1. 1

  Ik weet nog niet helemaal wat ik hiervan moet vinden. Die bedrijventerreinen die overal maar uit de grond schieten zijn inderdaad vreselijk, maar aan de andere kant: een beetje verrommeling vind ik eigenlijk wel gezellig.

 2. 3

  Verrommeling ja, structuur nee. Inderdaad, een stuk gezelliger. Als ik aan kom vliegen iut China over het aangeharkte Flevoland heb ik direct weer zin om zo spoedig mogelijk het land te verlaten.

  Daarnaast, zuinig aan met beperkte ruimte. Alleen nergens een spoor van kritiek op de grootste grondgebruiker in Nederland. De agrarische sector. Weilanden vol met gekweekt gras (biodiversiteit 1) en inteeltkoeien (biodiversiteit +1) en maar afgeven op woningen (tuintje al snel biodiversiteit 100) en bedrijventerreinen. Zonder economische voortgang boeit het milieu straks helemaal niemand meer. Eerst komt namelijk de tv, auto en 2 vakanties en van wat overblijft misschien nog 25 euro voor natuurmonumenten.

  Groen hart, prima. Maar dan wel als park/natuur en niet als bio-fabriek. Zo ook voor de rest van Nederland.

 3. 5

  Dat gemiep over ruimtegebrek gaat helemaal nergens over.. 65% van het land wordt gebruikt voor landbouw en veeteelt, terwijl die sector (en alle aanverwante bedrijven) voor 10% van het bnp zorgen. Ruimte zat.. het vraagt alleen wat politiek durf.

 4. 8

  @4: flevopolder is gemaakt land – net zoals dit deel van NL – daar misstaat mondriaan-structuur dus niet.

  belangrijker: De maatschappelijk breed gedragen schreeuw om orderlijke planning en behoud van ‘wijdsheid’ (m.i. beter woord dan ‘ruimte’) zou niet vermengt moeten worden met ideologisch dogmatisch geschreew rondom landbouw / bioindustrie etc. ([email protected], 7).

 5. 10

  Hoor ik hier voornamelijk de meningen van mensen die in de Randstad wonen en alleen beton, staal en glas apetijtelijk vinden om naar te kijken? Die gras, bomen en struiken alleen mooi vinden als ze netjes geknipt en gesnoeid zijn en bloemen slechts wanneer ze te koop zijn bij de Fleurop om de hoek of in de Keukenhof?

  ~ GBA.

 6. 11

  volkomen mee eens, dr Banner.
  Pas wanneer men uitgaat van voedsel als in -lekker, plaatselijk, biologisch, belangrijk, kwalitatief-, zou men anders gaan denken over ‘drab met een korst paneermeel uit een muur’ als etenswaar.
  Een zeer lange weg terug, voor een referendumale meerderheid, helaas.

 7. 13

  @Dr Banner

  De maatschappelijk breed gedragen schreeuw om orderlijke planning en behoud van ‘wijdsheid’ (m.i. beter woord dan ‘ruimte’) …

  De huidige opinie bij de Nederlandse plannenmakers is inderdaad die weidsheid beschermen. Op zich niets mee mis, alleen zien steeds minder mensen die ruimte. Waarom? Omdat een snelweg/treinverbinding door een weids gebied het land opeens niet meer weids maakt en daarom volgebouwd mag worden. Aangezien dit soort verbindingen nu juist een van de weinige plaatsen zijn waarbij de forenzen van het weidse gebied kunnen genieten zullen deze, een groot gedeelte der Nederlanders, steeds minder uitzicht hebben en het land steeds meer voor vol aanzien.
  Ik zou een wat meer gespreide bebouwing in Nederland met daartussen akkers, weiden en natuurgebied wel toejuichen. Jammer dat die ene boer geen 5 kilometer ver meer kan kijken, maar een vreugdevoller bestaan voor 10.000den.

  Of moeten we echt als Chinezen met miljoenen op kluitje gaan zitten om de weidsheid voor enkele koeien te bewaren?

 8. 14

  Laten we Schiphol verplaatsen naar de Noordzee en de ruimte die vrijkomt vol plempen met huizen en industrie voor mensen als #3, #5 en #7. Heeft de rest van Nederland geen last meer van hen, blijven wij lekker wonen tussen de wielanden met biodiversiteit 1.

  ~ GBA.

 9. 15

  @Agricola
  Nee, maar met meer spreding van bebouwing zouden die stedelingen misschien ook eens een bloemetje in het wild zien in plaats van enkel bij de Fleurop.

  @Crachàt
  Eens, maar veel van de gebieden naast het spoor worden bebouwd omdat het land daar toch al niet meer weids is.

 10. 16

  @Agricola
  Dus 20% van de Nederlanders heeft recht op ruimte, de rest mag opflikkeren? Ik dacht dat u eerder altijd meer uit het “samen delen” standpunt argumenteerde.

 11. 18

  @Oplawaai
  Het gaat er natuurlijk niet om, om stedelingen hectares te geven. Maar de boodschap van deze campagne is dat we steden en bedrijventerreinen niet meer buiten de bestaande lijntjes mogen uitbreiden. Daarom stoort me deze campagne. Zuinig op de ruimte van weinigen ten koste van de ruimte van velen. Nieuwe plannen zullen altijd ten koste gaan van het weinige groen in steden. Dan zie ik wat meer in een wat verspreidere bebouwing en een beter toegankelijk platteland/natuur.

 12. 19

  De Nederlandse staat is sinds Mansholt onvoorstelbaar veel verschuldigd aan het gezonde boerenverstand.
  En goed aan zijn slechte voorbeeld is, dat landbouw en ruimtelijke ordening blijkbaar wel maakbaar zijn.
  In België is dat onmogelijk, daar weegt de zwaarste (lokale) drukkingsgroep van Europa, de Boerenbond, op elke aanpassing ten goede.

 13. 20

  Ik ben even de link kwijt naar het commentaar waar wordt opmerkte dat de boeren meer dan 50% van het grondoppervlak gebruiken en daarmee GROTE PROBLEMEN voor de rest van Nederland veroorzaken. Sluit wel aan bij #5.

  Je blijft lachen op Sargasso.
  En met NL is het droef gesteld.

 14. 21

  @ Chinaman:

  ik zou niet willen zeggen dat het volplempen van weilanden creëren van ruimte voor velen is. De meeste ruimte wordt opgeslokt door bedrijventerreinen en kantoorkolossen, waar niemand qua ruimte/wijdsheid wat aan heeft. En die dingen worden gebouwd terwijl op veel plekken bedrijventerreinen en kantoren leeg staan; maar die worden niet langer “modern” danwel “representatief” gevonden. Liever wordt er spaarzame ruimte opgeofferd.

  M.i. moeten er i.pv. telkens meer wegen meer spoorlijnen aangelegd worden en dan onder de grond (m.n. in de Randstad), zodat de wijdsheid van het land minder wordt aangetast en mensen gestimuleerd worden de auto te laten staan en van het openbaar vervoer gebruik te maken. Daarnaast: gebruikmaken van plekken binnen de steden die voorhanden zijn voor de bouw van benodigde gebouwen, speciaal voor kantoren en andere bedrijven. Zo blijft ook voor de Randstedeling ruimte over, terwijl de infrastructuur er niet onder hoeft te lijden.

  ~ GBA.

 15. 22

  @ Chinaman: Als je ruimte, groen en natuur wilt behouden, zul je ergens een grens moeten trekken. Als je die grens telkens weer een beetje oprekt, iets wat al met enige regelmaat gebeurt, hou je uiteindelijk niks over.

 16. 23

  @ Agricola
  Volplempen? Dat lijkt me niet de bedoeling. Gewone huisjes, tuintjes en blijde gezichtjes.
  Het agrarisch grondgebruik in Nederland was volgens het CBS rapport “De slag om de ruimte” uit 2001 nog 69%. Daar zal allicht iets af zijn, maar “de industrie” is duidelijk niet de grootste ruimteverkwister van Nederland.
  Dat er kantoren leegstaan, ok. 10% van het totaal aantal m2? Mogelijk. Is dat meer of minder dan 1% van Nederland?
  Ondergronds gaan is in onze delta echter maar moeilijk mogelijk. Te drassig en daardoor extreem duur.

 17. 24

  @Oplawaai
  Eens, maar ik denk dan wel dat die beschermde ruimte in Nederland dan ook wat beter toegankelijk zou mogen zijn. Daarom meer spreiding van bebouwing, meer parken, meer (toegankelijke) natuur en meer ritjes naar het werk langs een boerensloot. Niets mis mee.

  Asfalteren van de randstad/groene hart? Ik verwacht dat per plattelandsbewoner er meer m2 weg in de agrarische gebieden beschikbaar is dan in de steden voor de stadsbewoners.

 18. 25

  Eens met #12 + openingszin #3, al heb je dat gevoel al als je uit VL komt aanrijden : grote ruimtes (proficiat) en daartussen kernen die zo overdreven gepland en gereglementeerd aanvoelen dat je als Vlaming verstandelik wel tot bewondering komt, maar tegelijk ook naar adem hapt. Hebben jullie dat verstikkend gevoel ook als je door onze lintbebouwing rijden ? Want we zijn al even neurotisch dicht bevolkt…

  Verrommeling is wel een interessant woord anders. Het woord zelf oogt wat het uitdrukt, niet ?

 19. 27

  @ Chinaman:

  maar elke keer wordt er weer een stukje van de natuur afgeknabbeld in de Randstad; elke keer wordt het Groene Hart weer wat kleiner. Het gaat wellicht niet eens zozeer om de totale oppervlakte van Nederland dat voor agrarische doeleinden wordt gebruikt, maar meer om de oppervlakte binnen de Randstad hiervoor (en voor natuur). Ook de Randstedeling heeft recht op natuur in de buurt en als het hele Groene Hart volgebouwd wordt, dan moet er alleen maar meer gereisd worden om van de natuur te kunnen genieten. Meer reizen is doorgaans meer asfalt en dus nóg minder groen, minder ruimte.

  ~ GBA.

 20. 28

  Kees Vriesman (directeur Staatsbosbeheer) heeft het op Sync.nl over een interessant alternatief: in plaats van steeds meer verrommeling van steden richting platteland, zouden de stukken groen in de stad juist op het buitengroen aangesloten moeten worden, zodat de natuur andersom ook de stad in kan!