Politiek Kwartier | Allah is een lul

Foto: copyright ok. Gecheckt 09-02-2022
Serie: ,

COLUMN - Waarin Klokwerk nog niet overtuigd is van een lul als oppergod.

“Je hoeft zeker niet na te denken over je onderwerp morgen? Wat ga je erover zeggen?”

De vriend die dit gisteren aan mij vroeg is cartoonist, en woont in Frankrijk. Dus van hem snapte ik die vraag wel. Ook snapte ik zijn verbazing toen ik zei dat ik overwoog om ‘er’ misschien wel helemaal niks over te zeggen. De reden? Terrorisme is een schreeuw om aandacht. Ik heb geen zin ze die aandacht te geven.

Maar, pareerde de vriend, het probleem daarmee is dat het niet opvalt. Met al dat mediageweld van de laatste dagen scheelt het daarbij natuurlijk niets als jij in je eentje die terroristen gaat zitten doodzwijgen.

Dat is inderdaad een paradox. Sowieso stuit ik slechts op paradoxen als ik nadenk over zoiets als moslimterrorisme.

Het geloof in een opperwezen, dat én oppermachtig én alwetend is, maar toch ontevreden en wraakzuchtig? Het komt nogal tegenstrijdig over.

Een probleem met alle oudtestamentische godsdiensten overigens. De eerste Christenen kenden een stroming, de Gnosis, die dit oploste door te stellen dat de Vader van Jezus nooit dezelfde kon zijn als die lul van dat oude testament. Zij predikten vergeving en zelfonderzoek, in plaats van onderwerping aan wetten en het volgen van een autoriteit.

Helaas is die stroming destijds door de andere Christenen vakkundig uitgeroeid. Shit happens.

Enfin, de vriend had wat suggesties. Hij stoorde zich bijvoorbeeld aan de zwarte cartoons met #jesuischarlie die gisteren in alle franse dagbladen stonden. Daar hadden volgens hem juist de gewraakte Cartoons van de Charlies moeten staan.

Maar, wil je dan dat ik een column schrijf met als titel ‘Allah is een lul’, vroeg ik? Beledig hun God omdat het moet?

Ook dat zou de terroristen eigenlijk teveel eer zijn. Rob Wijnberg stelt dat terroristen een eerlijke rechtsgang en een stille tocht vrezen. Maar dat is volgens mij niet waar. Ze vrezen onopgemerkt te blijven, er niet toe te doen.

Een verschrikkelijke aanslag als die van eergisteren kan en wil ik niet bagatelliseren. Het is een groot onrecht, een groot verdriet. Al mijn medeleven gaat uit naar de nabestaanden.

Maar moeten wij nu bang gaan zijn?

Moslimfundamentalisme is vrij wijd verspreid, maar gelukkig sympathiseert maar een fractie van de moslims met terrorisme. Fundamentalisme en terrorisme liggen kennelijk nogal ver uit elkaar.

Toch valt terrorisme niet uit te sluiten. Maar dat geldt ook voor kanker, verkeersongelukken en blikseminslagen. En al die verschijnselen zijn uiteindelijk veel bedreigender dan terroristen. Geen daarvan zorgt er echter voor dat we als angsthazen door het leven gaan.

Waarom terrorisme dan wel?

Mijn angst is de angst voor de reactie van mensen die zich mee laten slepen door de waan die terrorisme kweekt.

In 2001 gaven we de verkeerde reactie. Oorlogen die de onveiligheid vergrootten en niets dan ellende hebben gebracht. Luchthavens die vergeven zijn van controles waarvan het nut zeer twijfelachtig is. Onze privacy wordt steeds verder te grabbel gegooid, en politici beschouwen de mensenrechten meer en meer als een obstakel, in plaats van datgene waar het ons nu juist om te doen is.

En tenslotte de zich alsmaar voortslepende discussie over de ‘islam’, waarin vooral anti-islamisten fanatiek betogen dat de meest radicale lezing de juiste zou zijn.

Ja, zo krijgen terroristen wel heel makkelijk waar voor hun geld.

Reacties (62)

#1 Bas van Stapelberg

Wel met je eens. We hebben met het westen nog wel meer fouten gemaakt hoor. Wat dacht je van het in het zadel houden van de koninklijke familie uit Saoedi Arabië. Toch hoofdsponsor nummer 1 wat betreft fundamentalisme. Koning Hassan van Marokko de grootste drugshandelaar van Afrika. Erdogan het politiek hoofd van de Turkse maffia. Ze worden allemaal vol egards ontvangen in Europa. En je slaat de spijker op zijn kop wat betreft privacy wetgeving, want wat zal Ivo weer smullen om alles zonder problemen nog verder op te rekken. Inderdaad- geen aandacht geven is het beste wapen.

 • Volgende discussie
#2 Cerridwen

Mijn angst is de angst voor de reactie van mensen die zich mee laten slepen door de waan die terrorisme kweekt.

Dit lijkt me een grove misvatting.

Het wijst niet extremistische moslims als gevaar aan, maar ‘rechts’, terwijl het toch echt de eersten zijn die nu al zeker 15 onschuldige doden op hun geweten hebben in 3 dagen tijd.

Bij de Breikvik aanslag was er een stuk minder terughoudendheid om primair te reageren en extreem-rechts als schuldige aan te wijzen.

Ondertussen neem je dan de terroristen niet serieus. IS heeft een uiterst compromisloze gewelddadige ideologie waaraan ze uiteindelijk de hele wereld willen onderwerpen (hoe onuitvoerbaar dit idee ook is). Te beginnen met de Islamitische wereld, maar uiteindelijk maakt het ze niet uit waar ze de strijd leveren.

Ondertussen richten ze wel degelijk veel schade aan. En die schade is niet alleen indirect, zoals de backlash tegen alle moslims of vergroten van het veiligheidsapparaat. Die schade is wel degelijk ook direct: in de vorm van mensenlevens, in de vorm van het verspreiden van angst, in de vorm van het beknotten van de persvrijheid (uiteraard gaan journalisten aan zelfcensuur doen. De meesten zijn niet suïcidaal), in de vorm van het vernietigen van islamitische gemeenschappen.

Wil je de backlash waar links zo bang voor is voorkomen, dan zul je toch eerst het probleem serieus moeten nemen. Gelukkig is er in Nederland een Aboutaleb die dat begrijpt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Klokwerk

@Bas (@1): Goede aanvullingen natuurlijk.

@Cerridwen (@2): Waarom is het een ‘grove misvatting’ om bang te zijn voor de reacties van de zittende politiek, en niet voor terrorisme? De eersten hebben direct invloed op mijn leven, de laatsten niet.

Ik zelf ben zelf voor het ingrijpen in Irak dat nu gebeurt. En ook ben ik natuurlijk voor het inzetten van veiligheidsdiensten en opsporen en berechten van terroristen en ronselaars. In die zin neem ik het wel degelijk serieus.

Maar ik ga het verder niet groter maken dan het is. Ik woon hier niet in Irak. De schade waar je over spreekt: de mensenlevens, dat is inderdaad een grote ramp, maar het is bepaald niet dat het nu een van de grootste doodsfactoren is in onze samenleving. Daarom is angst dus ongerechtvaardigd. Dat verspreiden van angst is dan ook precies waar ik hier tegen opsta.

En zonder angst ook geen beknotting van de persvrijheid. Dus als je zo de angst omzeilt, is dat de beste bestrijding voor terrorisme.

Misschien is die angst nog enigszins gerechtvaardigd als je doelbewust moslimterroristen gaat beledigen door ‘de profeet’ aan te vallen. Maar dat is helemaal niet nodig. Sterker nog, de terroristen zijn veel makkelijker belachelijk te maken zonder die profeet erbij te betrekken. Door dat wel te doen ga je eigenlijk in hun frame mee. Ik hoopte dat met dit stuk een beetje duidelijk te maken.

Extreem rechts en gematigd rechts zoals in onze regering zitten, voeren de omgekeerde agenda. Wilders wil het leger de straten in sturen (voor de lol denk ik) en van Balen heeft het over een oorlog waar we in beland zijn. Daar mag ik ook wat van vinden. En dat veroordelen is echt iets heel anders dan moslimterroristen niet serieus nemen. Mijn angst hiervoor lijkt me echter reëel en gerechtvaardigd. Opstelten, Teeven, Wilders, ze zijn al jaren bezig de rechtstaat te ondermijnen en te verneuken, met terrorisme als ruggesteun. Om maar te zwijgen van de puinhoop die Bush van de wereld heeft weten te maken. Voor 9/11 had hij nauwelijks steun binnen zijn eigen land en zou dat volstrekt onmogelijk geweest zijn.

De primaire reactie om van de daad van een klein groepje een hele brede beweging de schuld te geven vind ik sowieso onzinnig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Sasha Berkman

@2: “Het wijst niet extremistische moslims als gevaar aan, maar ‘rechts’, terwijl het toch echt de eersten zijn die nu al zeker 15 onschuldige doden op hun geweten hebben in 3 dagen tijd. ”
Zoveel doden maken de amerikanen gemiddeld met iedere droonaanval, Honderden kindederen zijn daar al bij omgekomen. Van deze twee broers is bekend dat de oudste radikaliseerde nadat de beelden over de gruwelijke martelpraktijken in de Abu Ghraib gevangenis naar buiten kwamen. Dit soort akties an sich zijn fallback nav westerse misdaden in het midden oosten. Ook dat moet ingezien worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Klokwerk

Precies, dank dat je het nog even scherper stelt: dat hele IS is tenslotte een gevolg van het geklungel van Bush in Irak. En zoals @1 al zegt: als we werkelijk tegen moslimterreur zijn, waarom steunen we dan in godsnaam het regime in Saudi Arabië?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Micowoco

Het is voorbij http://www.lemonde.fr/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Cerridwen

@3:

Misschien is die angst nog enigszins gerechtvaardigd als je doelbewust moslimterroristen gaat beledigen door ‘de profeet’ aan te vallen. Maar dat is helemaal niet nodig. Sterker nog, de terroristen zijn veel makkelijker belachelijk te maken zonder die profeet erbij te betrekken. Door dat wel te doen ga je eigenlijk in hun frame mee. Ik hoopte dat met dit stuk een beetje duidelijk te maken.

Een onvervalste oproep tot zelfcensuur. Wij moeten Mohammed maar niet meer afbeelden omdat anders moslimterroristen wel eens een aanslag zouden kunnen plegen? Dat is precies wat de daders van deze aanslag beoogden.

@5:

Precies, dank dat je het nog even scherper stelt: dat hele IS is tenslotte een gevolg van het geklungel van Bush in Irak.

Natuurlijk, want moslims kunnen zoiets niet zelf bedenken. Alles is de schuld van de Amerikanen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Klokwerk

“Wij moeten Mohammed maar niet meer afbeelden omdat anders moslimterroristen wel eens een aanslag zouden kunnen plegen?”

Nee, dat is een onjuiste samenvatting van wat ik zeg. Het gaat erom dat bij de meeste mensen nooit de behoefte was om Mohammed te tekenen of te beledigen. En nu de moslimterroristen er zijn is die behoefte kennelijk plotseling groter. Dan denk ik: dan ga je wel mee in het programma van die gasten.

Zeker, de vrijheid van meningsuiting is in die zin beperkt door dreigementen. Tot op zekere hoogte moet je trouwens in alle situaties uitkijken met wat je zegt om ruzie te voorkomen. Vrijheid van meningsuiting in de wetboeken is toch meer een verbod voor de staat die te limiteren. Maar dat het zeer ongewenst is dat terrorisme dat effect heeft zal je mij niet zien ontkennen. Ik ga het echter ook niet groter maken dan het is. Voordat de islamterroristen iedere criticaster van de islam het zwijgen opgelegd heeft moet er nog heel wat gebeuren. Dat gaat ze niet lukken. Ja, dan kiezen ze voor één indrukwekkende wanhoopsdaad in de hoop dat wij erin trappen en erin meegaan.

“Natuurlijk, want moslims kunnen zoiets niet zelf bedenken. Alles is de schuld van de Amerikanen.”

Waar ik die vorige verkeerde samenvatting misschien kon wijten aan een miscommunicatie weet ik hier vrijwel zeker dat je het expres doet. Natuurlijk vind ik dat niet. En bovendien is ieder verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Maar het hele oorzaak-gevolgcircus ontkennen is gewoonweg überdom.

Als je terrorisme wilt bestrijden kom je er niet met idealisme alleen, maar zal je ook een beetje pragmatiek in je denken moeten toelaten.

Zo nee, dan moet je ook niet zeuren als blijkt dat jouw acties het toelaten dat terrorisme groeit.

Het optreden in het Midden Oosten is trouwens naast weinig pragmatisch overigens ook idealistisch compleet inconsequent. Daar ‘win je geen oorlogen’ mee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Dante

Ach om nu Allah te beledigen…. die kan er ook weinig aan doen… Ik vind gelovigen vreemd. Altijd namens God handelen, spreken en doden als het moet… Dan bewijs je toch juist dat God ofwel niet echt bestaat of erg incapabel is.

Het probleem zit niet zozeer in deze specifieke aanslag besef ik me na de eerdere emoties. Het probleem zit hem volgens mij daar in dat hier grote groepen mensen wonen in Europa die een cultuur hebben wat maakt dat je moeilijk kunt spreken van één volk bestaande uit verschillen. Ik blijf erbij dat dit niet primair veroorzaakt wordt door de Autochtonen maar door de nieuwkomers zelf. Als een Turk die hier geboren is zichzelf in de eerste plaats nog steeds als Turk beschouwd en niet bepaald als Nederlander of bijvb Fransman, dan zit daar het probleem en dat is volgens mij de grootste voedingsbodem voor radicalisme. Aboutaleb lijkt een keuze te hebben gemaakt Nederlander te zijn met zijn achtergrond en diversiteit. Hij lijkt helaas een eenling nu hij PVV woorden overneemt. Hopelijk volgen er meer die inzien dat je niet 2 heren kunt dienen. Hopelijk ook vooral bij hen die tolerantie en verdraagzaamheid gebruiken als terreurmiddel voor kritiek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Klokwerk

Voor Aboutaleb heb ik wel respect. Maar dat is omdat hij voor zijn eigen groep staat. Voor mensen die naar de andere groep wijzen heb ik veel minder respect, ook al is de boodschap hetzelfde. En een PVV boodschap zie ik er al evenmin in. Hij distantieert zich toch niet van de Koran? Integendeel, hij profileert zich juist als moslim.

Dat moslims zich niet uitspreken tegen terreur is gewoon niet waar. Ik heb geen zin de linkjes op te zoeken maar Joop.nl houdt hele lijsten bij van mensen en organisaties die dat deden. Ook nu is er wel een duidelijk geluid van verschillende moslims. Dat dit niet zoveel aandacht krijgt als radicalisme lijkt me logisch. Het laatste is natuurlijk een stuk indrukwekkender, en sensatie haalt nu eenmaal makkelijker het nieuws en blijft langer hangen.

Wat ik niet begrijp, is dat je zo makkelijk de stap maakt van miljoenen moslims naar een handjevol terroristen, en zegt dat het ene wel de voedingsbodem zal zijn van het andere. De verschillen in aantallen alleen al zijn zo enorm dat je dat onmogelijk kan stellen.

Met de islam gelijk te stellen aan terrorisme maak je die terroristen ongeveer 1000 keer belangrijk als ze in werkelijkheid zijn. Ja, dan heb je plotseling een heel bedreigend en onoplosbaar probleem ja, maar wel volkomen onrealistisch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 AltJohan

@Klokwerk: “… jouw acties het toelaten dat terrorisme groeit”
Een cartoon is geen geldig excuus voor terrorisme. Jij moet uitkijken dat je niet meegaat in dat frame van de terroristen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Jos van Dijk

@10: Kortom, terrorisme is waar het hier om gaat. Allah heeft er alleen in die zin iets mee te maken dat de terroristen weten dat we gevoelig zijn voor de aantasting van de vrijheid van de Allah-tekenaars.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 rj

@0 “Een verschrikkelijke aanslag als die van eergisteren kan en wil ik niet bagatelliseren. Het is een groot onrecht, een groot verdriet. Al mijn medeleven gaat uit naar de nabestaanden.”

Beetje laf, beetje heel erg schijnheilig ook. Dit is wat anders dan een bom in een metro, hoor. Je beseft kennelijk niet dat wij in dit geval allen nabestaanden zijn want Charlie Hebdo was voor ons allemaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Dante

@10 Hey hebben we beide respect voor Aboutaleb en dat is winst. Ik maak bezwaar dat er verschil is omdat hij voor zijn eigen groep zou staan. Hij staat voor Nederlanders met verschillende achtergrond. Zo kijk ik er naar. Dat hij moslim is moet hijzelf weten. Ik ga mensen niet vertellen wat ze moeten geloven, een verbod op de Islam zie ik dan ook niet zitten. Echter vind het ook niet nodig dit geloof met fluwelen handschoen aan te pakken. Tevens vind ik wijzen naar een andere groep minstens zo respectvol als het terecht is. Mijn punt is namelijk dat je ziet dat je niet kunt spreken van Nederlanders met allemaal een andere achtergrond, maar helaas van Nederlanders en Turken, Marokkanen met een Nederlands paspoort al zijn ze hier geboren. Het zit hem dus meer in cultuur.

Zelf zou ik het fantastisch vinden als moslims uit zichzelf zouden demonstreren. In mijn ogen kun je namelijk wel én Nederlander zijn én moslim. Ik ben er niet blij mee maar toch. Het probleem zit daar ook niet denk ik. Het probleem is op welke wijze je dit geloof uiting wenst te geven. Op puur Islamitische wijze met klederdracht en gescheiden of op persoonlijke wijze. Ik geloof wel dat de letterlijke interpretatie van de Islam eigenlijk een dood voor andersdenkenden inhoudt. IS geeft m.i. de letterlijke Islam weer. Als men letterlijk het Oude Testament zouden volgen zou je in net zo een hel zitten.

Ik maak geen gemakkelijke stappen. Ik stel juist dat alhoewel de aanslag ellendig is, het niet de kern van het probleem is. Het probleem zit er in dat moslims en of allochtonen veelal zelf niet veel bijdragen om Nederlander te zijn, wat dat dan ook mag zijn. Men blijft zich vooral verbonden voelen met de herkomst landen. En dat mede mogelijk door overdreven tolerantie. M.a.w. een wij tegen zij gevoel zou helpen tegen radicalisering, vooral als onder wij heel veel Nederlanders zouden vallen die toevallig niet hier geboren zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Folkward

Goed, het is allemaal erg. Mensen die vrij willekeurig gedood worden. Mensen die uit godsdienstige waanzin de wapenen oppakken…

Maar kunnen we nu weer bezig met andere dingen, zaken die er minstens net zoveel toe doen? Bedreigingen, waarvoor mensen wél terecht bang zouden moeten zijn, die uit onze eigen samenleving komen en daarin etteren.

Begrijp me niet verkeerd, een gewelddadige vorm van religie moeten we hier niet dulden. Maar van alle problemen die het Westen, die vooral Europa, het Avondland, in de schoot krijgt geworpen, is een gewelddadige, intolerante, barokke vorm van een religie slechts één. Er is armoede, er is een economische malaise, ongelijkheid, hopeloosheid. De wereld die we onze kinderen nalaten is dan al geplunderd en verkracht, wat er dan nog aan religieuze doden bijkomt, is ‘extra’. Doden onderdrukken niet, doden plunderen niet, doden verkrachten niet.

Mensen die iets te verliezen hebben, zullen geen ruzie maken. Dan is het zaak hen te laten geloven dat die 72 maagden in het hiernamaals overdreven of onwaar zijn, dat we ook paradijs hier op aarde kunnen hebben, ja. Maar het is dan ook zaak om nog iets over te laten om te verliezen. (Moet je maar eens zien, hoeveel mensen niets te verliezen hebben, als de 1% 80% bezit!) En geef mensen iets te doen, een baan (geen werkloosheid van 25%, jeugdwerkloosheid van 50+%), anders dan levend Stratego zonder vaandel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Lunarts

@15:
Wat lief van je, je bent echt een schatje, wel onbehoorlijk naïef en dan met een lang verhaal je gudmenschfilosofie over een stel volkomen over het paard getilde moslim moordenaars goedpraten met voorbeelden over mensen die dat soort dingen NIET doen.
En dat er dus andere problemen zijn, grow up idiot.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Noortje

Een paar uur voor de aanslag in Parijs vond een aanslag in Jemen plaats op een Politieacademie. 15 doden.
Vermoedelijk Soenieten die geweldadige acties tegen Sjiiten uitvoerden. Een weekje terug vond ook een aanslag plaats in Jemen. 26 doden, zelfde beweegredenen. Nauwelijks de voorpagina gehaald. http://www.nu.nl/buitenland/3967706/doden-autobom-bij-politieacademie-jemen.html

“Het is oorlog”, hoor ik op radio 1, tv en op diverse blogs. “Het zal hier nooit meer hetzelfde zijn”. Een aanval op “onze vrijheid, onze waarden”.

Het gaat echter niet om “onze waarden”. Het gaat om elke waarde die afwijkt van wat enkelen met geweld proberen af te dwingen. niet specifiek hier, of in Frankrijk, maar overal ter wereld. Dat we dit massaal uitsluitend/m.n. op de vrijheid van meningsuiting betrekken, en alleen zien wat in onze Westerse landen gebeurt, beschouw ik als een vorm van egocentrisme.

En dan nu de angst. Onze MP spreekt over maatregelen om eenaanslag in Nederland te voorkomen. Extra budgetten worden aangeraden voor de AIVD. We hebben dus blijkbaar reden voor angst?

De voorheen aan de PVV voorbehouden uitspraken over uit het land zetten, of paspoorten afpakken hoor je nu overal. Maar van wie dan? Moslims? Alleen Soenieten? Syriegangers?

Mijn angst is de angst voor de reactie van mensen die zich mee laten slepen door de waan die terrorisme kweekt

Helemaal eens. De waan van nog meer haat richting moslims. De waan van noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. En allemaal gebaseerd op het narcistische denkbeeld dat het “de moslims” om “onze waarden” te doen is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Lunarts

@17:
Er is overal moord en doodslag. Het punt is misschien dat wij niet zo verbonden zijn met die ”Vermoedelijk Soenieten die geweldadige acties tegen Sjiiten” waar je het over hebt.
Hebben wij hier dat soort acties tussen gereformeerden en katholieken?
Blijf het externe probleem maar lekker goedpraten.
Dan je stelling:
“Dat we dit massaal uitsluitend/m.n. op de vrijheid van meningsuiting betrekken, en alleen zien wat in onze Westerse landen gebeurt, beschouw ik als een vorm van egocentrisme.”

Geef eens een voorbeeld van andersom dan, dat “zij” of desnoods ”hun” egocentrisme de vrijheid van meningsuiting hier niet egocentrisch is?

En dan:
”En allemaal gebaseerd op het narcistische denkbeeld dat het “de moslims” om “onze waarden” te doen is”.
Wat is daar narcistisch aan?
En het gaat helemaal niet om onze waarden, het gaat om HUN waarden.
Welterusten Noortje, slaap lekker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Lieuwe Rozema

@13: En hoeveel exemplaren van Charlie Hebdo heb je het afgelopen jaar precies gekocht?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Klokwerk

@Jos: Dat is wel zoals ik het zie. Terroristen zoeken onze vermeende zwakheden op.

@RJ: Wat voor een iemand ben jij om er als de kippen bij te zijn om een gevoel van medeleven schijnheilig te verklaren? Vind je dat ook van al die andere vormen van medeleven in de media? En ga je dat dan ook overal onder zetten?

Medeleven heeft een functie. Het is om te laten weten aan mensen dat ze niet alleen zijn. Ik voel ook in die zin met de mensen mee, omdat ik niet zozeer weet hoe het is om iemand te verliezen aan een aanslag, maar wel hoe het is om iemand te verliezen. Terwijl ik ook helaas weet hoe het is om bedreigd te worden naar aanleiding van een column. Dat jij een blijk van medeleven niet kan respecteren zegt denk ik met name iets over jou.

Dit is inderdaad anders dan een bom in een metro. Maar precies andersom dan jij beweert. De metro, daar staan we allemaal wel eens in. Een kritische column of cartoon schrijven en zo de kop van jut worden, dat doen er niet veel. Kom maar weer terug als je ervan mee kan praten.

@Dante: Het verschil dat ik maak voor Aboutaleb is dat hij zelf expliciet spreekt als moslim.

Ik ben verder geen gelovige, en wat gelovigen zelf ervan denken dat moeten ze zelf weten, maar ik denk dat als je die teksten letterlijk neemt je vooral tegenstrijdigheden ontwaart. Daar begint dan ook de interpretatie. Wat daaruit komt, dat is de verantwoordelijkheid voor mensen zelf. Zodra ze daar geen anderen mee lastig vallen in de breedste zin van het woord, vind ik het prima.

@AJ: Ik noem een cartoon ook geen excuus voor terrorisme. Zelfs is het binnenvallen in een land en daar een puinhoop achterlaten, terwijl je een dubieuze dictator steunt is dat niet. Het verschil zit hem naar mijn mening hierin: als jij een kroeg binnenloopt waar een nogal agressieve Hells Angel staat, dan kan je een eindje verderop gaan staan, en je kan hem op zijn schoenen spugen en zeggen dat hij een klein lulletje heeft. In het laatste geval krijg je een klap op je bek. In dat geval ben je niet verantwoordelijk. Je bent ook geen eikel. Dat is die Hells Angel. Maar een idioot ben je in dat geval natuurlijk wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 GerritB

@5: En het is al decennia lang zo, Iran bijvoorbeeld:

http://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Mosaddegh

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 rj

@20: Toevallig kan ik ervan meepraten (een doodsbedreiging n.a.v. een zeker gepubliceerd iets), maar daar gaat het niet om. Jouw geuit medeleven, mag ik hem nog even aanhalen:

“Een verschrikkelijke aanslag als die van eergisteren kan en wil ik niet bagatelliseren. Het is een groot onrecht, een groot verdriet. Al mijn medeleven gaat uit naar de nabestaanden.”

staat er als een soort al te makkelijk en zalvend “God geeft, God neemt.” Dat is wat mij in het verkeerde keelgat schoot.

Je kan het nog wel zeggen in geval van willekeurige bomaanslagen, maar niet op deze manier als het om een gerichte moorddadige actie gaat. “O wat erg. Voor de nabestaanden wel te verstaan.”

Brr.

Maar misschien is het alleen maar omdat je het zo beroerd hebt opgeschreven.

In dat geval excuus.

Jammer trouwens dat je niet door bent gegaan op Allah is een lul. Ik had al een voorzetje gegeven met Mohammed is een lul, ergens hier.

Ook curieus natuurlijk dat het altijd maar over het beledigende karakter van de humor moet gaan, nooit over het zeg maar humoristische.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Anton

@20
“als jij een kroeg binnenloopt waar een nogal agressieve Hells Angel staat, dan kan je een eindje verderop gaan staan, en je kan hem op zijn schoenen spugen en zeggen dat hij een klein lulletje heeft. In het laatste geval krijg je een klap op je bek. In dat geval ben je niet verantwoordelijk. Je bent ook geen eikel. Dat is die Hells Angel. Maar een idioot ben je in dat geval natuurlijk wel.”

Als een hells angel JOUW kroeg binnen komt, daar de boel gaat verstieren waarna jij hem vraagt te vertrekken. Klap op je bek. Vervolgens mag er geen alcohol meer geschonken worden in je kroeg, want deze HA is van de blauwe knoop. Niets daarvan zeg jij, mijn kroeg. Pats klap op je bek. In arren moede bel je de politie. Na het verhaal wordt jij gearresteerd, je had niet zo lelijk mogen praten tegen die arme HA. Dat is immers een minderheid met een achterstandpositie bovendien. En jij wist dat de HA er een bepaald ‘debat’ cultuur op na houden, en vuile racist, je hebt daar geen rekening mee gehouden.

Stop met wegkijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Noortje

@23

Als een hells angel JOUW kroeg binnen komt, daar de boel gaat verstieren waarna jij hem vraagt te vertrekken. Klap op je bek. Vervolgens mag er geen alcohol meer geschonken worden in je kroeg, want deze HA is van de blauwe knoop. Niets daarvan zeg jij, mijn kroeg. Pats klap op je bek. In arren moede bel je de politie. Na het verhaal wordt jij gearresteerd, je had niet zo lelijk mogen praten tegen die arme HA. Dat is immers een minderheid met een achterstandpositie bovendien. En jij wist dat de HA er een bepaald ‘debat’ cultuur op na houden, en vuile racist, je hebt daar geen rekening mee gehouden.

Goh, dit soort dingen maak ik nou nooit mee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Cerridwen

@17:

En allemaal gebaseerd op het narcistische denkbeeld dat het “de moslims” om “onze waarden” te doen is.

Wie vinden dit? Het is echt een minderheid die dit zo vindt, de grote meerderheid van Nederlanders maakt echt wel onderscheid tussen gewelddadige extremisten en de grote meerderheid van de moslims die dat niet is.

Je verzet je tegen grove generalisaties en overreactie. Maar wees dan zelf ook voorzichtig daarmee. Ik heb nog niets gezien van een serieuze backlash richting moslims. Extreem rechts roept wat ze altijd al roepen, Rutte benadrukt nog eens dat de regering er nog steeds bovenop zit (geen nieuw beleid of iets dergelijks) en dat dit gaat om een klein groepje extremisten.

Dat we dit massaal uitsluitend/m.n. op de vrijheid van meningsuiting betrekken, en alleen zien wat in onze Westerse landen gebeurt, beschouw ik als een vorm van egocentrisme.

Mwah. Er is genoeg egocentrisme als het gaat om het Midden Oosten, maar je kan ook te ver gaan. Het is namelijk alleen maar gezond dat wij meer aandacht hebben voor ontwikkelingen in onze eigen samenleving dan ontwikkelingen aan de andere kant van de wereld. Hoe dichter bij, hoe meer impact op ons zelf, en hoe meer we er zelf verantwoordelijk voor zijn.

Ik ben helemaal voor het aanbrengen van een breder perspectief, ook hier: uiteraard is deze aanslag onderdeel van een wereldwijd fenomeen waar vooral de moslimwereld zelf door getroffen is. Door migratie en internet zijn wij nu veel meer verbonden met wat er in het Midden-Oosten gebeurd, en is wat daar gebeurd dus ook relevanter voor ons.

En daarom ben ik het oneens met het bagatelliseren van deze ontwikkeling. Het fenomeen van Europese moslimjongeren die afreizen naar jihadistische trainingskampen is niet nieuw, maar de aantallen waar het nu om gaat zijn veel groter, de gevechtservaring intenser, de ideologie extremer. Hebdo was niet de eerste aanslag van teruggekeerde jihadisten, en het zal niet de laatste zijn. De angst nuanceren: uitstekend. De angst irrationeel verklaren: probeer dat maar eens tegen de nabestaanden van de tekenaars van Hebdo te zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Kacebee

De eerste Christenen kenden een stroming, de Gnosis, (…) Zij predikten vergeving en zelfonderzoek, in plaats van onderwerping aan wetten en het volgen van een autoriteit.

Helaas is die stroming destijds door de andere Christenen vakkundig uitgeroeid.

Complete onzin. Schrijver heeft kennelijk het NT nog nooit gelezen én weet niets over hoe de vroege kerk functioneerde.

Maar goed. Hier ben ik het dan weer wél mee eens:

In 2001 gaven we de verkeerde reactie. Oorlogen die de onveiligheid vergrootten en niets dan ellende hebben gebracht.

Er ging nog meer mis: we legden onszelf censuur op, noemden de mensen die de islam in het beklaagdenbankje zetten islamofoob en betrokken moslimleiders bij de oplossing van de problemen. Die reflex zie je nu nog steeds. We leren moeilijk.

Een betere reflex is die de burgemeester van Rotterdam voorstelde. Vrij vertaald (met een anachronisme): laat de moordenaars van de vrije pers zich in hun graf omdraaien terwijl wij het bespotten van de islam in een hogere versnelling zetten.

Nog beter is natuurlijk het verminderen van de islam zelf die, ondanks wat sommigen hopen, natuurlijk wel degelijk de primaire voedingsbodem van mohammedaans terrorisme is. Een grote minderheid van de moslims in het westen hoopt dan ook op de invoering van de sharia – een politiek systeem waarbij Apartheid nog sympathiek afsteekt. Het moet ondubbelzinnig duidelijk worden gemaakt dat die hoop op islamitische wetgeving in Nederland de bodem in kan, en dat gaat niet door steeds concessies te doen. De aanval op de sharia kan nu beginnen, bij het aanpakken van alle predikers die zeggen dat de daden van Mohammed door hedendaagse moskeegangers nog eens dunnetjes moeten worden overgedaan. Stap één: laat 200 AIVD’ers Arabisch leren om tenminste te kunnen verstaan wat er in de Nederlandse (!) moskeeën wordt gezegd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Anton

@24: Welke steen leef jij onder, of ben je niet in staat overdrachtelijk te denken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Klokwerk

@RJ: Je bent dus gewoon jaloers op de nabestaanden dat ik hen wel noem en niet de hele samenleving inclusief jouw persoontje tot slachtoffer verklaar. Nee, sorry, dat doe ik inderdaad niet.

@Cerridwen: De reden waarom ik juist niet doorga op de titel is nu juist de strekking van het stuk. Toch een plusje voor je reactie, hoewel ik de reacties van extreem rechts maar ook iemand als van Baalen zeker zorgwekkend vind, en ik de opstelling van de regering in deze ook niet goedkeur. Dat is inderdaad niets nieuws onder de zon, maar dit voedt wel dat soort bewegingen, helaas. Plusje vooral omdat ik het met je eens ben dat het logisch is dat we ons meer druk maken om dat wat dichtbij is en omdat het natuurlijk zo is dat terrorisme een opkomende factor is. Maar aan de andere kant nog steeds niets om in paniek van te geraken of het hoofd over te verliezen wat mij betreft.

Ik draai hem even om: Zou jij tegen de nabestaanden van de tekenaars van Hebdo willen zeggen dat die tekenaars eigenlijk wat meer bang geweest hadden moeten zijn?

@Kacebee: De schrijver heeft wel degelijk het NT gelezen, in zijn opvoeding als christen en op volwassen leeftijd als atheïst, en daarnaast heeft hij net in het kader van het schrijven van een meer filosofisch werk een studie gemaakt van het ontstaan van het christendom, en daar geleerd dat de Gnosis zich niet beriep op het Nieuwe Testament, dat in die tijd nog helemaal niet definitief samengesteld was, maar op de literatuur waaruit zich het Nieuwe Testament zou vormen, denk dan ook aan apocriefe geschriften als het Thomasevangelie en Bron Q. Bovendien, hoe zij het interpreteerden, daar hoef je het niet mee eens te zijn, feit is dat ze het nou eenmaal zo deden – en zelfs ik hoef het daar niet mee eens te zijn om het toch op te kunnen schrijven. Daarbij is de Gnostiek wel degelijk in de eerste eeuwen nadat het christendom in het Romeinse rijk de centrale religie werd fel bestreden, net als veel andere filosofische en religieuze stromingen.

Maar misschien heb je wel een echt inhoudelijk bezwaar tegen de snelle manier waarop ik dit stukje ingewikkelde geschiedenis geduid hebt en kan je er iets meer wezenlijks tegenin brengen dan alleen maar een beetje te bluffen?

De rest van je tekst is naar mijn idee warrig. Waar legden we onszelf censuur op? Ik weet dat dit geprobeerd is, maar naar mijn weten waren de mensen die dit probeerden daarin gelukkig nou niet echt succesvol, integendeel. Ik ben het wel met je eens als je zou stellen dat het onverstandig is om moskeebesturen centraal te stellen in overleg met ‘moslimgroepen’. Zo bevestig je de religie. Je vertaling van wat de burgemeester van Rotterdam zegt zou je bij hem moeten dubbelchecken, maar ik kan me niet voorstellen dat hij zelf zou vinden dat je hem goed samengevat hebt. En dan het verminderen van de Islam zelf… dat lijkt mij uit religieus standpunt wel een goed idee want ik heb niets met al die outtestamentische godsdiensten, maar het lijkt mij een slecht idee als de overheid zich laat verleiden tot het voeren van religieuze discussies. Waar de sharia botst met onze wetgeving is die verboden, en dat lijkt mij een heel duidelijk standpunt verder waar we niet lang over hoeven te debatteren. Haatzaaien aanpakken, weer helemaal mee eens. Maar denk je nu echt dat de AIVD geen mensen in dienst heeft die Arabisch kennen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Folkward

@16 Ik zit hier niks goed te praten. Ik weet ook niet waar je dat vandaan haalt, je moet wel praktisch analfabeet zijn. En om de vergelijking ‘Hells Angels’ = moslims maar even vol te houden. JIJ loert liever in je achteruitkijkspiegeltje wat die twee motorrijders achter je doen (‘SCHRIK, het zouden wel eens Hells Angels kunnen zijn!’), dan door te hebben dat je stilstaat op een spoorwegovergang… En de bomen gaan naar beneden, maar ondertussen zit je nog steeds te loeren naar die ‘Hells Angels’ (‘Wat zouden ze nu weer gaan doen? Waarom staan ze stil? Waarom gebaren ze zo heftig naar me?’). De rest van de wereld komt dan met 120 km/h op jouw zijdeur ingereden. CHOO CHOO, MOTHERFUCKER.

Sorry, hoor, Lunarts, dat er wel degelijk andere problemen zijn. Dat die problemen structureler in onze maatschappij aanwezig zijn. ‘Kennelijk’ moeten we ons druk maken of hier ooit, misschien een islamitisch kalifaat gesticht zou gaan worden, dan de problemen aanpakken die nu, zeker en gewis al aanwezig zijn in de samenleving. Waarvan we weten hoe ze zijn ontstaan en hoe (rampzalig) ze zich kunnen ontwikkelen

Daarnaast vind ik het nogal naïef van jou om te denken dat mijn opmerking ‘zorg dat ‘ze’ niets te verliezen hebben’, alleen zou slaan op ‘arme, zielige, nooddruftige’ Moezelmannen. Als de wereld naar de tering gaat, dan maakt huidskleur en religieuze achtergrond niks meer uit.

Dus, ga jij maar lekker ranten en tieren. Dat de moslims zo erg zijn. Ga jij maar miepen dat mensen zoals ik -‘gutmenschen’- moslims zitten te pamperen. Maar laat ik dit even stellen. In Spanje -het oude Al-Andalus- is 3% van de bevolking moslim, de werkloosheid is er 23,7% en er is een jeugdwerkloosheid van 53,5% (!). Is herstichting van het Islamitisch koninkrijk Granada echt zo’n reëel gevaar? Moslims zijn een minderheid in Europa. De meerderheid van de bevolking -incluis de meeste moslims- streeft helemaal geen sharia-wetten na, noch zal het dit toestaan.

Lunarts, jij bent een nuttige idioot, voor alle partijen en groepen die er nu belang bij hebben ongelijkheid op te laten lopen, plundering van de aarde voort te laten duren, die mensen tegen opzetten (Verdeel en Heers!), in plaats van ze te verenigen. Jij hebt #15 kennelijk niet goed gelezen.

Ik laat me niet gebruiken door terroristen om mij voor of tegen de islam uit te spreken. Nu, in de nadagen van die tragedie, doet iedereen dat. Iedereen valt over elkaar heen om cartoons van Mohammed te vervaardigen, of om te laten zien hoe erg ze het niet vinden. #0:

Terrorisme is een schreeuw om aandacht. Ik heb geen zin ze die aandacht te geven. […] Met al dat mediageweld van de laatste dagen scheelt het daarbij natuurlijk niets als jij in je eentje die terroristen gaat zitten doodzwijgen.

Ik verklaar me solidair met Klokwerk. Ik vind vrijheid van meningsuiting belangrijk. Daarom uit ik mijn mening. Ik zou het pervers vinden als het alleen ‘vrijheid van meningsuiting’ mag heten als het door een marginale groep zo beledigend wordt gevonden dat ze erom gaan moorden. Het heet ook vrijheid van meningsuiting als ik vind dat religieus extremisme en geweld slechts een marginaal probleem vormen voor onze vrije, democratische maatschappij -zelfs na de gebeurtenissen van afgelopen dagen- en dat er andere, grotere, aanhoudende problemen zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Klokwerk

@Anton: Ik weet niet in welke realiteit jij leeft maar naar mijn informatie zijn de ‘Hells Angels’ in Parijs waar we het over hebben gisteren door de autoriteiten afgeknald, en dat er mensen gearresteerd worden omdat ze lelijk praatten over ‘de profeet’ is naar mijn weten nooit gebeurd, in ieder geval zijn de gevallen waarin idiote politici dit in NL wel probeerden op het tegendeel uitgedraaid (Nekschot is niet vervolgd en op suggestie van Donner het artikel tegen godslastering maar weer af te schaffen werd dat prompt door de kamer afgeschaft). Of wilde je de beschaving van Jemen beschrijven?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 rj

@28: Idioot.

Heb je nou echt niet door dat jouw gesnotter om nabestaanden een verkapte steek in de rug is van de slachtoffers?

Nee, voor de nabestaanden is het erg, voor die dode cartoonisten niet, die hebben erom gevraagd. Is wat er onwelriekt uit jouw beijdrage aan de discussie.

Weet je wat dat zijn van jou? Het begint met een k en het eindigt met rokodillentranen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Klokwerk

Verbuigen daar ben je goed in, maar enige beschaving is jou vreemd, dat blijkt hier maar uit. Meeleven mag alleen maar als het op de manier gebeurt die jij goed vindt en met de mensen die jij uitkiest, anders misken je het gewoon en ga je lopen trappen. Misselijk word ik daarvan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Jack Random

Zo hard eens met @29. Er zijn zoveel meer en grotere problemen dan een paar reli-malloten. Zolang er in Nederland kinderen zijn die in armoede leven terwijl de rijken weer meer geld bij elkaar graaien, en er structurele uitzichtloze werkeloosheid is voor een grote groep, zijn er wel wat belangrijkere dingen om je druk over te maken dan of die anders-geklede meneer verderop in de straat misschien wel een enge moslim met een bomgordel is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Jack Random

En als die twee maffe broertjes gewoon een huis, baan en gezin hadden gehad, zouden ze onbereikbaar zijn geweest voor de haat-reli´s die hen hiertoe hebben aangezet. Daar moet het godverdomme over gaan: hoe zorg je er voor dat de haatzaaiers geen oogstveld hebben om hun tools of destruction vandaan te plukken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Lunarts

@29: Je mag mij best een idioot noemen, zelfs een nuttige, maar lezen is nooit je sterkste kant geweest en je reageert zoals gewoonlijk met veel roeptoeterij (zit je hoedje wel goed?) op mij omdat wij al eens eerder een aanvaring hebben gehad.
Dat je zoveel woorden nodig hebt om een paar opmerkingen van mij te (kuch) weerleggen doet mij eigenlijk vermoeden dat je in je eigenwaan een aantal reacties door elkaar haalt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Klokwerk

Geef toe dat je je in die opmerkingen zelf ook niet van je aardigste kant toonde. Dat van die aanvaring zat jou zelf toen kennelijk ook nogal dwars? Maar los van jouw persoon, Folkward schrijf hier wel iets dat kennelijk mensen aanspreekt en inderdaad goed aansluit bij wat ik vorige week hier probeerde aan te stippen. Dit keer gaat het er echter om ons niet te laten verleiden weer over te gaan op een enorme islamdiscussie of onze samenleving om te vormen tot een politiestaat. Want dat is beide nergens voor nodig om terrorisme te bestrijden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 AltJohan

@Jack Random: ” …. r zijn zoveel meer en grotere problemen dan een paar reli-malloten. …”
Ik zou het om willen draaien. Als iemand als Geert Wilders weer zonder beveiliging over straat kan, pas dan ontstaat er meer ruimte voor de problemen van minderheden en hun kansen in de samenleving.

Als je gaat dreigen met geweld en terreur vanwege je geringe maatschappelijke positie, moet je er niet van opkijken als je daar een grote prijs voor betaalt. Een maatschappij pikt dat niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Klokwerk

@34: Dat is wat al te boud gesteld, maar inderdaad, het is wel aangetoond dat het hebben van verantwoordelijkheden en een maatschappelijke positie in ieder geval criminaliteit tegengaat. Maar daarmee lossen we terrorisme ook niet op. De kern van de problemen zit natuurlijk in het midden oosten. Dat is niet zomaar opgelost, maar de dubbele westerse agenda daar helpt niet echt. Daar moeten we dus vanaf. Minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen lijkt mij daarbij een belangrijke om het te vergemakkelijken, maar ook consequenter zijn met de mensenrechten in het kiezen van onze bondgenoten, om onze geloofwaardigheid te behouden (of liever gezegd terug te winnen).

Het zal de AIVD niet overbodig maken maar doen we dat niet, dan zal je zien dat er in de toekomst alleen maar meer en meer geld bij moet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Klokwerk

@AJ: Waarom moeten minderheden de dupe worden van daden van terroristen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 majava

@34: Oei Jack, dat gaat verkeerd uitgelegd worden. Dus haak ik even in.

Nee, dus niet pamperen en huizen en banen uitdelen, of minderheden-quota’s e.d invoeren. Maar stoppen met alle moslims in de hoek te plaatsen. Meer Wilders-sentiment betekent onherroepelijk dat in het vervolg nog meer moslims een baan wel kunnen vergeten, hoe gemotiveerd en gekwalificeerd ze ook zullen zijn. Ik zeg wel moslims, maar ik vrees dat ook lichtgetint al voldoende is voor een afwijzing.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 AltJohan

@Klokwerk: Volgens mij hoeven ze helemaal niet de dupe te worden. Heel veel hangt af van hun gedrag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Klokwerk

Maar dat gaat zoals jij zegt wel gebeuren. Minderheden hebben nu al minder ruimte voor de problemen van minderheden en hun kansen in de samenleving, en jij zegt dat dat pas gaat veranderen als de laatste terrorist verdwenen is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Stronkel

@34: dat is onzin, want er zijn nu al aardig wat gevallen bekend -zowel in Nedrland als buitenland- van geradicaliseerde figuren die juist wél een goede opleiding, baan en goede positie hadden in het leven, en dus ondanks dat alles, toch radicaliseerden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 AltJohan

@Klokwerk: Ik houd je niet tegen om je eigen tijd en middelen in te zetten om de positie van minderheden te verbeteren. De gelijktrekking gaat zelf sneller als de flow van jouw middelen naar minderheden je eigen maatschappelijke positie ondermijnt.

Of behoor je ook tot “de minderheden”?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Lunarts

@36: Jullie zijn net Peppie en Kokkie, als de een het niet meer aankan dan neemt de ander het over. Daar kan je op wachten.
Ik ben helemaal geen Islamdiscussie begonnen, ik heb alleen maar gesteld dat als er drie idioten in naam van Allah mensen overhoop schieten het er niet zo toe doet of ze een gezinnetje, slechte opleiding of wat dan ook hebben.
Er zijn meer mensen in klote omstandigheden die dat NIET dan wel doen.
Er is hier ook al gemeld dat het meestal mensen met een goede opleiding en kansen dit soort fratsen uitvoeren.

En dan kan je mij wel in een soort PVV-hoek (dat is de moderne NSB of zo in jullie ogen) duwen maar dan maak ik mij oprecht zorgen of jullie beide vriendjes wel weten waar het echte gevaar zit.
Bij het ontkennen van zaken moet je bij Nieuw Rechts zijn. Dus de VVD, PVDA, Groen Links, D66, SGP en PVV.
(en vul zelf de rest maar in).
Ik ga nu even buiten wandelen daar is de lucht een stuk frisser dan op dit forum.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Klokwerk

Ik neem het niet voor Folkward op, en zeker niet altijd, we clashen hier ook nogal eens. Alleen, als je je uitspreekt over het fatsoenskarakter van de post van anderen mag je ook eens naar die van jezelf kijken.

Voor de rest van je bijdrage, je zal er wel van schrikken maar daar kan ik me wel in vinden (behalve dan dat je klaarblijkelijk de SP als de grote saviour ziet en alle andere partijen over één kam scheert: daar zou ik graag grote nuances in willen aanbrengen, maar goed). Maar dat lijkt me eerder een repliek op Jack dan op Folkward eerlijk gezegd.

Lucht-ze.

@AJ: Ik behoor niet tot een minderheid, en zeker niet tot een etnische minderheid. Maar het geven van gelijke kansen gaat hem naar ik vrees niet zozeer om middelen. Eerder om het aanpakken van discriminatie en uitsluiting. En dat is heel moeilijk.

Als je opmerking over je voorwaarde nu niet als normatief bedoeld was maar als descriptief (in de zin van: zolang er terrorisme is, is er discriminatie), dan moet ik het vrees ik wel met je eens zijn, alleen is het wel een verdomd trieste voorstelling want volgens mij is er dan wel geen 1 op 1 relatie, het versterkt elkaar wel. Dus als het een voorwaarde is voor het wegvallen van het ander zie ik het vrij somber in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 AltJohan

@Klokwerk: Tja, terreur kweekt wantrouwen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Kacebee

Het verschil tussen Mohammed en zijn krijgsmakkers aan de ene kant en Jezus en zijn apostelen aan de andere kant, is dat eerstgenoemden er een gewoonte van maakten hun ideologische tegenstanders te vermoorden. Het is deze Mohammed die alle moslims tot voorbeeld strekt, dus het is niet zo gek dat er af en toe van die lui zijn die de daad bij het woord voegen.

