het Saillant |Wilders gelooft in sprookjes

SaillantLOGO Geert Wilders is een ouderwetse romanticus!

Volgens Geert Wilders hebben we nogal wat te danken aan onze joods-christelijke cultuur. Artikel 1 van de grondwet moet gewijzigd worden en onze “christelijk/joods/humanistische cultuur moet in Nederland dominant blijven.” Wat bedoelt Geert nu? Onze vrijheden zijn al verankerd in de grondwet, die hebben we te danken aan 19e-eeuwse liberale politici. Liberale politici die de scheiding van kerk en staat hebben vastgelegd. Dat bedoelt Geert dus niet. Hij zit er ook niet mee dat het aantal joden in Nederland nooit meer dan enkele procenten bedroeg. Detail. En dat christenen elkaar de hersenen insloegen, omdat de ander de verkeerde mening had? Ook dát is irrelevant. Geert bedoelt wat anders, hij is namelijk een romanticus van het zuiverste water. Het gaat hem niet om oninteressante feitjes, wat Geert uitdraagt is een gevoel. Een gevoel dat de Nederlander tot Nederlander maakt. Zelfs al is de moderne Nederlander atheïst, agnost of ietsist, dat doet er niet toe. Het is onverklaarbaar, onbenoembaar, in de lucht hangend en ondefinieerbaar: onze wortels. Alle Nederlanders hebben gemeenschappelijke joods-christelijke wortels en die wortels maken ons tot wie we zijn. Zou het?

Beroemde voorgangers

Geert heeft beroemde voorgangers. Rond het jaar 1800 hadden de idealen vrijheid, gelijkheid en broederschap vooral veel bloedvergieten gebracht. Aan de andere kant van het politieke spectrum stonden de absolutistische vorsten. Totale chaos of onderdrukking: was er geen betere bestuursvorm denkbaar? Door de romantiek beïnvloedde denkers bedachten het nationalisme. Denkers als Mazzini en Fichte geloofden dat mensen als Doornroosje lagen te slapen. Italianen én Duitsers hoefden alleen maar te worden wakker gekust en er zouden vanzelf vaderlandslievende Duitsers en Italianen opstaan. Eeuwenoude geschiedenis, religie, gedeelde taal, culturele opvattingen, maakte de Duitser Duits en de Italiaan Italiaans. Dat de landen ‘an sich’ nog niet bestonden was irrelevant. Er bestond een onaanwijsbare, onverklaarbare verbindende factor tussen mensen: een X-factor avant la lettre.

Doornroosje

Al in dezelfde eeuw kwam er kritiek op de ‘Doornroosje-these’. Als gemeenschappelijke factoren als taal, geschiedenis en cultuur de natie bepaalden, hoe zat het dan met verschillen binnen de landsgrenzen? Noorderlingen en zuiderlingen in Duitsland en Italië hadden een andere taal, een ander geloof, een afwijkende geschiedenis én uiteenlopende culturele gebruiken. Het leek er op dat mensen zich pas tot nationale burgers ontwikkelden, nadat de natie gevormd was. Ernest Renan meende in zijn in 1882 uitgesproken rede “Qu’est-ce qu’une nation?” dat het vooral de wens van een groep mensen is die maakt of men zich Italiaan, Romein, Europeaan dan wel wereldburger voelt. Het maakt nogal uit of je aanhanger bent van de Doornroosje-these of gelooft in de theorie van Renan. De implicatie van de Doornroosje theorie is dat inburgeren zinloos is. Je kunt als half-islamitisch gewortelde wel accent- en hoofddoekloos het nieuws voorlezen: een echte Nederlander zul je nooit worden. Zelfs de burgemeester van Rotterdam en enkele Nederlands Elftalspelers zijn kansloos. Ze missen nu eenmaal de joods-christelijke traditie die bij raszuivere Nederlanders wél door het bloed stroomt.

Een club

Ik geloof niet dat joods-christelijke-humanistische wortels ons maken tot wie we zijn. Ik geloof wel dat mensen graag bij een groep willen horen. Een voorbeeld. In de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw was je als voetballiefhebber uit de Domstad aangewezen op Elinkwijk, DOS of Velox. Als je voor de één was, kon je het bloed van de ander wel drinken. In de jaren ’70 veranderde dat plotseling: fusieclub FC Utrecht werd opgericht. Enkele jaren later waren de 3 totaal verschillende kernen samengesmeed tot één club. Nieuwe supporters voelden zich voortaan aanhanger van het ‘kunstmatig gevormde’ FC Utrecht. Is de mechaniek achter het ontstaan van nationalistische gevoelens, compleet anders dan het ontstaan van clubliefde?

 1. 4

  We hebben Romeins recht, met een sausje van de Verlichting. We zijn meer renaissancistisch en verlicht dan wat ook. En niet te vergeten zwaar heidens. Tot zover ben ik het met je eens. Maar eventuele heibel tussen Feijenoord en Sparta trek je er echt met de haren bij.

  Het probleem met ‘joods-christelijk’ is voornamelijk dat ik het Pechtold of Rutte of Femke ook af en toe hoor zeggen. Die zouden beter moeten weten.

 2. 5

  Ik zit toch in mijn maag met onze cijfers, de algebra, de speculaas, de tulpen en het marsepein–allemaal dingen uit de Islamitische cultuur. Zullen we die maar afschaffen dan?

  Waren aardappelen en bruine bonen niet toevallig van de Maya’s en de Inca’s? Ik vind dat nogal bloeddorstige zonnevereringsculturen. Weg ermee.

 3. 6

  Ja, wel leuk dat nationalisme en voetbal in een adem. Heeft wel wat, mlisschien zelfs een punt. Maar de fusie tussen SVV en Dordrecht 90 mislukte. Heeft afstand (fysiek/geestelijk) er toch iets mee te maken?

 4. 7

  Mijn grootste bezwaar tegen joods-christelijk is dat ik tot zeker drie van mijn vier grootouders aan toe Nederlandse wortels heb. Ik ben alleen christelijk noch joods. Zelfs als je zoals Fortuyn deed het hebt over joods-christelijk-humanistisch pas ik daar niet in. Waar hoor ik volgens deze mensen dan bij? Sterker nog, ben ik nog wel een mens of mis ik degelijke wortels in de door Wilders en consorten nauw gedefinieerde cultuur en tel ik dus niet meer mee?

 5. 9

  De enigen die in sprookjes geloven zijn de politici en andere cul knuffelaars die dergelijke dingen aangrijpen om ons nog wat meer islam door de strot te duwen.

 6. 11

  @9: ‘cul knuffelaars’ , ‘islam door de strot duwen’? Waar heb je het over?
  De ziekelijke preoccupatie van PVV-aanhangers voor alles wat met Islam te maken heeft, dát krijgen we door de strot geduwd.

 7. 12

  mooi stuk, AB, enkel deze frase:
  “Rond het jaar 1800 hadden de idealen vrijheid, gelijkheid en broederschap vooral veel bloedvergieten gebracht” – is die niet wat kort door de bocht?
  In de totale optelsom hebben die idealen vooral veel democratie gebracht, wat resulteerde in (om maar iets te zeggen) het 1 mens 1 stem. Dat daar bloed voor gevloeid heeft is erg, maar pakweg een Bartholomeüsnacht heeft veel meer bloed gekost. En dat ging dan nog enkel tussen een god met een witte baard en een andere god met een witte baard.

 8. 14

  Tja, weet je wat het is? Hij is de held en exponent van het (goed/vuil)gebekte volk, dat al van jongs af aan een bloedhekel heeft aan iedereen die blijk geeft slim te zijn, ergens iets vanaf te willen weten, een boek te lezen, rustig zijn of haar eigen weg te gaan, dat soort dingen. De pestkoppen dus, die je een trap na geven met voetbal – als ze je al mee laten doen. Je vindt ze overal ter wereld hoor en in alle subculturen. De meeste mensen proberen hen te negeren en redden het na de schooltijd wel, omdat ze dan niks meer met hen te maken hoeven te hebben. Maar nu niet meer, want Geert Wilders is onze nationale pestkop en die wenst niet, nooit genegeerd te worden en bekt continu van zich af. Hij heeft dus helaas wel continu weerwoord nodig, maar hij wordt beveiligd en trekt zich als een heremietkreeft terug in zijn schelp als hij zijn roep in de media heeft laten klinken. Journalisten zijn de ideale gesprekspartners, want ze nemen altijd afstand van wat er gebeurt. Dat is natuurlijk hun ethiek, maar ze zouden ook niet anders willen. Nog jong waren journalisten het soort jongens en meisjes, die altijd een beetje bij die pestkoppen rondhingen en niks deden als het uit de hand liep. Want dan konden ze geen vriendjes meer zijn, en met die pestkoppen was het wel spannend, en ze hadden knappe vriendinnetjes… Dat doen ze nu dus ook, beroepshalve. En daarom kan jan en alleman wel terugroepen dat dat gelul van Geert Wilders niet klopt etcetera: er is geen journalist die dat durft te zeggen of te schrijven, want dan wil Wilders niet meer met ze omgaan.

