Quote du Jour | Dutch paradox

Serie:

The paradox in the Netherlands is that insistence that equality and tolerance already exist operates as a barrier to achieving this equality and tolerance in fact, because the insistence makes it difficult to mobilize the resources and action necessary to ensure equality, non-discrimination and inclusion for all.

VN-rapporteur Tendayi Achiume, tevens hoogleraar Rechten aan de Universiteit van Californië in Los Angeles (UCLA), bracht maandag verslag uit van haar onderzoek naar racisme, xenofobie en intolerantie in Nederland. Op verschillende vlakken ziet ze positieve ontwikkelingen, maar er volgt ook een lange lijst van kwesties die laten zien dat Nederland toch echt niet zo gelijk en tolerant is, waaronder de ‘boerkaban’, etnisch profileren en politiegeweld, discriminatie op de woning- en arbeidsmarkt, de oververtegenwoordiging van groepen in het strafrecht, politieke representatie, de detentie van asielzoekers, rechten van statenlozen, de opkomst van rechts-nationalistisch-populistische politieke retoriek en, meer algemeen, de boodschap in het publieke debat en soms ook beleid dat de ‘echte Nederlander’ wit en van westerse afkomst is.

De overheid heeft zelf ook een rol in het publieke discours en de beeldvorming, aldus Achiume. Expliciete racistische ideologie vraagt om sancties, en waar intolerantie subtiel of zelfs onbewust is – via grappen, plagen of gedachteloze opmerkingen – is onderwijs het meest geschikte middel. Maar het bestrijden van racisme gaat niet lukken zonder serieuze reflectie op het zelfbeeld van Nederland als een gelijk en inclusief land.

Reacties (14)

#1 Joop

Benieuwd hoe serieus dit genomen gaat worden in de Nederlandse politiek. Nog meer wet en regelgeving dir niet gehandhaafd wordt. Nog meer nietszeggende toezeggingen. Nog meer discussie waar zoveel tijd en energie in zit, maar door het gepolder, geen actie uit komt.

Uiteindelijk gaat het net zoals een pvdaer ooit zei. Ach, er zijn wat problemen met integratie en migratie, maar volgende generatie gaat het weer beter.

Dus pappen en nathouden.

 • Volgende discussie
#2 KJH

‘Expliciete racistische ideologie vraagt om sancties, en waar intolerantie subtiel of zelfs onbewust is – via grappen, plagen of gedachteloze opmerkingen – is onderwijs het meest geschikte middel.’

‘Kritisch denken’ wordt mainstream. Mao zou het zo gewild hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Michiel de Pooter

“to mobilize the resources and action necessary to ensure equality, non-discrimination and inclusion for all”.

De auteur snapt niet, dat vrijheid veel belangrijker is dan gelijkheid en dat het proces en middelen om gelijkheid te verwerven en te waarborgen, ten koste gaat van vrijheid en democratie. Zie DDR en SU.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Joop

@2.

Syp Wynia heeft dat laatst uitgelegd hoe dat komt. Het komt allemaal door de trotskisten. Die hebben in de grote partijen geïnfiltreerd en zo de politieke agenda bepaald. Al drie decennia lang.

Ja, met deze graduite onderbouwing in de hand kan je niets anders dan concluderen dat deze dame de opdracht heeft gekregen om Nederland de duimschroeven aan te draaien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 sikbock

Bedankt Tendayi * gaat over tot de orde van de dag *

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Jos van Dijk

@2: Welke Mao bedoel je?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 mivleeuw

“Boerka verbod hoort niet thuis in een maatschappij die zichzelf laat voorstaan op het promoten van de gelijkheid van man en vrouw”. Alleen al daarom kan ik Tendayi Achiume niet serieus nemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Makwambe Kamwa

“Dutch patriotism and national pride on the one hand, and progressiveness and openness towards the world on the other, presuppose and emanate from each other. Those who are proud of the Netherlands should act in accordance with this historically persistent, progressive Dutchness.” Josip Kešić &Jan Willem Duyvendak, The Culturalization of Citizenship, Springer, Berlin 2016

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Geth Saaikema

@6: LMAO waarschijnlijk

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Jip Beneck

“..een lange lijst van kwesties die laten zien dat Nederland toch echt niet zo gelijk en tolerant was”.
Guttegut. Ik moet moeite doen niet keihard uit me muil tegen een muur aan te kotsen. Lazer op. Wat moet ik met dit soort cirkelredeneerseltjes: https://nl.wikipedia.org/wiki/Penrose-trap

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 KJH

@6: Die van een klein historisch dingetje, kantlijn-event if you will. Je hebt er vast nog nooit van gehoord, was ook niet echt belangrijk: de ‘Culturele Revolutie’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Co Stuifbergen

@3: Volgens mij waren in de DDR en de SU niet alle mensen gelijk, maar juist sommige mensen meer gelijk dan anderen.

Er is nogal een verschil tussen “gelijk maken” en “gelijke rechten geven”.
Voor dat laatste is geen politiestaat nodig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 KJH

@7: Dat is inderdaad van een Orwelliaanse schoonheid. ‘War is peace, freedom is slavery, and allowing suppression of women is promoting gender equality’

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Michiel de Pooter

@12: Volgens mij haal jij ideologie en goede bedoelingen door elkaar. Gelijkheidsideaal is geen goede bedoeling meer, maar inmiddels een wereldomspannende ideologie. Het is maar de vraag of jouw nuancering op dat niveau overeind blijft. Mensen verliezen zich vaak in grote ideologieën en houden ze al snel voor absolute waarheden, die ongeschikt zijn voor democratie en afwijkende meningen, met alle consequenties voor vrijheden vandien.

 • Vorige discussie