het Saillant | Openheid Natura 2000 Gate

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

SaillantLOGOPremier Balkenende moet openheid geven over voor welke belangengroep(en) hij lobbyde toen hij heimelijk het Europese natuurbeschermingsbeleid Natura 2000 probeerde af te zwakken.

Dit weekeinde publiceerde de Volkskrant een briefwisseling tussen premier Balkenende en Europese Commissie voorzitter Barroso waaruit blijkt dat de premier heeft geprobeerd het Europese natuurbeschermingsbeleid Natura 2000 af te zwakken. Balkenende meent -ten onrechte- dat Natura 2000 schade toebrengt aan economische activiteiten. De premier werd door Barroso vervolgens vakkundig de oren gewassen. Lees hier de brief van Balkenende en de reactie van Barroso en u ziet dat de Nederlandse premier op al zijn punten miskleunt: een gênante vertoning. Maar nu de vraag: waarom deed hij zoiets doms en waarom deed hij het stiekem?

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het beleid van de EU voor behoud en herstel van biodiversiteit. Ondanks dat we in Europa hebben afgesproken het biodiversiteitsverlies per 2010 te stoppen is de staat van onze natuur zorgelijk, niet in de laatste plaats omdat economische activiteiten nog altijd niet duurzaam worden gepland en natuur daarom regelmatig aan het kortste eind trekt. Hoog tijd dus om het tij te keren en de praktijk in lijn met de fraaie doelstellingen te brengen enwel daarom is Balkenende’s actie niet verstandig.

Landbouwminister én CDA-partijgenote Gerda Verburg zegt dat ze wist van Balkenende’s brief. Maar milieuminister Cramer (PvdA) werd niet op de hoogte gesteld? PvdA en GroenLinks zijn ontstemd over deze geheimzinnige actie van Balkenende. De premier gedraagt zich “als een vooruitgeschoven post voor een conservatieve landbouwlobby van het CDA”, zo reageert GroenLinks Kamerlid Ineke van Gent en zij wil dat Balkenende morgen tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer uitleg komt geven over zijn handelwijze.

Gezien de ernst van deze flagrante aanval op de biodiversiteit -onder christendemocraten beter bekend als “de Schepping”- mag onze nationale Rentmeester er niet gemakkelijk van afkomen met een korte sessie “eigen stoepje schoonvegen”. De essentie van de uitleg moet mijns inziens liggen in het geven van openheid over wie Balkenende vroeg om Natura 2000 aan te vallen? Was het zoals GroenLinks suggereert de conservatieve landbouwlobby? Waren het mosselvissers of de palingvissers? Zat het VOC-NCW erachter? Of waren het toch de betonboeren en de asfaltcowboys? In ons poldermodel is alles bespreekbaar, maar we bespreken het in openheid …TÓCH?!

Reacties (42)

#1 JSK

Hoewel ik het niet met je eens ben als je zegt:
Balkenende meent -ten onrechte- dat Natura 2000 schade toebrengt aan economische activiteiten.
en Natura 2000 ten eerste een werkgelegenheidsproject is voor ambtenaren, lijkt het mij overduidelijk dat Balkenende opheldering hierover moet geven.

 • Volgende discussie
#2 Hal Incandenza

Ik vind dat er nogal bedeesd hierop wordt gereageerd. Dat leidt tot de vraag of Balkenende wel vaker brieven uit naam van de regering schrijft, zonder de regering daarij te kennen. Point in case being, punt 6 van de brief:

“The Dutch government aks (…) up to date.”

