U bent schuldig aan klimaatdoden!

Dat is nu jammer voor de communicatiejongens en meisjes van Hivos. Het Hivos-spotje ‘Energiebesparing hier scheelt rampen daar’ roept bij mij niet de gewenste reactie op. Ik voel niet de aandrang tot gedragsverandering. Ik draai de doucheknop niet eerder uit om de levens van Pakistanen te redden. Zou een verandering van het regime dáár niet veel meer slachtoffers voorkomen? Ook laat ik mijn auto niet staan om klimaatrampen te voorkomen, maar omdat het parkeren in het centrum zo duur is. Ten slotte zorgt mijn autogebruik niet voor rampen. Al rij ik de godganse dag in mijn benzineslurpende vierwieler rond, de aarde zal niet gaan schudden. Echt niet.

Door: Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

het Saillant | Dweilen met de kraan open

SaillantLOGOZolang het klimaatprobleem niet adequaat wordt aangepakt (via zowel adaptatie als mitigatie) is geld storten op Giro 555 dweilen met de kraan open.

Let op: dit is niet een oproep om maar geen geld te geven voor noodhulp aan Pakistan. Noodhulp is een morele plicht. Mijn grootouders hebben nog een halve eeuw gesproken over het Zweedse wittebrood dat uit de hemel kwam vallen na de hongerwinter. Het verschil met de voedselhulp van destijds met de huidige situatie in Pakistan is echter dat Het Kwaad toen al bijna was verslagen: het Derde Rijk stond op het punt vertrapt te worden door de geallieerden en het Rode Leger. De overstromingen in Pakistan zijn echter een klimaatramp: een door klimaatverandering opgezweepte La Niña zorgde voor extreem intense moesson regens. Het Kwaad is hier nog lang niet bestreden. Wetenschappers waarschuwen al jaren dat klimaatopwarming frequenter droogtes én zware regenval zal geven. Na deze ramp is het wachten op het volgende La Niña-El Niño jaar… Landen kunnen zich tegen klimaatrampen wapenen d.m.v. adaptatie. Rusland had haar brandweer niet moeten verwaarlozen zodat de veenbranden in deze droge zomer niet zo uit de hand waren gelopen. Oost-Europa en China moeten hun ruimtelijke ordening beter op orde krijgen: meer ruimte voor rivieren, niet bouwen op instabiele hellingen en scherpere monitoring in combinatie met evacuatieplannen. Ook Pakistan moet investeren in betere dijken, herbebossing, overloopgebieden, evacuatieplannen en per gemeenschap een voedselopslag die flooding-proof is.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Het einde der mensheid binnen 43,7 jaar?

SaillantLOGO“Overdrijven, liegen en doemdenken is een slechte strategie voor de klimaatbeweging.”

De conferentieleden in Kopenhagen werden bij aanvang warmgedraaid met een onheilspellend filmpje van een meisje dat zich alleen nog maar kon vastklampen aan een verdorde boom. Is dat motiverend?

Een ander voorbeeld. In de maandag uitgezonden film annex documentaire ‘The Age of Stupid’, liet men een Engelse dame aan het woord die demonstreerde tegen windmolens. Ze won een proces en de windmolens werden niet geplaatst. In het volgende shot zien we een overstroming in hetzelfde gebied. Wat zien we? Een oudtestamentische God der wrake? Good old ‘boontje komt om zijn loontje’? Of misplaatste propaganda? Een derde voorbeeld: smeltende gletsjers in de Himalaya. Deze gletsjers zouden 1 miljard mensen van schoon drinkwater voorzien. Het bleek een broodje aap verhaal te zijn. De Wereldbank heeft onderzocht dat de Ganges voor 96% bestaat uit regenwater, het smeltwater van de gletsjers is voor de Ganges dus van marginaal belang.

Wat wil ik nu zeggen? De wereld bestaat uit een klein percentage klimaatsceptici en een klein percentage fanatieke klimaatdoemdenkers. De grote middengroep weet het niet, wil het niet weten of interesseert het gewoon geen drol. De doemdenkers proberen met zwarte scenario’s, leugens en overdrijving de aandacht te trekken. Dat lukt op korte termijn aardig, maar de aandacht wordt niet verzilverd. Immers, de twijfelaars zien dat het doemscenario rammelt. Regenwater blijkt de Ganges te vullen, natuurrampen vonden ook in de prehistorie plaats en niemand weet de exacte gevolgen van een graadje stijging. Zul je net zien: hebben we er net voor gezorgd dat het niet warmer wordt, belanden we met zijn allen in de volgende IJstijd. Hebben wij weer.

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Dossier Crisis geopend

CrisisIn het ovenverse milieu-jaarverslag 2007 [.pdf] van de firma GeenStijl wordt gesteld dat het (witte) broodblog uit Amsterdam-Noord meer postjes over het milieu heeft gepubliceerd dan het “linksradicale Sargasso”. Dat zullen ‘Mensen met Verstand van Tellen’ maar eens moeten natellen en laat dan gelijk een commissie van wijze mannen (m/v) bepalen of stijlloze postjes als “Duyvendak is een ayatollah” ook onder het thema milieu vallen? In ieder geval hebben Mensen met Verstand van Tellen het op Sargasso vanaf vandaag een stuk makkelijker na het openen van het dossier “Crisis”. Hier staan alle postjes aangaande het milieu van het afgelopen jaar handig gesorteerd op thema: energie, grondstoffen, klimaatverandering, ecosystemen, biodiversiteit en voedselvoorziening.