 9. 15

  Volgens mij is het een redelijk ongrijpbaar begrip, nederlander, maar toch kan ik me er wel iets bij voorstellen, en dus zelf ook een afweging maken wie nederlander is en wie niet.
  Is alleen niet goed in woorden te vangen.

 10. 16

  @ Posting AB
  ‘Het is nationalisme dat naties verwekt, en niet andersom. Toegegeven, nationalisme gebruikt de eerder bestaande, historisch geërfde verspreiding van culturen of culturele rijkdom, ofschoon het die zeer selectief gebruikt, en het die meestal radicaal verandert.’ (Gellner, NATIONS AND NATIONALISM, p. 55).

  Voorts wijst Gellner er op dat prae-nationale samenlevingen door de ‘sociale structuur’ werden bijeen gehouden, dat wil zeggen: door standen en verwantschap, maar de moderne naties door de cultuur: ‘Dat’, schrijft Gellner, ‘ïs het geheim van nationalisme: de nieuwe rol van cultuur in de industriële en geïndustrialiseerde maatschappij’.

  Cultuur dus. Welnu, onze nationale NL-cultuur is, met uiteraard een eigen invulling, Joods-Christelijk-Helleens = Westerse cultuur. Twijfel je aan de betekenis van JCH, een langdurig, niet te comfortabel verblijf in wat onWesterse landen kan die opheffen. Begin met een paar maanden Pakistan. Ik ben overtuigd dat we een berouwvol Christen tegemoet zullen mogen zien.

 11. 17

  @HPax; is dat Joods-Christelijk-Heleens een officieel wetenschappelijke term ? En waarom is die (Batavierse/vikingse/Friese/Frankische) eigen component niet wat meer benadrukt ?

 12. 19

  Zeg La_Neutje hoeveelste is dat voor vanavond?

  Maar ter zake: stemmen “die fascistische Turken” (ik neem aan dat u de Turkse Nederlanders bedoelt?) ook op een niet-democratische beweging die discriminatie, segregatie, deportatie en staatsgeweld promoot?

  ..en verder: hoe bevredigend is het voor u als u een feit(je) vindt dat in uw ogen de slechtheid van islamitische immigranten aantoont? (a) u krijgt een warm gevoel van binnen (b) u krijgt een warm gevoel van binnen en begint zachtjes te kwijlen (c) u krijgt een warm gevoel van binnen, begint zachtjes te kwijlen en voelt een agressieve opwinding (d) u krijgt een warm gevoel van binnen, begint zachtjes te kwijlen, voelt een agressieve opwinding en u moet opstaan met uw vuist naar het beeldscherm slaan en uitroepen: “zie je wel vuile vieze tering moslims!!!” en schenkt vervolgens nog een neutje in.

  #durftevragen

 13. 20

  het zijn de afgelopen eeuwen denk ik wel de joodse, christelijke en humanistische denkers geweest die het Nederlandse ( en het Europese) gedachtengoed hebben gevormd.. misschien wordt dat bedoeld?

 14. 22

  nou, ik ken weinig ( lees: geen) turkse c.q. islamitische denkers die tijdens (en na) de verlichting aan het europese gedachtengoed hebben bijgedragen.. maar als jij ze wel kent hoor ik dat graag

 15. 23

  Griekse en oosterse denkers hebben onze cultuur ook beïnvloed. Er zijn vast wel turken/invloeden die ‘de’ Europese (?) cultuur* hebben beïnvloed. Je kunt bv stellen dat door de ligging dicht bij Europa dat er vroeger ook uitwisselingen zijn geweest die een (klein) deel van onze ‘algemene’ cultuur heeft bepaald (butter-fly effect argumentatie). Dus zijn de turken daar een deel van en wat is je rationele idee daarachter – en hoe denk je er politiek over. (Ik denk zelf: (1) ja, (2) lastiger)
  *wat is dat en wat bedoel je daarmee, concreet

 16. 24

  Zowiezo weinig gelovige denkers van tijdens en na de verlichting die dat geloof echt uitdragen, toch ? Nou ja, Kant. Pascal, Spinoza ja, die gasten hadden God in hun voorhoofd gebrand zitten, maarja dat is bijna twee eeuwen eerder.

 17. 25

  @DJ; Nou ja, daarom benadruk ik die lokale component ook zo: het is aan de Noordwest Europa en Griekenland/Turkije/Egypte geweest om de oude Grieken te bewaren. Italie loopt weg met de eer de veroorzaker van de renaissance te zijn geweest, maar zij hebben al die documenten niet overgeschreven, eeuw na eeuw na eeuw.

  Turkije ? Constantinopel !

 18. 26

  @ DJ & arduenn # 5: “onze” cijfers, de algebra, de speculaas, de tulpen en het marsepein. Misschien inderdaad allemaal dingen uit de islamitische cultuur.

  Maar kijk eens wat de islamitische “denkers” de afgelopen eeuwen met die mooie vondsten hebben gedaan. Aan de andere kant: wat hebben de joodse/ christelijke/ humanistische denkers er van gebakken?

  OMG! het zijn inderdaad de islamieten die ons verlicht hebben! je hebt gelijk!

 19. 27

  beetje erg simplistisch stuk, de christelijke cultuur is een voortzetting en gebasseerd op het joodse, heeft niks met het aantal joodse inwoners te maken maar met een 2000 jaar oud boek waarvan de joden ook nog 1 helft gebruiken

  ook al zijn wij zo atheistisch als de pest onze cultuur, normen en waarden zijn daar toch voor een groot gedeelte door gevormd en op geworteld

  als je wilders wilt aanpakken pak hem dan op zijn alles over één kam gooien, zijn us them politiek, maar pak dan ook dit soort bagger keihard aan, dit soort lui maken wilders groot en verpesten het voor vele landgenoten die wel van goede wil zijn en die het wel goed doen in onze samenleving

 20. 28

  @KJ: inderdaad: de grote invloed uit de turkse regio kwam toentertijd inderdaad hoofdzakelijk uit het (christelijke) west romeinse rijk

 21. 29

  Artikel 1 lijkt heilig verklaard. En dat terwijl we het artikel nog maar zo’n 30 jaar hebben in de huidige vorm.

  We zien al bijna 10 jaar spanningen in de samenleving mbt het multi-culti-debat. Ik denk dat er een weeffout zit in de huidige wetgeving, en dat die weeffout leidt tot allerlei spanningen en artikel 1 heeft een significante rol hierin.

  Ik weet niet precies wat Wilders wil met z’n joods-christelijke dinges, maar ik weet wel dat dat het vaak bejubelde Artikel 1 vd GW een gedrocht is.

  Het Artikel hoeft niet eens afgepast te worden, we kunnen ook de interpretatie ervan veranderen.

 22. 30

  maar goed.. we praten een beetje langs elkaar heen.. ik denk dat de grote cultuuromslag in Europa heeft plaatsgevonden tijdens de renaissance.. juist weg van het geloof en meer naar de rede.. daar heeft de islam niets maar dan ook niets aan bijgedragen

 23. 31

  @26, gast – ik zeg niet dat de islamieten ons hebben verlicht (stroom?), maar wie weet wat komen gaat (*horror lach – ironie teken dinges*). We zitten nog behoorlijk in die oude kokers,

  @ghb, eens, maar ik vind dit een sterker argument tegen wilders: [x]

 24. 33

  En wat te denken van de heidense traditie die zo schandelijk is getorpedeerd door de invasie van Joden en Christenen de afgelopen twee millenia? Wanneer gaan die eens inburgeren? Ik zeg: een kruis/davidster-taks voor eenieder die mijn hunnebed niet eren wil. Respect ja!

