Kemphanen in de Ratrace 2021

Foto: Kiran SRK (cc)
Dossier:

COLUMN - Normaal gesproken zou de proloog van de quadriennale ‘Ratrace naar het Binnenhof’ beëindigd zijn op 5 februari, met de bekendmaking van de lijstnummers die de politieke partijen kregen toegewezen door de Kiesraad.

‘Zou’, want twee partijen proberen elkaar momenteel de electorale speelveld uit te vechten. Het gaat om VSN (Vrij en Sociaal Nederland). Bevolkt door lieden die het ‘nieuwe normaal’ op wel heel vrije eigen wijze invullen. Gevolg? Chaos!

Deze keer niet op het Malieveld of in het centrum van Rotterdam, maar binnen de partij zelf. Een couppoging van Willem Engel en kornuiten leidde tot een splitsing en chaotische taferelen bij de zitting van de Kiesraad.

De Kiesraad dacht correct te handelen door de Kieswet te handhaven en één lijst toe te wijzen aan VSN en een ander lijst te benoemen als ‘Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B’ (ingediend door Anna Zeven, nauw verbonden met Willem Engel). Twee partijen met dezelfde naam is niet toegestaan en een rijtje bezwaarmakers gaven ter zitting aan bij welke lijst zij hoorden (als kandidaat of als ondersteuner).

In alle chaos heeft de Kiesraad toch nog drie kandidaten op beide lijsten laten staan. Zie het proces-verbaal op pag. 324 onder Q (voor VSN) en pag. 368 onder O (voor blanco lijst Zeven).

De twee kemphanen strijden nu nog om wie de naam ‘Vrij en Sociaal Nederland’ mag behouden. Een onderzoek bij de Kamer van Koophandel moet daar uitsluitsel over geven. VSN (o.lv. Bas Filippini) laat in een persbericht weten dat men in beroep is gegaan bij de Raad van State ‘inzake het overzetten van de ondersteuningsverklaringen naar Vrij en Sociaal Nederland’.

De groep van Anna Zeven heeft, nog steeds onder de naam van VSN, een persbericht de wereld ingestuurd en meldt dat er een algemene ledenvergadering zou zijn geweest. Daar is besloten om  partijleider en lijsttrekker Bas Filippini te royeren.

Het is lastig te achterhalen wie van de twee geloofwaardig is, want beide kampen zijn niet in hun eerste onzin gestikt. De kans dat een van beiden een zetel zal halen is trouwens uiterst miniem. VSN doet in slechts zes kieskringen mee, de blanco lijst in twaalf. Nieuwe politieke partijen hebben alleen een kansje als ze al hun energie in de verkiezingscampagne kunnen steken én in alle twintig kieskringen meedoen.

In deze toch al ongemakkelijke tijden, zit niemand op ruziemakers te wachten. Beiden kemphanen zeggen liefde te prediken. Voor een beetje serieuze verkiezingen in maart is het te hopen dat ze lief zijn voor de kiezers en zich terugtrekken nog voor de stembiljetten gedrukt worden.

Reacties (4)

#1 paul

Beter dat ze beide verkiesbaar blijven. Elke vorm van verdunnen van stemmen van halve garen lijkt me goed, kleinere kans dat een van hun helden in de tweede kamer komt.

  • Volgende discussie
#1.1 beugwant - Reactie op #1

En intussen begint het stembiljet steeds meer op een rol behang te lijken. Dan moeten de stemhokjes worden vergroot tot stemzalen, is er (geblinddoekte) assistentie nodig voor het weer samenvouwen en raken de bussen verstopt. Zodat weer de roep om elektronisch stemmen klinkt; waarbij er door haast, ambtelijke stupiditeit en verkeerd aanbesteden/screenen natuurlijk weer een nieuw schandaal uit voortvloeit.
Dan valt het zo moeizaam geformeerde nieuwe Kabinet, en krijgen we nieuwe verkiezingen met nòg meer partijen. Dat gaat zo door totdat bij alle partijen geld op is en de nieuwe splinters de (dan 5000) handtekeningen niet meer bijeen krijgen, en zodoende alleen de VVD nog overblijft.

#1.2 Frank789 - Reactie op #1.1

Even geduld a.u.b.:

“De ministerraad heeft ingestemd met een tijdelijke experimentenwet die het mogelijk maakt om bij verkiezingen te experimenteren met twee nieuwe stembiljetten.

Er wordt toegewerkt naar een inwerkingtreding van de experimentenwet bij de herindelingsverkiezingen van november 2021 of de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 zodat bij die verkiezingen bij enkele gemeenten een experiment kan worden gehouden. ”

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/06/tijdelijke-experimentenwet-nieuwe-stembiljetten-naar-raad-van-state

#2 Bismarck

“Normaal gesproken zou de proloog van de quadriennale ‘Ratrace naar het Binnenhof’ beëindigd zijn op 5 februari, met de bekendmaking van de lijstnummers die de politieke partijen kregen toegewezen door de Kiesraad.”

Ik begreep uit het artikel van 5 februari dat die race zelfs nog niet gelopen was, omdat meer dan 80% van de partijen de administratie nog niet op orde had en dus (tenzij ze daar iets aan doen) niet op het kiesbiljet zal verschijnen. Zo bezien zouden de stembiljetproblemen waar #1.1 zich zorgen over maakt, nog best vanzelf opgelost kunnen zijn.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie