#PS2011 of toch #EK2011?

Vandaag kunnen we weer naar de stembus voor de Provinciale Staten. Op twitter wordt de hashtag #PS2011 gebruikt, maar er wordt – terecht? – vaak opgemerkt dat het misschien beter #EK2011 zou kunnen zijn. Feit is namelijk dat de samenstelling van de Eerste Kamer nog nooit zo belangrijk was als nu met het gedoogkabinet VVD-CDA-PVV. Als zij de meerderheid halen, is een van de grootste obstakels voor het succesvol zijn van deze combinatie weggenomen, als dat niet het geval is dan geeft dat de oppositie een veel betere onderhandelingspositie – als ze zich eensgezind opstellen.

Wij van GC willen graag weten wat u heeft gestemd en waarom. Stemde u wegens de provincie, of toch om de samenstelling van de Eerste Kamer? Wij wachten met spanning op uw commentaar.

 1. 10

  @7

  Best lang over nagedacht. En na dat lange beraad ben ik tot de conclusie gekomen dat de PvdA in de regering uiterst schadelijk voor het land zou zijn. Vervolgens voel ik mij niet dusdanig sterk aangetrokken tot een der partijen dat die mijn onvoorwaardelijke steun mag genieten. Dat bracht mij tot het volgende: de vijand van mij vijand is mijn vriend. Dus dan kom je al snel bij de coalitie uit in deze kwestie. Nu ik de PVV voor tokkies vind, hun kieslijst ook niet geheel openbaar is en het CDA te christelijk is, rest mij slechts een optie: de liberalen. Hierbij ben ik niet uitgegaan van 1 of andere ideologie of dogma, maar heb ik puur gekeken wat het alternatief inhield. Dat alternatief brengt mijns inzien zulke cosmische kosten met zich mee, dat ik graag de club nog een tijdje aan het roerwil hebben staan.

 2. 11

  Dat wordt deze keer de SP. Zowel voor de provincie als landelijk. Vooral omdat we weer in ouderwetse baas-arbeider (of “haves have nots”)tegenstellingen terecht komen. Daar hoort het soort oppositie dat de SP voert tegenover te staan. Het is lang geleden dat ik SP heb gestemd, maar nu is het even nodig.

 3. 13

  Kees Flodder, je redenatie past juist precies bij de tokkies van de PVV.

  Ikzelf op de PvdD. De enige partij die niet geïnteresseerd is in puur economische belangen.

 4. 16

  @10: ik ben meer in je lange beraad geïnteresseerd dan in de vraag hoe je daarna bij de VVD terecht bent gekomen, al ben ik wel oprecht blij, dat je daar uit bent gekomen en niet bij CDA of PVV. Dat is verreweg de meest democratisch gezinde van die drie.

 5. 17

  PvdA, landelijk, allereerste en hopelijk allerlaatste keer, vooral uit oprecht medelijden met Cohen.

  ‘Een kleine beetje openheid.’

  Geef zelf openheid. Wat stemt u?

 6. 19

  @17: GL deze keer, denk ik, als ik nog ga. Hun Afgangistan standpunt kan nog roet in het eten gooien. Daar ben ik nog niet uit. Dan wordt het toch nog D66 of PvdA, of heel misschien SP. Allereerst ga ik kijken of er nog bekenden op een lijst staan, die ik persoonlijk ken en vertrouw.

  Ik doelde eigenlijk op de openheid die de partijen naar alle kiezers toe geven, maar ik geef toe, dat dat ook gemakkelijk verkeerd begrepen kon worden. Ik hoef niet per se te weten wat iedereen afzonderlijk stemt, maar ik verwacht van deelnemers aan de verkiezingen wel dat ze open kaart spelen over de zaken die we kunnen controleren. Liegen doen Verkiezingsbeloftes breken ze allemaal al meer dan genoeg.

  @18: weer heerlijk lang over nagedacht? Genuanceerd, fatsoenlijk, opgeleid en rechts?

 7. 20

  Groenlinks en vooral om provinciale redenen. Ik heb zelfs meerdere verkiezingsprogramma’s doorgelezen; dat vind ik altijd toch mijn burgelijke plicht.

  Maar daarbij moet ik wel toegeven dat ik voor de eerste keer erg twijfelde over D66, omdat die een heel helder (en inhoudelijk goed, maar vrijwel gelijk aan GL) programma hadden. Uiteindelijk toch GL uit steun voor Jolanda Sap, toch haar vuurdoop dit. Dus ook ik ben wel door de landelijke politiek beinvloed.

 8. 21

  GroenLinks. Voor de Eerste Kamer, maar daar kwam ik bij de Stemwijzer toch ook op uit voor Zuid-Holland, omdat alle belangrijke thema’s hier ongeveer milieu betreffen: kolencentrales op de Maasvlakte, uitbreiding glastuinbouw Westland, extra wegen.

 9. 22

  @18 bis: heb je trouwens nog wat info over je lange beraad, of ben je uitgegaan van de stelling “dat de PvdA in de regering uiterst schadelijk voor het land zou zijn”, en zonder bijvoorbeeld na te denken over de schade, die regeren met gedoogsteun en dat die van de PVV komt, voor ons land brengt?

  Of denk je, dat Angela Merkel het ons bijvoorbeeld in dank af neemt, dat Wilders zegt, dat zij zich niet met de Nederlandse politiek mag bemoeien, maar dat hij zich vlak daarna wel met de Duitse politiek bemoeit? Wij hier in Nederland zijn er al wel aan gewend, dat die man alleen voor zijn eigen vrijheid van meningsuiting vecht, en die van anderen alleen wil beschermen, als die met zijn eigen mening overeen komt, maar in het buitenland benoemen ze hem gewoon nog met termen, die hier in Nederland in ons nieuwe politiek correcte klimaat steeds aan worden gevochten.

  Maar laat ik nu maar even ophouden met te bedenken, wat je lange beraad wellicht allemaal op heeft geleverd. Dat kun je ons ook zelf vertellen.