Onhaalbare ‘keiharde garanties’ kenmerken Kunduz-debat

Tijdens het Tweede Kamerdebat waarin werd besloten een nieuwe missie naar Afghanistan te sturen merkte Jolande Sap op dat haar fractie het een ‘groot probleem’ vindt ‘dat het maatschappelijk draagvlak voor deze missie zo beperkt is.’ Daarom riep ze premier Rutte op er ‘alles aan te doen wat in zijn vermogen ligt om ervoor te zorgen dat het maatschappelijk draagvlak gaat groeien en toenemen.’ Ze vroeg op dit punt zelfs Rutte’s ‘keiharde garantie.’

Die kreeg ze meteen. ‘Dat is mijn taak,’ reageerde de premier stellig, ‘ik voel mij verplicht (…) om daarvoor draagvlak te verwerven, daarin mensen mee te krijgen…’ GroenLinks haalde daarmee een ‘keiharde garantie’ binnen, maar wie de opiniepeilingen volgt, in binnen- en buitenland, moet concluderen dat deze, net als andere garanties die tijdens het debat werden gedaan, een loze belofte zal blijken.

De afstand tussen de publieke opinie en de Tweede Kamer is namelijk zo groot dat het naïef is te verwachten dat deze kloof overbrugd kan worden. Terwijl 52 procent van de Kamerleden (78) met de missie instemden, is slechts 23 procent van de Nederlandse bevolking voor de missie. Maarliefst 71 procent is tegen. Dat blijkt uit een opiniepeiling van EénVandaag. Onderzoek van Maurice de Hond bevestigt deze resultaten. Hij moest zelfs vaststellen dat bij de aanhang van niet één partij een meerderheid voor de missie te vinden is.

Volgens EénVandaag is men tegen de missie om drie redenen. De overtuiging is dat Nederland te veel aan de leiband van de Amerikanen loopt en dat de missie de veiligheid in Kunduz niet zal verbeteren. Ook vindt men het heel raar dat de Tweede Kamer met een besluit instemt waar een overgroot deel van de bevolking fel tegen is.

Rutte kan wel aangeven het draagvlak te willen vergroten, maar alleen al door het simpelweg sturen van de missie, afgaande op het eerste en derde argument van de tegenstanders, zal het draagvlak juist eerder afnemen. Misschien kan het verloren draagvlak enigszins teruggewonnen worden als de veiligheid in Kunduz verbetert, maar die situatie is onwaarschijnlijk, zeker gezien de recente zelfmoordaanslagen in de provincie. In feite gelooft vrijwel niemand er momenteel in dat de veiligheid op korte termijn zal verbeteren in Afghanistan. Zelfs ISAF-opperbevelhebber David Patraeus waarschuwt ervoor dat het in ieder geval jaar dit slechter wordt.

Overigens is er niet alleen in Nederland grote weerzin tegen de oorlog in Afghanistan. Een ruime meerderheid van de wereldbevolking heeft hier grote problemen mee. Uit een wereldwijde enquête uit 2010 blijkt bijvoorbeeld dat de inwoners van maarliefst 16 van de 22 onderzochte landen wil dat de internationale troepen Afghanistan verlaten. Dat geldt voor bijvoorbeeld 58 procent van de Duitsers, 65 procent van de Pakistanen, 67 procent van de Turken, 74 procent van de Argentijnen en 81 procent van de Egyptenaren. Uit recent onderzoek blijkt zelfs dat de Amerikanen zich de laatste tijd in meerderheid tegen de oorlog keren. Belangrijker nog dan bovengenoemde landen is dat ook de meeste Afghanen aangeven dat ze willen dat de NAVO-troepen vertrekken.

Tenslotte is opvallend dat deze percentages stijgen naarmate de oorlog langer duurt. Uit een onderzoek uit 2010 wordt bijvoorbeeld duidelijk dat de bevolkingen in twaalf NAVO-landen met troepen in Afghanistan, waaronder Nederland, in slechts één jaar tijd 5 procent meer voorstander is geworden van het terugtrekken van al hun soldaten uit Afghanistan. Om het draagvlak te vergroten moet Rutte dus niet alleen steun voor de missie vinden, hij moet meer steun vinden dan er elk jaar automatisch verdwijnt. Dat wordt dweilen met de kraan open.

