Verzwijgt Mansveld rapport over ontgassen?

Foto: John Loo (cc)
Dossier:

NIEUWS - Een recent verschenen rapport (pdf) bevestigt wat Sargasso vorig jaar schreef: binnenvaartschepen zorgen voor veel meer schadelijke emissies dan officiële instanties beweren. De staatssecretaris wist dat toen ze Kamervragen beantwoordde.

Binnenvaartschepen moeten na het vervoeren van giftige stoffen hun tanks ontgassen. Daarover schreef Krispijn Beek eerder op Sargasso uitgebreide analyses. In Nederland komen volgens Beek veel meer giftige emissies vrij dan wordt aangenomen door officiële instanties, zoals onderzoeksbureau CE Delft. Die schreef dat de omvang van de emissies tien keer hoger dan de overheid en RIVM aangeven. Beek’s vermoedens worden nu bevestigd door een praktijkonderzoek naar het ontgassen van binnenvaartschepen van Antea Groep, dat eind december 2013 is uitgekomen.

In het rapport staat ook dat de meetapparatuur op de schepen niet nauwkeurig genoeg is, waardoor er risico bestaat dat personeel het dek op gaat terwijl te hoge concentraties giftige dampen hangen, die ook explosief kunnen zijn.

Wat extra erg is, is dat dit rapport sinds december beschikbaar is. In de beantwoording op Kamervragen van de SP en GroenLinks half januari 2014 rept staatssecretaris Mansveld met geen woord over het rapport. Waarom niet?

UPDATE 4/2/2014 11.56: De oorspronkelijke kop van dit artikel luidde “Mansveld verzwijgt rapport over ontgassen”.

Reacties (10)

#1 Jona Lendering

Wow. De Kamer onvolledig voorlichten. Dat is niet zo netjes.

 • Volgende discussie
#2 Oud Zeikwijf

is dit niet een heel klein beetje schandalig?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Olav

@2: Nee, het is heel erg schandalig. Maar tussen al die andere dingen die heel erg schandalig zijn valt het toch niet erg op. Dus we gaan gewoon verder alsof er niets aan de hand is, business as usual.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Joost

Helaas word je tegenwoordig als politicus alleen maar geofferd als het politiek gezien opportuun is. Integriteit heeft er niets meer mee te maken.

Helaas.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bismarck

Wist Mansveld wel van het bestaan van het rapport? en zo ja, ook van de inhoud?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Eva Schram

@5 Aangezien het rapport in opdracht van Rijkswaterstaat is gedaan, dat onder I&M valt, lijkt het me zeer onwaarschijnlijk dat Mansveld niet van dit rapport wist, maar 100% weten we het natuurlijk niet. In dat licht is een vraagteken in de kop misschien op z’n plek (dat ga ik gelijk aanpassen).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bismarck

@6: Ik meen dat Rijkswaterstaat nou net niet één van de aandachtsgebieden van Mansveld was. Dus lijkt het me waarschijnlijker dat het bij Schultz van Haegen op het bureau heeft gelegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Jeroen Laemers

@7:

Afgaande op de taakomschrijvingen van Mansfeld (staatssecretaris) en Schultz van Haegen (minister), lijkt het er juist op dat Rijkswaterstaat bij de aandachtsgebieden van laatstgenoemde hoort.

Neemt niet weg dat Mansfeld het rapport had behoren te kennen. Dus dat ‘verzwijgen’ had wat mij betreft ook zonder vraagteken gekund.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Krispijn Beek

@8: Afgaande op de bemensing van de klankbordgroep die in het colofon genoemd wordt was de beleidskern op de hoogte van de voortgang van het rapport.

 • Vorige discussie