Netanyahu spreekt voor de Verenigde Naties

Netanyahu VN

Premier Benjamin Netanyahu van Israël toonde zich buitengewoon moedig en kordaat in zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties vandaag. Hij greep de gelegenheid aan om het Iran en President Mahmoud Ahmadinejad kwalijk te nemen dat het zowel de Holocaust als het bestaansrecht van Israël ontkent en terrorisme tegen Israël ondersteunt—en hij deed dit met krachtige taal.

Netanyahu verweet het de landen die de redevoering van Ahmadinejad aanhoorden geen schaamte en waardigheid te kennen en riep het zwart-witdenken van de vorige Amerikaanse president Bush in herinnering door te eisen dat de wereld kiest voor Israël dan wel voor “de terroristen.” Aangezien hij Iran min of meer gelijkstelde aan terrorisme en stelde dat Israël geen nucleair bewapend Iran kan tolereren leek hij te impliceren dat die keuze iets breder is dan dat.

De premier rekende het de Verenigde Naties verder aan dat de mensenrechtenwaakhond van de organisatie Israël van oorlogsmisdaden betichtte omwille van haar optreden in de Gazastrook vorig jaar. “In plaats van terrorisme te veroordelen, veroordeelt de V.N. de slachtoffers ervan,” aldus Netanyahu. Hij bracht in herinnering dat het Israëlische leger zich meer dan enige krijgsmacht in het verleden inspande om burgerslachtoffers te voorkomen en dat de werkelijke agressor Hamas was wat gedurende jaren Israëlische steden en burgers bestookte met raketaanvallen.

Ondanks zijn krachtig verwoorde kritiek op Hamas en moslimterrorisme in het algemeen zei Netanyahu wel degelijk te streven naar vrede in het Midden-Oosten. Hij prees landen als Egypte en Jordanië omdat zij Israël erkenden en er vredesverdragen mee sloten en riep de Palestijnen op hetzelfde te doen. “De Joden zijn geen buitenlandse veroveraars in het land van Israël.” Om blijvende vrede te bewerkstelligen moet het Palestijnse volk Israël aanvaarden en moet een Palestijnse staat worden opgericht waardoor beide volkeren in vrede en welvarendheid naast elkaar kunnen leven. Zo een staat kan Netanyahu echter niet accepteren tenzij het gedemilitariseerd is. “We willen geen herhaling van Gaza en geen herhaling van zuid-Libanon.”

 1. 2

  Ik zij weinig moedigs in een dergelijke toespraak. Is eerder wat aan de laffe kant.

  Een moedige toespraak van een Israelische premier zou oorlogsmisdaden in Gaza erkennen, een bouwstop van nederzettingen aankondigen en de hand reiken naar de Arabische wereld.

  De adoratie waarmee Nick dit opschrijft is een nieuw dieptepunt. In de echte wereld zijn miljoenen Palestijnen nog steeds statenloos.

 2. 6

  @2: Die handreiking maakte hij ook door in herinnering te brengen dat landen als Egypte en Jordanië reeds vrede hebben gesloten met Israël en het bestaansrecht van het land hebben erkend. Helaas zijn er nog landen waarvan zoveel niet gezegd kan worden.

  Met betrekking tot de Palestijnen stelde Netanyahu duidelijk dat er geen vrede kan zijn zolang er niet twee staten bestaan. Hij sprak zijn wens uit dat een Palestijnse staat wordt opgericht en dat deze in vrede naast Israël kan bestaan. Dat zo een staat volgens de premier “gedemilitariseerd” moet zijn is, uiteraard, nogal een punt van kritiek.

  @3: Ik zou je graag aanraden de gehele toespraak van de premier aan te horen, dan begrijp je wellicht a) waarom ik deze als “moedig en kordaat” karakteriseer en b) waarom jouw voorstel voor Israël geen optie is.

  @5: Dat vat ik op als een belediging! ;-)

 3. 7

  @Nick: Alsof er geen Saudisch vredesvoorstel is geweest.

  In de echte wereld doet Netanyahu er alles aan om die Palestijnse staat onmogelijk te maken. Dat weet je toch? Hier spreekt misschien wel de enige man die echt een verschil kan maken, wat zijn woorden uitermate cynisch maakt.

  Een beetje meer realiteitszin en context graag, als je over dit onderwerp wilt schrijven.

 4. 8

  @7: Er is ook een vredesvoorstel van Egypte geweest, in samenwerking met de Fransen zelfs. Het is zeker niet (meer) zo dat de hele Arabische wereld tegen Israël is. In tegendeel. En dat zei Netanyahu dan ook. Hopelijk kunnen die landen als voorbeeld dienen voor met name Iran en Syrië.

