Vakantiebestemming 2020 | Op zoek naar klein geluk

Wij nodigen u uit de komende tijd uw verhalen, anekdotes en wetenswaardigheden over uw vakantiebestemming bij te dragen aan onze zomerserie. Vandaag een bijdrage van voormalig Sargasso-redacteur Kyra, initiatiefneemster van de eerste zomerserie in 2011. Het had de mooiste lente van mijn leven moeten worden. Mijn kind werd 18 jaar en daarmee kon ik een stap terug doen in mijn moederlijke bemoeizucht. Maar van een groot verjaardagsfeest kon geen sprake zijn. Geen uitgebreide familielunch, geen nachtelijke party met vrienden. Het echte feesten moest wachten. Een paar weken later volgde de diploma-uitreiking. Meer dan een sobere plechtigheid zat er niet in. Het jurkje dat ik speciaal voor deze gelegenheid gekocht had bleef in de kast hangen. Door corona zaten we maandenlang met ons drieën in isolatie, een straf voor een levenslustige tiener met twee bejaarde ouders.

Door: Foto: Zonsondergang in Westkapelle eigen foto Kyra

Provincie Zeeland gaat ontgassen niet ‘op eigen houtje aanpakken’

Het dagelijks provinciebestuur van Zeeland wil het ontgassen van benzeen door binnenvaartschepen in Zeeland niet verbieden. Gedeputeerde De Reu wijst naar Den Haag voor een landelijke aanpak. De fracties van GroenLinks, SP, PvdA en PVV, nemen volgens de Provinciale Zeeuwse Courant de suggestie van gedeputeerde De Reu over om aan de eigen Tweede Kamerfractie te vragen druk uit te oefenen op staatssecretaris Mansveld voor een landelijk verbod op ontgassen van benzeen.

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

Foto: erin m (cc)

Vrije bibliotheek in Zeeuwse snackbar

COLUMN - Cafetaria-eigenaar Mike de Rijcke en initiatiefnemer Ferdinand Griesdoorn zagen met lede ogen aan dat de bibliotheek in het Zeeuwse Sint Maartensdijk wegens bezuinigingen moest sluiten. En daarom openden zij een vrije bibliotheek in snackbar ’t Hoekske. Honderd boeken staan er inmiddels op de planken, voor ieder wat wils. Als iemand een boek wil lenen dan moet er wel een ander boek voor in de plaats komen. Zo blijft de collectie mooi op peil.

De Rijcke wil op deze manier iets terug doen voor de maatschappij. Hij maakt zich vooral zorgen om de minderbedeelde kinderen uit zijn dorp, die zonder een bibliotheekvoorziening wel eens leesachterstand op zouden kunnen lopen. Zelf had hij vroeger ook moeite met lezen en weet dus uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om wel goed te kunnen lezen. ‘Zonder lezen geen opleiding’, stelt hij dan ook.

Voor De Rijcke snijdt het mes aan twee kanten. ‘Als mensen hier komen om eten te halen, dan kunnen ze een boek lezen of meenemen. Als ze hier komen voor de boeken en ook trek krijgen, dan is dat mooi meegenomen.’ Hij ziet het als een extra service aan zijn klanten en de dorpsbewoners. In een klein dorp is een snackbar een belangrijke ontmoetingsplek. En het is nog gratis ook.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Quote van de Dag: gebroken beloftes

[qvdd]

Neem als kabinet alsjeblieft een voor Zeeland acceptabel, ondubbelzinnig besluit, zoals ik dat – mag ik blijven (?) hopen – op 23 mei j.l. ook heb gedaan.

Johan Robesin, Statenlid van de Partij voor Zeeland, herinnert Mark Rutte per brief aan het inmiddels roemruchte Torentjesoverleg van 14 april – waar ook Geert Wilders bij aanwezig was – en de belofte om niet te ontpolderen in Zeeland. Rutte beloofde Robesin toen maximale inzet om ‘het ontpolderspook eens en voorgoed uit Zeeland te verjagen’. Voor Robesin was dat reden om bij de Eerste Kamerverkiezingen op de regeringscoalitie te stemmen.

Robesin is bezorgd over ‘een mogelijk kabinetsbesluit dat Zeeland opscheept met een onmogelijk dilemma’. Ons kabinet moet, conform Europese richtlijnen en verdragsafspraken met onze Zuiderburen, de Hedwigepolder onder water zetten ter compensatie van het natuurverlies door uitdieping van de Westerschelde. Staatssecretaris Henk Bleker is echter van plan om in plaats daarvan gronden bij het natuurreservaat Rammekenshoek op Walcheren onder water te zetten. Hij komt daarmee onder meer CDA-dissident Ad Koppejan tegemoet, voor wie de ene polder kennelijk de andere niet is.

Het probleem is alleen dat de provincie Zeeland die gronden nu juist heeft aangekocht om de aanleg van de Westerschelde Container Terminal bij Ritthem te compenseren. De provincie heeft weinig fiducie in de suggestie van Bleker dat hier wel een mouw aan te passen valt. In Zeeland wordt nu al twaalf jaar gediscussieerd over de nieuwe terminal, die de Zeeuwse economie van de broodnodige impulsen moet voorzien en nieuwe banen moet scheppen. De terminal heeft dan ook een prominente plaats in het programma van de nieuwe Gedeputeerde Staten van Zeeland.

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Quote van de Dag: Vuur uit de sloffen

[qvdd]

“Er is niks onderhandeld, niks toegezegd. Natuurlijk hebben we gepraat over de problematiek in Zeeland, over de ontpoldering van onder andere de Hedwigepolder. Daarover had ik tijdens de formatie al contact met Rutte. Ik heb me toen het vuur uit de sloffen gerend om het stoppen van de ontpoldering in het regeerakkoord te krijgen.”

De term achterkamertjespolitiek krijgt met het gedoogkabinet nieuwe inhoud.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Leuk

Op 11 september 1944 werden meer dan 300 mensen, waarvan meer dan 200 burgers, in en rond Breskens gedood ten gevolge van een Brits bombardement op zich terugtrekkende Duitse legereenheden. Meer dan honderd burgerslachtoffers liggen op de Algemene Begraafplaats in Breskens begraven in een massagraf. Het massagraf is dan ook de plek waar op 4 mei de plaatselijke dodenherdenking wordt gehouden – het is het epicentrum van alles wat Bressiaanders in de oorlog hebben meegemaakt.

De VVV vindt het feit dat Breskens vrijwel volledig met de grond is gelijk gemaakt “leuk om te weten”. Leuk. Laat u dat woord eens over uw tong rollen. Leuk. Ik vind het niet leuk van de VVV, maar ik zal dan wel een grote flauwerd zijn. Alleen flauwerds vinden dingen niet leuk. Er zijn dingen die ik wèl leuk vind, zoals een baksteen door de ruiten van de VVV. En dan eens kijken of de VVV dat ook “leuk” vindt. Jammer genoeg staan er wetten in de weg, en praktische bezwaren.

Echter, de VVV is niet de enige die zich schuldig maakt aan dergelijke debiliteiten. De ANWB bakt ze ook bruin. Zo kopte de PZC gisteren dat de ANWB het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk door de ANWB is uitgeroepen als kanshebber voor de titel van “Leukste Uitje van Zeeland”. Daar hebben we `m weer, dat zelfde woord, grijnzend, kwijlend, en hinnikend van de lach staat het daar weer zwart op wit. Leuk. Andere kandidaten voor deze leuke prijs zijn leuke Zeeuwse attracties zoals de Voetbalexperience, Speelboerderij `t Klokuus en Kinderparadijs `t Vlindertje. Ik hoop maar dat degenen die verantwoordelijk zijn voor Voetbalexperience, Speelboerderij en Kinderparadijs het niet erg vinden even leuk te zijn als het Watersnoodmuseum.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Plek genoeg voor windenergie

Dit is een gastbijdrage van Michiel Wijnbergh. Hij brengt onder andere de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland in beeld. Meer van zijn werk kan je vinden op zijn eigen site.

In de provincie Zeeland mag nog zo’n vijfhonderd megawatt aan windenergie gebouwd worden. Dan vinden ze het daar wel welletjes. Andere provincies moeten dan maar eens windmolens gaan plaatsen. Er zijn provincies waar veel minder megawatts staan dan in Zeeland. Heel gek is dat niet. Zeeland is een van de provincies waar het het meeste waait. Als je geld wilt verdienen met een windpark, dan probeer je dat op een plek te zetten waar je je geld zo snel mogelijk terugverdient. Zeeland, dus.

