“Publieke opinie met overheidsgeld gemanipuleerd”

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Hieronder volgt een gastbijdrage van Arend Jan Boekestijn (Woordvoerder Defensie en OS van de VVD fractie) in de serie Kamerpraat waarin Sargasso Kamerleden aan het woord laat.

Vandaag kreeg ik een dure kleurenfolder van de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) in mijn bus. In de folder staat een samenvatting van een onderzoek van het bedrijf Motivaction naar het draagvlak voor OS onder Nederlandse burgers.

Logo KamerpraatDat is mooi. Minder mooi is dat het NCDO een selectieve samenvatting geeft van de antwoorden op de vragen. Zo stelt de samenvatting van het NCDO dat 64% van de Nederlanders de hoogte van het huidige OS budget steunt. In het onderzoek van Motivaction dat men kan downloaden op de site van het NCDO blijkt dat inderdaad. Wat echter niet vermeld wordt is dat op de vraag of Nederland net zo weinig of veel als andere rijke landen zou moeten geven aan Derde Wereldlanden, maar liefst 50% ja zegt en slechts 33% dat wij meer moeten geven als andere landen. Tsja dat antwoord heeft de samenvatting van het NCDO niet gehaald. Met overheidsgeld wordt hier dus de publieke opinie gemanipuleerd. Ik heb gelijk kamervragen gesteld om een einde te maken aan deze schandalige praktijken. Temeer daar het blad Onze Wereld in 2007 al hetzelfde heeft vastgesteld. We hebben hier dus te maken met recidive.

Reacties (41)

#1 Perik

Meer geven ‘dan’ andere landen, beste Arend Jan.

 • Volgende discussie
#2 HansR

Mooi. En ik ben het met je eens, zeker in dit geval. Het rapport trouwens niet gelezen om te controleren of je punt waar is maar ik geloof je even op je woord.

Belangrijker is, denk ik, dat het natuurlijk standaard is dat de publieke opinie (=mening van de burger) wordt beïnvloed met overheidsgeld (=het geld van de burger).

Voorlichting heet dat meestal in jargon.

Nou is voorlichting ongetwijfeld vaak integer. Maar vaak ook niet. Ik hoef alleen maar te wijzen op gevoelige zaken als internationale betrekkingen en oorlog. De overheid (de macht) onttrekt geld aan de burger en gebruikt dat voor allerlei zaken o.a. om de burger in het gareel te houden als ik me even wat gechargeerd uit mag drukken.

Reacties van de burger moeten nl. wel begrensd en voorspelbaar worden gehouden. We zeggen wel dat de burger de macht heeft maar dat is natuurlijk maar schijn. Het enige wat we kunnen is om de zoveel tijd zeggen of we een groepje mensen nog aardig vinden of niet.

Persoonlijk vind ik dan ook dat reageren op dit ene feit een pakje boter op het hoofd is. Maar ik vind ook dat het gezegd moet worden en ik vind het prima dat jij dat doet. Maar wees dan wel consequent, ook op alle andere gebieden waar de mening van de burger door de overheid in een richting gedwongen wordt dienen vragen gesteld te worden. Want alles wat de overheid doet, doet ze met ons (mijn) geld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 m44

“Met overheidsgeld wordt hier dus de publieke opinie gemanipuleerd.”

Uhhh, JA. Dat is ook nooit anders geweest. Goede zaak of kwade zaak, dat is in the eye of the beholder, niet over zeuren. Een flutzaak trouwens.

En daarom is het RAARRRRR dat AJB HIERRR een Telegraafstukje schrijft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Maarten

Over de volgende twee opmerkingen op pagina 8 van het onderzoeksrapport:

– 64% is tegen verlaging van het huidige budget: hiervan vindt 51% dat de Nederlandse ontwikkelingshulp gelijk moet blijven en 13% wil een ruimer budget. 36% wil juist verlaging van het budget.
– 33% staat achter het huidige beleid van relatief veel geld geven en 50% vindt dat Nederland evenveel aan ontwikkelingssamenwerking moet gaan uitgeven als andere landen.