Ben ik nou gek, of is dit eufemistisch uitgedrukt staatsrechtelijk nogal dubieus?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Carlos

Precies Hal, het is staatsrechtelijk nogal dubieus en ik vraag mij dus af of hij dit geheel op eigen houtje doet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Hal Incandenza

Dadelijk gaan de mensen nog denken dat ik onder verschillende namen reactuur speel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Carlos

Ja sorry, ik las “Ha..” en ging vervolgens door met het lezen van de reactie ;-)
heb het gecorrigeerd

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 KJ

Het gaat in deze omstandigheden tegen mijn reflex in, maar als Diederik Samson ergens tegen is, dan ben ik er voor. Ik kan het ook niet helpen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Hal Incandenza

@KJ
Het is de schuld van politiek correct links met Samsom voorop, want als het niet zo taboe was geweest om te zeggen dat er problemen zijn verbonden aan het beschermen van de natuur. Dan had Jan-Peter natuurlijk nooit dit verborgen briefje aan Jose Manuel hoeven sturen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 prometeus

“Balkenende meent -ten onrechte- dat Natura 2000 schade toebrengt aan economische activiteiten.”

Kun je dat toelichten?

Overigens: zou dit hem nog parten gespeeld hebben bij zijn niet-verkiezing tot Europese President?

Maar Balkie mag natuurlijk lobbyen wat hij wil: het volk heeft zijn partij verkozen tot de grootste van het land en die heeft een meerderheidscoalitie gevormd. Pas als er wetten gemaakt worden, moet de volksvertegenwoordiging erbij komen kijken. Als mensen dit niet leuk vinden, dan moeten ze geen CDA stemmen. Bovendien: het CDA staat toch al jaren bekend als boeren- en ouderenpartij? Niks nieuws onder de zon, dus. Ergo:
– nu het uitkomt heeft hij wel iets uit te leggen (lekkere timing trouwens, zo één dag voor ‘Davids’ :-)
– als de kiezer dit niet vindt kunnen, stem dan gvd eens een keer niet CDA!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Spam

@8: niet helemaal waar. Het CDA heeft geen absolute meerderheid en mag alleen regeren dankzij hulp van pvda+cu. Hij zal daarom toch met zijn medekabinetsleden (zeker de vakministers) moeten overleggen.
Bovendien moet het CDA, zelfs bij 90% van de zetels, zich laten controleren door de Kamer en dus zelf vertellen wat hij doet ipv zaken verstoppen en hopen dat journalisten er niet achterkomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Hal Incandenza

@prometeus
Ja, hij mag lobbyen wat hij wil, maar hij mag niet zwart op wit zeggen dat hij namens de regering spreekt, als het geen regeringsstandpunt is. En Balkie is jurist, dus hij zou dat hebben kunnen weten…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Wouter

Daarnet las ik dat Balkenende zijn eigen stoepje niet eens goed geveegd heeft. Zijn vrouw heeft gezegd dat dit niet lukte, omdat de sneeuw was vastgevroren. Wellicht een kwestie van prioriteiten stellen? Investeren in een goede stalen sneeuwschuiver of op tijd eruit om de sneeuw weg te vegen, voordat het vast vriest na dooi. De beste man is en blijft een theoreticus en een eersteklas draaikont.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Wouter

@1: Natura 2000 is overigens geen werkgelegenheidsproject, maar een bittere noodzaak, ook in Nederland. Intensieve landbouw en aanleg van woonwijken, recreatie voorzieningen, wegen en industrie terreinen hebben nog steeds een desastreuze invloed op de biodiversiteit.
Door een paar simpele ecologische verbindingszones is bijvoorbeeld de das in het oosten van het land inmiddels niet meer met uitsterven bedreigt. Het gaat mijzelf in ieder geval ook economisch beter als ik weet dat het goed gaat met de das.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Hal Incandenza

Nu maar hopen dat ie een keer uitglijdt…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 prometeus

@9&10 inderdaad: als hij zegt dat hij namens de regering sprak, dan is het een andere zaak.

Maar ik blijf erbij: het Nederlandse electoraat is behoorlijk pro-Balkie, dus ‘we’ hebben dit soort dingen aan ‘onszelf’ verdiend. Wat ik daarmee bedoel is: laten we ‘onszelf’ eens afvragen wat voor leiders we willen voordat we het weer over ‘de hoge heren in Den Haag’ hebben en ‘oohh-hoh’ roepen.

