Politiek Kwartier | Schuldenstelsel

Foto: copyright ok. Gecheckt 09-02-2022
Serie: ,

COLUMN - Het akkoord over het sociaal leenstelsel heeft meer nadelen dan voordelen. Maar klaarblijkelijk had van Ojik behoefte aan zijn eigen ‘Kunduz’.

Van Ojik heeft wat uit te leggen. Deze week tekende hij een akkoord waarmee de gemiddelde studieschuld met 15.000 euro wordt ophoogt. Volgens hem wordt het stelsel er eerlijker op.

Toegegeven, sommige zaken in het plan zijn goed verdedigbaar. Het maximale percentage van het loon dat verplicht afbetaald wordt ligt flink lager, en mensen met een laag inkomen worden bij het afbetalen meer ontzien dan nu het geval is. Inderdaad een forse verbetering ten opzichte van de situatie nu.

Verder is het natuurlijk leuk dat er wat extra OV-kaarten worden uitgedeeld.

Maar dat was het dan ook wel.

De hogere aanvullende beurs voor kinderen van ouders met een laag inkomen die GroenLinks bedongen heeft lijkt leuk, maar netto gaan deze studenten er toch op achteruit. Daarbij heeft iemand met rijke ouders die weigeren te betalen aan de studie daar niks aan.

GroenLinks verdedigt haar actie met het argument dat met de huidige basisbeurs ook mensen met lage inkomens meebetalen aan de studie van mensen die daardoor later veel verdienen. Zij noemt dat onnodig en oneerlijk.

Een onzinargument. Zo kan alles wat uit de belastingen gefinancierd wordt wel worden afgedaan als diefstal van degene die er niet rechtstreeks van profiteren. Daarbij hebben we nog altijd een progressief belastingstelsel.

Of de vrees dat het sociaal leenstelsel studenten afschrikt bewaarheid wordt zullen we moeten afwachten. Maar de hele maatschappij heeft baat bij goed opgeleide professionals. Natuurlijk mogen mensen die dankzij hun studie veel verdienen hier ook zelf voor betalen. Maar dit kan prima via de belastingen.

Jonge mensen nog voor ze aan het werk zijn opzadelen met een zware schuldenlast is echter buitengewoon ongezond. Als we iets sinds 2008 hadden moeten leren, is het dat de kredietcultuur dodelijk is.

Los daarvan blijft er op ons toch al veel te ingewikkelde sociale stelsel een extra administratie die alleen maar groeit.

De studiefinanciering was door eindeloze bezuinigingen en hervormingen al knap waardeloos geworden, maar wordt er weer niet beter op. In een werkelijk laagdrempelig en eerlijk stelsel kreeg iedereen, ongeacht de beurs van zijn of haar ouders, tijdens zijn of haar leven het recht om het equivalent van vier jaar bijstandsniveau te ‘verdienen’ met het halen van studiepunten, volledig gefinancierd door de belastingen. Geen leningen, geen leeftijdsgrenzen. Laagdrempelig, eerlijk en flexibel.

Daar raken we verder en verder vanaf. De opstelling van GroenLinks is daarbij opmerkelijk. Eindelijk weer opklimmend na het Kunduz-Dibi-Sap debacle kiest GroenLinks om juist met dit punt weer politiek te gaan bedrijven. Vreemd, want het leenstelsel was zeker geen kernpunt voor GroenLinks. Tijdens het congres waarop het partijprogramma werd behandeld was er felle oppositie tegen. Ook de jongerenorganisatie van GroenLinks nam er afstand van.

Resultaat? Studenten zijn woedend, en voor andere oppositiepartijen is het makkelijk prijsschieten.

Het lijkt verdacht veel op hoe GroenLinks er destijds met de missie naar Kunduz werd ingeluisd. De politietrainingsmissie kwam op een voorstel van GroenLinks om iets leuks-naïefs voor Afghanistan te doen. Dat deze missie niet zou brengen wat bedoeld was zag iedere leek toen het concreet werd ook wel. GroenLinks eiste daarop garanties. Het voorstel werd verregaand aangepast, maar werd er bepaald niet geloofwaardiger op.

Tenenkrommend om te zien hoe deze partij blijkbaar weinig tot niets van haar eigen blunders heeft geleerd.

Reacties (34)

#1 McLovin

En ga astublieft de frase “verantwoordelijkheid nemen” gebruiken…..

 • Volgende discussie
#2 Djools

We blijven toch die kruideniersmentaliteit houden en willen liever de laagste prijs dan het beste product (en nu maar wachten tot iemand schrijft dat het om het beste product tegen de laagste prijs gaat).

Wat GL betreft: telkens als de partij denkt mee te moeten doen om relevant te zijn, eindigen ze in opportunisme. Met dat opportunisme onderscheiden ze zich niet echt van andere opportunistische partijen. GL is veel relevanter als ze principieel blijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Derpjan

@0

“Natuurlijk mogen mensen die dankzij hun studie veel verdienen hier ook zelf voor betalen. Maar dit kan prima via de belastingen.”

Dat is eigenlijk het belangrijkste wat er te zeggen valt.

@2

GL zou er gewoon beter aan doen als ze akkoorden sluiten om iets voor elkaar te krijgen ipv. akkoorden te sluiten om akkoorden te sluiten (wat was nou het nut van dat de Kunduz-missie absoluut geen militaire missie mocht zijn of van een leenstelsel dat nog steeds even veel bezuinigd als het eerdere leenstelsel maar het gewoon slinkser doet?)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Letaupe

Als je in 15 jaar geen 30.000 euro kan aflossen zou ik niet aan die studie beginnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Reinaert

Een (begrensd) studieloon zou veel rechtvaardiger zijn.
Een land heeft baat bij hoog opgeleiden. Dat is goed voor het BNP. Dat is goed voor de welvaart en het welzijn. Dat is goed voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat.
En als je dan uiteindelijk geld gaat verdienen, dan betaal je de investering in jou terug, via de belastingen.
Zoiets heet solidariteit.
Zoiets kan je zien als slim managen.
Hier gaat het om een ikke, ikke maatregel die Groen Links als eerlijk verkoopt en dat is oliiedom.
D’66 een onderwijspartij: een lachertje.
En over de PVVDA zwijg ik maar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Vilseledd

@5: Een land heeft geen baat bij veel hoogopgeleiden, maar bij een gebalanceerde verdeling van hoogopgeleide, middelbaar opgeleide en laagopgeleide mensen. In Nederland zijn we het optimale punt mijns inziens al lang gepasseerd, waarbij een op de drie werknemers manager, coördinator of coach lijkt te zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Derpjan

@4

Dan zou ik als ik jou was maar heel hard gaan lobbyen voor hogere salarissen voor verplegend personeel als je wilt dat die er straks nog zijn… De hogere studieschuld knelt ontzettend voor een aantal beroepen die we toch graag willen behouden maar waarin de werknemers nauwelijks kunnen onderhandelen over hoger loon en/of dat hogere loon uiteindelijk toch door de belastingbetaler zou moeten worden opgehoest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Reinaert

Als je maximaal leent omdat je op kamers woont, je ouders wel maar bescheiden kunnen bijdragen, dan zit je na 5 jaar (en dan ben je snel met studeren) al gauw op € 50.000 schuld.
Een schuld die geen 15 jaar maar 35 jaar kan blijven bestaan!
Als dat geen drempel is dan weet ik het niet meer.
Studeren wordt echt weer voor de 1%.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Djools

@3: Misschien zijn ze wel gewoon erg slecht in het sluiten van goede akkoorden. De partij zou meer invloed hebben als ze zich weer beperken tot de rol die ze voorheen speelden: geweten van progressief Nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Derpjan

@6

De economie zou nog steeds kunnen groeien door het aantal studerenden gelijk te houden of zelfs te laten stijgen maar minder studenten coach of manager en meer studenten ingenieur of wetenschapper te laten worden. Het optimale punt hebben we niet bereikt en dat punt schuift ook steeds op vanwege automatisering.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Reinaert

@6: Dat er een wildgroei is in managementfuncties, is zeker waar.
Dat er een goede verdeling is over zinvolle opleidingen is zeker nastrevenswaardig.
Maar dat is niet het doel van het leenstelsel: dat is bezuinigen. En deze bezuiniging als winst presenteren is kul.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Klokwerk

@V: Alsof je als je van de universiteit af komt alleen nog maar managementfuncties kan uitvoeren en ongeschikt wordt voor alle andere banen. Ik verzet me ook zeer tegen de mode dat studies afgestemd zouden moeten zijn op de arbeidsmarkt. Die arbeidsmarkt fluctueert sowieso sterk en wanneer mensen worden opgeleid voor ‘een vak’ leren ze kennis die na tien jaar alweer verouderd is. Een universitaire opleiding (en ook een HBO-opleiding) hoort mensen breed op te leiden, dus niet voor één beroep, maar deuren open te zetten voor vele beroepen. Belangrijker dan de kennis is het aanleren van wetenschappelijke vaardigheden, kritisch nadenken, logisch redeneren, goed en gericht zoeken, hoe je daarnaast het meest efficiënt ongericht kan zoeken, het opstellen van een onderzoek, een rapport, het schrijven van een scriptie, buiten de kaders denken.

Kijkend naar mezelf: ik heb geen enkele dag in mijn leven ooit een beroep uitgeoefend waar ik officieel voor opgeleid ben, maar iedere dag van mijn werkzame en privébestaan heb ik de vaardigheden die ik als student heb leren ontwikkelen toegepast.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Derpjan

@12

In een tijd waarin 50% van de jongeren naar het HBO of WO gaat en dit met miljarden gesubsidieerd wordt kun je moeilijk nog stellen dat dat niet gewoon voor het grootste gedeelte gaat om het opleiden van mensen richting de arbeidsmarkt. Heel veel studies hebben ook helemaal geen potentie om aan academische wetenschap te doen, en hebben die ook nooit gehad, ze daarnaartoe omvormen heeft ook geen zin omdat ze meestal wel een broertje hebben dat wel academisch is (bv. biomedische wetenschappen voor geneeskunde of natuurkunde voor elektrotechniek) en alsof 50% van de jongeren de wens heeft om academicus of breed opgeleide freelancer te worden… Als je wilt vasthouden aan de universiteit als academisch intellectueel bolwerk moet je de meeste studenten en studies van de universiteit weghalen en onderbrengen bij het HBO of wat je dan wel vindt passen bij een beroepsopleiding.

“Kijkend naar mezelf: ik heb geen enkele dag in mijn leven ooit een beroep uitgeoefend waar ik officieel voor opgeleid ben, maar iedere dag van mijn werkzame en privébestaan heb ik de vaardigheden die ik als student heb leren ontwikkelen toegepast.”

Dan ben je toch al breed opgeleid en zit dat dus goed? Maar het is gevaarlijk om jezelf als voorbeeld te nemen, dat deden al die Amerikaanse ouders ook: “als je maar studeert krijg je zeldzame kritische analytische vaardigheden, dus ga maar lekker antropologie studeren als je dat leuk vindt, die torenhoge studieschuld is het waard” en toen nam het aantal afgestudeerden explosief toe en waren die “kritische analytische vaardigheden” helemaal niet zo zeldzaam meer, moest er ook nog eens geconcurreerd worden met buitenlanders en werd studeren ook nog eens duurder. het rendement op een gemiddelde studie is sterk afgenomen, zowel in de VS als in Europa, je moet nu dus echt meer aandacht aan studiekeuze besteden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Klokwerk

” en alsof 50% van de jongeren de wens heeft om academicus of breed opgeleide freelancer te worden… ”

Mijn punt is juist dat je die studie voor wel meer dingen gebruikt dan alleen voor academicus of “breed opgeleide freelancer”. Als ik om mij heen kijk dan zie ik dat de meeste mensen die ik vanuit mijn studententijd ken iets heel anders doen dan waar ze voor zijn opgeleid. Toch zijn ze doorgaans bepaald niet slecht terecht gekomen.

Het alternatief wat ik tussendoor in de column voorstel zou echter wat mij betreft ook van toepassing mogen zijn op aanvullende beroepsopleidingen en cursussen. Een leven lang leren stimuleren is prima. Maar als het goed is leer je op de universiteit dus hoe je dat ook zelf kan doen.

