Het klimaat volgens Clintel (2)

VERSLAG - Dit is het 2e deel van het verslag over een avondje Clintel in Heesch, deel 1, met een introductie over Clintel, is hier te lezen.

Naast mensen die tegen windmolens in hun omgeving strijden en andere geïnteresseerden, zijn er ook lokale politici, Brabantse FvD’ers Lennart van der Linden en Loek van Wely, en Alexander van Hattem van de PVV. Ergens voorin, uit de richting van FvD en PVV, roept iemand regelmatig ‘het IPCC is een activistische organisatie’. Het publiek is inmiddels in de stemming: hier worden spijkers met koppen geslagen, hier worden echte feiten verteld.

Na de introductie over Clintel is het tijd voor de gastsprekers. Er zijn er drie: Theo Wolters, actief op Climategate.nl, Kees Remi uit Oss, die deze avond georganiseerd heeft en Kees Pieters van Nederwind.

Lukt nooit

Wolters trapt af. Zijn betoog gaat vooral over de onmogelijke opgave. Het regent cijfers. Volgens hem voorspelt het International Energy Agency (IEA) doorgaans goed wat er gebeurt. Een vervijfvoudiging van renewables, misschien zelfs een vertienvoudiging bij een heel positief scenario, maar ook dat is nog te weinig. Een transitie duurt zeker 50 jaar, zegt hij, dat is veel langer dan de 30 die we hebben tot 2050 en heel veel langer dan de 10 jaar die Urgenda wil.

Volgens Wolters is het Parijs-akkoord een druppel op de gloeiende plaat: een besparing van 33 gigaton CO2, terwijl volgens het IPCC 3000 gigaton nodig is. Het schiet allemaal niet op: 5 honderdste graad minder. En volgens het KNMI in Nederland 70 miljoenste graad. Zinloos.

“Dit zijn de officiële cijfers,” zegt Wolters, “die komen van onze tegenstanders, dat geven ze toe.” Hij snapt dan ook niet waarom onze overheid rüksichtlos achter organisaties als Urgenda aanloopt.

Het gaat maar door, van voorspellingen, via de plots toch betrouwbare cijfers van het IPCC en KNMI, richting kernenergie. Om het verbruik van Polen te verduurzamen, moeten ze 60 centrales bouwen. Frankrijk is nu al 10 jaar bezig met één centrale. We moeten wereldwijd elke dag 4 Borsele-centrales bouwen, 20 jaar lang.

Niks kan, niks is haalbaar, niks is nodig. Want, zo vertelt Wolters in een bijzinnetje, “persoonlijk denk ik niet dat CO2 een knopje is waarmee je de temperatuur kan regelen.”

Het hoge woord is eruit.

Volgens Wolters is aanpassen beter dan CO2 reductie: “we weten niet wat CO2 doet, we weten niet of het warmer of kouder gaat worden, daar is geen echte wetenschap voor.” In werkelijkheid zegt 100% van de wetenschappelijke publicaties, dat de opwarming door de mens komt. Zijn oplossingen? Airco’s en hogere dijken bij opwarming, verwarming bij kouder. Of anders iets met thorium. En oh ja: kies voor gas voor elektriciteit, verwarming en vervoer. Die obsessie met CO2 is typisch iets voor Noord-West Europa.

Kees Remi tegen Oss

‘Kritische Ossenaar’ Kees Remi is al een tijd bezig om de Osse plannen voor windmolens te dwarsbomen. Volgens eigen zeggen heeft de politiek geen enkele interesse in zijn berekeningen en klopt het niets van het plan dat het windmolen-bedrijf aan de Osse politiek voorlegt: de vollasturen kloppen niet, de windsnelheid is te laag en wat er met de SDE-subsidie wordt afgesproken is geheim en ondoorzichtig. “Ik heb ze gezegd: laat maar zien wat er niet klopt, dan houd ik op, zo niet, dan ga ik er vanuit dat ik gelijk heb.” Volgens Remi brengen de windmolens maar een derde op van de in het plan voorspelde 13 miljoen kWh. Al met al is het een amateuristische bende en er is niemand die ook maar iets met zijn commentaar doet.

In werkelijkheid zit Remi er met zijn berekeningen helemaal naast, dat is hem ook verteld. Er is een uitgebreide uitleg gestuurd met het hoe en waarom van de gebruikte getallen. De geplande molens zijn hoger dan die uit de berekeningen van Remi, er zijn een jaar lang windmetingen gedaan en de resultaten daarvan zijn gebruikt voor het business plan en de aanvraag van de SDE subsidie.

Voor de politici was het dan ook duidelijk dat Remi er naast zit. De wethouder heeft hierover een uitgebreid gesprek gehad met de beste man, volgens Remi klopt het allemaal van geen hout en heeft de gemeenteraad zichzelf buiten spel gezet door de wethouder te laten reageren. Hoe dat dan in de praktijk zou moeten gaan is me onduidelijk, aangezien de raad de beslissingen over deze plannen neemt en nog gaat nemen. Maar goed, van de gemeenteraad heeft Remi geen hoge pet op: “alle partijen in de gemeenteraad zijn groen, niemand wil tegen zijn. Men wil het niet in detail bekijken, ook de raadsleden niet en de subsidie gaat naar de ondernemer”.

In werkelijkheid is er in Oss een jarenlange discussie over dit plan geweest en is het proces bijzonder zorgvuldig verlopen, inclusief echt alle details. Het huidige voorliggende plan is namelijk niet het eerste plan. De vorige organisatie kreeg de boel niet rond en vervolgens is het project overgenomen door de huidige organisatie, ESCOSS, de energiecoöperatie voor bedrijven. Er is zelfs geopperd om de boel in eigen beheer te nemen, zodat de winst (via subsidie) ten goede komt aan de gemeenschap. Daar was echter geen meerderheid voor te vinden. De raad heeft inmiddels beslist over een businessplan dat de goedkeuring van PricewaterhouseCoopers kan wegdragen.

Volgens Remi is de levensduur van de windmolens 15 jaar. Ook dat klopt niet, de subsidieverlening is voor 15 jaar en dat is de periode waarin de banklening wordt afgelost. Daarna draaien ze zonder kosten voor rente en aflossing, nog makkelijk 10 jaar door. Een vergunning wordt dan ook voor 25 jaar afgegeven. De raadsleden weten dit: het staat in het plan.

Remi zit fout in zijn opbrengst per windmolen, zijn SDE berekening en uitleg daarvan, en suggereert daar bovenop dat een windmolen 77% van de tijd stil staat. In werkelijkheid produceren de geplande, moderne molens, 6% van de tijd niet.

Dagvoorzitter Slabbers sluit af: “schokkend dat men jouw kennis zomaar terzijde legt”. Het publiek mompelt instemmend en spreekt er schande van.

NederWind mag niet aanschuiven

De laatste spreker is Kees Pieters van NederWind. Zijn verhaal bestaat er uit dat windmolens op zee eigenlijk best oké zijn, dat dat stukken goedkoper is dan op land, en dat zijn organisatie dat heeft voorgelegd aan onze overheid. En dat ze per se aan de Klimaattafel wilden zitten. Ze vingen echter bot: er werd niet ingegaan op z’n plan en hij mocht ook niet meepraten.

In een presentatie laat hij zien wie er wel bij die overleggen aanwezig was, en dat het daar grote bedrijven betreft die flink subsidie kunnen vangen. NederWind mocht niet aanschuiven ondanks dat ze een gratis plan leverden met meer CO2 reductie! Het hoe en waarom van het niet mogen aanschuiven is onduidelijk, de beweringen die gedaan worden vallen niet te controleren.

Volgens Pieters gaat het om de centjes, om een zelf-verrijkende lobby en veel emotie. Achterkamertjes, handjeklap en zeker geen harde feiten. De wetenschap moet aan de klimaattafel zitten, zodat er haalbare oplossingen komen. Kees Remi valt hem bij: daar kan Clintel dus een rol spelen.

