Hoe PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie Rutte schaak kunnen zetten

COLUMN - Drie kleine partijen hebben samen veel macht. Samen kunnen ze het richtingloze voorspel voor het echte onderhandelen een duwtje geven, zodat de formatie eindelijk kan starten. Dan moeten Segers, Ploumen en Klaver samen wel iets doen wat ze niet gewend zijn: hun macht gebruiken.

Over rechts of met de SP

Laten we eerst kijken naar wat er op de flanken mogelijk is aan meerderheidscoalities, want op die laatste is Rutte nog steeds uit. In theorie is er over rechts, hoe onwaarschijnlijk ook, nog wel iets mogelijk. Een coalitie van 6 partijen, bestaande uit VVD (34), CDA (15-1), PVV (17), FvD (8-3), Ja21 (3) en de SGP (3) heeft op dit moment 76 Tweede kamerzetels. Als Maxime Verhagen nog partijleider was geweest, had hij het zeker geprobeerd. Maar los van de door diverse partijen uitgesloten PVV en FvD zitten er met het CDA en FvD twee instabiele partijen tussen. En oud zeer kan samenwerking tussen FvD en Ja21 in de weg zitten. Al met al weinig kansrijk.

Iets minder onrealistisch lijkt een optie met de SP. Voor de VVD zou dat samengaan met CDA en D66. Maar dan zou iemand een onwillige SP, een instabiel CDA en twee (neo)liberale partijen bijeen moeten brengen. En ze komen in de Eerste Kamer ook nog veel zetels tekort. Een eerste inhoudelijke verkenning over prangende sociaal economische thema’s – denk aan de woningmarkt en de arbeidsmarkt – zal snel de laatste blijken.

De zes hoofdrolspelers

Dan kom je uit bij de middenpartijen, waarvan met name de VVD (34) en D66 (24) tot elkaar veroordeeld zijn. Samen vertegenwoordigen zij 58 zetels. En met D66 betekent eigenlijk automatisch zonder PVV, FvD, Ja21 en de SGP. Dan blijven over het CDA, de ChristenUnie en het linkse wolkje PvdA en GroenLinks. Deze 6 partijen kregen bij de verkiezingen samen 95 zetels.

Rutte en Hoekstra concluderen vervolgens dat die 95 zetels helemaal niet nodig zijn. Gisteren heette het eensgezind dat ze met 4 partijen willen onderhandelen. En dus niet met vijf. Met PvdA, of Groenlinks, maar niet met het hele wolkje. Liever nog zetten ze de huidige coalitie voort, die zonder Omtzigt nog 77 zetels telt. Maar dan moet Segers wel bewogen worden om z’n eigen piketpaaltjes weer te verwijderen.

Maar ga je ervan uit dat de volgende coalitie uit deze zes partijen moet worden gedestilleerd, dan kun je ook een andere conclusie trekken. Namelijk dat er zonder ChristenUnie, de PvdA en GroenLinks eigenlijk niets mogelijk is. En dat biedt deze drie partijen de mogelijkheid om met elkaar af te spreken onder welke voorwaarden ze mee willen werken.

Het rugzakje van het CDA

Er is nog een bijkomend getalsmatig voordeel voor iedereen die niet zo heel rechts is. En dat is dat van die zes partijen ook het CDA overbodig kan worden verklaard. VVD, D66, CU, PvdA en GroenLinks hebben samen 80 zetels.

Niet onbelangrijk gezien het rugzakje dat het CDA meebrengt aan de coalitietafel. Daarin, het probleem Omtzigt, de campagnefinancieringscorruptie, het wankele leiderschap, de onopgehelderde partijlijntjes in de Sywert mondkapjeszaak, een partij waarvan de voorzitter net is opgestapt. En laten we één van haar grootste afdelingen niet vergeten, de provincie Limburg. Daar is sprake van een stelselmatige verduistering van het begrip integriteit.

Kortom, tegenover het linkse wolkje ligt het christendemocratische drijfzand, waar geen stabiele coalitie op te bouwen is.

Een gedoogakkoord voor meer tegenmacht

Elke partij die de motie van afkeuring tegen Rutte steunde heeft wat uit te leggen als hij met Rutte in een kabinet stapt. Maar in een kabinet stappen is niet perse nodig om toch een regering te helpen vormen. Er bestaat een tussenvorm, die enkele jaren geleden nog met weinig succes is beproefd, maar die met een kleine aanpassing best kan functioneren. Een gedoogakkoord.

