De oorlog tegen armoede is in dit land een oorlog tegen de armen

Foto: klokwerk (cc)
Dossier:

OPINIE - Het hele sociale systeem van Nederland is keihard en contraproductief, en moet nodig veranderen om de menselijkheid weer terug te krijgen. Wat nodig is, is een systeem waarin iedereen de kosten voor levensonderhoud simpelweg gegarandeerd zijn. Maar ondanks dat de politiek door de toeslagenaffaire langzaam wakker lijkt te worden, is deze omslag nog niet te verwachten.

In het licht van de toeslagenaffaire krijgt in de Nederlandse media nu het volgende bericht eindelijk aandacht: een vrouw in de bijstand wordt een terugvordering en boete opgelegd van potentieel €10.000 euro omdat haar moeder eens in de week boodschappen voor beide deed, en de vrouw dit niet opgegeven had. De gemeente is door de rechtbank in het gelijk gesteld: volgens de participatiewet (een ‘pareltje’ uit de doos van Asscher en Kleinsma), is de vrouw laakbaar.

De politiek lijkt nu door de toeslagenaffaire wakker geschrokken te zijn, en reageert geschokt op het incident. Deze algemene verbazing hierover verbaast mij echter. Dit is niets nieuws, en zoals Joost onder bovenstaande link op deze site al zei, helaas geen uitzondering.

Berichten van de ombudsman en hulporganisaties over de keiharde werking van boetes en terugvorderingen in het systeem van de toeslagen en bijstand zijn niet nieuw. Keer op keer weer worden levens van mensen die het niet breed hebben door de overheid verwoest, door hen een niet terug te betalen schuld op te leggen.

Oorlog tegen de armen

De voornoemde participatiewet en het toeslagensysteem vormen de strop. Met de fraudewet opende de overheid vervolgens de meedogenloze jacht op de burger die afhankelijk van deze regelingen was, door iedere vergissing voortaan als fraude te bestempelen. Daarbij hebben aanhoudende bezuinigingen op de sociale advocatuur het steeds moeilijker gemaakt voor mensen om beslissingen aan te vechten en hun recht te halen, wanneer ze dat volgens de ijskoude wetgeving zelfs nog hadden. Het wordt bovendien burgers steeds moeilijker gemaakt om hulp te krijgen met schuldensanering.

Alles bij elkaar is zo een vermorzelende val opgesteld, die jarenlang burgers financieel in de verdoemenis hielp. Niets wordt ze gegund. Ze worden klemgezet en slaaf gemaakt door ze in de financiële boeien te zetten. Het aantal huishoudens in de problematische schulden is in de afgelopen tien jaar gestegen naar acht procent, en een op de vijf huishoudens heeft risicovolle schulden. En dat in een van de welvarendste landen ter wereld

Het is contraproductief, want doordat mensen geen adem krijgen, verliezen ze hun energie en veerkracht. Financiële problemen leiden tot psychische problemen, gezondheidsproblemen, hogere schooluitval, werkeloosheid, zelfs tot meer criminaliteit.

De toeslagenaffaire wijst uit dat de overheid hierin niet eens haar eigen regels volgde, en dat dit structureel is. Maar dat is nog maar de helft van het verhaal. Dit soort zaken wijzen uit dat ook de regels niet deugen, te hard zijn. En onmenselijk.

Behoefte aan een basisinkomen of negatieve inkomstenbelasting

We moeten naar een tegengesteld systeem: een met een basisinkomen, eventueel in de vorm van een negatieve inkomstenbelasting. Iedereen wordt n’importe quoi een minimum aan inkomen gegarandeerd. Alles daar bovenop staat daar los van. Weg met de zinloze bureaucratie, terug met de menselijkheid.

In een samenleving waarin we sowieso niet accepteren dat mensen omkomen van de honger of hun energierekening niet kunnen betalen, is het totaal zinloos om mensen keihard te gaan controleren op hoe ze tot dat minimumniveau komen. Die garantie hoort er gewoon te zijn, en het is nutteloos en contraproductief daar moeilijk over te doen.

Een dergelijk gegarandeerd bestaansminimum zal niet alleen de mensen zelf helpen, maar ook de hele samenleving laten profiteren – want minder mensen komen in de problematische schulden, en minder mensen worden murw geslagen door het systeem. Daarbij worden grote kosten bespaard op bureaucratie.

Politieke verhoudingen

Het roer moet om, maar gezien de electorale stemming in Nederland zit dit er niet in te gebeuren. In de peilingen staat de VVD torenhoog in de peilingen. Deze partij heet in de media ‘rode veren’ aangetrokken te hebben, maar in praktijk leidt de notie dat de inkomens- en vooral de vermogensverschillen in Nederland wat te ver uit de bocht zijn gevlogen, tot niet meer dan een voorstel tot lastenverlaging van kleine bedrijven en middeninkomens. Dit is een neoliberaal recept dat de top ongemoeid laat, en de mensen aan de onderkant van de samenleving echt niet gaat helpen. Ook op het gebied van woningnood en de bestrijding van woekerhuren valt er weinig van de VVD te verwachten.

CDA en PvdA hebben zich op hun beurt in het verleden slechte bondgenoten getoond van de mensen die het niet breed hebben: het beleid is in kabinetten tot stand gekomen waarin zij afwisselend of samen de dienst uitmaakten. Het monster van de toeslagen is het product van de kabinetten Balkenende, de participatiewet is zoals gezegd door PvdA bewindslieden opgesteld, evenals de fraudewet. De beloften van deze partijen om goed te zorgen voor het sociaal vangnet zijn de afgelopen twintig jaar vals gebleken.

De SP verzet zich sinds jaar en dag actief tegen het idee van een basisinkomen, en GroenLinks stelt weliswaar in haar programma een negatieve inkomstenbelasting voor, maar dan alleen voor werkenden. Hoe dan ook gunnen deze partijen doorgaans de mensen aan de onderkant van de samenleving wel wat meer ruimte om te ademen. Maar de kans dat zij  in een volgende regering komen lijkt gezien de peilingen van het afgelopen jaar bijzonder klein.

Nederland blijft voor mensen die afhankelijk zijn van de overheid waarschijnlijk nog zeker vier jaar een bijzonder guur land.

Reacties (89)

#1 Joost

De participatiewet is dan wel ingevoerd door Ascher en Kleinsma, maar het vindt z’n oorsprong in het kanbinet ervoor van CDA/VVD + gedoog-PVV. Ik vermoed dat de invoering ervan een eis was tijdens de coalitieonderhandelingen, en dat de PvdA zelf iets anders had gedaan.

 • Volgende discussie
#1.1 beugwant - Reactie op #1

Ik wou al zeggen, die geblondeerde boon gaat nu wel vol op het orgel, maar hadden we hem ook gehoord als de vrouw in kwestie een migratieachtergrond had gehad? Gelet op het stemgedrag van zijn eigen PVV zou die huichelaar juist moeten juichen bij dit vonnis.

 • Volgende reactie op #1
#1.2 Frank789 - Reactie op #1.1

Dat doet Wilders om de haverklap, zogenaamd op de bres springen voor slachtoffers om zieltjes te winnen.
Hij weet zelf ook wel dat niemand zijn stemgedrag in het verleden gaat controleren om te ontdekken dat dat er haaks op staat.
Wilders en Baudet kunnen ook ongestraft tegen de lockdown ageren terwijl dat een eis van hen was in het begin van dit jaar.

#1.3 Klokwerk - Reactie op #1.2

In praktijk is de PVV alleen “links” als het gaat om de zorg en om ouderen. Voor andere groepen inclusief deze was zijn stemgedrag al die jaren kneiterrechts.

#1.4 Frank789 - Reactie op #1.3

[ In praktijk is de PVV alleen “links” als het gaat om de zorg en om ouderen. ]

Ouderen? Wat was het eerste dat Wilders op de dag na de verkiezingen destijds losliet? De belofte de AOW leeftijd op 65 te houden.

#1.5 beugwant - Reactie op #1.4

Het was zelfs nog dezelfde avond! De uitslag was nog lang niet binnen.

 • Volgende reactie op #1.4
#1.6 Klokwerk - Reactie op #1.4

Je kan er inderdaad gerust bij voegen: en dan voornamelijk op papier …

 • Vorige reactie op #1.4
#1.7 Spam - Reactie op #1

Vanwege de participatiewet heb ik destijds mijn lidmaatschap van de PvdA opgezegd. De spreekwoordelijke druppel.

 • Volgende reactie op #1
 • Vorige reactie op #1
#1.8 Klokwerk - Reactie op #1

Je toevoeging is terecht, maar de PvdA heeft bij uitstek gekozen de bezuinigingen op de sociale zekerheid op deze manier te willen binnenhalen. Dit had ook op andere manieren gekund. Het idee van de PvdA was in deze: door fraude heel hard aan te pakken vergroten we het draagvlak van de sociale zekerheid. Daarbij is het heilige geloof in die periode van de PvdA altijd: hulp op maat geven. Dat een en ander wel moest leiden tot een grote bureaucratie en dubieuze beslissingen werd niet gezien, en de waarschuwingen werden genegeerd.

 • Volgende reactie op #1
 • Vorige reactie op #1
#1.9 Poligraf Poligravovich Sharikov - Reactie op #1

Volgens mij was dit het paradepaardje van de PvdA, samen met de Wet Werken Naar Vermogen. Asscher en Klijnsma presenteerden dit destijds als grote overwinningen van de sociaaldemocratie.

 • Vorige reactie op #1
#2 Frank789

Er komen steeds meer rarigheden boven water.
Als je voedsel van je moeder moet opgeven om van de bijstand afgetrokken te worden, dan moet dat ook met voedsel van de voedselbank.
Waarom mag je als baanhebbende giften van duizenden euro’s belastingvrij ontvangen maar als je in de bijstand zit moet je die 100% afstaan, net als erfenissen?
Waarom mag je als baanhebbende of pensioenontvanger gratis oppassen op je kleinkinderen, maar als bijstands-oma moet je oppassen als betaald werk opgeven en afstaan?

https://nos.nl/artikel/2362424-is-er-verschil-tussen-boodschappen-krijgen-van-je-moeder-of-de-voedselbank.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Ronzhu - Reactie op #2

Het verschil is of je zelf, met wat voor regelingen en voorzieningen dan ook, in je levensonderhoud kunt voorzien. Als je geen werk hebt maar je ouders doen boodschappen en je kunt bij vrienden logeren, dan kun je blijkbaar zelf voorzien in je eigen levensonderhoud (ervan uitgaande dat dit een tijdelijke oplossing is tot je de boel weer op de rails hebt).

Toen ik na de universiteit geen werk had trok ik bij mijn ouders in en had ik plotsklaps geen uitgaven. Ook geen recht op een uitkering natuurlijk, maar ook geen uitgaven. Een studiegenoot had een uitkering, een socialehuurflat een wat vrij besteedbaar inkomen. Die had het natuurlijk beter voor elkaar dan ik met mijn slaapkamertje, tja, daarvan kun je je ook afvragen wat eerlijk is…

#2.2 Klokwerk - Reactie op #2.1

De pogingen tot het leveren van maatwerk leidden altijd tot een ondoorzichtig stelsel en dubieuze beslissingen. Want controle is moeilijk en uiteindelijk past niemand in een hokje.

 • Volgende reactie op #2.1
#2.3 Cerridwen - Reactie op #2.2

Bij generieke maatregelen vallen er nog veel meer mensen buiten de boot, want uiteindelijk is ieders situatie weer anders…

Deze spanning is vrij fundamenteel, bij elk sociaal beleid zullen er mensen net buiten de lijnen vallen. Bij elke vereenvoudiging van de maatregelen klinkt er een luide roep tot allerlei uitzonderingen en extra’s van allerlei doelgroepen, die vaak nog best redelijk zijn ook. Teveel maatwerk leidt dan weer tot ondoorzichtigheid en ongelijkheid.

En dat is de fundamentele zwakte van het basisinkomen, het is een extreem generieke maatregel die nooit voor iedereen een verbetering gaat zijn, ook niet aan de onderkant. Door invoering van het basisinkomen zullen er mensen in de problemen komen, en dat voert de druk op aanpassingen en maatwerk op.

#2.4 Klokwerk - Reactie op #2.3

Dat hangt helemaal van de uitvoering af. Het idee van het basisinkomen zoals dat door de meeste voorstanders wordt aangehangen, en dan met name van een negatieve inkomstenbelasting, is niet om mensen in hun behoeften allemaal over één kam te scheren, want dat gaat inderdaad mis. Als dat het geval zou zijn, zou je gelijk hebben.

Maar het idee draait vooral om mensen niet meer te hoeven be- en veroordelen op de reden waarom ze niet genoeg hebben om rond te komen.

Het schrappen van die laatste vraag in het stelsel gaat niet tot minder maatwerk in vergoedingen leiden. Het maakt het stelsel wel veel eenvoudiger en daarmee goedkoper in de uitvoering, en in tegenstelling tot wat vaak intuïtief geloofd wordt, wordt de prikkel om je energie weer te steken in pogingen om wat te maken van het leven er groter door.

Dat is de gedachte waar het hier om gaat.

 • Volgende reactie op #2.3
#2.5 Cerridwen - Reactie op #2.4

Precies, het hangt helemaal van de uitvoering af. En er is dus niet zoiets als hét basisinkomen. En dus kan je helemaal geen conclusies verbinden aan dat mensen voorstander zijn van hét basisinkomen, je weet immers niet wat mensen eigenlijk in hun hoofd hebben.

Jij wil allerlei speciale regelingen afschaffen, maar dat zijn regelingen die mensen nu gebruiken om rond te komen. Schaf je die af in ruil voor een uniform basisinkomen, dan zijn er winnaars en verliezers. Die verliezers zijn niet perse rijk.

en in tegenstelling tot wat vaak intuïtief geloofd wordt, wordt de prikkel om je energie weer te steken in pogingen om wat te maken van het leven er groter door.

Dat is onzin. Dat hulp verslavend is, lijkt me een open deur. Het is vrij simpel. Hoe hoger het bedrag aan basisinkomen, hoe meer mensen uit het arbeidsproces zullen stappen, en hoe kleiner de belastingbasis dus wordt. En vergeet ook niet dat niet alle mensen gelijk zijn, tegenover de mensen die het basisinkomen als vrijheid ervaren en allerlei initiatieven ontplooien, staan mensen die die vrijheid (en verantwoordelijkheid!) niet aankunnen en in grote problemen komen. Wees daar niet naïef over. Ik sluit niet uit dat er netto ergens een optimum is dat positiever uitpakt dan de huidige situatie, maar eerst zien dan geloven. Met alleen verkooppraatjes kom je er niet.

#2.6 Hubert - Reactie op #2.5

Dat hulp verslavend is, is jouw mening en geen open deur, maar wel onzin. Geld is wel gratis, dat is een open deur. Sterker nog, geld lenen levert geld op, vanwege de negatieve rente.

 • Volgende reactie op #2.5
#2.7 lmgikke - Reactie op #2.5

En heb je ook bewijs dat mensen uit het arbeidsproces zullen stappen? Want de huidige manier zoals onze samenleving functioneert is samengevat: we hebben moderne slavernij dat gebaseerd is op onmenselijkheid en vernedering. Alles onder de noemer arbeid.

Als dat laatste ‘arbeidsproces’ heet dan snap ik heel goed dat mensen daar uit willen stappen. Wat was de slogan aan de poort van Auschwitz ook al weer?

 • Volgende reactie op #2.5
 • Vorige reactie op #2.5
#2.8 Maggi - Reactie op #2.7

En als je uit het arbeidsproces wilt stappen als witte man dan noemen we het ‘vervroegd pensioen’ of ‘financieel onafhankelijk’ en dan vinden we die persoon ineens een geslaagd man.

 • Volgende reactie op #2.7
#2.9 Cerridwen - Reactie op #2.7

Mensen die met pensioen gaan stappen massaal uit het arbeidsproces.

 • Vorige reactie op #2.7
#2.10 Klokwerk - Reactie op #2.5

“Dat hulp verslavend is, lijkt me een open deur. Het is vrij simpel. Hoe hoger het bedrag aan basisinkomen, hoe meer mensen uit het arbeidsproces zullen stappen”

Dat zegt meer over jouw overtuigingen dan over de werkelijkheid. Iedere proef die ooit genomen is met het idee van ‘gratis geld’ kwam met resultaten waaruit geconcludeerd kan worden dat mensen helemaal niet minder gingen werken.

Het is ook logisch dat wanneer de armoedeval verdwijnt, mensen makkelijker uit een uitkering stromen, en als het gevaar van verlies van een uitkering verdwijnt, mensen meer durven te ondernemen om hun inkomen te verhogen.

Voor de volledigheid: het blijkt in praktijk ook telkens weer dat mensen daarnaast ook niet méér gaan werken, waar voorstanders van een basisinkomen vaak in geloven. Wel studeren ze langer, doen ze meer aan mantelzorg, en hebben ze een betere gezondheid.

Tien jaar geleden voelde bijna niemand voor het idee van een basisinkomen. Nu zegt een kleine veertig procent op de vraag of een basisinkomen wenselijk zou zijn volmondig ja – ongeveer net zo groot als het aantal tegenstanders. Ondanks dat in de vraagstelling de invulling van het basisinkomen opengelaten wordt, zegt dit wel degelijk iets over de trend in het denken van mensen. Het is een zeer sterke ontwikkeling, die je niet kan ontkennen.

 • Volgende reactie op #2.5
 • Vorige reactie op #2.5
#2.11 Cerridwen - Reactie op #2.10

Kom maar op met je data klokwerk, ik geloof er geen klap van dat in alle onderzoeken met gratis geld mensen niet minder gingen werken.

Er is in Nederland al een situatie dat dit speelt: pensionering. Op het moment dat het pensioen in gaat, stoppen mensen massaal met werken. In het verleden konden mensen eerder met pensioen. Toen stopten mensen massaal eerder met werken dan nu.

Ik geloof overigens best dat in specifieke situaties het mensen enorm kan helpen om gratis geld te krijgen, juist in situaties waarin mensen gevangen zitten in (extreme) armoede. Maar of dit ook het netto effect zal zijn van het invoeren van een basisinkomen in Nederland vind ik een zeer gevaarlijke extrapolatie, die je zonder verdere onderbouwing niet zomaar mag doen.

Uiteindelijk is een belangrijke reden dat mensen werken dat ze geld nodig hebben om van te leven. Als je die reden wegneemt door mensen een flinke som geld te geven, zullen er uiteraard mensen zijn die dan niet of minder gaan werken. Of dit er meer of minder zijn dan de mensen die juist extra gaan werken is de grote vraag, maar een ding lijkt me zeker: hoe hoger dat basinskomen, hoe ongunstiger die verhouding.

Nog een reden om voorzichtig te zijn: het basisinkomen levert vrijheid op, maar met die vrijheid komt ook verantwoordelijkheid, want andere steun valt weg. Niet iedereen kan die verantwoordelijkheid aan. En laten die mensen nu juist nu al disproportioneel in allerlei uitkeringen zitten. Zeker in Nederland, waar de arbeidsparticipatie heel hoog ligt, is het extra arbeidspotentieel wat je uit de bijstand kan halen beperkt.

#2.12 Klokwerk - Reactie op #2.11

Geloven doe je maar in de kerk. Het gaat hier om onderzoek. Het grootste experiment hiermee is Mincome. Je kan verder zelf googelen.

Pensionering gebeurt alleen na een zekere leeftijd en het is juist de bedoeling dat mensen dan stoppen met werken – veel mensen worden zelfs ontslagen op die leeftijd. Bovendien hebben de meeste mensen niet alleen AOW maar een aanvullend pensioen. Geen goede vergelijking dus.

Eigenlijk is de huidige maatschappij sowieso al voldoende bewijs voor mijn stelling dat mensen doorgaans geen genoegen nemen met het bestaansminimum. Als dat zo was immers zouden veel meer mensen daar nu al genoegen nemen, door een dag per week te werken en de hele verdere week op hun luie reet te zitten. Maar de mens wil ook op vakantie, uit eten, een mooi ingericht huis etc. Daarin voorziet het basisinkomen niet.

Ik denk niet dat mensen meer gaan werken door een basisinkomen, zoals je boven hebt kunnen lezen. Dat ze ook niet minder gaan werken acht ik nu wel voldoende bewezen.

 • Volgende reactie op #2.11
#2.13 Cerridwen - Reactie op #2.12

Pensionering is wel degelijk een goed voorbeeld, want ouder worden gebeurt gradueel, maar de herkomst van het inkomen en het stoppen met werken gaat nu abrupt. Het gaat mij erom dat het duidelijk is dat mensen deels werken voor geld, en hoe meer geld je mensen geeft, hoe meer mensen stoppen werken. Je kan niet om dit effect heen.

Ok. Mincome dus. Ik lees op Wikipedia dat er een kleine reductie was in het aantal werkuren (daar gaat je stelling al de prullenbak in, precies zoals ik al vermoedde). Zorgwekkender is dat vrouwen veel vaker minder gingen werken dan mannen, wat wijst op een reëel risico van de-emanciperende effecten.

En dat is mijn grote probleem met al die verkooppraatjes over het basisinkomen: veel uitweiding over alle voordelen, maar niet stilstaan bij mogelijke ongewenste effecten. Als puntje bij paaltje komt zal dan toch weer uitzonderingen en extra regels nodig zijn om de ongewenste effecten te beperken.

Neem ook het idee dat je de studiefinanciering wel kan afschaffen met een basisinkomen. Misschien kan je zelf bedenken wat voor effect dit heeft op de ongelijkheid? Nu wordt je specifiek ondersteunt (hetzij met een lening, of een aanvullende beurs bij een laag inkomen) als je gaat studeren. In jouw voorstel valt die specifieke ondersteuning weg, er blijven alleen kosten over. Rijke ouders kunnen makkelijk bijspringen, arme ouders hebben die mogelijkheid niet/veel minder.

#2.14 Hans Custers - Reactie op #2.13

Je bezwaren hebben wel een hoog Nirvana-fallacy gehalte. Waarom zou een basisinkomen niet samen kunnen gaan met een lening voor studenten, bijvoorbeeld? Kinderen van arme ouders hebben altijd geld moeten lenen voor hun studie.

 • Volgende reactie op #2.13
#2.15 Cerridwen - Reactie op #2.14

Ik reageer op Klokwerk, die in #2.1.1.1.13 zegt dat hij de studielening wil afschaffen bij zijn versie van het basisinkomen.

Dat hoef je natuurlijk niet af te schaffen, als je dat onwenselijk vindt. Je bewijst mijn stelling dat er na invoeren van het basisinkomen druk zal ontstaan om de negatieve effecten te verminderen, en er weer allerlei extra regelingen opgetuigd (of in stand gehouden) worden.

Kinderen van arme ouders krijgen nu extra ondersteuning, om de ongelijkheid deels te compenseren. In Klokwerks versie van het basisinkomen valt deze nivellering weg.

#2.16 Klokwerk - Reactie op #2.15

Ik beschouw mensen boven de 18 en zeker boven de 21 als zelfstandige individuen, en investeren in een opleiding als investeren in de hele samenleving.

 • Volgende reactie op #2.15
#2.17 Hans Custers - Reactie op #2.15

Flauw. Klokwerk zegt expliciet dat uitkeringen die onder het niveau van zo’n basisinkomen zitten geschrapt kunnen worden. Je bevestigt alleen nog maar eens dat het knap lastig voor je is om overtuigende argumenten bij je mening te vinden. Misschien ligt dat aan het feit dat er niet zo veel overtuigende argumenten voor te vinden zijn?

Terzijde: het nieuwe systeem leidt in dit draadje tot wat verwarring. De nummering van reacties op het vijfde niveau verandert als er nieuwe reacties bijkomen in een draad. Want inmiddels is de reactie van Klokwerk #2.1.1.1.15 en misschien zelfs al niet meer als deze reactie er staat.

 • Vorige reactie op #2.15
#2.18 Klokwerk - Reactie op #2.17

“Flauw. Klokwerk zegt expliciet dat uitkeringen die onder het niveau van zo’n basisinkomen zitten geschrapt kunnen worden. Je bevestigt alleen nog maar eens dat het knap lastig voor je is om overtuigende argumenten bij je mening te vinden.”

