NIEUWS - Op de korte termijn…..

Vandaag:
Dag van de Participatie. Professionals uit praktijk en wetenschap gaan zich een dagje bezighouden met  “participatievraagstukken in de fysieke leefomgeving” en buigen zich over zaken als de “spanning tussen politiek en participatie”, “hoe werkt nationaal beleid door lokaal?” en “ambtenaren hebben in de participatiesamenleving andere vaardigheden, een andere werkhouding en soms meer vrijheid nodig om hun werk goed te kunnen doen”.

Het is ook de dag van de BHV. U weet wel, dat stukje bedrijfshulpverlening waardoor bijna alle hardwerkende Nederlanders EHBO’ers zijn geworden. Hoewel… Ruim 500.000 BHV’ers op bijna 9 miljoen werkenden lijkt weinig. Tot in 2007 gold een wettelijke verplichting is 1 BHV’er op 50 werknemers.  Toen werd de Arbo-wet gewijzigd en nu geldt de verplichting om “doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening”.

Dinsdag 5 november:


De Eerste Kamer heeft een gevoelige agenda: er wordt o.a. gestemd over moties betreffende krimp van de veestapel als beleidsinstrument in het stikstofreductiebeleid en een quick scan naar vergelijkbare risico’s PAS. En er wordt gedebatteerd over de Wet experiment gesloten coffeeshopketen.

De plenaire vergadering van de Tweede Kamer behandelt de Defensiebegroting en jast er een waslijst moties doorheen, o.a. op gebied van de gezondheidszorg en binnenlandse zaken (bijvoorbeeld de motie voor een verbod op giften aan politieke partijen, waarvan herkomst onduidelijk is en de motie “geen inmenging in de vrije pers en de strijd tegen desinformatie staken”.

Woensdag 6 november:
De afgeblazen landelijke onderwijsstaking, gaat toch door.

En de minister van Infrastructuur en waterstaat zal met de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg Maritiem o.a. spreken over het ontgassingsverbod in de binnenvaart(zie ook ons Sargasso dossier ontgassen) en regelgeving voor zeeschepen van organisaties met ideële doelstellingen (bijv. Sea-Watch)

Donderdag 7 november:
Voor de eerste keer wordt de Werelddag van de Digitale Duurzaamheid gehouden, die voortaan elk jaar op de eerste donderdag van november moet plaatsvinden. Een initiatief van de Digital Preservation Coalition die het belang en de waarde van digitale archivering in de spotlights wil stellen. Alleen een feestje voor archivarissen en erfgoedbeheerders?

En toen was de week weer voorbij want ja zeg, dit is al een heel stuk verder dan mijn neus lang is.

Reacties (1)

#1 Henk van S tot S

Wat een drukte!!!
En dan inderdaad nog merendeels over slechte zaken.

Ik krijg de neiging om een onbewoond eiland met een moestuin te kopen.
;-)