Zomerweer kost werktijd

ONDERZOEK - Stelling: Het zomerweer leidt tot vertraging van het herstel van de crisis. Een hete zomer kan tot daling van de arbeidsproductiviteit leiden.

Drink voldoende water, zet de computer wat vaker uit, neem een voetenbad. Een paar van de preventieve maatregelen die de RIVM aanbeveelt om hittestress te voorkomen. Dat kost allemaal tijd, juist in een periode dat mensen toch al het tempo drukken.

Over verlies van kostbare werktijd is veel bekend. Grote boosdoeners zijn het roken op het werk, het gebruik van internet en social media voor privé doeleinden, ziekteverzuim en arbeidsonrust. Het is vooralsnog gokken naar de invloed van het weer op onze arbeidsproductiviteit.

Extreem winters weer zou een paar procentjes werktijdverlies toevoegen. Denk aan het te laat of helemaal niet op het werk komen door urenlange files en haperend treinverkeer. Het verlies is waarschijnlijk minimaal, omdat de verloren tijd op een ander moment wordt ingehaald.

Nu hebben we dan “extreem” zomers weer. Over hoe mensen reageren op de zomerse hitte is niet veel meer bekend dan dat er files staan op de wegen naar het strand, ouderen en daklozen een risicogroep zijn en het nationaal hitteplan van kracht is.

Preventieve maatregelen kosten tijd

In het in 2007 opgestelde Nationaal hitteplan (pdf) staat dat gezonde medewerkers pas risico lopen bij een temperatuur van 35 graden en een luchtvochtigheid van 50% of hoger. Als voorbeeld geeft men de vrijwilligers en medewerkers in de zorg. Zij hebben een reële kans op hittestress. Citaat: ‘zeker als ze zich lichamelijk inspannen’ (!?). En ook: ‘Vooral ook omdat de luchtvochtigheid in Nederland vaak aan de hoge kant is (gemiddeld boven de 70%).’

Wereldwijd 10% verlies

De National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) publiceerde in februari een artikel waarin werd gesteld dat hittestress nu wereldwijd zo’n 10% arbeidsproductiviteit kost. De onderzoekers verwachten dat dit verlies in 2050 twee keer zo groot zal zijn.

Uiteraard maakt het uit wat voor werk iemand doet en waar dat plaatsvindt. De gevolgen van zomerse piektemperaturen zijn het grootst voor mensen die buiten of in warme productieruimten werken. Denk aan brandweerlieden, bakkerijwerknemers, landbouwers, werknemers in de bouw en sommige , fabrieksarbeiders. Ze zullen het werktempo moeten verlagen om de verhoogde temperatuur en luchtvochtigheid het hoofd te bieden.

En natuurlijk voelt men in Zuid- en Oost-Azië, Noord-Amerika en Australië veel vaker de gevolgen van hittestress dan in Nederland. De arbeidsproductiviteit op peil houden door deze dagen de airco wat hoger te zetten of extra ventilators aan te laten rukken, draagt volgens sommigen ook niet bij aan het in toom houden van global warming.

Nederland ongevoelig voor extreme temperaturen?

Nu hebben we hier maar een beperkt aantal dagen ‘last’ van de warmte. Als  de preventieve maatregelen in praktijk worden gebracht, gaat dat ongetwijfeld ten koste van enige arbeidsproductiviteit. En net als bij extreem winterweer, zal hier worden verwacht dat eventueel verlies op een nader tijdstip wordt goed gemaakt.

De stelling ‘Het zomerweer leidt tot vertraging van het herstel van de crisis,’ gaat dus niet op? Dat ligt er aan. Hoe vaak loopt u naar de het toilet om uw voeten in de wasbak te steken? Hoe vaak belt u naar uw oude vader of moeder om te checken of het nog goed gaat? Hoeveel tijd kost het extra drinken u? En ligt uw tempo ineens een stuk lager?

Het kan ook zijn dat juist het opvolgen van de preventieve maatregelen er voor zorgen dat de arbeidsproductiviteit op peil blijft. Gezond en goed eten is belangrijk. Dus sla de lunchpauze niet over, neem er misschien zelf een extra. Een lunchpauze is namelijk erg goed voor de arbeidsproductiviteit.

