Recht op abortus onder druk

Serie:

De Verenigde Staten zijn in veel opzichten toonaangevend voor Europa. Al heel lang en met instemming van een meerderheid van de bevolking. Het terugdraaien van het recht op abortus door het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft hier daarom nu de angst gevoed dat ook in Europa een terugslag mogelijk is. Er wordt weer gedemonstreerd met de meer dan vijftig jaar oude leuze ‘Baas in eigen buik’. Het Europarlement heeft gisteren een motie aangenomen met een pleidooi om het recht op abortus in de EU veilig te stellen. Het parlement dringt er bij de lidstaten op aan ‘abortus uit het strafrecht te halen en belemmeringen voor veilige en legale abortus en voor de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten weg te nemen en te bestrijden’. In de motie, die met 324 stemmen voor, 155 tegen en 38 stemonthoudingen werd aangenomen, verzoekt het parlement het recht op abortus op te nemen in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Malta

Voor EP-voorzitter Roberta Metsola is dit een lastig dossier. Ze heeft zich bij haar verkiezing geconformeerd aan het EU-standpunt, maar houdt zich voor het thuisfront op de vlakte. Malta, haar thuisland, is het enige land in Europa waar abortus onder alle omstandigheden nog steeds is verboden. Dokters die vrouwen helpen met een abortus worden behandeld als criminelen. Politici die pleiten voor verandering van de wet kunnen een verdere carrière wel vergeten. Dat geldt ook voor de progressieve partijen zoals de Groenen en de Sociaaldemocraten waar Metsola toe behoort. Het verbod heeft er onlangs toe geleid dat dokters weigerden hulp te verlenen aan een Amerikaanse vrouw die in de zestiende week van haar zwangerschap werd geconfronteerd met bloedingen die haar het leven had kunnen kosten. Ze werd uiteindelijk overgebracht naar Mallorca om daar een abortus te ondergaan.

Religieuze fundamentalisten

Terwijl er in het katholieke Malta weinig steun is om het verbod op abortus op te heffen is het onlangs weer ingevoerd in Polen, nota bene het eerste Europese land waar abortus al in 1932 werd toegestaan. Ook in andere Oost-Europese landen staat het recht op abortus onder druk. In Italië en Spanje blijven dokters soms moeilijk doen ondanks dat daar het recht op abortus in de wet is vastgelegd. In verschillende landen zijn er net als tot voor kort in Nederland wachttijden voor vrouwen die een abortus willen ondergaan. De vrees dat na de Verenigde Staten ook in Europa rechten worden teruggedraaid is niet ongegrond. Voorstanders van wetgeving die het beslissingsrecht van vrouwen veilig stelt denken dat religieuze fundamentalisten zich door het besluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof gesterkt voelen en luider van zich zullen laten horen. Rob Benschop, directeur van abortusklinieken in Amsterdam en Heemstede, ziet bijna wekelijks anti-abortusdemonstranten bij zijn klinieken. ‘De demonstranten worden steeds militanter en agressiever. Ik denk dat dat is overgewaaid uit Amerika. Eerder hadden we wel eens groepjes biddende mensen, maar de toon is veranderd.’

Een combi met andere reactionaire groepen is niet onmogelijk. In Nederland stemden de parlementsleden van FvD zowel in de Tweede als de Eerste Kamer tegen het afschaffen van de wachttijd. In westerse landen wordt een omslag zoals in de VS echter niet direct verwacht. Het recht op abortus is in Europa verankerd in wetten die -met uitzondering van Polen- volgens een Ipsos onderzoek de steun hebben van een meerderderheid van de bevolking. Uitbreiding van rechten en toegestane middelen, zoals de abortuspil, is nog mogelijk in West-Europese landen. Maar het is de vraag of vrouwen in Midden- en Oost-Europa dezelfde rechten zullen krijgen.

Inhaalslag

Volgens Ingrid Robeyns, hoogleraar ethiek aan de Universiteit Utrecht, blijft waakzaamheid geboden op dit punt. Maar ze vraagt zich ook af of we die politieke abortusdiscussie uit de VS naar Nederland moeten importeren. ‘Spelen we daar extreemrechtse krachten, die dit thema weer hoog op de agenda willen zetten, niet juist mee in de kaart?’ Politiek filosoof Ivana Ivkovic meent dat verdedigers van vrouwenrechten wel degelijk weer in actie moeten komen: ‘Als je denkt dat deze discussie verdwijnt door haar te negeren onderschat je de nieuwe politieke realiteit. De anti-abortusbeweging is namelijk geen spontane beweging. Het is een doelbewust georkestreerde campagne van Amerikaanse stichtingen die aan Donald Trumps Republikeinse partij zijn gelieerd. Die stichtingen pompen ook miljoenen in Europese anti-abortusorganisaties. Dus de discussie komt hier vanzelf aanwaaien, of je wilt of niet. Vrouwenrechtenorganisaties moeten snel een inhaalslag maken, want anti-abortusgroepen zijn nu groter, rijker en beter georganiseerd.’

Reacties (4)

#1 Prediker

Mensen maken zich graag druk over principiële kwesties waarbij er een hoop op het spel lijkt te staan, maar het recht op betrekkelijk eenvoudige toegang tot een veilige, medisch verantwoorde abortus staat in Nederland nauwelijks ter discussie.

In de VS hebben steenrijke oligarchen dit tot een zogeheten ‘wedge-issue’ weten te maken, een politiek strijdpunt. Abortus werd het symbool van de goddeloze jaren ’60, waarin vrouwen de traditionele rol als moeders van zich afwierpen en losbandige seks mogelijk werd.

Zo namen de Amerikaanse fundamentalisten in de late jaren ’70 een reactionair katholieke leefregel over, om deze vervolgens tot politiek strijdpunt te munten. Dat kost de miljardairsklasse niets, maar de steun van gelovig Amerika aan regressief belastingbeleid levert hen wel veel op.

Die dynamiek heb je in Nederland niet. De meeste mensen zijn hier bovendien veel te liberaal in hun mentaliteit om die abortuskwestie tot politieke munt te kunnen slaan. Het is hier ook geen Polen of Hongarije, met miljoenen christelijk-conservatieve kiezers op het platteland.

  • Volgende discussie
#1.1 Hans Custers - Reactie op #1

Waan je vooral niet te veilig. Vijf jaar geleden dachten de meeste mensen in de VS ook nog dat het niet zover zou komen. En toen de handlangers van Trump die nu in het Hooggerechtshof zitten werden gehoord in de Senaat, deden ze nog hun uiterste best om de indruk te wekken dat ze niet aan Roe v. Wade zouden komen.

Ik zeg niet dat het hier over vijf jaar ook kan gebeuren. Of dat abortus dan hier het eerste verworven recht zal zijn dat eraan gaat. Maar het proces dat in de VS in de loop van een jaar of 30 van de Republikeinse partij een fascistenpartij heeft gemaakt is hier ook aan de gang. De manipulatie, provocatie, polarisatie en intimidatie vanaf de verre rechterkant wordt nog steeds beloond met aandacht en invloed.

Als je het over de dynamiek in de VS hebt, dan lijkt het me vooral belangrijk om te constateren dat het besluit van het Hooggerechtshof niet het probleem is, maar een symptoom. Van een minderheid die met alle mogelijke middelen meer en meer macht naar zich toetrekt. Het archaïsche politieke systeem helpt ze daarbij. Dat hebben wij gelukkig niet. Maar desalniettemin worden de spelletjes die de democratie in de VS aan het wankelen hebben gebracht ook hier gespeeld. En ook hier ondermijnen ze de democratie, of in elk geval het vertrouwen daarin. Ook al staat die hier nog niet op instorten. Maar denk nou niet dat dat onmogelijk is.

#2 Cerridwen

Prediker snijdt een belangrijk punt aan, de indruk die uit het nieuws ontstaat is niet perse gelijk aan de ontwikkelingen in de echte wereld.
Voor Nederland geldt dat de steun onder de bevolking voor abortus heel breed is, en ook gestegen in de afgelopen decennia, zie bijvoorbeeld hier:
https://twitter.com/rubenivangaalen/status/1543608630209028096?cxt=HHwWgICxvd33_-sqAAAA
En het is natuurlijk relevant om te benoemen dat het recht op abortus in Nederland (toch al een van de ruimste wereldwijd) deze maand nog verder is uitgebreid:
https://nos.nl/artikel/2433490-verplichte-bedenktermijn-bij-abortus-verdwijnt

Ook is het niet zo dat het recht op abortus wereldwijd op de terugtocht is. De VS is slechts 1 van 4 landen waar het recht weer (gedeeltelijk) is ingeperkt. Daar tegenover staat bijvoorbeeld legalisatie in Colombia (dit jaar), Argentinië, Zuid Korea en Thailand (vorig jaar)
https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_law

Het inperken van het recht op abortus door het Amerikaanse Hooggerechtshof is natuurlijk zorgelijk genoeg. Maar laten we oppassen met het trekken van al te grote conclusies op basis hiervan. Het is voorlopig eerder een uitzondering op de wereldwijde trend dan een trendsetter.

Aangezien ook in de VS een meerderheid van de bevolking voorstander is van abortus (ca 60% op dit moment), zeker in schrijnende gevallen, is het nog maar de vraag hoe dit in de VS op de wat langere termijn uitpakt. Het kan ook uitmonden in een steviger verankerd federaal recht op abortus; de boodschap dat een 10 jarige meisje dat is verkracht het kind moet voldragen is niet een heel lekkere voor de Republikeinen richting de midterms.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Joop

Ik kreeg de indruk dat juist door de demonstraties in Amsterdam, met ‘baas in eigen buik’ ze de tegenstanders van abortus in de kaart speelden, die willen dat veranderen.

Verder gewoon belangrijk, het moet uit het boek van strafrecht, daar hebben we meer aan. Teken de petitie!

https://www.humanistischverbond.nl/watwedoen/onze-programmas/leven-liefde-en-dood/abortus-geen-misdaad/

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie