Linkse senaatsfusie? Niet doen. In ieder geval niet zo!

Foto: Baudouin (cc)

GroenLinksers kunnen in juni stemmen over een plan om de volgende senaatsfractie te laten fuseren tot één geheel. Dit GroenLinks-lid zal van de gelegenheid gebruik maken om ‘nee’ te stemmen. Zelfs leden die een fusie met de PvdA wel zien zitten, moeten zich echt even achter de oren krabben voor ze ‘ja’ zeggen tegen een voorstel waarmee de partij een fusie wordt ingerommeld.

Een fractiefusie voorstellen voor de Eerste Kamer is allereerst raar omdat er eerst wordt gevraagd naar de belangstelling voor zo’n stap en daarna pas wordt gekeken naar de inhoud. Daarbij is het gek om hier in de senaat mee te beginnen, die via een getrapte verkiezing wordt samengesteld. Wil je als partij echt weten wat de kiezers vinden van deze verstrengeling, dan moet je dus om te beginnen zorgen dat de fracties in de provincies fuseren, om de leden van die nieuwe fracties vervolgens de kans te geven op één lijst van GroenLinks- en PvdA-senatoren te laten stemmen.

Maar dat ligt niet voor. De partijleiding van GroenLinks heeft leden gevraagd of ze een fractiefusie met de PvdA zouden steunen. Punt.

‘Kijk maar wat je kiest’

De vraag waarom we dat zouden moeten willen, wordt in de toelichting bij het referendum niet beantwoord. Het bestuur verklaart zichzelf neutraal. En dat stoort me behoorlijk. Door een houding van ‘kijk maar wat je kiest’ wekt het partijbestuur namelijk onbedoeld de indruk dat het ze niet zo veel kan schelen wat er gebeurt. Een fusie in de senaat is immers een grote stap in de richting van het einde van GroenLinks, die alleen met forse averij terug te draaien zal zijn. In de ogen van de fusievoorstanders komt er dan iets beters in de plaats, maar de vraag ‘wat dan?’ is nog lang niet beantwoord.

Willen we met de PvdA opgaan in een andere partij, dan verwacht ik dat de partijleiding dat uitspreekt. En niet met een gelikte presentatie zoals een paar maanden terug in de Jaarbeurs, maar door kleur te bekennen. Door de mensen die met hun neus boven op de samenwerkingen zitten – Kamerleden, wethouders, raadsleden, lokale bestuurders die al met één lijst werken of daar juist mee zijn gestopt de ruimte te geven zich actief met de discussie te bemoeien. Zij hebben namelijk een veel beter beeld van de consequenties dan een alledaags lid als ik.

Stappenplan

Er hoort een stappenplan bij dat moet worden voorgelegd aan het congres. Zo’n plan zou dan moeten bestaan uit gezamenlijke ledenbijeenkomsten die input moeten geven voor een nieuw beginselprogramma. Dat is wat anders dan ‘als een meerderheid voor is dan gaan we daar eens over nadenken’ zoals nu.

Ook nodig: een routekaart waarin de verdere vervlechting wordt vastgelegd, met daarin een paar go/no go momenten er bij die je moet voorleggen aan de congressen van beide partijen – en dan kom je uiteindelijk tot één geheel met draagvlak. En er is vast nog veel meer bij te bedenken. Ofschoon ik weinig voel voor een fusie, lijkt zo’n discussie me razend interessant.

Een fractiefusie in de Eerste Kamer is een logisch onderdeel in een ver stadium van een goed ontwikkeld plan, geen ideetje dat je even over de schutting werpt met een alinea over versplintering in de democratie. Beperk ik me tot de versplintering op links – door de opkomst van Bij1 en PvdD – dan moet je de vraag durven stellen of die partijen niet juist zijn ontstaan doordat GroenLinks de laatste jaren dichter bij de PvdA zit dan voorheen. Voor zover dat een probleem is, is dat niet oplosbaar met een fusie. Dan is een hoge kiesdrempel eerder een probaat middel. Vraag is wel hoe democratisch die optie is.

Een ander argument – rechts-conservatief overstemt links-progressief – is gebaseerd op de aanname dat kiezers wel voor een nieuw links blok zullen gaan. Nu hoop ik dat het aantal linkse kiezers dat zich door Sigrid Kaag liet verleiden op een beschaafd-rechtse partij te stemmen terugkeert, maar de vraag is wel of die daar een fractiefusie van PvdA en GroenLinks voor nodig hebben.

Een fractiefusie op links inzetten tegen de kakofonie op rechts brengt ook al geen grote winst: de gezamenlijke spreektijd wordt niet groter als je bij elkaar gaat zitten. Het tegendeel is eerder waar: het betekent dat er met een fractie minder hoeft te worden gediscussieerd over de lengte van de spreektijd. En dan zitten er nog altijd een stuk of twaalf fracties aan de rechterzijde van ons nieuwe fusieblok die alle ruimte zullen claimen.