Willen we iets aan mohammedaans terrorisme doen, dan zullen we het probleem bij de wortel moeten aanpakken, en dat is bij de prediking van imams die beweren dat het goed is om ‘mohammed-beledigers’ met geweld het zwijgen op te leggen. Er kon best wel eens een preventieve werking uitgaan van het aanklagen van zulke lui op basis van strafwetsartikel 137d.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Klokwerk

Dat laatste ben ik het weer roerend mee eens.

Dat eerste: ja, op dit moment is de islam wat gewelddadiger, maar het christendom is dat zeker niet minder geweest. Dat dit wat moeilijk te rijmen lijkt met de boodschap van JC van Nazareth zelf kan ik meteen beamen, maar dat heeft de kerk bepaald niet tegengehouden in plaats van vergevingsgezind met name onderdrukkend te zijn ten opzichte van zogenaamde ‘zondaars’, en dat tot ver na de verlichting tot in onze moderne tijd. Hoewel de verschillen tussen de tijden en de verschillende rijken wel groot waren. Maar ja, dat was en is in de islamitische wereld niet anders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Lunarts

Zodra een opvatting of geloof meerdere aanhangers krijgt dan begint het gelazer. De hele geschiedenis staat er vol mee: christendom, islam, communisme, nationaal socialisme en ga zo maar door.
Misschien is de Partij voor de Dieren nog het onschuldigst want de moorpraktijken van vegetariërs valt tot nu toe wel mee, op een moord hier en daar zowel in dit alsmede nog een paar andere landen na.

Wat de meeste mensen (hoop ik) willen is een leven met werk en inkomen, scholing, huisvesting, voedsel en een hoop lol.
Dat laatste is nu net de religie waar ik wel een groot voorstander van ben: lol trappen want dat is de enige reden van ons bestaan.
Het is wel jammer dat een beetje lol trappen weer moord en doodslag uitlokt.
Dat mag namelijk niet, je moet leven volgens de normen van een ander en die gaat je slaan als je dat niet doet.

Hebben we het wel eens gehad over de relatie religie (of opvatting) macht en dus geld?

@klokwerk, dank voor je reactie maar ik heb niets met de SP of welke partij dan ook, allemaal lood om oud ijzer (zie zin hier boven).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Anton

@37: Dreigen met geweld en terreur EN de daad bij het woord voegen is niet vanwege de geringe maatschappelijke positie. Dat geringe maatschappelijk positie verhaaltje is een links dogma om de eigen verantwoordelijkheid bij betrokkenen weg te halen en maar weer eens een hulpverleningstrajectje te starten.

Het dreigen met geweld en terreur EN de daad bij het woord voegen is het gevolg van de ideologie die ze aanhangen en die ideologie zegt dat alles wat niet moslim is kapot moet.

De oorverdovende stilte vanuit de moslimgemeenschap bij alle rottigheid die uit naam van de islam wordt uitgehaald doet de steeds nadrukkelijker de vraag rijzen of een 21ste eeuwse versie van de islam die vreedzaam kan coexisteren in onze westerse samenleving uberhaubt mogelijk is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Klokwerk

Pardon, de terroristen willen ook moslims die het niet met hun lezing eens zijn kapot maken. En die oorverdovende stilte van andere moslimgemeenschappen zit toch met name tussen jouw oren, die dichtgegoten lijken te zijn met beton.

Hier een lijst van Nederlandse islamitische organisaties die zich uitspraken tegen terreur in Nederland. Hier zo een zelfde lijst van buitenlandse organisaties.

Je kan hier op twee manieren op reageren. Ofwel: hey, dat wist ik niet, wat een opluchting zeg! Of je gaat het ontkennen. Dat laatste, zou meer zeggen over jouw werkelijkheidsbeleving dan de werkelijkheid. En het zegt ook wat over jouw agenda. Jij bent in dat geval niet op zoek naar bondgenoten tegen moslimterrorisme, je gebruikt in dat geval moslimterrorisme voor jouw anti-islamietenagenda.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Noortje

@51

Het dreigen met geweld en terreur EN de daad bij het woord voegen is het gevolg van de ideologie die ze aanhangen en die ideologie zegt dat alles wat niet moslim is kapot moe.

Dat is inderdaad de ideologie van Boko Haram, IS en Al Qaida, en wellicht nog wat andere groeperingen. En zoals @Klokwerk aangeeft, ook andere moslims vallen onder “kapot moet”. Maar aantonen dat het de “21e eeuwse versie van de islam” in algemene zin is doe je niet. En de linkjes die je de afgelopen maanden gepost hebt tonen dat ook niet aan.

De oorverdovende stilte vanuit de moslimgemeenschap

Ik dacht dat oostindisch doof alleen een mankement van kleine kinderen was. Ik zal me wel vergissen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 rj

@32: Soit. Je hebt in elk geval de gelegenheid te baat kunnen nemen om te laten zien dat je een goed hart hebt, met je gratuite medeleven voor de nabestaanden, alsof de overlijdensgevallen allemaal in hun bed zijn gestorven. “Medeleven voor de nabestaanden” – heb je het ooit zo zot gegeten of zout gehad? Dat spreekt toch voor zich! Maar doe maar zeggen hoor, als je je daar fijn bij voelt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 dante

“De oorverdovende stilte vanuit de moslimgemeenschap bij alle rottigheid die uit naam van de islam wordt uitgehaald doet de steeds nadrukkelijker de vraag rijzen of een 21ste eeuwse versie van de islam die vreedzaam kan coexisteren in onze westerse samenleving uberhaubt mogelijk is.”

In ieder geval was er minder protest dan toen Israel een einde wilde maken aan de aanvallen uit Gaza.

Zelf denk ik dat veel moslims de aanslag niet toejuichen, maar dat je binnenkort gaat zien, gesteund door multicultilanders, dat Hebdo er eigenlijk zelf om gevraagd heeft door het beledigen van de profeet.

Het leven van moslim lijkt me ook niet makkelijk. Je hebt het te doen met een tirannieke mensenslachtende wreedaard, die ook nog sex met kinderen heeft. Dat is dan je rolmodel.

Ik denk dat je goed kunt zien dat moslims in Nederland zich meer vereenzelvigen met Palestijnen dan dat ze Nederlander wensen te zijn. Niets op tegen maar waarom je dan een Nederlamds paspoort moet hebben…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Lunarts

Wij weten het niet zeker maar de aarde is misschien 4,6 miljard jaar oud en wij noemen het 2015, de moslims 1436, de joden 5775, Iran 1394, China 4712 en in Noord Korea is het 103.

Geeft de arrogantie van geloof en andere sprookjes misschien aardig weer. Bescheiden zijn we blijkbaar niet maar wel beperkt en dat weten we dus niet (kenmerk van).

Nu dan, gelukkig nieuwjaar en knallen maar er is altijd een excuus om wat vuurwerk te veroorzaken.
Satire, drang en wens naar echte vrijheid willen we allemaal, of juist niet, hangt van je boekje af. Iedereen wordt in vrijheid geboren omdat je dan niets weet.

Dus omstandigheden als slechte scholing (gaat in dit land voor 70% van de Nederlanders op), moeilijke jeugd (idem), en discriminatie(idem) zijn mooie excuses om te verklaren dat mensen gewoon kunnen worden vermoord vanwege een boekje of een moeilijke jeugd of zo.

Mensen die dit goedpraten zijn wat mij betreft medeschuldig aan deze ontstane situatie en eigenlijk zo langzamerhand aansprakelijk op alle fronten want terugdraaien kan je het niet. Dat is niet uit te voeren natuurlijk want dat wordt een ingewikkeld verhaal.

Dan natuurlijk: hoe verder?

Aanscherpen van de scheiding van kerk en staat. Intrekken van alle subsidies voor al die instellingen (betaal het zelf maar).

Herstellen van het verliezen van het Nederlanderschap bij het in dienst treden van erkende of niet erkende vreemde mogendheden.

Invoeren van goed modern onderwijs.

Investeren in technologie om echte nieuwe werkgelegenheid te scheppen.

Invoeren van een betere democratie, nu kan je enkel als minderheidsidioot en lid van een partij gekozen worden, dus meer inspraak van de bevolking via digitale (oh wacht) en lokale mogelijkheden.