Gisteren ben ik even gaan kijken of het in Zeeland inderdaad bijna vol staat met windmolens. Ik zie hier, op een willekeurige plek langs de Westerschelde, meteen al plaats voor een molentje of tachtig, gewoon langs de dijk. Ik hou wel van dat soort rijtjes, vooral met zo’n bocht er in, daar bij de knik in de kustlijn.
Dit is dan ook precies een van de plekken waarvan VROM vindt dat er grootschalige windparken zouden moeten komen.VROM moet nog een een stuk of 700 molens kwijt om aan de gewenste dertig procent duurzaam opgewekte energie te komen. Zeeland, dus, als je het mij vraagt.

Lezen: De wereld vóór God, door Kees Alders

De wereld vóór God – Filosofie van de oudheid, geschreven door Kees Alders, op Sargasso beter bekend als Klokwerk, biedt een levendig en compleet overzicht van de filosofie van de oudheid, de filosofen van vóór het christendom. Geschikt voor de reeds gevorderde filosoof, maar ook zeker voor de ‘absolute beginner’.

In deze levendige en buitengewoon toegankelijke introductie in de filosofie ligt de nadruk op Griekse en Romeinse denkers. Bekende filosofen als Plato en Cicero passeren de revue, maar ook meer onbekende namen als Aristippos en Carneades komen uitgebreid aan bod.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Miljoenen voor Zeeuws Kustlaboratorium

Nederland kennisland! Ik worstel en kom boven! Werkgelegenheid, Voedselvoorziening, Toerisme en Natuur alles op dat hele kleine stukje land…. Poldermodel, Gidsland. Duurzaamheid en Leefbaarheid van 17 miljoen mensen hand in hand. Yes We Can!

Mooi nieuws voor mensen die ondanks alles toch nog wel zin hebben in de toekomst: met een bijdrage van ruim zes miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij kan Stichting Het Zeeuwse Landschap beginnen met de bouw van haar Kustlaboratorium. Een kustzone die klaar is voor de toekomst; waarin economie en ecologie de ruimte krijgen en die een waardevol landschap levert voor mens en natuur. Het Zeeuwse Landschap wil in dit project samenwerken met andere sectoren en tonen dat visserij, landbouw en natuur samen kunnen werken aan duurzame oplossingen.

Nederland kan de wereld weer laten zien waar het al eeuwen goed in is: “prettig leven in een modderige delta”. En dan deze keer natuurlijk helemaal duurzaam en in harmonie met de natuur, des 21ste eeuws. Onderwaterlandbouw met zeewier en zout tolerante planten op schorren en slikken kan bijvoorbeeld biobrandstof opleveren zonder dat het concurreert met voedselgewassen en tegelijkertijd juist natuur creëert in de vorm van een kraamkamer voor vis en fourageerplek voor vogels. Maar een dergelijke ‘zachte grens’ met het wassende water kan ook als buffer fungeren bij een stijgende zeespiegel, u weet wel klimaatverandering…

Quote du Jour | Honkbalknuppel

“mijn kinderen worden gepest, mijn huis zit regelmatig onder de mayonaise en pindasaus, kapotte bierflessen in de tuin, schreeuwende jongeren voor de deur”. (DePers)

Het in Sint-Annaland woonachtige PvdA-Kamerlid Luuk Blom ging op 9 januari jl. met een honkbalknuppel achter een groepje jongeren aan dat zijn gezin terroriseerde. Dat wekte nogal wat commotie, “mag dat wel” vroeg men zich in Den Haag en op Tholen af? Ja dat mag, zo stelt de PvdA die genoegen neemt met Blom’s verklaring. Vorige week schreef collega Dimitri een postje waarin hij ervoor pleitte dat agressie op straat door burgers mag worden beantwoord met een corrigerende tik. Her en der viel in de daaropvolgende discussie het woord ‘allochtoon’ al weer, die zouden toch heel anders t.o.v. geweld staan. Gelukkig kan de discussie over de straatterreur in Sint-Annaland zuiver gevoerd worden, want de stijlloze Allochtoon-o-Meter leert ons dat in de gemeente Tholen, met in totaal 3560 inwoners, slechts 30 niet-westerse allochtholen wonen. Zeer waarschijnlijk waren het dus enkel autochtonen die het gezin Blom terroriseerden. Maar ook die mag je als burger op een bepaald moment best wegjagen met een honkbalknuppel, zolang je maar niet al te hard doorslaat…

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Volgende