Meten is weten

Op de website van de vakbond FNV kun je een hittestress calculator invullen. Bij een temperatuur van 30 graden en een luchtvochtigheid van 70% worden mensen die zwaar werk doen in een geacclimatiseerde ruimte aangeraden na een kwartier werken een pauze van 75 minuten te nemen. Bij licht werk ziet men geen probleem om gewoon door te werken.

We willen er natuurlijk meer van weten. Lijdt uw arbeidsproductiviteit onder de warmte? Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom niet? Is dat op grond van effectieve preventieve maatregelen of bent u ongevoelig voor hoge temperaturen?

Reacties (22)

#1 weerbarst

Zonder speciale hitte voorzieningen op de werkplek lijkt het me vrij menselijk dat dit productiviteit kost. Met name in de omschakelperiode van de lichaams thermostaat.

 • Volgende discussie
#2 Inca

Laten we eerst maar eens bewijzen dat de productiviteit invloed heeft op de crisis. Het lijkt mij minimaal eigenlijk. (En dan slaan we nog even over dat het gros van de mensen op vakantie is.)

De computer begint hier trouwens net een graadje eerder te protesteren tegen de hitte dan ikzelf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Boer

Airco in de tractor , sproeien uit de put en zat bomen.
Maïs groeit als kool en de Polen zitten op tropenrooster.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 gbh

Dit “extreem” zomers weer is heel normaal zo’n 700 kilometer verder naar het zuiden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bismarck

Van de andere kant verwacht ik juist dat de consumptie flink groeit dankzij het warme weer. Ik weet dat het n=1 is, maar zelf heb ik in de afgelopen anderhalve week een veelvoud uitgegeven van wat ik in een normale tiendaagse uitgeef.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 parallax

Alvorens op submit te drukken is ’t misschien handig om jezelf de vraag te stellen: is marginale productiviteitsverlies de oorzaak van de crisis?

Ik denk dat we daar allemaal het antwoord op weten. Dan weten dus ook het antwoord op de stelling.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Andy Cap

De wereld gaat aan vlijt ten onder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Marius

Zomerweer kost geen werktijd. De gemiddelde arbeidsproductiviteit voor de zomer was slechts verkeerd geschat.

(edit: Parallax: je was me voor)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 P.J. Cokema

@6: Ik geef toe dat ik zo door de hitte ben bevangen dat ik het zself niet door heb, maar ik heb niet geschreven dat productieverlies oorzaak is van de crisis. Ook als antwoord op @2
Ik poneerde de stelling dat het verlies aan arbeidsproductie oorzaak kan zijn van vertraging van het herstel.

Dat een fiks draaiende arbeidsproductie bijdraagt aan het herstel, verzin ik overigens niet zelf. Dat is een leidend motief van het kabinet. Die wijzen op tal van zaken waardoor de tijd die aan productie wordt besteed, kan worden verbeterd. Zie o.a. mijn artikelen over regeldruk.

Verder zijn de genoemde bekende voorbeelden al jaren een doorn in werkgeversogen. Die denken dus ook dat een grote arbeidsproductie bijdraagt aan hun welzijn.

Kortom: ik snap jullie reactie niet helemaal, maar zoals gezegd: dat zal de hitte wel zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 gbh

@9: De crisis is zo groot dat het aantal miljonairs in nl met 12% gestegen is: http://nos.nl/artikel/532230-meer-miljonairs-in-nederland.html

Krijg steeds meer de indruk dat de crisis in nl kunstmatig in stand wordt gehouden om het neo-liberale wensenlijstje er door te drukken.

Die 700.000 mensen die nu thuis zitten omdat ze weggesaneerd zijn voor een flex goedkope niet nl arbeider hebben ook recht op een mooie zomer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Andy Cap

@10: Die crisis kwam keurig op tijd om de democratische opvolger op te zadelen met een onoplosbaar probleem. En het is inderdaad zo dat de crisis gebruikt wordt om een neo-conservatieve agenda door te drukken.