Die drie kleine partijen kunnen een concept gedoogakkoord schrijven dat in grote lijnen weergeeft welk beleid zij ondersteunen. Ploemen, Klaver en Segers moeten zo’n akkoord in een paar dagen op papier kunnen zetten, gewoon zonder informateur (en liefst in Le Bistroquet, als dat nog bestaat). En de belangrijkste onderlinge afspraak die ze moeten maken is dat ze samen optrekken. Want zonder de 22 zetels die ze gezamenlijk vertegenwoordigen valt er weinig te regeren. Maar alleen samen hebben ze macht.

Op basis van een concept gedoogakkoord stellen ze VVD en D66 voor een coalitie te vormen. Een coalitie die ze in beginsel steunen, zolang het in lijn blijft met het nog uit te onderhandelen gedoogakkoord. Want er zal natuurlijk onderhandelt moeten worden, tussen VVD en D66 en later ook met de drie gedoogpartners. Maar het helpt dat er dan eigenlijk geen alternatief is. Dus komen ze eruit en krijgen we een coalitie van VVD en D66, gedoogd door de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie.

Eén belangrijk verschil met het gedoogakkoord van de PVV moet er wel zijn. De gedogende partijen leveren ieder één minister. Dan zullen ze zich, meer dan Wilders tijdens Rutte I, wel committeren aan het kabinet. Maar de gedogende partijleiders blijven zelf in de Kamer zitten.

Voordelen

Elke constructie anders dan een meerderheidskabinet geeft de Tweede Kamer meer macht en zorgt dus voor meer tegenmacht. Twee maanden terug was iedereen het erover eens dat dat nodig was. Die belofte wordt op deze manier ingelost.

De voordelen voor de gedogers, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie, is wel macht en invloed, zonder zich volledig aan Rutte uit te leveren. Met name voor Segers een belangrijk punt. En het zijn partijen die het land bestuurbaar willen houden en dat begint toch echt met een bestuur.

D66 zal zo’n constructie toejuichen, omdat met rechts van haar de VVD en links van haar PvdA en GroenLinks, zij het natuurlijke midden van zo’n coalitie zal vormen. Ze zal alleen vanwege de ChristenUnie op medisch-ethisch terrein stilstand moeten accepteren.

Voor Rutte is dat gedogen eigenlijk ook een voordeel. Zo kan hij wel de steun van linkse partijen krijgen, maar toch zeggen dat hij niet met links regeert. Dat schijnt voor lezers van de T van belang te zijn. Bovendien ontvlecht het de kwestie Omtzigt uit de formatie en komt zijn gewenste vierde kabinet in het zicht.

En iedereen die tegen een volgend kabinet Rutte is kan zich troosten met twee gedachten. Om te beginnen de parlementaire enquetes die eraan zitten te komen. Het kan niet anders dan dat die zullen uitwijzen dat een eerder kabinet onder leiding van Rutte iets, of van alles fout gedaan. De uitkomsten van die enquêtes, mag hij als zittend premier dan zelf in ontvangst nemen. Daarnaast betekent een gedoogakkoord en meer tegenmacht, dat de kamer makkelijker de stekker uit Rutte IV zal trekken.

Schaak

Rutte zal het niet waarderen dat drie kleine partijen zo het initiatief naar zich toe trekken. Want het brengt hem in een positie waar hij niet graag zit, maar waar hij er wel iets mee moet.

Zo’n pact maakt de drie voor hem denkbare coalities onmogelijk – VVD, D66, CDA met één van die drie kleine partijen. En tegelijkertijd krijgt hij een aanbod – regeer met D66 en wij gedogen het kabinet – waarmee het initiatief bij hem komt te liggen. Kan hij dan nog iets anders dan daar, schoorvoetend, in mee gaan?

Daarbij komt dat het verstrijken van de tijd, voor er überhaupt een serieuze formatiepoging wordt gedaan, niet in zijn voordeel is. Op een gegeven moment zal hij moeten gaan uitleggen, waarom hij, als leider van de grootste partij, maanden na de verkiezingen nog niet eens aan het onderhandelen is. “Is hij nog wel in staat om partijen bij elkaar te brengen?” “Geniet hij voldoende vertrouwen?” En dan zal uiteindelijk ook de vraag weer terugkomen, of Rutte nog wel de juiste persoon op de juiste plek is.

Reacties (20)

#1 beugwant

A cunning plan, en stukken beter dan die van Baldrick.

Op een gegeven moment zal hij moeten gaan uitleggen, waarom hij, als leider van de grootste partij, maanden na de verkiezingen nog niet eens aan het onderhandelen is.

Misschien kan hij zich niet meer herinneren dat er verkiezingen waren?

 • Volgende discussie
#2 Cerridwen

Goede analyse, ik ben voor. GL en PvdA kunnen hun positie mooi versterken door ook met de CU samen te werken.

Overigens is fraai voorbeeld van de kracht van samenwerking in partijen, door een groot blok te vormen krijg je meer macht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Jos van Dijk

Ik betwijfel of GL/PvdA/CU willen gedogen zonder zelf ministers te leveren. Dat geldt zeker voor GL die al jaren smacht naar regeringsdeelname. En de lezers van de T die niks van links moeten hebben snappen de truc natuurlijk ook wel. Verlies voor Rutte zal het gevolg zijn. Misschien is dat de enige winst van dit voorstel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Co Stuifbergen - Reactie op #3

Telegraaf-lezers die bij de VVD weglopen, gaan naar extreem-rechts, denk ik.

 • Volgende reactie op #3
#3.2 Ad van der Stok - Reactie op #3

Daarom stel ik in het stuk ook voor dat alle drie gedogers een minister leveren. Daarmee committeren ze zich meer en dat zal ook voor D66 en de VVD belangrijk zijn. Via die ministers krijgen de gedoogfracties dan ook mee wat er in het kabinet speelt.

Overigens denk ik dat dat smachten van GL vooral gaat over het smachten van Klaver. Een smachten dat iedereen ziet en waar Rutte en Hoekstra vermoedelijk op gokken, als belangrijkste motief om uiteindelijk de PvdA los te laten.

 • Vorige reactie op #3
#3.3 Jos van Dijk - Reactie op #3.2

Lijkt me staatsrechtelijk en ook praktisch een onmogelijke formule: een regering gedogen (dus niet een regeerakkoord steunen, maar er ook niet tegen stemmen) en wel ministers leveren. Kan me niet voorstellen dat degenen die zich wel binden aan het regeerakoord dit zullen accepteren.

#3.4 Co Stuifbergen - Reactie op #3.3

Op het gebied van staatsrecht ben ik geen deskundige, maar volgens mij is niet vereist dat Tweede Kamerleden een regeer-akkoord steunen als ze een minister kiezen. (sterker, ze moeten stemmen zonder last of ruggespraak, dus regeerakkoorden zijn al dubieus).

Ik kan me wel voorstellen dat andere partijen dit als eis stellen voor het leveren van een minister.
Maar goed, een regeer-akkoord duurt zolang de partijen het met elkaar eens zijn, en we zien dat een minister na de val van een coalitie (en zelfs na de verkiezingen) nog een tijd kan blijven zitten.

#4 Co Stuifbergen

Ik twijfel of de linkse partijen zoveel macht hebben.

Op dit moment is in de Tweede Kamer een rechtse meerderheid:
CDA, VDD, PVV, FvD hebben samen 74 zetels. JA21 heeft er 3, de SGP ook.

Rechtse voorstellen kunnen dus door de Tweede Kamer geloodst worden (door de 1e Kamer loodsen wordt lastiger).
voorstellen om de nederlandse verplichtingen mb.t. het klimaat na te komen, zullen door de linkse partijen gesteund worden.

Dus misschien kan Rutte nog een tijd blijven regeren met wisselende gedoogsteun van links en rechts.

Hierin zie ik pas verandering komen als de CU of D66 tegen een besluit protesteert door de minister terug te trekken. Dan worden VVD en CDA boegbeeld van de regering, en misschien hebben ze daar niet altijd zin in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 Cerridwen - Reactie op #4

Ad legt goed uit dat die rechtse meerderheid onwerkbaar is voor de regeringsvorming. Samenwerken met Baudet, zie jij het voor je? Dat lukt van Haga zelfs al niet. Dat is dan nog los van de inhoudelijke weerstand tegen extreem-rechts.

