Quote du Jour | Filosofen en miljardairs

Quote du Jour
Een filosoof is meer waard dan een miljardair

Aldus de Franse politicus Francois Bayrou in een interview met NRC Weekeditie (sorry, betaald). Afgezien van het afgeven op Sarkozy ging het voornamelijk over dat niet de economie maar de eigen cultuur het primaat zou moeten hebben in Frankrijk.
Maar de quote is ook zonder de rest van de tekst fijn voor op een mooie pinksterdag. Geniet er van.

 1. 1

  Een probleem bij deze uitspraak lijkt me meteen al dat aardig meetbaar is wie zich miljardair zou kunnen noemen, maar dat er nogal wat filosofen zijn die nog nooit éen eigen gedachte hebben gehad. Want, ook degenen die slechts de gedachten van gepatenteerde filosofen uitleggen noemen zich filosoof. En dat is toch alsof Bijbelinterpreten zichzelf ook maar God zouden noemen, naar de schrijver van het Boek der boeken.

  Eén van de verschrikkelijkste boeken die ik de afgelopen jaren las, heet bovendien ‘Echte filosofie’, en is van ene Th.C.W. Oudemans. Dat werk is ongetwijfeld veel waard, voor de groep aan Oudemans-adepten, die zich op diens site koesteren in wederzijdse bewondering. Maar meer dan taaldiarree staat er niet in.

 2. 2

  …ging het voornamelijk over dat niet de economie maar de eigen cultuur het primaat zou moeten hebben in Frankrijk.

  Eigen cultuur het primaat?

  Die formulering neigt naar een indeling van Bayrou (Franse taal alert!) in het reactionaire rechtse kamp: eigen ikke eerst.

  Maar Bayrou is genuanceerder, complexer en intelligenter dan de Le Pens en de Wildersen en hoort zeker niet in dat rijtje thuis. Ik denk dat hij met die uitspraak bedoelt dat het geld een toontje lager zou kunnen en moeten zingen. Niet alles is in geld af te meten.

  Hij is voor hervormingen op economisch en politiek niveau (zijn projet VIe republiek!). Toch een aparte, ietwat bijzondere, politicus [in Frankrijk]. Maar wel een in het bestaande systeem.

 3. 3

  Ik kan er nog aan toevoegen dat Bayrou Rooms katholiek is en dat dat wel toont. In die zin is zijn cultuuropmerking ook wel weer erg anti-islam en hij is ook fervent tegenstander van de toetreding van Turkije tot de EU.

 4. 4

  In dit klassieke YouTube-clipje, gefilmd tijdens de verkiezingscampagne van 2002 als ik me niet vergis, is te zien hoe schoolmeester Bayrou Franse normen en waarden uitdraagt.

 5. 5

  @Lothar
  De toelichting op dit filmpje is wel dat hij door dat tienjarige knulletje gerold werd (… qui lui fait ces poches ). Ik moet er eigenlijk wel om lachen. Tienjarige zakkenrollende schoffies een tik verkopen… mag dat of mag dat nooit?

 6. 7

  Dat andere waarden dan geld belangrijk(er) zijn hoor je wel meer politici zeggen. Bayrou wil eerherstel van “vrijheid, gelijkheid en broederschap (…) die republikeinse waarden (…) die nationale waarden, de grondtrekken van dit land“.

  Da’s mooi. Ben het met hem eens dat je niet overal koopwaar van moet maken en zorg en onderwijs niet aan de markt moet overlaten.

  Toch bekruipt me twijfel. Verderop in het artikel zegt hij, in antwoorde op de vraag of hij een populistisch politicus is: “moi, je suis le peuple” (ik ben het volk).
  Ik gee toe, het ligt aan mij, maar ik krijg daar negatieve kriebels van.

 7. 9

  Het feit dat ‘eigen cultuur’ en ‘economie’ kennelijk twee verschillende (en tegengestelde) dingen zijn, maakt iemand in mijn ogen bij voorbaat al suspect. Ik doe maar een beetje aan tussen de regels doorlezen, hoor; ik kan het artikel niet krijgen. Maar beide doordesemen doorgaans elkaar op zodanige wijze, dat het maken van een verschil een beetje eh.. gefabriceerd klinkt.

 8. 10

  Het artikel kort samengevat: Frankrijk moet weer chauvinistisch worden. Iets wat de Fransen weinig heeft gebracht in de afgelopen decennia. Het ooit machtige land is steeds verder achteraan komen sukkelen in Europa en de wereld, door zich veel te veel op zichzelf te richten.

 9. 13

  @Rick: Uh, maar we hebben hier toch een Calvinistische hardwerkcultuur? Dus zonder cultuur geen economie?

  (Los even van de stupide zwartwit redenering die je neerzet)

 10. 14

  @Rick
  Zonder economie geen cultuur. Zonder hard werken geen economie. Simpel.

  Nou nee, niet zo simpel.
  Je verwart nl. geld met economie. En hoewel die in onze samenleving nauw verbonden zijn, zijn er ook economieën zonder geld voor te stellen. De begrippen zijn niet synoniem.

  Daarnaast is hard werken wellicht nodig om te leven maar ik zie nog steeds niet – na jaren [hier] lezen en discussiëren – waarom ik hard zou moeten werken om iemand miljardair te maken. Ah, hoor ik je zeggen: je moet ook niet iemand anders maar jezelf miljardair maken, zeg ik weer: rot op, geen zin in.

  Dat wat jij economie noemt heeft geen reet met cultuur te maken. Dat wat jij economie noemt wordt niet gedefinieerd door hard werken maar door geldhandelaren.

  Simpel?
  Jou wereld lijkt simpel voor je.
  Daarom zul je het nooit ver schoppen.

  Daarom zul je wellicht geld verdienen maar nooit begrijpen waarom en nog minder begrijpen hoe. Jou ontbreekt ten enen male enig zicht op het leven en enig zicht op de interactie tussen mensen die we cultuur noemen: het geheel van geestelijke verworvenheden van een land, volk enz.

  Mammon, alles voor mammon.
  Ja, met wat goede wil kun je dat ook cultuur noemen.
  In zeer enge vorm dan wel te verstaan.

 11. 18

  @17

  Ik denk zelfs dat miljardairs een groot filosofisch peinsvermogen hebben.
  Vergt het geen grote kennis van den menschelijcke aard en(h)erkennen van de situatie om zoveel geld te vergaren?

  Bill Gates geeft miljarden aan voorkoming van ‘Afrikaanse toestanden’
  George Soros aan wapenwetgeving en drugsaanpak.
  Jonh de Mol doet iets met massale gedachtevorming.

 12. 20

  @19: Met al hun charitatieve werk is er nooit één oplossing geboden. Sterker nog, Rockerfeller heeft flink verdiend aan zijn charitatieve werk. Bottom line is dat de enige reden waarom de bazen zich opwerpen als weldoeners. Verandering komt pas als we deze aalmoezen aafwijzen en ons eerlijk deel opeisen.

 13. 23

  Grote kapitalisten die wat aan liefdadigheid doen, roepen het beeld op van de dictator met een kind op de arm.

  Dat kind sterft een jaar later aan ondervoeding, of wordt vijftien jaar later doodgemarteld, of houdt zich zijn leven lang angstvallig koest — maar het plaatje is gemaakt.

  Zo gemakkelijk!

 14. 25

  @12: “Zonder economie geen cultuur. Zonder hard werken geen economie.”

  Ik zou dat eerste even omdraaien: Zonder cultuur (en dan bedoel ik cultuur hier in zijn betekenis als tegenovergestelde van natuur) geen economie. Hard werken is overigens geen voorwaarde voor een economie.

 15. 26

  @23 Kleine luiden die niks aan liefdadigheid doen omdat ze eerst ‘meer’ willen, zonder de realisatie daarvoor niet de capaciteiten te hebben, leven in een Grootse illusie.

 16. 27

  @25: Eens. Cultuur vatte ik op als de kunstzinnige uitingen van een beschaving, als muziek, theater en beeldende kunst. Cultuur is natuurlijk ook te definieren als het stelsel van gedeelde normen en waarden van een groep mensen, en nog breder, alles wat mensen voortbrengen. Mijn punt was: zonder centjes geen mooie dingen. En zonder centjes geen filosofen die lekker op hun gat kunnen zitten nadenken. De Grieken waren zulke productieve filosofen omdat ze een slavenpopulatie hadden die voor de centjes zorgde.

 17. 28

  @27

  Och, hoeveel (ook academisch gevormde) filosofen slijten hun dagen in (culturele) kroegen. Onderwijl hun lever naar fillistijnen zuipend oreren zij over hoe het moet en is.

 18. 29

  @26: Kleine luyden doen juist het meest aan liefdadigeid. Het is immer hun noeste arbeid die de bazen in staat stellen zich als gulle weldoeners op te stellen.

 19. 30

  @28: Inderdaad, terwijl het allemaal zo simpel is:

  [20] De vrees voor de Heer is de hele wijsheid en die wijsheid houdt het volbrengen van de Wet in.

  [22] Ervarenheid in het kwaad is geen wijsheid en wat de zondaars beramen getuigt niet van verstand.

  [23] Er bestaat een scherpzinnigheid die een gruwel is en er bestaan domme mensen met te weinig inzicht,

  [24] maar het is beter een godvrezend man te zijn die weinig verstand heeft dan een man van groot intellect die de Wet overtreedt.

 20. 31

  @29 Er wordt door Kleine Luiden inderdaad veel gegeven aan mensen die het gebruiken kunnen. Waarvoor hulde.

  Zie jij de overheid als (boven)baas?