En dit toont nog maar weer eens aan dat het tijd wordt voor een gekozen premier; liever dan een gekozen burgermeester.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 KJ

@Hal; Ik ben geen Sikbock, Hal – de ‘zeitgeist’ is niet verantwoordelijk voor dingen. Ik heb gewoon een tyfushekel aan Diederik Samson.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Hal Incandenza

@prometeus
Ik heb het niet zo op Balkie en dit is precies waarom. Hij stelt consequent (zijn/ electorale) belangen boven de democratie en het staatsrecht in brede zin. Big no no.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Hal Incandenza

@KJ
Klein gebbetje mijnerzijds..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Taco Zip

Hoeveel hele en halve affaires kan die man aan z’n kont hebben hangen? Inmiddels heeft Balkenende al zóveel deuken opgelopen en zó vaak aangetoond dat hij ongeschikt is als premier dat niemand meer de moeite lijkt te willen doen om hem definitief weg te sturen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 sikbock

@ KJ: je kunt de zeitgeist niet “verantwoordelijk” houden druif.. Die Zeigeist ” IST nur”

on topic: waar komt toch altijd dat sprookje vandaan dat het zo slecht gaat met de natuur in Europa? volgens mij gaat het aleen maar beter met de natuur in europa..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 sikbock

ik bedoel: kom maar es met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek dat het zo slecht gaat met de natuur.. dat de milieu-industrie dat roept is begrijpelijk, maar daarom nog niet waar

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Carlos

linkjes klikken Sikbock, staat een uitgebreid rapport over de toestand van de natuurbescherming in Europa.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 sikbock

hehe :-) WWF stuff carlos.. natuur is me (als kind) met de paplepel ingegoten.. ( KNNV/ NJN / IVN etc) i know the people zal ik maar zegge ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Wouter

Sickbock: er bestaat geen milieu-industrie. Wel een agrarische industrie, petro-chemische industrie, bouwsector, etc.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_uitgestorven_dieren_in_Nederland

Let vooral op uitsterven van insecten door intensieve landbouw (gif)!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Carlos

Sikbock… LEZEN!! er wordt gelinkt naar deze post:
https://sargasso.nl/archief/2009/07/15/de-staat-van-de-europese-natuur-zorgelijk/

en die gaat primair over dit EU-rapport:
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm

..en nee ik ben nooit lid geweest van die jeugdclubs die je noemt, ik ging altijd geheel zelfstandig de natuur in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 sikbock

@ wouter: het uitsterven van dieren is ook een natuurlijk proces en van alle tijden.. d’r is een tijd van komen en een tijd van gaan..

@ Carlos: natuurconserv(at)isme is geen reele optie.. wel eens van “dynamisch evenwicht” gehoord?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Stickmeister

Wat @2 zegt.

@20 milieu-industrie

Lol.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Stickmeister

@25

Wel even nuanceren:

– uitsterving als gevolg van menselijk handelen;
– uitsterving door natuurlijke oorzaken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 sikbock

mensen zijn ook natuur stickie

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Carlos

haha die Sikbock, roept even de woorden “dynamisch evenwicht” en denkt heel wijs te kunnen meetoeteren in de discussie over biodiversiteit en ecosystemen.

Met een plak beton op je hoofd is het dynamische er al snel vanaf en welk evenwicht heb je het eigenlijk over?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Stickmeister

@28
Dat zijn geen ‘natuurlijke oorzaken’.

