Mark Rutte onbewust onbekwaam

OPINIE - Mark Rutte doet alsof hij weet hoe de crisis op te lossen, maar hij is onbekwaam. Beter neemt hij een voorbeeld aan Maarten van Rossem.

De politiek is op reces en uit Den Haag vernemen we voorlopig niet veel. Toch was er aan het begin van de vakantie nog even nieuws, want “Den Haag” was in Texas. De premier was daar met enkele ministers voor een werkbezoek. Nieuwsuur deed op 13 juli verslag van de reis en Nynke de Zoeten interviewde de Premier. Het viel nauwelijks op in de media. Een enkeling ergerde zich aan zijn optimisme  en anderen vermaakten zich over het cowboyspelen en ‘howdy’ roepen van Mark Rutte.

De muziekkeuze voor de reportage was weinig origineel maar wel toepasselijk: muziek uit de film Paris, Texas van Ry Cooder. Paris, Texas gaat over een man die op zoek is naar zichzelf omdat hij de weg in het leven is kwijtgeraakt. Die muziekkeuze is toepasselijk, want Mark Rutte is ook de weg kwijt, al weet hij het nog niet.

Gebrek aan inzicht

In de reportage is een optimistische en zelfverzekerde Mark Rutte te zien. Als Nynke de Zoeten hem vraagt of hij nooit twijfelt omdat zoveel economen kritiek hebben op de bezuinigingen, antwoordt hij zonder aarzelen: ‘Geen seconde om heel eerlijk te zijn, omdat ik tegelijkertijd zie dat we ook dit jaar weer 20 – 22 miljard te veel uitgeven.’ Hij vertelt haar dat hij ‘in deze baan zit met een absolute overtuiging en missie.’ Hij wil Nederland ‘mooier maken […] nu wij door een zeer zware economische crisis’ gaan. Het heeft zijn ‘allereerste prioriteit.’ Het is duidelijk dat Rutte niet beseft dat de crisis het gevolg is van zijn eigen beleid. Het is stupiditeit, schrijft een geërgerde Ewald Engelen.

Deze combinatie van gebrek aan inzicht met de stellige overtuiging daar wel over te beschikken doet me denken aan het leermodel van Abraham Maslow (pdf). Volgens dit model maken mensen vier fases door in het ontwikkelingstraject van onbekwaamheid naar bekwaamheid:

Maslow

 

De moeilijkste stap in dit leertraject is de eerste stap van fase I naar fase II , van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam. Veel mensen maken die stap nooit omdat ze niet open staan voor kritiek. Ook Mark Rutte moet die stap nog maken zo blijkt dus uit het interview. Hij geeft het zelf toe, want ondanks kritiek van deskundigen twijfelt hij nooit, ‘geen seconde om heel eerlijk te zijn’. Dit is zonder twijfel fase I.

Bas Jacobs, Maarten van Rossem en Jort Kelder

Een week na de uitzending legde Bas Jacobs in het programma Knevel en van de Brink uit waarom bezuinigen zo slecht is voor de economie. Bas Jacobs (fase IV) was uitgenodigd door gastpresentator Maarten van Rossem (fase II) om aan Jort Kelder (fase I) uit te leggen waarom bezuinigen verkeerd is:

De Nederlandse economie zit in een balansrecessie … de private sector, huishoudens, kampen met schuldproblemen. Met name bij hypotheken. Banken zijn hun kapitaalposities aan het versterken en lenen heel moeilijk krediet. De pensioenfondsen – dat hebben we afgelopen week gezien – korten, pensioenopbouw wordt verminderd. Nou, dat zorgt er allemaal tegelijk voor dat allerlei sectoren in de economie tegelijkertijd gaan sparen. Dus minder uitgeven. Mijn uitgaven, zijn jouw inkomen. Als iedereen dat tegelijk doet gaat het mis…. En de overheid moet dus nu – een beetje zoals in Amerika pas op de plaats houden zodanig dat de private sector kan ontschulden. De balansen kan herstellen. En de overheid moet dus nu niet het rempedaal intrappen maar een beetje gas bijgeven om dat proces te versnellen.

Ik herhaal nog een keer de kern van het argument: ‘mijn uitgaven zijn jouw inkomen. Als iedereen tegelijk spaart gaat het mis.’ Als u de betekenis hiervan inziet heeft u de eerste stap naar fase II gemaakt. Jort Kelder en Mark Rutte zitten beiden vast in fase I en staan daarom niet open voor dit argument. Maarten van Rossem wel, want hij heeft fase II bereikt omdat hij zich bewust is van het feit dat Bas Jacobs er meer verstand van heeft dan hij zelf. Jacobs is hoogleraar economie en overheidsfinanciën.

Dat Jort Kelder, zoals de meeste Nederlanders, nog in fase I verkeert als het om de crisis gaat, is begrijpelijk. Maar met Mark Rutte ligt dat anders. Het probleem met hem is niet alleen dat hij de moeilijke stap van fase I naar fase II nog moet maken, maar ook dat hij leiding geeft aan ’s lands regering.

De korte termijn

Een klein puntje van kritiek op Bas Jacobs heb ik wel. Iets later in het gesprek ging het over het ontbreken van een lange termijnoplossing. Bas Jacobs verzuimde toen uit te leggen dat problemen niet altijd op lange en middellange termijn, maar vaak ook op korte termijn moeten worden verholpen. Stelt u zich voor dat u een hartaanval krijgt en de dokter zegt tegen u: we gaan u op een vetarm dieet zetten, maar dat fibrilleren van uw hart, daar doen we nu even niets aan want dat is een korte termijnoplossing.

De roep om een lange termijnoplossing klinkt wel verstandig, maar is een masker van wijsheid waarachter onwetendheid schuilt. Onbewuste onbekwaamheid die pretendeert bewust bekwaam te zijn.

Zelfstandigheid?

Op de vragen van Nynke de Zoeten antwoordde Mark Rutte met de bekende slaapverwekkende zinnen over het belang van zelfstandigheid en eigen initiatief, die we altijd van hem horen. Hij is bezig met een missie om ‘de mensen’ zelfstandiger te maken, zodat zij minder ‘beroep doen op de overheid’. Hij wil de samenleving fundamenteel veranderen, maar aan de werkloosheid die zijn beleid veroorzaakt, doet hij niets.

Waar zijn missie voor meer zelfstandigheid toe leidt, kunnen we bijvoorbeeld lezen in de Groene Amsterdammer van afgelopen week in een artikel over de gevolgen van de liberalisering van de medicijnmarkt voor apothekers en patiënten. In plaats van één overheid die uniforme voorschriften maakt zijn er nu meerdere zorgverzekeraars die elk hun eigen regels maken. De regels veranderen hierdoor dagelijks. Hierdoor kunnen apothekers het nauwelijks nog bijhouden en krijgen patiënten steeds andere medicijnen voorgeschreven. De complexiteit is toegenomen en patiënten zijn overgeleverd aan de willekeur van de verzekeraar.

De democratisch gekozen overheid wordt vervangen door bedrijven die handelen uit winstoogmerk. Wat dit met meer zelfstandigheid van de burger te maken heeft is onduidelijk. Ook als het gaat om de fundamentele verandering van de samenleving waaraan Markt Rutte werkt verkeert hij dus nog in fase I: onbewust onbekwaam.

Het hele transcript van het interview dat Nynke de Zoete had met Mark Rutte in Houston staat op mijn blog.

Reacties (84)

#1 tigger

Hmmm, wat zegt het dan over de kiezer dat deze malloot voor de tweede keer het land mag leiden. Middenin een crisis de verkiezingen winnen met de belofte dat elke werkende er EUR 1000 bij krijgt.

Mij lijkt het dat “de” kiezer ook onbewust onbekwaam is, “we” verdienen dus niet beter.

 • Volgende discussie
#2 gbh

@1: Een kiezer hoeft ook niet bekwaam te zijn, een passagier in een vliegtuig hoeft ook geen vliegbrevet te hebben.

Er is nu een cultuur dat de spindokter regeert, dat moet eens aangepakt worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 bullie

“Beter neemt hij een voorbeeld..” Zit even te twijfelen of dit nu straattaal of een Germanisme is, help mij uit iemand?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 gbh

@3: Maakt dat dan uit? Het gaat toch om de boodschap of hebben grammaticale wonderen alleen recht van spreken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Jack Random

Welk een naiviteit. Politieke partijen zijn belangenbehartigers van een bepaalde achterban, en de VVD is dat voor de meer rijkere Nederlander en de grote bedrijven. Rutte zorgt er simpelweg voor dat deze groepen zo veel mogelijk ongeschonden uit de crisis komen, of er zelfs van profiteren. Daarnaast gebruikt de VVD om de samenleving om te vormen tot nog meer neo-liberaal conservatisme. Rutte is dus bewust onbekwaam, waar het om het belang van heel Nederland en de bijna 17 miljoen inwoners gaat, maar bewust bekwaam waar het gaat om het verdedigen van de verworvenheden van zijn achterban. De HRA bijvoorbeeld, die staat voor de bestaande gevallen nog onveranderd vast, en is bovendien volledig van de politieke agenda afgevoerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Jack Random

Samsom, en die andere gast met die slobbertrui, die zijn onbewust onbekwaam. Het ziet er echt naar uit alsof zij denken echt goed bezig te zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Lord Flash

@1

Overigens, als hij die belofte had gehouden had ie, waarschijnlijk wederom onbewust, de economie gestimuleerd…
Weliswaar op 1 van de minst effectieve manieren, maar alla

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Stoic

Is Bas Jacobs onbewust bekwaam, iv, en men dan kan zeggen, een natuurtalent op economisch gebied, (en niet bewust bekwaam, iii) omdat economie een pseudowetenschap is?
Is economie een pseudowetenschap omdat een economisch theoretisch feit alleen wel of niet zal gebeuren en zo de toekomst maar voor 50% goed voorspellen kan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Hans Custers

@5

Volgens mij zit een groot deel van de achterban van de VVD net bij het midden- en kleinbedrijf: middenstanders, vastgoedjongens, (steeds meer) boeren, enzovoort. Die traditionele achterban heeft juist heel veel last van de crisis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Michel

@5 Als de VVD niet meer is dan een belangenbehartiger voor haar achterban van aannemers, middenstanders en mensen in het algemeen met de portemonnee op juiste plaats, dan laat ze haar achterban in de steek. Vooral middenstanders worden niet bediend met zijn beleid.
Belastingbetalers in het algemeen ook niet want de lasten gaan omhoog, terwijl de economie krimpt.

@6 Samsom heb ik hier buiten gehouden anders wordt het teveel voor een verhaal, maar over hem kan ook pissige stukjes schrijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 GerritB

@3: Volgens mij een ‘Vlamisme’ als die term bestaat.
Het Vlaams zit vol met dit soort kreupele constructies.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 analist

@9: De grootste groep VVD’ers zijn hoger opgeleide ambtenaren en werknemers in de financiele sector en zakelijke dienstverlening. Die merken vrij weinig van de crisis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 GerritB

@4: Nee natuurlijk niet!
Help gerust de beheersing van de Nederlandse taal naar de knoppen.
Een Nederlander kan gewoon zijn best doen om zich in correct Nederlands uit te drukken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 FiFa

Regeringen zijn al decennia onbewust onbekwaam omdat ze vanuit een postzegelverzamelingsclub een duivenvereniging gaan leiden. Je kan alle wereldvreemdheid goed zien als je hun programma’s leest en vervolgens turft wat zij daar van waar(willen)maken.
Een gelikte postzegelduif die niet kan vliegen is het resultaat en vliegende poep op je hoofd als je het waagt naar buiten te gaan. Een 3Dguillotineprinter zou veel kunnen oplossen maar daar moet je wel mee kunnen omgaan.
Wij kunnen niets meer, we zijn ge- en verlaten droeftoeters geworden, daarom stemmen we nog op de postzegels die pretenderen te vliegen als duiven maar alleen maar stront produceren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 GerritB

@5: + heel veel.
Ik roep dit al tientallen jaren lang: de VVD is een partij voor de lieden die hun schaapjes al op het droge hebben.
Eindelijk ben ik geen roepende in de woestijn meer.
Dit doet de mens goed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Micowoco

Het slopen van de culturele sector was slechts een voorproefje. Lekker makkelijk ook, want staken is niet aan de orde en het telegraaf/pvv-plebs vindt het prachtig. Een vertoon van macht dat onkunde moest verbergen. Tja, wie niets kan opbouwen die gaat maar slopen en roept dat het daardoor later wel goed komt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Henk van S tot S

@2:
Quote:
Een kiezer hoeft ook niet bekwaam te zijn, een passagier in een vliegtuig hoeft ook geen vliegbrevet te hebben”

Dat mag dan zo wezen, maar het is misschien niet onhandig om als passagier op de hoogte te zijn van de kwaliteiten van de vliegmaatschappij, voordat je boekt ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Inca

@10: dat is toch ook precies wat er gebeurt? Voor zover ik het weet behartigt de VVD met name de belangen van de zeer welgestelden, terwijl ze doen alsof ze ook opkomen voor midden- en kleinbedrijf en de modale mens. Kiezersbedrog tot en met, maar ze trappen er steeds weer in.

Het afwentelen van sociale voorzieningen (wao bv) op werkgevers is een schoolvoorbeeld: de grote bedrijven redden dat wel, die hebben een sterk juridisch team, voldoende marge om dat efficient te regelen etc (en soms in die volgorde.) De minder grote ondernemers worden geconfronteerd met een veel hoger risico als er iets gebeurt met een werknemer en worden dus alleen maar flink benadeeld. Maar het dringt niet door.

Idem het zzp/var-verhaal. De grote bedrijven sluiten een dealtje met de belastingdienst (he postnl?) en de kleine bedrijven krijgen een forse extra naheffing.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Dyneaus

@tigger

Maar dan zou democratie een vijand/rem op vooruitgang zijn…
En slechts uitkomen op niet-logische onderbuik- middelmaat…ow.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 McLovin

VVD spindoktert simpelweg briljant: zowel de welgestelden en de “Wientjes” als ook de “hardwerkende” edoch klein burgerlijke Nederlander zoals middenstanders, ZZP-ers, hoogopgeleiden etc weet de VVD te bereiken met inderdaad stiekem blijkbaar briljante one-liners en perfecte framing. “De hard werkende Nederlander” bijvoorbeeld, ik ben verre van VVD-er maar die term alleen al is door zijn eenvoud maar tegelijkertijd veel omvattendheid geniaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Spam

Al die VVDers van wie de belangen eigenlijk niet behartigd worden stemmen vooral VVD omdat ze denken in de toekomst wel tot de bevoorrechte groep te behoren.
Ze zijn nu alleen nog maar niet steenrijk omdat de PvdA ze al die jaren zo heeft tegengewerkt en zijn toch duidelijk intelligenter en werken harder dan de meeste andere Nederlanders. Nu alleen nog even een partij aan de macht helpen die hun talent wel beloont.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Michel

@18 ik reageerde ook alleen maar op de stelling. Of die stelling waar is weet ik niet. Voor een deel wel, want elke partij voert toch uiteindelijk het beleid uit dat de kiezers er van verwachten en wat de leden willen.

Of het alleen maar “hoog opgeleide ambtenaren en werknemers in de financiële sector” zijn zoals Analyst @8 denkt verwacht ik niet omdat je daarmee de partij en de zetels in de TK niet kan vullen, al hebben zeker een gewillig oor bij de bestuurders van die partij. Dat zeker.

En ja, natuurlijk speelt eigenbelang/achterban ook een rol, maar dat onderscheidt de VVD niet andere partijen. Of zou dat bij de VVD wel meer zijn dan bij andere partijen? Gezien het grote aantal schandalen in de VVD de laatste tijd zou je denken van wel.

Maar ik denk dat vooral conservatieve ideologie een rol speelt. Hoe vaak hoor je VVD-ers niet bezwerende taal spreken zoals Rutte? Het is niet zo dat dat we ze zeggen ook is wat ze (helemaal) geloven, maar het is wel wat ze denken dat ze moeten zeggen. Het zegt dus wat over de achterban die ze hebben of denken te hebben. Maar nu ben ik weer terug bij mij mijn eerste punt in dit commentaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 bullie

Stuk is leuk maar het Nederlands van de auteur zuigt apenballen. Onbewust onbekwaam kortom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Hans Custers

@18

De vraag is dus: is het bewust bedrog of onbewuste onbekwaamheid? Om daar achter te komen zou je de motieven van Rutte moeten weten. En daar kunnen we alleen maar naar raden. Ik vermoed dat hij dezelfde drijfveren heeft als de meeste ambitieuze politici: verkiezingen winnen en een glansrol krijgen in geschiedenisboekjes. Het verder om zeep helpen van de economie zal hem daar zeker niet bij helpen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Kalief

Ene Michel heeft een grafiekje waarmee hij de hele mensheid kan indelen in onbewusten en onbekwamen. Ongetwijfeld zal Michel zichzelf zien als bekwaam en bewust. En iedereen waar hij het niet mee eens is, die hij niet volgt op Twitter (of zij hem niet) of sokken van de verkeerde kleur draagt (wat, sokken met dit weer?), die is ongetwijfeld onbekwaam en onbewust.

[IMG]http://i43.tinypic.com/2s0mu09.gif[/IMG]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Noortje

@12 Waar baseer je dat op? Ken jij niemand uit zakelijke en financiele hoek die inmiddels thuis zit? http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/financiele-zakelijke-diensten/publicaties/monitor-zakelijke-diensten/zakelijke-diensten-totaal/archief/2013/2013-k1-z.htm?RefererType=RSSItem

Een zwaartepunt ligt echter bij de 700.000+ kleine ondernemers/zzpers, ook traditioneel VVD achterban. Zij vangen veel hardere klappen op dan de gemiddelde Nederlander. Met name in de sectoren die het als geheel beroerd doen, retail of bouw bijvoorbeeld. En zij hebben geen ww vangnet achter de hand, dus geen inkomsten is niks uitgeven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Noortje

@18: inderdaad steeds weer kiezersbedrog. Praat ik rond de verkiezingen met mede ondernemers, dan willen ze (weer) VVD gaan stemmen. Het lijkt meer te maken te hebben met ‘bij die groep hoor ik’, dan met weloverwogen inhoudelijke argumentatie.

@15 Vvd doet het goed voor mensen met geld en een koophuis dat ruim boven water staat. Ik denk dan babyboomers (nu bijna met pensioen), medici, juristen, top van zeer grote ondernemingen, en nog wat groepjes. Is die groep samen genoeg voor voldoende zetels bij een volgende verkiezingsronde? Lijkt me stug.

http://www.inhetnieuws.nl/go/28033747/?u=aHR0cDovL3d3dy5uZC5ubC9hcnRpa2VsZW4vMjAxMy9qdWxpLzA3L3Z2ZC1lbi1wdmRhLW9wLWxhYWdzdGUtcHVudC1zaW5kcy0yMDA5

Dus toch onbewust onbekwaam?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Spam

@25 ik begrijp je grafiek niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 hansje ter horst

@9:
Die zijn er dan nu inmiddels wel achter hoe onbekwaam Rutte is.
Stemmen ze dan straks alsnog op de man zijn ze – onbewust – knettergek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 objectief

Wat is bij een politicus onbekwaam ?
Lenin en Pol Pot dachten ook dat zij het goed deden.
Roosevelt zal wel hetzelfde gedacht hebben.
Wat Stalin dacht, vermoedelijk niets.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Michel

@30 Waarom Stalin, Pol Pot en Lenin er bij halen? Man man, als ik Rutte met hem zo vergelijken zou iedereen terrecht hier mijn stuk af doen als een Godwin, iets waar Kalif overigens ook aan lijkt te refereren met zijn “figuur” – al moet nog uitleggen hoe die figuur in elkaar steekt. Het “Kalief – model” zogezegd.

