Laagterecord Russische wintertarwe

Dat de Russische graanoogst dit jaar is verpieterd danwel verschroeid door een extreem droge zomer dat weet u onderhand wel. Premier Poetin stelde een exportban in, de graanmarkt paniekte en in Mozambique braken voedselrellen uit. Alhoewel er volgens sommigen geen direct verband zat tussen de rellen en de graanprijzen zit de schrik er goed in. Het laatste nieuws uit Rusland is weinig geruststellend: de akkers zijn nog steeds te droog en de ingezaaide wintertarwe wil niet ontkiemen. Met 5,8 miljoen hectare ingezaaide wintergewassen in medio september wordt een laagterecord gevestigd. Doorgaans staat er rond deze tijd gemiddeld 8,9 miljoen hectare aan wintergewassen op de Russische akkers. Het tekort heeft de oppervlakte van iets meer dan Nederland. Nu hoeft de situatie in Rusland niet de mondiale productie trend te zetten. In de Verenigde Staten willen boeren bijvoorbeeld profiteren van de gestegen prijzen en wordt er extra veel wintertarwe ingezaaid. Zo veel zelfs dat er in de US Corn Belt een zaadtekort dreigt. Een wereldregering had dus nu Russisch zaad naar Amerikaanse akkers gebracht voor een succesvolle wereldgraanproductie. Die (verantwoordelijke) wereldregering zal er wel nooit komen en dus moeten arme graan importerende landen maar hopen dat er straks dankzij onfeilbare marktwerking voldoende betaalbaar graan beschikbaar is.

 1. 1

  dus moeten arme graan importerende landen maar hopen dat er straks dankzij onfeilbare marktwerking voldoende betaalbaar graan beschikbaar is.

  Goh. De graanoogst in het half-communistische Rusland mislukt en de verwachting is dat het kapitalistische Amerika als reactie daarop haar productie van wintergraan opschroeft.

  Conclusie: de markt biedt geen oplossing???

 2. 3

  @2: Serieus, qua de rol van de overheid in de economie is er niet eens zoveel veranderd vergeleken met de late jaren ’80. Dat de overheid weinig tot niks doet voor de arme plattelandsbevolking, dat was volgens mij ook niet veel anders onder het communisme.

 3. 4

  We moeten maar zien of de markt de oplossing biedt. Het is korte termijn winst denken dat de meeste productenten drijft, niet een planning voor de mondiale voedselvoorziening noch duurzaam landgebruik.

  In Australië wordt nu als een gek katoen geplant. Het afgelopen decennium is Australië geteisterd door droogten, nu regent het er eindelijk weer. De wereldkatoenprijs is relatief hoog (iets met veel regen in Pakistan) en dus gaan Australische boeren nu snel katoen planten. De markt regeert, logisch want die Australische boeren moeten ook geld verdienen. Maar is katoen in het droge Australië wel een duurzame keuze, zowel economisch als ecologisch?

 4. 5

  @3: De vraag is of een planmaatschappij intrinsiek behoort tot het Communisme. Voor Thatcher konden we in de GB er ook aardig wat van, ook onder de Conservatives. Feit is dat de grootste stem in de politiek daar van economisch-liberaal signatuur is. Zelfs de oude communisten prediken de vrije markt.

 5. 6

  #4
  De maisprijs wordt in Amerika kunstmatig hoog gehouden waardoor het voor boeren onaantrekkelijk is om tarwe te planten. En het korte termijn winstdenken geldt niet voor alle boeren, de meeste boeren verkopen hun oogst namelijk al voordat er geoogst wordt, zodat ze minder afhankelijk zijn van prijsschommelingen.

 6. 7

  Dat weet ik, maar het is die markt in futures die nu een scherpe prijsstijging kent en dus dito reactie van boeren/grote producenten.

  Maïs wordt in de VS in toenemende mate verwerkt tot biofuel.

 7. 9

  De Amerikaanse boeren gaan nu alleen maar extra wintertarwe planten omdat het economisch rendabel is. De prijs stijgt, het aanbod stijgt. Deze onfeilbare marktwerking helpt alleen de Mozambikanen et cetera niet, want de graanprijs blijft hoog.

  Nota bene: is er een verband tussen de klimaatverandering en de mislukte graanoogst? Of is dit een incident? En zullen we in toenemende mate rekening moeten gaan houden met een kleinere oogst in dit gebied?

 8. 10

  @9: Vooralsnog hebben we met een incident te maken (want verreweg de warmste zomer ooit in Rusland). Of het een trend wordt ontdekken we pas over jaren, als tenminste de komende zomers vergelijkbaar zijn met deze. Dat zal overigens redelijk twijfelachtig zijn, gezien de enorme uitzonderlijkheid van de afgelopen Russische zomer (in Moskou bv. een hittegolf die op 1 dag na 2 maanden aan een stuk duurde).

 9. 11

  De hitte in Rusland is een incident dat een trend van steeds frequenter voorkomen van weerextremen bevestigd. Voor Rusland als specifieke gebied kunnen we misschien niets zeggen, maar we kunnen toch best stellen dat we globaal gezien in toenemende mate rekening moeten houden met kleinere oogstopbrengsten, omdat de kans op extreme weersomstandigheden lijkt toe te nemen? Hoewel hitte en droogte bestendige GMO’s natuurlijk al onze problemen gaan oplossen in de toekomst (ironisch).

 10. 12

  Tsja, als de prijs voor (tarwe)zaad hoger wordt, dan wordt het vanzelf lucratief voor een Russische (tarwe)zaadhandelaar de boel te exporteren.

  Het is alleen een beetje kortzichtig om te denken dat (tarwe)zaad dat in de ene regio beschikbaar is, ook geschikt is om te zaaien in een andere regio.

 11. 14

  Gras of graan, veel polders zijn al verloren gegaan, en er staan nog een flink aantal polders op de nominatie om opgeheven te worden. Dit ondanks dat er over enkele decennia zeer grote voedseltekorten te verwachten zijn volgens onderzoeken van de UN food program. Voornamelijk door de grote bevolkingstoename. Maar wij zetten het beste landbouwgebied van west Europa gewoon blank met zout water. Met uiteindelijk wereldwijd minder voedselproductie en grotere tekorten dan noodzakelijk en dus welicht ver weg van ons, extra doden.
  Netwerk over een polder die onder water gezet wordt. Nutteloos, maar goed voor die paar villa’s die een bevriende ontwikkelaar eromheen wil bouwen.

  videofragment @ http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/id/NCRV/serie/NCRV_1277191/NCRV_1283094/bb.20080402.asf?start=00:14:58&end=00:22:45
  Ook een ander project het Wieringerrandmeer is hetzelfde idee, villa’s voor bestuurders en bevriende projectontwikkelaars onder de noemer natuur, ten koste van voedselproductie. http://www.wieringerrandmeer.nl/
  Letterlijk vruchtbaar land, waar generaties aan gewerkt hebben om het droog te malen of te bewerken en te verbeteren, permanent vernietigen.

 12. 15

  Ik ben het deze keer volledig met Seven eens. Volgens de FAO is ontpoldering in Nederland de belangrijkste oorzaak van de dreigende mondiale voedseltekorten. Zolang er in Nederland ontpoldert wordt, zijn alle andere oplossingen voor voedseltekorten futiel. Nederlands ontpolderingsbeleid drijft het gehele continent Afrika de armoede in!!!!!!

 13. 17

  Inderdaad, elke ecoloog die pleit voor de ecologische hoofdstructuur en dus voor ontpoldering, heeft het bloed van miljoenen Sahel hongerdoden op zijn handen.

 14. 18

  Het gaat om duurzame landgebruiksplanning, soms kan dat inhouden dat natuur wordt teruggebracht op plekken waar ze is verdwenen. Ook natuur levert ons diensten, ecosysteemdiensten: waterzuivering, klimaatregulatie, plaagreductie, culturele en spirituele diensten enzovoorts. In Nederland is heel veel natuur omgezet in landbouw industrie of urbaan gebied. Om ecosysteemdiensten te behouden en/of te versterken zal er op sommigen plekken natuur terug gebracht moeten worden. Vaak is er een ook een combinatie mogelijk van landbouw en natuur. Het is allemaal niet zo rigide en zeker niet zo dramatisch als seven stelt.

 15. 20

  @18
  Carlos het is veel erger, ik woon in het groene hart, hele, voorheen zeer welvarende en rendabele, agrarische samenlevingen worden gesloopt voor nieuwe natuur. Als ze niet kunstmatig kreperen van de armoede (peilverhoging van gehele polders waarbij land verdrinkt omdat natuurmonumenten al een deel heeft en de rest zo uitrookt) gevolgen zijn oa meer zelfmoorden, 7 boeren per dag stoppen in NL agroland no.1 .
  Daarbij ken ik een aantal nieuwe natuur gebieden, er doorheen gewandeld. Eerst komen de bulldozers die hun dieselmotoren langdurig laten brullen om plat land tegen een hoge prijs weer krom te maken met kleine plasjes. Er komt geen hond, stikt ook na vele jaren nog vd muggen, wandelpad is overwoekerd door hoog gras waardoor wandelen niet meer prettig is, geeft ook het bezoek aan, misschien wel 50 personen per jaar die het na 10 minuten wel gezien hebben? Het ziet er supernep uit maar er zal vast iemand flink aan verdienen door de natuursubsidies. Daarvoor werden deze gebieden gratis onderhouden en kwam er zelfs veel rendement uit, nu lopen er nog drie koeien die van ellende sterven en letterlijk worden opgegeten door de muggen. En er komt echt helemaal nergens voedsel / gewas meer vanaf, @18 is fantasie, niet de praktijk, dit wel.
  Het praatje http://www.natuurmonumenten.nl/content/waverhoek
  De werkelijkheid http://sneuper.web-log.nl/photos/uncategorized/2010/04/05/waverhoek220507.jpg

 16. 23

  @seven. Ik wijt het aan de degradatie van het management. Hoeveel is er niet fout gegaan de laatste decennia.
  Mismanagement op immigratiebeleid.
  Mismanagement op Ict gebied/.
  Mismanagement op logistiek beleid (betuwe lijn, overslag terminal amsterdamse haven noordzuidlijn, arnhems station.)
  Mismanagemant op (bij) scholingsbeleid.
  Mismanagement op integratiegebied (vogelaarwijken)
  Miljarden heeft het gekost, en deze blunders zijn allemaal gefinancierd door Slochteren.

 17. 24

  @15
  In 2008 is er door Nederland voor 63 miljard euro aan landbouwproducten geëxporteerd
  @pfft Binnenkort is het gas op. ;) dan komt de rekening. Melomane ussr achtige projecten.

 18. 26

  Seven je roept heel veel: “zelfmoord, hel op aarde, stervende koeien” maar kom niet met controleerbare feiten.

  Natuurontwikkeling vindt bijna altijd plaats op plekken waar een ecologische corridor noodzakelijk is. Roepen dat ‘we al de Vinkeveense Plassen hebben en er dus geen extra natuur nodig is’ gaat dus niet op. Die Vinkeveense Plassen zijn gebaat bij een ecologische (hoofd)structuur dat het verbindt met andere natuurgebieden.

  “Koeien die worden opgevroten door muggen”. Wat een drama, geloof je het zelf? Tienduizenden koeien zien het hele jaar door het daglicht niet omdat ze op stal staan, dat is veel erger!

  “Natuurontwikkeling die niemand wat interesseert, 50 bezoekers per jaar die hooguit 10 minuten blijven”. Dat is klinklare onzin, gebieden zijn vaak toegankelijker en ‘aaibaarder’ dan de rechttoe rechtaan agrarische gebieden. Het Groene Hart is een winderige monocultuur van gras en spruitjes. Nuttig voor de economie op zekere hoogte, maar weinig fraai voor recreanten en omwonenden.

  “Nederland agroland no 1”? NL staat inderdaad in een paar top10 lijstjes van agro- en veeteelt producten. Dat is met name te danken aan onze gas-gestookte tuinbouw en de bioindustrie die in stand wordt gehouden met een enorme import van soja uit Brazilië. Nederland is na China de grootste importeur van soja. Daarom zijn wij “agroland no1 soort van..” en daar heeft die paar hectare natuurontwikkeling totaal geen effect op. Wacht maar tot het gas op is en de Brazilianen zelf op grote schaal kippen en varkens gaan produceren voor de export…

  Er stoppen inderdaad veel boeren in Nederland, maar komt dat door de ‘ínmense druk’ die organisaties als Natuurmonumenten op ze leggen door ze te betalen voor voor het verkopen van hun land? Komt dat door de regelgeving uit Brussel, waar de agrarische sector ook jaarlijks miljarden subsidie uit ontvangt? Of komt dat door de veranderde tijdgeest waarin mensen het 24/7 leven van een boer minder aantrekkelijk vinden en denken dat ze als 9to5 ICT-lul in een Vinexhut gelukkiger zijn?

  “Zelfmoord”? Kom eens met cijfers en feiten. In India verhangen kleine boertejs zich omdat ze tot over hun oren in de schuld zitten door leningen voor kunstmest. Dat is een feit. Maar springen er in Nederland boeren voor de trein vanwege de aanleg van 60ha ecologische corridor?

 19. 27

  Koeien die letterlijk worden opgegeten worden door de muggen. Haha! Wat een grap. Seven, word alsjeblieft adviseur van Dion Graus. Ik zie onze ‘dierenvriend en natuurliefhebben’ de kamervragen over ‘muggenterreur’ al afvuren: Geachte Voorzitter. Hoe is het mogelijk dat in een land als Nederland onze koeien kapót gestoken worden door muggen, terwijl we over voldoende chemische bestrijdingsmiddelen beschikken om onze koeien te beschermen tegen deze vorm van muggenterreur? Leven we hier in Nederland, of in een of ander tropisch apenland?? Graag wil ik van minister Verburg antwoord op de volgende vragen:

  1. Kent u het middel deet? En zoja, waarom worden onze koeien niet dagelijks ingesmeerd hiermee?

  2 Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat muggen hun eitjes in stilstaand water leggen. Zou het niet veel diervriendelijker zijn voor onze koeien om alle beekjes en vijvertjes te dempen in natuurgebieden waar de muggendichtheid het hoogste úberhaubt stilstaand water voor?

 20. 28

  Er komt geen hond, stikt ook na vele jaren nog vd muggen, wandelpad is overwoekerd door hoog gras waardoor wandelen niet meer prettig is, geeft ook het bezoek aan, misschien wel 50 personen per jaar die het na 10 minuten wel gezien hebben?

  Voor prettig wandelplezier zonder hoog gras en muggen kun je toch gewoon een ommetje maken in de prachtige toegankelijke parkjes van de gemiddelde Vinex-wijk? Wandelplezier genoeg in Nederland, maar de biodiversiteit die laat het nogal afweten en het is absoluut geen fantasie dat afname in bioversity tot enorme economische negatieve gevolgen kan leiden. Bedenk je eens wat er gebeurt als bijenpopulaties nog verder onder druk komen te staan. Gaan we dan pollinatiemachines inzetten? Lekker kostenefficient zal dat zijn!

  De eerste jaren van een natuurontwikkelingsproject zie je misschien alleen gras en muggen. Maar kijk eens naar de Oostvaardersplassen; daar vliegen nu weer zee-arenden en visarenden. Of kijk naar het ontpolderde eilandje tiengemeten, daar vliegen de bruine kiekendieven je om de oren. Een soort die bij gebrek aan moeras in de rest van Nederland in de verdrukking zit. Prachtig! Dat zijn zeer succesvolle projecten waar de biodiversiteit absoluut enorm is toegenomen. Deze natuurgebiedjes zijn ook onstaan door stukken land te ontpolderen, grazers in te voeren en de natuur zijn werk te laten doen. De schoonheid van die gebieden komt met de tijd. Seven, maak over tien jaar nog eens een ommetje in de door jouw verfoeide natuurgebiedjes, laat je dan niet weerhouden door wat mugjes en wat natte grond of hoog gras, en je weet niet wat je meemaakt!

 21. 29

  @Carlos
  Veruit de meeste Nederlandse koeien komen wel (behalve in de winter) dagelijks buiten. Degene die dat niet doen doen dat vooral vanwege de strenge milieunormen, mest is nml efficiënter te benutten wat minder verlies geeft.
  Muggen heb ikzelf en mijn kinderen ervaren toen ik er (als enige) ging wandelen, de koeien zag ik lopen die ook gestoken werden, het verdriet om dit plan leeft intensief in deze plaatsen, niemand heeft zijn land vrijwillig aan dit plan verkocht het onteigeningswapen is inmiddels in stelling gebracht.

  De EHS is overrated, gemaakte natuur is geen en wordt geen echte natuur. Nederland is nu eenmaal grotendeels cultuurlandschap, wat ook heel mooi kan zijn. Zonder dat was NL gewoon zee gebleven. Wat voegt het kunstmatig moeraslandschap toe? Een dure hobby voor een handjevol vogelkijkera? De zomer in NL is kort, en meer natuurgebieden betekent niet meer toerisme, maar gewoon meer spreiding daarvan en de gemaakte natuur kan toch niet qua beleving op tegen echte natuur die ook maar montjesmaat wordt bezocht, Vinkeveen is populair, maar Botshol is meer natuur en al veel minder druk. Ecologisch betwijfel ik ook de meerwaarde, het idee van verbinden van gebieden die daardoor een beter en hoger ecosysteem en zelfregulerend worden lijkt op een utopie. De vogels vliegen nu ook gewoon over die paar km weiland tussen de losse natuurgebieden. Daarnaast, extra gemaakte natuur, maar tegen welke prijs? Wat maakt cultuurland (leuk voor grutto’s bv) minder dan moeras? Wat mag het qua verminderd landgebruik alle volgende generaties kosten? Minder inkomsten, minder sterke economie en minder voedselproductie in ruil voor een handvol kikkers?. Toerismegeld wordt daar niet (meer) uitgegeven, en als er al wat wordt gespendeerd dan gaat dat af van andere uitgaven. Voedselproductie is een eerste levensbehoefte en juist in NL zeer rendabel door de kennis en kwalitatieve en makkelijk te bewerken grond met een perfect irrigatie en afwateringssysteem (polders en gemaal). De nieuwe natuur drijft alleen op subsidie en staatsdwang, niet op eigen kracht. NL is te dichtbevolkt voor zoveel natuur, alles wat wij niet verbouwen zal elders over de grens gekocht moeten worden.

 22. 30

  @ Seven. Mindere inkosten, mindere economie en mindere voedselproductie zullen juist het resultaat zijn als we niets doen om het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan, omdat ecosysteemdiensten afhankelijk zijn van biodiversiteit. Je noemt de EHS overrated, maar veel natuurgebieden in de EHS zijn ontzettend succesvol als je naar voorkomen van bedreigde planten- en vogelsoorten kijkt. Heb je een alternatief plan om bedreigde soorten weer een kans te bieden in Nederland? Of wil je de natuur gewoon verder laten degraderen, totdat er geen honingbij meer over is die de plantjes in jouw geliefde cultuurlandschap zal pollineren? Want cultuurlandschap is misschien mooi, maar daar is de biodiversiteit bedroevend laag. Gruttos maken trouwens ook steeds minder kans op akkers, doordat hun nestjes vernietigd worden door maaimachines.

  Trouwen hilarisch dat je nog op die muggen durft terug te komen. Je wil toch niet serieus beweren dat je tegen het aanleggen van natuurgebiedjes bent, omdat er dan teveel mugjes rondvliegen?? Ben je weleens in echte natuur geweest, bijvoorbeeld Hardangerviddar in Noorwegen of Bialowieza in Polen? Want dan zou je weten dat het in elk functionerend ecosysteem van de muggen stikt! Hoe kun je daar nou een probleem van maken? Laat je dertig keer steken en je bent zo goed als imuum voor die beestjes.

 23. 31

  @30: Grappig dat seven zich om muggen druk maakt, gezien zijn veronachtzaming van de (gevolgen van) de klimaatverandering. Maar goed, eigenlijk gaat het hem erom B te zeggen, wanneer “links” A zegt.

 24. 32

  @30 We zijn het eens, voor toerisme is de nieuwe natuur ongeschikt (op muggenlovers na en enig idee hoe dunbevolkt Noorwegen is?) hoewel het wel oa met die leugen (en daarvoor andere zoals kwelwater is groot probleem, not..was en is het nooit) wordt verkocht. De voorlichting was gebaseerd op leugens, het gaat om de ehs maar dat werd niet verteld er werden leugens verzonnen zoals nog te zie bij netwerkrepo. Blijft mijn hoofdbezwaar volledig staan, winstgevende generaties bestaande ondernemingen / boeren en hun economische activiteit (voedsel) moet wijken voor de hobby van enkele, en gras is geen tweelobbige plant, heeft geen bij nodig daarbij zijn veel minder ingrijpende maatregelen zoals natuurlijk slootkantbeheer net zo effectief.

 25. 33

  Denk je nou echt dat een paar ingezaaide slootranden oplossing bieden? Beetje raar dat je claimt dat je natuur niet kunt creeeren, maar dat je natuur wel kunt onderhouden met wat ingezaaide slootranden. Begrijp me niet verkeerd, ik vind ingezaaide slootranden een goed initiatief, een goed compromis tussen landbouw en natuurbehoud, maar we hebben ook natuurreservaten nodig met daartussen ecologische corridors. En liever vandaag dan morgen, want zie link, habitat fragmentatie is één van de oorzaken van the bee decline, dus zullen we o.a. habitats moeten verbinden, om pollinatie als ecosysteemdienst te behouden! Of wil je liever dat we straks alleen nog maar eenlobbigen kunnen verbouwen??

  http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-11418033

 26. 34

  The UN Food and Agriculture Organization (FAO) estimates that of the slightly more than 100 crop species that provide 90% of food supplies for 146 countries, 71 are bee-pollinated, primarily by wild bees, and a number of others are pollinated by other insects.

 27. 36

  “Tot de eenzaadlobbigen behoren vele planten waarvan het zaad van groot economisch belang is, zoals granen, grassen, orchideeën, palmen et cetera.” http://nl.wikipedia.org/wiki/Eenzaadlobbigen (voor graan ontopic ! geen bij nodig dus)
  ps “Bijen verkrijgen hun voedsel uit nectar en stuifmeel van bloemen. Op deze manier vormt de bij de belangrijkste schakel in het proces van bestuiving, dat verantwoordelijk is voor zo’n dertig procent van al het menselijk voedsel.” http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijen dus hoe FAO bij 70 komt, getallen verwisseld (30 bij-afhankelijk vs 70 niet bij afhankelijk ?

  ps Slootkantbeheer door boeren aangesloten bij agrarische natuurverenigingen levert meer soorten planten op in de slootkant. Dit blijkt uit onderzoek bij natuurverenigingen in het veenweidegebied in West-Nederland, dat is begeleid door CLM, Wageningen Universiteit en VU Amsterdam. http://www.clm.nl/actueel/050906.html

 28. 37

  Iemand zei laatst:
  Vroeger hadden links en rechts verschillende ideologieën. Nu hebben ze verschillende feiten…

  ..en dan te bedenken dat natuurbescherming niet eens een ‘links onderwerp’ is *zucht*

 29. 38

  Met die argumenten sla je geen deuk in een pakje boter Seven. Ten eerste; de gegevens van FAO vertrouw ik nét iets meer dan de feiten op de nederlandse versie van wikipedia. Misschien zit het verschil erin dat FAO het over mondiale voedselproductie heeft, en wiki over de NL productie. Anyway, als jij zo graag wikipedia als hoogste waarheid wil zien; dertig procent minder voedselproductie is nog steeds catastrofaal. Ten tweede; ik gaf al aan dat habitatfragmentatie en het daaraan gekoppelde verlies aan biodiversiteit één van de oorzaken is van the beedecline. De directe oorzaken zijn inderdaad waarshijnlijk infecties door de varroa mijt en overmatig gebruik van chemicalien (neonicotinoiden) in de intensieve akkerbouw op het door jouw geliefde cultuurlandschap. Maar het staat als een paal boven water dat naarmate plantendiversiteit afneemt, ook de weerstand van bijens afneemt, waardoor bijen dus nog kwetsbaarder worden voor mijten en chemicaliën. Om bijenpopulaties niet verder in de verdrukking te brengen, moeten we dus én stoppen met gebruik van neonicotinoiden, én de plantendiversiteit verhogen door de EHS uit de breiden. Dan komt die resistentie tegen de varroa mijt vanzelf wel.

  ps. We zijn het in ieder over eens dat neonicotinoiden uitgebannen moeten worden! Schrijf jij of ik een boze brief naar producent Bayer??

  Pps. We zijn het er ook over eens dat natuurlijk slootbeheer top is! Maar neem nou maar aan dat dit niet niet voldoende is om biodiversiteit in stand te houden. Vraag maar eens aan een ecoloog als je er toevallig eentje tegenkomt op straat. Je kunt ze herkennen aan hun baarden en sandalen.

 30. 39

  @37: Je vergist je. Seven is niet rechts. Hij verdedigt diverse gevestigde belangen. Als ie het wat beter zou doen, dacht ik dat ie er betaald voor kreeg.

 31. 40

  jongens, jongens, toch

  groene jongens zijn niet links, alleen de linkse partijen doen hard hun best om ze als kiezers binnen te halen.
  Ik begrijp Seven maar al te goed,
  nederland, geroemd om zijn efficiente landbouw , is nu gericht op zelfvernietiging van zijn economie, door ontpoldering en natuurinrichting, want dat komt in de geschreven en gesproken pers toch zo goed over, het overgrote deel van het kiesvee lijkt dat ook al allemaal te slikken
  Wordt dan natuur gecreeerd of is het enkel een ander cultuurlandschap ontdaan van enig economisch nut.

 32. 42

  Wordt dan natuur gecreeerd of is het enkel een ander cultuurlandschap ontdaan van enig economisch nut.

  Sommige mensen hechten ook waarde aan esthetisch nut. Of lig je liever met een trekpaard in bed? Economisch wel zo nuttig.

 33. 43

  @40

  Het creeeren van natuurgebieden heeft ook economisch nut, omdat goed functionerende ecosystemen de economie van (gratis) diensten voorzien (zie post 18). En ecosystemen functioneren slechter als biodiversiteit afneemt. Dat blijkt uit zo’n twintig jaar ecologisch onderzoek naar biodiversity and ecosystem functioning.

  Seven is niet verder gekomen dan het bestempelen van ecosysteemdiensten als een fantasie. Het recente pollinatieprobleem in India (zie link post 38) bewijst zeer duidelijk het tegendeel. Zolang niemand het verhaal uit post 18 zinnig kan weerleggen zijn we het allemaal eens dat de EHS snel afgemaakt moet worden. En als iemand een betere methode kent dan de EHS om biodiversiteit te behouden dan hoort staatsbosbeheer dat vast graag. KLAAR!

 34. 45

  @Carlos 26
  Ik heb details aan mijn familie voor je nagevraagd:
  Alleen al in de polder @21 zijn 2 boeren door overspannenheid direct veroorzaakt door de plannen en vernatting opgenomen in een ggz-instelling (‘gekkenhuis’) en heeft er minimaal een zelfmoord gepleegd.
  (Als je de naam van de suicide wilt weten om te checken, via dm, klikme.)

  @mart Dit alternatief (natuurlijk slootkantbeheer ) staat ook http://www.clm.nl/actueel/050906.html in het akkoord.

 35. 47

  Seven nu ben je echt af!!!! Je claimt dat slootkantbeheer int regeerakkoord staat, maar ik heb zitten zoeken, het staan helemaal nergens man! Dat linkje over slootkantbeheer wat je gaf is de eerste googlehit die je krijgt wanneer je op die term zoekt. Als je zo weinig aan juiste informatie deze discussie hebt toe te voegen dan is het mooi geweest.

  Trouwens leg tekst NRC naast tekst regeerakkoord:

  NRC:Het netwerk van aaneengesloten natuurgebieden in Nederland, de Ecologische Hoofdstructuur, wordt versterkt. Dan hebben dieren meer ruimte om zich te verspreiden, voedsel te zoeken en soortgenoten te ontmoeten.

  Regeerakkoord: De ecologische hoofdstructuur (EHS) wordt in 2018 herijkt gerealiseerd, onder meer door grensverlegging, strategische inzet van ruilgronden en ontstapeling van gebiedscategorieën, met maximale inzet op beheer en minimaal op verwerving. Dat kan dus betekenen dat er minder wordt aangekocht. Vooruitlopend op de herijking worden onder andere de robuuste verbindingen geschrapt.


  OFwel we schrappen de helft van het oorspronkelike plan voor de EHS, en we gaan alleen nog maar de bestaande gebieden beheren. Dat is geen herijking, dat is een ernstige verpaupering van het bestaande plan vor de EHS. De EHS wordt versterkt, maar slechts de bestaande EHS, terwijl het oorspronkelijke plan nog een uitbreiding vereist waar nu dus geen geld meer voor is gereserveerd! Dat is geen versterking, dat is mooi verkapte stilstand.

  Voor de laatste keer: maatregels als slootkantbeheer in combinatie met realisatie van EHS is top, slootkantbeheer i.p.v. verdere realistatie EHS is verpaupering natuurbeleid.

  Ik heb er genoeg van om in repeatstand te staan! Dus toedeledokio!

 36. 48

  @47 Grappig, gisteren stond die pagina op de 2e pagina, klikken helpt. @46 was natuurlijk lichte ironie want wat de nrc schreef vond ik ook zeer opmerkelijk, want in het accoord staat idd iets anders, hoewel nrc verderop exit ontpolderen noemt. Neemt niet weg dat ik heeeeel blij ben dat medogeloos ontpolderen en de brede corridors geschrapt worden en er meer naar samen met boeren naar opties gekeken wordt.
  ps Met “met maximale inzet op beheer en minimaal op verwerving.” bedoelen ze natuurlijk oa slootkantbeheer door boeren etc.

 37. 49

  Medogenloos ontpolderen is natuurlijk slecht, maar volgens mij is ontpolderen volgens het poldermodel (in samenspraak met alle partijen) eerder regel dan uitzondering. En als dit aantoonbaar niet het geval is, dan is dat slechts een argument om de communicatie tussen boeren en staatsbosbeheer te verbeteren, niet om de gehele EHS in de prullenbak te gooien. Zonder verbindingszones tussen natuurgebieden kun je niet eens meer van een ecologische hoofdstructuur spreken, maar slechts van een ecologisch karkas.

 38. 50

  ps. hoevaak ik de term “slootkantbeheer” ook googel, hij komt bij mij altijd als bovenste uit op google.nl. Maar haha, laten we daar maar vooral geen discussie over voeren. :) Als de rankings van google al geen onfeilbare waarheid meer vormen, dan weet ik het echt niet meer…

  Vroeger hadden links en rechts verschillende ideologieën. Nu hebben ze verschillende googlerankings.