  Volgens mij doen op dit moment groepen als Hamas en Hezbollah er meer aan om die Palestijnse staat onmogelijk te maken, maar goed…

  Netanyahu is misschien niet de grootste pleitbezorger van een Palestijnse staat wanneer je voorgaande premiers overweegt, echter hij deed wel degelijk een “handreiking” waar jij in #2 om vroeg. De eis dat zo een staat gedemilitariseerd zou zijn alsmede de voortzetting van de bouw van nederzetting in bezet gebied helpt natuurlijk niet bepaald mee maar zijn positie t.o.v. van de Palestijnse kwestie was niet zozeer waarom ik zijn toespraak als “moedig en kordaat” karakteriseerde.

 5. 9

  Zowel Israel als de haar omringende dictaturen hebben geen belang bij vrede. Van iedereen die vrede predikt in het midden oosten, weet je gewoon dat hij liegt. De vraag is, hoe lang ze de rest van de wereld nog voor de gek denken te kunnen houden.

 6. 12

  #11; Ik weet het niet, en het interesseert me niet. Ik ben totaal midden-oosten-moe, en ik kan me niet anders voorstellen dat dat alleen nog maar harder zal gelden voor de generaties na mij. Strijd is zo endemisch daar, dat je honderd jaar vrede nodig hebt om alle generaties psychopaten te verliezen.

 7. 13

  @6: Dat mag, als je daar dan ook maar lering uit trekt. Van dit stuk heb ik in ieder geval het vermoeden dat het zonder meer Duns’ goedkeuring had weggedragen. Dat had bovendien gescheeld dat ze een stuk uit de Jerusalem Post hadden moeten vertalen.

 8. 14

  @Nick: Syrië wil allang vrede, Hezbollah wil dat Israel uit Libanon wegblijft, niet onredelijk dunkt me zo, Iran ligt veilig een eindje weg en onderhoudt wat regionale bondgenoten.

  Israel is echt het voornaamste obstakel tot vrede. Een directe bouwstop afkondigen, en Netanyahu zat nu te praten met Abbas.

 9. 15

  @14: Syrië wil allang vrede, Hezbollah wil dat Israel uit Libanon wegblijft, niet onredelijk dunkt me zo, Iran ligt veilig een eindje weg en onderhoudt wat regionale bondgenoten.

  En jij verwijt mij een gebrek aan realiteitszin?

 10. 17

  @Nick Ottens; Ik verwijt je alleen maar het gebruik van de woorden ‘buitengewoon moedig en kordaat’. Alsof hij, ondanks de aanwezigheid van een mijnenveld en AK-47’s die boven ’s mans hoofd werden afgeschoten, toch zich een weg naar het spreekgestoelte kon banen, met een lemmet van dertig centimeter tussen de tanden geklemd.

  Hij liegt, Hezbollah liegt, Fatah liegt, Hamas liegt, Ahmedinedinges liegt. Liegen is net zo endemisch en doorsnee voor iedere partij in dat conflict, als het gebruik van dodelijk geweld; hoe strak de krijtstreep ook zit. Dat is niet kordaat, dat is exploitatief. Laat ze allemaal de tering krijgen.

 11. 19

  @18: Oh ja, want als Assad het zegt dan is het zo. Die man spreekt altijd de waarheid.

  Ik heb op mijn eigen blog uitvoering het probleem Syrië beschreven. Als je geïnteresseerd bent in mijn mening zou ik je willen uitnodigen het te lezen maar ik hoop dat je het niet erg vindt dat ik nu die discussie hier niet wil voeren.

 12. 22

  Publiceer het niet hier maar DAAR.

  Rot op dus.

  Omdat wij niet hier willen discussiëren over wat jij daar OOK publiceert.
  Tering, wat doe je hier eigenlijk?

 13. 23

  Netanyahu verweet het de landen die de redevoering van Ahmadinejad aanhoorden geen schaamte en waardigheid te kennen

  Dat is natuurlijk wel waar. Maar de landen die wegliepen hadden dat evenmin.

  Het is trouwens alleen een “terecht” verwijt wanneer de toehoorders de speech al helemaal kenden.

  En weglopen tijdens een speech die je nog niet kent is een sterke manier om te laten zien dat je een slechte luisteraar bent.

  [Bibi] riep het zwart-witdenken van de vorige Amerikaanse president Bush in herinnering door te eisen dat de wereld kiest voor Israël dan wel voor “de terroristen.” Aangezien hij Iran min of meer gelijkstelde aan terrorisme en stelde dat Israël geen nucleair bewapend Iran kan tolereren leek hij te impliceren dat die keuze iets breder is dan dat.

  Begrijp ik niet. Juist niet breder zou ik denken.