KSTn | Topsectorenaanpak

Logo kamerstukken van de dagDe plannen van de 10 topsectorenteams zijn binnen. We kunnen aan de slag! Met lezen dan. Want het zijn nogal wat pakken papier.
Zoals Maxime Verhagen enige maanden geleden aankondigde wil deze regering met 10 sectoren extra hard aan de slag om de Nederlandse economie de komende decennia nieuw elan te geven. En ik moet zeggen, een eerste snelle lezing maakt enthousiast.
Er staan bruikbare voorstellen in die goed kunnen helpen bepaalde ontwikkelingen sneller te laten verlopen. Het is wel sterk gericht op het bedrijfsleven zelf natuurlijk, maar daar werd dan ook om gevraagd.
Opvallend (ook weer bij snelle lezing) is dat het voorstel voor de creatieve sector het minst creatief overkomt. Misschien moeten die nog een beetje wennen aan het feit dat ze geïnstitutionaliseerd worden.

Ik zou zeggen, neus vooral zelf eens door de plannen en gooi de opmerkelijke zaken in de reacties.
Zelf ga ik na de break een kleine kanttekening plaatsen bij de plannen voor de biobased economy (topsector chemie) en die voor topsector energie.

Te beginnen bij de laatste. Dat is eigenlijk een nogal mat rapport. Hier staan weinig echt grote ambities in en ook weinig ambities die treden buiten de gebaande paden. Het leunt toch erg op het begrip “brandstoffen”. En verder gaat een te groot deel over fiscale maatregelen om mogelijke innovaties te bevorderen. Oftewel, geef ons geld en dan komen de plannen vanzelf. Niet heel sterk. Ook leunen ze op CO2-emissiehandel als stuurmechanisme. Een constructie waarmee het bedrijfsleven zelf weinig kosten hoeft te maken en in staat is de problemen naar anderen te verplaatsen (verkopen). Gemiste kans.

Dan de biobased economy. Op zich al opmerkelijk dat ze deze wending geven aan het begrip chemie, maar dat terzijde. In dit advies struikel ik over een specifieke zin:
De snelheid waarmee door menselijk handelen de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer toeneemt, kan tot onvoorspelbare veranderingen in het klimaat leiden en zou de stabiliteit van ecosystemen over de hele wereld kunnen bedreigen;

Hoezo spreken we nu nog steeds over “onvoorspelbare veranderingen”? De aarde warmt op. De enige vraag is, hoeveel en hoe snel.
Jammer dat dit er zo staat, want verder is het wel een levendig advies. Nou, okay, er staat nog een stukje popi-jopi-taal in. Dat had ook niet gehoeven van mij:
Niet omdat de aardolie opraakt, maar vanwege de kansen van een nieuwe industriële structuur. Niet omdat we straks de dijken steeds verder moeten ophogen, maar om de brede voordelen van een duurzame productiewijze. Niet omdat business as usual niet meer vol te houden is, maar vanwege de perspectieven op duurzaamheid. En niet omdat de wereld die kant opgaat, maar juist omdat Nederland, met zijn grote (agrarische en) chemische bedrijfstak, (centrale ligging) en een voortreffelijke kennisbasis, in een niche positie verkeert waarvan we de voordelen moeten plukken. Daarom moeten we naar een andere industrie, waarin groene grondstoffen een belangrijk rol spelen. De kansen voor Nederland werden al samengevat onder de noemer: “De Groene Gouden Eeuw”.

Tot slot komt het me voor dat alle rapporten nog sterker zouden zijn als ieder team een echte buitenstaander erbij had gehaald. Iemand die op het juiste moment heel eenvoudig “waarom” vraagt bij de ingesleten denkwijzen.
 
&nbs;
En ik ga weer over tot de orde van de dag.
Mocht u uw ei kwijt willen bij de politiek naar aanleiding van bovenstaand stuk, gebruik dan de site van Mail de politiek.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

  1. 1

    onvoorspelbare veranderingen is toch juist wel goed?
    De interactie tussen verschillende klimatologische effecten als gevolg van de toenemende uitstoot van CO2 en andere gassen kan toch ook juist in sommige delen leiden tot een koeler, natter klimaat, terwijl het elders opwarmt en uitdroogt. Ook zijn er door de complexiteit van ons ecosysteem toch juist veranderingen die we mogelijk (nog) niet kunnen voorspellen.

  2. 2

    Grappig dat gelijk de eerste titel in de eerste link al een joekel van typo bevat (Agro&Foot). Of zou dat echte innovatie zijn?