Quote van de Dag: Vuur uit de sloffen

[qvdd]

“Er is niks onderhandeld, niks toegezegd. Natuurlijk hebben we gepraat over de problematiek in Zeeland, over de ontpoldering van onder andere de Hedwigepolder. Daarover had ik tijdens de formatie al contact met Rutte. Ik heb me toen het vuur uit de sloffen gerend om het stoppen van de ontpoldering in het regeerakkoord te krijgen.”

De term achterkamertjespolitiek krijgt met het gedoogkabinet nieuwe inhoud.