Het gaat mij bij Rutte om twee zaken: zijn economische ideeen – hij is stuitend slecht geinformeerd als het om economie gaat – en om zijn visie op de toekomst, in het bijzonder de gevolgen die dat heeft voor mensen, vooral aan de onderkant, hulp behoevenden, patienten, werklozen. Dat deel van de samenleving waar hij weinig van ziet. Lees het interview nog maar eens na en kijk maar eens wat hij daarover zegt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Joost

[img]http://i43.tinypic.com/2s0mu09.gif[/img]

Het is toch heel eenvoudig?

De X-as gaat van Michel naar Godwin, de Y-as van Michel naar Rutte. De conclusie is dat je als je Michel bent, je totaal geen Godwin of Rutte bent. Maar als je shapeshift richting Rutte kan het niet anders dat je daarbij lineair ook meer Godwin wordt. Andersom geldt hetzelfde. Dus als je meer aan het Godwinnen gaat, word je vanzelf ook minder Michel (of meer Rutte).

Eigenlijk is het dus een compliment. Michel is de staat waarin je verkeert als je ultiem niet-Godwin én niet-Rutte bent!

En Rutte is de vleesgeworden Godwin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 objectief

@31:
Ook zij dachten de heilstaat te brengen.
Overigens lees je slecht, ik zie Stalin niet als mislukte utopist.
Dat was alleen een machtswellusteling.
Dat begreep zelfs Lenin vlak voor z’n dood, maar hij kon het niet meer tegenhouden.
Verder kan het niet zo zijn dat Rutte stuitend slecht is geïnformeerd over economie, prof Witteveen zei publiekelijk ‘ik heb het hem twee keer uitgelegd, maar ja, hij is geen econoom’.
Wat Witteveen niet begreep, niet kon begrijpen, Witteveen weet welke rampen Rutte aanricht, is dat Rutte die rampen ziet als voor ons heil.
Vandaar Lenin en Pol Pot.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 mark3000

‘mijn uitgaven zijn jouw inkomen. Als iedereen tegelijk spaart gaat het mis.’

Akkoord, maar nu… Dit lijkt mij niet voldoende om van fase 1 naar fase 2 te gaan. Tweede feit dat je moet erkennen is dat Nederland een afspraak heeft gemaakt met de EU zich te houden aan de 3-% norm. Daarbij horend, een overheid met een tekort van 3% procent is nog altijd een overheid die netto investeert in de economie.

De kunst is nu een beleid samen te stellen waarbij zowel wordt bezuinigt om die 3% te halen als niet wordt bezuinigd om de economie niet te beschadigen. Volgens mij is dit het hele dilemma dat Mark en Diederik proberen op te lossen, maar daar slagen ze niet in, mede doordat ze teveel rekening willen houden met hun achterban, zoals ook gezegd door andere reaguurders. HRA lijkt me daar een uitstekend voorbeeld voor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Lord Flash

@34

“Tweede feit dat je moet erkennen is dat Nederland een afspraak heeft gemaakt met de EU zich te houden aan de 3-% norm”

Die 3% is gewoon een afspraak die op zich niets met economische wetmatigheden te maken heeft. Het erkennen van een afspraak zegt dus niets over iemand’s macro-economisch begrip. Bovendien, als het al iets is, is het een economisch domme afspraak, want als het goed gaat zou je willen dat overheden veel minder tekort hebben dan 3% terwijl als je het slecht gaat, je niet vast wil zitten aan dit arbitraire getal.

“Daarbij horend, een overheid met een tekort van 3% procent is nog altijd een overheid die netto investeert in de economie.”

En dat is een argument omdat?? De omvang van een benodigd tekort is afhankelijk van het gat dat in de private sector valt en gecompenseerd moet worden.

“De kunst is nu een beleid samen te stellen waarbij zowel wordt bezuinigt om die 3% te halen als niet wordt bezuinigd om de economie niet te beschadigen”

Het doel is bezuinigen en niet bezuinigen?? Que?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Michel

@32 Model interpretatie. Ha leuk. Ik zie het Kalief-model meer als een manier om te zeggen dat er een correlatie bestaat tussen Godwin-gehalte en Rutte-logica. Enige voorzichtigheid moet wel betracht worden bij dit soort interpreaties omdat zoals bekend correlatie nog geen causatie impliceert.
Maar je hebt natuurlik gelijk: het is natuurlik onverstandig te ver van het Michel-punt af te dwalen. Grote crisis en instabiele systemen zijn dan het gevolg ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 mark3000

@35:

Het erkennen van een afspraak zegt dus niets over iemand’s macro-economisch begrip.

Niet mee eens, de keuzes die Rutte moet maken zijn niet enkel en alleen afhankelijk van datgene wat economen zeggen dat het beste zou zijn. Rutte heeft met meer zaken rekening te houden en dat is de reden dat ik dit aanhaal. Ik interpreteer “bekwaamheid” als bekwaamheid voor de rol die Rutte heeft en dat is minister- president, hij is niet een econoom.

En dat is een argument omdat??

Als een econoom zegt dat de overheid geld in de economie zou moeten pompen, dan zeg ik, feitelijk zijn we dat al aan het doen.

Het doel is bezuinigen en niet bezuinigen?? Que?

Ik had geschreven “kunst”, niet “doel”. En dat is precies ook precies wat ik bedoel. Dit is een dilemma. De taak van Rutte is dus om bezuinigingsmaatregelen/hervormingen door te voeren die zo min mogelijk effect hebben op de economie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Micowoco

@27: ‘Praat ik rond de verkiezingen met mede ondernemers, dan willen ze (weer) VVD gaan stemmen. Het lijkt meer te maken te hebben met ‘bij die groep hoor ik’, dan met weloverwogen inhoudelijke argumentatie.’

Precies, een nogal kinderlijke overweging van kiezers die geacht worden rationele keuzes te kunnen maken. En nog erger: het willen horen bij een club waarvan men denkt dat die gaat winnen. Dat is een reflex die alleen in tijden van oorlog te begrijpen is – O wacht, de klassenstrijd is natuurlijk nooit opgehouden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Michel

@37 Het begrip “bekwaamheid” heeft natuurlijk altijd ergens betrekking op. Rutte kan een heel bekwaam debater en politicus zijn, maar hij is een onbekwaam Premier. Een Premier moet namelijk niet alleen een goed politicus zijn, en weten op welk gebied hij niet bekwaam genoeg is. Hij moet zich bewust zijn van het feit dat hij op sommige gebieden onbekwaam is. (Je kan nou eenmaal niet alles weten). In het bijzonder, in deze tijden, als het gaat om economie.

Over de 3%: het is een dilemma dat nooit op te lossen is. Elke euro die wordt bezuinigd wordt aan de economie ontrokken, en veroorzaakt krimp. In tijden van recessie zelfs meer dan één euro, dat is de beroemde multiplier: die schat men op c.a. 1.5.

De zelfde redenering schrijft ook voor dat als je één euro extra investeerd dat je daar dan 1.5 euro voor terugkrijgt.

Feit is gewoon dat de dames en heren in Brussel een afspraak hebben gemaakt die onheil brengt. Een werkelijk bekwaam regeringsleider zou in zo’n geval protest aan tekenen, uitleggen aan iedereen die het weten wil dat het slecht is (denk aan de media, die nu vrijwel als standaard aannemen dat bezuinigen nodig is), die zou coalities smeden met regeringsleiders in Zuid-Europa. Misschien ook niet – misschien zou hij eerder stille diplomatie inzetten, met name richting Merkel, als Rutte dat doet trek ik onmiddelijk mijn kritiek in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 objectief

@37:
Rutte heeft met meer zaken rekening te houden en dat is de reden dat ik dit aanhaal. Ik interpreteer “bekwaamheid” als bekwaamheid voor de rol die Rutte heeft en dat is minister- president, hij is niet een econoom

Interessant, waarvoor worden nu al die mensen op straat gezet ?
Welke doelen zijn dat ?
Verder, de drie procent ellende hebben we aan de euro te danken, als we nog een eigen valuta hadden konden we doen wat ons uitkwam.
Zonder euro waren de zuidelijke landen problemen er ook al niet geweest.
Maar al dit soort zaken willen de EUfielen niet zien, hun heilstaat is offers waard.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Kalief

@39 Een Premier moet namelijk niet alleen een goed politicus zijn, en weten op welk gebied hij niet bekwaam genoeg is. Hij moet zich bewust zijn van het feit dat hij op sommige gebieden onbekwaam is. (Je kan nou eenmaal niet alles weten).

Los van dat dit geen specifiek criterium voor een premier is (je mag van iedereen enige zelfkennis verwachten) gaat het ook voorbij aan hoe een Nederlandse regering in elkaar zit. Juist de minister-president hoeft zich dit niet af te vragen omdat die immers geen vakminister is. Alleen Algemene Zaken valt on de de premier. Dat betekent dat de premier alleen algemene kennis hoeft te hebben en geen vakinhoudelijke. Dat een premier geen economisch specialist is is dan ook eerder een compliment dan een verwijt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Michel

@41 Maar dat is precies wat ik (ik geef toe veel te omslachtig) zeg. De PM hoeft niet alles te weten, daarvoor heeft ie zijn vakministers. Maar dan moet hij dus weten wanneer hij zijn mond moet houden.

Probleem is echter dat deze hele ploeg achter dit beleid staat. Wat ik over Rutte schrijf geldt dus ook voor de rest.

En ja, dat is inclusief Samsom en de PvdA.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 mark3000

Mij lijkt dat het juist dat met name de MP’s van eind jaren negentig, begin 2000 de MP’s zijn die onbekwaam zijn. Nederland heeft namelijk een structureel begrotingstekort, er wordt structureel meer uitgegeven dan dat er binnenkomt. Een dergelijke begroting is allerminst “duurzaam” te noemen*. Dit structurele tekort is het gevolg van in het verleden uitgestelde hervormingen. Destijds was namelijk ook al lang bekend dat we ouder werden en dat de pensioenleeftijd verhoogd moest worden -> niet gedaan. Destijds was ook bekend dat de stijging van de huizenprijzen niet houdbaar is en leidt tot torenhoge totale hypotheekschuld. Dit werd mede mogelijk gemaakt door subsidie op eigenwoningbezit. De hypotheekrenteaftrek moet eigenlijk langzaam afgebouwd worden -> niet gedaan.

Inmiddels weten we dat de zorgkosten alsmaar stijgen en dat hervormingen nodig zijn, zodat de zorg ook in de toekomst betaalbaar blijft, maar wat gebeur er? niets. We weten ook dat verkorting van de ww-duur en versoepeling van het ontslagrecht nodig zijn om de arbeidsmarkt flexibeler te maken. Wat gebeurt er? niets.

Dit zijn overigens niet maatregelen die ik verzin, maar die economen, vak-bekwamen mensen (zoals wellicht ook Bas Jacobs), in verleden meerdere malen hebben uitgesproken. Rutte heeft nu de ontzettend moeilijke taak om alsnog deze hervormingen door te voeren ten tijde van crisis. We zitten nu op de blaren, omdat men in het verleden boven de stand heeft geleefd.

De crisis is die overigens begonnen met een krediet-crisis, vervolgens kwam de banken-crisis en nu zitten we met een Europese schuldencrisis. De euro an sich is dus niet de oorzaak van de crisis. Je kunt niet voorspellen wat er was gebeurt zonder euro, maar ik denk dat we dan nu in Europa ook in een crisis hadden gezeten. ABN, Fortis en ING waren dan ook in de problemen gekomen en Nederland had dan nu ook een structureel begrotingstekort.

* Nederland heeft overigens geluk dat de rentebetalingen zo laag zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Michel

@43 Dat is een heel verhaal dat je daar hebt Mark, ik kan daarom niet op alle punten ingaan. Neem b.v. dit:

Mij lijkt dat het juist dat met name de MP’s van eind jaren negentig, begin 2000 de MP’s zijn die onbekwaam zijn. Nederland heeft namelijk een structureel begrotingstekort, er wordt structureel meer uitgegeven dan dat er binnenkomt. Een dergelijke begroting is allerminst “duurzaam” te noemen*.

Ook bij een begrotingstekort kan de schuldenlast – of eigenlijk de schuldquote, en dat is waarom het gaat – gelijk blijven. Dat komt doordat de economie groeit (de noemer wordt groter) en doordat schuld wegerodeert door de inflatie. Hoe hoog het structurele tekort kan zijn hangt dus af van de economie.

Wat de oorzaak van de crisis betreft: van private schulden gemaakt door banken die te veel risico namen zijn publieke schulden gemaakt. Maar de crisis is daarom nog geen schuldencrisis die opgelost moet worden door die schulden versneld af te betalen.

De euro speelt wel degelijk een belangrijke rol in dit verhaal. Niet omdat het een muntunie is, maar omdat er niet goed is nagedacht over hoe die muntunie moet werken. Zoals het nu in elkaar zit – met zaken als 3% norm, alleen sturen op inflatie, bezuinigingsbeleid, geen gezamelijke schulden, geen centrale bank-autoriteit, en nog meer problemen – dat is een van de belangrijkste oorzaken van de crisis die we nu hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 objectief

@43:
De crisis is die overigens begonnen met een krediet-crisis, vervolgens kwam de banken-crisis en nu zitten we met een Europese schuldencrisis.

Onzin.
Er was een VS hypotheek derivaten zwendel, daarna kwam de euro crisis.
Als banken in problemen komen is dat een verschijnsel, geen oorzaak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Andy Cap

@43: “Je kunt niet voorspellen wat er was gebeurt zonder euro, maar ik denk dat we dan nu in Europa ook in een crisis hadden gezeten.”

Dat denk ik ook. Maar of dat pakketje nationale rechtse maatregelen dat je daar opsomt daar iets aan had veranderd betwijfel ik ten zeerste.

@44: Een van de belangrijkste oorzaken van de crisis die we nu hebben is de neoconservatie illusie: ruim baan voor het bedrijfsleven en de markt regelt het wel, privatiseringen en (bovenal) de kapitaalaccumulatie.

Maar om de een of andere duistere reden wil niemand het echt over dat laatste hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 objectief

@44:
maar omdat er niet goed is nagedacht over hoe die muntunie moet werken.

Daar is zeker over nagedacht.
De euro kan niet werken, maar dat doet er niet toe, want de euro moet de politieke unie afdwingen.
Daarna gaat het economisch niets beter, de afzonderlijke zeer uiteenlopende economieën blijven, maar dan is het doel van de heilstaat bereikt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 FiFa

Het zou mooi zijn als er een echte linkse(?) partij zou komen, nieuw, vers met echt goede ideeën die niet alleen hoop geeft maar ook mensen inspireert om de wereld toch eens een keer anders te maken.
Maar misschien is het ook een optie om meer zwart te werken, de regering overbodig te maken en wat meer Grieks te gaan leven (daarmee bedoel ik de gewone burger overigens) en daarmee regeringstuig aan de kant te zetten.
Ik zou graag weten hoe dat moet maar ik heb geen idee, net als zoveel mensen en daarom komen we niet in opstand (we weten niet meer hoe te vechten tegen onrecht).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Stoic

Er is meer. @8
Is economie een pseudowetenschap omdat psychologie ook een pseudowetenschap is?: het gaat om mensen en de handelingen van de mensen zijn, door de vrijheid te kopen wat men wil, onberekenbaar*
* Zoals het weer. *Alleen enigszins berekenbaar als gestuurd wordt cq opdracht gegeven wordt cq gedwongen wordt specifiek dát product te kopen, specifiek dát te laten geloven. Met reclame en propaganda. Daarbij is er een overvloed…
1e regel van de psychologie en aanverwante zaken: de een is de ander niet. 2e regel: ook als men de mensen indeelt in groepen, in welke groepen dan ook, geldt nog steeds de eerste regel, de een is de ander niet. Nee, men kan niet in de hersenen van de mensen kijken; het moet er allemaal uitgepeuterd worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Michel

@47 Er zit een kern van waarheid in wat je zegt: de euro was een politiek project, opgezet in een tijd dat markt denken alles domineerde. Een slecht idee, dat slecht is uitgevoerd.

Maar dat kunnen we wel constateren, maar het is een pad dat we zijn ingeslagen waarop geen weg terug is. Zoals ik hier en elders aan jullie ook steeds weer probeer uit leggen. We zitten op die trein en komen er niet meer vanaf. Het is daarom niet zo goed om alleen maar te schelden op de slechtheid van de euro – ja die is slecht – maar je moet ook zorgen dat ie beter wordt. Ik denk dat dat wel kan. Maar dan zal de muntunie als echte muntunie moeten gaan werken: centrale controle van de banken, winst in het Noorden op verstandig manier geïnvesteerd in het Zuiden (en niet in vastgoed bubbels zoals is gebeurd), een ECB die meer doet dan inflatie bestrijden, geen 3% anti-groei pakten en idioot bezuinigingsbeleid, … en nog veel meer. Leveren we daarbij soevereiniteit in? Ja. Is dat erg? Nee, want het Europa zoals dat vroeger was daar kunnen we niet meer naar terug. Niet alleen door de euro overigens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 objectief

@50:
Maar dat kunnen we wel constateren, maar het is een pad dat we zijn ingeslagen waarop geen weg terug is. Zoals ik hier en elders aan jullie ook steeds weer probeer uit leggen. We zitten op die trein en komen er niet meer vanaf.

Bootle legt uit wat de weg terug is, en dat die weg terug er gewoon komt. De euro is onhoudbaar. Dat dat niet in je kraam te pas komt is jammer.
Misschien kun je eens uitleggen hoe de euro kan blijven bestaan, of waarom er geen weg terug is.
Totnogtoe, in tegenstelling met wat je schrijft, leg je niets uit.
Met onbeargumenteerde beweringen kunnen we niet veel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 hansje ter horst

@30
Ik vraag me af waarom je Lenin, Pol Pot en Roosevelt erbij haalt.

Het gaat hier om de bekwaamheid van Rutte – of liever het gebrek daaraan – , en daarbij hoeft hij met niemand vergeleken te worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 objectief

@52:
Omdat dat ook lieden waren die meenden het goed te doen.
We kennen de gevolgen.
Zij voorzagen de gevolgen ook niet, Lenin wel vlak voor z’n dood, maar toen reed de trein al.
Pol Pot smeedde z’n plannetjes als student in Parijs.
Een uiterst interessant boek over vooral fundamentele beleidsfouten schreef ene Darlington, The evolution of man and society, de man is geen historicus, vandaar z’n interessante gezichtspunten.
Ik had Churchill er nog bij kunnen zetten, hij beleefde nog wat hij had aangericht.
De Britse prof Charmley schreef er uitgebreid over.
Charmley is uiteraard niet populair in nu Klein Brittannië, het is vervelend als iemand uitlegt dat de heroïsche oorlogsinspanning alleen negatieve gevolgen heeft gehad.
Het volgende boek is geschreven door een Schotse dominee die z’n twee zonen verloor bij het bombarderen van de Duitse steden Peter H. Nicoll, ´Englands Krieg gegen Deutschland, Ursachen, Methoden und Folgen des Zweiten Weltkriegs’, 1963, 2001, Tübingen ( Britain’s Blunder, 1953).
Elk land poetst z’n geschiedenis op, alleen Duitsland doet het omgekeerde.
Misschien past ook Napoleon in het rijtje, of Robespierre.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Michel

@51

Met onbeargumenteerde beweringen kunnen we niet veel.

ok, gaan we weer voor de zoveelste keer:

– ECB niet alleen op inflatie sturen, ook op werk
– ECB als LOLR (en dus niet LTRO zoals sommige denken dat ik bedoel)
– een bankunie
– banken saneren
– gezamelijke schuld (in ieder geval het deel dat in de norm van 60% valt)
– recycling van winst van het noorden (via investeringsbank) in het zuiden
– stoppen met bezuinigen
– zorgen dat euro overal evenveel waard is en zo kapitaal vlucht stoppen (daarom is rente in Nederland en Duitsland zo laag)

ik heb dit echt op een of andere manier al vele keren geschreven. Ik heb geen tijd om de links er bij te zoeken. Maar dat ik niet beargumenteer en zomaar dingen beweer, is onzin. Het punt is dat ze niet bij jou aankomen omdat je nog in de ontkennende fase – fase I – verkeert.

De euro is onhoudbaar. Dat dat niet in je kraam te pas komt is jammer

Jij denkt dat ik argumenten zoek om de euro te behouden, want jij ziet (terecht) dat de euro slecht is. Maar wat je niet wilt of kan zien is dat we er niet van af kunnen komen en dat de enige manier om hieruit te komen is de euro te hervormen. Het is geen argument van mij, het is een constatering, een feit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 objectief

@54:
Je blijft bij wat beweringen.
Het fundamentele probleem kun, of wil je niet zien.

Ik herhaal dat nog maar even, devaluatie kan van de ene dag op de andere, deflatie duurt vele, sommigen zeggen, tien, jaar.

Er zijn nog andere problemen, zoals dat de euro de waarschuwingssignalen voor slecht beleid, zoals deviezentekort, uitschakelende, maar die zijn minder belangrijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Michel

@55

devaluatie kan van de ene dag op de andere, deflatie duurt vele, sommigen zeggen, tien jaar.

Argumenten? Hoe gaat dat dan? Ik ben echt benieuwd, want ik zie het niet. Help me van fase I naar fase II ;-)

En: “de euro als waarschuwingssignaal” – wat bedoel je? Dat de rente in sommige landen oploopt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 objectief

@56:
Ik zie inderdaad dat je veel niet ziet.

Het valt je kennelijk niet op dat de werkloosheid in de zuidelijke landen gigantisch is, dat is omdat die landen te hoge lonen en prijzen hebben, dus niet concurrerend zijn, en bezig zijn die lonen en prijzen te verlagen.
Dat gaat traag.

Het zijn allemaal landen die in het verleden regelmatig devalueerden, en munthervormingen doorvoerden.
Daardoor werden ze weer concurrerend.
Door de euro kan dat niet meer.

Om hun financiële ellende wat te verzachten mogen wij betalen, gedurende de periode die het kost lonen en prijzen te verlagen.
Algemeen wordt aangenomen dat een beetje deflatie tien jaar kost.
Niemand heeft dus iets aan de euro.

Verder moet je ook eens wat beter lezen, ik schreef niet ‘euro als waarschuwingssignaal’, ik schreef dat de euro oude waarschuwingssignalen voor financieel wanbeleid heeft weggehaald.
In de goede oude tijd, met elke economie een eigen valuta, leverde wanbeleid b.v. deviezentekort op.
Ook konden buitenlandse leningen geweigerd worden.
Nu niet meer, geldgevers rekenen er nu op dat andere landen wel bijspringen.

Verder, je houdt je bewering overeind dat we niet van de euro af kunnen.
Wees dan zo vriendelijk het artikel Leaving the euro van de Britse econoom Bootle, van Capital Economics, even te weerleggen.
Het artikel werd bekroond.
Dus ik ben benieuwd.

http://www.policyexchange.org.uk/images/WolfsonPrize/wep%20shortlist%20essay%20-%20roger%20bootle.pdf

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Henk van S tot S

@57:
Quote:
“Het valt je kennelijk niet op dat de werkloosheid in de zuidelijke landen gigantisch is, dat is omdat die landen te hoge lonen en prijzen hebben, dus niet concurrerend zijn, en bezig zijn die lonen en prijzen te verlagen”

Nu ben ik vorig jaar enige tijd in Portugal geweest:
Werkeloosheid hoog.
Maar de prijzen en lonen zijn dat niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Lord Flash

@56

Objectief heeft hier zeker een punt. Dit is precies een van de problemen van de euro: een gemeenschappelijke munt voor economien die in verschillende situaties zitten.

Zuid-Europa moet proberen weer competitief te worden door interne devaluatie; i.e het verlagen van lonen en prijzen. Dat gaat inderdaad extreem traag, omdat niemand als eerste zijn loon, de prijzen in z’n winkel, of de huur in z’n complexen wil verlagen. Da’s dus ook precies de reden dat de ECB zou moeten streven naar een hogere inflatie: om dit proces een handje te helpen.

Zonder eigen punt kan je inderdaad devalueren en dat gaat snel en makkelijk. Kijk naar IJsland.

Tegelijk heeft Michel volgens mij ook een punt dat uit de euro stappen feitelijk bijna onmogelijk is, al is het maar omdat de onvoorziene consequenties zoveel impact hebben dat je het risico niet kan lopen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Andy Cap

@52: “Ik vraag me af waarom je Lenin, Pol Pot en Roosevelt erbij haalt.”

@53: Omdat dat ook lieden waren die meenden het goed te doen. We kennen de gevolgen.

Conclusie: Zorg er vooral voor dat je denkt dat je het fout doet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Andy Cap

@59: “Zuid-Europa moet proberen weer competitief te worden door interne devaluatie.”

Gewoon…., de Chinese oplossing. Daar verdient een minderheid in de steden ook schatten geld en een iets kleinere minderheid best wel goed. Waarom zijn de spullen die daar vandaan komen dan zo goedkoop?

Gewoon, er zijn ook streken en buurten waar de mensen nog gedwongen zijn om voor een habbekrats werken. En willen we met China concurreren, dan moeten we gewoon hetzelfde doen.

Om te beginnen in Griekenland natuurlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 gronk

@61: da’s een heel leuk idee, ware het niet dat griekenland helemaal geen maakindustrie heeft. En ook geen traditie heeft in die richting (zoals tsjechie en polen dat wel hebben). Dus we gaan eerste de lonen verlagen in de hoop dat d’r daarna een economisch wonder gebeurt. Hoezo wishfull thinking?

Overigens is d’r voor de grieken een hele makkelijke manier om te bezuinigen: minder uitgeven aan het leger. Maar dat is vloeken in de kerk, en omdat dat geld wordt uitgegeven aan duits/franse spulletjes hoor je de ’troika’ daar niet over.

(btw, die min is niet van mij, maar ik ga je ook niet terugplussen ;-))

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Andy Cap

@62: En de uitkeringen, dat is goed voor de zelfredzaamheid: dan zul je eens zien hoe gauw ze op ideeen komen.

En dat leger, dat hebben ze gewoon hard nodig om de bevolking er onder te houden. Als je denkt dat ik overdrijf, dan ken je de Griekse geschiedenis niet: het barst er van de communisten, vooral op het platteland.

Wil je weten wat het model voor Europa is,
kijk dan vooral naar de proeftuin Griekenland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Michel

@57 Ik zal ‘zo vriendelijk’ zijn en het artikel waarnaar je linkt ‘even weerleggen’ – maar daarvoor heb ik iets meer tijd nodig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 objectief

@58:
Waarom is er dan geen vraag naar Portugese producten ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 objectief

@61:
Interne devaluatie bestaat niet.
Het proces heet deflatie, en dat duurt heel lang.
Dat is nu net het probleem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 objectief

@59:
al is het maar omdat de onvoorziene consequenties zoveel impact hebben dat je het risico niet kan lopen

Lees Bootle over hoe het moet, en zal gaan, want de euro is onhoudbaar, zoals ook prof Engelen en Arjo Klamer betogen.
Wat ook de 70 Nederlandse economen vooraf voorspelden.

http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2668114/1997/02/14/Verzet-tegen-Europese-muntunie-krijgt-steun-van-70-economen.dhtml

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 objectief

@64:
Ik voorspel dat je het artikel niet zult weerleggen.
Er is geen speld tussen te krijgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 Henk van S tot S

@65:
Jij stelt onder #57 dat een en ander komt door hoge prijzen en lonen.
Ik schrijf dat lonen en prijzen Portugal dat niet zijn.
Je bewering klopt dus niet.
Het vervolgens stellen van een andere vraag is een vorm van discussievervalsing.

Te veel port gedronken misschien ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 objectief

@69:
” Ik schrijf dat lonen en prijzen Portugal dat niet zijn. ”

Ik probeer uit te leggen dat je bewering onwaar is.
Maar ja, als je dat boven de pet gaat weet ik het ook niet meer.

Ik probeer het nog een keer: als lonen en prijzen in een land laag zijn ontstaat er export.
Dat jij die lonen en prijzen als laag ziet is onbelangrijk, voor internationale handel zijn ze te hoog.

Dacia wordt in Roemenië gemaakt, waarom niet in Portugal ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 Michel

@69 @70 laten we proberen op basis van argumenten met elkaar in discussie te gaan. Aannames over intelligentie en geestelijke toestand achter wege laten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 objectief

@71:
Het lijkt alsof de betekenis van het woord ‘als’ is vergeten.
Verder, een prof psychologie stelde een tijdje geleden, naar aanleiding van ophef over een examenstukje, kamerleden de vraag of ze wel het verschil tussen mening en feit wisten.
Zo vraag je je vaak af of het verschil tussen bewering en argument duidelijk is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 Henk van S tot S

@70:
Volkswagen en B.M.W. verkopen redelijk wat auto’s!?

@71:
Ik verwees slechts, zij het cynisch, naar een exportproduct.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 Michel

@72, @73 – wat een feit is of niet leidt wel vaker tot discussie, geen probleem. Ook wat een juiste mening is en wat niet, ook geen probleem, daarom zijn we hier in discussie. Maar veronderstellingen over gemoedstoestanden, redenen waarom mensen iets niet begrijpen, etc, horen hier niet thuis.

@73 nee je verwees naar meer dan alleen het product.

De betekenis van het woord ‘als’ is genoegzaam bekend bij de lezers van dit blog.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 Henk van S tot S

@74:
Ok, blijkbaar weet je beter wat ik bedoel met mijn verwijzing met een ;-) dan ik.
Het zij zo!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 objectief

@74:
Ook wat een juiste mening

Juiste meningen bestaan niet, er zijn alleen meningen, subjectieve.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 Michel

@76 Dus volgens jou kan de mening “de maan is van groene kaas” een juiste mening zijn, of niet. We kunnen daar volgens jou niets over zeggen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 Henk van S tot S

@ objectief
Ik neem aan dat begrijpt dat ik met mijn antwoord #73 als antwoord op jouw #70 bedoel, dat het niet lage lonen/prijzen land Duitsland zeer veel auto’s exporteert.
Rara hoe kan dat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#79 objectief

@78:
Hoe dat kan, omdat lonen en prijzen in relatie gezien moeten worden tot de waarde en kwaliteit van de exportproducten.

Zoals een Duitse industrieel opmerkte ‘wij exporteren intelligentie’.
Hij bedoelde, wij maken hoogwaardige producten, die de productiekosten waard zijn.
Daarom zijn Duitse lonen en prijzen economisch gezien laag, en die van Portugal hoog.

De graadmeter van of lonen en prijzen hoog of laag zijn is de export.
Bij geen of nauwelijks export zijn lonen en prijzen te hoog.
De absolute hoogte doet er niet toe.

Alle zuidelijke landen in problemen hebben te hoge lonen en prijzen.

Als ze nog een eigen valuta hadden konden ze door devaluatie van de ene dag op de andere concurrerend worden.

Nu ze de ramp euro hebben zijn ze vele jaren bezig lonen en prijzen naar beneden te brengen.

Gedurende de aanpassingsperiode mogen wij dokken.

Dat zal ook nooit meer veranderen, omdat er zeer uiteenlopende economieën zijn, die voortdurend aangepast moeten worden.
De euro maakt dat onmogelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#80 Henk van S tot S

Ah, dus de prijzen zijn blijkbaar toch niet zo zaligmakend als je eerder onder #57 en andere postjes nogal zeer stellig beweerde.

Er zijn dus meer oorzaken.

Nederland, ook niet bepaald een land met lage lonen, exporteert overigens ook aardig wat ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#81 RJVB

@3: Bent u niet in staat om inhoudelijk op dit interessante stuk te reageren? U schrijft zelf een heel beroerd Nederlands: ‘help mij uit iemand?’ Wat voor taal is dat?
Overigens is ‘een voorbeeld nemen aan iemand’ een perfect Nederlandse uitdrukking . Kijk maar in de Grote Van Dale, als u die heeft. En voordat u in het vervolg op iemands taal aanmerkingen heeft, wil ik u aanraden eerst maar eens in het woordenboek te kijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#82 RJVB

@11: U maakt het helemaal bont. Zie ook mijn reactie op 3.

U slaat de bal volkomen mis! Het is een volledig geaccepteerd Nederlandse uitdrukking. Tijd om uw Nederlands wat bij te spijkeren. Er is nog veel werk aan de winkel.
Kennelijk hebt u iets tegen Vlamingen of behoort u tot die Nederlanders die elk woord of elke uitdrukking die ze niet kennen afdoen met ‘het zal wel Vlaams’ zijn. En wat dan nog? Het Nederlands is even goed van de Vlamingen als van de Nederlanders. Misschien zou een cursus geschiedenis van het Nederlands u kunnen helpen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#83 Henk van S tot S

@82:
Ik heb ook wat tegen Vlamingen:

Ze spellen beter dan wij en gebruiken ook nog minder leenwoorden uit andere talen ook, dan de Nederlanders ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#84 objectief

@80:
Helaas kan ik geen touw vastknopen aan wat je schrijft.
Een reactie is dus niet mogelijk.

 • Vorige discussie