Kunst op Zondag | Bedelen

Foto: © Xooang Choi Studio@Facebook photo in The islet of Asperger copyright ok. Gecheckt 08-09-2022

Hedendaags bedelen: crowdfunding, donateurswerving, sponsors vragen. Niet alleen Sargasso probeert particuliere spaarpotjes open te krijgen, ook kunstenaars en culturele instellingen zien zich, door gebrek aan subsidie, gedwongen tot ‘nieuw ondernemerschap’.

Het themablog van deze week was ‘Investeer in inhoud’. Ook al heeft een eenmalige subsidie veel opgeleverd, die geldkraan is dicht. Een situatie die veel kunstenaars en culturele instellingen al eerder hebben meegemaakt.

Men bedelt zich suf. De overheid helpt een handje met de Geefwet. Individuele kunstenaars hebben daar alleen profijt van als ze bij een door de belastingdienst goedgekeurde culturele instelling of crowdfundig organisatie zijn aangesloten.
Als een organisatie een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)stempel heeft, kunnen gulle gevers op enig belastingvoordeel rekenen. Sargasso heeft dat stempel niet, maar een de crowdfunding site Voor de kunst wel. Je kunt dus een kunstwerk in wording mee helpen financieren

Nu is het niet de bedoeling de kersverse of potentiële Sargasso-donateurs weg te jagen richting kunstenaars. Ik zou zeggen: denk aan allebei. In het kader van ons geldwervende themablog wijs ik op een andere optie om Sargasso te steunen.

Sargasso heeft sinds deze week een boekenwinkeltje. In tegenstelling tot een gift in keiharde euro’s, levert een aanschaf via die winkel u geen belastingvoordeel op. U steunt wel Sargasso want wij krijgen een deel van de opbrengst.

Die winkel heeft ook boeken van of over kunst. Meer specifiek: over kunstenaars die in Kunst op Zondag aan bod zijn gekomen. Hopelijk leest Bol.com onze kunstrubriek wat beter en breiden ze het assortiment uit.

De eerste boeken die in de aanbieding zijn gaan onder andere over street art. Een boek over de hier populaire Banksy. In ‘Wall and piece’ foto’s uit Banksy’s eerste drie boeken en materiaal van daarna. Banksy zagen we hier in Verdwenen kunst, in de aflevering Tussen nep en kitsch en in het thema De Val, waar ook Igor Mitoraj en Li Wei te zien waren. Li Wei is u wellicht bekend van onze afleveringen over Vrijheid en Kunst op Zondag … en vliegwerk.

Wie de gedichten van Lucebert nu nog niet in huis heeft moet nu toch echt de verzamelbundel aanschaffen. Lucebert presenteerden we in de aflevering over muurgedichten, we citeerden hem in ‘Oh oor, o hoor’,  er prijkte een tekening van hem boven Erfgoed geveild en in de vorige Kunst op Zondag, over racisme, droeg Ramsey Nasr een gedicht van hem voor.

Naast de in Kunst op Zondag ook al populaire Ron Mueck, de boeiende Daan Roosgeaarde en eveneens intrigerende Urs Fischer, staan er nog zeven boeken in de kunstafdeling van Sargasso’s shop.

Kunst op Zondag is een serie in de marge van Sargasso, met een bescheiden aantal lezers en veel minder discussies dan andere artikelen teweeg brengen. Dat komt vooral omdat Kunst op Zondag het aantal woorden en diepgaande analyses beperkt. Dat was al zo bij de eerste KOZ-redacteuren Steeph en Crachàt (lees de hommage aan deze heren nog eens), dat is nu nog zo.

Steeph verzorgde 125 keer Kunst op Zondag en Crachàt viel 16 keer voor hem in. Dit is de 111e KOZ onder uw huidige redacteur. Die er graag mee doorgaat, mits Sargasso met uw steun verder kan. Voor de donateurs heeft Kunst op Zondag een paar verrassingen in voorbereiding. We hopen een aantal ‘real life’ ontmoetingen met kunstenaars te kunnen organiseren en we studeren op de mogelijkheid volgend jaar met een e-boek te komen, waarin artikelen uit Kunst op Zondag zijn gebundeld. Wie geen donateur is zal dat boek dan in de winkel kunnen kopen.

Op naar dat winkeltje en prettige zondag verder.

Reacties (3)

#1 qwerty

Hij is leuk , ook zonder plaatjes ;)

Maar : …gedwongen tot ‘nieuw ondernemerschap’.

Nieuw ondernemerschap is bedelen? Zijn er dan – buiten de boeren die de primaire productie voor hun rekening nemen – alleen maar bedelaars? Is elke toegevoegde waarde in onze economie, hoe virtueel soms ook, bedelen op de primaire productie?

Als dat waar is dan kan de hele economie herschreven worden.

Sargasso heeft toegevoegde waarde, het is marketing – is soms wat draaien, liegen en de waarheid geweld aandoen maar dat terzijde – om die waarde duidelijk te maken aan het publiek. Dat is economie van het blog.

Op de knieën liggen in de straat met de ogen te neergeslagen.
Dat is bedelen!

  • Volgende discussie
#2 qwerty

En die reacties van Nove op de eerste aflevering van KOZ (zie de hommage aan Steeph en Crachat).

Wow, kunst op zich!

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 P.J. Cokema

@1: Dat de hele economie herschreven moet worden lijkt me buiten kijf. Het is immers om redenen van de economie dat heel wat cultuur tot de bedelstaf is veroordeeld.

De overheid bezuinigt op cultuur (inclusief kunst) en introduceert als verzachtende pleister de Geefwet. Nu geven burgers niet zo maar, die moeten er op geattendeerd worden. Dus roept elke ANBI-instelling nu: lieve burger, geven is voordelig, dus geef, oh alstublieft, geef!

Dat heet marketing, dat heet werving, dat is bedelen.

Maarrrrrr…. bedelen is een kunst. Wie dat goed en aantrekkelijk doet, haalt meer binnen dan wie op de zielige toer gaat. Ik durf te stellen dat dit voor de traditionele straatbedelaar geldt en voor organisaties die aan fondsenwerving doen.

  • Vorige discussie