Deze twee punten komen mij wat tegenstrijdig over.
Hiermee zou je zeggen dat van de 50% in het tweede punt, die voor gelijkschakeling van uitgaven met andere landen zijn, ten minste 14% hoort bij de mensen die vallen in de 64% in het eerste punt die aangeven dat het budget gelijk moet blijven? Of zijn deze mensen van mening dat wij op een gelijk niveau zitten met andere landen? Want dan worden de antwoorden mij iets te veel gebaseerd op de perceptie van de ondervraagden in plaats van de realiteit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 m44

@4 Dat lijkt mij nou net een leuk voorbeeld van het bekende verschijnsel dat de enigszins onzekere ondervraagde zijn ja/nee-antwoorden graag afwisselt.

Ondervragingen van peuters staan daarom bekend en die zijn ook notoir onbetrouwbaar.

Zie De Mens, al vanaf 3 jaar oud.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Tim

O ja, de enige neoconservatief van Nederland, vooral op TV omdat het de enige gek is die de actualiteitenprogramma’s konden vinden die vóór de oorlog in Irak was. Een van de domste politici die er rondlopen in Nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 InvertedPantsMan

&6 Ik meen me inderdaad nog flarden te herinneren van een dubbelinterview met de heer v. Rossum. Wat een giller was dat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 m44

@6,7 ik heb het daar bewust niet over willen hebben. Is dat misleiding ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 InvertedPantsMan

@8 tenzij je van MIJN BELASTINGCENTEN!!!1! betaald wordt is het mij om het even.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 m44

Oeioei, dan heb ik een probleem…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 m44

Maar ik geloof dat AJB OOK VAN MIJN BELASTINGCENTEN trekt. En dit zaakje riekt. Dit stukje manipuleert ook bij het leven. AJB is hiermee begonnen!!! Ajb.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 David Rietveld

Ik hoor de heer Boekestijn anders niet klagen over zijn fractiegenoot Aptroot, die er als bestuurder van Kliq tientallen miljoenen van ONZE BELASTINGCENTEN doorheen brandde – tegen een ongetijfweld riant tarief, want interim-manager. Of over de BELASTINGCENTEN die de JSF ons kost en de BELASTINGCENTEN die er in dat verband NIET naar het Nederlandse bedrijfsleven gaan. Of de BELASTINGCENTEN die zijn oud-collega Rijpstra NOG STEEDS toucheert omdat hij oneindig wachtgeld voor zichzelf heeft ‘geregeld’. Dat geld gaat nu allemaal rechtstreeks naar Zwitserland. Alsof die ONZE BELASTINGCENTEN nodig hebben!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Maarten

@5,
Nou ja, het is wel het argument waarop Boekestijn zijn hele post berust: hij schaart zich volledig achter het tweede punt, en verwijt het NCDO alleen maar rekening te houden met het eerste punt, zonder hierin zelf de tegenstrijdigheid tussen punt 1 en 2 mee te nemen.
Tuurlijk kiest meneer Boekestijn vanuit ideologisch gemak voor punt 2, maar daarmee is zijn verwijt richting het NCDO net zozeer op hemzelf van toepassing, hij kiest immers net zozeer voor het verdraaien als het NCDO dat doet. Had hijzelf de tegenstrijdigheid als speerpunt gepakt van zijn betoog had het politiek nog interessant overgekomen, nu resteert alleen hypocriet opportunisme.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 m44

@13 Touchee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 pebbe

OS? Olympische Spelen? Open Source?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 parallax

Ongeacht of Arend-Jan gelijk heeft, is hier wel sprake van selectieve verontwaardiging, en dat, geeft toch een zure nasmaak.
Daarnaast is er niets nieuws onder de zon, en heeft het een hoog tabloid-niveau.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Freek

Ik hoop niet dat de overheid wat dan ook gaat baseren op een onderzoek dat niets anders aantoont dan het volstrekte onvermogen van de gemiddelde Nederlander om een weloverwogen mening te hebben over dit thema, gezien de tegenstrijdigheid van de antwoorden. Die mooie kleurenfolder die de heer Boekestijn ontving is al te veel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 jb

Nogal selectief en inspelend op het ‘mijn’ belastinggeld motief. Als dit de argumenten zijn waarmee je het publiek wilt overtuigen, dan vind ik dat erg hol klinken. Hoewel ik het ook toen vaak niet met hem eens was, had Boekestein voor zijn 2e kamerlidmaatschap doorgaans inhoudelijkere, betere en interessantere argumenten.
Pleit dan voor het afschaffen van oninteressante, slecht onderbouwde peilingen onder de bevolking en de productie van onzinnige gekleurde folders. Besteed het geld dat dat kost liever aan ontwikkelingssamenwerking ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 keest

Jiezus, alweer een vvd-er prominent aan het woord gelaten op sargasso, vanwaar al die corpsballenliefde?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Basszje

@15 Dat probleem had ik ook al. Maar van Open Source heeft de VVD nooit gehoord, Olympische spelen leek het ook al niet, dus tja dan maar die andere OS.