Uitsterven door menselijk handelen

Volgens een enquête in 1998 gehouden onder 400 biologen, gehouden door het American Museum of Natural History in New York, bleek dat bijna 70 procent van deze biologen gelooft dat we ons op dit moment bevinden in een vroeg stadium van een door mensen veroorzaakte massa-extinctie, de zesde golf van massaal uitsterven. Uit dezelfde enquête bleek dat hetzelfde aantal biologen het eens is met de schatting dat ongeveer 20 procent van alle nu levende soorten kan uitsterven binnen 30 jaar (rond 2028). Bioloog Edward Osborne Wilson schatte in 2002 dat als de huidige snelheid van menselijke vernietiging van de biosfeer doorgaat binnen 100 jaar ongeveer de helft van alle soorten op aarde uitgestorven zullen zijn.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Uitsterven#Uitsterven_door_menselijk_handelen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 sikbock

hehe :-) die carlos.. je kunt het wat breder zien jongen.. Doe die oogkleppen es af.. ben je ook wat minder ongelukkig als er weer wat diertjes doodgaan

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 sikbock

@30: OMFG! pas op hoor! anders roep ik seven om je dood te linken ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Stickmeister

@32

Moet je maar geen achterlijke opmerkingen plaatsen :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Stickmeister

Oh wacht, ik begrijp het sikbock. Natuur = linkse hobby? Of Al Gore? Of op andere planeten sterven ook diersoorten uit? Of natuurwetenschappers knoeien met de data, want teletubbies zijn ook diersoorten?

:)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 sikbock

Linkse hobby?? WTF!! haha! De natuur = eten en gegeten worden he? .. vreet je competitor op anders vreet ie jou op! Je ziet: de natuur kent geen linkse ethiek.. ennuh: Sir david attenbourough ( of hoe heet die knakker) links? prins Bernard links? ik bedoel maar..

— > voorliefde voor de natuur is juist bij uitstek “rechts”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Carlos

Vraag jij even wat Sir David Attenborough vindt van het platbranden van het regenwoud i.h.k.v. het recht van de sterkste?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 sikbock

heeft moeder gaia sir david niet al tot haar geroepen? hij werd wat seniel laatstelijk heb ik begrepen ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 prometeus

Oei! Heb Balkie’s brief gelezen. Hier zou hij nog mee wegkomen:
“The Netherlands believes that the Directives […] need to be brought up to date in order to strike the balance.”

Daar kan hij zich nog beroepen op ‘het volk’. Maar in de laatste zin “verpest” hij het echt:
“The Dutch government asks the European Commission to draft proposals to bring these Directives up to date.”

@16 “Ik heb het niet zo op Balkie…”
Ik ook HI, ik ook…

Hoe dan ook: als ik Balkie was, dan zou ik Bianca laten weten dat ze morgen niet op hem hoeft te wachten met het eten, want dat wordt een lange, taaie sessie!! Of beter gezegd: sessies :-) Tenzij Davids hem ’s ochtends al uit zijn lijden verlost, natuurlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Carlos

Sikbock, nee Sir David (83) is nog strong as ever voor zover ik weet…

Vorig jaar was ik in de Linnean Society of London voor het jubilieum van een natuurorganisatie waar hij beschermheer van is precies op 8 mei: zijn verjaardag, helaas koos hij om zijn verjaardag thuis te vieren en niet bij ons. Maar of dat betekent dat hij breekbaarder wordt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Hal Incandenza

@prometeus

Dat bedoelde ik dus in #2 die laatste zin dat kan echt niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 boog

Carlos geeft zelf het antwoord al: de landbouwlobby. Met name eutrofiëring is een bedreiging voor de instandhoudingsdoelstellingen die voor de diverse habitats en soorten zijn opgesteld.

Waar men met name not amused over is, is de zogenaamde externe werking: pijnlijk punt is dat ELKE vorm van menselijk handelen in nederland die ERGENS in een Natura-2000 gebied SIGNIFICANT effect KAN hebben (op de instandhoudingsdoelstellingen) vergunningsplichtig is.

De toestand in het land is momenteel dusdanig dat iedereen de consequenties hiervan langzaam tot zich laat doordringen…

(ondertekende heeft al een aardige boterham verdiend met wat adviesjes op dit gebied)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie