Quote du Jour | ‘Asociale partners’

Quote du JourDe vakbeweging stelt zich volstrekt onverantwoordelijk op, door alleen maar de belangen van werknemers van boven de 50 te behartigen. De werkgevers zijn alleen maar bezig met de belangen van die paar grote bedrijven die bij VNO/NCW zijn aangesloten en die in de rij staan te bedelen voor staatssteun”.

Bas Jacobs is hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Een relatieve jonkie nog, die in 2002 promoveerde, maar sindsdien wel een bliksemcarrière maakte. Jacobs was een van de zes economen die door Wouter Bos om advies werd gevraagd inzake de huidge crisis en dus leggen zijn analyses wel enig gewicht in de schaal, mag je verwachten. Temeer omdat hij al meteen na Prinsjesdag grote vraagtekens plaatste bij de houdbaarheid van de Miljoenennota en de naar zijn mening veel te optimistische toon daarin.bas_jacobs
In Buitenhof (v.a. 18:40) voegde Jacobs daar gisteren nog wat uitroeptekens bij. Zijn scherpe toon richting sociale partners, die met hun milardenverslindend sociaal akkoord de kabinetsbesprekingen hinderlijk voor de voeten lopen, is toch wel opmerkelijk. “Men neemt in het geheel geen aandeel in het oplossen van de huidige problemen. Als je noodzakelijke maatregelen alleen maar uit de weg gaat, dan ondermijnt dat alleen nóg meer het vertrouwen van burgers en bedrijven in het herstel van de economie”.
De politiek moet hier standvastig optreden. Want de vakbeweging bepaalt niet wat er moet gebeuren in dit land, aldus deze eigenzinnige econoom

 1. 1

  Lekker makkelijk. Werknemers worden op dit moment van alle kanten gepakt, zoals ook Wellink toegeeft. Moeten de vakcentrales danmaar bukken en kei hard van achteren nemen?

 2. 3

  @su: het gaat niet om ‘de werknemers’. Wat Jacobs bedoelt is dat de kosten van regelingen voor 50+’ers worden afgewenteld op de jongeren (waarbij ‘jongeren’ iedereen onder de 50 is :-) ).
  Zowel werkgevers als vakbonden hebben daar geen probleem mee; werkgevers vinden ‘ouderen’ te duur, vakbonden hebben voornamelijk oudere leden. En als het uit de staatsruif komt, prima.

 3. 4

  Hèhè, eindelijk iemand van statuur die het hardop zegt.

  Bij de presentatie van dat ‘sociaal accoord’ dacht ik ook al: lekker makkelijk; dat mag de staat allemaal gaan ophoesten.
  Sinds we aan het bail-outen geslagen zijn, is het in werkgeverskringen blijkbaar ook niet vies meer om je tot de staat te wenden.

 4. 5

  Ik roep het niet snel, maar: Bas Jacobs for president. Volkomen terecht zet hij de vakbonden weg als belangenbehartigers voor 50+’ers. En na hen de zondvloed. Enige minpuntje aan zijn betoog was de oproep tot loonverlaging. Als dat al aan de orde is, dan moet dat enkel gelden voor Thijs Tweekeermodaal of Dries Driekeermodaal, maar niet voor Jan Modaal.

  Verder is in de huidige crisis de partijpolitieke opstelling gewoonweg schofterig. Als onze partij en onze achterban maar zo weinig mogelijk van de crisis merkt, is het devies. En als het land daarbij (in de toekomst) naar de klote gaat, jammer dan.

 5. 6

  Overigens nog een kleine kanttekening tot overdenking: In 2011 (verkiezingsjaar) zal bijna de helft van het electoraat uit 50+’ers bestaan. Tel daarbij op dat ouderen meer geneigd zijn de gang naar de stembus te maken, en je kunt wel raden naar welke bevolkingsgroep de politieke partijen hun oren laten hangen. De belangen van de 50+’ers schaden is politieke zelfmoord.

  Het klinkt oubollig, maar we hebben een jongeren-partij nodig, of in ieder geval een club die actief onze belangen en die van toekomstige generaties behartigd. Of gewoon een revolutie.

 6. 7

  Een paar gedachten bij Jack Random:

  – Ja maar, partijen weten dat net zo goed als Unilever dat keuzes vroeg in het leven gemaakt worden.

  – Een goede reden voor alle partijen om te pleiten voor een verhoging van de stemgerechtigde leeftijd.

 7. 8

  @3: Als ik de voorgestelde pakket van maatregelen zie kan ik niet zeggen dat dat neerkomt op ‘regelingen voor 50+’ers’. Zo wordt er ook op scholing en verbetering van de positie van flexwerkers ingezet. Maar zelfs dan hebben de vakbonden wel een plicht om hun achterban te vertegenwoordigen, ze betalen immers daar wel contributie voor. Wellicht dat jongeren zich beter vertegenwoordigd zouden zien door de bonden als ze ook lid werden. Staan we ook meteen wat sterker tegen werkgever en regering die wat graag willen dat vooral werknemers voor deze crisis betalen door lonen nog sneller te laten zakken.

 8. 10

  @8 “Maar zelfs dan hebben de vakbonden wel een plicht om hun achterban te vertegenwoordigen, ze betalen immers daar wel contributie voor.”

  True, maar punt is wel dat de vakbonden wel gezien worden als ‘iedereen met een baan’ als het om hervormingen gaat en de politiek luistert wel naar ze. Een organisatie als de AVV is er nooit tussen gekomen, terwijl zij zich juist voor flexwerkers en jongere werknemers opwierpen.

  Kortom: de vakbonden worden gezien als vertegenwoordigers voor mensen die helemaal niet door hun vertegenwoordigd willen worden.

 9. 11

  Het ironische van uitspraken als die van Jacobs is dat ze het ledenaantal van vakbonden opstuwen.

  Geen betere reclame voor de vakbeweging dan een enigszins bekakt pratende econoom die puur op basis van cijfers en statistieken met een rood hoofd tekeer gaat tegen de sociale verworvenheden. En inderdaad: het eigenbelang van oude, blanke mannen.

  Ik zie toch echt een correlatie tussen de felheid en ledenaantallen van vakbonden aan de ene kant, en het bestaan van rechten en de felheid van politieke partijen in het verdedigen ervan.

  Mij valt op dat in landen waar er relatief weinig sociaal-economische verworvenheden verankerd zijn in wetgeving, de vakbonden een belangrijkere en machtiger positie innemen in het maatschappelijke veld.

  Kijk naar de VS. In de Nederlandse media vernemen wij er weinig over, maar Amerikaanse vakbonden zijn niet voor de poes. Ze zijn ronduit militant. De toestand is in de VS zodanig gepolariseerd dat vakbonden tot op 20 cijfers achter de komma van alles vastgelegd willen hebben. Als er in een vakbondsovereenkomst staat dat een werknemer geen seconde langer mag overwerken, dan dient die werknemer stipt op tijd alles uit zijn handen te laten vallen.

  Dwingt de werkgever toch die ene seconde af, dan ligt binnen een uur het bedrijf stil. No mercy, no pasaran, en ik ben ervan overtuigd dat dit komt doordat er relatief weinig verworvenheden en rechten zijn voor Amerikaanse arbeiders. Ze vestigen hun hoop op de (militante) vakbonden, omdat de politiek niet naar hen luistert.

  Geen wonder dat Amerikaanse werkgevers er alles aan doen om mensen met een vakbondlidmaatschap buiten de deur te houden.

  Let wel, je kunt het bijna niet oneens zijn met Jacobs. De reden is dat de PvdA de afgelopen 50 jaar succesvol is geweest in het afdwingen van rechten voor werknemers.

  Misschien iets té succesvol, naar nu blijkt, want we realiseren ons stapje voor stapje dat er nu zóveel mensen profiteren van die verworvenheden, en dat die mensen zóveel beloofd is, dat het nauwelijks (of niet?) meer te betalen is.

  Tegelijkertijd kan ik het die oude, blanke vijftigplussers helemaal niet kwalijk nemen dat ze boos en bang zijn.

  Ten eerste weten ze dondersgoed dat werkloze 45-plussers (zónder speciale, schaarse skills) absoluut niet gewild zijn onder werkgevers. Er zijn door de loop der jaren heen genoeg onderzoeken geweest die dat uitwijen.

  Ten tweede zien ze ook gewoon de statistieken zoals deze van het CBS.

  Zij willen niet graag deel uitmaken van die stijgende werklooheidscijfers in de andere leeftijdgroepen.

  Ten derde, en dit is cruciaal: tientallen jaren lang is hen van alles beloofd door de politiek. Werkgelegenheid, sociale zekerheid, noem het maar op: hen is altijd volgehouden dat de bomen tot aan de hemel reiken.

  Nu dreigt die groep bestuurders, op wie zij zich altijd verlaten hebben, opeens die beloftes te gaan breken.

  Het is misschien een beetje als een bank, bij wie je dertig jaar geleden een hypotheek afsloot en iedere maand afloste, met de belofte dat je aan het eind van die 30 jaar hypotheekvrij bent. Maar opeens verandert de bank vlak voor het einde even de voorwaarden, waardoor je aan het einde van het liedje een fiks bedrag extra moet bijleggen. Dan wil je je tot iemand wenden, en blijkt dat dezelfde bank te zijn die de voorwaarden verandert.

  Nou, dan maar boos met een spandoek op een plein staan in naam van die ene andere groep die je steunt: de vakbond.

 10. 12

  Bonusopmerking:

  Gek hé, dat “het vertrouwen in de politiek” als sneeuw onder de zon verdwijnt en “de kloof tussen burger en poltiek” groter wordt als je als politiek zomaar even beloftes van vijftig jaar oud gaat breken.

  Als je als politiek tóch die beloftes gaat breken, moet je twee dingen doen:

  1) Eerlijk zijn en zeggen dat wat toentertijd beloofd werd, eigenlijk nooit beloofd had mógen worden, ook al betreft het je eigen partij (PvdA, CDA)

  2) Voor die gebroken beloftes iets in de plaats stellen.

 11. 13

  #5
  Gelijk heb je, in de discussies die tot nu toe gevoerd worden, gaat het steeds over een groep van 50+’ers, terwijl jongeren helemaal niet aan het woord gelaten worden. Het wordt tijd voor een generatieconflict.

 12. 14

  Een organisatie als de AVV is er nooit tussen gekomen, terwijl zij zich juist voor flexwerkers en jongere werknemers opwierpen.

  Maar hebben ze ook een achterban? Leuk dat je iets wil voor een groep, maar je moet wel lawaai kunnen maken op de malieveld.

  Kortom: de vakbonden worden gezien als vertegenwoordigers voor mensen die helemaal niet door hun vertegenwoordigd willen worden.

  Maar dat staat los van de huidige situatie. De politiek heeft zeker geen windeieren gelegd met de sociale partners over de afgelopen jaren. Het was vaker wel dan niet dat de nullijn werd aangehouden ondanks gemor van de achterban. Dat voor de rest de gemiddelde nederlander de nut van een vakbond niet ziet voor zijn belangenbehartiging heeft hij vooral aan zichzelf te danken. Het is net als politieke partijen: de meesten die kankeren over te weinig belangenbehartiging nemen ook niet de moeite om zich actief ermee te bemoeien.

 13. 15

  De huidige samenleving is verre van voorbereid op hoe ze over 30 jaar ingericht is.

  Als de huidige generatie dertigers 70 jaar werken achter de rug hebben, is er zelfs geen ruimte meer voor een sigaar uit eigen doos.

  De rekening wordt weer doorgeschoven, en groeit exponentieel. Een generationele coupe is broodnodig.

 14. 16

  @10, 14: “Een organisatie als de AVV is er nooit tussen gekomen, terwijl zij zich juist voor flexwerkers en jongere werknemers opwierpen.”

  Ik was enthousiast AVV-lid van het eerste uur, maar ze houden zich alleen maar bezig met ZZP’ers en tweeverdieners. ZZP’ers kiezen voor risico, dan moet je verder ook niet zeuren. En met tweeverdieners heb ik al helemaal niets, en zeker geen medelijden met die kinderdumpers.

  Het AVV is een kansloze club voor de grachtengordel-elite.

  Er zou een vakbond moeten komen die alle 50-‘ers vertegenwoordigd, als tegenwicht voor de traditionele vakbonden. Want zonder organisatie en strength in numbers ga je het niet redden.

  @11: “Ik zie toch echt een correlatie tussen de felheid en ledenaantallen van vakbonden aan de ene kant, en het bestaan van rechten en de felheid van politieke partijen in het verdedigen ervan.”

  Ik ben ook best fel, maar ik kan m’n felheid nergens kwijt. Wie start er een brede volksbeweging voor 50-‘ers? :)

  @13: Voor een generatieconflict moet je eerst zien dat er iets scheef zit tussen generaties. En ik hoor amper mensen van mijn generatie en jonger zich boos maken over de situatie. Daarom waren de woorden van Bas Jacobs voor mij pure vreugde van herkenning.

 15. 17

  @16:

  Ik vind het ‘ikke, ikke, ikke’ van de 50-plusgeneratie anders net zo ergerlijk als het ‘ikke, íkke, ikke’ van de 50-mingeneratie.

 16. 18

  @14 Huh? Je zegt nu: Veel mensen zijn geen lid van een vakbond omdat ze het nut er niet van inzien, net als bij de politiek.
  Het verschil met de politiek is alleen dat ik 1x in de 4jr. op een politicus kan stemmen, we dat met zn allen doen, en vervolgens hun ‘maatschappelijk’ gewicht bepaald wordt. De macht van vakbonden wordt nooit gemeten, maar ze zitten wel op basis van een historische imago te bepalen wat zgn goed voor ons allemaal is. Daarmee geven ze de politiek ook een excuus: als ‘de sociale partners’ het ermee eens zijn, dan zit het snor. Een gebrek aan engagement bij potentiele leden kan geen reden zijn om ze toch aan tafel te houden juist omdat ze enkel en alleen op basis van die leden aantallen aan tafel zitten. En als die ondanks een afname nog steeds substantieel zijn, dan moet je wel goed op blijven leggen wie ze dan precies wel vertegenwoordigen. Maw – en dat zegt Jacobs ook – je kunt de bonden wel aan tafel houden, maar realiseer je dat ze lang niet meer een volledige dwarsdoorsnede van alle werknemers/arbeiders vertegenwoordigen. En dat gebeurt nu niet.

  Over de AVV: hun achterban is inderdaad beperkt, maar dat is nu ook mijn kritiek op de traditionele vakbonden: ze worden aan tafel gehaald niet alleen op basis van ledenaantallen, maar ook op basis van een ‘virtuele achterban’.

 17. 19

  @18

  Het is zelfs erger. De rekenmeesters in de top van de vakbonden weten al lang dat het huidige pensioensysteem onhoudbaar is. Ze zijn niet gek.

  De overtuiging dat de pensioenleeftijd moet worden opgetrokken naar 67, wordt in hoge vakbondskringen breed gedeeld.

  De leiders van de vakbonden weten dat dus óók, maar durven het niet hardop te zeggen uit angst dat de leden weglopen.

  Als de vakbonden nou tegelijkertijd aankondigen, bijvoorbeeld in een persconferentie, dat ook zij hebben ingezien dat de pensioenleeftijd naar 67 moet, al is het in stappen, om het systeem zelf in leven te houden, dan zijn er geen vakbonden waar de leden naar over kunnen lopen en vervalt het ‘concurrentie-argument’ dat vakbonden nu in de houdgreep houdt.

 18. 21

  @17: Daar zit ‘m inderdaad de pijn: veel twintigers en dertigers zijn uitsluitend met zichtzelf bezig. Solidariteit is voor hun een onbekend woord. En veel veertigers hebben het eigenlijk net zo goed als de vijftigers, dus waarom zouden ze zich druk maken. Hopelijk schud deze recessie de mensen wakker.

  @20: Las ik het artikel vluchtig lees, dan lijkt het me weinig van doen te hebben met generatieverschillen, maar meer met het verschil tussen arm en rijk. Arm wordt veel harder geraakt dan rijk, dat geldt voor arme dertigers en arme vijftigers net zo. Verschil blijft dat vijftigers een buffer hebben. Jongeren niet.

 19. 22

  Die twintigers en dertigers hebben nog niet zoveel om zich druk te maken, omdat ’t een ver-van-mn-bed show is. En behoorlijk ver ook.

  Dat de huidige machthebbers er niet in slagen om hier enigszins een punt van te maken getuigt ook van een ontzettende korte-termijn visie.

  Hoe dan ook, gaan wij de rekening betalen, dus hoe zo solidariteit. Deze verworvenheden zijn geen rechten, het is een voorschot op de toekomst, zonder rekening te houden met de volgende 2 generaties.

 20. 23

  Ha, een kakbal die wederom weet te vertellen hoe we het beste het spul weerop de rails krijgen. Fuck him.

  Voor sociaal gevoel hoef je bij een überkapitalistische econoom niet te wezen.

  Als bijna 50 plusser sta ik verteld van het egocentrisch denken des jeugdigen.

  De vakbond is voor de 50 plussers ook geen item , alsof wij de ogen in de zakken hebben zitten.
  Dat vertrouwen is in de 80 jaren al lang weggeslagen door fusies en het loslaten van de verantwoordelijkheid over de uitkeringsgerechtigden.

  Contributie /lid zijn is hetzelfde als collectgeld aan de deur geven.
  Of het nut heeft dat weet je niet..
  Wat ik wel weet is dat we het meeste hebben bijgedragen en als dank de zwaarste klappen krijgen.
  Kaj dient dus stil in een hoekje te zitten,wij waren het eerst en wij hebben eerste klas kaartjes omdat we meer hebben betaald aan de maatschappij en naar verhouding het minst hebben gesnoept uit subsidiepotjes.
  Het kabinet zou wensen dat de hedendaagse jeugd onze slaafse arbeidsethos had.

  Tuurlijk is het vrij normaal dat we 2 jaar doorwerken terwijl mij 30 jaar is beloofd met vervroegd pensioen te kunnen gaan ,duurzaam een arbeider uitmelken.

  Op wie zal ik boos worden, de vakbonden, de overheid of is het gewoon as usual een grote hoop stront?

  Het is de taak om nu in de krisis samen de lasten te dragen anders gaat de sociale maatschappij kapot.
  Her educatie van de jongeren, wees niet zo stom om erin te trappen
  Wie heeft er een grote rotzooi van gemaakt? de banken ,de niet controleurs daarvan, de rijken en de overheden toch?

  Als dat de maatschappij is laat het dan aub zo snel mogelijk kapot gaan.

 21. 24

  @22: De twintigers en dertigers moeten maar eens wat vaker op hun loonstrookje kijken. Als ze zich realiseren wat ze maandelijks aftikken aan AOW-premie en pensioenpremie, toch al gauw zo’n 25% van het salaris, dan mogen ze zich wel eens wat drukker maken. Zeker omdat het steeds onduidelijker wordt of er nog wel iets tegenover staat. Maar blijkbaar hebben mijn generatiegenoten het zo goed dat ze dat geld wel kunnen missen.

 22. 25

  Schokkender is dat na de grote rotzooi economen nog om advies wordt gevraagd. Deze pseudowetenschappers hebben overtuigend aangetoond geen kennis van zaken te hebben.

 23. 26

  Ik heb van twee jongere collega’s gehoord dat ze heel snel afgeknapt zijn op de vakbond (abvakabo), omdat de focus werkelijk alleen maar lag op ‘het uitonderhandelen van gunstige uittree-regelingen’. Als de vakbonden daar zo’n focus op hebben, dan kan ik me voorstellen dat ze ook niet al te gek veel stennis kunnen maken over hoge bonussen. Pot verwijt ketel…

 24. 27

  @Hemaworstje, #23:

  “Kaj dient dus stil in een hoekje te zitten…”

  Wat, omdat ik aleen een situatie schets?

  Ik snap niet waar ik iets geschreven heb dat een oude anonieme blanke man met een ereauties weblog boos maakt?

  @Gronk, #26:
  Yip, ook vakbonden doen wat de leden opdragen. Als de overgrote meerderheid van die leden bestaat uit 45-plussers, dan ligt de focus natuurlijk snel op uittreed-regelingen.

  Zoals bij ieder, in principe op democratische leest geschoeide organisatie: wordt massaal lid en verander de agenda. Echt, dat is dé manier. Dus hup, ben je 18 jaar of ouder, meld je aan bij een vakbond.

  Dan verandert die focus vanzelf. Maar jaaaaa, dat kost geld en moeite, hé…

 25. 28

  @18: Om een stem in een vakbond te krijgen hoef je alleen maar lid te worden. Dan mag je regelmatiger dan in de politiek kiezen voor je vertegenwoordigers en de af te sluiten CAO voor je branche. Het is zeker niet allemaal ideaal, maar de mogelijkheden zijn er wel. maar de enige manier waarop de jeugd inspraak krijgt is door actief daaraan deel te nemen. Op zich geen negatieve streven, toch?

 26. 29

  @23: Ha, een ouwe lul die zijn verworven rechten komt verdedigen, onder het mom van ‘ja, wij konder ook niets aan doen, het lag nou eenmaal voor het oprapen’. Bijdragen? Hou nou toch op man, jullie hebben alleen maar geprofiteerd.

  Hee ouwe, je hebt goedkoop een huis kunnen kopen, gratis/goedkoop kunnen studeren/naar school kunnen gaan, altijd werkzekerheid gehad, als alleenverdiener toch een gezin kunnen onderhouden, kunnen genieten van een royaal sociaal vangnet, kunnen profiteren van economische groei, en ook nog met 60/62 met pensioen gaan. Wij hebben niets van dat alles.

  En nu vragen we je om wat in te leveren, zodat er voor ons ook nog wat overblijft… Maar een middelvinger kunnen we krijgen, want ja, jullie hebben verworven rechten. En wij moeten solidair zijn, met jullie.

  Ik hou even op, want ik begin te schuimbekken.

 27. 30

  @27, 28: Lijkt me een kip en het ei verhaal. Maar ik ben lid van de Abvakabo geweest (want afkomstig uit een rood nest) als kerverse AIO. En geprobeerd inspraak te krijgen tijdens de CAO-VNU onderhandelingen van ’99. Maar het is een betonnen muur van 50+’ers. Er daar zijn er nu eenmaal veels te veel van.

  Een nieuwe organisatie voor jongeren is m.i. veel kansrijker om invloed te verwerven.

 28. 31

  @30: Dan splijt je de klassenstrijd op, net wat de bazen willen. Beter zou zijn om de vakbonden van binnenuit te verjongen. Wat dat betreft heeft Kaj wel gelijk, de militante kader in het buitenland bestaat ook uit jonge vakbondsleden. Waarom kan het daar wel en hier niet?

 29. 32

  @19: Dat is niet zo schokkend, want het is overal. Iedereen in de politiek weet dat de onbeperkte hypotheekrenteaftrek een slecht idee is, dat de AOW gefiscaliseerd moet worden en dat door de vergrijzing waarschijnlijk immigranten nodig zijn. Sterker nog: waarschijnlijk liggen de scenario’s al helemaal klaar op de ministeries (bij Tegenlicht en Buitenhof mag er nog wel eens een expert met een pak papier opdraven waarin alles al toch in de puntjes blijkt te zijn uitgewerkt onder het eufemisme ‘verkenning’ of ‘visie’)
  Alleen nu nog het lef hebben het uit te voeren.

 30. 34

  @Martijn, #32:

  Waar ik mij nú al op verheug, is de verwondering van al die PVV-stemmers van nu, die tegen arbeidsimmigratie zijn en straks voor de dichte deur van het verpleeghuis staan waar ze dachten te zullen worden verzorgd — maar wat dus niet kan omdat er geen personeel meer is.

  Oh yes. Ik kan niet wachten. De blik, het verbaasde gestamel.

 31. 35

  @31: Ik wil best, maar dan moet ik eerst een gedragsverbetering zien bij de traditionele vakbonden. Als jij bij de MediaMarkt al drie keer een verrotte tv hebt gekocht, dan ga je niet voor de vierde keer een poging wagen. Maar nu zie ik alleen maar de oude reflexen over ‘verworven rechten’ en ‘meer geld’.

  @32: Daarom werkt democratie ook niet. De massa heeft geen visie, en zal geen verandering accepteren. Don’t rock the boat.

 32. 36

  @28 Nee, maar waarom zou ik lid worden van een club waar babyboomers de scepter zwaaien? Ik ben niet van plan me neer te leggen bij een dictatuur van de grijze meerderheid – ook niet bij een vakbond.

  Begrijp me goed: 55+-ers hebben recht op hun welverdiende oude dag, maar broodnodige hervormingen dwarsbomen onder het mom ‘na ons de zondvloed’, ook in crisistijd; bij een club die dat propageert, ga ik me niet aansluiten.

 33. 37

  #23
  Wie heeft er dan voor dat collectieve stelsel gekozen? Dat is toch ook uiteindelijk jouw vakbond geweest. Je had die AOW-premie ook zelf kunnen investeren, dan kon je zelf zien wanneer je genoeg had om met pensioen te gaan, in plaats van dat een stel politici in Den Haag dat voor jouw bepalen.

 34. 38

  @36: Maar zo wordt het een self-fulfilling prophecy. Als de enige, of de meeste, leden 55+ zijn, dan zal de vertegenwoordiging daar ook uit bestaan.

 35. 39

  @Hayek, #37:

  Je vraagt: “wie heeft er voor dat collectieve stelsel gekozen?”

  Een meerderheid van de Nederlandse bevolking, die meerdere malen partijen aan de macht hielpen die de oprichting van dat collectieve stelsel in hun verkiezingsprogramma hadden staan.

  Daar had een vakbond weinig mee van doen, hoor.

  Ik vermoed dat een aanhanger van een filosoof als Hayek het vast niet leuk vindt om te horen, maar individuen kunnen wel degelijk roepen om actie door en voor het collectief :P

  @su, #38:
  Precies, een self-fulfilling prophecy. Maar niets doen en wél schelden op hoe slecht anderen het doen is wel zo lekker makkelijk :) (Verklaart ook waarom mensen de collectieve verantworodelijkheid garaag ergens neerleggen

 36. 41

  @40: Zullen we beginnen met een brede gevoel van solidariteit te kweken? Liever 50+’ers die meevechten voor de 50-‘ers dan beiden tegen elkaar.

 37. 42

  @Kaj: braaf roepen ‘dat je lid moet worden van de vakbond als je iets wilt veranderen’ is IMHO een beetje naief. Allereerst moet je de meerderheid zien te krijgen; dan moet je het middenkader zien te winnen voor je plannen, en dan moet het nog uitgevoerd worden. Tegen de tijd dat je dat allemaal voorelkaargebokst hebt, ben je zelf vijftig-plus. Godnondju.

 38. 43

  @Jack,als jij 22 jaar lang 60 % inkomstenbelasting hebt bijgedragen
  alleen een gezin hebt kunnen onderhouden zonder de luxe en de welvaart van heden dan kom maar weer miepen.
  Ook in mijn tijden had ik drie personen op mijn bagagedrager als ontvanger i.p.v contributant.

  Huis kopen? ha , dat kon pas na 15 jaar strak sparen.
  Geen dag werkeloos geweest aangezien wij ouderen iedere job aanpakken die we maar konden vinden ook al lag dat buiten onze opleiding.
  Met mijn HBO stond ik lekker in de slachterij darmen te spoelen.
  Dat zie ik de gemiddelde socioloog nog niet doen.

  Ik geniet ervan om de “jeugd” die werkeloos wordt en moet leven van minus 30 % geen idee heeft hoe te overleven in zijn té duur aangeschafte huis en zijn handjes desperaat in de lucht steekt en roept om de vakbondleider of Geert Wilders en zich a.s. maandag ziek meldt omdat dat wellicht financiëel wijzer is als ontslagen worden.
  Voel jij ook een bekkeninstabiliteit of adhd aankomen?
  Hoe meer chaos des te beter.

  Ga dus maar verder met het klagen over je 25 % bijdrage van een flutsalaris van een 30 jarige.
  I m not impressed.

 39. 44

  @38 … of kip-of-ei-situatie. De vakbonden hebben nooit écht aan verjonging gedaan, of tegen hun leden gezegd dat solidariteit ook iets tussen generaties is.

  Ik heb er geen moeite mee om de AOW voor ouderen op te moeten hoesten die ervan moeten leven – of in bredere zin: die het nodig hebben, maar dan wel als welgestelde ouderen eraan meebetalen omdat de leeftijdsgroep nu eenmaal té groot is.

 40. 46

  @41: Prima idee, maar hoe zie je dat voor je? De 50+’ers die ik ken (veelal collega’s) lopen alleen maar te zeuren over hun pensioen, dat ze liever nu al willen stoppen, en dat jongeren zo lui zijn. En de ‘verworven rechten’ natuurlijk.

  Ik ben mijn geloof in die generatie wel kwijt, en verwacht niets meer van ze. Van mij hoeven ze ook niets meer te verwachten.

 41. 47

  tuurlijk jack,die 50 plusser heeft zijn huis bijna afbetaald met een normale hypotheek.
  Braaf gespaard zuinig geleefd tonnen aan belasting betaald en denkt er zijn vruchten ervan te kunnen plukken.
  een 30 minner deze dagen heeft een schuld van tig duizend, is te belabberd om beneden zijn stand te leven noch te werken en vind het een taak van de overheid om met oplossingen te komen als zijn meestal 50 jarige werkgever failliet gaat.
  Hoor ze joelen straks als jan modaal naar de voedingsbank moet omdat men van een bijstandsuitkering niet kan leven uitgehold door hun eigen op welvaart gefocuste beslissingen.
  Dat is allemaal niet erg maar wél met een CDA aan het roer.

  Die zijn bereid sociaal Nederland het kind van de rekening te laten worden dat met anti- islamitisch badwater wordt weggespoeld.
  Eten kun je weer bij de kerk ophalen.

  Het CDA regeert.

 42. 49

  een 30 minner deze dagen heeft een schuld van tig duizend

  Niet zo gek he. Studiefinanciering is afgebouwd tot een nagenoeg volledige lening (tjsa, die eeuwigdurende WAO-regelingen van 40/50+’ers die werkgevers kostbeu waren, maar die niet ontslagen konden worden moeten toch *ergens* van betaald worden).

 43. 50

  @43, 47: Als je inderdaad zo lang een inkomen hebt gehad dat in het 60& IB tarief valt, heb je geen enkele reden om te klagen, zeker niet als je dat geld als nu 50+’er hebt verdiend in de tijd dat alles nog lekker goedkoop was. Geen wonder dat je hebt kunnen sparen. Sparen is voor mij een utopie, mijn geld gaat elke maand schoon op, niet aan luxe en welvaart, maar aan torenhoge vaste lasten, zodat jouw generatie wel verder in luxe en welvaart kan leven. En daarvoor heb ik dan Dr. voor mijn naam staan, en een studieschuld van 25k die ik nooit meer af kan betalen. Terwijl jouw HBO opleiding je niets koste…

  Mijn huis afbetalen? Ik ben blij dat ik tot de helft kan komen, omdat ik 190.000 heb moeten neertellen voor een doodgewone doorzon jaren 70 woning, die in 1980 nog 50.000 euro koste. Maar wat denk je, zijn de salarissen sindsdien bijna verviervoudigd?

  Nee ouwe, jij en je zeurgeneratie slaan de plank mis. Wij moeten bloeden, zodat jullie je luxe leven kunnen voortzetten. Het CDA-bloed stroomt je vast door de aderen.

 44. 51

  Ach hema, in ieder geval maak jij dan niet meer mee hoe ‘de natuur’ straks de overbevolking te lijf gaat met pandemie/hongersnood/peak-oil/natuurrampen/oorlogen etc. terwijl 80 jaar lang werken de normaalste zaak van de wereld is.
  En ik ben het best een beetje eens met een soms gebrekkige mentaliteit die aanwezig is bij een aantal groepen (ik zeg pas op voor iedereen onder de 20), maar dat is vooral een sociaal-economisch ding.

  Betalen zul je. En als je het niet doet, dan plempen we jullie desnoods met geweld met zn twintigen in een kamertje van 5 bij 5. (ik chargeer, maar da tmag duidelijk zijn)

  Verworvenheden zijn afhankelijk van hoe goed het gaat met de som der delen, en zoals de discussie door de huidige 55-plussers wordt gevoerd, is funest.

  Anpak’n

 45. 52

  Zolang we op elkaar blijven vitten delven we de onderspit.

  Je zou mogen verwachten dat de 50+’ers zich ’t verstandigste tonen. Als ze dan gaan lopen schoppen tegen degenen die hun AOW, pensioen en zorgkosten straks mogen betalen (surprise: pensioen is ook deels een omslagstelsel), en d’r geen enkel probleem mee hebben dat degenen die straks hun demente reet mogen afvegen van bijstandsniveau mogen rondkomen — ik zou ze smoren in hun eigen strontluiers.

 46. 53

  Terzijde:

  “die” 50+ ers hebben van hun 14e tot 18e , indien gewerkt zes dagen per week en anderhalfe week vakantie per jaar..zoals ik. De aow premie betaald.