 25. 38

  @17
  1 Waarom het eigen ‘Batavierse/vikingse/Friese/Frankische’ niet meer benadrukken?’

  Maar dat is nu juist nationalisme! Nationalisme egaliseert intern.* Er zijn Brabanders en Friezen, maar ten opzichte van de NL natie zijn die culturen tot folklore vervallen. Toen India in 1947 een onafhankelijke natie werd, was het politiek met de ‘princely states’ gedaan.

  Interessant is dat dat verval en die abdicaties onder nationaliserende omstandigheden vreedzaam verliep. Die ‘Kleinstaterei’ toen in Duitsland onder en na Bismarck ook. En bij ons vervolgt niemand Brabanders en Friezen en kunnen die cultureel tot op grote hoogte vrij hun gang gaan. Maar naar buiten toe zijn ze = wij primair Nederlanders (paspoort). En zo zien wij NL-ers ook de Fransen, hoewel die intern ook buitengewoon gedifferentieerd zijn. Maar de statelijke betrekkingen tussen naties negeren die interne verschillen. Bedenk daarbij: nationalisme = internationalisme = een kracht.

  2 JCH is voorzover ik weet strict van mij. Of het daarom geen wetenschappelijke term is, weet ik niet.

 26. 39

  @Carlos | 24 March 2010 | 21:22
  En altijd maar weer op de persoon en altijd maar weer de islam erbij halen.
  Het lijkt of jullie het er om doen.
  Welk een arrogantie.

  Overigens denk ik dat die turken wilders stemmen.
  Doen wel meer allochtonen. En neem het ze maar eens kwalijk vanuit hunnie beschouwd.

 27. 40

  @sikbock: ik denk dat de grote cultuuromslag in Europa heeft plaatsgevonden tijdens de renaissance.. juist weg van het geloof en meer naar de rede.. daar heeft de islam niets maar dan ook niets aan bijgedragen

  Gevalletje klepel-klok die helemaal bij het pseudo-historisch geleuter past over joods-christelijk-heidens-maar-in-wel-of-geen-godsnaam-alsjeblieft-niet-islamitische cultuur.

  Bedenk eens Sikbock, wie bedacht die renaissance eigenlijk? Was het omdat iemand ineens een boekje over de Griekse oudheid las (aha, dus het is Joods-Christelijk-Atheistisch-Antiek)? Of waren de reizen van Marco Polo naar China een doorbraak (Joods-Christelijk-Atheistisch-Confusianistisch)?

  Er wordt wel eens beweerd (door historici – dus het zal wel niet belangrijk zijn) dat de toegenomen handelsrelatie van de Italiaanse steden met het Midden-Oosten er iets mee te maken had. Maar dat ging vast over de christelijke en joodse oosterlingen.

 28. 45

  @12 dank. Je hebt natuurlijk gelijk. Daar had iets moeten staan als ‘in de ogen van de critici had de revolutie alleen maar bloedvergieten…’

  @44 Goed punt, we zijn inderdaad allemaal mensen.

 29. 46

  “Joods-christelijk” is een term die wel eens gebruikt wordt in de VS. Daar is nog enige rechtvaardiging voor (voor het aandeel Joods dan). Zie hier: http://en.wikipedia.org/wiki/Judeo-Christian Er is ook heul geen Nederlandse pagina van. Terecht, want wij hebben geen joods-christelijke cultuur.

  Wilders doet heel veel inspiratie op in de VS. Het verhaal van AB is een mooie uiteenzetting, maar ik ga toch voor m’n eigen versie en die is dat het Wilders slechts te doen is om de islam als grote vijand neer te zetten en zonder sterk nationalistische gevoelens gaat dat een stuk moeilijker. Dus is het een logische keuze om dat gevoel aan te wakkeren. En dat zal niet makkelijk zijn, want Nederlanders hebben dat gewoon niet, behalve bij voetballen. Wij gaan als volk niet opeens de politionele acties in Indonesië goedpraten. Of bij alles de Nederlandse vlag hijsen.

  Lees eens wat deze gast zegt en je pikt er zo de dingetjes uit die Wilders geadopteerd heeft: http://jewishworldreview.com/0210/prager_archives.asp
  Wilders is een wannabe-jood en de PVV is een joods libertarische partij. Leuk voor Israel, belachelijk in Nederland.

 30. 47

  @ghb; De christelijke cultuur is geen voortzetting van de joodse – denk je nou echt dat de Romeinen dat destijds zouden hebben toegelaten ? Het concilie van Nicaea man – in Turkije notabene !

 31. 48

  @majava “Wilders slechts te doen is om de islam als grote vijand neer te zetten” dat ben ik wel met je eens.

  Door op de traditie te hameren sluit hij niet alleen mensen die nu (fanatiek) de islam aanhangen uit, maar ook mensen met islamitische wortels. Dat is het geniepige en dat probeer ik oa. met m’n stukje duidelijk te maken…

 32. 49

  lijkt me niet helemaal onbelangrijk om bij het geforceerde nationalisme van Duitsers en Italianen ook het in diezelfde tijd uitgevonden zionisme van Herzl te vermelden dat de volgelingen van een geloof opeens tot bloedverwanten bombardeerde, met het streven naar een eigen natiestaat.
  hopelijk heeft Wilders’ sprookje van een Nederlands volk, cultuur & identiteit minder dramatische gevolgen….

 33. 50

  @47
  1 Eerst ad JCH. Dit acronym verander en verbeter ik in: JcRH. Jc = Joods-Christelijk (Medelijden), R = Rome (het Recht), H = Hellas (Wetenschap). Dit zijn de 3 Westerse zuilen.
  Bij Jc teken ik aan dat het Christendom buiten het Jodendom niet kon ontstaan en kan worden begrepen. Hierin sta ik bepaald niet alleen. Ik schrijf dit ter info, niet om te overtuigen.

  2 Ad Niceaa 353. Het was pas tegen AD 1100 dat de eerste Turken op het terrein verschenen dat Anno nu de Turkse natie omvat. Je moet topografie en ‘nationaliteit’ niet door elkaar halen. Van de bevolking rond Niceaa 325 [= Iznik nu] weet ik niets, behalve dat het geen Turken kunnen zijn geweest.

  3 ‘denk je nou echt dat de Romeinen’ enz. Welnu, wat denk je van Constantijn in hoc signo vinces de Grote?

  @46 Majave:
  ‘ En dat zal niet makkelijk zijn, want Nederlanders hebben dat [= nationalistische gevoelens] gewoon niet, behalve bij voetballen.’

  1 Dat is grotendeels juist. NL is een natie temidden van andere naties, maar aan het juiste gevoel dat erbij hoort: nationalisme, schort het hier. Een soort NL-nationalisme duikt op bij voetballen. Ook heeft het (= NL) een drugsbeleid dat sterk door een relevant buitenland wordt afgewezen, in 1996 verdedigd met een beroep op de Nederlands-nationale souvereiniteit. Misschien is het tekenend voor ons land dat het zich nationaal bewust wordt of in ieder geval met nationalistische principes gaat zwaaien in associatie met een minderwaardig onderwerp.

  2 Dat gebrekkige NL-nationalisme kan een gevolg zijn van het feit dat nationalisme over land gaat. Welnu, de grondmythe van NL heeft zich prae-nationaal gevormd op zee: De Vliegende Hollander. Met land weten we nog steeds geen raad. LAND waarderen we niet, of niet goed, en verpesten we het onbekommerd, ignorant, met overbevolking en onnodige massa-immigratie. NL zou dus wat nationalistischer moeten worden. Voor de goede orde: nationalisme = internationalisme.

 34. 55

  @HPax; Dat Nicaea in toenmalig Turkije (Asia Minor) lag, was een zij-opmerking. Het ging er mij om dat de christelijke cultuur niet een voortzetting was van de joodse. De Romeinen hadden een jaar of tweehonderd daarvoor al laten zien dat zij het joodse volk hen niet voor de voeten zou laten lopen, en zo is op de diverse concilies in het Romeinse rijk, de bijbel naar hun aanzicht vormgegeven geworden. Tegen de tijd dat de bijbel en het christendom vorm kregen, bestond het joodse volk alleen nog maar uit diaspora. Beetje moeilijk culturele invloed uitoefenen, is dat.

 35. 56

  @ 52
  Hobson noteert dat de triomf van het nationalisme in zijn tijd, de opkomende hoop op internationalisme schijnt te hebben verpletterd. Meteen daarna wijst hij erop dat een werkelijk sterk internationalisme eerder het bestaan veronderstelt van machtige, zichzelf respecterende nationaliteiten die eenheid zoeken op basis van gemeenschap¬pelijke nationale behoeften en belangen. Zo’n historische ontwikkeling zou veel meer in overeenstemming zijn met de wetten van sociale ontwikkeling (‘growth’) dan het ontstaan van anarchistisch cosmopolitanisme uit individuele eenheden te midden van de decadentie van het nationale leven. ‘Nationalism is a plain highway to internationalism,’… . (Hobson, pp. 10-11). HOBSON, J.A., – IMPERIALISM, A STUDY pp. 10-11| Unwin Hyman Ltd., London. Paperback 1988. Originele publicatie 1902.

 36. 58

  Nationalism is a plain highway to internationalism

  Dat betekent m.i. dat het een precursor is, niet dat het gelijk staat aan.

  De gehele citaat:

  This early flower of humane cosmopolitanism was destined to wither before the powerful revival of nationalism which marked the next century. Even in the narrow circles of the cultured classes it easily passed from a noble and a passionate ideal to become a vapid sentimentalism, and after the brief flare of 1848 among the continental populace had been extinguished, little remained but a dim smouldering of the embers. Even the Socialism which upon the continent retains a measure of the spirit of internationalism is so tightly confined within the national limits, in its struggle with bureaucracy and capitalism, that “the international” expresses little more than a holy aspiration, and has little opportunity of putting into practice the genuine sentiments of brotherhood which its prophets have always preached.

  Thus the triumph of nationalism seems to have crushed the rising hope of internationalism. Yet it would appear that there is no essential antagonism between them. A true strong internationalism in form or spirit would rather imply the existence of powerful self-respecting nationalities which seek union on the basis of common national needs and interests. Such a historical development would be far more conformable to laws of social growth than the rise of anarchic cosmopolitanism from individual units amid the decadence of national life.

  Nationalism is a plain highway to internationalism, and if it manifests divergence we may well suspect a perversion of its nature and its purpose. Such a perversion is Imperialism, in which nations trespassing beyond the limits of facile assimilation transform the wholesome stimulative rivalry of varied national types into the cut-throat struggle of competing empires.

  Bron:
  http://www.marxists.org/archive/hobson/1902/imperialism/intro.htm

 37. 59

  @ 58.
  1 Hobson was een zeer onafhankelijke man, dus beslist geen communist*, wel een anti-imperialist. Nationalisme = anti-imperialisme. Dit komt ook tot uitdrukking in de titel van Rupert Emmerson’s boek ‘From Empire to Nation’ 1960, een bekende studie over nationalisme. Zo spreekt zich ook de Belgische jurist Matthias Storme uit.

  2 Het natie-begrip staat voor: 1. vrijheid en bescherming en daarna 2. voor samenwerking in vrijheid = internationale samenwerking. Vooral het 1e punt is door Ignatieff ingezien: ‘Ieder volk moet een plek hebben waar het thuis is, en deze honger moet voor iedereen worden gestild.’ (Ignatieff, ‘WAAR HET BLOED KRUIPT’, 1993, pag. 214).
  NB. Ignatieff heeft de Balkanfronten bezocht en zijn lesje geleerd.

  3 Ik schrijf dit zo omdat nationalisme in Nederland ten onrechte geen goede naam heeft. Of het moet 3e wereld nationalisme zijn. Palestijnse bvb.
  Deels houdt die NL-aversie m.b.t. het woord nationalisme verband met Hitler’s misdadige nationaal-socialisme. Merkwaardig is dan wel dat het socialisme hier van dat naamsbederf geen last heeft gehad. Of niet lang.

  *Wel wist Lenin Hobson’s werk te waarderen en dat kan jouw contaminatie in de hand hebben gewerkt.