Geen fusielijsten in de provincie

Op de vraag hoe zo’n samengevoegde fractie tot stand komt is nog geen duidelijk antwoord: zo wordt uit de berichten aan de leden van GroenLinks niet duidelijk of er één lijst komt en moeten we nog maar afwachten wat de statenleden die uiteindelijk bepalen wie er in de Eerste Kamer komen gaan doen met hun stem. Zolang we bij de provinciale verkiezingen niet met fusielijsten te werken – voor dat voorstel wordt de tijd blijkbaar nog niet rijp geacht – kan er zomaar een scheve verhouding ontstaan tussen het GroenLinks en het PvdA-smaldeel in de fractie. Een fractie van tien die met acht uit de ene partij komt en twee uit de andere legt andere prioriteiten. Knappe fusiefractie die daar zonder kleerscheuren door komt.

Nu is dat misschien niets om bang voor zijn – zo werken verkiezingen nu eenmaal – maar we moeten ook niet doen of de verschillen zo marginaal zijn dat het niet uitmaakt. Op gemeentelijk niveau ligt het vermaledijde datacentrum in Zeewolde nog vers in het geheugen. Daar kreeg Meta groen licht van de gemeenteraad dankzij de doorslaggevende stemmen van de PvdA-GroenLinksfractie, die werd bemenst door twee raadsleden die nooit lid waren van GroenLinks, maar we stonden er weer mooi op. Zolang we niet met gezamenlijke lijsten werken in de provincie is het daarom echt beter dat de fracties zelfstandig blijven.

Innige samenwerking met de PvdA, Bij1 of de Partij voor de Dieren is natuurlijk prima. Partijen waarmee we veel overeenkomsten hebben moeten we koesteren. Overleg met elkaar, deel ideeën, draag gezamenlijke plannen uit en laat elkaar heel tijdens campagnes. VVD en CDA doen het al jaren zo en het heeft ze geen windeieren gelegd. Ondanks de innige vriendschap tussen die partijen gaat het daar nooit over een fusie. En waarom zouden ze? Ze leggen hun eigen nuances, hebben ieder zo hun stokpaardjes en laten elkaar heel. Kiezers krijgen zo verschillende rechtse invalshoeken op belangrijke thema’s. Zoals GroenLinks en de PvdA dat doen vanaf de linkerflank. Waarom zou je eerst met elkaar tot een compromistekst moeten komen als je kiezers en andere fracties met beide ideeën kunt overtuigen? Houd elkaar heel en zorg dat je rechts bestrijdt met goede ideeën vanuit beide partijen. Er zijn er genoeg.

GroenLinks maakt een vertwijfelde indruk

Het mag duidelijk zijn: wat mij betreft doen we dit niet. In ieder geval niet zo. Werk met elkaar, heb het leuk, overtuig kiezers en andere fracties dat het goed toeven is op links en dat er ruimte is voor ideeën en verschillen. Dat kan prima met verschillende partijen. Met Bij1, met de SP, met de PvdA en de Partij voor de Dieren. Is een meerderheid van de GroenLinksers en de PvdA’er van mening dat er toch een fusie moet komen, dan wordt het tijd om eerst een goed plan te smeden en dan volle bak in het diepe te duiken. Door – zoals nu – vertwijfeld een teen in het water te steken om eens te kijken of je de warmte tegemoet gaat maakt de partij een vertwijfelde indruk. Doorgaans is dat geen houding die overtuigt.

Thijs den Otter

GroenLinks-lid te Almere

Reacties (20)

#1 Klokwerk

Hear hear: volkomen mee eens en helder uiteen gezet.

Ik kan daar slechts aan toevoegen dat qua stemgedrag maar liefst vijf (!) partijen in de tweede kamer vaker overeenkomstig stemmen met GroenLinks (in volgorde: Volt, PvdD, SP, Denk en Bij1). Waarom zou ik dan die 6e partij mijn stem toevertrouwen? Dat is helemaal niet logisch. De enige reden om juist met de PvdA te fuseren is dat de PvdA (ook) in een identiteitscrisis zit. Dat lijkt me wel de minste reden om te fuseren. Een fusie doe je met mensen die dichtbij je staat, en tussen GL en de PvdA staan wat mij betreft die vijf partijen.

Zouden die zeven niet beter aan een gezamenlijk gedragen programma kunnen werken, dat dan vervolgens gesteund wordt door zeven lijsten, die als blok onderhandelen voor een eventuele coalitie? Dat lijkt me veel beter. Dan kan de linkse kiezer stemmen op de partij die de voor hem belangrijke accenten legt, en dat vormt weer een draagvlak voor de gezamenlijke agenda.

https://www.partijgedrag.nl/partijgelijkenis.php

 • Volgende discussie
#1.1 Jos van Dijk - Reactie op #1

Goed plan. Zeven partijen vormen één links blok. Met een programma op hoofdlijnen. Het Progressief Akkoord revisited. Haalbaar?

 • Volgende reactie op #1
#1.2 Klokwerk - Reactie op #1.1

Exact. Haalbaar? Ik weet het niet. Er is veel kinnesinne op links. Maar de overeenkomsten vind ik toch belangrijker.

#1.3 rongvk - Reactie op #1

“die als blok onderhandelen voor een eventuele coalitie” Goh, dat niemand daar eerder aan heeft gedacht! Wellicht kunnen we met z’n allen zelfs de metafoor gebruiken van “elkaar vasthouden”, een heus novum, succes gegarandeerd.

 • Vorige reactie op #1
#1.4 Klokwerk - Reactie op #1.3

Het gaat niet om originaliteit, zoals Jos terecht zegt is dit idee in de jaren zestig al uit de kast gehaald. Ik denk alleen dat, als je werkelijk een groot deel van de linkse kiezers wilt gaan vertegenwoordigen, je met meer partijen om de tafel moet dan met 2. Dat is wat wel anders is dan nu geprobeerd wordt. Plus ik denk dat een fusie niet nodig is. En daarbij stel ik dus voor om vóór de verkiezingen al te verklaren samen te onderhandelen én er nog een gezamenlijk programma bij op te stellen. Dat is dus op drie punten anders dan dat nu geprobeerd werd.

Wat is jouw alternatief?

#2 Co Stuifbergen

…Dan is een hoge kiesdrempel eerder een probaat middel. Vraag is wel hoe democratisch die optie is….

Een kiesdrempel is inderdaad ondemocratisch (de verdeling van de restzetels werkt trouwens al in het nadeel van kleine partijen).
Een partij die een kiesdrempel invoeren wil omdat hij niet de kiezers kan binden, zou zich diep schamen moeten.

Gelukkig gaat de discussie daarover niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Co Stuifbergen

Ik zie geen enkele reden waarom fracties in de 1e of 2e kamer fuseren zouden.

Natuurlijk leggen ze samen meer gewicht in de schaal, als ze samenwerken (en niet elkaar tegenwerken natuurlijk…).
Dus we mogen verwachten dat GL en PvdA in de 1e en 2e kamer al lang samenwerken, daarvoor hebben ze geen toestemming van de leden nodig.

Sterker nog, als ze niet samenwerken, doen ze hun werk niet goed.

En natuurlijk zullen ze ook wel eens met elkaar onderhandelen – want ze moeten uitvechten wat hun prioriteiten worden in de onderhandelingen met andere partijen. In dat opzicht verandert een fusie niets.

Dus stemmen over een fusie in de 1e kamer is onzin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 rongvk - Reactie op #3

Negeren we gewoon het feit dat een fusiepartij op dit moment in een kabinet zou hebben gezeten in plaats van in de oppositie? Samenwerken volstaat niet noodzakelijk wanneer het op coalitievorming aankomt.

#3.2 Klokwerk - Reactie op #3.1

Ik denk eerder dat of GL of PvdA in het kabinet waren gekomen als ze juist niet aan elkaar hadden vastgehouden. Voor Rutte en Hoekstra moest links nu eenmaal niet te veel melk in de pap te brokkelen hebben.

 • Volgende reactie op #3.1
#3.3 Janos - Reactie op #3.2

wat rongvk volgens mij bedoelt (maar correct me if I’m wrong) is dat als er voor de onderhandelingen al gefuseerd was, ze niet om de GvdL* heen hadden gekund. Wat wellicht zo is, maar ook een beetje ‘what if’ history, uiteindelijk heeft D66 nu ook gewoon toegegeven aan de wensen/eisen van Rutte en het CDA, of een fusiepartij daar echt een verschil had gemaakt zou ik zelf niet héél stellig durven zeggen.

*of wat voor variant dan ook.

#3.4 Klokwerk - Reactie op #3.3

Ze hadden wel een ander excuus verzonnen denk ik.

#3.5 Co Stuifbergen - Reactie op #3.1

Rutte heeft een meerderheid zonder GL en zonder PvdA.
Dus zonder fusie-partij heeft hij ook een meerderheid.

In ieder geval in de Tweede Kamer, en als hij gaat collaboreren met racistisch rechts, ook in de 1e Kamer.
(maar het zou kunnen dat D66 dat tegenhoudt).

 • Vorige reactie op #3.1
#4 paul

Heel belangrijk dat linkse kiezers en gedachten zich via 7(?) partijen manifesteren.
Stel je voor een grote linkse partij, dat zou macht betekenen, waarmee links iets kan realiseren.

Dat willen we toch niet, met macht iets realiseren voor zwakkeren.

We willen heldere gedetailleerde standpunten in elk politiek gremium, waarin elke linkse gedachte nauwkeurig te onderscheiden is, zodat alle linksen hun mening over wat rechts realiseert kunnen uiten. Eigenlijk wat we deze hele eeuw al hebben

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 Co Stuifbergen - Reactie op #4

Partijen moeten tijdens verkiezingen hun standpunten kenbaar maken.
Als ze daarna goed samenwerken, hebben ze evenveel macht als 1 grote partij.

 • Volgende reactie op #4
#4.2 paul - Reactie op #4.1

Geloof je het zelf? De VVD is al jaren de grootste, kan daardoor steeds rechtsere politiek bewerkstelligen en slaat de linkse partijen als vliegen van zich af.

#4.3 Klokwerk - Reactie op #4

Alsof rechts niet verdeeld is. Mij lijkt het prima om machtsblokken te vormen, maar dat hoeft niet af te doen aan de keuzemogelijkheid van de kiezer. Binnen die machtsblokken mag ook wat te kiezen zijn, toch? Het lijkt me voor de kiezer ook wel zo duidelijk.

 • Vorige reactie op #4
#4.4 gronk - Reactie op #4.3

Het is toch tekenend dat vooral rechtse droeftoeters enthousiast staan te juichen als het gaat om een grote linkse partij?

#5 Joep van Dijk

Er wordt hier weinig of niets gezegd over de principiële verschillen tussen PvdA en GL. Misschien heb ik het een en ander gemist, maar ik dacht dat GL vóór Europa en vóór eerlijk delen was. De PvdA heeft NOOIT afstand genomen van de wandaden van de EU bij monde van het prominente lid Jeroen Dijsselbloem tijdens de Griekenland-crisis. Dat een zich sociaaldemocratisch noemende partij het OK vindt om een heel volk in het verderf te storten (met een permanente dreiging voor een aantal andere landen) om tegemoet te komen aan de eisen van een mislukte muntunie die er niet ten behoeve van ons is, maar uitsluitend ten behoeve van het grootkapitaal, of de 1%, zo u wilt, vind ik stuitend. Dat GL, waarvan ik dacht dat het een radicaal-linkse partij was (we komen per slot van rekening voort uit de CPN, de PSP en de PPR), instemt met het te grabbel gooien van links gedachtegoed door gedachteloos mee te dobberen op deze links-rechtse modderstroom, heeft me hogelijk verbaasd. Kennelijk volg ik de “interne debatten” niet voldoende. Ik snap dat ook wel, want het gaat alleen over machtsvorming, allang niet meer over principes. Die machtsvorming is voor mij secundair. Ik ben naast mijn GroenLinks-lidmaatschap ook lid geworden van DiEM25. Ik woon in België, maar voel me altijd nog zeer betrokken bij Nederland, maar ook bij Europa. Europa moet zichzelf opnieuw uitvinden, of het gaat ten onder. CO2-neutraal in 2050 is veel te laat. Oorlogen moeten worden beëindigd, niet opgestookt. Ik zou graag zien dat GroenLinks de Nederlandse tak van DiEM25 zou worden, dat MERA25 Nederland, als het wordt opgericht, meteen fuseert met GL. Dat zal er wel niet van komen. Ik zal zeker tegen dit voorstel stemmen. Mocht het toch tot fusie van GL en PvdA komen, zonder dat de PvdA afstand neemt van haar neoliberale verleden, dan zeg ik mijn lidmaatschap onmiddellijk op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 paul

Graag een update van oa @thijs1973 en de andere linksologen die het nu genomen besluit van GL en PvdA zo onverstandig vonden. Ook het Franse verkiezingsresultaat van gisteren even meenemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 Klokwerk - Reactie op #6

Wat de leden kiezen doet aan bovenstaande argumenten natuurlijk niet zoveel af. In Frankrijk doen ze iets heel anders: een veel bredere samenwerking van vijf linkse partijen, bijna het gehele linkse spectrum, uitgaande van een programma en één kandidaat per kiesdistrict, maar in het parlement verschillende fracties.

De samenwerking van GroenLinks en PvdA is in alles precies het tegengestelde: in de kiesdistricten (provincies) hebben de partijen gescheiden lijsten en verschillende programma’s, maar ze vormen juist één fractie in de senaat. Daarbij gaat het om een samenwerking van slechts twee van de zeven linkse partijen. Ik denk dat de Franse methode veel meer kans op succes heeft.