Dat is zelfs nuttig voor mensen die na hun opleiding gaan ‘moederen’, wat Bussemaker weggegooid geld noemt. (Maar die heeft kennelijk zo slecht geleerd dat ze niet eens weet dat kinderen niet een heel volwassen leven klein blijven.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Derpjan

@14

“Als ik om mij heen kijk dan zie ik dat de meeste mensen die ik vanuit mijn studententijd ken iets heel anders doen dan waar ze voor zijn opgeleid. Toch zijn ze doorgaans bepaald niet slecht terecht gekomen.”

Het gaat er niet omdat ze goed terecht zijn gekomen, het gaat erom of ze veel slechter terecht waren gekomen met een andere opleiding of zelfs zonder tertiare opleiding en of het zo makkelijk voor ze was geweest als toen een groter percentage van de jongeren had gestudeerd en studeren ook nog eens duurder was geweest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Klokwerk

Ik heb gestudeerd in de jaren 90 dus die laatste vraag is niet relevant en op die eerste vraag: ik durf te stellen van wel ja.

Daarbij gebruik je academische kennis voor meer dan alleen werk. Ik weet dat het heel onpopulair is te stellen maar er is meer in het leven, en er zijn ook meer waardevolle dingen in deze samenleving dan alleen die waarvoor betaald wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Derpjan

@16

In de jaren ’90 studeerden minder mensen en was het goedkoper.

Als je algemene vorming zo belangrijk vindt (ook wanneer het niet de baankansen vergroot) zou je het moeten uitbreiden naar de hele bevolking, dus ook het MBO.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Derpjan

@Klokwerk

Ik denk trouwens dat je de betrokkenheid van studenten overschat. De accountant van nu die gewoon z’n kinderen wilt zien opgroeien en genieten van een voetbalwedstrijd is de geestelijke nazaat van de schoenmaker van weleer die gewoon z’n kinderen wilde zien opgroeien en genieten van een boogschutterswedstrijd, beiden geven niet veel om algemene vorming die niet te maken heeft met hun werk of hun hobby’s, beiden hebben ook geen speciale passie voor hun werk, het is alleen zo dat er nu meer behoefte is aan accountants dan schoenmakers waar dat vroeger omgekeerd was. Dat is gewoon wat je onvermijdelijk krijgt wanneer 50% van de mensen studeert, is ook helemaal niets mis mee, het is gewoon technologische vooruitgang. Als je de maatschappij of individuele studenten extra kosten wilt opleggen voor het ontwikkelen van algemene vaardigheden die niets met hun werk of hobby’s te maken hebben dan moet je zeker weten dat er een meerderheid achter staat en dat is in de praktijk niet zo denk ik. De studenten die studeren om niet te hoeven werken gedurende die tijd of bang zijn dat er anders op ze wordt neergekeken door vrienden of familie of puur om “een diploma” te hebben of die gewoon kiezen voor een goede baankans zijn samen echt geen kleine minderheid maar eerder een meerderheid, dat hoort gewoon bij een maatschappij waar 50% studeert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Vilseledd

“Iedereen gaat erop vooruit met dit leenstelsel,” zegt ze ook. Waarom dan cohortbeleid voeren en de zittende studenten al niet van de ‘zegeningen’ van dit leenstelsel laten genieten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Jos van Dijk

Is de opstelling van GroenLinks nou echt zo ‘vreemd’ of ‘opmerkelijk’? Het leenstelsel is onderdeel van het programma waar de partij in 2012 de verkiezingen mee in ging. GroenLinks zou geen knip voor de neus waard zijn als de partij de kans laat liggen om vanuit de oppositie het regeringsbeleid in de richting van het eigen programma bij te stellen. De kiezers van Van Ojik c.s. hebben hun stem neem ik aan niet gegeven om hem alleen vanuit de zijlijn te laten roepen dat het niet deugt.
Het argument dat mensen met lage inkomens meebetalen aan de studie van mensen later veel verdienen vind ik vanwege de progressieve belasting ook niet zo sterk. Maar de resultaten van het onderhandelingsproces (waar trouwens ook D66 aan mee heeft gewerkt) zijn alles bij elkaar toch niet zo slecht als hierboven wordt beweerd. Er blijft een beurs voor lagere inkomens, de OV-jaarkaart blijft, afbetalen begint bij het minimumloon, er is een mogelijkheid te pauzeren bij het aflossen (als het even tegenzit).
Het slechtste argument tegen het nieuwe stelsel is dat het niet voorziet in een beurs voor kinderen van rijke ouders die weigeren te betalen. Moet daar de belastingbetaler dan voor opdraaien?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 nome

Kan me niet aan de indruk onttrekken, dat academici met een managementfunctie nooit zullen toegeven dat ze behoren tot een groeiend legioen van zuigende kostenopdrijvers, waaraan iedereen een hekel heeft, maar die wel met de kas weglopen.

Zoiets schrijven levert doorgaans wat minnetjes op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Klokwerk

@DJ:
“Als je algemene vorming zo belangrijk vindt (ook wanneer het niet de baankansen vergroot) zou je het moeten uitbreiden naar de hele bevolking, dus ook het MBO.”

De academische vorming die ik beschrijf op het MBO bieden? Makes no sense to me.

“Als je de maatschappij of individuele studenten extra kosten wilt opleggen voor het ontwikkelen van algemene vaardigheden die niets met hun werk of hobby’s te maken hebben dan moet je zeker weten dat er een meerderheid achter staat en dat is in de praktijk niet zo denk ik.”

Nou, als er genoeg mensen van profiteren is er ook sneller een meerderheid voor. Daarbij moet de meerderheid dan maar inzien dat in een kenniseconomie met een steeds veranderlijker arbeidsmarkt bepaalde kennis nu eenmaal nodig is om mensen niet alleen aan het werk te krijgen, maar ze ook aan het werk te houden.

En mensen die niet gemotiveerd zijn en hun studiepunten wel halen steken er kennelijk genoeg van op. Dat ze daar later pas de voordelen van inzien, dat is dan bijzaak. Als ze die punten niet verdienen, krijgen ze ook in mijn visie geen beurs.

“Het leenstelsel is onderdeel van het programma waar de partij in 2012 de verkiezingen mee in ging.”

Dit punt was bij aanname al intern omstreden. Daarna raakte de partij in een ongekende crisis, waarna Bram probeerde GL haar ‘sociale gezicht’ weer terug te laten vinden.

Ja, ik vind het een vreemde zet.

“Er blijft een beurs voor lagere inkomens”

Die wordt fors lager.

“Het slechtste argument tegen het nieuwe stelsel is dat het niet voorziet in een beurs voor kinderen van rijke ouders die weigeren te betalen. Moet daar de belastingbetaler dan voor opdraaien?”

Natuurlijk wel. Dat zijn gewoon arme mensen. Die kinderen zijn geen wormvormig aanhangsel van hun ouders. Rijk worden ze evt pas als ze zelf werken of hun ouders hun graf in verdwijnen.

En tenslotte: mocht er nu echt teveel gestudeerd worden, dan is een financiële drempel wel het allerslechtste selectiecriterium dat we kunnen hanteren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Klokwerk

@Nome: Van mij niet hoor. Want het klopt natuurlijk gewoon. Maar het ‘academicus-zijn’ lijkt me daarvan niet het probleem. Tenslotte zijn er ook heel veel academici die zich daar niet schuldig aan maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Djools

@20: In het verkiezingsprogramma waren – begrijpelijk – nauwelijks details ingevuld. Wat er wel in stond:
a. lenen tegen gunstige voorwaarden,
b. collegegeld omlaag,
c. hogere aanvullende beurs,
d. terugbetalen naar draagkracht.

Ad a: Niet gerealiseerd. Max. 35 jaar lang terugbetalen kan ik geen gunstige voorwaarde noemen. Als je de middelen niet hebt zit je tot je 60ste af te lossen. Dat is zot. Menig delict kent een korte verjaringstermijn.
Ad b: Niet gerealiseerd.
Ad c: Voor een beperkte groep gerealiseerd (hetgeen niet onredelijk is) maar daar staat de verslechtering van het wegvallen van de 15 jaarsregeling tegenover.
Ad d: Niet gerealiseerd want dat was er al.

Ik zie niet dat dit resultaat de achterban tevreden stemt. Een opleidingsschuld die het hele arbeidszame leven door loopt terwijl mensen itt vroeger veel vaker van carrierepad wisselen is aan mij niet te verkopen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 nn

zolang studenten minder krijgen dan mensen in de bijstand (de toekomst van nederland met eens schuld, de werkelozen zonder schuld..?)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Derpjan

@22

“De academische vorming die ik beschrijf op het MBO bieden? Makes no sense to me.”

Je vertrouwt dat 50% van de bevolking ermee overweg kan en wil en de HBO’s het zouden kunnen bieden, waarom is het dan zo’n grote stap om het uit te breiden naar het MBO? Er is flink wat niveau-overlap tussen MBO 4 en HBO (ook tussen HBO en WO trouwens).

“Daarbij moet de meerderheid dan maar inzien dat in een kenniseconomie met een steeds veranderlijker arbeidsmarkt bepaalde kennis nu eenmaal nodig is om mensen niet alleen aan het werk te krijgen, maar ze ook aan het werk te houden.”

Jij had het over vorming die niet economisch gericht is ( @16 ), dan gaat bovenstaand argument niet op.

“En mensen die niet gemotiveerd zijn en hun studiepunten wel halen steken er kennelijk genoeg van op.”

En wie zegt dat 50 of 100% van de bevolking dat in zich heeft?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Lunarts

Groen Links is totaal niet belangrijk, het gaat om de studiefinanciering die er aan komt. Ik snap de commotie wel maar:
Ik heb destijds een studieschuld van 36.000 gulden opgebouwd en alles moest worden terug betaald en dat heb ik gedaan.
Was toen heel gewoon en niemand piepte er over.
En ik kom uit een arm gezin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Klokwerk

“waarom is het dan zo’n grote stap om het uit te breiden naar het MBO?”

Nou, omdat ik het zinloos vind om mensen eerst van een opleiding weg te trappen en het dan aan te bieden op de opleiding waar ze naartoe getrapt worden.

Het MBO is een middelbare beroepsopleiding. Laten we dat zo houden. Er zijn namelijk ook mensen die academische vaardigheden helemaal niet willen en of kunnen aanleren en die een gewone beroepsopleiding veel beter past.

Ik vind overigens ook dat het HBO een beroepsopleiding zou moeten blijven, en een academische opleiding niet. Ik zie het nut wel van een scheiding en zie niet in waarom die opleidingen naar elkaar toe zouden moeten groeien.

“Jij had het over vorming die niet economisch gericht is”
Nee, ik had het over vorming die niet naar de economische waan van de dag of een specifieke baan gericht is. Ik stel wel degelijk dat vorming die dat niet doet uiteindelijk economisch rendabel is. Wellicht meer rendabel zelfs.

“En wie zegt dat 50 of 100% van de bevolking dat in zich heeft?”

Ik niet hoor. Laten ze dat maar bewijzen. Wat ik enkel zeg is dat de drempel om te proberen om studiepunten op academisch niveau te halen in ieder geval niet financieel moet zijn. Dat is precies de verkeerde prikkel. Het selectiecriterium hoort prestatie te zijn. Die drempel is wellicht te laag.

@Lunarts: Iemand uit een arm gezien die nu gaat studeren en binnen vier jaar klaar is kweekt in het komende stelsel een schuld van minstens hetzelfde bedrag in euro’s.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Lunarts

@28:
Gezien de inflatie (jaar 2000 biertje 3,5 gulden nu 3,5 euro) zou mijn studieschuld (1981) nu zo maar 38.000 euro (of meer) kunnen zijn.
Dat klopt als een bus.
Het punt is wel dat de bedenkers van dit gedoe zelf 6-10 jaar over hun studie hebben gedaan. Mark Rutte 8 jaar als ik het goed begrijp.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Herman

Als GroenLinkser heb ik totaal geen moeite met dit pakket. Natuurlijk levert dit enige frictie op binnen GroenLinks, maar het leenstelsel was onderdeel van het verkiezingsprogramma met een groot aantal voorwaarden. Het lijkt erop dat aan het overgrote deel van die voorwaarden is voldaan. Dan is het logisch om akkoord te gaan.

Los daarvan speelt dit dossier zo zoetjes aan ook alweer een jaartje of tien. Het is goed dat er nu knopen lijken te zijn doorgehakt. Tien jaar lang stilstand is over het algemeen ook niet goed voor een land.

Dit akkoord gaat de meeste studenten inderdaad hard in de portemonnee raken, maar het overgrote deel van de studenten zal het later kunnen betalen. Daarbij is het zoals de auteur terecht stelt vooruitgang dat het maximale percentage van het inkomen dat aan een studieschuld moet worden uitgegeven fors naar beneden gaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Klokwerk

De horecaprijzen zijn wel de slechtste graadmeter voor de inflatie (hoewel iedereen in onze samenleving kennelijk vooral in bier denkt zijn met name de accijnzen voor alcohol nogal omhoog gegaan, evenals de eisen aan veiligheid van horeca-instellingen).

Maar los daarvan, hoog of laag, ben ik sowieso tegen een schuldensamenleving. Je geld meteen verdienen, met werk of met studiepunten, dat lijkt me een veel gezonder uitgangspunt. En geld terughalen van mensen die profiteren kan het best via belastingen, in plaats van dat we er nog tienduizend regelingen (en administraties) naast bedenken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Michel

Een van de voorbeelden van het verraad van links. Ze zijn de nuttige sukkels van rechts, Groen Links ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Klokwerk

En dan hier de petitie: ook voor GroenLinksers en D66’ers niet verboden te tekenen.

http://petities.nl/petitie/stop-het-leenstelsel

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Derpjan

@28

“Nee, ik had het over vorming die niet naar de economische waan van de dag of een specifieke baan gericht is. Ik stel wel degelijk dat vorming die dat niet doet uiteindelijk economisch rendabel is. Wellicht meer rendabel zelfs.”

Er zijn heel wat vaardigheden die tijdloos zijn en ook gewoon aantoonbaar aansluiten bij de huidige arbeidsmarkt. Statistiek is zo’n voorbeeld (als ik zie dat je bij sociologie niet eens Bayesiaanse statistiek krijgt twijfel ik toch ernstig aan het idee dat een universitair diploma uberhaupt je kritische analytische vaardigheden verheft boven die van de eerste de beste boerenpummel), evenals ICT-vaardigheden en onderhandelen. Dit zijn ook dingen die best met iedereen gedeeld kunnen worden. Wellicht op een lager niveau bij sommigen, maar laten we niet doen alsof je een genie moet zijn om op de universiteit te kunnen meedraaien (ik heb een keertje een examen voor een geschiedenis vak erbij gedaan voor de studiepunten: ben bij geen enkel college geweest en heb na 2 middagen studeren een 7,5 gehaald).

“Het selectiecriterium hoort prestatie te zijn. Die drempel is wellicht te laag.”

Daar ontmoeten we elkaar misschien: als je geen beroepsopleidingen op de universiteit wilt moet je de toelatingsdrempel verhogen (vooral bij alfa studies) en tegelijkertijd nieuwe studies creeren op het HBO want de kennis is wel gewoon nodig op de arbeidsmarkt terwijl het absoluut niet economisch rendabel zou zijn om een puur academische universiteit met ook maar de helft van het huidige universitaire studentenaantal te subsidieren (vele duizenden werkloze antroplogen, kunsthistorici, etc… zouden het gevolg zijn.) Overigens zijn de oerstudies geneeskunde en rechten altijd beroepsopleidingen geweest dus de universiteit was nooit een puur academisch bolwerk.

Voor de goede orde: ik ben ook tegen het leenstelsel (er is immers al een progressief belastingstelsel) maar moet constateren dat het er in hoge mate is gekomen omdat de tegenstanders precies de verkeerde argumenten hebben gebruikt om een publiek dat niet heeft gestudeerd te overtuigen: teveel hoogleraars-kindjes die het woord voerden bij de protesten (het andere deel is wat men “de politieke realiteit” noemt, oftewel dat de samenleving is vergrijsd en dus minder zin heeft te bezuinigen op andere dingen dan onderwijs).

 • Vorige discussie