Vragen? Jazeker!

Dat is het moment voor vragen, want als de wetenschap aan tafel moet, hoe kijkt Clintel dan aan tegen het overweldigende aandeel van wetenschappers die na lang wikken en wegen toch echt erkennen dat CO2 uitstoot de klimaatverandering veroorzaakt? Dan zit de wetenschap er toch juist nu al? Het antwoord is, dat Clintel ‘onafhankelijk is’ (“in plaats van het activistische IPCC”, roept iemand voorin). Crok vertelt, “als wij zeggen ‘er is no climate emergency’, sta je per direct buitenspel. Dat zag je in de jaren 90 ook met stikstof, als de boeren niet mee waren gegaan in het verhaal, mochten ze niet meepraten.”

Hij gaat door: “Theo zegt het niet zeker te weten, dat van die CO2, maar Clintel gaat zich daar actief mee bemoeien. Volgens ons zal CO2 wel tot enige opwarming leiden, maar weten we niet of dat een probleem is. De positieve aspecten van CO2 worden niet genoemd, het KNMI is niet eerlijk. CO2 is plantenvoer en bijvoorbeeld Canada zou baat hebben bij klimaatopwarming, want ontdooiend permafrost levert landbouwgrond op.”

Slappe knieën en indoctrinatie

Wolters legt uit waarom de ‘ratio in Den Haag niet leidend is’. De pers is niet objectief, zegt hij, en politici hebben slappe knieën en waaien met alle winden mee: typisch de werkwijze van een kartelpoliticus, “om in Forum termen te blijven”. Het grootste gedeelte van de bevolking is geïndoctrineerd om groen te zijn. De campagne rond Thunberg, schoolstakingen, en zelfs grote bedrijven die er in meegaan.

“Het IPCC is een activistische organisatie, mensen zijn geïndoctrineerd door de mainstream pers”, klinkt het weer. Remi beaamt dat.

Dagvoorzitter Slabbers valt bij. Volgens hem word je in zijn sector (de man is kinderarts) afgerekend op wetenschappelijke haalbaarheid, bij klimaat gebeurt dat niet: de politiek luistert niet naar de wetenschap, alleen naar zwak of zelfs geen bewijs.

En nu?

De avond loopt ten einde. Mensen drommen om Crok heen, zijn boeken vinden gretig aftrek. Om me heen hoor ik mensen “hier kunnen we iets mee” zeggen. Er is veel “zie je wel” te horen.

De teneur was in de inleiding al wel duidelijk.

Clintel gaat door met zulke avonden. Nu er overal aan duurzame energie wordt gewerkt, is er veel aandacht voor en is er onrust onder bewoners en dus trekt dit vrij eenvoudig volle zalen. Een waslijst aan beweringen komt voorbij, het is lastig te controleren of te duiden. Instanties, raadsleden, wetenschap en pers worden verdacht gemaakt. Of een bewering klopt of niet, maakt niemand iets uit.

Een raadslid uit Oss spreekt me aan en zegt “je had me gewaarschuwd, maar dat het zo erg zou zijn had ik niet verwacht”. Het Brabants-Dagblad kopt de dag na de bijeenkomst met “Heesch verzamelt munitie tegen windmolens op avond met klimaatsceptici”. Of politici die goed op de hoogte zijn van de feiten onder de indruk zullen zijn van de verkregen munitie, valt te betwijfelen. Hoe de burgers zullen reageren als hun ‘argumenten ongehoord blijven’, laat zich raden.

Reacties (12)

#1 Jos van Dijk

Waren er helemaal geen tegengeluiden?

 • Volgende discussie
#2 Martijn Tonies

@1: Onder de sprekers sowieso niet. Kritische vragen werden wel aangenomen (‘goede vraag, …’) maar de antwoorden die volgden beantwoordde vaker niet dan wel. De meeste vragen waren echter bevestigend van insteek en vroegen om uitleg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 majava

Wat ik hier ook weer lees, en wat ik alleen terugzie in dezelfde hoek waarin Clintel zich heeft genesteld, het is een feestje van ja-knikkers en gelijkgevers en dat schijnt erg belangrijk te zijn. Als de conclusie maar neerkomt op wat men horen wil, dan doet verder niks er toe.

