaal niet over te discussieren.
Zeespiegelstijging is een ongekend ingewikkeld proces met tientallen parameters, waar me nog maar weinig over weten.
Als jij gelooft dat de aarde een badkuip is die volloopt vind ik dat prima joh. Doe er je voordeel mee.

Je zou ook eens naar dit filmpje van prof Bert Vermeersen van de TU uit Delft kunnen kijken:

https://www.youtube.com/watch?v=zbA2M3ooVdE

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 MrOoijer (Jan van Rongen)

@14: de zeespiegel is sinds de Romeinse tijd 60 cm gestegen. Dat is ~60/20 ofwel 3 cm per eeuw. De laatste eeuw is de stijging tien maal zo groot ~30 cm per eeuw.

Er is dus geen sprake van een continue adaptatieproces maar van een trendbreuk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Michiel de Pooter

@15: Zeespiegelstijging is een niet lineair/chaotisch proces. Zo was de stijging in den Helder maar 15 cm over de afgelopen eeuw en dan ook nog relatief vanwege 5 cm bodemdaling. Stijging in NL voltrekt zich perfect binnen de trendkanalen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Bismarck

@16: … is een niet lineair/chaotisch is een beetje je dooddoener hè? En als het niet lineair/chaotisch is, dan weten “we” (ik gok dat je dan eigenlijk steeds bedoelt “ik”) er weinig van. En als jij er weinig van weet, dan hoeft er zeker niets aan gedaan te worden.

@12: Je maakt nog steeds niet duidelijk hoe de twe staten free riders zijn. Om niet te zeggen, je argumenteert zelfs de andere kant op; Deze twee staten zijn duidelijk kartrekkers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Michiel de Pooter

@17: Ja ik snap ook wel dat jij allang weet hoe zeespiegelstijging in elkaar steekt. Jij bent nu eenmaal een zondagskind en paradijsvogel tegelijk. Jij weet echt alles zeker. Allemaal om je particulier alarmistisch narratiefje te bedienen en om lekker rond te scheuren met de brandweerauto met sirenes en blauwe zwaailichten. Lekker toch ? Veel plezier ermee en oppassen onderweg.

En voor het free-riders probleem: Er is wel degelijk verschil tussen iets niet begrijpen en iets niet willen begrijpen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Bismarck

@18: Stropop much?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Michiel de Pooter

@17: “Deze twee staten zijn duidelijk kartrekkers”.

Absoluut, vooral gouverneur Jerry Brown van California is een devoot klimaatacoliet en heeft zijn hele hebben en houwen verbonden met het klimaatproject. HIj zal voordoen aan de andere staten, hoe de VS en verder de hele aarde van de ondergang gered moet worden. Vooral met zijn vastberadenheid gaat Trump nog last krijgen. Heeft al gedreigd om met California uit de unie te stappen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 JANC

@18: Ik begrijp het na 3 keer lezen nog niet. Hoe zijn zij free-riders? Het begrip free-rider is dat iemand/iets profiteert van een ander zonder er iets voor te doen. Californië en Hawaii zijn voortrekkers en dus zijn alle andere staten free-riders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Folkward

@21
Ik heb #10 en #12 ook nog even op me in laten werken. Het is duidelijk dat Michiel de term ‘freerider’ (zwartrijder) iets anders ziet dan de meesten, maar het klopt wel voor hem. Als je stelt dat zwartrijders partijen zijn die zonder (extra) inspanning mee kunnen liften op één of andere trein, dan zijn Hawaï en Californië inderdaad zwartrijders. Om het even in de treinenwereld te houden: dat zou zoiets zijn als dat Hawaï en Californië kolenscheppers zijn (ze zorgen er immers voor dat de rest van het land vooruitgaat). En met dat gebruik van de term ‘zwartrijder’, zouden kolenscheppers ook zwartrijders zijn: ze zitten aan boord van de trein, ze verrichtten al inspanningen, en ze hoeven geen extra (buiten hun taakomschrijving) inspanningen te doen om de trein rijdende te houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 JANC

@22: Bedoel je met de trein in je voorbeeld profiteren van het deelnemen in de Verenigde Staten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Folkward

@23
Nee, het deelnemen aan (federale) klimaatinitiatieven. Daar ging het Michiel uiteindelijk om. Omdat Hawaï en Californië al uit zichzelf zo goed bezig zijn met klimaatinitiatieven, hoeven ze geen extra moeite te doen om mee te doen met een federaal plan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 JANC

@24: Dus omdat zij al het voorwerk doen en doordat de kosten niet gedeeld kunnen worden over meer mensen en dus waarschijnlijk duurder uit zijn, zijn ze freeriders van een federaal plan. Mooie manier van denken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Hans Verbeek

Onder president Obama is de Amerikaanse olie- en gasproductie sterk opgevoerd. Energiebedrijven konden van Wall Street miljarden lenen om schaliegas en schalie-olie uit de aardkorst te fracken. Daar hoor je eigenlijk nooit iemand over mopperen.
Trump heeft besloten de om 2 schalie-oliepijpleidingen aan te leggen, maar de plannen daarvoor zijn onder Obama’s regering gemaakt.

De fysieke werkelijkheid is niet veranderd sinds Obama vervangen werd. De makkelijk winbare olie, aardgas en steenkool in de VS zijn hoegenaamd opgestookt. De prijs van fossiele brandstoffen (die de consumenten willen en kunnen betalen) is nog altijd vrij laag. Daarom is de winning van onconventioneel gas en onconventionele olie verliesgevend.
Gaat de olie-, gas- en steenkoolproductie in de VS stijgen omdat Trump een paar milieuregels gaat afschaffen? Of stijgt de productie van fossiele brandstoffen omdat de prijs ervan stijgt en de winning ervan weer geld gaat opleveren.

Prima als je geen producten meer koopt van bedrijven, die Trump steunen. Maar het is nog beter als je helemaal geen producten meer koopt, de komende vier jaar. Het beste klimaatbeleid is minder consumeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Folkward

@25
Ik probeer zo goed mogelijk uit te leggen hoe Michiel denkt dat #10 een uitleg geeft van een free-rider. Ik ben het er niet mee eens, mocht je dat denken. Ik zou zeggen, terug on topic, en als je er problemen mee hebt, moet je bij Michiel zijn ;).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 KJH

@26: Exact. Die pijpleidingen kwamen er toch wel. En dat zou compleet zonder protest gegaan zijn, al was het alleen maar omdat leftwing-darling Trudeau er zo ontzettend voor was.

Maar ja. Trump he?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 JANC

@27: Ik neem jou ook niks kwalijk :)

 • Vorige discussie