Waarom de naam “Crisis”? Volgende week op dinsdag 23 september is het World Overshoot Day: de dag van het jaar dat de mensheid de hoeveelheid grondstoffen heeft geconsumeerd die de aarde in één jaar kan produceren (lees ook). Vanaf volgende week dinsdag teren we in op wat er nog is. Twee jaar geleden viel World Overshoot Day nog op 9 oktober, maar omdat de wereldbevolking groeit en welvarender wordt consumeren we meer en valt deze dag steeds eerder. Koperdieven, modderkoekjes, superstormen, hoge olieprijzen zijn inmiddels dagelijkse begrippen geworden. Naarmate World Overshoot Day verder naar voren kruipt in het jaar wordt de kwalificatie Crisis steeds legitiemer.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Wat als het toch fout gaat?

[liefhebbers van exclusieve kaarten en rampenscenario’s klikken door op de “more”]

“Wees bevreesd… wees bevreesd…
En vertrek als de donder uit Amsterdam!”

—————————————
Wat als...Het is 9 februari 2009 rond het middaguur.
Buiten zwelt een zware storm aan tot zeer zwaar, misschien zelfs orkaankracht? Zojuist heeft de Amsterdamse burgemeester Cohen de bevolking gesommeerd om zo snel mogelijk de stad te verlaten. Eerder die week vloeiden boven de Atlantische Oceaan twee stormdepressies samen tot één depressie met als resultaat dat Nederland getroffen gaat worden door een superstorm. Het toeval wil dat als de storm vanavond aan land komt het ook nog eens springtij is. Er worden extreem hoge waterstanden verwacht. Ter hoogte van Petten kijkt een dijkwacht bezorgd naar hoe de golven nu al inbeuken op de zwakste schakel van de Hollandse kustverdediging: de Hondsbossche Zeewering. De kerncentrale bij Petten is zojuist uit voorzorg stilgelegd.
—————————————-
Inmiddels is in de Nederlandse kustprovincies de paniek flink toegeslagen. Inwoners van Noord-Holland verlaten massaal hun provincie: de A7 en de A9 zijn veranderd in één aaneengesloten file tot aan de A10-ring van Amsterdam. Maar na de oproep van Cohen staat ook de ring muurvast, iedereen wil zo snel mogelijk via de A2 naar Utrecht of via de A1 richting Amersfoort naar hoger gelegen gebied. Verklaarde de NS in het begin van de dag nog moedig extra treinen in te zetten inmiddels heeft het vervoersbedrijf gemeld dat door de enorme toeloop van reizigers én de stormschade aan het spoor alle diensten zijn opgeschort tot nader order. Er zijn berichten dat er langs de hoofdwegen groepen mensen lopen.
—————————————-
Ook rondom andere grote steden neemt de onrust en chaos nu toe: Den Haag loopt leeg, Leiden wordt verlaten en ook in Rotterdam vraagt men zich af of men ondanks de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg nog wel veilig is? Het wegennet in de Randstad kan deze exodus niet aan een loopt hopeloos vast. Agenten en andere verkeersregelaars slaan op de vlucht zodra de situatie die ze eerst nog probeerden te managen te grimmig wordt. In Alkmaar schijnt een agent te zijn doodgeschoten toen hij omwille van de doorstroming op de snelweg een oprit tijdelijk afsloot.
—————————————–
Ondertussen valt de duisternis over Nederland en zwelt de wind aan maar niemand weet hoe het land er morgen bij ligt…
—————————————–

Doe het veilig met NordVPN

Sargasso heeft privacy hoog in het vaandel staan. Nu we allemaal meer dingen online doen is een goede VPN-service belangrijk om je privacy te beschermen. Volgens techsite CNET is NordVPN de meest betrouwbare en veilige VPN-service. De app is makkelijk in gebruik en je kunt tot zes verbindingen tegelijk tot stand brengen. NordVPN kwam bij een speedtest als pijlsnel uit de bus en is dus ook geschikt als je wil gamen, Netflixen of downloaden.

Quote du Jour – Zand offeren

Ik geloof in zand storten in zee. Dus dat je ergens in de Noordzee zand stort en de krachten in zee het naar de kust brengen. Precies op de plek waar je het hebben wil, ontstaat kustverbreding. (Volkskrant)

Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat (CU) wil graag voor God spelen door te interveniëren in de plannen die de Schepper met ons zondige landje heeft. Door grote hoeveelheden zand te offeren aan Neptunus: God van de zee, zal er kustverbreding optreden in plaats van destructieve kustafslag. Een commissie onder leiding van oud-minister Veerman (CDA) onderzoekt de risico’s van de klimaatverandering en de daarbij horende zeespiegelstijging. De commissie Veerman zal in september haar aanbevelingen naar buiten brengen, maar volgens Huizinga is het nu al nodig om de geesten rijp te maken voor de ingrijpende plannen.

Volgende