Dank voor de bijval. Het is inderdaad dat waar het mij om gaat, en dan zou je hopen dat mensen dáár dan ook op reageren. Maar Cerridwen zit zich weer in allerlei bochten we murwen om de discussie te winnen, enige nieuwsgierigheid naar wat werkelijk ter discussie staat blijkt er niet uit als je stromannen opzet.

#2.19 reyer brons - Reactie op #2.13

Het zal wel water naar de zee dragen zijn, maar hier een overzicht met nog veel meer experimenten naas Mincome: https://basisinkomen.nl/experimenten-pilots-en-aanzetten-tot-basisinkomen/.
Verder is er een overzicht met circa 150 argumenten voor en tegen basisinkomen, ongeveer de helft voor en idem tegen.
Zie https://basisinkomen.nl/voor-en-tegen/.
Wat je er ook van vindt, je kunt in elk geval niet zeggen dat voorstanders uitsluitend aan verkooppraatjes doen.

Als het al waar zou zijn dat minder mensen gaan weken met basisinkomen )wat ik betwijfel, dan is het de vraag of dat zo eg is.
Er is een structureel tekort aan betaald werk en daar zit ook geen groei meer in.
Een het zou goed zijn als een hoeveelheid zimloze arbeid en fliiutbanen niet meer uitgeverd wordt,

 • Volgende reactie op #2.13
 • Vorige reactie op #2.13
#2.20 Klokwerk - Reactie op #2.13

“en hoe meer geld je mensen geeft, hoe meer mensen stoppen werken. Je kan niet om dit effect heen”

Dat blijkt dus in praktijk niet waar te zijn. Je muggenzifterij over de kleine effecten neemt niet weg dat er in praktijk weinig verschil was in het aantal mensen dat werkte. Wel nam het opleidingsniveau toe, en het aantal mensen dat aan mantelzorg deed, en de algemene gezondheid.

Ik ken zelf uit mijn studententijd kinderen van rijke ouders die niks kregen. Van mij mogen we iedereen die studeert als een zelfstandig individu zien. Gelijke kansen creëren betekent ervoor zorgen dat iedereen een goede basis heeft. Het idee is nooit geweest ervoor zorgen dat mensen die toevallig mazzel hebben nooit meer geld mogen krijgen.

 • Vorige reactie op #2.13
#2.21 lmgikke - Reactie op #2.11

Met pensioen, dan stopt men met werken. Helaas is dat niet zo. Ja ze stoppen met hun betaalde baan. Maar als ik om me heen kijk, zijn de gepensioneerden actiever dan ooit. Ze houden de economie draaiende, doen vrijwilligerswerk, doen wat ze leuk vinden. Absoluut een verrijking van de economie en samenleving.

Je vergelijkt appels met peren, bewust om enige vooruitgang tegen te houden. Waarom zouden de multinationals wel gratis geld mogen krijgen, maar de burger geen basis inkomen?

 • Vorige reactie op #2.11
#2.22 Cerridwen - Reactie op #2.21

Dus jij denkt dat de waarde van de onbetaalde arbeid opweegt tegen de waarde van de betaalde arbeid voor pensioen? Waarom denk je dat de pensioenleeftijd verhoogd is?

#2.23 beugwant - Reactie op #2.5

Het grote voordeel van een basisinkomen is dat mensen kritischer kunnen zijn op kutwerk. In mijn waarneming wordt veel naar, vies of gevaarlijk werk te slecht betaald, simpelweg omdat de werkgever zich zulks kan veroorloven. Toen het UWV nog Sociale Dienst heette, wilde die mij voor cold calling marketing aan de telefoon zetten: mensen troep aansmeren die ze niet wilden en ook niet nodig hadden. Amoreel werk waar ik een welhaast religieuze weerzin tegen heb. Later in de detachering krabde ik het behang van de muren omdat mijn baas me te duur wilde verhuren en toen er eindelijk een klant toehapte, kwam ik er met die klant achter dat er met mijn CV was gerotzooid en er dingen opstonden waarvan ik net wist dat het bestond. Erg frustrerend als je staat te popelen om weer eens aan de slag te gaan.
De aanname dat iedereen subiet de werkplek voor een hangmat verruilt is in elk geval veel te kort door de bocht. De mens heeft een natuurlijke behoefte om zich nuttig te voelen; als hij gaat uitvreten, is die doorgaans tot uitvreter gemaakt.

 • Vorige reactie op #2.5
#2.24 reyer brons - Reactie op #2.3

We kunnen, als we willen, best een systeem ontwerpen wat generiek is en voor de overgrote meerderheid van de mensen prima werkt.
Er zal vast een groep zijn waar aanvulling voor nodig is, maar dat kan redelijk beperkt en overzichtelijk gehouden worden.
Het systeem van nu werkt met al z’n ingewikkeldheden toch ook al sterk nivellerend voor alle in komens tot aodaal, dus dat kunnen we ook met meer eenvoud voor elkaar krijgen.
Zonder bureacratie en controle voor grote groepen zoals nu.

 • Vorige reactie op #2.3
#2.25 Klokwerk - Reactie op #2.24

Zelf denk ik graag stap voor stap. Wanneer een negatieve inkomstenbelasting wordt ingevoerd, kan tegelijkertijd iedere uitkering die onder dat niveau voorziet worden geschrapt. Dat wil zeggen AOW, bijstandsuitkeringen, studielening en toeslagen die slechts inkomensafhankelijk zijn (zorgtoeslag), plus de voet van WAO/Wia en WW. Alle andere maatwerkregelingen blijven dan nog bestaan.

In deze fase zou voor de hoogte van de negatieve inkomstenbelasting ook (nog) gekeken worden naar de gezinssamenstelling.

Vervolgens kan gekeken worden welke regelingen verder nog onder het basisinkomen kunnen vallen. Dat is echter geen wet van meden en perzen. Heel veel aanvullende regelingen blijven gewoon nodig. Denk aan uitkeringen die te maken hebben met ziektekosten, en woonlasten (deze laatsten zouden in een ideale woonmarkt niet nodig zijn maar omdat woonlasten zo enorm verschillen en niet samenhangen met kwaliteit en mensen niet makkelijk kunnen verhuizen, blijft het nog even nodig).

#2.26 Frank789 - Reactie op #2.1

[ Toen ik na de universiteit geen werk had trok ik bij mijn ouders in en had ik plotsklaps geen uitgaven. ]

Gelijke monniken, gelijke kappen.
Volgens de regels van de bijstandsinstanties had jij een inkomen doordat jouw ouders jou voedsel gaven. En ook elektra, gas en huurvrij wonen. Jij had dus een inkomen en had dat aan de belasting moeten opgeven.

 • Volgende reactie op #2.1
 • Vorige reactie op #2.1
#2.27 lmgikke - Reactie op #2.26

Dan geldt dat ook voor jou Frank789. ALLES wat jij krijgt ga jij vanaf nu opgeven als salaris en draag jij inkomstenbelasting over af.

“volgens de regels van de bijstandsinstanties”, de regels zijn krom, daar moet je je niet achter verschuilen. Het blijkt dat elke gemeente er anders mee om gaat. Dus helemaal niet ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’. Zo worden bijvoorbeeld ook de voedselbanken gedoogd. Of is dit de ouderwets christelijke benadering: houd de schaapjes arm en afhankelijk en ze komen terug naar de kerk?

Schandalig dit alles. Nederland is toch zo’n modern land, goed land om in te wonen? Helaas niet, Nederland is een land waar je loonslaaf mag zijn voor de rijken. En als je niet kunt bijdragen aan de welvaart van de top, dan mag je creperen in slavernij. Eigen verantwoordelijkheid noemt men dat. DAT is nu kapitalisme.
En als we dan toch iets van China kunnen leren: Kapitalisme & Democratie werken goed. Kapitalisme & Totalitaire staat werkt vele malen beter.

DAAR moeten we aandacht voor hebben, het feit dat ons geloof in het kapitalisme ons rechtstreeks naar een Totalitaire staat aan het leiden is….

Tytler cycle in uitvoering. Helaas ook deze ronde geen evolutionaire vooruitgang voor de mensheid. Jammer, gemiste kans.

#2.28 Frank789 - Reactie op #2.27

[ Dan geldt dat ook voor jou ]

Jazeker, heb ik soms iets anders beweerd?

[ daar moet je je niet achter verschuilen. ]

Je hebt echt geen moer van mijn reactie begrepen.

P.S. als je iets “krijgt” is dat geen salaris. Het kan wel “inkomen” zijn.

#2.29 lmgikke - Reactie op #2.28

Ik heb het wel degelijk begrepen. Jij draait nu lekker. Ik weet 100% zeker dat jij bij de aangifte van de Inkomensbelasting niet de giften van vrienden opgegeven hebt.

De kado’s met kerst, verjaardag enzovoort? de drankjes op het terras? dat flesje wijn dat het bezoek meebracht?

Heb jij daar inkomensbelasting over betaald? Denk het niet. FRAUDEUR!!! ze moeten je gevangen zetten en een boete opleggen. De grond in trappen met regels waar jij je niet tegen kunt verweren. (Blijkbaar vind jij dat goed, want dat verdedig je…)

Hoe zou jij het vinden als we controleurs bij jou naar binnen sturen om eens te gaan controleren of jij wel alles wat je krijgt aangeeft?

Want daar gaat het hier over, over een onmenselijke vernedering omdat iemand boodschappen van de AH in huis had. WAAR HEBBEN WE HET OVER???? sinds wanneer staat er in de bijstandswet dat je geen boodschappen meer bij de AH mag doen?

Krijgen we straks ook lijstjes met goedgekeurde boodschappen? Verplicht deze onderbroek, dat t-shirt en natuurlijk geen drank . Water kan men drinken.

Maar om terug te komen, als jij echt zo’n moraal ridder bent, geef je dan nu maar aan bij de belastingdienst / politie / gemeente als fraudeur. Wat gegarandeerd dat je niet alles aangegeven hebt (terwijl dat wel zou moeten, zeg je zelf).

#2.30 Frank789 - Reactie op #2.29

Je hebt er echt helemaal niets van begrepen. Dat verberg je niet door te tieren en schelden. Om te beginnen moet je je niet persoonlijk aangesproken voelen.

Heb je dit van mij wel gelezen?
https://sargasso.nl/oorlog-tegen-armoede-is-hier-een-oorlog-tegen-de-armen/#comment-1065176

#2.31 Poligraf Poligrafovich Sharikov - Reactie op #2.1

“Toen ik na de universiteit geen werk had trok ik bij mijn ouders in en had ik plotsklaps geen uitgaven. Ook geen recht op een uitkering natuurlijk, maar ook geen uitgaven. Een studiegenoot had een uitkering, een socialehuurflat een wat vrij besteedbaar inkomen. Die had het natuurlijk beter voor elkaar dan ik met mijn slaapkamertje, tja, daarvan kun je je ook afvragen wat eerlijk is…”

Ja, dit is inderdaad ook een schrijnende vorm van onrecht. Dan snap ik wel dat we een spionerend ambtenarenapparaat optuigen waar de DDR bij verbleekt, waar we drones inzetten om te kijken of het sociale leven van mensen niet te monetariseren valt en we mensen met voor de rest van hun leven met torenhoge schulden afstraffen omdat ze hun kinderen zakgeld geven.

Waarom had jij geen socialehuurflat, eigenlijk?

 • Vorige reactie op #2.1
#3 majava

Geheel terechte ophef. Op Twitter krijgt nu ook Pieter Omtzigt een draai om z’n oren, want net als bij de toeslagenaffaire, waar hij veel goed werk verrichte, is hij nu ook boos, maar nu niet en nooit niet op z’n eigen CDA, de architecten van dit beleid.
Laten we vooral niet vergeten dat fraude met uitkeringen een druppel op een gloeiende plaat is vergeleken met alle andere vormen van fraude. Ook voor de participatiewet al. Ik zeg dat even om de stijve rechtsdragers even voor te zijn met commentaren over grenzen trekken, misbruik door mensen die niet jouw kleur hebben en die heerlijke hypocriete de wet is de wet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Joost - Reactie op #3

Inderdaad. Met 0,2% van de uitkeringen is iets ‘frauduleus’, het gemiddelde fraudebedrag is 17euro, waamee ook wordt aangegeven dat een groot deel van die 0,2% geen fraude is maar ongelukjes.

#4 reyer brons

Zie ook dit weelliswaar wat oude, maar toch zeer infrormatieve verhaal over de omvang van de soorten fraude.
Bijstandsfraude is het minste, maar heeft wel de meeste aandacht in de pers.
http://eindpunt.blogspot.com/2012/06/onderzoek-hoe-ernstig-is.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 beugwant - Reactie op #4

En aan de andere kant van het financiële spectrum kunnen Shell, Unilever, de Posterijen (ik hou al die naamswijzigingen -nooit een goed teken- niet meer bij) c.s. de mooiste ongecontroleerde dealtjes sluiten met de belastingdienst.
Hoewel de argumenten vóór zich steeds verder opstapelen wil men maar niet aan dat basisinkomen. Een ander zou eens een kruimel teveel kunnen krijgen, terwijl ze niet zien dat er geen sneetjes, maar hele suikerbroden geroofd worden, en wel door de grootste dikzakken.

 • Volgende reactie op #4
#4.2 Ronzhu - Reactie op #4.1

Wat hebben regelingen voor een investering/ondernemingssklimaat nou te maken met een universeel basisinkomen? Voor zover ik weet slaat dat echt als een tang op een varken. Je kunt de eerste prima afschaffen zonder de tweede in te voeren (onder harmonisatiedruk van de EU bijvoorbeeld), en je kunt de tweede prima invoeren zonder de eerste af te schaffen (laten we ons niet in de maling nemen, de middenklasse mag het gaan betalen).

#4.3 beugwant - Reactie op #4.2

Het gaat om de richting en de grootte van de geldstromen, niet hoe je ze noemt. Jij maakt er een regelingen voor een investering/ondernemingssklimaat van, terwijl die rulings waar ik op doel de facto een gelegaliseerde belastingontduiking is. Een handjeklap waar hoge ambtenaren zich schuldig aan maken en die de parlementaire controle ontglipt. (Niet dat die nu zoveel voorstelt…)
Je maakt mij niet wijs dat genoemde grootstbedrijven geen middelen hebben; met zulke CEO-salarissen heb je geen subsidie nodig.

#4.4 lmgikke - Reactie op #4

Onlangs hebben de payroll bedrijven voor meer dan 300 miljoen misbruik gemaakt van de corona steun. Daar gaat onze overheid niets aan doen. Want ze hadden vooraf gevraagd er geen misbruik van te maken.

Per direct als Jurisprudentie doorvoeren voor alle (bijstand) uitkeringen. We vragen er geen misbruik van te maken, kunnen we vervolgens heel dit apparaat van opsporing afschaffen.

En als we het er niet mee eens zijn, laten we dan de grote vissen eens eerst gaan aanpakken. Zoals in dit geval payroll bedrijven. 300 miljoen lijkt me de moeite waard.

 • Vorige reactie op #4
#5 Terrence Weijnschenk

Het gaat de overheid duidelijk niet om een eventuele besparing: het innen van boetes en het controleren van de juistheid kost vele malen meer dan de uitkeringen zelf. Ook zonder ‘fraude’ kost het betalen van een uitkering zo’n drie keer meer dan de hoogte van de uitkering is. Het wordt tijd dat er serieus wordt gekeken naar het Basisinkomen. Een andere naam ervoor bedenken zou handig zijn want mensen schieten in een ‘Nee, absoluut niet doen!’ houding zodra zij het woord lezen of horen. Een voordeel dat vaak vergeten wordt: mensen die niets te besteden hebben geven ook geen geld uit. Als het de VVD écht gaat om het verbeteren van de economie en het steunen van de middenstand, zou het hen sieren om ervoor te zorgen dat ook burgers met een smalle beurs lokale ondernemers kunnen steunen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Joop Böhm

Het wordt tijd dat de fatsoenlijke politieke partijen gezamenlijk optrekken tegen het neoliberalisme door in hun verkiezingsprogramma voor de komende verkiezingen een UBI op te nemen dat hoog genoeg is voor een onbekommerd bestaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 Ronzhu - Reactie op #6

Ik voorspel een glansrijke verkiezingsnederlaag. Het motto “meer belasting en hogere uitkeringen” is niet bepaald een stemmentrekker.