Gaat dat niet vervelen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Henk van S tot S

Eigenlijk zijn die idioten het vermelden niet waard, maar men moet nu eenmaal wat op de hoogt blijven.

Geef mij Grock maar, daar kun je tenminste nog om lachen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Jos van Dijk

@2: ik bedoel echte oppositie. Die was er dus niet, begrijp ik. Terwijl ik wel vaak hoor dat ontkenners op openbare bijeenkomsten over bv windmolens of andere maatregelen tegen klimaatverandering wel luidruchtig aanwezig zijn. Zo wordt de middenmoot naar rechts getrokken. Als er onvoldoende weerwoord wordt gegeven en er uitsluitend twitterdebatten worden gevoerd tussen twee overtuigde voor- en tegenstanders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Martijn Tonies

@5: Dit gaat hetzelfde als bij creationisten vs evolutie. Die eersten kennen alle truukjes en evolutie-wetenschappers stonden vaak met de mond vol tanden. Niet omdat het raar was wat de creationisten claimen, maar vooral omdat men dacht ’this is not even wrong’. En vervolgens moet je met veel woorden uit gaan leggen wat er niet klopt.

One-liners winnen het debat. Nagenoeg altijd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Hans Custers

@5

Zo wordt de middenmoot naar rechts getrokken.

Ik denk dat dat heel erg meevalt. Bij dit soort bijeenkomsten zitten vrijwel uitsluitend mensen die hun mening allang hebben bepaald. Daar valt niet of nauwelijks nog iets naar links of rechts te trekken.

Dat naar rechts trekken gebeurt op social media, of door misleidende berichten in De Telegraaf, en Elsevier, en soms ook andere mainstream media.

Deze propagandaclubjes willen juist debatteren op een plek waar zij de regie helemaal in handen hebben. Ik geloof niet dat het zin heeft om daar aan mee te werken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Dirk14

@1: Daar is iets vreemd aan de uitleg van de heer Crok, vind ik toch. De heer Crok doet op zijn site weinig concrete uitspraken, hij citeert liever anderen terwijl hij toch de indruk geeft hierover een duidelijke mening te hebben. Bijvoorbeeld bevat zijn site een lange uitleg over een correctie die het KMNI deed van, bepaalde historische meetresultaten zonder aan te geven waarmee hij hier naartoe wil. Toch niet al de historische meetresultatan verwerpen? Zo een corectie is gebruikelijk als je een meetstation verplaatst. En er zijn zovele andere meetstations die niet op hetzelfde moment werden verplaatst. Of vindt hij dat wel, dat hij dan komt met gegevens en een alternatieve kijk op een en ander.
Wel beschrijft hij, in een slachtoffer rol, welke discriminatie hij moest ondergaan omdat hij, volgens hem ten onrechte beschouwd werd als klimaat scepticus. Hij vertelt er niet bij dat hij zelf aanzienlijke inspanningen levert om aldus bekeken te worden, bijvoorbeeld door de plaatsen waar hij publiceert. Waarom? Ik zag in dit forum een reactie van “we zullen ons binnen enkele jaren afvragen waarmee we bezig zijn geweest”. Ik denk niet dat zo een reactie door hem onderbouwd is en vraag me af waarom dit misverstand in stand gehouden wordt.
De heer Crokt, als je goed zoekt, blijkt de toename van CO2 te bevestigen (moeilijk te ontkennen), het opwarmen van de aarde en te vermoeden dat dit voornamelijk komt door menselijke activiteit zoals het verbranden van fosiele brandstoffen en broeikasgassen zoals CO2. (zie tedx, zoveel zaken die niet moeten bediscuteerd worden )
Het zou toch handiger zijn als hij wat duidelijker is over wat hij dan denkt in de veronderstelling dat hij het niet eens is met de gangbare klimaatwetenschap. Ik was dus op zoek naar concrete meningen van hem op zijn site. Ik heb maar een klein deel daarvan bekeken, natuurlijk, maar had er last mee iets te vinden.
Zijn visie op de staat van het klimaat zou op zijn site moeten staan. Bijvoorbeeld hebben we meer tijd, hoeveel, waarom?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Dirk14

Iets verderop vond ik een position paper. Eindelijk standpunten. Het document bestaat eigenlijk uit twee delen. Een eerste deel gaat over de kleine bijdrage die Nederland kan leveren aan de wereldwijde opwarming. Het tweede deel is een verkooppraatje over kernenergie
Het eerste punt, het lage percentage dat Nederland op wereldschaal kan bereiken is natuurlijk helemaal geen argument. Eerder een verwijt aan de stichters van Nederland dat ze geen groter deel van Europa veroverd hebben toen. :-). We kunnen het misschien terug bekijken als de heer Crok zijn belastigcontroleur zal overtuigd hebben dat hij geen belasting moet betalen omdat zijn bijdrage toch zo klein is aan het volledige overheidsbudget.Ieder land moet natuurlijk de verantwoordelijkheid nemen voor de broeikasgassen die het uitstoot.
Dan bekijkt hij China en dan India. Ik denk dat je niet heel wetenschappelijk bezig bent als je landen zo gaat selecteren. En geen rekening houdt met het verleden. Die landen doen nu meer zoals wij, en dat zal wel zijn invoed hebben, maar ik zie ook geen vergelijking per persoon met onze situatie.Verder wordt de VS heel snel vernoemd, doet dit land nu net niet wat de heer Crok landen hier aanbeveelt, en wil hij bij Nederland ook “critically insufficient” zien staan?
Maar, wat hij zegt is wel in overeenstemming met wat het hoofdhuis zegt : “Eén vast gegeven in het debat is uiteraard de toenemende vraag naar energie en hoe daaraan tegemoet te komen. De bevolkingsexplosiein grote delen van de wereld wordt hierbij echter nooit in rekening genomen.” Blz 87 in https://www.vlaamsbelang.org/wp-content/uploads/2019/04/programma2019.pdf . Meer uitdrukkelijk is de mening van een zeer ervaren politicus in Vlaanderen, die wel nooit een bestuursfunctie had tengevolge van het cordon sanitair, uistekende relaties had met Assad ook tot verbazing binnen zijn eigen partij, die geloof ik een belangrijke rol speelde in de opleiding van een jonge Nederlandse politicus uit een nieuwe Nederlandse partij, https://www.hln.be/nieuws/binnenland/filip-dewinter-pleit-voor-controversiele-klimaatknip-verplichte-geboortebeperking-in-ontwikkelingslanden~ab4f0e1b/
Verder staat dit vreemde zinnetje: Wat staat daar aan baten tegenover? Ik kan eerlijk gezegd niets verzinnen. Vele mensen isoleren hun huis e.d. ook om kosten te sparen. Maar hij kan niets verzinnen? Nou ja, heeft het zin verder te gaan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Dirk14

(vervolg)
Opgelet ik denk ook niet dat we er zo gaan geraken. Onder andere door de politieke weerstand die blijkt te komen van ultra rechtse nationalistische kant. In de jaren 30 waren die populair in een Europees land. Daarna marginaal tot voor kort.
In dit artikel https://www.knack.be/nieuws/wetenschap/waarom-we-allemaal-een-beetje-klimaatontkenner-zijn/article-longread-1526815.html (Hopelijk toegangkelijk. Ik kan er zonder problemen bij maar heb misschien ooit wel eens op die site geregistreerd.) wordt onder meer uitgelegd dat die politieke groep daar problemen mee heeft en hoe ze te overtuigen zijn. Maar ik zie weinig verband tussen die ideologie en klimaatsceptisme. Kijk bv naar het Franse FN. Je hebt wat beledigingen voor Thunberg, maar veel minder klimaarsceptisme. Dus blijf ik met de vraag waarom.
Als ik het goed herinner was er in de VS sprake van een akkoord tussen de steenkool industrie en conservative christenen. Ze hadden er beide belang bij de wetenschap in discrediet te brengen. En voor die tweede groep is dat heel belangrijk. Je hoort vreemde zaken als je met die mensen spreekt. Ze schijnen Darwin te zien als een afgod ofzo, ze vragen bv. “Geloof jij in Darwin?”. Ik heb daar nu niets over dat akkoord gevonden, maar dit geeft nog aan hoe sterk ze nu nog verbonden zijn in de VS : https://www.ucpress.edu/book/9780520303676/the-gospel-of-climate-skepticism
Als je goed naar Trump kijkt weet je hoe actueel het voor hem is. Die conservatieve christenen zijn zowat de enige overgebleven groep die op hem zou stemmen. Je ziet hem tegen de economische logica pogen de steenkool industrie opnieuw te lanceren, uit het akkoord van Parijs stappen, proberen de abortus regel te laten tegenspreken door zelf benoemde rechters.
Dit zou een verklaring kunnen zijn voor de VS. Maar niet voor hier, waar de meeste mensen geen oorlog aan het voeren zijn tegen Darwin. Toch zie je hier van die sceptici. De wereld laten verbranden lijkt anders weinig katholiek. Voor hoeveel zilverlingen doet men dar? Maar zie bijvoorbeeld naar de huidige paus die een achtste werk van barmartigheid heeft voorzien. Zien we dit ook bij andere religies?
Ook is de klimaatwetenschap erg beperkt door dit soort kritiek, en de vrees als er nog niet over eens over te komen en zo een excuus te geven aan politici. En daardoor worden de gevolgen regelmarig onderschat. (Zeespiegel, CO2 gehalte, smelten permafrost)
Maar er is dus veel kans dat we het niet halen zoals we nu bezig zijn. En ik denk dat er toestanden zullen komen dat er geen keuze meer zal zijn. Ik denk dat het heel nuttig kan zijn om nu af te spreken waar die grenzen liggen en wat we dan gaan doen. Ik denk dat er dan vormen van rantsoenering gaan moeten gebruikt worden. Gebaseerd op wat ieder land mag uitstoten. Denk aan de petroleum crisis. En het zou ook nuttig zijn die maatregelen nu te testen. En op die manier kunnen ook voortrekkerslanden nu beloond worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Dirk14

Zo gaat het hoofdkwartier (zie vorige reactie) verder “Dit valt helaas niet op te vangen door alleen maar hernieuwbare energie.” Het hoort vast bij een verdediging van kernenergie. En daarom is men in zo een praatje zo kwaad op Duitseland, want daar toont men aan wat men wel kan. En natuurlijk hopen we dat ze ook snel hun CO2 uitstoot kunnen verlagen.
De Duitse keuze, onder druk van hun publieke opinie, om eerst kernenergie uit te schakelen, heeft waarschijnlijk het volume aan uitgestoten CO2 verhoogd. Maar dat was met reden, er zijn veel problemen met kernenergie (de prijs, de brandstofcyclus, de beperkte beschikbaarheid van Uranium, het risico en de verzekering ervan, de oplag van lang gevaarlijke afvalstoffen). Omdat die nadelen niet in de tekst van de heer Crok staan lijkt hij mij minder nuttig en lijkt meer op het spelletje waarbij de industrie de milieu beweging de schuld wil geven. Men kan hopen op thorium en de vele beloofde voordelen. Maar waarom heeft die industrie dan niet veel vroeger iets werkend voorgesteld en laat dat nu onderzoeken met overheidsgeld. En hoeveel van de beloofde voordelen gaan ooit echt gerealiseerd worden. (Ik lees van een voorstander dat er veel onzin wordt verkondigd https://whatisnuclear.com/thorium-myths.html) Als men het heeft over de hoge kosten van de energieomschakeling, kijkt men dan ook naar deze kosten? (Heeft de heer Crok gekeken naar dit punt als hij het heeft over de voordelen van de Atomausstieg)
Voor Nederland, een land met weinig kernenergie lijkt het mij een moeilijke weg om daar nu mee te beginnen. Heb zo eens iets gelezen over Australie geloof ik, en op tijd beginnen met kleine centrales leek praktisch onhaalbaar. Verder lees je vele verwijzingen naar Frankrijk die een klassieke centrale bouwen, maar nieuwe veiligheidsregels moeten volgen wegens ongelukken en waar de bouwtijd en de prijs uit de pan spingt. Het lijkt voor hen ook moeilijk om hun plannen waar te maken. De EU besteed nog kapitalen aan onderzoek, niet zozeer aan thorium en vloeibaar zout reactoren maar bv aan kernfusie. Is dat een goed idee?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Dirk14

