Jodenhaat en islam (1)

OPINIE - Stomtoevallig stuitte ik in de trein op een achtergebleven opiniebijlage van het NRC van afgelopen zaterdag met daarin een stuk van David Suurland: ‘Jodenhaat hoort bij de islam’. Of die kop van de redacteur is of van Suurland zelf, weet ik niet, maar het is een uitstekende samenvatting: jodenhaat onder moslims is een direct gevolg van de islam. Suurland heeft het over ‘eeuwenlang zorgvuldig gekweekte Jodenhaat’.

Zijn stuk barst van de ondersteunende feiten: aanslagen in Toulouse en Brussel, Facebookpagina’s waar moslims massaal steun aan daders betuigden, Mein Kampf op bestsellerlijsten in het Midden Oosten, middeleeuwse theologische verhandelingen van islamitische geestelijken, de enthousiaste ontvangst van holocaustontkenners in de islamitische wereld, Iraanse steun voor de omstreden Franse cabaretier Dieudonné M’bala M’bala, geschiedenisleraren die moeilijkheden krijgen bij lessen over de holocaust en wetenschappelijke onderzoeken onder moslims met schokkende uitkomsten.

Zoals elk betoog dat een stelling poneert en vervolgens faits diverts opsomt ter ondersteuning, is Suurlands verhaal buitengewoon overtuigend, maar het blijft cherry picking galore. Suurland poneert alleen maar stellingen: over bestsellerlijsten (welke?) over Iraanse steun (hoeveel?), over islamitische theologische tractaten (citaatje?). Niets wordt onderbouwd en nergens lijkt Suurland te beseffen dat zijn weergave wel heel simplistisch is. Dat holocaustontkenners warm werden ontvangen door Mahmoud – de holocaust is een mythe – Ahmadinejad is een feit. Het is óók een feit dat rond diezelfde tijd in Iran de (staats!)televisieserie Madar-e sefr darage werd uitgezonden over een Iraanse diplomaat die tijdens de Tweede Wereldoorlog joden heeft gered. Daarin is de holocaust beslist geen mythe.

Suurland gebruikt in zijn stuk welgeteld twee argumenten, de rest is slechts een variatie op het thema: zo is het, want het is zo. Die schaarse argumenten betreffen één nogal voor de hand liggende tegenwerping: de islamitische weerzin tegen joden vloeit voornamelijk voort uit het inmiddels bijna zeventigjarige conflict tussen Israël en de Palestijnen. Suurland veegt dat als volgt van tafel:

Dit excuus van morele verontwaardiging is volstrekt ongeloofwaardig. Waar waren zij toen andere moslims onrecht werd aangedaan? De moordpartijen van Saddam Hoessein of al-Qaeda in Irak, de 170.000 doden en miljoenen vluchtelingen in Syrië; de Arabische afslachting van 200.000 zwarte moslims in Darfur hebben niet één noemenswaardige demonstratie op het Spuiplein weten te veroorzaken. Honderd (sic!) dode Palestijnen daarentegen zijn een met de Holocaust te vergelijken ‘genocide’ die het rechtvaardigheidsgevoel van de islamitische ziel tot op het bot weet te krenken. Althans, zo wil men doen geloven.

Nog afgezien van de grote inhoudelijke verschillen tussen Saddam, al-Qaida, Darfur, de Syrische burgeroorlog en het Palestijnse conflict: het argument (dat Suurland tegenspreekt) dat islamitische jodenhaat vooral wordt gevoed door het conflict tussen Israël en de Palestijnen, is gebaseerd op het idee dat moslims dit zelf menen. Of daarnaast de visie die moslims op dit conflict hebben ook geloofwaardig is, of feitelijk correct, of gebaseerd op (de juiste) argumenten is niet relevant.

Bovendien: met Suurlands tegenwerpingen kun je willekeurig welke discussie platleggen: als je je over het ene onrecht druk maakt moet je je ook over het andere opwinden. De vraag of moslims hun principes consequent toepassen, doet echter niet ter zake. Ze zijn net zomin als andere mensen verplicht om in alle gevallen, altijd en overal consequent te zijn alvorens gehoord te mogen worden. Dat kan ook helemaal niet; ook Suurland zelf voldoet niet aan dat criterium. Zijn constatering is bovendien gewoon niet waar. Er is door moslims – ook in Nederland – wel degelijk actie gevoerd tegen geweld dat gericht was tegen andere moslims, waaronder geweld door moslims.

De cijfers die hij aandraagt, spreken Suurlands these ook tegen. Uit onderzoek blijkt dat in Europese landen zo’n 40% van de moslims er ideeën op na houdt die – aldus Suurland – antisemitisch zijn: 39% in Zweden, 40% in Nederland en in de rest van Europa ‘ruim 40%’. In Israël levende moslims scoren iets hoger: 46%. Die percentages mogen schokkend zijn, ze vallen in het niet bij cijfers uit Turkije, Pakistan en Indonesië: 73% en nergens blijken de cijfers hoger dan in Egypte, Jordanië en Libanon: 95%.

De gevoelens jegens joden zijn het negatiefst in Israëls buurlanden, die waarmee het oorlog gevoerd heeft. In andere moslimlanden liggen de cijfers minder ongunstig en waar moslims de grootste kans lopen persoonlijk kennis te maken met joden en jodendom betreft het een minderheid, zij het nog steeds een forse. Ik weet niet of deze nogal voor de hand liggende verklaring ook klopt, maar het is frappant dat Suurland hem niet eens ziet.

Suurlands enige andere argument luidt: wanneer moslims het woord ‘zionisten’ gebruiken, passen ze een semantische truc toe. Ze bedoelen gewoon joden want hun ideeën over zionisten komen overeen met de ideeën die andere antisemieten over joden hebben. Dat klopt niet: zionisten wordt door moslims niet verweten dat ze hun eigen profeten hebben gedood, want zionisten hebben helemaal geen profeten, joden wel. Zo verwijten moslims zionisten ook niet dat ze hun eigen heilige schrift verdraaid hebben, want ook die hebben ze niet. Beide verwijten zijn bovendien uniek voor moslims, je zult ze niet aantreffen bij andere antisemieten.

Er zijn hele goede redenen om de drie groepen: joden, Israëli’s en zionisten uit elkaar te houden ook al overlappen ze behoorlijk. Verwijten die moslims die drie groepen maken, vertonen diezelfde overlap, maar dat wil nog niet zeggen dat er geen onderscheid wordt gemaakt. Bovendien, zelfs al zou ‘zionist’ als dekmantel worden gebruikt voor ‘jood’, toont dat nog helemaal niet aan dat jodenhaat voortkomt uit de islam.

Tot zover betoog ik dat Suurlands verhaal niet, dan wel bedroevend slecht, is beargumenteerd. In een volgende bijdrage zal ik aangeven waarom ik vind dat Suurlands stuk ook gevaarlijk is.

Reacties (55)

#1 Dirk Zeeman

Goed artikel. Het wordt zo langzamerhand schokkend om te zien hoe vaak het misgaat bij NRC (en Volkskrant). Serieuze journalistiek lijkt in hoog tempo te verdwijnen uit voormalige kwaliteitskranten als NRC en de Volkskrant.
Gelukkig dat we Sargasso nog hebben.

 • Volgende discussie
#2 Lommers

Jodenhaat is altijd walgelijk en nooit goed te praten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 L.Brusselman

@2: Het is daarentegen volkomen legitiem de schurft aan Israeliers,die hun regering steunen in de massaslachting op Palestijnen, te hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 su

@2 Waarom jodenhaat specifiek en niet haat in het algemeen? Want laten we wel wezen: de virulente arabierenhaat wat op dit moment heerst in Israël is even walgelijk en evenmin goed te praten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Lommers

@3, Nee dat is het niet. Tenzij je een samenleving wilt waar je bevolkingsgroepen collectief mag straffen voor het beleid van de door hun gekozen regering. Ik wil dat niet.

@2, dit artikel ging over jodenhaat, daarom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 L.Brusselman

@5: Dat is het wel,het steunen van moord is altijd verwerpelijk.Ik heb het over walging en niet over het collectief straffen van deze verdoolden.
Al probeer ik wel zo veel mogelijk te voorkomen producten aan te schaffen die uit Israel komen,helaas is het niet altijd mogelijk de herkomst van producten vast te stellen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 su

@5 dit artikel ging over jodenhaat, daarom

Dat is wel erg kort door de bocht. De artikel gaat voornamelijk over de relatie jodenhaat en Islam. In die zin zie ik niet echt wat de toegevoegde waarde van je opmerking is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Sjors van Beek

@0: Richard, je verwijt Suurland een gebrek aan onderbouwing van zijn stellingen. (“Bestsellerlijsten? Welke? Theologische tractaten? Citaatje?”)
Zelf kom je met deze stelling:
“Er is door moslims – ook in Nederland – wel degelijk actie gevoerd tegen geweld dat gericht was tegen andere moslims, waaronder geweld door moslims.”
Voorbeeldje?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 basszje

@5: ‘ Tenzij je een samenleving wilt waar je bevolkingsgroepen collectief mag straffen voor het beleid van de door hun gekozen regering’

Ik ben niet helemaal zeker of dit serieus of sarcastisch bedoeld is..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Bookie

Goh ik ben heel benieuwd naar de volgende column waar in wordt aangegeven dat er niets mis met “dood de jood” roepers, maar dat mensen die daar commentaar op leveren gevaarlijk zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 su
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Noortje

@8

“Er is door moslims – ook in Nederland – wel degelijk actie gevoerd tegen geweld dat gericht was tegen andere moslims, waaronder geweld door moslims.”

Een paar weken terug: http://www.republiekallochtonie.nl/moslims-protesteren-tegen-jihadisme

Overigens lopen moslims regelmatig mee in demonstraties tegen geweld of voor vrede. Maar die vallen niet onder de noemer van moslims die demonstreren, maar gewoon mensen die demonstreren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 McLovin

@1: Tja, ik zelf stond ook al in de pen na het lezen van David Suurland zn stuk, helaas mis ik het talent om een goed stuk te schrijven. Blij dat ik niet de enige was die verontwaardigd was. Meest angstige is dat iemand met een PhD klaarblijkelijk wegkomt met ongefundeerde stukken te publiceren.

Maar deze week kan niet meer stuk…weer aan artikel met “jood” en “moslims” in de titel…dat wordt weer smullen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 euro

Stukken over hoe antisemitisme ingebakken zit bij moslims zijn nu schering en inslag (zie bijvoorbeeld ook hier, hier of hier).

Ik probeer me in te denken hoe het zou zijn geweest als op 12 september 2001 allerlei stukken in kranten hadden gestaan dat moslimhaat doodnormaal is onder Westerlingen.

Ik kan me niet onttrekken aan de indruk dat de vrienden van Israël inzien dat de oorlogsmisdaden van hun lievelingsland niet meer te verhullen zijn en dat de aandacht afgewend moet worden. En dat de tegenstanders van Israël in een kwaad daglicht moeten komen te staan zodat terechte kritiek weggewuifd kan worden omdat het maar jodenhaat is. Of dat dode Palestijnen minder erg zijn omdat het maar jodenhaters zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Micowoco

Reken er maar op dat de propagandatoeter zal blijven loeien in de burgerlijke pers.

Israel is gewoon een stukje van de VS. Als Israel bombardementen uitvoert, heet dat ‘zelfverdediging’. Als de VS dat doen, heet het ‘democratie brengen’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 rmn

Bovendien: met Suurlands tegenwerpingen kun je willekeurig welke discussie platleggen: als je je over het ene onrecht druk maakt moet je je ook over het andere opwinden. De vraag of moslims hun principes consequent toepassen, doet echter niet ter zake.

Of een argument in meerdere discussies van stal gehaald kan worden doet niet af aan de validiteit ervan. De vraag of iemand zijn principes consequent toepast is wel degelijk relevant. Immers wanneer iemand daarin inconsequent is volgt daaruit dat het principe niet de enige beweegreden is. Er speelt dus meer dan ‘alleen maar’ onrecht.

Is het dan afstand? Waarschijnlijk niet. In Srebrenica zijn 8000 moslims in koele bloede vermoord. Marcheren er moslims door de Haagsche straten om Servië te veroordelen? Nee.

Zijn het aantallen? In Myanmar zijn sinds 1942 100.000 moslims vermoord. Dat is op basis van wat ik op het web kan vinden meer dan in Palestina. Het gaat dus ook niet om aantallen.

Wat blijft over?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 gbh

Sharansky: “We are seeing the beginning of the end of Jewish history in Europe.”

http://goo.gl/f1SyPO

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 su

@17 Sharanski – lid van de Likud partij – heeft nogal baat bij dat standpunt lijkt mij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 gbh

@18: Dat maakt geen reet uit, je blijft gewoon met je fikken van anderen af omdat het andere bevolkingsgroepen zijn.

Hele artikel met token: http://goo.gl/KSrFu6

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 su

@19 Dat maakt wel een reet uit. Likud heeft baat bij het aanwakkeren van angst voor oplaaiende antisemitisme in Europa om hun eigen zaak kracht bij te zetten. Sharanski is niet onpartijdig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 gbh

@20: Ik heb nog nooit van Sharanski gehoord en de boodschapper interesseert mij geen drol. Ik vind het artikel schokkend, je blijft met je fikken af van iemand omdat het een jood, een moslim of whatever is. Dat jij het alleen maar over een boodschapper hebt en het kennelijk jou een worst is wat er verder in het artikel staat zegt alles over jou.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 su

@21 Dat artikel is een voorbeeld van wat hierboven ook besproken wordt. De insinuatie dat Europa op het punt staat om de jaren ’30 dunnetjes over te doen is ronduit beledigend. Alle genoemde voorbeelden worden breeduit veroordeeld in de westerse pers en samenleving.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Anton

Langzaam maar zeker dringt het door wat die bejubelde cultuurverrijking werkelijk inhoud. Zelfs ubercorrect NRC heeft de bocht ingezet.

@10 ik ben benieuwd naar de column waarin excuses worden aangeboden aan die bedreigde parlementariër die hier al jaren voor waarschuwt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 aynranddebiel

@16
Wat blijft over?

De demonstratie vindt plaats in Nederland -> De Nederlandse regering (en pers) steunt Israël (te veel) en kan in principe invloed op de zaak uitoefenen.

In het geval van bijvoorbeeld Myanmar is het een stuk minder duidelijk hoe een demonstratie effect kan hebben.

En de hele kwestie is natuurlijk een stuk zichtbaarder in de media. Dat is het simpele antwoord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Sjors van Beek

@11 en 12: Zoals het aangehaalde artikel zegt: ‘Het was voor het eerst dat de spanningen rond jihadisten tot een demonstratie leidden in Nederland’.
Dus, inderdaad, dat is één voorbeeld. Andere zijn er denk ik niet. Moslims in NL komen vooral in het geweer als er joden bij zijn betrokken. Zie @16. En soms als het gaat om geweld tegen moslims (anti-Amerikaanse protesten bijvoorbeeld). Maar voor de rest?
En @12 (moslims die als ‘gewone burgers’ meelopen in andere demonstraties? Mwah… Vorige week heb ik meegelopen in de Stille Tocht in Amsterdam (MH17). Ik durf uit eigen waarneming de stelling aan dat minder dan 1% moslim was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 L.Brusselman

Sjorsje blijkt ook al deel uit te maken van de rouw inquisitie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Hal Incandenza

@25 (gecorrigeerd)

(moslims die als ‘gewone burgers’ meelopen in andere demonstraties? Mwah… Vorige week heb ik meegelopen in de Stille Tocht in Amsterdam (MH17). Ik durf uit eigen waarneming de stelling aan dat minder dan 1% moslim was.

Dit soort uitspraken maakt dat mensen op Sargasso een hekel hebben aan jouw manier van observeren/redeneren. Want deze uitspraak is:

A. Leugenachtig (ik weet namelijk zeker dat het er bv behoorlijk wat Indische/Maleise mensen waren en dat moet je gezien hebben)
of
B. Dom (hoe herken jíj een moslim? zie de uitleg bij A.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 L.Brusselman

@27: je bedoelt @25

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 euro

@27:

Leugenachtig ? Ja. Dom ? Ja. Maar veel belangrijker: waarom wil Sjors zo nodig “aantonen” dat moslims nergens door geboeid zijn behalve wanneer ze hun jodenhaat kunnen etaleren ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Hal Incandenza

@29
Ben ik wel met je eens hoor. Maar dat is ook een beetje mijn punt:

Om consequent tot het soort uitspraken/conclusies te komen als Sjors doet, is het noodzakelijk dat er sprake is van een zekere vooringenomenheid bij het observeren/redeneren. Ik denk dat het eerste alleen weggenomen kan worden door te wijzen op het tweede en dat andersom niet werkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Hal Incandenza

Aanvulling op @30: of het werkt allebei niet natuurlijk…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Djools

@25:

Ik durf uit eigen waarneming de stelling aan dat minder dan 1% moslim was.

Quote du jour.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Sjors van Beek

@26 tm 31: Precies de reacties die ik vooraf alweer kon dromen. Op het lachwekkende af, die reflex.
Ik zal het even omdraaien: waarom willen jullie met z’n allen toch elke keer zo krampachtig aantonen dat er helemaal niks mis is in de (NLse) moslimgemeenschap?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Djools

@33: Het probleem is dat je ook nog gelooft wat je schrijft. Jij gelooft echt in die rare ideeen over groepen en groepsverantwoordelijkheden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 JANC

@33: Je kon er op wachten. Je stelling is toch wel redelijk getorpodeerd in @27. Terwijl het eigenlijk zou moeten “wie stelt moet bewijzen”. Ook in deze reactie weer poneer je iets en een ander moet iets bewijzen. Je vraag kon net zo goed zijn “waarom willen jullie met z’n allen toch elke keer zo krampachtig aantonen dat er helemaal niks mis is in de (NLse) joodse gemeenschap?” of “waarom willen jullie met z’n allen toch elke keer zo krampachtig aantonen dat er helemaal niks mis is in de (NLse) christelijke gemeenschap?” of zelfs “waarom willen jullie met z’n allen toch elke keer zo krampachtig aantonen dat er helemaal niks mis is in de Amsterdamse gemeenschap?”.

Maar goed: Ik heb van een oom een aantal boekjes geërfd “De commissaris vertelt”, “De commissaris vertelt verder”, etc. van Hendrik Voordewind. Ex-commissaris bij de A’damse politie. In die boekjes lees je over de problemen met opiumhuizen en Chinezen (o.a. straatgevechten). Zo’n 25 jaar geleden was er veel sprake over de overlast van Surinamers, Antillianen, etc. waar je tegenwoordig zo goed als niets meer over hoort. Dit “moslimprobleem” is er dus daadwerkelijk niet; het zijn de rotte appels. En laten dat gek genoeg voornamelijk de jongeren zijn, mensen die geboren en getogen zijn in Nederland. En als we toch met n=1 verhalen bezig gaan: De ervaring leert dat deze jongeren vanzelf ouder worden en dan ook rustiger worden en minder keet schoppen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Hal Incandenza

@33
Waar heb je het over? Dat zeg ik niet en dat wil ik ook niet zeggen (stroman). En dan lekker op de man over mijn ‘zogenaamde’ reflexen. Onzindelijk en onzinnig.

Ik wijs je gewoon op het feit dat er dus wél moslims waren. Niet geheel verrassend is dat je daar helemaal niet op ingaat. Wel teleurstellend en een illustratie van mijn punt in @27.

Dom of slecht? You choose.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Sjors van Beek

@36: Beter lezen. Ik schreef al dat ik moslims heb gezien. Maar heel weinig.
Overigens geloof ik dat jij slechts over die tocht gehoord hebt van anderen, dus wat klets je nou? Jij was er niet, ik wel.

@35: ‘Dit “moslimprobleem” is er dus daadwerkelijk niet’.
OK. Als jij het zegt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 JANC

@37: Ik schreef het. Maar ben blij dat je overstag bent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 euro

@34:

Daar gaat het om, hij snapt het echt niet. En als je stelt dat het moreel fout is om een hele groep als probleem neer te zetten of dat de onderbouwing om een groep als probleem neer te zetten er niet is, gaat ie mekkeren dat zijn mening onwelgevallig is en dat ie weggepest wordt.

Dom of slecht ? Ik weet het ook niet. Een beetje van allebei denk ik. Sjors van Beek snapt heus wel wat individuele verantwoordelijkheid is en dat hij ook niet aangesproken wenst te worden op wat een familielid, buurtgenoot of een of andere “groepsgenoot” allemaal flikt. Ook wanneer driekwart van zijn familie, straat of “groep” veroordeelde criminelen zouden zijn. Maar kennelijk is hij niet in staat om de stap te maken dat ook moslims of Marokkanen individuen zijn.

Maar goed, je deugt al niet als je tijdens een stille tocht gaat tellen hoeveel “moslims” er meelopen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Hal Incandenza

@37
Dus er was minder dan pakweg 2% Indische mensen? Jouw waarnemingsvermogen is dan dus niet zo best.

Overigens ben ik een Amsterdammer en heb ik de tocht langs zien lopen. There you go again met je aannames. Je leest niet, luistert niet en staat niet open voor een normale discussie. Je begint meteen te jammeren als iemand je inhoudelijk weerwoord geeft. Je gaat niet op gestelde vragen. Tuigt doorlopend stropoppen op. Legt in algemene zin mensen woorden in de mond. En je doet ongefundeerde aannames over je gesprekspartners. Echt hoor: wie lult er nou?

Overigens nog geen antwoord op de vraag hoe jij precies die moslims uit de tocht pikt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Micowoco
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Arduenn

Jongens, wat moeilijk allemaal.

Zullen we het gewoon ‘blinde haat door slecht geïnformeerde mensen’ noemen?

Want uiteindelijk gaat het over haat, voor het grootste deel, jegens mensen die helemaal niets met deze geweldsconflicten te maken hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 euro

@42:

Nee, het gaat over mensen die een bepaalde mening hebben over een geweldsconflict en die gediskwalificeerd worden omdat het allemaal haters zouden zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Knorretje

Slecht artikel. Wellicht had de auteur de dissertatie moeten lezen ipv enkel het krantenartikel. Het snijdt wel degelijk hout wat Suurman zegt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Johanna

@44 Want jij hebt die dissertatie wel gelezen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Knorretje

@45:

Via een verzoek per Universiteitsbibliotheek heb ik wat kunnen inzien ja.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 euro

@46:

Mooi. Dan kun je precies vertellen wat er niet deugt aan het stuk hier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Sjors van Beek

@39: Dom, slecht èn niet deugen. Ik lijk de Heilige Drievuldigheid wel. Heb tijdens de tocht trouwens ook joden, homo’s en zigeuners lopen tellen. Voor als de Gutmenschen er naar zouden vragen.

@40: Hé, schatje, snap jij dat nou? Dat ze zeggen dat mannen niet kunnen multitasken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Tinbergen

@TS, Richard. Heb je soms; ervaringen die niet gepland waren. Had iets eender, mbt. een New York Times van 27.12.12; zeer interessant nieuws, dat uiteraard door de Nederlandse media werd verzwegen.
Het berichtte ‘Israël streeft – met de hete adem van extreem rechts en de ultranationalisten in de nek – absoluut niet naar vrede. Doel is: annexatie van Gaza en de West Bank.’
Irit Pazner Garshowitz in The New York Times dd. 28.12.12:
Naftali Bennett, Jewish Home party, ‘Instead of peace, he talks about annexation’.

Zo’n ‘Murdoch’-krant uit de stal van De Persgroep – gooi weg die subversieve propaganda! Media zijn in handen van het Grote Geld. Een machtig wapen in haat zaaien.
Kijk naar die kop boven het artikel. Effect bejag. Haatzaaien. Göbbels zou trots zijn op dergelijke professionele propaganda.

Zeker wel, schreeuwen eenvoudigen van geest nogal eens scheldwoorden en botte kreten. De lobby is zo geraffineerd dat geen gelegenheid onbenut wordt gelaten om misbruik te maken van dergelijk kreten voor de eigen enorme propaganda netwerken. http://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/hoax-alert-video-showing-hamas-using-children-human-shields-syria

Jodenhaat, Moslimhaat. Gebrek aan intelligentie en beschaving. Oog om oog, maakt iedereen blind. Haatzaaien = haatoogsten. Het businessmodel van de 2 landen die de hoofdrol opeisen.
De media stoken de vuren graag op. Daar worden ze ook goed voor betaald. Alles kwakken ze op 1 hoop, de nuance opzettelijk overschreeuwen. Israël, Zionisten, Joden, Judaïsme alsof die dingen synoniemen zijn. …..
Hier een wijze man die de onzin van de georkestreerde haat helder uitlegt:
http://www.youtube.com/watch?v=JJFdZdxuY4w#t=692

Het lijkt n.b. af van het feit dat stilzwijgend Christenen in de wereld in toenemende mate het slachtoffer worden. Waarom zou dat zo worden doodgezwegen?

ISIS legt zich daar het meest op toe. Wat veel mensen nog niet door hebben: ISIS is een creatie van VS spionage. John Negroponte en de voormalige ambassadeur in Syrië Robert Stephen Ford behoren tot z’n belangrijkste stichters.

USA, NATO, Golfstaat doodseskaders (ISIS) achter slachtpartijen in het Midden Oosten; New Eastern Outlook: http://journal-neo.org/2014/06/13/nato-s-terror-hordes-in-iraq-a-pretext-for-syria-invasion/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 analist

@27: Dit soort uitspraken maakt dat mensen op Sargasso een hekel hebben aan jouw manier van observeren/redeneren.

Wat mij betreft mag “w manier van observeren/redeneren” wel weg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Sjors van Beek

@51: Ik vind het best racistisch dat je een hekel aan me hebt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 analist

Serieus? Dit is weer een nieuw dieptepunt Sjors.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Sjors van Beek

@53: Ik kan sommige van jouw commentaren alleen nog maar beantwoorden met ironie. Dus nee, niet serieus. Maar kennelijk acht jij het dus wèl mogelijk dat iemand je post #51 racistisch vindt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 pedro

@48:

Heb tijdens de tocht trouwens ook joden, homo’s en zigeuners lopen tellen

En dan toch alleen maar over de moslims gaan lopen zeuren…

@40: wie alleen hoofddoekjes en djellaba’s telt, komt vast en zeker beneden de 1% uit. Gek genoeg telt dat meestal niet als er juweliers beroofd worden. Dan hoeven de berovers geen djellaba te dragen om een band met de islam te leggen. Maar over die asymmetrie ging een ander draadje ook al.

 • Vorige discussie