Kamerpraat: Vooraankondiging

Logo KamerpraatMorgen beginnen we hier met een nieuw initiatief. We bieden kamerleden een podium om buiten de waan van de dag en de beperkingen van de traditionele media kwesties voor te leggen en te bespreken.

Twee weken geleden besprak ik hier het rapport van de Raad van Openbaar Bestuur over de Tweede Kamer. In dat rapport kwam naar voren dat kamerleden nogal wat op te merken hadden over de traditionele media. Het draaide teveel om de waan van de dag en zaken moesten te ver versimpeld worden om in de formats te passen. Zij zagen hier mede een oorzaak voor de kloof tussen burger en kamerleden.
De kamerleden zijn vervolgens gemaild met de vraag of ze niet op weblogs waar politiek vaak aan de orde komt hun zegje wilden doen. En dan wel op zo’n manier dat er meer ruimte is voor het naar voren brengen van visie of het aangeven van structurele problemen. De voorwaarde was dat ze na publicatie van hun stukken wel actief zouden meedoen in de daarop volgende discussie. Want dat is immers een sterke kant van een weblog.
Een aantal kamerleden hebben voorzichtig positief gereageerd en twee kamerleden hebben concrete toezeggingen gedaan.

Morgen om 11 uur wordt de spits afgebeten door Han ten Broeke van de VVD. Volgende week zal een stuk volgen van Renske Leijten van de SP.

De timing van het plaatsen van de stukken zal zo gebeuren dat de kamerleden ook echt in staat zijn om in de eerste twee dagen na verschijnen actief mee te doen in de discussie die er op volgt. De redactie zal in de gaten houden dat alleen de schrijver zelf onder zijn/haar naam reacties plaatst.

Hopelijk wordt hiermee een nieuwe trend ingezet voor diepgaande dialogen tussen politici en burgers waarbij tijd en locatie geen rol spelen.

Overigens meen ik uit de woorden van de Kamervoorzitter (Gerdi Verbeet) te mogen opmaken dat de Tweede Kamer zelf ook binnen niet al te lange tijd met een soortgelijk initiatief komt. Lijkt me alleen maar toe te juichen.

 1. 3

  Ik ben benieuwd… :-)

  Is het dan allemaal niet waar, komen kamerleden slechts door het juk van de traditionele media op ons over als mediageile simplisten? Scheuren zij zich los uit dit keurslijf: “nee meneer/mevrouw de journalist, ik heb geen behoefte om op incidenten te reageren”

  Aangezien ik het verhaal ook al vaak vanaf de andere kant (ambtenaren) gehoord heb koester ik niet al te hoge verwachtingen… maar verbaas me!

 2. 4

  Ik moet zeggen dat ik het jammer vind dat er maar 2 kamerleden ook daadwerkelijk een bericht schrijven. Toch beter dan niks, ik vraag me af hoe dit experiment zal lopen =)

 3. 7

  @Roy – 2 is inderdaad beter dan niks, maar ik had er graag meer gezien. Genoeg om 1-2 maanden wekelijks een discussie te houden, dat zou pas mooi zijn. Maar misschien komen anderen hierdoor ook over hun koudwatervrees heen, en misschien reageren kamerleden van andere partijen wel op de stellingen van Leijten en Ten Broeke =)

 4. 13

  Met permissie: maar woorden als “dapper” en “hulde” voor twee (!) volksvertegenwoordigers die de kans grijpen om ons deelachtig te maken van hun gedachtengoed vind ik misplaatst.

  Nu wil ik niet al het positieve hier ter stede meteen neerknuppelen, ik vind het een goed idee en zo meer, maar hallo he: dat 1,3% van ons parlement van zich laat horen stemt droevig.

 5. 14

  @Maria: Een verschil tussen de publicaties op GeenStijl (Aan Boris gingen Geert Wilders, Eerdmans en Harry van Bommel vooraf) en alhier is dat de schrijvers heel expliciet gevraagd wordt mee te discussieren. Anders kunnen ze net zo goed een krant of de prive gebruiken.
  En zover ik kan zien gebeurd dat nog niet op GS.

  Overigens heb ik een tijdje geleden uit de lijst van 150volksvertegenwoordigers.nl gehaald welke weblogs ze lezen:
  https://sargasso.nl/archief/2007/03/15/volksvertegenwoordigers-lezen-geen-weblogs

  @AdK: Je kan het positief en negatief benaderen. Bescheidenheid past ons. We zijn nog geen weblog met enorm aanzien en 100.000 bezoekers per dag. Een kamerlid moet zijn/haar tijd ook verdelen.
  Twee mensen met een harde toezegging en daarnaast nog vier die positief reageerden maar nu even geen kans zagen.
  Wie weet gaat dit balletje vanzelf verder rollen als de eerste “experimenten” positief uitpakken.
  Het moet immers ook voor de kamerleden zelf interessant zijn. Naast het hebben van een podium, kan het ook goed zijn om af en toe een kritische discussie te hebben. Dat scherpt de argumenten. Sta je in de kamer sterker.

 6. 15

  Als deze kamerleden ook inderdaad op de reactie op het log gaan reageren, dan hulde aan sargasso (en de meewerkende kamerleden)!