  Toen kwam de wet..aow betalen na (.) je 18e. Alles wat daarvoor was afgedragen, toendertijd een behoorlijk percentage van je salaris..foetsie.

  Zelf heb ik tot de hoogste regionen dat betwist en verloren..als de wet veranderd moet je je schikken.

 47. 54

  Zo onderhand beging ik toch wat wrevelig te worden. De meeste van de net uit de luiers reaguurders hebben geen idee hoe het was.toen.

  De bossa nova dementen zijn mensen die reageren zoals gronk#51 , up u’rs.

 48. 55

  Hmmm… over Bas Jacobs: hij is zeker niet rechts; hij schrijft regelmatig voor Socialisme en Democratie en is (volgens mij) PvdA-lid. Wat hij in een notendop zegt: als we nu veel geld uitgeven aan progressieve dingen hebben minder geld voor progressieve dingen later.

 49. 56

  De meeste van de net uit de luiers reaguurders hebben geen idee hoe het was.toen.

  Joh, dat gezeik over hoe erg jullie vroeger moesten lijden kan me gestolen worden. Eerlijk gerzegd vraag ik me af hoe pathetisch jullie ’t willen hebben: de aardgasbel opgesoupeerd en verkocht voor veuls te lage prijzen, ingeruild tegen WAO-uitkeringen en ‘regelingen’ voor dat gedeelte van de 55+ plussers die blijkbaar *wel* te lui zijn om te werken, en dan nog een grote bek hebben ook.

 50. 57

  Een beetje perspectief is niet teveel gevraagd, me dunkt.

  Als aangehaald wordt dat tijden veranderen, dan krijg ik structureel vingers-in-de-oren ‘lalalalalallala ik hoor je toch niet’ terug.

  Nogmaals, over 40 jaar is die huidige “ik heb 40 jaar gewerkt” onzin, 1 grote jankpartij. Dat is geen mening, dat is een statistische zekerheid.

  Solidariteit is geen eenrichtingsverkeer.

 51. 58

  Solidariteit is geen eenrichtingsverkeer.

  Precies. Afgedwongen solidariteit is geen solidariteit. Ik heb er niks op tegen om 65-plussers van een onbezorgde oude dag te laten genieten. Het wordt een ander verhaal als je gedwongen wordt om te dokken voor regelingen waar je zelf geen gebruik van kunt maken (VUT/FPU),dat je door het hele crisis-en-peak-oil gebeuren kunt verwachten dat inflatie weer terug zal komen (en dat lonen maar beperkt meestijgen, zoals de afgelopen jaren), dat je daar bovenop ook nog eens mag gaan dokken voor je eigen pensioen *en* het pensioen van de huidige 65+-generatie, *en* dat je dan ook nog eens je bek moet houden zodra d’r gesuggereerd wordt dat ook 55+’ers de tering naar de nering moeten zetten.

 52. 59

  om te dokken voor regelingen waar je zelf geen gebruik van kunt maken (VUT/FPU)

  Oh, en for the record: ik heb er niets op tegen om zelf niet met VUT/FPU te gaan. Ik heb er *zelfs* niets op tegen om te moeten betalen voor zeurende, verzuurde 55+’ers die niets meer uit hun handen krijgen en alleen maar in de weg staan. ’t werkt een stuk prettiger als je eens geen gezeik en gedoe hebt.

  Maar puh-lease, dat gezemel alsof de huidige 55+’ers nederland hoogstpersoonlijk zelf hebben drooggemalen en nu helemaal afgewerkt zijn — schei uit.

 53. 60

  nee jammer parallax, ik had het best wel graag mee willen maken dat armageddon enzo
  ik geef de gemiddelde stadsambtenaar drie dagen voordat hij vanwege dorst dood omvalt in de Veluwe.

  Tuurlijk is 80 jaar lang je 40 uur lang uit de naad werken om je voort te planten volstrekt normaal, maar niet voor een baas.
  Ik ben geen slaaf.

  Volstrekt terecht dat de onschuldigen dienen te betalen voor de schuldigen.
  Heel sociaal, de alom bekende kaas schaaf consensus methode.

  @Gronk ,
  Dankzij mijn werkverleden ben ik nu in staat om tot mijn pensioen mijn billen 24 uur per dag te laten vegen door een vakbekwame 20 jarige Thaïse uitzendkracht zonder vakbond en er is geen nederlandse wet die dat nog onmogelijk maakt , dankzij juist de hedendaagse patatgeneratie.

 54. 66

  Afgedwongen solidariteit is geen solidariteit.

  Als er voldoende mensen solidair zijn en mee willen doen om het betaalbaar te houden dan mag de rest van mij gedwongen worden.

  Als alles op vrijwillige basis moet, blijft het ieder voor zich en kun je niet profiteren van schaalvoordelen.