Vergeet ook niet dat verreweg de meeste moties van wantrouwen bij PVV en FVD vandaan komen. Dat is Rutte echt niet vergeten; het is nogal precair om daar op te moeten leunen; Wilders zal Rutte eerder pootje lichten dan steunen als het moeilijk wordt.

Omdat extreem-rechts zich buiten de orde heeft geplaatst, is in ieder geval één linksige partij nodig voor een meerderheid. Hoe meer linksige partijen daarin samen optrekken, hoe meer macht ze hebben.

#4.2 Co Stuifbergen - Reactie op #4.1

Rutte zal geen regeerakkoord sluiten met de PVV. Maar als zijn situatie precair zijn zou, zou hij wel met GroenLinks en de PvdA een coalitie vormen willen.

Dus ik denk dat hij erop vertrouwt dat hij zonder akkoord ook wel meerderheden vinden kan

#5 Hans Custers

Ik ben misschien een vervelende zeurpiet, maar ik heb toch mijn twijfels bij dit plan.

Als de linkse partijen een akkoord schrijven dat gebaseerd is op hun eigen programma is de voorspelbare reactie van de VVD: Zie je wel, veel te links. Daar kunnen we niets mee.

Doen ze in hun voorstel al de nodige concessies, dan wil de VVD misschien wel onderhandelen. Maar dan zullen de linkse partijen in die onderhandelingen nog meer concessies moeten doen. Want anders loop de VVD weg met: Zie je wel, ze willen geen compromissen sluiten.

Doen ze die concessies wel in de onderhandelingen, dan eindigen we met behoorlijk rechts beleid, met gedoogsteun van linkse partijen. Op korte termijn hebben we dan misschien wel een kabinet, maar op langere termijn brokkelt de geloofwaardigheid van de linkse partijen alleen maar meer af.

Ik ben voor een andere benadering. Als VVD en CDA het nodig vinden om zich zo hard op te stellen, dan moeten zij het ook maar zien op te lossen. En hou vooral deze cartoon in je achterhoofd als ze aan de rechterkant hardball spelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 Co Stuifbergen - Reactie op #5

Ze willen het natuurlijk alleen oplossen als ze het een probleem vinden.
En ik denk dat Rutte voorlopig proberen zal om te blijven regeren met wisselende steun van links en (extreem)rechts

 • Volgende reactie op #5
#5.2 Hans Custers - Reactie op #5.1

Je kunt er ook een probleem voor de VVD van maken.

Het simpele feit is namelijk dat de VVD de grootste partij is en dat ze daar graag doen alsof dat het recht impliceert om te bepalen wie er minister-president wordt. Als dat al zo duidelijk is, dan is het alleen maar logisch dat het initiatief ook bij de VVD ligt. Dus laat ze het maar gaan regelen. Dat lijkt me een prima opstelling voor andere partijen. Als die Rutte dan zo’n goede regelaar is, dan moet hij maar zien dat hij eruit komt. En als dat niet lukt straalt het vooral af op de VVD.

Impliciet is de boodschap dan ook dat er iemand anders aan de beurt is als het Rutte niet lukt. Dat versterkt de onderhandelingspositie van Kaag dan weer.

Niet toegeven dus, maar terughardballen. Er is meer dan genoeg reden om dat te doen.

#5.3 Co Stuifbergen - Reactie op #5.2

Dus u denkt dat de populariteit van Rutte eronder lijdt als hij de formatie niet rond krijgt.
En intussen kan Rutte voor redder des vaderlands spelen op zijn Corona-persconferenties.

#5.4 Hans Custers - Reactie op #5.3

Ik denk vooral dat linkse partijen er niks bij winnen als zij het initiatief nemen voor een concept-akkoord. En dat ze nog minder te winnen hebben bij gedoogsteun voor rechts beleid.

En het lijkt me alleen maar logisch dat het initiatief thuishoort bij degene die het minister-presidentschap voor zichzelf opeist. Machtspolitici doen niets liever dan achterover leunen en wachten tot een ander beweegt. Er is geen reden om Rutte daar gelegenheid voor te geven.

#5.5 Cerridwen - Reactie op #5

Het belangrijkste lijkt mij de afspraak om samen op te trekken, niet het schrijven van een gedoogakkoord.

Die afspraak betekent ook dat de VVD niet zoveel te willen heeft, omdat er geen alternatief meer is dan met dit blok van 3 partijen plus D66 te praten. Uiteraard zullen de linkse partijen concessies doen in de onderhandelingen; dit werkt alleen als de VVD ook zaken kan binnen halen. Maar er zal veel meer binnengehaald worden dan als slechts één van deze drie partijen aanschuift bij de VVD.

Het enige alternatief wat dan nog overblijft voor Rutte om hardball mee te spelen zijn nieuwe verkiezingen. Wat vooralsnog een best aantrekkelijke optie is voor Rutte.

 • Vorige reactie op #5
#6 lmgikke

poppetjes, poppetjes. wie gaat met wie.. het lijkt wel een schoolplein. Geen enkel inhoudelijk debat, geen enkele transparantie over wat men wil bereiken. Alleen maar poppetjes en poppetjes en wat de ander zou moeten of kunnen doen. Alles om de macht van het betreffende poppetje te vermeerderen.

Ziet niemand het failliet van onze democratie? Rutte is demissionair, affaire na affaire. Dik 12 miljard aan onverantwoorde uitgaven afgelopen jaar. Crisis die goed misbruikt is om mooie sier te maken en vrindjes binnen te laten lopen.

(Corona crisis samengevat: sturen op maximale IC bezetting. Geleerde les: spreiden van patiënten maakt de zorg nog efficiënter, houden we er in. Er zat blijkbaar nog genoeg lucht in de zorg. Daar hoeft geen geld bij. )

En Rutte? die lacht zich slap. Hij zit in het pluche, hoeft niet weg. Kan zonder (financiële of politieke) verantwoording af te hoeven leggen door regeren. Hij kan zijn klus afmaken. Onderwijl zit de oppositie zich in allerlei bochten te wringen om toch deel te mogen nemen aan het feestje van Rutte.

Het hele vertrouwensvraagstuk van rond de verkiezingen is nu vervangen door een vertrouwensvraagstuk m.b.t. de oppositie… En diegene die met Rutte in zee gaat, gaat alle schuld van alle (toekomstige) schandalen dragen. Dat is de les die de PvdA nu toch wel zou moeten kennen.

Maar nee, Hamers (PvdA) legt de bal bij Rutte en Kaag, die moeten maar een regeerakkoord gaan schrijven. Maar waarom zou Rutte? hij is gek als hij dat doet. Hij ZIT op het pluche. hij KAN doen wat hij wil zonder controle. waarom jezelf vastleggen in een regeer akkoord?

Deze status quo gaat voortduren totdat de volgende crisis zich aandient. (En die is dichterbij dan menigeen denkt. Het hele systeem kraakt. Grondstoffen zijn schaars, chips tekorten, transporten zijn vertraagd en vele malen duurder, water tekorten, energie tekorten, etc…Huizenprijzen absurd hoog).

En zodra de volgende crisis er is, maakt niet uit wat, dan zal Rutte zich beroepen op die crisis en verzoeken dat iedereen zich achter hem moet scharen. Het is per slot van rekening crisis.

Rutte, de totalitaire leider die de democratie buitenspel zette…

En ondertussen discussieert de bevolking, onder leiding van onze journalisten verder over de poppetjes. Het lijkt wel een dating show…

Langzaam maar zeker wordt ondertussen de rechtstaat afgebroken. Op protest staat inmiddels gevangenis straf, dat wilde men n.a.v. coronaprotesten. We glijden af naar een feodale samenleving. De politiestaat krijgt al vorm. En Rutte lacht zich slap.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Co Stuifbergen

(sorry moest reactie op 4.1 zijn)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 okto

Kan iemand me uitleggen waar gedogen ophoudt, en overgaat in participeren? Ik snap dat namelijk niet. Als je EN een regeeraccoord ondersteunt EN een minister levert, dan is dat toch gewoon participeren en niet meer gedogen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 Ad van der Stok - Reactie op #8

Daar zijn niet eens ongeschreven regels over, dus dat is maar hoe je het afspreekt. Maar je zou kunnen afspreken dat gedogers uiterste grenzen aangeven, maar dat ze instemmen zolang het binnen die grenzen blijft, ongeacht hoe het beleid dan verder vorm krijgt. Of dat ze een onderscheid maken op thema’s die ze sowieso ondersteunen en opnemen in een gedoogakkoord en thema’s die ze als vrij beschouwen en aan de kamer overlaten.