Kunst op Zondag | Drone

Serie:

En toen was er weer gedonder met drones. Een zwerm drones attaqueerde olie-installaties. Reden voor Trump om een zwerm soldaten op pad te sturen.

Maar jongens toch, jullie kunnen zoveel leukere dingen doen met drones….

Bijvoorbeeld dit werk van Daito Manabe (a.k.a. Rhizomatiks):
Elevenplay and Rhizomatiks Research – “24 drones”, 2015 (2 min 45”).

https://www.youtube.com/watch?v=cYWvKudIIJ8

Dansen met drones is veruit te prefereren boven donderstralen met drones.


De choreografie ‘Airman” is onderdeel van de voorstelling ‘Flirt with reality’ van David Middendorp. Vanaf 7 november is de voorstelling weer in Nederland te zien.

Another kind of blue – “Airman”(the making off), 2018 (1 min. 52”).

Het Italiaanse designbureau Carlo Ratti Associati selecteerde uit duizend inzendingen een honderdtal “gedachten, verwachtingen en ideeën over hoe steden eruit moet zien”, die door computergestuurde drones tot een graffiti muurwerk werden gespoten.

CRA-Carlo Ratti Associati –  UFO-Urban Flying Opera, 2019 (1 min 05”).

Ideeën, gedachten en verwachtingen samenbrengen. Als de  Saoedi-Arabieren, de Jemenitische Houthi-rebellen en de Trumps zich daar nou eens op richten, krijg je toch een heel ander gebruik van drones.

Helaas is dat niet zo en zien kunstenaars zich genoodzaakt niet alleen ‘een weinig troost’ in de waan van de dag te brengen, maar ook daadwerkelijk acties op touw te zetten in de hoop welk tij dan ook te keren.

Rob Voerman, een van de kunstenaars op de Biënnale Gelderland (10 oktober tot 24 november), wil dat ook de Nederlandse regering de verbranding van delen van het Amazonewoud in Brazilië veroordeelt, het Mercosur-verdrag ontbindt en economische sancties tegen Brazilië instelt. Hij lanceerde een petitie en wil die 25 september a.s. aan de Braziliaanse ambassadeur en de Nederlandse regering aanbieden.

Zulke acties blijven nodig. En als de verantwoordelijken zich dan afvragen “hoe nu verder?”, kunnen ze natuurlijk te rade bij een van de vele ‘kunstenaars/uitvinders’ die oplossingen bedenken voor de levensbelangrijke issues van vandaag.

Lot Amorós richtte het open source-collectief Aeracoop op, die o.a. de Dronecoria ontwikkelde, een drone waarmee braakliggend terrein kan worden ingezaaid. Ook op moeilijk toegankelijk gebied. In juni prestneerde Lot Amorós een verbeterde versie van die drone.

AerocoopDronecoria, 2018, 2019 (1 min 56”).

Dichter bij huis kun je er meer over zien en horen bij de in Brazilië geboren Ivan Henriques. Vanmiddag en op 29 september en 6 oktober (14:00 – 16:00 u.) vertelt hij in Kunstfort bij Vijfhuizen over zijn project C-DER, zgn. bio-drones die het mogelijk kunnen  maken in onvruchtbare gebieden planten te laten groeien. Misschien ook wel andere planeten.
© Ivan Henriques C-DER 2019

De drones kunnen met microalgen de omgevingsgassen veranderen én zaadjes planten. Een zwerm van zulke drones máken natuur, in plaats van het as sprinkhanen op te vreten.

Ivan HenriquesC-DER, 2019 (0 min 58”)

Ivan Henriques is een van de vijf kunstenaars in de tentoonstelling Supre:organism georganiseerd door het Kunstfort i.s.m. Waag. Op zijn website meer over zijn ideeën en zijn werk.

Misschien moeten we politieke coalities eens vervangen door coalities van kunstenaars, wetenschappers en technologen.
Prettige zondag.

Reacties zijn uitgeschakeld