Perceptie: China neemt wereldheerschappij over

Niet dat we het bij Sargasso soms leuk vinden maar tests bewijzen het: ‘het is uit met de wereldheerschappij van Amerika’. Het Pew Global Attitudes Project – uitgevoerd in 22 landen – wees uit dat een meerderheid van 60% het idee heeft dat Beijing het uiteindelijk in de wereld voor het zeggen zal hebben en niet Washington. Ook de Amerikanen zelf zijn deze – in rechtse kringen vaak verguisde – ‘weg-met-ons’ mening toegedaan. Niet dat men dit een positieve ontwikkeling vindt. In vijftien van de onderzochte landen keurt een meerderheid deze ontwikkeling af. In zeven landen, waaronder China zelf, wordt de trend als positief beoordeeld. Opkomende economieën staan veelal positiever tegenover Chinese dan Amerikaanse hegemonie. Alleen India en Mexico zijn als ‘economische starters’ overwegend pro-Washington. Vertrouwen in de huidige Amerikaanse president Obama zit vooral bij Duitsers (88%), Fransen (84%) en Japanners (81%) en een stuk minder bij Palestijnen (14%), Turken (12%) en Pakistani (8%). Of de respondenten überhaupt wisten wie de Chinese president is vermeldt het onderzoek niet.

 1. 1

  Lekker sluitend onderzoek. In ieder geval staan er bij de tien grootste banken ter wereld er thans drie uit China: IBCC, China Construction en Bank of China. Vorig jaar was dat er nog maar één.

  Grondstoffen/ voedsel…de winst zal uiteindelijk toch gaan naar wie zich het slimst van voldoende goedkope duurzame energie voorziet.

 2. 4

  Het onderzoek heeft wel iets van het onderzoek van de UvA en TNS NIPO naar het “gestegen vertrouwen” in de door D66 gedomineerde rechterlijke macht ONDANKS ! Geert Wilders
  Hi hi hi !
  Zonder dollen.
  Berekeningen laten zien dat het tot 2050 duurt voor de Chinezen (in theorie) de Amerikaanse economie voorbijstreven.
  China zit echter op een immense vastgoed bubble.
  China zit – bison kit – vast aan de US Dollar en die zal in ieder geval nog veel dalen in waarde.
  China zou ook nog wel eens in een burgeroorlog kunnen ontsporen en Taiwan weer een “meer” eigen koers gaan varen
  China kan ook in regionale conflicten verstrikt raken
  Pakuistan is bezig met de aanmaak van meer atoomwapens en de Pakistani Neo Taliban jihadi’s zijn al geinfiltreerd in het Pakistaanse atoomwapen arsenaal. Daarmee provoceert Pakistan een regionale atoomwapen wedloop met o.a. China.
  China’s concurrent India staat al in de startblokken om alle economische groei van China af te snoepen.
  China kent een grote entiteit oeigoerse moslims …
  Het is echter China dat als een blok aan het been van Amerika de mondiale economie stagneert door de immense vraag naar olie waardoor een kunstmatig Peak-Oil intreed en de prijzen structureel te hoog blijven waardoor de economie in crisis raakt.
  De 14 triljard bruto (8000 triljard netto) schuldenlast van de VS en de ondergang van de Euro als gevolg van de default landen als Griekenland, Portugal, Ierland etc. is dus secundair en de reden waarom de Euro en het EU parlement en Schengen met vrij verkeer van personen zullen sneuvelen en de niet westerse remigratie naar land van herkomst over zekere termijn onherroepelijk is.
  En dat laatste is behalve voor Europa ook positief voor de gelukzoeker te meer als de remigratie van de niet westerse allochtoon beschaafd doch dringend maar vooral constructief wordt gefaciliteerd.

  Resume: de Hydrocarbons hebben afgedaan als smeerolie van de leidende (westerse) economie en is dringend toe om vervangen te worden door mogelijk Thorium based nuclear reactors, kernfusie en anti-materie centrales.