@17 Mooie kleurenfolder? nee DURE kleurenfolder. En dat is blijkbaar heel erg want de overheid probeert nooit op dure glossy’s punten door de strot te drukken ( zoals de EU-grondwet of de JSF).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Lord Flasheart

Boekestijn is een zeikerd en selectief verontwaardigd. Dat laat onverlet dat ik mij afvraag wat uberhaupt de meerwaarde is van dat NCDO, zeker als ze geld gaan besteden aan dit soort onderzoekjes.

Maar goed, ik vind dat de Rijksoverheid zich uberhaupt zou moeten onthouden van ontwikkelingssamenwerking. Ik kan prima zelf bepalen aan welke goede doelen ik een bijdrage zou willen geven, zonder dat daar iemand tussen moet gaan zitten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 m44

@21 “Ik kan prima zelf bepalen aan welke goede doelen ik een bijdrage zou willen geven, zonder dat daar iemand tussen moet gaan zitten.”

Hehehe. Nee vriend, dat kun jij net zo min als ik. Jij laat je ook door kleurenfolders in de luren leggen. :P

En “dus” is het goed dat de overheid iets aan OS doet. Als ze dat maar goed doen. En dan heeft AJB natuurlijk wel een minor point gemaakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Lord Flasheart

@22

Dan moet je democratie ook afschaffen.
Wie ben ik om een verantwoorde keuze te maken tussen verschillende partijen die mij met soundbites en wervende verkiezingsflyers proberen te verleiden?

En dan nog: zelfs als de overheid wellicht beter verschillende plannen zou kunnen afwegen, is daarmee nog niet gezegd dat zij daarmee mijn voorkeuren goed weergeven. Wellicht vind ik het belangrijker om te investeren in infrastructuur dan in noodhulp omdat ik denk dat dat op termijn betere kansen geeft aan mensen en dus levens redt. Maar wie zegt dat de overheid dezelfde afweging maakt? En wat geeft hen dan het recht die afweging voor mij te maken? Welk collectief belang is daarmee gediend?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 MvL

Ik vind het hele punt mierenneukerij. AJB heeft een puntje in een rapport gevonden. Hoera! “Schandalige praktijken!” Snel naar Sargasso. Veel ernstiger dan bijvoorbeeld een minister die plannen voor de bouw van kerncentrales verzwijgt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 David Rietveld

@24: natuurlijk niet. Dat was een VVD-minister die handelde in belang van het volk. En de energiemaatschappijen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 m44

@23 Sja, dilemma’s he.

Noodhulp voor Zimbabwe ? Altijd aan Robert Mugabe’s partij geven. Toch gauw kans dat het de inflatie met 1000% terugbrengt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Lord Flasheart

@26

Ik vind het geen dilemma hoor. Ik draag die last graag. En als je dat liever niet doet, moet je maar meedoen aan de postcodeloterij. Die geven het ook terug aan goede doelen, en je hebt nog eens kans op een gratis kaartje voor de Efteling.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 m44

;-)

En toppunt van genot, eventjes vrij van zorgen zijn in de Efteling, wat een mooi land is dat toch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Eric

Eens even kijken, hoe zat het ook weer met de besteding van het budget van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking? Verdonk betaalde de oprotpremies voor immigranten van. Daar mocht zij als VVD’er goede sier mee maken, terwijl ze alleen het geld van een ander zat uit te geven.

Hoeveel van de ontwikkelingssamenwerking wordt besteed aan “opbouw” in Afghanistan waar opbouw voornamelijk een middel is om de slag te winnen in plaats van andersom? Hoe heeft Boekestijn gestemd bij dergelijke bestedingen van gelden voor ontwikkelingssamenwerking?

Boekestijn klaagt graag, maar laat als vanouds een flink stuk van de nuance net zo hard weg als de instelling waar hij over loopt te klagen. Hoofd, boter, pot, ketel, Boekestijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Lord Flasheart

@29

Des te meer reden om het geld voor ontwikkelingssamenwerking weg te halen bij de overheid :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Taco Zip

Slechts 33%? Da’s 3 keer het VVD electoraat!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Kale Kip

En de RVD, wat die allemaal manipuleren aan de publieke opinie. Ook allemaal van onze belastingcenten. Arend-Jan, doe er wat aan!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Antid Oto

Boekesteijn.. Kan die man niet alsnog gedeselecteerd worden. Dank u.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Peter

Kern van de zaak is dat het merendeel van het ontwikkelingsgeld NIET helpt, sterker nog, het maakt die landen kapot. Maar het thema is een speeltje van links waarmee goud geld wordt verdiend in de internationale welzijnssector. Bovendien kan men elkaar op de borst kloppen: wij Linksmensen zijn oke!!!
Dat de Derde Wereld kapot gaat aan die honderdduizenden projectjes (+smeergeld) dat maakt kennelijk niet uit…Want ons is goed…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Opa-Buiswater

Wel eens uitegrekend Arend, wat die hobby van jou in Irak en Afghanistan de belastingbetaler kost? En hoe zat het ook alweer met die massavernietigingswapens? Ik kan er niets aan doen, maar sinds ik die vent op de kijkbuis heb horen vertellen hoe het precies in elkaar stak in irak, kan ik hem met de beste wil van de wereld niet serieus nemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Eric

Peter: misschien moeten de rechtsmensen dan eens hun stokpaardje marktwerking in de praktijk brengen en de handelsbelemmeringen opheffen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Maggi

Vandaag kreeg ik een dure kleurenfolder van de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) in mijn bus.

Ik haak bij dit stukje al direct in de eerste zin af bij het hoogst populistische gebruik van het woord “dure”.

Bron? Mijnheer Boekestijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Joost

Meneer Boekestijn, wat fijn om u hier op Sargasso te treffen. Ik ken u nog uit de tijd dat u iedere avond op het dure publieke omroepkanaal als “deskundige” kwam uitleggen dat ik een naieve, dromerige hippie was die zijn ogen sloot voor de waarheid. Ik liep namelijk mee in de demonstraties tegen de toen nog aanstaande oorlog in Irak. Ik deed dat niet alleen, een behoorlijk aantal andere mensen deden dat. U verweet ons dat onze punten niet duidelijk waren en dat we geen alternatief boden. Niet waar natuurlijk, onze punten waren heel simpel. Wij vermoedden dat Amerika een dubbele agenda had met de oorlog, dat het ze niet ging om de bevrijding van de Irakezen, dat het simpelweg verwijderen van het dictatoriale regime zou leiden tot chaos en dat Amerika er geen blijk van gaf over die chaos te hebben nagedacht, dat het feit dat Amerika internationale oorlogswetten zou gaan overtreden met een unilaterale actie niet veel goeds voorspelde met betrekking tot het verloop van de oorlog. Ook geloofden wij meneer Powell niet op zijn woord toen hij met fotootjes kwam van rijdende massavernietigingswapenfabrieken. U wel, en daarom waren wij naief en u verstandig. Het gekke is dat sinds blijkt dat die demonstrerende mensen op het museumplein in Amsterdam in ongeveer alles gelijk hadden, we u er niet zoveel meer over horen. Gelukkig maar, anders zou u maar in recidieve moeten vervallen, of – erger nog – uw schandalige ongelijk moeten toegeven.

Succes verder met het bestrijden van windmolens als deze!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 m44

@AJ Boekesteijn,

Geloofwaardigheid, we worstelen er allemaal mee.

Is de “Volkspartij voor Vrijheid en Democratie” niet haar eigen tegenpool geworden (1984, het Ministerie van Waarheid)?

Ik moet de eerste zinnige reactie van de VVD nog tegenkomen op b.v. dit recente artikel, maar er zijn er al veel meer geweest.

Men staat verstomd bij de redeneringen van uw Fred Teeven als fractiespecialist ‘vrijheid en democratie’, die het ultracynische “Arbeit macht Frei” keer op keer weten te overtreffen.

/offtopic ? echt niet

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Kaj

Leuk. Mag ik ook eens een column leveren voor Sargasso? Of is dat ook hier alleen voorbehouden aan “BN’ers”?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Maarten

@40,
zie het kopje Gastbijdragen bovenaan de site, of volg deze link: https://sargasso.nl/contact/

 • Vorige discussie