Alleen hoeven ze die crisis niet moedwilig in stand te houden, die houdt zichzelf wel in stand. En aangezien de armen nog steeds armer worden en de rijken rijker, kan die nog wel eens heel lang gaan duren. Want wie geen geld heeft, kan niks kopen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 P.J. Cokema

@10: Eens met je tweede zin. Zul je nog zien dat na de bankencrisis en de euro-crisis de zomercrisis uit de mouw wordt getoverd.
Wat je laatste zin betreft: iedereen heeft recht op een mooie zomer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 parallax

@9 Het was niet zo lomp bedoeld.

Het kabinet lult dan ook maar wat uit de nek. We hebben een heleboel problemen, maar arbeidsproductiviteit is er geen van. Het is echt heel marginaal.

Als het verhelpen van een crisis met gaten in de orde van grootte van honderden miljarden vanwege productiviteit zou zijn, zou dat impliceren dat arbeid het probleem is wat dan zou betekenen dat je eenvoudig capaciteit bij zou moeten kunnen prikken om het op te lossen. En dat gaat dus niet want er is geen geld.

Er valt veel te veranderen op de arbeidsmarkt maar productiviteit lijkt me niet het probleem, schaarste ook niet.

Liquiditeit & innovatie daarentegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Inca

@9, het kabinet! Ons licht in de duisternis van economisch barre tijden…
Parallax zegt het verder stukken beter dan ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 gbh

@12: Daarom staat het woordje ‘ook’ in mijn laatste zin, beter in de was Nederland kan die zomer als deze hier niet is wat verder naar het zuiden opzoeken. Daar ben ik zelf ook een liefhebber van en niet alleen voor het weer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Joost

Horen hittegolven e.d. niet gewoon meegenomen te worden in de gemiddelde productiviteit? Anders krijg je een getal dat alleen maar gebaseerd is op de optimale situatie, en is dus totaal nietszeggend.

edit: Ah ja, zie ook @marius en @parallax

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 frankw

Las ik dat nou goed? Een kwartier werken en dan vijf kwartier pauze houden?????? Die FNV ……

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 pjc

@17: foutje moet 45 minuten zijn

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 objectief

@2:
Het lijkt me eerder andersom, wegens overproductie, het gevolg van onderconsumptie, wordt er te veel geproduceerd, wat tot ontslagen leidt, meer onderconsumptie, meer overproductie, weer ontslagen, lagere belastingopbrengst, minder overheidsuitgaven, nog meer ontslagen.
Het Brusselse beleid, braaf overgenomen door Rutte en Zwamsom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Joost

@19: Waarom wel een beledigende term naar Samsom, en niet naar Rutte?

Rotte/Zwamsom?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 P.J. Cokema

@13: Het is bekend dat ‘arbeidsproductiviteit’ niet het probleem is. Of je nou meer of minder wil produceren (men wil natuurlijk meer), het hoeft niet in giga veel uren tot stand te komen. Nederland staat bekend als een land met een aardig hoge arbeidsproductiviteit, terwijl we hier veel meer part-time werkende mensen hebben dan andere landen. We hebben hier ook wat meer vakantie-uren dan andere landen.

Trigger om er toch wat over door te denken is het genoemde onderzoek van de NOAA. Kort door de bocht: hoe warmer het wordt, hoe lager de arbeidsproductiviteit zal zijn. De onderzoekers stellen dat hier in beleid te weinig rekening mee wordt gehouden.

Tegelijkertijd geven ze voorbeelden van landen die het meest last hebben van hittestress. Daar staat o.a. Australië bij, die een ongeveer even hoge arbeidsproductiviteit heeft als Nederland.

Ofwel: je hebt gelijk, warmte hoeft er niets mee te maken hebben. En zeker in relatie tot de crisis. Het CBS stelde in een stuk van vorig jaar dat de arbeidsproductiviteit hier zo hoog is, dat het maar de vraag is of dat nog hoger kan.

Verder was ik benieuwd of de lezers onder de huidige temperaturen moeite hebben hun eigen productiviteit op peil te houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 willem v

Sinds men in staat is om de arbeidsproductiviteit in de vorm van kengetallen tot in 800 decimalen achter de komma te berekenen, moet de realiteit zich daar maar aan aanpassen. De kengetallen zijn namelijk de maat aller dingen.

 • Vorige discussie