Acht nieuwe partijen doen mee aan de verkiezingen

Afgelopen vrijdag maakte de Kiesraad bekend welke politieke partijen en kandidaten definitief meedoen aan Tweede Kamerverkiezingen. Van de 29 partijen die eerder kandidatenlijsten inleverden, gaan er 26 door naar de verkiezingen op 22 november. Drie partijen krijgen geen plaats op het stembiljet omdat ze voor alle 20 kieskringen te weinig ondersteuningsverklaringen  hebben ingeleverd. Dat gaat om Jezus Leeft, Partij voor Ontwikkeling en een blanco lijst met als eerste kandidaat Geert Sterenborg. Van ‘Jezus leeft’ is dat enigszins verrassend. Bij de vorige twee verkiezingen lukte het de partij wél mee te doen: 2017 (7 kieskringen - 3.099 stemmen) en 2021 16 kieskringen - 5.015). Drie partijen doen niet mee in kieskring 20 (Bonaire): ‘LEF – Voor de Nieuwe Generatie’, de ‘LP (Libertaire Partij)’ en ‘Samen voor Nederland’. Ze leverden te weinig ondersteuningsverklaringen voor deze kieskring in. Bij drie andere partijen was een tekort aan voldoende ondersteuningsverklaringen ook reden om niet in het hele land verkiesbaar te zijn. ‘Nederland met een PLAN’ doet daarom in 17 kieskringen mee, ‘Partij voor de Sport’ in 11 kieskringen. De ‘Politieke Partij voor Basisinkomen’ wist in slechts acht kieskringen voldoende ondersteuningsverklaringen binnen te halen. Juist nu ‘bestaanszekerheid’ een top issue lijkt te worden in de verkiezingscampagnes is dat wat jammer, want misschien zijn er nu veel kiezers over te halen voor een ander soort ‘inkomensplaatje’. In theorie hoeft het niet uit te maken dat een partij in een beperkt aantal kieskringen op het stembiljet staat. Wie zijn  stempas inruilt voor een kiezerspas, kan door heel het land gaan stemmen. Iemand woonachtig in de kieskring Rotterdam kan gaan stemmen in kieskring Den Haag. Dat is nog te doen. Maar zou iemand in Groningen op 22 november naar Den Haag gaan, louter om op de ‘Politieke Partij voor Basisinkomen’ te stemmen? Hiermee hebben dan meteen partijen genoemd die niet eerder zetels haalden (maar wel meededen) en een paar echte nieuwelingen. Officieel heten de partijen van Pieter Omtzigt (Nieuwe Sociaal Contract) en van Wybren van Haga (BVNL) nieuw te zijn, omdat ze als zodanig niet eerder aan de Tweede Kamerverkiezingen meededen. De heren stonden bij de vorige verkiezingen wel op de stembiljetten, maar voor een andere partij. 50PLUS had na de vorige verkiezingen een zetel, maar raakte die kwijt aan ‘uitstapper’ Liane den Haan, die later de partij GOUD oprichtte. Nu ziet zij en haar partij van deelname af. Dat 50PLUS op de stembiljetten gaat verschijnen mag een klein wonder heten. De lijstrekker die nu op nummer één staat werd eind september, op verzoek van het bestuur,  door de politie uit de ledenraadvergadering gezet. De verkiezing voor het lijsttrekkerschap werd later digitaal voortgezet en meneer Van Hooft voert nu de lijst aan. Reden voor minstens één lokale 50PLUS-afdeling om uit de partij te stappen. We zetten de namen van de echte nieuwelingen en de partijen die eerder meededen maar geen zetels haalden hier op een rij. Indien van toepassing achter de namen de jaren waarin men eerder aan de verkiezingen meedeed (+ aantal stemmen dat werd gehaald). In komende artikelen zullen we nader aandacht aan ze besteden. Acht ‘nieuwelingen’. We hebben wel eens meer keuze gehad. LEF – Voor de Nieuwe Generatie LP (Libertaire Partij) - 1994 (2,745), 2012 (4.163), 2017 (1.492), 2021 (5.546) Nederland met een PLAN Partij voor de Sport Piratenpartij – De Groenen (*) Politieke Partij voor Basisinkomen Samen voor Nederland Splinter (met Femke Merel van Kooten – Arissen) (*) Piratenpartij en De Groenen komen deze keer met een gezamenlijke lijst. Hun eerder deelname: De Groenen:  1986 (18.641), 1989 (30.698), 1991 (13.902), 1998 (16.585) en 2021 (119) Piratenpartij: 2010 (10.471), 2012, (30.600), 20176 (35.478) en 2021 (22.816)

Door: Foto: © Sargasso logo serie Nieuwe politieke partijen
Foto: Sebastiaan ter Burg (cc)

Verkiezingen 2023 – overzichtelijke stembiljetten

Terwijl de gevestigde parlementaire orde de vakantierust ernstig verstoord ziet en flink aan de bak moet om verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten te vullen, is het opvallend stil van de zijde van partijen die niet eerder een zetel wisten te bemachtigen.

Hebben zij de moed opgegeven? Zien we ze in november niet meer terug op de stembiljetten? En hebben er zich (nog?) geen gloednieuwe partijen aangemeld voor de verkiezingsstrijd? Wie wil heeft nog veertien dagen de tijd om een partijnaam te registreren.

Bij de Kiesraad zijn 51 partijen geregistreerd voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zeventien daarvan zitten nu in de Tweede Kamer. Onder de 34 andere partijen zien we ‘oude bekenden’ als de Piratenpartij, Jezus Leeft en Partij voor de Republiek.

Henk Krol lijkt vergeten zijn registratie als ‘Lijst Henk Krol’ in te trekken. Hij wordt immers nummer 2 op de lijst van Wybren van Haga’s BVNL. Dus waarom nog een eigen partij in de lucht gehouden?

Ook de roemruchte Richard de Mos heeft de administratie niet op orde. Waarschijnlijk te druk gehad met rechtszaken en coalitieperikelen in de Haagse gemeenteraad. Hoe dan ook, zijn Code Oranje staat nog steeds geregistreerd bij de Kiesraad, ondanks dat hij in 2021 vorig jaar verkondigde dat Code Oranje de komende jaren landelijk geen rol meer speelt.
De Mos was voorlichter geworden van (hee, ook al!) Wybren van Haga’s BVNL en combineert dat met zijn raadslidmaatschap.

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.

Viruswaanzin kaapt leden van nieuwe politieke partij

NIEUWS - Zojuist sloot de zitting van de Kiesraad waar werd vastgesteld welke partijen met welke kandidaten mee gaan doen bij de komende verkiezingen. Na de bekendmaking meldden zich een hele rij bezwaarmakers. Het werd een uiterst verwarrende zitting.

Een deel van de bezwaarmakers wilde dat twee lijsten werden samengevoegd. De lijst Vrij en Sociaal Nederland (VSN), ingeleverd door Bas Philipini,  en de Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B.., ingeleverd door Anna Zeven, die tot gisteren nog als bestuurslid van VSN stond vermeld op de website van VSN.

Foto: Kiran SRK (cc)

Kemphanen in de Ratrace 2021

COLUMN - Normaal gesproken zou de proloog van de quadriennale ‘Ratrace naar het Binnenhof’ beëindigd zijn op 5 februari, met de bekendmaking van de lijstnummers die de politieke partijen kregen toegewezen door de Kiesraad.

‘Zou’, want twee partijen proberen elkaar momenteel de electorale speelveld uit te vechten. Het gaat om VSN (Vrij en Sociaal Nederland). Bevolkt door lieden die het ‘nieuwe normaal’ op wel heel vrije eigen wijze invullen. Gevolg? Chaos!

Deze keer niet op het Malieveld of in het centrum van Rotterdam, maar binnen de partij zelf. Een couppoging van Willem Engel en kornuiten leidde tot een splitsing en chaotische taferelen bij de zitting van de Kiesraad.

De Kiesraad dacht correct te handelen door de Kieswet te handhaven en één lijst toe te wijzen aan VSN en een ander lijst te benoemen als ‘Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B’ (ingediend door Anna Zeven, nauw verbonden met Willem Engel). Twee partijen met dezelfde naam is niet toegestaan en een rijtje bezwaarmakers gaven ter zitting aan bij welke lijst zij hoorden (als kandidaat of als ondersteuner).

In alle chaos heeft de Kiesraad toch nog drie kandidaten op beide lijsten laten staan. Zie het proces-verbaal op pag. 324 onder Q (voor VSN) en pag. 368 onder O (voor blanco lijst Zeven).

Foto: © Sargasso logo serie Nieuwe politieke partijen

Ratrace 2017

Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen presenteerde Sargasso de politieke partijen die als nieuweling meededen en de partijen die eerder aan verkiezingen deelnamen, maar tot op heden geen zetel in het parlement wisten te bemachtigen. Wat kunnen we bij de verkiezingen in 2017 verwachten?

Ratrace naar het Binnenhof

In 2012 stonden vijftig politieke partijen geregistreerd bij de Kiesraad. In januari 2012 waren er bij de Kiesraad nog 21 partijen ingeschreven. Daarvan zaten er al tiern in de Tweede Kamer. In april, een week voor de val van kabinet Rutte I, waren dat er zevenentwintig.

Daarna barstte het pandemonium los. Op 19 juni 2012 registreerde de Kiesraad nog eens 15 nieuwe partijen en leek het erop dat er 50 partijen aan de ratrace naar het Binnenhof mee zouden doen.

Dit was veel, maar geen record. Bij de verkiezingen van 2010 stonden 61 partijen geregistreerd en deden er uiteindelijk 19 mee. Het topjaar was 1989: 64 partijen ingeschreven bij de Kiesraad, 25 deelnemers, waarvan er 17 nog niet in de Tweede Kamer zaten.

Uiteindelijk bleven elf nieuwkomers over, zodat in totaal 21 partijen aan de verkiezingen van 2012 deelnamen. Slechts één van de elf nieuwelingen (50PLUS) haalde genoeg stemmen om tot de Tweede Kamer toetreden.

Doe het veilig met NordVPN

Sargasso heeft privacy hoog in het vaandel staan. Nu we allemaal meer dingen online doen is een goede VPN-service belangrijk om je privacy te beschermen. Volgens techsite CNET is NordVPN de meest betrouwbare en veilige VPN-service. De app is makkelijk in gebruik en je kunt tot zes verbindingen tegelijk tot stand brengen. NordVPN kwam bij een speedtest als pijlsnel uit de bus en is dus ook geschikt als je wil gamen, Netflixen of downloaden.

Foto: Twitterfoto: Kiki Verheijen bewijst dat ze D66 gestemd heeft copyright ok. Gecheckt 27-09-2022

Gemeenteraadsverkiezingen ongeldig

De officiële einduitslag van de gemeenteraadsverkiezingen had 21 maart vast moeten staan. Er waren echter wat problemen. De einduitslag is een week later vastgesteld, maar de Kiesraad heeft de cijfers nog niet in haar databank staan.

De vertraging werd veroorzaakt door het hertellen van stemmen in 26 gemeenten (in 2010 in 15 gemeenten). In twaalf gevallen wegens fouten, in de andere veertien gevallen op verzoek van een of meerdere partijen, die hoopten dat een hertelling ze alsnog aan een restzetel kon helpen. De hertellingen leidden in slechts zeven gemeenten tot een andere zetelverdeling dan aanvankelijk was bepaald.

In drie gemeenten (Houten, Weert en Wijchen) ging men tot hertelling over toen er een verschil bleek tussen het aantal stembiljetten en het aantal ingeleverde stempassen en volmachtbewijzen. Het AD constateerde dat die afwijking bij 235 gemeenten voorkwam.

Na onderzoek bij 79% van de 380 gemeenten waar verkiezingen werden gehouden, bleek dat in slechts 67 gemeenten geen fouten zijn gemaakt. In sommige gemeenten gaat het om grote verschillen. In een ander artikel schreef het AD:

In Amsterdam zijn in enkele stembureaus in totaal 658 méér stemmen uitgebracht dan er kiezers kwamen opdagen, maar in andere stembureaus zijn juist in totaal 1820 mínder stemmen dan er kiezers zijn geteld. In Rotterdam zijn 1666 spookstemmen, in Den Haag enkele honderden.