Het is volstrekt onduidelijk hoe Rutte, ondanks zijn ‘keiharde garantie’ aan GroenLinks, deze tendens kan ombuigen en de oudste Amerikaanse oorlog ooit weer populair kan maken. Dat tijdens het debat en sindsdien geen enkel concreet voorstel is gedaan om de bevolking ‘mee te krijgen’ is veelzeggend.

Dit is een bewerkt hoofdstuk van de brochure De garanties van Rutte.’ De brochure is gezamenlijk geschreven door Kunduz Monitor, VD AMOK en het wetenschappelijk bureau van de SP.

Lees meer van Jip van Dort op zijn blog. Lees meer over Afghanistan op de website van Kunduz Monitor.

 1. 2

  Tja, je kan wel kritiek op Rutte hebben, maar hoe naïef, wereldvreemd en politiek onvolwassen ben je als je dit soort “keiharde garanties” accepteert?

 2. 3

  Wat ik ook wel opmerkelijk vind, vanuit een defensie-oogpunt, is dat er wel een boel gezegd wordt over Afghanistan en de verhoudingen van de steun daarvoor, maar dat we inmiddels een misschien wel even duur en/of intensief putje hebben gevonden om geld/mensenlevens in kapot te smijten en dat is Lybie. En volgens mij is de steun voor actie in Lybie toch aanzienlijk.

 3. 5

  @3/4: Nederland bombardeert niet. Er wordt alleen boven zee gevlogen (en op zee gevaren) om te controleren op wapensmokkel.

 4. 7

  Ik denk niet dat de kosten bij die afweging een bepalende factor zijn.

  Op de eerste plaats wordt al te gemakkelijk voorbij gegaan aan het feit dat de Talibaan destijds de uitlevering van Bin Laden hebben aangeboden, op voorwaarde dat een redelijk vermoeden van schuld kon worden aangetoond

  Verder hadden de Amerikanen destijds ook met tig-duizend man Osama kunnen ontvoeren om dan weer te vertrekken. De Mossad doet zoiets met 10 man.

  Maar afgezien van het feit dat het duidelijk is dat leugens en halve waarheden aan de oorlog in Afghanistan ten grondslag liggen, gaat het in Libie duidelijk om een authentieke volksopstand, van welke signatuur dan ook.

  Ik heb moeite met welke steun dan ook, omdat het duidelijk is dat wanneer je dit op de lange termijn bekijkt, de wapenindustrie de enige partij is die er steeds opnieuw beter van wordt.

  En mogelijkerwijze de echte drijvende kracht is achter al deze conflicten

 5. 8

  Volgens EénVandaag is men tegen de missie om drie redenen. […] Ook vindt men het heel raar dat de Tweede Kamer met een besluit instemt waar een overgroot deel van de bevolking fel tegen is.

  Dat is nog eens een mooie cirkelredenering.

 6. 9

  Ik heb moeite met welke steun dan ook, omdat het duidelijk is dat wanneer je dit op de lange termijn bekijkt, de wapenindustrie de enige partij is die er steeds opnieuw beter van wordt.

  Werkelijk? Vertoont hun winstgevendheid een opwaartse trend. Niet om lullig te doen, maar ik heb het idee dat de wapenindustrie economisch gezien een constante is.

 7. 10

  En in relatieve termen niet zo groot. We geven als Nederland per jaar meer uit aan studiefinanciering (!) dan aan de Landmacht.

 8. 11

  @10: Ik ben benieuwd naar de bedoeling van dat uitroepteken. Behalve de landmacht kan de wapenindustrie ook geld verdienen aan de luchtmacht en de marine. Daarnaast moet ook de tegenstander van wapens voorzien worden. De Nederlandse wapenindustrie doet heel goede zaken met de nodige dictators in het Midden-Oosten.

 9. 12

  Geen normatief punt. Alleen dat defensie ooit als een kerntaak werd gezien en nu bij wijze van spreken tussen ruimtelijke ordening en de Monumentenzorg staat.

  Marine is kleiner dan de landmacht, luchtwacht iets groter (qua geld). Anyway, ik zeg niet dat het groter moet worden.. ik heb alleen het idee dat de wapen-industrie een klein deel van onze economie is.

 10. 13

  In Nederland zijn er zo’n 250 bedrijven actief op het gebied van de productie en export van wapens of wapenonderdelen. In 1998 werd er door de overheid voor minstens 160 miljoen euro aan subsidie besteed aan deze industrie, die werk verschaft aan ongeveer 12.000 mensen. In 2008 was Nederland de op vier na grootste wapenexporteur ter wereld. (wikipedia)

  Overigens was dat laatste het gevolg van de verkoop van gebrukt materieel. In de periode 2003-2007 was Nederland grofweg de zesde grootste wapenexporteur ter wereld, gemeten naar het volume van geëxporteerde zware wapens. (eveneens wikipedia)

  Overigens moge het duidelijk zijn, dat ik niet bedoelde dat de Nederlandse wapenhandel de drijvende kracht achter de meeste internationale conflicten is. We doen alleen maar zo hard mee als we kunnen.

  Volgens een rapport van de Campagne tegen Wapenhandel zou Nederland, per hoofd van de bevolking gemeten, in 2008 de grootste wapenexporteur ter wereld geweest zijn. (alweer de wikipedia)

 11. 15

  JSK schrijft:”ik heb het idee dat de wapenindustrie economisch gezien een constante is.”

  “The request for the “regular” military budget, which includes Pentagon spending plus work on nuclear warheads and naval reactors at the Department of Energy, was $499 billion. This represents a $46 billion increase from the current budget year.

  Figures for the regular military budget exclude the costs of the current wars that the United States is engaged in. A proposed supplemental appropriation to pay for the wars in Afghanistan and Iraq of $141.7 billion brings proposed military spending for FY 2008 to $647.2 billion, the highest level of military spending since the end of World War II – higher than Vietnam, higher than Korea, higher than the peak of the Reagan buildup.”
  http://www.commondreams.org/views07/0210-26.htm

  Military budget and total US federal spending
  Fiscal Year 2009 U.S. Federal Spending – Cash or Budget Basis

  The U.S. Department of Defense budget accounted in fiscal year 2010 for about 19% of the United States federal budgeted expenditures and 28% of estimated tax revenues. Including non-DOD expenditures, defense spending was approximately 28–38% of budgeted expenditures and 42–57% of estimated tax revenues. According to the Congressional Budget Office, defense spending grew 9% annually on average from fiscal year 2000–2009.
  (wikipedia)

  Waarschijnlijk bedoeld JSK constante groei?

 12. 16

  Bismarck | 24 April 2011 | 00:44

  “…De Nederlandse wapenindustrie doet heel goede zaken met de nodige dictators in het Midden-Oosten.”

  Nou noem er eens één?!

 13. 17

  @16 – Allereerst had je daar natuurlijk Bolkesteijn die de levering van grondstoffen voor de productie van gifgassen door Saddam Hoessein faciliteerde.

  En Google is uw beste kameraad:”nederlandse wapenindustrie midden oosten”

  Qatar, Bahrein en vooral de VAE behoren tot de meest trouwe clientele van onze wapenindustrie. In een bestek van zeveneneenhalf jaar kocht de VAE voor bijna 900 miljoen gulden militair materieel in Nederland.
  http://stopwapenhandel.org/publicaties/boekenbrochures/wapenhandel%20jaren%2090.html

  Feit is dat het Nederlandse leger grootleverancier is van pantserrupsvoertuigen aan de legers van Bahrein en Egypte. Egypte nam in 1996 en 1997 611 pantserrupsvoertuigen van Nederland af, waarvan 210 waren uitgerust met antitankgeschut. In 2006 leverde Nederland 431 van zulke voertuigen aan Egypte.
  (…)
  Jordanië nam in 2006 en 2007 negen afgeschreven F-16 gevechtsvliegtuigen van de Nederlandse luchtmacht over. De Verenigde Arabische Emiraten (VAR) kochten in 1997 twee tweedehands fregatten van de Nederlandse marine, inclusief Goalkeeper-raketafweersystemen. In 1995 verkocht Defensie 87 pantserhouwitsers aan de VAR. Nederland leverde de laatste vijftien jaar ook militaire apparatuur aan Oman, Qatar, Marokko en Tunesië (alleen onderdelen). Meestal ging het om radar-apparatuur en luchtdoelafweergeschut voor schepen. (Volkskrant)

  Lees ook:”Overheidssteun voor Nederlandse Wapenexporten” – http://tinyurl.com/3nl7cdr

  Oh sorry, het was er meer dan één.

 14. 18

  @JSK; Wapen-industrie en defensie-uitgaven zijn in Nederland twee (weliswaar hier en daar overlappende) dingen. Het gros van de wapen-industrie in Nederland is niet gericht op productie maar doorvoer, en is particulier. Defensie verkoopt zelf ook wel eens een (spiksplinternieuwe) DC-10 en wat oude tanks, maar dat was het.

  Maar mijn punt in #3 is eigenlijk, dat ik het raar vind dat in een tijd dat defensie meer dan ooit met dure dingen buiten de deur bezig is (winding down van Uruzgan, spinning up van Kunduz, vliegen in Lybie) waarvan sommige dus heel expliciete steun hebben van kamer en/of bevolking, defensie zwaar gekort wordt.

  We moeten meer dan ooit vechten, maar het moet meer dan ooit voor een dubbeltje op de eerste rang.

 15. 19

  @16: De Sultan van Oman (tripje van een paar weken geleden gemist?).

  En mocht je eentje bij nader inzien niet genoeg vinden, dan hier nog een paar.

 16. 21

  @Harm:
  In Nederland zijn er zo’n 250 bedrijven actief op het gebied van de productie en export van wapens of wapenonderdelen. In 1998 werd er door de overheid voor minstens 160 miljoen euro aan subsidie besteed aan deze industrie, die werk verschaft aan ongeveer 12.000 mensen.

  Wow 12.000 mensen. Volgens mij werken er meer bij de universiteit en hogeschool Utrecht. Niet erg overtuigend.

  Over #16: Okee, dat is geen slecht punt.

 17. 23

  Kun je wel op Rutte gaan afgeven, maar Jolande Sap is zo’n rund dat ze die “harde garanties” gelooft en zich totaal niet realiseert dat de situatie in Kunduz absoluut niet vanuit de tweede kamer te beïnvloeden valt.

  Rutte jokt alleen maar wat om toch zijn zin te krijgen en Sap tuint er nog met open ogen in ook… Hoe werkte politiek ook al weer? Juist ja: leugen en bedrog, maar zorg dat je er niet op gepakt kunt worden.

 18. 24

  @21 – Ja, ik stond er ook een beetje van te kijken dat 12.000 man goed zijn voor een vijfde plaats bij de wereldhandel in wapens. Waar een klein land al niet groot in kan zijn. Halen ze dat soort doelstellingen ook bij de universiteit en hogeschool Utrecht?

  Overigens ga je voorbij aan mijn commentaar (dat ik daarom nog wel eens herhalen wil), dat ik niet bedoelde dat de Nederlandse wapenhandel de drijvende kracht achter de meeste internationale conflicten is.

  Wat ik wel wilde zeggen begrijp jij natuurlijk ook wel, maar het is zo lekker rechts om dat te bagatelliseren, nietwaar?

 19. 25

  @23 – Jolanda Sap is gewoon het levende bewijs dat je in een echte democratie de volksvertegenwoordigers ook gewoon door middel van het lot kunt aanwijzen. Elke idioot die met een glas bier teveel op aan de bar commentaar zit te leveren weet wel beter.

  Het is zo dom, dat je wel naar een samenzweringstheorie moet grijpen voor een intelligente verklaring.

  Vraag me alleen niet welke.

 20. 26

  @24: Die wapenhandel is natuurlijk vooral doorvoer. Zo zijn wij (volgens mij) ook vijfde in de wereldwijde handel van petroleum.

  Ik begrijp wel wat je zegt, maar ik geloof niet dat geld voor de wapenindustrie de drijvende kracht achter de moderne oorlog is. Daarvoor lijken mij de bedragen te klein.

 21. 27

  @26 – Nee, ik heb steeds de doorvoer buiten beschouwing gelaten. Je laat het achterwege de links te verificeren.

  De bedragen te klein? Ach, alles is relatief. De economische groei in het tijdperk van Bush kwam geheel op het konto van de wapenindustrie, dat wil zeggen, trek je de resultaten van de wapenindustrie af van het totaal van het nationaal product, dan was er zelfs sprake van recessie (Stiglitz).

  Zie ook nummertje 14.

 22. 28

  @21: Begrijp ik dat je een industrie pas groot noemt als het meer geld kost of meer arbeidsplaatsen oplevert dan onderwijs? Ik blijf die vergelijking toch erg vreemd vinden.

 23. 30

  @28 – Volledig accoord, maar JSK begint er steeds weer over, dus geef ik maar gewoon netjes antwoord.

  @29 – Volledig accoord, maar JSK leeft in een permanente staat van ontkenning, want het schijnt om de een of andere reden niet in zijn straatje te passen.

  Zelfs Eisenhower wist al beter.

 24. 31

  @28: Als er meer geld in om gaat als een heel klein deel van het onderwijs – namelijk inkomensoverdrachten naar studenten – ja, dat begrijp je goed.

  @Harm: Ik leef niet in ontkenning, ik ga niet mee met je maffe zeitgeist-achtige complottheorieen, that’s all.

 25. 32

  @Harm: Dus die vijfde plek in de wereldwijde wapenhandel is eigen productie @#27? Met 12.000 man en twv 160 miljoen euro? Ja hoor, tuurlijk.

 26. 34

  Autoriteitsargumenten werken alleen als je enige autoriteit bezit @Harm. Wat mij betreft ben je de zoveelste onoriginele blabla-figuur die een Obama-deception teveel heeft gezien.

 27. 35

  JSK : Jij bent de ENIGE die autoriteit bezit met jouw gulden middenweg mening. Mag je het CDA helpen wederom op te staan uit de doden, zoals Jezus de Timmerman al eens heeft gedaan, waar je tweede paasdag aan heb te danken.

  Jij hebt geen enige vorm van autoriteit, dan wil je, denk je, moet je, hebben. Vanwege jouw superieure kwaliteit van rapporten selectief doorlezen.

  Iedereen weet dat als je doorvoerhaven bent je medeschuldig (centjes binnen haalt) ben, of nee, je produceert niet, dan ben je niet schuldig. Stuk vreten, dan had je erbij moeten vermelden dat de verzorgingstaat daar mede is op gebaseerd, wat je graag doet.

 28. 36

  @ JSK – Ik zal het voor uitspellen. Er staat dat er door de overheid voor minstens 160 miljoen euro aan
  S U B S I D I E werd besteed aan deze industrie, niet dat de totale omzet 160 miljoen was.

  Bovendien ondersteunt De Nederlandse overheid de deelname aan defensiebeurzen met officiële delegaties van bewindslieden van Defensie en Economische Zaken.

  Nederlandse bedrijven, of bedrijven met een belangrijke Nederlandse vestiging, zijn regelmatig te vinden op grote wapenbeurzen als DSEi in Londen, Eurosatory in Parijs en de Chileense FIDAE. Het gaat om Aalberts Industries, Aarding, ACD Shelter, Adimec, AFG, Akzo Nobel, AMCA, ASD Media, Bayards, Bosch Rexroth, Ceva Logistics, Cyclomedia, DDVS, DSM Dyneema, Faes, Genius-Klinkenberg, Gielissen, Hertel, Imtech, JTAG, KP Special Projects, Kusters, KVE Composites, Landustrie, Lankhorst, Leuveco, Loggers, Merwede, Milispec, Nedinsco, Neways, Norma MPM, Novameer, Photonis, Safe Tactics, Stepco, Stork, 3Teq, TBM, Tecnovia, Tedopres, Ten Cate, Teijin, Thales, TNO, TSS, Van Halteren, Verolme en Vigilance
  http://www.p-plus.nl/artikel.php?IK=1968

  Mijn omschrijving had betrekking op de omvang van de omzet van in Nederland geproduceerde wapens en overschotten van het Nederlandse leger.

  Voor de gegevens met betrekking tot de doorvoer moet hier zijn: http://tinyurl.com/6cdj7rm

  Een “Obama-deception”? Kun je die zien?!

 29. 38

  Ondertussen:
  Wat gaat mevrouw Sap en haar clubje doen?
  Gewoon het kabinet blijven steunen???
  Groen links kan nu toch echt niet meer blijven volhouden, (wat normaal denkende mensen al wisten voor alle loze beloften) dat aan haar wensen wordt voldaan.

 30. 39

  @JSK
  En de Amerikaanse overheid dan? Daar hoef je geen complottheorie-aanhanger voor te zijn om er vanuit te gaan dat de wapenindustrie wel enige invloed heeft op het beleid, toch?

 31. 40

  Ik vraag me ook weleens af in welke werkelijkheid de GL-fractie leeft als ze dit soort beloften accepteren. En eisen stellen als: “er moeten hele goede afspraken met de Afghaanse overheid gemaakt worden”, I mean really, WTF….

 32. 43

  JSK | 26 April 2011 | 14:14 – @39: Ja dat klopt…

  Historisch moment – JSK is eindelijk om met betrekking tot hetgeen ik al onder @7 + @13 stelde.

  Waarschijnlijk heeft hij gisteravond een Obama-deception gezien.