Andere ideeën?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Noortje
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 rj

@54: Nog even op mezelf terugkomend en m’n tiffie.

“De wereld is een gevangenis waarin je maar het beste in een isolatiecel kunt zitten.” (Kraus gezegd)

/daad bij woord voegt/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Folkward

@35 Ik reageer zelden met veel roeptoeterij. De keren dat ik bij iemand uit de slof vlieg, doe ik dat met controle, waar het venijn hem er vooral in moet zitten in de bijvoeglijke naamwoorden en bijzinnen, niet in de zelfstandige naamwoorden. De persoon heeft het dan meestal ook verdiend.

Met mijn leesvermogen is niks mis, er is alleen zo weinig concreets in #16 om te lezen, alleen een hoop insinuaties en toespelingen. Ik heb correct gereageerd: in #16 wil je me eigenlijk diskwalificeren van het gesprek, omdat ik zo ‘lief, schattig, onbehoorlijk naïef ben en volwassen moet worden’. Een tekstuele klap om de oren toont aan dat ik de beschimping heb gezien, heb gemerkt, en me er niet bij neerleg (oh, en twijfel je er nog over dat ik ‘lief’ ben?!). Jij mag -nogmaals, nu op een ander vlak- mij beschimpen dat ik ‘zoveel woorden nodig heb om die paar opmerkingen van jou te weerleggen’. Ik laat daarmee zien dat jouw woorden ondoordacht zijn, maar nog wel -voor mij- de moeite waard om erop te reageren. Ik had het immers ook simpel af kunnen doen met een: “Heb je je pilletjes al ingenomen?”, of een “Heb je al wel genoeg kogelvrije vesten voor het hele gezin? Ze schijnen bij de Aldi in de uitverkoop te liggen.”

Je eigen beperkte leesvermogen kwam al aan bod in #29. Je hebt het erover dat ik moslim moordenaars [sic] goed praat, wat ik in het geheel niet heb gedaan. Daarnaast bagatelliseer je mijn opmerking dat er andere problemen zijn. Prima, maar dat doe je ongefundeerd, zonder bron, zonder argumentatie. Je gaat ook gewoon door in #35. Ik heb eigenwaan, ik haal reacties door elkaar, lezen is nooit mijn sterkste kant geweest, ik reageer ‘zoals gewoonlijk’ met veel roeptoeterij. Allemaal leugens, onwaarheden, insinuaties, gissingen (laat me raden, je leest het liefst de Telegraaf). En het houdt niet op bij #35. #45: “ik heb alleen maar gesteld dat als er drie idioten in naam van Allah mensen overhoop schieten het er niet zo toe doet of ze een gezinnetje, slechte opleiding of wat dan ook hebben.” HAHA, goeie grap. Punt is namelijk dat je -niks- expliciet hebt gesteld. Je hele reactie waarin je dat zou stellen, #16, is een en al insinuatie. Ter verduidelijking:

ik heb alleen maar gesteld dat als er drie idioten in naam van Allah mensen overhoop schieten het er niet zo toe doet of ze een gezinnetje, slechte opleiding of wat dan ook hebben.

moet kennelijk verwijzen naar:

een stel volkomen over het paard getilde moslim moordenaars goedpraten met voorbeelden over mensen die dat soort dingen NIET doen.

Je gaat op die toer verder (#50, #56), leuk voor je, maar daar begon ik niet. Daarover later meer*

Het zou goed kunnen dat wij eerder een aanvaring hebben gehad. Met sommigen staat het me bij, bij jou niet. Daaruit volgt ook dat mijn keuze ‘om met veel roeptoeterij op jou te reageren’, in dezen dus niet klopt. Dat ik zeker enige animositeit jegens jou ken, komt omdat je wel vaker met rabiate rechtse troll-achtige reacties om de hoek komt kijken. (Of wou je nog echt serieus beweren dat #16 zo inhoudelijk is?!)

*De begingedachte is aanwezig:

Wat de meeste mensen (hoop ik) willen is een leven met werk en inkomen, scholing, huisvesting, voedsel en een hoop lol.

Wat mijn bezwaar daartegen is, is niet het nu (wat je mij verwijt), maar het later, wat er -volgens een zwart, maar weliswaar realistisch scenario- er als volgt uitziet:
Werk: Economie is ingestort, er is niet genoeg werk;
Inkomen: Haha, leuk. Geen werk = geen inkomen. ‘Werken in het zweets uws aanschijns!’;
Scholing: goede scholing is duur. Te duur. Als het even kan (ongelijkheid!), laat papa en mama dat betalen, of je moet erbij werken (oh wacht, er is alleen onderbetaald werk, als er al werk is);
Huisvesting: Ach, genoeg ruimte is er wel, als we de huur maar kunnen betalen aan de grootkapitalisten (vermogensongelijkheid!);
Voedsel: Ik denk dat we in de basisbehoefte nog wel redelijk zelfvoorzienend zouden kunnen zijn, maar ‘opgewerkt’ voedsel (vlees), hoeven we niet te verwachten. Oh, en wist je dat het grootste deel van de kunstmest die we hier in Nederland kopen, uit fosfaat- en nitraatmijnen van elders vandaan komen? En dat die mijnen leegraken, binnen 100 jaar (volgens sommigen al rond 2030), en dat we nog weinig hebben gedaan aan het terugwinnen van fosfaat? Nee, oh, dan weet je het nu.

Ik las een half jaar eerder (ofzo) een officieuze tussenevaluatie van het rapport van Rome. Samenvatting: de wereld volgt het ‘midden’ scenario, wat nog steeds te weinig verduurzaming is en te veel exploitatie. Het ‘midden’ scenario mondt uiteindelijk uit (rond 2070!) in een enorme economische en ecologische catastrofe: alle grondstoffen worden overvraagd en de economie stort in. De wereldbevolking (10 miljard tegen die tijd, als ik het goed heb), kampt dan vervolgens met een netto[/i] sterfteoverschot van 50 miljoen per jaar (elke 10 jaar gaan er een half miljard meer mensen dood dan dat er geboren worden). In een ander wetenschappelijk artikel werd gesteld dat de kans dat de mensheid deze eeuw (dus tot na 2100) overleeft 50% is. [u]50%!.

Ik probeer er luchtig onder te blijven, te zeggen dat het allemaal wel meevalt, dat het maar scenario’s zijn, en dat de mensheid ook erg vindingrijk is. Anderzijds wil ik dus wel stellen: voor iemand die voor zichzelf geen toekomst meer ziet, betekent dit dat zijn kinderen en kleinkinderen het nog slechter krijgen dan hij het nu heeft (en hij ziet al geen toekomst!). Ja, ‘na ons de zondvloed’, dus voor zo’n wanhopig persoon is het enige wat hij nog te redden heeft zijn onsterfelijke ziel. En dat religiositeit (en vermoedelijk dus ook: religieus extremisme) toeneemt in economisch wanhopige tijden, is een gegeven.

Het is daarom dat ik ook zeg dat het huidige terrorisme slechts één van de vele problemen is. En niet om -bijvoorbeeld- rare, zielige moslimpjes, die het niet al te breed hebben en ‘daarom’ maar aanslagen gaan plegen, goed te praten, of om voor te stellen dat we de huidige generatie maar ‘gezond’ moeten knuffelen met een dertiende maand of een paar extra voedselbonnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 JANC

@56:

Dus omstandigheden als slechte scholing (gaat in dit land voor 70% van de Nederlanders op), moeilijke jeugd (idem), en discriminatie(idem) zijn mooie excuses om te verklaren dat mensen gewoon kunnen worden vermoord vanwege een boekje of een moeilijke jeugd of zo.

Mensen die dit goedpraten zijn wat mij betreft medeschuldig aan deze ontstane situatie en eigenlijk zo langzamerhand aansprakelijk op alle fronten

dat gebeurt wel vaker, dat mensen die beweegredenen zoeken en dat dan ook nog bij zichzelf zoeken het verwijt krijgen dat de dingen goedpraten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Klokwerk

Het functioneert als een soort blokkade voor onderzoek en zelfkritiek. Zo houdt men zich dom en onwetend – en slechts schijnbaar ‘onschuldig’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 mvries512

Eigenlijk zou het volgende in de grondwet gezet moeten worden: “god bestaat niet”. En daaruit volgend dat allah, yahweh, hanuman, thor, zeus etc… ook niet bestaan.

 • Vorige discussie