Dan ben ik de tedx terug gaan bekijken, de uitgeschreven versie, en ja hoor standpunten. Het begint met de hockeystok grafiek. Ik heb daar een tekst van hem over gelezen op “climategate.nl”, veel over statistiek. Ik had de indruk dat het hier ging over de temperatuur in de 15e eeuw. Voor mij zijn de gegevens vanaf 1850 voldoende. Die grafiek is meer een extra illustratie. Meer nog, ik begrijp hieruit dat men al meer dan 20 jaar geleden correct verwittigd had ook al waren toen nog niet alle gegevens van boomringen beschikbaar. Wat heeft men in die al die tijd gedaan.
Ben ook op wikipedia gaan zien. Dat leek overzichtelijker. Men spreekt van fouten inzake de statistische verwerking maar heeft de conclusies niet gewijzigd. En het onderzoek is overgedaan met meer gegevens. Er bleek ook uit dat de conservatieven in het VS er al nummertjes hebben mee gepoogd te maken.

Iets verder gaat het over een niet verklaarde “Early warming”. Ik kan indenken dat de modellen een cyclus missen. Had men het niet in een artikel in de Volkskrant erover dat een 15 jaar op het einde van de vorige eeuw de gemeten resultaten binnen de modellen vielen maar steeds het maximum waren van de voorspellingen. In het begin van deze eeuw was dat niet meer het geval. Maar de opwarming bleef duren. De gemeten waarden vielen niet meer op het maximum, maar wel binnen de modellen. Tot, ik geloof, 2017 dat het warmste jaar ooit was. 2018 zat er niet veel onder. En 2019 is nog niet voorbij maar met drie hittegolven en de warmste juni en juli voorspelt dat niet veel goeds.
Dus ik kan me indenken dat er iets gemist is. Alleen die “Atlantic Multidecadal Oscillation” lijkt daar niet goed op te passen. Ik ben natuurlijk maar een amateur, maar die cyclus heeft volgens de talk van 1935 tot 1970 een periode dat hij positief is, dat hij dus de temperaturen zou verhogen. Het meest van 194O tot 1955. Maar de early warming loopt volgens die text van 1915 tot 1945. Er is ruimte voor interretatie als je zelf naar de grafieken kijkt.
Ik denk dat het nuttig zou zijn om eerst te bepalen of het een cyclus is, dan moet men andere perioden vinden dan deze “early warming”, ik stel voor na 1850 :-). En dat men dan de gevonden cyclus aftrekt. En van daaruit dan voorspellingen doet. Door een extra cyclus zou de temperatuur kunnen gaan dalen maar tijdens de andere fase extra gaan stijgen. Volgens de voorgestelde verklaring gaan we nu een heel moeilijke periode tegemoet voor nog een heel tijdje.
Het zou ook om een periode kunnen gaan die zich niet zal herhalen. Bv. door iets vervuilend dat we als mensheid wel bestreden hebben. Ook dan zijn voorspellingen mogelijk, maar die zullen misschien niet zo verschillend zijn als de huidige.

Dat hij dat eens allemaal verbetert. En ik denk niet dat hij aantoont dat Darwin er naast zat.

 • Vorige discussie