“Linkse kerk” maakte Geert Wilders groot

Foto: copyright ok. Gecheckt 25-10-2022
,

Niet de rechtse media, maar de linkse kranten en omroepen zijn degenen die Geert Wilders en de PVV groot maakten. Ze boden een spreekbuis, zegt freelance journalist en voormalig Volkskrant-journalist Frits van Veen

Dat er iets heel griezeligs in dit land aan de hand is, werd mij afgelopen dinsdag duidelijk toen ik naar het debatprogramma Pauw & Witteman keek. De twee topinterviewers hadden gehoord dat vier van de vijf Marokkanen en Turken “nog steeds” met andere Marokkanen respectievelijk Turken trouwen. Hoewel de tafelgasten hun best deden wat tegengas te geven (“Zou het bij autochtone Nederlanders niet veel anders zijn?”), waren de twee interviewers niet te stuiten. Het schuim stond hen bijna aan de mond. Dit kon toch niet? Dit duidde toch op een op een volstrekt gebrek aan integratie? 

Het ging dus niet om importhuwelijken, waarbij de bruid of bruidegom uit het land van herkomst wordt gehaald. Dat is tegenwoordig nog maar een miniem deel van de huwelijken in deze kringen.

Dat 20 procent van de Turken en Marokkanen met iemand uit een andere bevolkingsgroep trouwt, lijkt mij eerlijk gezegd een verrassend positieve wending in de integratie. Bij autochtone Nederlanders ligt dat percentage  aanmerkelijk lager. En dat terwijl van immigrantengemeenschappen, waar ook ter wereld en van welke origine ook, bekend is dat zij meestal zo dicht mogelijk tegen elkaar aan kruipen.

Dat P&W aan een soort anti-islamverdwazing lijden (ondanks de vele excuus-allochtonen die zij uitnodigen), was mij al eerder opgevallen. Het was een jaar of twee geleden voor mij reden om mijn tientjeslidmaatschap van de Vara op te zeggen.

Nu kom ik tot mijn stelling. Als de massamedia zo’n grote invloed hebben op onze samenleving, en dat geloof ik, wie hebben dan het meest bijgedragen aan de opkomst van Geert Wilders en zijn PVV sinds zij in 2006 uit de startblokken kwamen?

Het was in ieder geval niet De Telegraaf, die onder de vorige hoofdredacteur zelfs uitgesproken anti-Wilders was. Het waren ook niet de TROS of de EO, om maar twee als rechts bekendstaande publieke omroepen te noemen. En het waren ook niet de vele commerciele omroepen die ons land kent, al heeft ook de politieke commentator van RTL, Frits Wester, zijn duit in het zakje gedaan.

Nee, het was gek genoeg de door Wilders beschimpte “linkse kerk” die Wilders en zijn PVV in het zadel hielp en hun opmars in zeteltal hielp realiseren (van 9 in 2006 naar 24 in 2010).

Op 8 augustus 2007 opent de Volkskrant met het nieuws dat Wilders de koran wil verbieden. Hij noemt het een fascistisch boek en vergelijkt het met Hitlers Mein Kampf. Het zou me niets verbazen als De Telegraaf “de primeur” als eerste aangeboden had gekregen, maar wegens de onsmakelijkheid ervan geweigerd had. Maar dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat NRC Handelsblad “de primeur” van Wilders vriendelijk, maar beslist afwees.

Pieter Broertjes, destijds hoofdredacteur van de Volkskrant en druk bezig de daling in de oplagecijfers om te buigen, was er echter dolblij mee. Wilders werd er ook voor beloond. Hij mocht, wanneer hij dat maar wilde, zijn mening kwijt op de opiniepagina van de krant, zoals afgelopen zaterdag nog het geval was.

De Volkskrant heeft de naam de tijdgeest goed aan te voelen. Het ontdeed zich in de jaren zestig tijdig van de ondertitel “Katholiek dagblad voor Nederland”. In de periode erna werd de kerk in de ban gedaan, ging de krant volop mee in de hippie- en krakersbeweging en omarmde zij alles wat links was. Een correctie daarop leek gezond, maar inmiddels is de krant in troebel water beland, en het is nog maar de vraag wat daar op een beslissend moment uit te voorschijn komt.

De Vara, die andere icoon van de “linkse kerk”, heeft niet zo’n beladen geschiedenis. Het is vanouds de linkse, socialistische omroep. Maar ook bij Vara is de boel in beweging.

In december 2007 noemt Hero Brinkman de Antillen en Aruba “een corrupt boevennest”. Nog diezelfde avond zit hij bij Pauw & Witteman aan tafel. De twee waren al maanden koortsachtig bezig Wilders zelf te strikken voor hun programma, maar die voelde daar om – onbegrijpelijke – redenen niets voor.

Maar nu ook tweede man Hero Brinkman zulke lekker bekkende uitspraken deed, kon dat er als tweede keus ook goed mee door. Brinkman mag sindsdien maandelijks aanschuiven aan de tafel van P&W. Opmerkelijk is de kleffe, bijna pornografische wijze waarop die interviews plaatsvinden. Nooit een kritsche vraag. Nooit een vraag over zijn verzwegen misdrijf in 2001, waarbij hij, toen nog inspecteur van politie in Amsterdam, aan een alcoholcontrole door zijn collega’s in Purmerend  ontsnapte door met 100 kilometer en gedoofde lichten door de bebouwde kom weg te racen.

Ik ben bang dat inmddels ook Mattijs van Nieuwkerk van De Wereld Draait Door door het virus besmet begint te raken. Vorige week wist hij het in een programma voor elkaar te krijgen om zowel Brinkman kritiekloos aan het woord te laten als een item te presenteren waarin het in coma slaan door vier man van een 50-jarige potentiele inbreker in Amsterdam-Zuid verheerlijkt werd.

En nog diezelfde week mocht Brinkman, eveneens zonder enige kritische vraag, ook bij de VPRO optreden, de omroep waarvan ik lid ben en waarvan ik dacht dat zij als enige zichzelf was gebleven.

(Featured foto van Roel Wijnants)

Reacties (156)

#1 Frank

he-le-maal-eens
In het halve jaar voor het uitkomen van Fitna was er geen avond dat Jeroen Pauw niet een van de gasten probeerde te leiden naar een uitspraak over de film Fitna (waarvan we toen nog niets wisten) of dat er een gast was die wat te melden dacht te hebben over de film Fitna (waarvan we nog niets wisten), of hoer erg de film Fitna wel niet zou zijn (waar we overigens nog steeds niets van wisten) en dan gingen ze met z’n allen verontwaardigd zitten doen over de film Fitna (waarvan ze nog geen spat bleken te weten). Pauw en Witteman waren daarmee een continue trailer voor de film die geen film bleek maar schreeuwerig pamfletje, genaamd Fitna. Ik heb me destijds groen en geel geërgerd, en sindsdien zijn ze mij kwijt als regelmatige kijker. Heeft Fitna toch nog een positief bij-effect gehad…

 • Volgende discussie
#2 BP

Ik zie Pauw & Witteman ooit nog wel eens verkassen naar WNL en Mattijs van Nieuwkerk naar PowNed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Ernest

Wat zijn eigenlijk de criteria om iets links te noemen? Dat De Volkskrant ook door linkse mensen links wordt genoemd is me al vele jaren een groot raadsel en dat die krant een podium is geworden voor Wilders is alleen maar jammer, maar niet vreemd. Al in de jaren tachtig verschoof het beleid daar naar rechts.

Overigens klopt het zelfbeeld van links of “kritische” media al heel lang niet. Het programma Netwerk, dat zich ook altijd heel kritisch vond, gelukkig al weer even weg is van de tv, had iets soortgelijks met Pim Fortuijn en nam ook zelf het initiatief om islam-gerelateerde items zo te presenteren dat je er alleen maar rechtser van werd.
Ik weet niet of Marielle Tweebeeke van Nieuwsuur nu links of kritisch geacht wordt genoemd te worden, maar ze is vaak een soort overhoring aan het houden of iemand zich wel aan de richtlijnen van Wilders houdt. Onbegrijpelijk wat daar voor redactionele gedachte achter zit. Informatief is het niet, wel stemmingmakend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Jan deHaan - Reactie op #3

Ik vind het vrij logisch dat ze Wilders als maatstaf neemt omdat hij de sleutel van dit gedooggedrocht in handen heeft en het haar gasten dwingt stelling te nemen/keuzes te maken. Ik weet niet of Tweebeeke links is maar scherp en kritisch is ze wel!

#4 J.Morika

Dat 20 procent van de Turken en Marokkanen met iemand uit een andere bevolkingsgroep trouwt, lijkt mij eerlijk gezegd een verrassend positieve wending in de integratie. Bij autochtone Nederlanders ligt dat percentage aanmerkelijk lager“.

Een treffender staaltje van praktische ongecijferdheid (Innumeracy, zie Paulos 1988) ben ik zelden tegengekomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 Bookie - Reactie op #4

Inderdaad, wat meer statistiek in het VO zou geen kwaad kunnen.

#4.2 Frits van Veen - Reactie op #4.1

Kunnen Morika en Bookie zelf wel tellen?

#4.3 Bookie - Reactie op #4.2

Kijk naar de bevolkingssamenstelling. 80% van je partners uit 5% van de bevolking kiezen is onvergelijkbaar met 80% uit 85% van de bevolking.

 • Volgende reactie op #4.2
#4.4 MrOoijer - Reactie op #4.2

Stel 10% is Turks of Marokkaans, en 90% autochtoon, en 20% van die 10% trouwt buiten de groep, dan heb je 2/90-ste ofwel 2,2% van de autochtonen nodig om evenveel partners te hebben in een “gemengd” huwelijk.

Edit: zie dat Bookie net min of meer hetzelfde zegt.

 • Volgende reactie op #4.2
 • Vorige reactie op #4.2
#4.5 Prediker - Reactie op #4.4

Hm? Maar naar verhouding trouwen Turken en Marokkanen dan toch veel vaker buiten de eigen etnische groep dan autochtone Nederlanders?

Nu is dat ook vrij logisch, gezien de getalsmatige verhoudingen.

Autochtone Nederlanders zijn nu eenmaal getalsmatig de dominante bevolkingsgroep in Nederland, en men moet dus als autochtone Nederlander best wel zoeken om een geschikte partner uit een andere etnische bevolkingsgroep te vinden.

Andersom moeten Turken en Marokkanen (maar ook andere bevolkingsgroepen) naar verluidt best wel hun best doen om een geschikte partner uit de eigen bevolkingsgroep te strikken.

 • Volgende reactie op #4.4
#4.6 Bookie - Reactie op #4.4

At random zou je verwachten dat zo’n 95% van de Neder-Marokkanen een partner van een andere etnische groep vind. Voor Euro-autochtonen zo’n 15%. Voor Neder-Marokkanen blijkt dat 20% te zijn, voor Euro-autochtonen zijn de cijfers mij niet bekend. Logischerwijs zou dat onder de 20% liggen. Indien boven de 3% zouden Euro-autochtonen meer multicultureel in het kiezen van de partner zijn dan Neder-Marokkanen.

 • Volgende reactie op #4.4
 • Vorige reactie op #4.4
#4.7 MrOoijer - Reactie op #4.4

De ongecijferdheid van de gemiddelde Nederlandse journalist is legendarisch. Berichten met cijfers er in worden vrijwel standaard al fout doorgegeven door de persbureaus en er zijn weinig kranten die het dan nog controleren. Bovenstaande bericht heeft een ongecijferde auteur die commentaar levert op een evenmin erg cijfer-wijze Jeroen Pauw.

Dat 20% van een groep allochtonen inmiddels buiten de groep trouwt, zegt net zo veel (of net zo weinig) over de autochtonen. Dan zijn er nl. net zo veel autochtonen (in absolute aantallen) die buiten hun groep trouwen. Dat zegt dus niets over de WIL om buiten de groep te trouwen, maar dat is wel de interpretatie die er aan gegeven wordt. Maar het kan net zo goed andersom zijn, dat autochtone ouders zich sterk verzetten tegen zo’n relatie van hun kinderen.

We hoeven niet eens zo ver terug te gaan in de tijd om het omgekeerde te zien. In de Surinaamse gemeenschap waren “gemengde” relaties veel gewoner dan hier, dus toen Surinamers massaal hier naar toe kwamen, was het vooral de autochtoon die niet met ze wilde integreren. Als je kind maar niet met een zwarte thuiskomt, dat effect.

Dus de verontwaardiging van P&W was vooral ingegeven door een vorm van framing, waar ze zelf niet doorheen kunnen kijken. Opmerkelijk dat (voormalig Volkskrant-journalist) Frits van Veen ook een ongecijferde redenering van stal haalt om P&W op hun plek te zetten. Zo stapelen we niet alleen fout op fout, maar ook mythe op mythe.

Treffend voorbeeld van vanochtend was Madleder (PVV) vanochtend bij de Tros op Radio 1. Komt-ie weer met het feit dat de omroepen veel te links zijn. Nou zijn eigenlijk alleen nog maar VARA en VPRO een beetje links, dus de rest, AVRO, TROS, etc. is veel groter. In plaats van meteen door te vragen of er dan ook cijfers zijn die de PVV-bewering onderbouwen, duiken de journalisten van dat programma meteen weg – kennelijk is ze dat te ingewikkeld.

Het wegkijken van de feiten lijkt de norm geworden.

 • Volgende reactie op #4.4
 • Vorige reactie op #4.4
#4.8 pedro - Reactie op #4.4

At random zou je verwachten dat even veel Limburgse jongens met Groningse meisjes zouden trouwen, als er Groningse jongens met Groningse meisjes trouwen. Toch blijkt dat niet het geval, en dat is een probleem voor hen, die zich blind staren op de cijfertjes, en niet op de daarbij horende achtergrond.

 • Volgende reactie op #4.4
 • Vorige reactie op #4.4
#4.9 J.Morika - Reactie op #4.4

At random zou je verwachten dat even veel Limburgse jongens met Groningse meisjes zouden trouwen, als er Groningse jongens met Groningse meisjes trouwen zegt Pedro (90), maar dat is natuurlijk wartaal. Het model waarmee je naar dit soort dingen kijkt (en waar ras en cultuur als random wordt gestipuleerd), zegt natuurlijk ook dat de kans om iemand tegen te komen en met hem/haar een relatie aan te gaan omgekeerd evenredig is met de (geografische) afstand, dat snapt een kind.

 • Volgende reactie op #4.4
 • Vorige reactie op #4.4
#4.10 pedro - Reactie op #4.4

Precies. Daarom trouwen Marokkaanse Nederlanders vaak met Marokkaanse Nederlanders, en Turkse Nederlanders vaak met Turkse Nederlanders, want dat zijn de mensen, die in hun buurt wonen.

 • Volgende reactie op #4.4
 • Vorige reactie op #4.4
#4.11 J.Morika - Reactie op #4.4

Oh, volgens jou wonen alle Turken en Marokkanen in wijken/steden waar 80% van de mensen Turks respectievelijk Marokkaans zijn. Goed te weten dat ik met een idioot van doen heb, dan kan ik je in het vervolg negeren.

 • Vorige reactie op #4.4
#4.12 J.Morika - Reactie op #4.2

Waar heeft Frits van Veen het eigenlijk over? Wil hij soms in discussie ergens over? Over een onderwerp ofzo? Wat heeft hij te bieden qua onderwerp? Wees eens wat duidelijk Frits, zodat we weten waar we het over hebben.

 • Vorige reactie op #4.2
#5 jb

Het is niet zozeer links of rechts lijkt me, het is een kwestie van kijkcijfers en leescijfers (Volkskrant) en dan komt stemmingmakerij erg goed van pas. Elke gast, elke vraagstelling is van begin tot eind afgestemd op effectbejag en kijkcijfers. Ondertussen is van een serieus debat nauwelijks meer sprake.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Sikbock

binnen de linkse kerk heb je rekkelijken en preciezen.. zo blijkt maar weer

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 larie - Reactie op #6

Bekende quote van Oscar Wilde: “Ik kan alles weerstaan behalve verleiding”

Je leest en kan de verleiding niet weerstaan, soms…@Sikbock :)

#7 Sjiek

Welke linkse kerk? PenW is niet links en ook geen kerk. Het zijn de media, de opiniemakers en de politici die de onzin van Wilders en co serieus nemen (dan wel die de onzin dankbaar aanvaarden als middel om copij en teksten te genereren). Stel je voor het onderwerp Wilders/islam is niet meer populair. Dan kan de helft van de opiniemakers inpakken. Joop.nl etc. valt helemaal stil.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Karl Kraut

De vraag is of de kiezers op de PVV De Volkskrant zullen lezen, of naar Pauw & Witteman e.d. zullen kijken. Maar goed, het is toch (al)wéér een item over Geert op Sargasso; Sargasso zal dan ook wel in het complot zitten, dat Geert groot heeft gemaakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 Frits van Veen - Reactie op #8

Die opening van de Volkskrant over de koran en Mein Kampf is echt wel tot buiten de lezerskring van de krant doorgedrongen hoor, Karl. Wilders werd er zelfs wereldberoemd door.

 • Volgende reactie op #8
#8.2 Sjiek - Reactie op #8

Inmiddels natuurlijk wel (P&W).

 • Vorige reactie op #8
#9 vandyke

Het is niet alleen wat zij wel plaatsen, maar ook de stukken die ze niet plaatsen.

Wilders en andere PVV’ers hoeven maar een scheet te laten en daar komen de kranten -ook de NRC en Trouw- aanrennen bij hun kiezer met moet je nu eens ruiken. Dat mag, maar helaas is het voor het grootste deel aantoonbare onzin. Dan ga je als journalist eens een keer een fact check doen, maar als het over immigratie gaat is het enige wat ze wel eens opschrijven datgene wat rechtstreeks aangeleverd wordt door het CBS of CPB. Dan maak je je als journalist volledig afhankelijk van ambtenaren.

We hebben ruim 15.000 journalisten in ons land, maar er is er geeneen (op een enkele, zich journalist noemende xenofoob na) die gespecialiseerd is in immigratie (massa-misleiding). Op de meeste andere gebieden zijn er wel specialisten, maar over een van de belangrijkste onderwerpen in ons land niet.

De aantoonbare onzin die er vaak over de immigratie wordt geschreven door de VK, Trouw en NRC doet mij -als iemand die wat meer van immigratie weet- pijn aan de ogen.

Maar het is onzin om het alleen journalisten te verwijten. Ook linkse politici hebben geen snars verstand van immigratie en daar krijgen ook figuren als Fritsma alle ruimte doordat ze geen weerwoord krijgen. Dat geeft ook journalisten geen aanknopingspunt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9.1 larie - Reactie op #9

“iemand die wat meer van immigratie weet”..aha U is een kenner.

 • Volgende reactie op #9
#9.2 DJ - Reactie op #9.1

voor mij is hij een kenner

#9.3 vandyke - Reactie op #9.2

In het land der …

#9.4 Tom - Reactie op #9

Je hebt gelijk, met de immigratie in absolute getallen valt het inderdaad wel mee. Immigratie is natuurlijk wel verbonden met integratie en dat valt wel tegen; in ieder geval voor de groep Marokkanen en zeker qua beeldvorming.

Natuurlijk is er sprake van stemmingmakerij, maar er zijn ook grote problemen in die groep. Het stoort mij enorm dat de mannen zo ver achterblijven; juist in een groep waar eergevoel zo belangrijk is.
Het is dood en doodzonde; dat hele eergevoel is bij de gemiddelde autochtoon volstrekt verdwenen; een beetje meer bravoure zouden we goed kunnen assimileren.

 • Vorige reactie op #9
#9.5 vandyke - Reactie op #9.4

Het gaat er mij niet om of je de huidige immigratie nu veel of weinig noemt, een massa of geen massa. het gaat mij erom dat je je taak als journalist uitvoert en zorgt dat je betrouwbare informatie levert.

Een van de meest belachelijke stukjes die de VK plaatste was het zonder enig eigen onderzoek delen van de Daily Telegraph (Rupert Murdoch) overnemen.

https://sargasso.nl/archief/2009/08/13/volkskrant-verzaakt-journalistieke-plich/

En zo zijn er nog veel meer voorbeelden.

#10 Krekel

InHolland?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Harm

De pot verwijt de ketel….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 L.Brusselman

Heb het lidmaatschap op de VARA geerft van mijn vader,ik wil het niet opzeggen maar nu ze samengaan met BNN zal hij zich wel niet op me wreken als ik het toch doe.
Al het journaille is medeplichtig aan de opkomst van eng rechts.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 salvatore

Helemaal eens met titel en inhoud van stuk.
Nog meer eens met @ 3.
En naast; wat hij daarin duidt; hebben we ook geen linkse “oppositie”
meer voor zover we nog steeds die die indeling hanteren,welke achterhaald is.
Kritische vragen, kennis van zaken; is in de staats media; ver te zoeken.
En wie dat wel doet/anders wordt massaal verguisd.
Kopiëren van pers berichten en persvoorlichters is makkelijker.
( en kost minder)

wat pau en witteman betreft; en de volkskrant; dat is al jaren zo en wordt steeds erger. Bovendien Pauy en witteman geilen op de velen misdadigers aan hen tafel;zoals joran keith bakker, foute priesters,martijn, en de zijnen en cetera; en cetera’ een podia;
en altijd leuk voor de slachtoffers/nabestaande.

Plus de blikken wanna be; famous ” deskundigen” steeds opengetrokken worden volop te speculeren,klinklare onzin te blaten.Zonder 1 kritische vraag./onderbreking/weerwoord; Mensen als verhagen krijgen non stop; een podium, 50 minuten lang; in de gratis zendtijd voor politieke criminelen
Vaak kan ik het niet meer aanzien dat gelul. Gister ook niet.
De volkskrant heeft al bijna 10 jaar in toenemende mate; het allure allah telegraph.

Het bedienen van stromingen/ voeden van fictieve mainstream; aanames; en daar bevestiging voor zoeken. Het wijzen; oorzaken altijd; aan anderen toeschrijven; en het promoten van onze gewaande superioriteit en zogenaamde ” beschaving” ( wat men niet schrijft/laat zien; bestaat niet. Wij zijn te goed to be truth.

Geen onderzoek,geen feiten,in perspectief context en verhouding.
Het geheel; de samenhang zoeken; willen weten, nieuwsgierig en leergierig zijn; willen uitzoeken hoe het zit; is niet aan de orde.
SCOREN; als een zwak aftreksel onze media; van het murdoch emperium/ten dienste/ter promotie, van de heersende staat.

En de waakhond van onze ‘ democratie” applaudisseert uitbundig; als de WOB afgeschaft wordt; want kost vel tijd,en dus geld.
De lijdzame gemakzucht, ijdelheid,lafhartigheid,hypocrisie,kortzichtigheid,zelfgenoegzaamheid; en immer maar 1 invalshoek; druipt ervan af.

EEn, goede weerslag van ONZE mentaliteit en wat we willen weten en lezen;EN vooral wat niet. U vraagt wij draaien; liefst,maanen inzoomend op de zelfde groep,onderwerp, en straatjes.

Kritisch denken; is sowiso uit onze cultuur/beschaving gevalueerd.
Het verbaasd me niet; dat mensen liever kiezen, voor partners uit een andere cultuur; De onbeschoftheid, en achterlijkheid hier is niet meer te harden.
Dus raad ik dat iedereen aan; kies een partner uit een andere cultuur;
Alleen dat kan onze democratie,en beschavingen, menselijke waarden, en zingeving; nog redden.
We zorgen gewoon dat de liefde en comon sense; in de meerderheid komt wars van links rechts; jong oud; en andere tweespalt; en ,tegen elkaar,uitspeling/opzetten. tacktieken. (wie niet voor is,is tegen,whatever retorieken)
Afgelopen met navelstaarderig ,narcistisch , (ultra) Nationalistische;
INTEELT.
Daar komen alleen maar randebielen, pre historische fossielen; en ” ” daar heb ik recht op” (maar een ander niet); strontverwende nazaten.
Van onze huidige achterlijke cultuur van.
Willen we nog meegroeien met de kennis economie, innovatie,educatie,
democratische waarden, gerechtigdheid; menselijkheid.
Hebben we ; heel veel partners uit anderen culturen nodig ;
Hen meer diepgaande, genen; onze oppervlakkige;achterlijke,mentaliteit en menselijke,inhoudelijke waarden . (d.w.z al hetgeen niet in een bedrag uit te drukken valt/mee te marchanderen)
Op te krikken; Democraty 2.0 world wide…
En daarna 3.0 etc. hervormen, ontwikkelen, vooruitgang,beschaving,evolueren; en de onbeschoftheid we aan lijden; eruit neuken.

Wie weet wat daar nog uit voorkomt komt;
Produced by/made off; L>O>V>E. And compassie, en passie.
Hoop doet leven; freedom is a very fine thing,to care.
Not restricted by borders; just to cross the right ways;
to overcome; and make a future for all the children to come.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Crachàt

Gewoon eenvoudig racisme heeft Wilders ‘groot’ gemaakt.
Dat links (zichzelf?) alweer een schuldgevoel aanpraat – dàt is inderdaad niet nieuw.
Ofwel had men vooreen cordon sanitaire gegaan, maar dat schijnt enkel in vlaanderen gewerkt te hebben, ofwel gaat men op z’n Hollands wèl in debat, en dat is precies wat er gebeurt is.
Zul je de overkant horen schreeuwen als men het niet doet.
All in all is het angstwekkend hoezeer men excuzes zoekt en blijft zoeken voor iets wat downright racisme is. Of denkt men nu echt dat het spreken op deze of gene zender of krant iemand doet besluiten op Wilders te stemmen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Johan

Om te beginnen zou ik de term “linkse kerk” afschaffen of negeren. Het is geen geuzennaam.
De tegenstander gebruikt dit om te beschadigen.
Denk er maar eens over na.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15.1 J.Morika - Reactie op #15

Dat is niet aan degenen op wie deze term van toepassing zou zijn, want zij denken i.h.a. dat hun geloof het best is, en dat er dus redelijkerwijs geen kritiek op uitgeoefend kan worden. Sterker nog: ze hebben er i.h.a. geen flauw benul van dat zij zich van uitgangspunten bedienen die hier en daar enigszins aan een “geloof” doen denken, ze menen immers van de waarheid uit te gaan. Het onderscheid tussen waarheid en geloof is hen niet altijd duidelijk omdat ze de (tussen de theorieën) discriminerende kracht van de feiten niet kennen.

Beter zou het zijn de term “rechtse kerk” in stelling te brengen, mits deze voorzichtig en met beleid gebruikt wordt. Kenmerken van de rechtse kerk is dat het (ook) trekjes van een geloof heeft. De leden ervan kennen de (tussen de feiten) discriminerende kracht van de theorie niet.

#15.2 su - Reactie op #15.1

Sterker nog: ze hebben er i.h.a. geen flauw benul van dat zij zich van uitgangspunten bedienen die hier en daar enigszins aan een “geloof” doen denken, ze menen immers van de waarheid uit te gaan.

Pot, ketel, zwart.

 • Volgende reactie op #15.1
#15.3 J.Morika - Reactie op #15.2

Ja potten en ketels zijn allebei zwart aan de kant waarmee ze op het vuur staan. Wat is je punt? Dat alles en iedereen “ergens” wel gelovig is en dat je daarom geen onderscheid meer zou kunnen mogen/kunnen maken tussen een ideologie met geloofskenmerken en een ideologie die daarvan gevrijwaard is ofzo?

#15.4 su - Reactie op #15.3

Je opmerking komt erop neer dat mensen uit een bepaalde ideologische hoek idealen hebben. Ja, dUH! De frame wordt verheven tot (Cruijffiaanse) waarheid.

 • Volgende reactie op #15.3
#15.5 J.Morika - Reactie op #15.3

Je (su, 68) saboteert en vernaggelt de discussie : een “ideaal” is niet hetzelfde als een niet nader aan kritiek onderhevig (en soms onbewust) ideologisch uitgangspunt, ondanks de kennelijke uiterlijke overeenkomst en etymologische verwantschap van deze twee woorden. Je gebruikt deze twee woorden door elkaar ondanks de inhoudelijk zeer verschillende betekenissen

 • Volgende reactie op #15.3
 • Vorige reactie op #15.3
#15.6 su - Reactie op #15.3

Heeft niks met etymologie te maken. Jij hebt het nu over dogma’s. En daarvoor moet je vooral ter rechterzijde zijn. De linkse politiek heeft vrij rigoureus hun dogma’s overboord gegooid, zoals de klassenstrijd, en hebben eerder rechtse dogma’s omhelsd. Rechts daarentegen heeft het nog steeds dagelijks over hun dogma’s, zoals de vrije markt; volk en vaderland; etc..

 • Volgende reactie op #15.3
 • Vorige reactie op #15.3
#15.7 J.Morika - Reactie op #15.3

Maar ik heb er helemaal geen bezwaar tegen om ook de rechtse dogma’s in aanmerking te nemen. Heb je niet gelezen wat ik zei in nr 31 ofzo? Maar het feit dat rechts bepaalde uitgangspunten heeft (waardoor je zoals ik al aangaf, in sommige gevallen ook over een “rechtse kerk” kunt spreken), neemt niet weg dat “linkse” uitgangspunten er soms voor zorgen dat je met recht van een “linkse kerk” kunt spreken.

Jouw voorbeeld is overigens niet al te sterk (al is dat van ondergeschikt belang). “Vrije markt” enerzijds en “volk en vaderland etc” spreken elkaar tegen want die vrije markten impliceren globalisering, en dat verhoudt zich niet goed met (volks)nationalisme. Beter is, lijkt me, om de termen “links” en “rechts” tijdelijk gewoon even op te schorten, totdat tenminste duidelijk is wat ze betekenen. Dat vindt ik veel urgenter dan het afschaffen van de toch wat badinerende of zelfs denigrerende termen linkse en rechtse “kerk” want het bestrijden van onbewuste, zij het hardnekkige uitgangspunten kan nooit kwaad (ook niet als je ze ten onrechte “idealen” noemt).

 • Volgende reactie op #15.3
 • Vorige reactie op #15.3
#15.8 su - Reactie op #15.3

En dat vind ik een raar, zelfs domme houding. Politiek beweegt zich op het vlak van ideologië en dogmatiek. Het is een beetje als een leeuw vegetarisch opvoeden, wat wil je ermee bereiken? Politiek zonder is inhouds- en richtingsloos. Kijk maar na de partijen die het grijze midden bevolken, of de PVV zelf.
.

 • Volgende reactie op #15.3
 • Vorige reactie op #15.3
#15.9 su - Reactie op #15.3

Jouw voorbeeld is overigens niet al te sterk (al is dat van ondergeschikt belang). “Vrije markt” enerzijds en “volk en vaderland etc” spreken elkaar tegen want die vrije markten impliceren globalisering, en dat verhoudt zich niet goed met (volks)nationalisme.

Klepel, klok. Het vijemarktdenken en de natiestaat zijn beide ontwikkelingen die zijn opgekomen met het Kapitalisme. En globalisering heeft vooralsnog weinig inbreuk gemaakt op de soevereiniteit van de natiestaten.

 • Vorige reactie op #15.3
#15.10 mark3000 - Reactie op #15.1

Kenmerken van de rechtse kerk is dat het (ook) trekjes van een geloof heeft.

Sterke reactie, maar kun je eens een twee/drietal voorbeelden geven?

 • Vorige reactie op #15.1
#16 L.Brusselman

Iedereen die zich van de termonologie van eng rechts bedient is medeplichtig aan de bovematige aandacht die er is voor die lui.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16.1 J.Morika - Reactie op #16

Het probleem is dat je geen onderscheid meer kunt maken tussen “rechts” en “eng rechts” (zelfs niet tussen links en rechts) wanneer de terminologie vervuild is doordat er onopgemerkt allerlei geloofskenmerken zijn binnengeslopen.

#16.2 L.Brusselman - Reactie op #16.1

De pot en de ketel zijn al een paar keer voorbij gekomen in de comments,daar sluit ik me maar bij aan.Journalisten die op zoek gaan naar “schuldigen” doen er beter aan eerst in de spiegel te kijken.

#17 J.Morika

Je blinkt niet uit door duidelijkheid, Brusselman. Wat hebben “schuldigen” ermee te maken en wat bedoelde je nu eigenlijk met de “termonologie van eng rechts“? Bedoelde je daarmee de mensen die de term “eng rechts” in de mond nemen of bedoelde je daarmee de woorden die veelal door mensen gebruikt worden die (door “links”) ook wel als (“eng”) “rechts” gelabeld worden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17.1 L.Brusselman - Reactie op #17

Het is wel duidelijk dat de terminologie jou wel bevalt,door er van uit te gaan dat iedereen wel ergens in gelooft dan zal dat bij linksen dan wel zijn dat zij de waarheid in pacht hebben.En dan mogen ze er nog niks van zeggen ook,beetje aanmatigend.
En met schuldigen bedoel ik dat een journalist niet op zoek moet gaan bij anderen als het om de opkomst van Wilders en consorten gaat,iedere journalist is meegegaan in de hype die is onstaan nadat ze Fortuyn zo leuk vonden overkomen in de media.Iedereen heeft meegedaan door het gebruik van termen die er sindsdien zij bijgekomen,linkse kerk,demoniseren etc…Het gebruiken en veelvuldig herhalen van dat soort termen heeft ze vastgezet in het collectief geheugen alsof ze acurate weergaven van een fenomeen zijn,en daar ben ik het niet mee eens.

#17.2 J.Morika - Reactie op #17.1

Brusselman, wees een vent en noem man en paard. Hou op met wartaal praten en leg mij geen dingen in de mond die ik niet gezegd heb. Iedereen die ergens in gelooft meent (hierin) de waarheid in pacht te hebben. Doe niet net alsof ik alleen maar links hiervan de schuld geef. Dat een bepaalde “terminologie” mij wel zou bevallen (waardoor ik automatisch tot een bepaald kamp zou behoren) is een poging tot zwartmaking waartoe je je niet zou moeten verlagen. Dat behoor je terug te nemen.

En wat journalisten betreft, hou die er beter ook maar buiten. Ze zijn wellicht medeschuldig aan het huidige klimaat (doordat zij, voor Fortuijn al) bepaalde gedachten en stromingen niet rapporteerden, maar nu doen zij dat wel, dus kennelijk hebben ze (op dit punt) hun leven aanzienlijk gebeterd. Wilders is alleen maar de erfgenaam van Fortuijn. Dat de media mede het klimaat geschapen hebben waarin Fortuin kon gedijen wil niet zeggen dat ze ook voor Wilders verantwoordelijk zijn (hoogstens dus zeer indirect, via Fortuijn namelijk). Dat er nog steeds politiek correct taalgebruik (en non-rapportage) over bepaalde zaken bestaat in de “officiele” media, is mogelijk, ik spreek het tenminste niet tegen, maar dat loopt in deze tijd van internetblogs etc ook op zijn laatste benen.

#17.3 L.Brusselman - Reactie op #17.2

[..]Dat een bepaalde “terminologie” mij wel zou bevallen (waardoor ik automatisch tot een bepaald kamp zou behoren) is een poging tot zwartmaking waartoe je je niet zou moeten verlagen. Dat behoor je terug te nemen.[…]
Je hebt ze geloof ik niet allemaal op een rijtje makker.
En verder vind ik dat ik alweer genoeg heb meegedaan aandat domme welles nietes spelletje van jou

 • Volgende reactie op #17.2
#17.4 L.Brusselman - Reactie op #17.2

En doe nou niet alsof je niet tot een bepaald kamp behoort want je taalgebruik zegt mij al genoeg.
En dan ook nogeen soort objectiviteit suggereren ,terwijl je vervolgens vrolijk verdergaat door de term “politiek correct” te gebruiken alsof het iets negatiefs is.

 • Vorige reactie op #17.2
#17.5 J.Morika - Reactie op #17.4

Tsja, als je in een discussie over de ontstaansgeschiedenis en/of de aard van het huidige media-klimaat de term “politiek correct” niet meer mag gebruiken, dan is de kans om tot een vruchtbaar gesprek te komen ongeveer net zo groot als wanneer je in een discussie over de verschillende godsdiensten niet meer mag zeggen dat ze (slechts) op openbaring berusten, of over de islam niet zou mogen zeggen dat zijn wetgeving zich uitstrekt tot heel ver op het seculiere vlak. Ik vrees dat jij je stichtende praat maar op anderen moet loslaten Brusselman, want in jouw ogen ben ik kennelijk al verloren voor het ware geloof.

 • Volgende reactie op #17.4
#17.6 L.Brusselman - Reactie op #17.4

Het gaat er niet om of je dat woord wel of niet mag gebruiken maar om de betekenis die je er aan geeft.En als je denkt dat ik tot een links kamp zou behoren dan zit je er behoolijk naast.Ergens bij horen doe ik niet en een ideologie die me aanspreekt ken ik niet.Dus over welk waar geloof
je het hebt zou ik niet weten

 • Volgende reactie op #17.4
 • Vorige reactie op #17.4
#17.7 J.Morika - Reactie op #17.4

De betekenis die ik er aan geef is deze : politiek correct, “in overeenstemming met het politieke streven om historisch achtergestelde groepen te emanciperen“. Wat ik er tegen heb zijn twee dingen:
i- Het uitgangspunt is dat je mensen in groepen in zou moeten delen. (negers, mannen/vrouwen, gelovigen/ongelovigen, islamieten/joden etc), dat gaat al in tegen het individu en het vrijdenken van hem, en
ii- Het vooronderstelt dat de wetenschappelijke theorie die je kennelijk al hebt over de plaats van de positie van die mensen, waar is en klopt (en dat mensen die er anders over denken dus ongelijk hebben). Het politiek correcte uitgangspunt maakt vrijdenken, kritiek en (dus) de vrije ontwikkeling en voortgang van de ideeën en gedachten onmogelijk of werkt dat tegen en het onderdrukt andersdenkenden, maar dat vinden de politiek correcte mensen niet erg want zij (de correcten) hebben immers toch gelijk. Maar dat is het gelijk van gelovigen. Vandaar de term: linkse kerk.

 • Vorige reactie op #17.4
#18 Harm

Sargasso zou het goede voorbeeld kunnen geven door alleen nog maar aandacht te besteden aan alles wat de PVV betreft via waanlinkjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18.1 L.Brusselman - Reactie op #18

Dan krijg je misschien ook niet meer van die discussies waarin iedereen langs elkaar heen zit te lullen.

#19 Sjiek

Maar het is niet alleen de Vk of P&W. Het zijn ook de stukjesschrijvers en opinionisten die van leer trekken tegen de onzin die Wilders en cohorten uitkramen. Alsof onzin weerlegd moet worden. Onzin moet je vooral negeren want ga je aan onzin tijd besteden dan is je dag gauw gevuld.

Maar Wilders negeren is voor menig broodschrijver broodroof en voor menig niet-broodschrijver het einde van een hobby.

Zou Wilders vanaf nu worden genegeerd dan schiet de werkloosheid omhoog. Het percentage zelfmoorden zal toenemen want al die ego’s die nu goede sier maken met anti-Wilders stukjes moeten het dan zonder aandacht en status doen. Ach wat een treurnis. Wat te doen zonder de draak? Joris wist het niet meer…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19.1 salvatore - Reactie op #19

Wat je voedt wordt groot of je er nu ” negatieve” of” “positieve” aandacht aan schenkt. Ik kan nog steeds niet geloven; hoe van links tot rechts,in no time, ernstig veel NON- ” terminologie” overgenomen wordt en is.
Alsof het gemeengoed is; en de diskussie,geen inhoud meer kent in het ” publieke debat,alleen,nog lege termen. En welke wel,en niet gebruikt mogen worden.
Alles tot tegenstelling maken ,en in kampen opsluiten, lijkt me ook niet bevorderlijk, voor, de vrijheid van geest en denken out of the box.

#20 vandyke

Misschien moeten bepaalde mensen maar niet meer reageren.

Het juist de mensen die de onzin hebben genegeerd die gezorgd hebben dat Wilders zo groot is geworden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20.1 Harm - Reactie op #20

Misschien moeten bepaalde mensen maar eens ophouden Wilders steeds opnieuw in het centrum van de belangstelling te plaatsen.

Natuurlijk kun je waanzin niet negeren, maar je moet het wel de aandacht geven die het verdient; waanlinkjes dus. Waanlinkjes waarin je meewarig de ophol geslagen waanzin laat zien, als ware het een vorm van bizarre folklore.

Geen boeken vol statistieken die de doelgroep toch niet leest, laat staan begrijpt.
Dat geeft de man slechts een status die hij niet verdient.

 • Volgende reactie op #20
#20.2 Sjiek - Reactie op #20

De mensen die hem hebben genegeerd hebben hem groot gemaakt? Laat me niet lachen. Degenen die hem een podium hebben gegeven die hebben hem groot gemaakt. En dat podium geef je hem en degenen die zijn gedachtengoed uitdragen door o.a op elke onzin in te gaan en daarmee geef je de onzinuitkramers de gelegenheid tot weerwoord. Als het een beetje emo oplevert is de aandacht van de geile media vervolgens verzekerd.
Door serieus op onzin in te gaan geef je het status. En dat is veel te vaak gebeurd.

 • Vorige reactie op #20
#20.3 Harm - Reactie op #20.2

Vandyke is nu juist een van degenen die zijn eigen status ontleent aan het tegenspreken van Wilders. Hoe belangrijker Wilders is, hoe belangrijker hijzelf wordt.

#20.4 Frank - Reactie op #20.3

Harm, ik vind dat je Vandyke ernstig tekort doet.

 • Volgende reactie op #20.3
#20.5 Harm - Reactie op #20.4

Omdat ik geen rekening houdt met zijn goede bedoelingen?
Nou, bij deze dan.

Sorry Flip, ik weet dat je het allemaal goed bedoelt.

 • Volgende reactie op #20.4
#20.6 Harm - Reactie op #20.4

Overigens ben ik van mening dat je dan beter Tom van Doormaal eens te hulp zou kunnen schieten, want daar gaat het tenminste inhoudelijk over iets.

Je weet wel, bij dat stukje dat je zo mooi vond en dat Brusselman en ik daarna helemaal aan flarden begonnen te schieten. Arme Tom!

 • Volgende reactie op #20.4
 • Vorige reactie op #20.4
#20.7 Frank - Reactie op #20.4

Harm, eerlijk gezegd ben ik wel een beetje verbluft. Je gedraagt je net zo als dat verwende kotertje uit Venlo. “Ik mag beledigingen rondstrooien, ik zal beledigingen rondstrooien”. Een beetje normaal doen tegen de schrijvers die de moeite nemen om stukken te maken waarover wij onze hersens kunnen breken zou je niet misstaan eerlijk gezegd.

 • Volgende reactie op #20.4
 • Vorige reactie op #20.4
#20.8 Harm - Reactie op #20.4

Verwar je spot niet met beledigen?

Overigens heb ik zeker wel respect voor mensen die de moed hebben om op deze manier hun gedachten ter discussie voor te leggen op een forum zoals dit. Maar dat respect is mede gebaseerd op de vaststelling dat je er vergif op kunt innemen dat er dan allerlei mensen komen , zoals ik, die dat stukje bij beetje gaan zitten ontleden op uitgangspunten, logica en consistentie. Geen gemakkelijke positie.

Nee, ik heb zeker niet de bedoeling gehad om iemand als Tom Van Doormaal te beledigen. Misschien vind ik ooit in hem nog wel eens een medestander.

 • Vorige reactie op #20.4
#20.9 Sjiek - Reactie op #20.3

Zover wil ik niet gaan maar ik geloof geen pier van zijn stelling dat degenen die W hebben genegeerd voor zijn opkomst verantwoordelijk zijn.

Dan zou dit soort kwalijke populisten in landen als de VS, Duitsland, de UK heel erg populair zijn. Niets daarvan. En waarom niet? Omdat ze daar geen platform krijgen (zeg maar genegeerd worden).

 • Vorige reactie op #20.3
#21 Rob

Ik heb zo’n gevoel dat Wilders zelf er ook wat mee te maken heeft gehad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21.1 Harm - Reactie op #21

Dat is nu juist de basis van de schromelijke overschatting die Wilders ten deel valt. Eerder nog heeft het te maken met de onderschatte xenofobie in het “tolerante” Nederland.

Laten de Nederlanders eerst maar eens beginnen hun zelfbeeld een beetje bij te schaven.
Wat een rotvolk!

 • Volgende reactie op #21
#21.2 L.Brusselman - Reactie op #21

Omdat het zo’n warme en inspirerende verschijning is soms ?
Of omdat hij feilloos inspeelt op revanchisme en vreemdelingenhaat.

 • Volgende reactie op #21
 • Vorige reactie op #21
#21.3 Rob - Reactie op #21.2

Omdat het minder speculatief is dan al geneuzel over de zwijgers en de schreeuwers met een linkse signatuur.

#21.4 L.Brusselman - Reactie op #21.3

Tegen zoveel onbenul kan ik niet op.

#21.5 Harm - Reactie op #21.4

De kern van het probleem in 6 woorden.

 • Volgende reactie op #21.4
#21.6 Rob - Reactie op #21.4

En mijn lul is langer. Maar dat terzijde.

 • Vorige reactie op #21.4
#21.7 Sjiek - Reactie op #21

In principe heeft Wilders er weinig mee te maken. Wilders zag het gat in de markt dat Fortuyn achterliet. Hij snapte dat een politicus die zich als jerk gedroeg richting gevestigde orde (vooral de linkse gevestigde orde) en wat onderbuikstandpunten innam vrij baan zou krijgen.

Hij begreep dat een groot deel van de intellectuele klasse in de moord op van gogh hun eigen 9/11 moment had en daardoor de kluts was kwijtgeraakt (holman en co). etc.

 • Vorige reactie op #21
#21.8 L.Brusselman - Reactie op #21.7

Holman heeft zijn kluts nog steeds niet teruggevonden.

#21.9 J.Morika - Reactie op #21.8

Maar de linkse kerk ook niet. Daarom kan het ook geen electorale munt slaan uit de crisis en heeft het geen ideologisch antwoord op de chantage die zegt dat religiekritiek als racisme gezien moet worden. Integendeel, om niet uit de gratie te vallen bij het door hen gepercipieerde electoraat (dat echter buiten de gelovigen zelf niet meer bestaat) schurkt het daar juist tegenaan. Marx had daar niet met een mond vol tanden naar staan kijken hoor.

 • Volgende reactie op #21.8
#21.10 L.Brusselman - Reactie op #21.9

Net ontkende je nog dat je tot een “bepaald kamp” behoorde,nu laat je dezelfde retoriek horen waarvan Wilders’ adepten zich zo graag bedienen.

 • Volgende reactie op #21.9
#21.11 Harm - Reactie op #21.9

Zo is dat! Wat een ongeinspireerd principeloos zootje.

 • Volgende reactie op #21.9
 • Vorige reactie op #21.9
#21.12 Harm - Reactie op #21.9

En terecht Brusselman. Een beetje “zelf”- linkskritiek is best wel op zijn plaats.
Daarmee behoor je nog niet tot het rechtse kamp.

Lees nog maar eens goed wat daar staat.

 • Volgende reactie op #21.9
 • Vorige reactie op #21.9
#21.13 L.Brusselman - Reactie op #21.9

Wat maakt mij het uit dat links geen munt kan slaan uit de crisis of een andere manier heeft gevonden om kiezersvolk aan zich te binden,Of mensen wel of niet in hun waarde worden gelaten vind ik veel belangrijker.
Mij intereseert het al lang niet meer wie er denkt de macht in handen te hebben.Ik vind het toch een grote schijnvertoning,werkelijke macht hebben politici niet .Het zijn zetbaasjes voor degenen die werkelijk de lakens uitdelen.Maar dat is weer een heel andere discussie

 • Volgende reactie op #21.9
 • Vorige reactie op #21.9
#21.14 J.Morika - Reactie op #21.9

“werkelijke macht hebben politici niet”

Het feit dat onze eigen beslissingsbevoegdheid wordt weggegeven aan een onduidelijk collectief in Brussel (waar we nog voor moeten betalen bovendien), dat is toch iets werkelijks dat politici doen en dat getuigt toch van macht?

 • Volgende reactie op #21.9
 • Vorige reactie op #21.9
#21.15 J.Morika - Reactie op #21.9

En ten tweede, je zegt: “Wat maakt mij het uit dat links geen munt kan slaan uit de crisis“. Dat moet je echter wel wat uitmaken want het toont aan dat de “linkse kerk” (althans PvdA en GL) inderdaad geen goede theorie heeft hoe het allemaal in elkaar zit, laat staan dat PvdA en GL een goede en omvattende ideologie zouden kunnen hebben. Als ze dat wel zouden hebben dat was er wel politieke munt geslagen uit de huidige crisis. Zie ook het tweede punt van mijn reactie nr 80.

 • Volgende reactie op #21.9
 • Vorige reactie op #21.9
#21.16 L.Brusselman - Reactie op #21.9

ls je had opgelet ,ik hang geen politieke goeperingen aan .Wat GL of de PVDA doen laat me koud.

 • Volgende reactie op #21.9
 • Vorige reactie op #21.9
#21.17 L.Brusselman - Reactie op #21.9

Politici hebben geen echte macht omdat de industriele conglomeraten de lakens uitdelen en politici doen wat er van ze gevraagd wordt als ze eenmaal het pluche bereikt hebben.
Hun taak bestaat er uit het status quo te handhaven,en dan mogen ze nog wat hobby’en in de marge met eigen standpunten,en projectjes, om het kiezersvolk te lijmen

 • Volgende reactie op #21.9
 • Vorige reactie op #21.9
#21.18 L.Brusselman - Reactie op #21.9

Nog 1 puntje ,dat je je standpunten wilt laten horen vind ik prima,maar doe dat dan in zelfstandige reacties en niet alsof je op mij reageert .Want ik heb de indruk dat je heus wel doorhad wat ik bedoelde,maar omdat je zo graag je verhaal kwijt wilde deed alsof dat niet zo was

 • Volgende reactie op #21.9
 • Vorige reactie op #21.9
#21.19 J.Morika - Reactie op #21.9

Als jij zelf had opgelet, 83, dan had je misschien kunnen begrijpen dat Wilders is kunnen ontstaan door het ontstane ideologisch vacuüm (dat vóór hem al door Fortuijn werd aangeboord). Dat links geen munt kan slaan uit de crisis is slechts nog eens een illustratie hiervan. Dat moet jou, ongeacht je eigen kleur en stellingname, wel degelijk aangaan als de discussie over het onderwerp (zie de titel van deze pagina) jou tenminste ter harte gaat.

P.S. Je kunt beter zeggen wat je bedoelt, en niet proberen karaktermoord op mij te plegen en mij iets benoemen, alleen maar omdat ik de term “politiek correct” gebruik in een betekenisvolle context.

 • Volgende reactie op #21.9
 • Vorige reactie op #21.9
#21.20 L.Brusselman - Reactie op #21.9

Dat je mijn woorden uitlegt op jouw manier is je goed recht maar de verwijten die daar uit voortkomen zijn nutteloos,ik ga niet op verkeerde interpretatie in.En het truukje van de ander verwijten niet duidelijk te zijn heb ik al te vaak bij anderen gezien om ook daar nog op in te gaan.
Jouw wereld is duidelijk niet dezelde als die van mij.
Hier laat ik het bij ;ik heb geen zin weer te veel tijd in langs elkaar heenlullen te steken

 • Volgende reactie op #21.9
 • Vorige reactie op #21.9
#21.21 L.Brusselman - Reactie op #21.9

Wat ik hiervan geleerd heb :niet meer op “intellectuele” egotripperij reageren met migraine.

 • Vorige reactie op #21.9
#21.22 Sjiek - Reactie op #21.8

Sneu voor hem. Heb hem zonet opgegeven bij Adopteer een Verdwaalde Intellectueel.

 • Vorige reactie op #21.8
#22 cor mol

Men moet nu niet gaan doen of de VK per ongeluk naar rechts is opgeschoven en “in troebel water kan belanden”. Dat is een bewuste keuze geweest en ingezet met het werven Chris Rutenfrans die het ochtendblad echt heeft opgefrist. Als de hoofdredacteur het niet geweten heeft, heeft hij echt zitten slapen. Dit artikel in het rechts-populistische tijdschrift HP/de Tijd had een waarschuwing moeten zijn:

Chris Rutenfrans wil een rechtse kwaliteitskrant
http://tinyurl.com/3y738ju

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22.1 Sjiek - Reactie op #22

Dan heeft hij nog een flinke weg te gaan. Kwaliteit en populisme gaan niet goed samen. Hij zal een van de twee weg moeten doen.

#22.2 Harm - Reactie op #22.1

Heeft hij al gedaan.

#22.3 Sjiek - Reactie op #22.2

Hij houdt blijkbaar van doorpakken. Die wordt nog eens minister bij de LPF 3.0.

#23 alt. johan

Ik hoor mensen hier over een cordon sanitaire, maar dan zal niet werken.

Dit zijn de tijden van de Internet’s, een cordon sanitaire is veel lastiger op te leggen, dan bijvoorbeeld 15 jaar geleden.

Als de linkse media dat wel zouden gaan doen dan zouden ze irrelevant worden. De discussies gaan dan helemaal buiten hun om.

Ik ben bijvoorbeeld een enorm stuk minder afhankelijk van de kranten/omroepen dan bijvoorbeeld 20 jaar geleden. Allemaal dankzij internet.

De linkse kerk heeft Wilders niet groot gemaakt, de linkse kerk kon Wilders niet klein houden en heeft daarom een soort embrace-and-extend strategie gekozen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23.1 pedro - Reactie op #23

De oplossing om relevant te blijven, is mee te gaan huilen met de wolven in het bos?

“de linkse kerk kon Wilders niet klein houden en heeft daarom een soort embrace-and-extend strategie gekozen”.
Ja, dat zegt het artikel ook. Het artikel stelt dat dat een slechte strategie is.

De linkse kerk kon ook Boer Koekoek, de centrumdemocraten, Fortuyn, e.a. niet klein houden, omdat er gewoon een voedingsbodem voor uiterst rechts is. Daar hebben linkse kerk en linkse media niks mee te maken.

We kunnen hooguit vast stellen, dat de linkse kerk en de linkse media zo politiek correct zijn, dat ze ook andere meningen aan het woord laten en dat ze die niet goed genoeg weerspreken of negeren, terwijl ze dat wel zouden willen. Ik noem dat zelf al wel vaker de nieuwe politieke correctheid. Waar vroeger een aantal mensen (op links en rechts) wellicht te weinig aandacht hadden voor de problemen rond immigratie / integratie, wordt nu door veel mensen niet gezegd wat ze denken over rechts (uit angst voor het godwin argument).

#23.2 alt. johan - Reactie op #23.1

@pedro: Wat jij doet is heel erg wensdenken.

Vroeger was ik aangewezen op de krant van mijn ouders en het staatsjounaal. Internet was er niet. Ik heb me daar destijds wel eens machteloos over gevoeld.

Het internet kwam voor ons als een zegen. De krant is tegenwoordig al voor een groot deel irrelevant. Ik heb geen krant. Op het internet is er geenstijl en honderden andere site’s waar je als rechtse figuur aan je trekken kunt komen.

Een Cordon levert helemaal niets meer op, het rechtse geluid zou ons toch wel bereiken, we kunnen het immers zelf opzoeken.

#23.3 Sjiek - Reactie op #23.2

Je snapt het niet. Een cordon zou heel effectief zijn. Niet voor de verslaafden want die vinden hun weg naar de extreemrechtse dope wel maar om te voorkomen dat extreemrechtse standpunten en onwaarheden zo vaak in de mainstream media worden herhaald dat leeghoofden ermee gevuld worden.

 • Volgende reactie op #23.2
#23.4 alt. johan - Reactie op #23.3

@Sjiek: Ik heb een totaal andere visie. Zo’n cordon past niet in Nederland. Ik bedoel, hoe zou je in vredesnaam zoiets willen organiseren?

In China, ja daar kun je zoiets organiseren. Maar hier? Nee.

Als links dat had gedaan dan hadden ze een enorm grote markt gecreëerd voor rechts kranten. Kranten met meer dan de helft van het verhaal.

En dan had een enorme booste gegevens aan omroepen als PowNed en Wakker-Nederland. In het huidige klimaat hebben die nieuwe omroepen iets minder bestaansrecht dan als er wel een links cordon-sanitaire geweest was. Ik vind het opzichzelf slim gespeeld van de VARA’s van deze wereld.

 • Volgende reactie op #23.3
#23.5 Sjiek - Reactie op #23.3

Het werkt zeker. Zie de VS, Duitsland en het VK.

 • Vorige reactie op #23.3
#23.6 pedro - Reactie op #23.2

“Vroeger was ik aangewezen op de krant van mijn ouders en het staatsjounaal. Internet was er niet. Ik heb me daar destijds wel eens machteloos over gevoeld”

Zoals je zelf al aan geeft, heeft niks van dat alles je verhindert om een andere mening te hebben dan de krant van je ouders of het journaal. Als jouw mening daar minder aan de orde kwam dan jou lief was, kan dat heel veel oorzaken hebben. De belangrijkste oorzaak is meestal, dat de krant en het journaal zich op de mainstream richten en dat rechtse en linkse extreme meningen daar minder aan bod komen. Op internet is het gemakkelijker daar medestanders voor te vinden, maar loop je daardoor het gevaar het contact met het midden te verliezen en te radicaliseren.

Moslimextremisten vinden ook dat hun mening te weinig aan de orde komt in de normale media.

 • Vorige reactie op #23.2
#24 Sjiek

Waar (in welke stad) wordt Wilders het meest gegoogled? Google trends laat dat leuk zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Frits van Veen

Wat het cordon sanitair betreft (dat in Belgie trouwens uitstekend heeft gewerkt, terwijl De Winter heilig was vergeleken met Wilders) geldt volgens mij nog steeds het oud Hollandse gezegde: wie met pek omgaat wordt ermee besmet. Met iemand die uitspraken doet als over kopvoddentaks ga je volgens mij als fatsoenlijk mens, als fatsoenlijke partij en als fatsoenlijke krant niet om. De Volkskrant, die Wilders in 2007 heeft aangetrokken als medewerker aan de opiniepagina, heeft daarmee volgens mij diens gedachtengoed als oirbaar en waard om verspreid te worden geaccepteerd. Dat is trouwens een bewuste keuze geweest, waarvan de gevolgen ook op de redactionele pagina’s zichtbaar zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25.1 Sjiek - Reactie op #25

Jij beschrijft hier wat er gebeurt als de PVV door de media als een normale partij wordt behandeld. Maar dit is in Nederland niet de situatie. De media behandelen de PVV niet als elke andere partij, de media behandelen de PVV als de diva van de politiek. Elke scheet en kreet wordt uitvergroot en 7 keer gerecycled door een horde opinionista. Er is dus sprake van een omgekeerd cordon sanitair, een soort PVV grouphug.

De gevolgen van die grouphug zijn nog vergaander dan de gevolgen die jij koppelt aan de situatie dat de PVV als normale partij wordt behandeld. Het gaat beduidend verder dan het oirbaar maken van het gedachtengoed van de PVV.

#25.2 alt. johan - Reactie op #25.1

@Sjiek: “… media behandelen de PVV niet als elke andere partij,…”
Zelfs een medium als Sargasso behandelt de PVV niet als elke andere partij. Ook op deze site krijgt de PVV onevenredig veel aandacht.

Dat komt omdat de PVV niet elke ander partij is. De PVV werkt als een magneet op de media.

Het is ook niet eerlijk om van andere media PVV-stilte te verwachten terwijl Sargasso er zelf wel aandacht aan besteedt.

 • Volgende reactie op #25.1
#25.3 Frits van Veen - Reactie op #25.1

Ben bang dat je gelijkt hebt. Maar ik probeer het altijd zo onderkoeld mogelijk op te schrijven. En wat de reactie van alt. johan hieronder betreft: ik krijg de indruk dat Sargasso vooral aandacht besteedt aan het aan de kaak stellen van het PVV-gedachtengoed, terwijl de gevestigde, en helaas vooral linkse, media dat gedachtengoed juist salonfahig proberen te maken. En aan de kaak stellen moet je blijven doen volgens mij, je mag dit soort dingen niet over je heen laten gaan.

 • Volgende reactie op #25.1
 • Vorige reactie op #25.1
#25.4 Frits van Veen - Reactie op #25.1

Ben bang dat je gelijkt hebt, Sjiek, maar ik probeer het altijd zo onderkoeld mogelijk op te schrijven. En wat de reactie van alt. johan betreft: ik krijg de indruk dat Sargasso vooral artikelen publiceert die het gedachtengoed van de PVV aan de kaak stellen (maar ik ben hier vrij nieuw, dus weet dat niet zeker), terwijl de gevestigde media, en helaas vooral linkse, dat gedachtengoed juist salonfahig aan het maken zijn. En aan de kaak stellen moet je blijven doen volgens mij, je mag dit soort dingen niet over je kant laten gaan.

 • Vorige reactie op #25.1
#25.5 Sjiek - Reactie op #25.4

Aan de kaak stellen: eigenlijk is dat preken voor eigen parochie. De mensen die je wil bereiken bereik je niet. De gemiddelde PVV-stemmer komt niet op Joop.nl of Sargasso en leest Frontaal Naakt niet.

De gemiddelde PVV-stemmer is ook niet geinteresseerd in de vraag wie er gelijk heeft. Die stemt alleen op Wilders omdat Wilders zo tegendraads en provocatief is. Omdat hij het establishment aanvalt. Daar vallen ze voor. Daarom is hij hun held.

#25.6 L.Brusselman - Reactie op #25.5

Ik durf zelfs te stellen de gemiddelde PVV stemmer leest uberhaupt niet.En van dat aanvallen van het establishment ,ze weten niet eens wat dat betekend

 • Volgende reactie op #25.5
#25.7 Sjiek - Reactie op #25.5

Ze weten idd niet wat establishment is maar voor hen is Wilders de man die de heertjes in Den Haag op de pik trapt. Zoveel krijgen ze wel mee.

 • Vorige reactie op #25.5
#26 Micowoco

Geert en de NL media, het is pure liefde. Zoveel exposure zie je doorgaans slechts in landen als Noord-Korea of Turkmenistan. Logisch. Wij echter doen het uit vrije wil.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26.1 Sjiek - Reactie op #26

En die liefde wordt voor een groot deel gefinancieerd van onze eigen belastingcenten.

Dus hoezo “de PVV krijgt geen subsidie?”

#27 alt. johan

No-way hadden wij overigens akkoord gegaan met zo’n cordon sanitaire.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27.1 Harm - Reactie op #27

Zóóóóóóó, waren jullie niet accoord gegaan met een cordon sanitaire?

cordon sanitaire
cor – don sa – ni – taire [-` dõ saanie` tèr(` )] (Frans) het -woord reeks posten die een gebied afsluiten om verbreiding van een besmettelijke ziekte te voorkomen.
http://www.encyclo.nl/begrip/cordon%20sanitaire

De drager van de besmettelijke ziekte is het daar niet mee eens. Nou jammer toch.
Ik heb ook nog nooit gehoord dat het slachtoffer van een boycot het daar mee eens was.

 • Volgende reactie op #27
#27.2 jos - Reactie op #27

117 zit echt bij de top-3 imbeciele Sargasso-reacties.

 • Vorige reactie op #27
#27.3 DJ - Reactie op #27.2

het is aardig in character anders … ik zou ook niet gedogen zonder wisselgeld

#28 S’z

Btw België heeft ’n regering

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28.1 Rob - Reactie op #28

Die vergelijkbaar is met een regering tussen de PvdA, CDA, VVD.

#29 alt. johan

Mensen zitten hier wel op te scheppen over een een cordon sanitaire, maar wat hebben ze nu eigenlijk in de melk te brokkelen? In de oppositie!!

Links zou eens een toontje lager moeten gaan zingen, anders gaan we hun cordon-sanitaire-en. En we hebben de pers-politie van Graus om het een en ander kracht bij te zetten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29.1 DJ - Reactie op #29

melk of brokjes, niet allebei

 • Volgende reactie op #29
#29.2 Harm - Reactie op #29

Kijk eens aan, de ene helft van de Nederlandse bevolking gaat de andere helft omsingelen.. En ze hebben de pers-politie van Graus om het een en ander kracht bij te zetten.

Echt waar? Hebben ze die? Is die perspolitie al een feit? Heb ik wat gemist misschien?

En ik dacht nog wel dat die pers-politie een “grapje” was van Dion Graus. Een van die grapjes waar niet om gelachen wordt, maar waar je voor uitgelachen wordt:

“Een pleidooi dat PVV-Kamerlid Dion Graus woensdag hield voor de invoering van een ‘perspolitie’ was een grap. Dat liet Graus donderdag weten. “Ik zei het als grap. Er werd tijdens het debat ook om gelachen. Natuurlijk wil ik geen perspolitie instellen.”
http://www.depers.nl/binnenland/610905/Perspolitie-was-een-grapje.html

@ – alt johan slaagt er in om in één klap 2 reacties bij de top-3 imbeciele Sargasso-reacties te voegen. En om aan te tonen dat het inderdaad zo is, dat veel PVV-aanhangers nog gekker zijn dan Wilders, Graus, Bosma en de rest van dat gespuis.

 • Volgende reactie op #29
 • Vorige reactie op #29
#29.3 L.Brusselman - Reactie op #29.2

hij heeft informatie die wij niet hebben,of hij is inderdaad als een deur

 • Volgende reactie op #29.2
#29.4 alt. johan - Reactie op #29.2

@Harm: Als links ons alsnog zou gaan cordon-sanitaire-en dan moeten we wel iets hebben terug te klieren.

Het is nu nog een grap, maar heel, heel misschien kan het concept pers-politie dan promoveren van grap naar iets wat politiek gerealiseerd is. Net zoals de 144-red-een-dier ‘grap’.

 • Vorige reactie op #29.2
#29.5 Harm - Reactie op #29.4

Het is nu nog een grap, maar “we” vinden censuur wel degelijk een optie. Als ik dit lees dat doet me dat heel sterk denken aan de eerste 3 minuten van het onderstaande filmpje. De rest laat zien wat daarna komt.

http://www.youtube.com/watch?v=w2uCMpE5faI

#29.6 L.Brusselman - Reactie op #29.5

Ligt het aan mij of komt de link niet door?

 • Volgende reactie op #29.5
#29.7 Harm - Reactie op #29.5

Nee, dat ligt niet aan jou. Overigens is die niet de eerste keer. Nou kan ik het wel 3x proberen, maar dat helpt ook niet, dat weet ik uit ervaring. Dus ik heb het gewoon laten staan, in afwachting of de redactie zo oplettend is om daar eindelijk eens iets aan te doen.

Nu kan ik het wel zo plaatsen dat je het met enige moeite toch kunt bekijken. Het is een compilatie van uitspraken Goebbels, met in de eerste 3 minuten uitspraken die speciaal betrekking hebben op de rol van de propaganda en de pers. Eigenlijk was ik op zoek naar het origineel van het derde fragment, waar Goebbels met dat vingertje zwaait en zegt:

“Sie sollen sich hüten, einmal wird unsere Geduld zu Ende sein.”

Mijn vader had het daar ooit over, blijkbaar had dat zwaaiende vingertje diepe indruk op hem gemaakt, terwijl hij tegelijk aangaf dat iedereen in die tijd dacht dat het om grootspraak ging. Toen ik het fragment op YouTube tegenkwam, herkende ik het dus onmiddellijk, als een soort herinnering aan mijn vader.

Maar dat terzijde: de uitspraken van alt. johan roepen bij mij ook gelijk dit soort associaties op. Luister maar eens goed naar het derde fragment en vergelijk het met:

“misschien kan het concept pers-politie dan promoveren van grap naar iets wat politiek gerealiseerd is. Net zoals de 144-red-een-dier ‘grap’.”
http://www.youtube.com/watch?v=w2uCMpE5faI

Hij weet amper wat hij zegt, maar hij meent het wel serieus. Griezelig.
Overigens is dat spandoek natuurlijk een leuk detail:

“Deutschland vom Marxismus Frei”

Ik vraag me af hoe PVV-ers een dergelijk spandoek willen rijmen met de verdachtmaking dat het nazisme socialistisch was.

 • Volgende reactie op #29.5
 • Vorige reactie op #29.5
#29.8 L.Brusselman - Reactie op #29.5

Het kan wel zo zijn de PVV zelf uiterst gepikeerd reageert als het om vergelijkingen met Nazi Duitsland gaat,als je hun volgelingen dergelijke taal ziet gebruiken lijkt het wel of ze ermee vergeleken willen worden.
En het lijkt inderdaad wel of alt.johan door Goebels rede is geinspireerd..Dat wir en unser

 • Volgende reactie op #29.5
 • Vorige reactie op #29.5
#29.9 alt. johan - Reactie op #29.5

@Harm: Censuur is inderdaad een optie, maar voor mij niet als eerste. Ik zie het cordon-sanitaire, waar jullie mee flirten als een onvervalste vorm van censuur.

Voor ons is het van levensbelang, dat wij ons kenbaar kunnen maken en dat we niet eerst al onze uitingen gesteriliseerd gaan worden door het cordon-sanitaire.

Daar wil ik, als we ontzet moeten worden, de pers-politie voor gebruiken, dat ze jullie cordon-sanitaire gaan opbreken.

 • Volgende reactie op #29.5
 • Vorige reactie op #29.5
#29.10 L.Brusselman - Reactie op #29.5

Ik geef het op ,je bent echt zo gek als een deur.Ik hou het er maar op wat Harm suggereerde ,je weet waarschijnlijk niet beter.

 • Volgende reactie op #29.5
 • Vorige reactie op #29.5
#29.11 Ernest - Reactie op #29.5

@133 Censuur? Cordon sanitaire betekent toch niets anders dan: laat iemand zelf zijn boontjes maar doppen. Hij krijgt geen samenwerking, geen medewerking, niets, en mag al helemaal niet meedoen met de regering. Maar hij mag zeggen wat hij wil, waar hij wil.
Dus heel anders dan nu, waar verschillende partijen steun geven aan de PVV. De PVV heeft helemaal niet te klagen. Maar doet ze wel, want zieligheid is een van de bestwerkende nederlandse politieke trucs.

 • Volgende reactie op #29.5
 • Vorige reactie op #29.5
#29.12 alt. johan - Reactie op #29.5

@135 Ernest: Ik klaag niet over de huidige situatie. Maar dat hebben we niet in de schoot geworpen gekregen. Wilders en anderen hebben er hard voor gewerkt.

 • Volgende reactie op #29.5
 • Vorige reactie op #29.5
#29.13 Ernest - Reactie op #29.5

@136 Het slaat dus nergens op om de politie af te sturen op een cordon sanitaire omdat dat “censuur” is. Er is wel een instantie voor die de PVV te hulp kan schieten: de commisie gelijke behandeling, en er is een artikel 1 in de grondwet die zegt: “iedereen moet in gelijke gevallen gelijk behandeld worden”, maar die twee zaken wil de pvv nou juist schrappen!

Wederom, je toont weer eens aan hoe sullig pvv’ers nadenken en dat ze verworvenheden willen afschaffen omdat ze niet beseffen hoe vanzelfsprekend ze ze vinden.

Sinds wanneer mogen politieke partijen en individuen niet meer zelf beslissen met wie ze omgaan en hoe ze dat doen, en sinds wanneer mogen kranten niet meer zelf beslissen wat ze schrijven en niet schrijven? Als de politie dit soort dingen gaat controleren is er geen sprake meer van vrije meningsuiting en zelfs niet meer van vrijheid van handelen. En dat alleen omdat niemand naar de pvv wil luisteren, o wat zielig.

 • Volgende reactie op #29.5
 • Vorige reactie op #29.5
#29.14 alt. johan - Reactie op #29.5

@Ernest: Jij vult het begrip pers-politie op de meest foute en fascistische manier in om het vervolgens te kunnen veroordelen. Ik heb veel meer verlichte ideeën hoe je zoiets zou moeten implementeren, maar dat kan jou waarschijnlijk niet schelen, jij hebt alleen maar interesse in de fascistische invulling.

Op dit moment vind ik zowieso dat er absoluut geen pers-politie nodig. Niet in fascistische vorm en ook niet in de verlichte vorm.

 • Volgende reactie op #29.5
 • Vorige reactie op #29.5
#29.15 L.Brusselman - Reactie op #29.5

Veel verlichtere ideeen,mooi dan wordt het een vorm van verlicht despotisme.

 • Volgende reactie op #29.5
 • Vorige reactie op #29.5
#29.16 alt. johan - Reactie op #29.5

@140 L.Brusselman: “… vorm van verlicht despotisme.”
Helaas, fout geraden!

 • Volgende reactie op #29.5
 • Vorige reactie op #29.5
#29.17 L.Brusselman - Reactie op #29.5

Verlichte overheidsterreur dan.Hoe je je ook wend het blijft een vorm van fascisme.

 • Volgende reactie op #29.5
 • Vorige reactie op #29.5
#29.18 Ernest - Reactie op #29.5

@139 Verzin dan iets anders. Politie is politie. Ik ga ook niet naar een bakker voor worst, of naar een rechter voor een gebroken been.

 • Vorige reactie op #29.5
#29.19 pedro - Reactie op #29

“Links zou eens een toontje lager moeten gaan zingen, anders gaan we hun cordon-sanitaire-en”

Dat heeft Balkenende in 2006 al gedaan met de SP.

 • Vorige reactie op #29
#30 L.Brusselman

alt.johan heeft het steeds over “we”,alsof er ook maar iemand is die pal voor hem staat als het werkelijk ergens om zou gaan.Solidariteit is iets dat ze bij”hun” niet kennen,linkse hobby’s hebben ze de schurft aan.
Het is veiliger om op persoonlijke titel te spreken en niet de suggestie wekken of je dat namens anderen doet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30.1 alt. johan - Reactie op #30

@128: linkse hobby’s doen we inderdaad liever niet aan. Dat betekent niet dat we elkaar bij rechts moeten gaan tegenwerken en niet zouden mogen samenwerken.

#31 Harm

@139 alt. johan schrijft:

“Ik heb veel meer verlichte ideeën hoe je zoiets (censuur) zou moeten implementeren, maar dat kan jou waarschijnlijk niet schelen,”

Best wel hoor. Laat maar eens weten hoe jij op een verlichte manier censuur wilt implementeren, ik ben juist erg benieuwd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31.1 alt. johan - Reactie op #31

@142 Harm: denk aan een broertje van de monopolie-politie die Microsoft meer dan een Miljard Euro boete gegeven heeft.

De pers-politie kijkt dan meer of stromingen niet op onredelijke manier buitengesloten worden. Buitensluiting doordat media partijen onderling zelfcensuur (cordon-sanitaire) afspreken.

#31.2 Harm - Reactie op #31.1

Ik begrijp het: ze mogen wel allemaal de PVV de grond in schrijven en belachelijk maken, zolang ze maar net zoveel over de PVV schrijven als over andere partijen.

En de pers-politie gaat het aantal worden tellen. Is dat het?

 • Volgende reactie op #31.1
#31.3 L.Brusselman - Reactie op #31.1

En wie bepaalt wat er redelijk is of onredelijk,een verkozen regering? Die vervolgens ook de redelijke eisen opstelt waaraan een politieke partij moet voldoen,om nog aan de verkiezingen te mogen deelnemen.

 • Volgende reactie op #31.1
 • Vorige reactie op #31.1
#31.4 Ernest - Reactie op #31.1

Dan wordt het een politie die de rechtspraak zelfs overslaat. De politie spoort op, houdt aan, sluit op. De rechter deelt de straffen uit of spreekt vrij. Zullen we het zo houden? Het wordt al erg genoeg als verkeerspolitie naar eigen goeddunken de hoogte van bekeuringen mag gaan bepalen.

Wat jij bedoelt heet geen politie maar is zoiets als de fiod of een “voedsel en warenautoriteit”. Die mogen bestuurlijke boetes uitdelen. Maar je weet niet wat je zegt. Want wat je wil is alleen mogelijk als je “stromingen” duidelijk kan onderscheiden van elkaar. Als je al weet hoe moeilijk het is om Breiviks ideeën van die van Wilders en Bosman te onderscheiden, dan krijgt zo’n gedachtenpolitie het nog erg moeilijk.

 • Volgende reactie op #31.1
 • Vorige reactie op #31.1
#31.5 alt. johan - Reactie op #31.1

Jullie hebben genoeg gevraagd over de pers-politie. Ik geef vanaf nu alleen maar antwoorden tegen vergoeding à €20,= per antwoord.

 • Vorige reactie op #31.1
#31.6 L.Brusselman - Reactie op #31.5

Wanneer je geen antwoord meer hebt je er met een flauw grapje vanaf proberen te maken,heet dat.

 • Volgende reactie op #31.5
#31.7 alt. johan - Reactie op #31.6

Nee, bij ieder antwoord kunnen jullie een tegenvraag verzinnen. Zo blijf ik aan de gang. Ik ga dat niet meer kosteloos doen.

 • Volgende reactie op #31.6
#31.8 L.Brusselman - Reactie op #31.6

Het aantal vragen dient binnen redelijke grenzen te blijven,al een controlesysteem of parameters in gedachten?

 • Vorige reactie op #31.6
#31.9 Harm - Reactie op #31.5

alt. johan onderwerpt zich vrijwillig aan de cordon sanitaire met betrekking tot de perspolitie.

 • Volgende reactie op #31.5
 • Vorige reactie op #31.5
#31.10 pedro - Reactie op #31.5

Als er zo veel vragen zijn, is het idee niet goed uitgewerkt.

 • Vorige reactie op #31.5