#6.2 Klokwerk - Reactie op #6.1

Daar zou je de plank best wel eens mis kunnen slaan: uit herhaalde onderzoeken blijkt dat steeds meer mensen voor een basisinkomen zijn. Inmiddels zijn er net zoveel voor- als tegenstanders. Dat was tien jaar terug wel anders.

https://www.ioresearch.nl/actueel/basisinkomen-evenveel-voor-als-tegenstanders-2/

 • Volgende reactie op #6.1
#6.3 lmgikke - Reactie op #6.1

En zo zet je weer een frame neer. Het is helemaal geen meer belastingen en hogere uitkeringen. Mensen die dat roepen bedoelen eigenlijk:

Jij mag betalen, het grootkapitaal mag alles leegroven.

Misselijkmakend gedrag.

 • Vorige reactie op #6.1
#7 Ronzhu

Een aardig opiniestuk, maar als de conclusie is dat het hele politieke spectrum, inclusief de twee partijen het verst weg op de linkse vleugel geen brood zien in je ideeën, dan moet je jezelf toch eens achter de oren krabben of er werkelijk sprake is van een “oorlog” op een deel van de samenleving, of je eigen positie gewoon wat extreem is en zich buiten de mainstream bevindt.

Nu ben ik geen VVDer, laat staan een anarchokapitalist of zo, maar ik vraag me af of die hier de handen op elkaar krijgen voor een even extreem standpunt 180 graden de andere kant op waar noch maatschappelijk noch politiek draagvlak voor is, of zitten we hier elkaar gewoon allemaal lekker op de schouders te kloppen over wat voor enorme gutmensch open deuren we intrappen? Hopeloos genuanceerd durf ik het in ieder geval niet te noemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7.1 beugwant - Reactie op #7

Er is niets mis met goed voor jezelf zorgen, maar als dat zoals nu zover doorschiet dat de een niet meer merkt wat hij erbij krijgt, maar dat dat wel ten koste gaat van iemand die het heel hard nodig heeft, dan zou je wel eens heel voorzichtig kunnen stellen dat er misschien iets mis is. Maar goed, ik kan er naast zitten.
Feit blijft dat een nieuw idee zich wel eerst moet nestelen.

 • Volgende reactie op #7
#7.2 Klokwerk - Reactie op #7

Zeven jaar geleden schreef ik hier op Sargasso al over een basisinkomen. De meeste mensen hadden er toen nog nooit van gehoord – Rutger Bregman moest zijn campagne op de Correspondent nog beginnen. Zelf heb ik het idee ontdekt in 2002. Vanaf dat jaar tot 2013 dacht ik nooit dat het zoveel populariteit zou krijgen als nu, waarin het leidt tot officiële experimenten in gemeenten en politieke facties in D66, PvdA en GroenLinks het keer op keer weer op de kaart zetten. Uit peilingen onder de bevolking blijkt dat steeds grotere percentages van de bevolking het idee wel ziet zitten en we langzamerhand in de buurt van een meerderheid komen. Het idee is daarbij links noch rechts, ook een neoliberale ijzervreter als Milton Friedman stelde een variant daarvan voor.

Dat de acceptatie van het idee zo idioot snel zou gaan, had ik in 2013 al helemaal niet durven dromen. Het zou raar zijn als het nu al ingevoerd zou worden, zeker omdat het in detail nog zeker wat vraagstukken opwerpt, maar als het zo snel blijft gaan, is het over zeven jaar een breed gedragen politiek standpunt en rijp om een feit te worden. Daar draag ik graag mijn kleine steentje aan bij.

Dat mag je extreem noemen, maar als iedereen die ooit een afwijkend idee had gehad zo redeneerde als jij, was er nooit een sociaal stelsel gekomen in the first place. Het idee dat iedere arbeider in een auto moest kunnen rijden is ook ooit ‘extreem’ geweest. Net als het idee dat iedereen stemrecht moet kunnen hebben.

Als je een echt argument hebt tegen een systeem met een negatieve inkomstenbelasting hoor ik het graag van je. Het argument dat je hier geeft heet een Argumentum ad populum en is een drogreden.

Daarbij staan in dit stuk twee basisgedachten. Ten eerste de analyse van een oorlog tegen de armen. Die wordt onderhand wel aardig gedeeld. Daarnaast staat de door mij voorgestelde oplossing daarvan, die zoals ik net stel de afgelopen zeven jaar enorm aan populariteit gewonnen heeft. Het eerste kan je niet weerleggen door het tweede aan te vallen.

https://sargasso.nl/politiek-kwartier-een-onvoorwaardelijk-basisinkomen/

 • Vorige reactie op #7
#7.3 Frank789 - Reactie op #7.2

We zijn nu in feite al met een verkapt basisinkomen bezig door allerlei toeslagen, subsidies en belastingschijven. Maar alleen voor mensen die al iets verdienen.
Het geeft ook aan dat eigenlijk een flink deel van de salarissen veel te laag zijn om behoorlijk van te kunnen leven.
En dan komen we weer terug bij de decennialang niet stijgende salarissen bij een voortdurend stijgend nationaal product (ook per capita).

De salarissen moeten dus omhoog. De geld- en vermogensstroom richting de rijken moet worden omgebogen.
We zouden kunnen beginnen het minimumloon sterk te verhogen en voortaan aan de stijging van het nationaal product te koppelen in plaats van aan de (rechtse) politiek.

#7.4 lmgikke - Reactie op #7.3

[We zijn nu in feite al met een verkapt basisinkomen bezig door allerlei toeslagen, subsidies en belastingschijven. Maar alleen voor mensen die al iets verdienen.]

Dat zijn we dus NIET. het woord BASIS zegt het al: voor iedereen. Dus niet alleen voor mensen die al iets verdienen. Je slaat de plank volledig mis. Je lijkt het concept niet te WILLEN snappen.

#8 Joop Böhm

Politieke partijen in een democratische rechtsstaat hebben tot taak de belangen van de samenleving te behartigen. Een partij als de VVD probeert stemmen te winnen van mensen die profijt hebben van de groei en bloei van het bedrijfsleven door het voeren van neoliberaal beleid dat ten koste gaat van grote delen van de bevolking. Het resultaat is zichtbaar: een welvarende staat met een ruggengraat van de samenleving die moet leven in armoede met grote problematische schulden. Volgens de peilingen zal de VVD en zijn coalitiegenoten bij de komende Tweede kamer-verkiezingen weer hoge ogen gooien. Het verkiezingssysteem moet nodig op de helling. Zolang dat nog niet gewijzigd is moeten de partijen die een democratische rechtsstaat steunen nauw met elkaar samenwerken om het gevaar van het Grote Geld te keren. Met een UBI kan dat lukken!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 beugwant - Reactie op #8

Wat moet er dan van het verkiezingssysteem op de helling?
Het enige dat ik kan verzinnen is een vorm van intelligentietest, zodat men niet tegen zijn eigen belang in stemt. Want dat gebeurt grootschalig: een VVD die hooguit 1½ % van de bevolking bedient (ten koste van de rest), haalt toch dik 21% van de stemmen binnen: Dat betekent dat 20% van de stemgerechtigden niet beseft wat ze doet. Die groep had het zoveel beter en bovenal zorgelozer kunnen hebben, maar het idee dat een of andere marginale buitenstaander een grijpstuiver teveel zou kunnen krijgen drijft ze in de klauwen van leugenaars die in financiële zin hun eerstgeborene opeisen.

#8.2 Hans Custers - Reactie op #8.1

Ik denk dat het percentage van de bevolking dat profiteert van VVD-beleid wel wat hoger is dan anderhalf procent. Volgens de grafiek bij dit artikel is meer dan twee procent van de Nederlandse bevolking miljonair. Met een gemiddeld vermogen van 2,5 miljoen. (Geen idee of vermogen dat in allerlei ondoorzichtige constructies zit mee is geteld.) Die zullen meestal wel baat hebben bij VVD-beleid. En als je niet zoveel vermogen hebt maar een inkomen van, pakweg, twee keer modaal zit je daar ook wel goed, lijkt me.

#9 okto

Las net nog een mooie. Alleenstaande moeder moest geld terugstorten van bijstand, omdat kinderen 20 euro per maand zakgeld hadden gekregen van hun vader.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9.1 Joost - Reactie op #9

Totaal van de pot gerukt

#10 sikbock

tsja, als je kijkt wie er in de bijstand zitten en wie er verder nog aan de poort staan te dringen om in aanmerking te komen, denk ik dat de perceptie van veel mensen van ons sociale stelsel toch een andere is dan die van de auteur. https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82016NED/table?ts=1609286014738

Als het basisinkomen al wordt ingevoerd, zal dat alleen gebruikt worden om de uitkeringen te verlagen. Laten we maar reëel zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10.1 Maggi - Reactie op #10

tsja, als je kijkt wie er in de bijstand zitten

Kan je dat iets specifieker maken? Gaat het je er om dat het in de meerderheid vrouwen betreft? Het zwakke geslacht natuurlijk… tja.

 • Volgende reactie op #10
#10.2 majava - Reactie op #10.1

Hij heeft het over huidskleur. Sikbock is een racist en de manier waarop hij het hier schrijft is om de huisregels te omzeilen. Ook met een nieuwe lay blijf je bij Sargasso zitten met wat nazi’s en racisten zolang ze maar impliciet genoeg blijven.

#10.3 sikbock - Reactie op #10.2

Ik vind jou een one-trick pony Majava. Dat mag dan ook wel gezegd worden neem ik aan?

 • Volgende reactie op #10.2
#10.4 majava - Reactie op #10.3

Van mij mag je dat zeggen. Alleen mis ik een onderbouwing. Omdat de communicatie tussen jou en mij hier vaak, bijna alleen, gaat over jouw racisme kun je dat zo zien. Ik schijf ook andere commentaren en die zijn niet slechts inhoudelijk op één vlak, zoals muziek… en verder alleen maar gejammer. Wellicht stond je voor de spiegel toen je dit commentaar schreef.

#10.5 Klokwerk - Reactie op #10.2

Misschien is het beter om deze inderdaad verkapte poging om de discussie over de zekerheid weer naar die over immigranten om te buigen te negeren. Inderdaad, die riedel is bekend, maar heeft geen ruk te maken met het onderwerp uiteindelijk. Het is pure rechtse afleiding van het probleem.

 • Volgende reactie op #10.2
 • Vorige reactie op #10.2
#10.6 okto - Reactie op #10.5

Ik vind dit veel te kort door de bocht en bovendien het afserveren van sikbock op oneigenlijke gronden. Als ik het staatje bekijk waar sikbock naar linkt, dan zie ik daar dat het aantal bijstandstrekkers met een niet-westerse migratieachtergrond meer dan 50% bedraagt (en zeker dus niet, zoals klokwerk hieronder zegt, een minderheid – meer dan 50% over drie categorieen is echt een meerderheid!). Dat is een FEIT waar sikbock op duidt, niet een racistische mening.
Ook is het een feit dat het merendeel van de Nederlandse politieke partijen inderdaad niet echt in die doelgroep geinteresseerd is.

Ik wil zelf niet zo ver gaan om het basisinkomen hierop af te serveren, maar Sikbocks analyse hierin lijkt me raak en terecht: het merendeel van de Nederlanders kun je nu al horen roepen dat het een maatregel wordt waar “normale nederlanders weer voor moeten dokken”, en puur om een groep die vooral bestaat uit “die buitenlanders” “weer eens te gaan spekken”. Men gunt mensen die “niks doen” al helemaal niets, en als dat ook nog eens “buitenlanders” zijn, dan is dat wel degelijk een effect om rekening mee te houden.

Als je serieus wilt pleiten voor een basisinkomen (waar ik helemaal voor ben), dan zul je dit argument serieus moeten pareren. En het niet op zo’n sneue manier met dooddoeners en non-argumentatie af serveren, want dan verlies je het pleit, en gaat het basisinkomen er nooit komen.

#10.7 majava - Reactie op #10.6

Dat is een FEIT waar sikbock op duidt, niet een racistische mening.

Oh god, nu is het okto weer die niet snapt wat racisme is. Zeg jij soms ook wel eens dat antifa de echte fascisten zijn? Laat ik het dan maar uitleggen.
Nee, het is geen racisme wanneer je welke cijfers dan ook presenteert en zelfs als je daarbij zegt dat een meerderheid niet-westers allochtone achtergrond heeft. Als je dat doet, dan geef je gewoon informatie. Zonder duiding ,maar dat hoeft niet.
Wanneer je echter zegt dat als er nu een uitkeringsgerechtigde in het nieuws is en de ophef groot, je maar even naar die cijfers moet kijken, wordt er door sikbock een link gelegd naar die ophef. Implicerend dat men die niet zou moeten hebben als we zouden weten dat dit ene, blank Nederlandse geval een minderheid is en dat er eigenlijk een meerderheid van allochtone steuntrekkers is die dit soort wanpraktijken best verdienen.

 • Volgende reactie op #10.6
#10.8 okto - Reactie op #10.7

@Majava: Onzinnige redenatie.

Hieronder wijst Sikbock er enkel op dat, gegeven het feit dat een meerderheid van bijstandsontvangers een niet-westerse migrantenachtergrond heeft, er waarschijnlijk veel partijen niet warm zullen lopen voor een basisinkomen, omdat een deel van het electoraat dat zal uitleggen als “buitenlanders in de watten leggen”.
Gezien het feit dat dat deel van het electoraat nogal een grote bek op zet, en nogal de wind mee heeft de laatste jaren, en gezien de kinnesinne en het racisme dat er in Nederland heerst lijkt me dat geen rare aanname. Je zegt een heleboel bij “implicerend….”, maar dat zijn implicaties die jij er in leest. Ik lees er niet meer in dan wat ik hierboven zeg.

Niemand weet natuurlijk of die reactie inderdaad komt, maar als je wilt pleiten voor een basisinkomen, lijkt me dat toch op z’n minst een politieke mogelijkheid waar je vooraf rekening mee moet houden. Zodat je zulk soort argumenten effectief kunt pareren.

#10.9 majava - Reactie op #10.8

Jij bent niet de enige hier, maar ik haak af als iedereen maar van dit geval, een bijstandontvanger met een afpakprobleem, meteen een basisinkomen-discussie maakt. De woorden van sikbock zelf, waar ik over viel, kwamen voor de zin die hij schreef over een basisinkomen. Hij schreef dit

de perceptie van veel mensen van ons sociale stelsel

Ja, dat stelsel kent geen basisinkomen. Wel bijstand. En dat is de perceptie die hij nu aan de kaak wil stellen. Dat men nu denkt alsof er een sociaal opvangnet “voor ons” is waar we niet zo benepen over moeten doen als er hier en daar een helpende hand is, maar gut, oh gut, daar maken eigenlijk onevenredig veel niet-witte mensen gebruik van (open je ogen!). De bijstand is dus niet voor ons, het is voor hun. Dat is de perceptie die sikbock hier wil optuigen.

Hoe jij, okto, dat niet ziet, is een raadsel voor me.

#10.10 Sikbock - Reactie op #10.9

Knap hoe jij allemaal dingen leest die ik niet schrijf Majava. Maar mijn @10 Is helemaal geen reactie op @9 Einstein.

Enfin, je blijft je eigen kuil maar groter graven. Ga vooral zo door. :-p

#10.11 Klokwerk - Reactie op #10.6

Ik reageerde op Sikbok met mijn kennis van cijfers van 2016, ik zie inderdaad dat de cijfers van 2020 anders zijn, maar dan nog gaat het niet om 60% maar 217.000 niet-westers op 414.000. I stand corrected.

Maar mijn belangrijkste antwoord op Sickbok is dat een basisinkomen niet alleen interessant is voor mensen in een bijstandsuitkering. Het is ook interessant voor mensen die afhankelijk zijn van toeslagen, en dat is ongeveer de helft van alle Nederlanders.

Het raakt daarbij mensen met een Wajong uitkering, mensen met een WW-uitkering of Wia/WAO uitkering tot het minimum, en mensen met AOW uitkering.

Bovendien is het interessant voor iedereen die misschien nu niet afhankelijk is van het vangnet, maar wel een goed vangnet wil. Misschien alleen voor zichzelf, misschien dat er zelfs mensen zijn die het niet correct vinden dat een vijfde van alle huishoudens risicovolle schulden heeft en 10% van de huishoudens in de problematische schulden zit, ook als het hen zelf niet raakt.

Laten we het een keer niet over buitenlanders hebben als we andere problemen bespreken.

 • Volgende reactie op #10.6
 • Vorige reactie op #10.6
#10.12 beugwant - Reactie op #10.6

dan zie ik daar dat het aantal bijstandstrekkers met een niet-westerse migratieachtergrond meer dan 50% bedraagt

Misschien omdat ze bij sollicitaties met hun niet-westerse naam niet eens op de juiste stapel kunnen komen. Jesse Klaver heet nu niet voor niets Jesse Klaver. Er is in de politiek ook een Pers, die zich een Friese naam heeft aangemeten. Om precies die reden.

 • Vorige reactie op #10.6
#10.13 Frank789 - Reactie op #10.12

Het is nog een graadje erger hoor:

Eerst het zware en vuile werk uitbesteden aan “gastarbeiders” die dus 30 jaar later in de WAO belanden.
Dan geen pensioen opbouwen (“want ze gaan toch weer terug”) dus die belanden met hun 65e in de bijstand omdat ze hier niet lang genoeg woonden voor volledige AOW.
Vervolgens hun kinderen met buitenlandse voor- of achternaam geen stage geven, geen baan geven, dus belanden ze in de bijstand.

Verder is een groot deel vluchteling waarvan het gewoon logisch is dat die niet snel een baan kunnen nemen en dan, wegens allochtoon, ook niet snel krijgen.

En dan klagen dat zoveel allochtonen een uitkering hebben.
Niet dat Sikbock dat doet, maar hij wil wel even sluiks dit kleine deel dat ook een basisuitkering zou kunnen krijgen als hoofblokkade opwerpen.

#10.14 Sikbock - Reactie op #10.13

Wat ik al zei Frank, die mensen krijgen al gratis geld, net als de vele andere van de 5 miljoen uitkeringstrekkers in Nederland.

Maar afgezien van mijn eerder genoemde bezwaren: als je naast de huidige 5 miljoen uitkeringstrekkers de overige 12 miljoen Nederlanders daarbij ook nog een keer een uitkering moet geven moet er wel een schep geld bij denk je niet?

Om de belastingdruk nog een klein beetje onder controle te te houden moet dat basisinkomen (tov de huidige uitkeringen) logischerwijs dus flink omlaag.

Ik heb in het verleden ergens gelezen ( zoek zelf maar even) dat berekend is dat 600 euro basisinkomen nog net “betaalbaar” is.

Denk je dat uitkeringstrekkers van 600 euro per maand kunnen leven? Niet iedereen kan bijverdienen. Denk maar aan een AOW er of WIA ( Wao) ontvanger?

#10.15 Frank789 - Reactie op #10.14

[ 5 miljoen uitkeringstrekkers ]

Strikt gezien klopt het, maar het is natuurlijk framen met de meest negatieve naam.
3,5 miljoen pensioengerechtigden + 800.000 arbeidsongeschikten binnen die 5 miljoen geeft al een heel ander beeld nietwaar?

[ moet er wel een schep geld bij denk je niet? ]

Ik heb geen idee hoe de financiering in elkaar zit, daar zullen knappe koppen ongetwijfeld over nagedacht hebben. Dat is ook niet waar ik je op aangesproken heb. Dat was ook niet waarom jij in #10 de haalbaarheid afwees.

Je reactie gaat ook niet in op mijn betoog dat eerst mensen achtergesteld of benadeeld worden of in een achterstandspositie hier gekomen zijn, zodat ze in de bijstand belanden om vervolgens als profiteurs uitgescholden te worden door diezelfde maatschappij die ze in de bijstand heeft gehouden.

#10.16 sikbock - Reactie op #10.15

Ik vind je betoog in @2.1.1.8 te larmoyant om op in te gaan beste Frank. Ik geef maar even aan dat mijn eerdere bezwaren zoals jij stelt geen “hoofdblokkade” vormen maar er nog veel meer bezwaren zijn.

#10.17 Frank789 - Reactie op #10.16

Beste, sorry, allerbeste Sikbock,

Ik ben allang gewend dat jij het altijd weer opgeeft als je behoorlijk tegengas krijgt.
Dan verzin je weer iets om je opponent te proberen te kleineren, alleen om het gebrek aan jouw argumenten te maskeren.

Droom vooral lekker door, Sikbock.

#10.18 sikbock - Reactie op #10.17

Mijn grote bezwaar is dat je het in @10.1.1.2.8 niet heb over mensen ( met alles erop en eraan) die zelf nadenken, eigen keuzes maken en proberen richting geven aan hun leven, maar ze allemaal over één kam scheert en een slachtofferkarikatuur van ze maakt Frank. Je doet ze daarmee geen recht denk ik

 • Volgende reactie op #10.17
#10.19 Frank789 - Reactie op #10.17

Huh?
Nu ga je opeens reageren op @10.1.1.2.8 ?
Niet op @10.1.1.2.10 of @10.1.1.2.12 ?

Serieus?
Droom vooral lekker door, Sikbock.

 • Vorige reactie op #10.17
#10.20 Maggi - Reactie op #10.2

@10.1.1

Snap ik. Daarom stel ik de check-vraag maar even. Hij is echter te laf om hardop uit te spreken wat hij insinueert.

 • Vorige reactie op #10.2
#10.21 sikbock - Reactie op #10.20

Niet te laf hoor, maar racisme vind ik zo’n enorme dooddoener.

Voor bijna alle politieke partijen is het grootste deel van de bijstandsontvangers: lees: (niet westerse) immigranten namelijk geen interessante achterban (muv van Denk) omdat ze maar een relatief klein deel van de bevolking uitmaken .

De partijen lopen daarom niet warm voor een basisinkomen. Zeker niet als ze daarmee het leeuwendeel van de stemmers ook nog eens tegen zichzelf in het harnas jagen. Ik hoor de boosheid nu al: belastingverhoging voor “ons” om alleen de financiële positie van werkeloze immigranten te verbeteren?

Kortom: basisinkomen = luchtfietserij

#10.22 Klokwerk - Reactie op #10.21

Het basisinkomen is zeker niet alleen interessant voor mensen in de bijstand. Daarbij is het aantal niet-westerse allochtonen in de bijstand inderdaad vrij hoog, maar vormen zij ook in het bijstandsbestand geen meerderheid. Draagvlak vinden voor je politieke partij begint doorgaans niet door grote groepen mensen uit te sluiten.

#10.23 Klokwerk - Reactie op #10

De hoogte van de uitkering staat totaal los van de manier van beoordelen.

 • Vorige reactie op #10
#11 Hans Custers

Degenen die in deze draad menen dat een basisinkomen niet realistisch is hebben wel een punt als ze er – impliciet of expliciet – op wijzen dat de weerstand ertegen voor een flink deel emotioneel is en niet rationeel. Die weerstand neem je niet weg met rationele argumenten.

Voor veel mensen is het nu eenmaal een onwrikbaar vaststaand gegeven: je moet werken voor je geld. Mensen ontlenen hun status, hun eigenwaarde aan hun werk en het geld dat ze ermee verdienen. Dat iemand die niet werkt dan lager op de maatschappelijke ladder staat, hoort te staan en dat ook wel mag voelen is dan geen onbegrijpelijke gedachte. Ik kan me ook best voorstellen dat iemand die 40, 50 jaar in rotbaantjes heeft gewerkt voor weinig geld het een onverteerbaar idee vindt als mensen gratis geld krijgen zonder dat ze er iets tegenover hoeven te stellen.

Ik denk dat je een antwoord op dit soort bezwaren moet zien te vinden om echt kans te maken dat het er ooit van komt. En dat is niet makkelijk. Ik heb dat antwoord niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie