Gratis dagbladen voeden islamangst

Veel Nederlanders bekijken de recente ontwikkelingen in de Arabische wereld met argusogen. Dat blijkt uit een enquête uit april 2011 in opdracht van FORUM, het Instituut voor Multiculturele Vraagstukken. Ruim de helft van de meer dan 900 ondervraagden (59 procent) maakt zich in zeer grote of enige mate zorgen over de gevolgen van de ontwikkelingen in de regio voor de Nederlandse samenleving. Van hen vreest ongeveer tweederde radicalisering en dreiging van terrorisme. Treinreizigers die geregeld de gratis dagbladen lezen begrijpen waar deze angst vandaan komt.

Veel van die angst richt zich momenteel op de Egyptische Moslimbroederschap, die bij de verkiezingen in september waarschijnlijk relatief veel politieke invloed zal verwerven. In de gratis media komen vooral veel figuren aan bod die beweren dat de Moslimbroederschap een heel radicale, onbetrouwbare, (potentieel) terroristische club is. Politici die het tegendeel beweren, maar ook Midden-Oostenexperts, die veelal van mening zijn dat de Moslimbroederschap hun radicale veren hebben afgeschud, worden volledig genegeerd. Dat blijkt na bestudering van de berichtgeving in de maanden januari tot juni 2011 over de Moslimbroederschap in gratis dagbladen Metro, Sp!ts en de Pers, samen goed voor een oplage van meer dan een miljoen.

In Metro worden in deze periode vier figuren opgevoerd die claimen dat er een groot gevaar uitgaat van de Moslimbroederschap. De Israëlische president Shimon Peres waarschuwt voor het ‘doemscenario’ dat ‘als de Moslimbroederschap wordt verkozen, ze geen vrede (zullen) brengen.’ (05/02) Glenn Beck, een aartsconservatieve Amerikaanse tv-presentator, interpreteert de machtswisseling in Egypte op geheel eigen, radicale wijze: ‘dit is het verhaal van iedereen die ooit hoopte op de fundamentele verwoesting van de Westerse manier van leven.’ In hetzelfde artikel noemt de Republikeinse politiek strateeg Newt Gingrich de Moslimbroederschap niets minder dan ‘een aartsvijand van onze beschaving.’ (14/02) Oud-secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de Egyptenaar Boutros Boutros-Ghali, gaat zelfs zo ver de Broederschap op gelijke voet te stellen met het fascisme en nazisme. (04/03)

De berichtgeving in Sp!ts laat een vergelijkbaar, ongebalanceerd beeld zien. Twee keer komt Geert Wilders aan het woord. Net na de val van Mubarak spreekt hij de hoop uit ‘dat ze er geen islamitische dictatuur voor in de plaats krijgen.’ (11/02) Even later, in een uitgebreid interview, is Wilders niet minder duidelijk: ‘ik denk dat wat er voor [de dictatuur] in de plaats komt, wel eens veel erger zou kunnen zijn.’ (28/02) VVD’er en Europarlementariër Hans van Baalen gaat heel ver in zijn veroordeling van de Broederschap. Hij is van mening ‘dat de tentakels van de haat en geweld predikende Moslimbroederschap Israël zullen wurgen. Als de Europese Unie niet als de wiedeweerga ingrijpt, zullen ze tot in Nederland reiken,’ aldus Sp!ts. Van Baalens conclusie: ‘het is vijf voor twaalf, we moeten zorgen dat deze club niet de verkiezingen wint.’ (07/05)

De artikelen in de Pers, ook al prijst de krant zichzelf graag aan als ‘gratis, maar niet goedkoop,’ zijn eveneens sterk uit balans. Het bovengenoemde stuk over de Israëlische president, evenals de reactie van Wilders op Mubaraks aftreden en het interview met Wilders, verschenen ook in de Pers. (05/02, 11/02 en 28/02) Naast Wilders geeft ook Joël Voordewind, Kamerlid van de ChristenUnie, een reactie op het aftreden van de Egyptische dictator: ‘ik hoop en bid dat dit een eerste stap is naar een werkelijk vrij Egypte waarin christen en moslim naast elkaar kunnen leven. Daarbij moeten we alert zijn en blijven op de tegengestelde doelen van de Moslimbroederschap, die een heel ander Egypte nastreeft.’ (11/02)

Slechts een enkele keer komt een Moslimbroeder zelf (kort) aan het woord die bovenstaande beschuldigingen ontkent of wordt een figuur opgevoerd die beweert dat het wel meevalt met de Moslimbroederschap, maar die worden geregeld door de kranten wantrouwend benaderd, tegengesproken of als controversieel weggezet. Sowieso staat het aantal nuancerende stukken niet in verhouding tot de wantrouwende geluiden. Het resultaat: de gratis dagbladen voeden de angst voor de islam.

Jip van Dort is freelance journalist. Hij schrijft voor verschillende magazines en websites. Zijn artikelen zijn te vinden op www.jip-van-dort.blogspot.com. Jip houdt ook een blog bij over de nieuwe Nederlandse missie naar Kunduz: www.kunduzmonitor.blogspot.com. Dit artikel verschijnt ook in het onderzoeksdossier over de Arabische lente in het VredesMagazine.

 1. 3

  Van de gratis kranten noch van Jip noch van de Moslimbroeders kan je verwachten dat ze in de toekomst kunnen kijken. Dat het ” allemaal wel meevalt met de Moslimbroederschap” is nog niet bewezen.Vooralsnog zijn de berichten niet best; de Christenen in Egypte en Irak worden zwaarder vervolgd dan ooit. Maar dit is vast niet de nuance die Jip bedoelt

 2. 4

  @Toko_Senang

  Ik weet niet precies wat je bedoelt. Voor de goede orde: ik zeg niet dat het wel meevalt met de Moslimbroeders. Ik zeg dat de meeste Nederlandse experts (niet allemaal) zeggen ‘dat het wel meevalt,’ terwijl de gratis dagbladen vooral wantrouwend over deze beweging schrijven en dat dat de islamangst voedt. Spreek je dat tegen?

  Verder zijn de christenvervolgingen in Egypte een probleem. Je lijkt te suggereren dat de Moslimbroeders hierachter zitten. Volgens mij zijn het juist radicale salafistische clubs. Kun je een paar links plaatsen waaruit blijkt dat de Moslimbroeders deze vervolgingen organiseren? Anders blijft je opmerkingen een beetje leeg.

 3. 6

  “Van Baalens conclusie: ‘het is vijf voor twaalf, we moeten zorgen dat deze club niet de verkiezingen wint.’”

  Echte democraat, die Van Baalen.

 4. 7

  @5: De “logica” van AdriePVV is onnavolgbaar. Als je er niet schuldig aan bent, ben je er toch schuldig aan omdat je bestaat. Zoiets. Applaus. Hulde.

 5. 8

  Jip, de deskundologen hebben de Arabische lente niet zien aankomen, hebben niet voorspeld dat de verschillende fracties na de “bevrijding” elkaar in Irak liever Soennieten en de sjiieten elkaar liever naar het leven staan dan samen te werken etc. Ik geef dan ook weinig voor hun voorspellende waarden.

  Maar de ervaring laat zien dat Arabieren omhoog likken en omlaag trappen, ik heb er gewoond, Arabieren gunnen elkaar het licht in de ogen niet. En dit geeft mij een beperkt vertrouwen in de toekomst. Maar ook ik ben geen deskundoloog.

 6. 9

  @Jip; Ik weet niet precies wat je bedoelt. Voor de goede orde: ik zeg niet dat het wel meevalt met de Moslimbroeders

  Nou, dan zeg je dus eigenlijk niks. Want als tegelijkertijd de meest hyperbolische, hysterische en kwetsende kwoot van Garet Weldon die je kunt produceren, is dat hij hoopt ‘dat ze er geen islamitische dictatuur voor in de plaats krijgen.’ (wat een oase van redelijkheid en rust is, gegeven het karakter van de man), dan heb je je zaak eigenlijk al verloren.

  Je bent met windmolens aan het vechten, jongen.

 7. 10

  @2: Welnee, de strekking van dit blog is juist dat de gratis kranten je NSB propaganda voor je verspreiden. En het domme tokkievolk leest nu eenmaal meer gratis dagbladen en alarmistische tokkieblogs dan dat lastige nadenkend publiek. Blijf dus rustig nog een uurtje liggen.

 8. 12

  Zoals zo vaak worden alle korte termijn gevolgen zwaar overschat en deze krantjes moeten natuurlijk mee het de korte termijn hype.
  Of het in the long run (zeg 100 jaar) wel allemaal goed uitpakt voor de Judeo-christians moeten we nog maar zien. Daarvoor zullen de westerlingen toch ietsje slimmer moeten zijn dan alleen maar bekvechten over wel of geen gevaar. De hierboven genoemde twisten tussen Soennieten en Sjiieten bieden natuurlijk zeer goede perspectieven voor het westen, mits die natuurlijk op de juiste manier (denk British Empire) worden uitgespeeld. Hierbij dus maar een suggestie voor een blog topic in de nieuwe serie “Sargasso crowdsourced geopolitics”: hoe zetten we Turkije en Iran tegen elkaar op.

 9. 15

  Glenn Beck, een aartsconservatieve Amerikaanse tv-presentator

  Je doet hem met die omschrijving teveel eer aan. Beter is: “Glenn Beck, een doorgedraaide Amerikaan die in plaats van in een inrichting in een TV-studio zit”.

 10. 16

  Als je je ‘dure’ tijd nu eens zou besteden aan een goed inhoudelijk betoog, ipv elke keer opnieuw dezelfde -reeds vele malen weerlegde- onzin naar voren te brengen, dan zou dat mij in iedere geval veel ‘dure’ tijd schelen.

 11. 17

  @ vandyke

  OT

  Als je allochtonenberekening van Amsterdam hier op Sargasso staat dan reageer ik meteen.

  Voor de berekening van de kosten van de vervangingsmigratie heb ik nog extra gegevens nodig inzake de samenstelling van de diverse groepen. Kan jij me helpen ?

  Mijn minimumtarief is 75 euro/uur, kun je nagaan hoeveel ik bijdraag aan Sargasso.

 12. 20

  AdriePVV heeft beloofd op te houden met posten als er tien mensen op Sargasso zijn die aangeven dat ze liever hebben dat hij gewoon wegblijft.

  Helaas is dat aanbod nauwelijks opgepikt.

 13. 22

  @17 Dat is niet juist want je hebt over meerdere stukken van mij aangegeven dat je daarop zou reageren. Daarnaast zou je binnen een dag komen met cijfers over de (kosten) van emigratie van Turken en Marokkanen. Dat is nu 6 weken geleden.

  Bovendien is het onzin dat een artikel hier geplaatst moet worden. Dat is een eis die nooit gesteld wordt dus waarom nu wel? Ik noem dat vluchten. Dat doet trouwens vrijwel geheel rechts die wel vreselijk hard roept, maar bij een inhoudelijke discussie meteen weg is.

 14. 24

  Natuurlijk, dat is de grap ook. AdriePVV gaf aan dat, net zoals God de steden Sodom en Gomorra zou sparen indien hij er tien rechtvaardigen vond, hij niet meer op Sargasso zou posten indien er tien rechtvaardigen waren die aangaven geen prijs te stellen op zijn bijdragen.

  Maar als er ineens vijftien man ofzo had aangegeven dat ze zijn gespam niet waarderen en liever hebben dat hij opkrast, had hij natuurlijk altijd kunnen zeggen dat hij ze niet recht(s)vaardig genoeg vindt.

 15. 25

  @24.
  Ik wil als zijnde fel anti-PVV helemaal niet dat AdriePVV hier verdwijnt. Ik geniet juist van zijn kenmerkend PVV-simplisme, het DomRechtse van zijn spam-uitlatingen, zijn neurotische vreemdelingenangst, enz…

  Voor wie kan relativeren-zoals ik- is het met dwazen als AdriePVV juist lachen. Die maken zich bij elke post amusant belachelijk. Dat is leuke entertainment.

 16. 26

  @A3
  “Is het nu zo moeilijk, meer Broederschap > meer Islam > meer Sharia”

  Ja, net zo logisch als:
  meer PVV > meer vrijheid > minder kledingvoorschriften

  of:
  meer PVV > minder elite > meer transparantie

  of:
  meer VVD > meer liberalisering > meer koopzondagen

  of:
  meer VVD > meer individuele keuzevrijheid > meer PGB

  Allemaal zo logisch…..

  75 euro/uur…. ik hoop niet dat redeneren een belangrijk onderdeel van je werkzaamheden is a3.

 17. 27

  Ojna
  voor dat soort vermaak ga ik wel naar de televaag of zo. ik vind het jammer dat a3 iedere discussie over integratie of kernenergie kaapt met zijn “argumenten”.

 18. 28

  net zoals blogs als sargasso de klimaatangst voeden?
  Stop de vrije pers! We hebben een ministerie van objectieve berichtgeving nodig! Advies hoe dit aan te pakken kan ingewonnen worden in de arabische wereld.

 19. 29

  @28; Het verschil is dat Sargasso feiten aanvoert, en die in handige overzichtjes plaatst.

  Die kranten komen met – voornamelijk halvegaren en belanghebbenden – die meningen spuien.

 20. 30

  29: ik zie dat jij een goede kandidaat bent om het nieuwe ministerie van objectieve berichtgeving te leiden. Of zullen we het ministerie van waarheid noemen?

 21. 31

  Er is maar een politieke stroming in Nederland tegenwoordig, die ‘de waarheid’ claimt, en dat is de PVV. Zo claimt Wilders voor de rechtbank niet, dat hij een goed verdedigbaar standpunt vertegenwoordigt, nee, hij claimt dat hij slechts ‘de waarheid’ verkondigt.

  En dat is eng. Politici die een hele bevolkingsgroep systematisch wegzetten als een bedreiging en ook nog eens denken dat ze de waarheid in pacht hebben.

 22. 32

  Overigens vind ik de sportberichtgeving in de krant nog wel een stuk beter dan hier op Sargasso!
  Wanneer krijgen we hier eens een ‘diepte’ interview met bijvoorbeeld Frank en Ronald de Boer te lezen? Ik ben wel benieuwd wat ze vroeger op brood deden.

 23. 33

  @20 Laat AdriePvv toch zijn gedachtenspinsels blijven spuien.Je hoeft er geen aanstoot aan te nemen,je kan ze overslaan,erom lachen of wat dan ook.Iedereen heeft recht op zijn mening hoe abject die in de ogen van sommigen ook mag zijn.

 24. 35

  Jelle een ban?Jammer in het begin stoorde ik me aan hem,maar na verloop van tijd kreeg ik toch door dat het wel een mens is.Een beetje gefrustreerd dat wel.

 25. 36

  @27
  Richard…, doe dan net als ik. Gewoon er niet op ingaan wat absurde types zoals AdriePVV zo al zeggen. Gewoon negeren dat soort lui. Want dat is juist wat ze willen. Tegenreacties als voeding om andersdenkenden te beledigen en te jennen.

 26. 37

  Als af-en-toe-binnenvaller en bier-uit-de-flatkoelkastgraaier tel ik hier natuurlijk niet vol mee, maar ik zou graag zien dat de “bijdragen” van @AriePVV met 1 druk op de knop bij elkaar kunnen worden geveegd zodat ik ze gemakkelijker kan recyclen voor in de WakkerPedia. Dat is namelijk liefdewerk-oud-papier, en ik kost wel iets meer dan EUR 75/uur.

  Wat betreft het onderwerp: ja duh! De gratis kranten zijn papegaaien van de TMG en spreken daarom rechtstreeks de onderbuik aan: anti-islam-emancipatie, anti-linkse-hobby’s, etc.

 27. 40

  Helemaal niemand vertrouwen is beter,mijn versie van de waarheid is niet die van een ander.Degene die de waarheid claimt is ook degene die een dictatuur steunt gebaseerd op die claim.Je moet altijd jezelf afvragen wat zijn de motieven achter een bewering.

 28. 41

  Ja precies: koeien zijn zoogdieren, dus zoogdieren zijn koeien.

  Kun je ook de waarheid spreken zonder dat je daarmee een dictatuur wilt vestigen?

 29. 43

  @43 Je bedoelt de grote metafisische, de WAARHEID?

  Nee, ik ben niet alwetend. Ik zou me kunnen voorstellen dat het de verzameling is van alle kleine waarheden.

  Wat gij niet wilt dat U geschied…., dat soort spul.

 30. 44

  De Islam is er waarschijnlijk eeuwen mee weggekomen. Slechte (of ontbrekende) PR naar de buitenwereld toe.

  Maar in deze tijden van connectivity moeten ze er echt werk van gaan maken.

 31. 45

  jouw onbehagen is hun probleem? Dat kan toch niet, chinezen of Saudiërs voelen zich niet bedreigd of genoodzaakt te reageren, of denk jij van wel – en dan op deze manier, de fractie die hier woont krijgt de volle laag

 32. 46

  @44 Misschien wel,want als mensen er mee vandoor gaan leidt dat ,zoals in de literatuur,tot ministeries van de waarheid, liefde en vrede.En je bent slim genoeg dat niet te ambieren.

 33. 48

  De werkelijkheid kan tegenover een leugen staan.,Wekelijkheid is dat wat wij ervaren als waarheid,dat wil niet zeggen dat dit de waarheid is.We kunnen leugens dus alleen herkennen als een bewering in tegenspraak is met wat we ervaren als werkelijkheid.Dit is slechts een gedeeltelijke waarheid.Ik geef toe in het dagelijks leven kun je weinig met dit gegeven en ikzelf laat me ook makkelijk zand in de ogen strooien.

 34. 49

  Mijnheer Brusselman, belooft U de waarheid te zullen spreken, de gehele waarheid en niets dan de waarheid?

  Het spijt me, maar dat is godsonmogelijk edelachtbare.

 35. 51

  Brusselman’s visie is in extremum solipsisme. De enige manier om #49 uiteindelijk te kunnen volhouden is immers als het delen van een waarheid met meerderen geen argument is — als die “meerderen” onderdeel zijn van die zelf ervaren werkelijkheid. Een qua logica volstrekt te onderbouwen (of beter, niet te vloeren) denktrant. En één die de meest nutteloze definitie van “werkelijkheid” oplevert die maar denkbaar is.

  Dat is het aardige van solipsisme. Het verklaart zichzelf irrelevant…

 36. 52

  @52 Wie is er anders om op af te gaan dan jezelf,ik kan niet in een ander bewustzijn kijken.Dat wil nog niet zeggen dat dit tot solipsisme leidt.Met meerderen is een waarheid eerder iets dat onderling is afgesproken als zodanig.Ik probeer een non-conformistische denktrant te behouden.Leidt dat ook tot solipsisme?

 37. 53

  @51 Dat is waar Prediker, maar -en dat zeg ik niet als verwijt- ik ben niet degene die daarmee begon.

  PVV-ers, van Wilders tot en met AdriePVV- nemen met de regelmaat van de klok een loopje met de waarheid. Die constatering laat ik me niet ontfutselen door de tegenwerping dat ik niet de waarheid in pacht heb, waarbij het begrip waarheid dat geintroduceerd wordt een metafysische waarheid is, een soort alomvattende waarheid. Dat is een “semantisch spelletje” en daarop antwoordde ik met hetzelfde spelletje.

  Ik had nog nooit gehoord van “extremum solipsisme”, maar Rene heeft gelijk: het verhaal is logisch sluitend, maar levert geen werkbare uitgangspunten op. Ik was me daarvan niet bewust en zocht het gat in de redenering. Ik begrijp nu, dat ik op een uitglijer van Brusselman zat te wachten, om hem op die manier in te pakken.

  Maar het was leuk…
  tot jij je ermee begon te bemoeien.

 38. 54

  @54 De opmerking waarmee ik begon was in het algemeen bedoeld , niet tot jou persoonlijk gericht maar juist tegen” waarheid”claimende leeghoofden ter rechterzijde.

 39. 55

  @41 – Helemaal niemand vertrouwen is beter
  @53 – ik kan niet in een ander bewustzijn kijken

  aanbevolen: The Trap van Adam Curtis – Misschien wel het beste dat hij gemaakt heeft

 40. 56

  @55 Ik had het ook helemaal niet persoonlijk opgevat hoor.

  Ik wordt alleen een beetje kriegelig van dat soort algemeenheden (om niet te zeggen: gemeenplaatsen), omdat ze nergens toe leiden. Ik zie er ook geen non-conformistische denktrant in, eerder het tegendeel.

  Sorry hoor, ik hoop dat je dat ook niet al te persoonlijk wilt opvatten, want zo is het niet bedoeld. Je lijkt me een aardige vent.

 41. 57

  In het begin van de jaren negentig stevende het FIS in Algerije op een ongekende meerderheid af bij de verkiezingen.

  De president trad af, zodat de Grondwet buiten werking trad, en de verkiezingen gingen niet door.

  Vervolgens ontstond een bloedige burgeroorlog waarbij tienduizenden doden vielen.

  Verkiezingen zijn natuurlijk een democratisch proces. Maar met radicale bewegingen die rechten van anderen niet respecteren als Moslimbroederschappen en PVV’s gaat een land er niet op vooruit.

 42. 58

  @Robson

  Of de Moslimbroeders in Egypte bereid zijn om zich aan de regels van de democratie te houden, moet blijken. Dat staat nog niet vast en heeft met veel factoren te maken, niet in de laatste plaats de houding van de bevolking. Die oogt in Egypte, afgaande op de berichtgeving, momenteel (stevig) pro-democratisch.

  Maar de twee groepen die je noemt, Moslimbroeders en PVV, zijn misschien radicaal, ze voegen ook iets toe aan de democratie. De PVV heeft Nederlanders naar de stembus gebracht die voorheen nooit gingen / gedesillusioneerd waren geraakt. Doordat de Moslimbroeders (middels een seculiere, conservatieve partij) meedoen aan de aanstaande verkiezingen in Egypte is ook winst voor democraten. Veel Egyptenaren, die nu eenmaal meer islamitische waarden in de politiek willen terugzien, kunnen nu eindelijk op een partij stemmen die bij hun past.

  Daarnaast moet je de ontwikkelingen in Egypte ook in hun context beschouwen. Meer macht voor de Moslimbroeders oogt misschien ondemocratisch (omdat ze radicaal zouden zijn (veel Egyptenaren denken daar volgens mij anders over)), maar het alternatief was lange tijd Mubarak en zijn leger. Binnen deze context, een land dat decennia lang een dictatuur was, is een verkiezingsoverwinning voor de Moslimbroederschap mijns inziens moeilijk ondemocratisch te noemen.

 43. 59

  Het leukste van de discussie met pvv aanhangers is hun onwetendheid.Of ze doen alsof ze het niet weten.
  Het CDA is weer een ander soort cristelijk denken,als een echte cristelijke gelovige,zoals de zwarte kouzen bende.het liefst gaan ze weer terug naar de middeleeuwen en verbieden de politiek.Het CDA zijn farizers,wat meeheult met het kapitaal,wat juist de kerk destijds van zijn macht heeft ontdaan.Die CDA kan je vergelijken met die moslimbroeders wat ook aan het DEMOcratiseren zijn.Die extermisten,hoe ze genoemd worden zijn die andere streng gelovige die volgens hun islamleer geloven en ook weer geen politiek wenst in de samenleving.Dat zijn de TERRORISTEN vandaag de dag.Je word gepiepeld door de politiek,of het nu zogenaamd rechts is,of zogenaamd links.Het is een spelletje wat er gespeeld word,waar een ieder allen zijn eigen belangen staat te verdedigen men waar iedereen in meegezogen gaat worden.Het volk dus.
  De waarheid waarom het zo is,hoor je niet.Alleen slap geouwehoer over de democratie wat zogenaamd beter is.Get real.Ook die muppets die deze democratie ons door de strot douwen,dienen het eigen belang eerst.

  Ik zie een sombere toekomst in voor nederland.Alleen de PVV zal de almacht krijgen,als de economie instort.De SP zal zeker niet te beroerd zijn om de PVV te helpen met het vormen van een nieuw kabinet,als iedereen die regenteclub zat is.Het nationale socialisme.Je word gechanteerd als het ware.Keuze A de democratie,wat hielelikkers zijn van het kapitaal.Keuze B Ook egotrippers,wat zorgt voor chaos en een burgeroorlog.en net zo afhankelijk zijn van het kapitaal,omdat ze geen 15 miljoen zieltjes in bedwang kunnen houden zonder welvaart en economie.
  Diegene die dit steunen,zullen wel eens het slachtoffer kunnen worden van datgene wat ze wilde.
  Ik ben al plannen aan het maken om te verkassen.
  De sfeer word steeds harder,en ondertussen de staat je aan het leegplukken is.Dat men ze nog niet door heeft en er nog intrappen ook.

 44. 60

  Ik las gisteren iets over het backfire effect: mensen die in hun eigen gelijk geloven zullen zelfs in het zicht van overtuigend bewijs van het tegendeel slechts in hun denkbeelden gesterkt worden. De PVV aanhangers zijn hierop geen uitzondering. Als deze niet willen geloven dat de dijken zijn doorgebroken zullen zelfs hun natte voeten hen niet overtuigen van het tegendeel.

  Hun linkse kerk blah blah en oh help moslim wharrgarbl is een beetje oud geworden. Als ze nou eens religie en extremisme in het algemeen zouden willen aanpakken zou die partij warempel nog enig hout snijden ook.

 45. 61

  Wilders crieeerd al jaren islam fobie, deze nazi’s vind je overal terug, zeker ook bij kranten en niet alleen maar bij gratis kranten.
  Angst verkoopt en als je je duren journalisten niet kunt betalen , zorg je dat je angstschrijvers in huis hebt. En hub je hebt de aandacht van de mensen. Dat is voor de gratis kranten de enige optie geworden, om de mensen naar de advertenties te laten kijken. Maar zeg nu zelf wie vertrouwd er nu op gratis, in een wereld waar niemand iets doet voor niets. De mensen die op gratis vertrouwen zijn sowieso stekeblind.

 46. 62

  Toe maar…NSB’ers, nazi’s, onwetendheid, woordspelletjes, simplisme…ik kom hier voor de eerste keer, maar moet tot mijn verbazing constateren dat de nuance die men zo nodig zoekt in dit draadje (de gratis kranten), ook hier ver te zoeken is.

  Ik heb geen gratis krant nodig om bijvoorbeeld te ageren tegen het feit dat dat de Universiteit Leiden in samenwerking met de European Council for Fatwa and Research (ECFR) een islamconferentie houdt met aan het hoofd de radicale homohater Yusuf al-Qaradawi.
  http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/299094/PVV-verbolgen-over-islamconferentie-Universiteit-Leiden.htm

  De conferentie Applying Sharia in the West wordt op 20 en 21 juni gehouden in Leiden en behandelt de mogelijkheden en onmogelijkheden van moslims om de islamitische wetgeving te introduceren in de westerse wereld.

  Zitten jullie daarop te wachten?
  Tot het zover is dat je moeder verplicht in vodden gehuld met haar ogen naar de grond kijkend haar halfje brood moet gaan kopen?

  Want we kunnen wel weer “gastvrij en tolerant zijn”, en zeggen dat die sharia-wetgeving slechts onder moslims zal gaan fungeren, maar:

  A: dat geloof ik niet, omdat we iedere keer verdergaande stappen zien gebeuren waardoor de islam steeds meer voet op Hollandse bodem krijgt.

  B: ik er evenmin op zit te wachten dat hier opgegroeide moslima’s met loshangende haren die nu lekker naar de disco gaan en op straat een beetje staan te tongen met hun vriendje, gestenigd gaan worden op een of ander plein in Gouda ofzo.

  Want zulk lot zal ook op een gegeven moment jullie moeders treffen als zij een keer weigert om zich als een hond te laten behandelen.

  Krijg ik nu een ban? :-)

 47. 65

  @spam Nederland is er allang in opgegaan. Je bent niet meer zomaar in elk zwembad welkom want mannen en vrouwen horen in sommige baden op bepaalde tijden gescheiden te zwemmen. Er zijn gemeentes waar aparte balies voor mannen en vrouwen zijn. Kunstvoorwerpen die voor moslims aanstootgevend kunnen zijn worden verwijderd. Mijn moeder had warempel voorheen meer vrijheden dan ik nu. Waar gaan we dan naartoe????

 48. 67

  @ 64

  Gij zult geen Islam of haar profeet “beledigen/bespotten” op straffe van ….

  Aan dat gebod wordt door kunstenaars, cabaretiers, politici, filmmakers, journalisten, wetenschappers en gewone burgers vaak en grotendeels gehoor gegeven, ook in de vorm van zelfcensuur.

 49. 68

  @63 Het gekke is dat ik daar helemaal niets van merk. Er schijnt een stip in gevangeniscellen te zitten die richting Mekka wijst.

  Wat ik wel merk is dat ik binnenkort op zondag geen boodschappen meer mag doen.

  Nu kom ik zelden in gevangeniscellen, maar zelfs al zou ik daar in zitten, wat maakt mij dan die stip uit?
  Die boodschappen wel omdat de fundamentalistische christenvriendjes van VVD/PVV dat willen.

 50. 69

  @Spam, het feit alleen al dat het nu al de zoveelste keer is dat ze op universiteiten de Nederlandse geschiedenis, cultuur en volk schade toebrengen door extremistisch volk een podium geven is een volgende stap op weg naar verdergaande islamisering plus de DAN waargeworden islamitische wetten.

  Steeds moeten we dit soort zaken zien in de gehele maatschappelijke context van de radicale islamisering van de afgelopen decennia, dus zal ik een ander voorbeeld geven om de recente gevolgen te laten zien om daarmee duidelijk te maken dat het proces van de vernietiging van het Nederlandse volk zich nog altijd voortzet.

  Heeft u deze week de krant gelezen?
  Bent u niet ontzettend boos geworden over alle bezuinigingen die gedaan moeten worden op het onderwijs, de zorg, pensioenen, openbaar vervoer en de arbeidsmarkt?

  Wel, wat het kabinet u niet durft te vertellen is dat die bezuinigingen alleen maar nodig zijn omdat ze, mede door het CDA, niet in staat zijn om te bezuinigen op de echte geldverspillers in de maatschappij.
  Overal in Nederland worden nutteloze maar peperdure multiculturele instituten gebouwd om het islamitische Derde Rijk te realiseren.

  Ik hoef niet eens erg hard na te denken om op de directeur, Sadik Harchaoui van Forum te komen.
  Hij krijgt 142.000 euro per jaar voor een vierdaagse werkweek.
  Dit is een gesubsidieerde instelling.

 51. 70

  Ik las pas dat er zelfs aparte WC’s voor vrouwen zijn en ook aparte kleedhokjes. Aparte douches is natuurlijk helemaal te dol.

  Ik voel mij ernstig aangetast in mijn vrijheid omdat ik niet kan pissen waar ik wil.

 52. 71

  Overal in Nederland worden nutteloze maar peperdure multiculturele instituten gebouwd om het islamitische Derde Rijk te realiseren.

  Bij god nog aan toe.

 53. 73

  Ik ben het wel met u eens, vandyke, dat de PVV veel sterker uit de hoek zou komen wanneer zij ALLE geloven zouden bestrijden, want we weten allen dat scheiding van Kerk en Staat een wassen neus is…maar ja…vooralsnog is de PVV een club die in elk geval opkomt voor iets waar vele mensen gaarne al decennialang lang een halt aan hadden willen roepen.

  De massale instroom van islamitische mensen die, en dat weten we allemaal, gewoonweg niet WILLEN inburgeren.

  4 Generaties hier zijn, en dan nog zo slecht Nederlands spreken?
  Dat heet geen onkunde in mijn boekje, dat heet onwil.

 54. 74

  “Ik heb geen gratis krant nodig om bijvoorbeeld te ageren tegen het feit dat dat de Universiteit Leiden in samenwerking met de European Council for Fatwa and Research (ECFR) een islamconferentie houdt met aan het hoofd de radicale homohater Yusuf al-Qaradawi.”

  Tja, maar de vraag is: is het ook waar? Vanuit de betrokkenen bij de Universiteit Leiden wordt dat in ieder geval ten stelligste ontkend.

  “Er zou sprake van samenwerking zijn met de omstreden European Council for Fatwa and Research (ECFR). Onzin, zegt hoogleraar Maurits Berger. “Geen idee waar die stelling vandaan is gekomen.”

  Elsevier verkoopt dus bakerpraatjes.

  “De conferentie Applying Sharia in the West wordt op 20 en 21 juni gehouden in Leiden en behandelt de mogelijkheden en onmogelijkheden van moslims om de islamitische wetgeving te introduceren in de westerse wereld.”

  Ehmm… nee; het behandelt waar moslims tegen aan lopen als hun leven volgens islamitische regels willen inrichten. Wat als je bijvoorbeeld je erfenis wilt regelen volgens islamitische regels; of als je je scheiding wilt laten verlopen volgens islamitische regels. Wat kan wel, wat kan niet; waar lopen moslims tegenaan, bladiebladiebla.

  “B: ik er evenmin op zit te wachten dat hier opgegroeide moslima’s met loshangende haren die nu lekker naar de disco gaan en op straat een beetje staan te tongen met hun vriendje, gestenigd gaan worden op een of ander plein in Gouda ofzo.”

  Hoe kom je er bij dat hier überhaupt sprake van zou zijn? O, wacht, je ziet sterretjes voor je ogen vanwege het woord ‘sjaria’. Vind je het echt waarschijnlijk dat ze het op een academische conferentie van de universiteit Leiden gaan hebben over hoe ze het beste steniging kunnen gaan invoeren? Nee, hè? Dacht ik ook niet.

 55. 77

  @ 69

  Die fundamentalistische christenvriendjes zoals jij ze minachtend noemt willen op andere gronden hetzelfde als bv de SP en delen van het CDA, winkels dicht op zondag. Vroeger was dat de normale gang van zaken.

  Als je niet ziet dat Amsterdam, de stad waar ik ben geboren, in 40 jaar onherstelbaar veranderd is, terwijl je nota bene volop bezig bent met de cijfers waaruit die veranderde samenstelling van de bevolking blijkt, dan ben je vergelijkbaar met die bekende kikker in de langzaam tot koken gebrachte pan met water.

 56. 81

  @Prediker, u dacht verkeerd.
  Indirect gebeurt dat echter wel.
  Radicalen komen er bijeen om te praten over de invoering van de sharia in het westen.
  Zoals u weet, is de sharia radicale islamitische wetgeving waarbij het heel gewoon is om de doodstraf te eisen voor Joden, homo’s en iedereen die niet in de islam gelooft.

  Het betreft hier geen juridische eis voor een rechtbank tegen een verdachte die iets heeft misdaan, maar een algemene goedkeuring voor iedereen om mensen uit deze groepen te vermoorden.
  Onder zulke “wetgeving” is het mogelijk om openlijk op straat elke homo te stenigen.
  De islam in samenwerking met de sharia is zo’n achterlijke politieke ideologie dat elk fatsoenlijk mens er afstand van moet nemen.

  Grote misstanden in de maatschappij kunnen blijven bestaan door ze te verbergen met propaganda.
  Miljoenen vreemdelingen in ons land waarvan een groot deel ons vijandig gezind is, is alles behalve normaal.

  Overal worden bijeenkosten georganiseerd waar duidelijk wordt hoe buitenlanders over onze samenleving denken.
  Op straat wordt steeds minder de Nederlandse taal gesproken en alles in de maatschappij wordt afgeknepen om de multikul te kunnen financieren.
  Net zoals de Euro, wordt dat gewoon door uw strot geduwd en wordt er gelogen over de voordelen.
  Veel zwarte en islamitische scholen presteren slecht, met uitzondering van een aantal scholen http://www.svmk.nl/?page_id=347.

  Op zich vrij logisch. Zonder het argument van de genetische achterstand en achterlijkheid naar boven te halen, zal iedereen begrijpen dat allochtonen over het algemeen slechter zijn in de Nederlandse taal en onze gebruiken slechter begrijpen.

  Witte scholen presteren zo goed dat de onderwijsinspectie blanken moet discrimineren met hogere eisen om hen niet te intelligent te laten lijken.

 57. 85

  @78 En daar zit hem het verschil: op andere gronden. De SP haalt haar bezwaren niet uit bijbel. Wat ze de SGP in Staphorst doen moeten ze zelf weten, alhoewel daar ook problemen met ze zijn omdat de kroeg namelijk zaterdagavond om 12 uur dicht moet.

  Over het CDA: oud minister Gruyters zei het al: “Als je een cda’er een hand geeft dan moet je daarna altijd je vingers tellen.

 58. 86

  – “Miljoenen vreemdelingen in ons land waarvan een groot deel ons vijandig gezind is, is alles behalve normaal.”

  – “Witte scholen presteren zo goed dat de onderwijsinspectie blanken moet discrimineren met hogere eisen om hen niet te intelligent te laten lijken.”

  Zeg, uit welk racistisch forum komen jullie eigenlijk hierheen gekropen?

  Let je even op AdriePVV? Deze lui denken precies zo over moslims en allochtonen als jij! De nazi’s zijn je natuurlijke vrienden. Dat zou toch te denken moeten geven.

 59. 92

  @82 Radicalen komen er bijeen om te praten over de invoering van de sharia in het westen.

  Je lijkt me een expert op dit gebied.

  Vertel eens hoe ze dit denken te gaan bewerkstelligen? Wie gaat de wetsvoorstellen maken? Wie gaat die islamitische wetten goedkeuren? Hoe worden die wetten getoetst aan de grondwet? Hoe veranderen we onze grondwet zodanig dat we sharia kunnen gaan invoeren?

  Vragen, vragen, vragen.
  Waarop jij me de uitgelezen persoon lijkt om die te beantwoorden.

 60. 93

  @Prediker, witte scholen-bron is vermeld, hoor…

  En nu gaat deze simpele huisvrouw aan het eten beginnen.

  Veel plezier verder, en wellicht tot vanavond.

 61. 94

  Met een kuiltje voor de jus, mag ik hopen. Gelukkig zijn er nog echte Nederlanders. Netjes om 18.00 het eten op tafel. Waar vind je nog zo’n mama?

 62. 97

  Ik bedoel dat je het even op je in moet laten zinken, wat het betekent, dat die lui van Voorpost exact dezelfde dingen zeggen als jij hier altijd roept.

  Dat zou je namelijk te denken moeten geven over je eigen ideologische stellingnames.

 63. 98

  @83 wellicht dat jij het artikel anders leest dan ik, maar het betreft hier de onderwijskwaliteit. Een school in een achterstandswijk, waar de zwarte scholen nu eenmaal toebehoren, levert een lager niveau leerlingen af. Oorzaken (komt uit elk onderzoek naar voren) zijn bijv. beheersing van de taal, opleidingsniveau omgeving,voeding, etc. De inspectie kijkt naar het niveau van de leraren, onderwijspakket, etc. Als een school slechte leerlingen binnen krijgt levert deze meestal ook slechtere leerlingen af.

  Daardoor worden witte scholen niet gediscrimineerd. Het is gewoon eenvoudiger om leerlingen iets bij te brengen, dus wordt er strenger getoetst. Daarnaast zijn de instroomeisen voor het vervolgonderwijs gewoon even streng. Als je met een artikel aankomt, waaruit blijkt dat zwarte leerlingen makkelijker naar het vwo gaan dan praten wel weer verder.

 64. 99

  John Dietsland | 15 June 2011 | 16:12
  Mijn strijd tegen de islam stopt pas als elk spoor van islam in ons land is uitgewist.
  Noem me een nazi, een fascist, een racist, een NSB-er, simplist, wat dan ook… ik kan er bepaald niet van onder de indruk zijn. Een (moslim-)allochtoontje hier en daar is echt niet onoverkomelijk, maar het zijn er inmiddels veel te veel, en het werkt overduidelijk degenererend op ons land en volk.

  je bent net zo erg als hetgeen je zegt te bestrijden.
  en ja je bent een nazi nsb-er etc.het kankergezwel van de samenleving dat een ander kankergezwel voedt.
  een extremist die onze normen en waarden net zo hard overboord gooit in zijn ‘strijd’tegen andere extremisten.

 65. 100

  @Mosje en @John Dietsland, kunnen jullie na de afwas en het 8 uurjournaal alsjeblieft in het kort aangeven hoe jullie zulke zinnen uit jullie toetsenbord krijgen?

  Bijvoorbeeld op een eigen webside een cursus: “Schrijf waar het op staat in 14 lessen” zetten?

  Zonder geavanceerde computerondersteuning lukt me het echt niet, hè.

  /Hou zee!

 66. 102

  @ Prediker

  Als je vindt dat ik een …zi/er/ist/ist ben vanwege mijn mening, dan geldt dat toch voor iedereen die er net zo over denkt, dat is toch een kwestie van guilty by association.

 67. 103

  Het gaat er nu even niet om wat ik denk, maar wat jij denkt, AdriePVV. Hier heb je ineens voorbeelden van rechts-extremisten (je kunt zelf wel opzoeken wat Voorpost is) die precies dezelfde taal uitslaan als jij, met vergelijkbare linkjes komen.

  Dat zou toch tot bezinning moeten leiden, lijkt me. Ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat je je eens op je kruin krabt en je afvraagt of je je met je ideeën misschien niet gewoon in de verkeerde – want xenofobe – hoek van het politieke spectrum bevindt.

  Maar het geweten van de PVV’er is blijkbaar niet zo ontwikkeld.

 68. 104

  Niet te kort dit. Adrie PVV echt een oprechte vraag:

  Ik ben met je eens dat alle extremisten een halt toe moet worden geroepen (links, rechts, midden, moslim, scientology, katholiek) Ik wil zelfs een eindje met je meelopen dat er binnen sommige gedeeltes van de moslimgemeenschap wat Staphorsterige waarden worden gehanteerd. Zie jij werkelijk echt niet in dat het leeuwendeel van de moslims gewoon naar zijn werk wil, tijd met zijn gezin wil doorbrengen en zich totaal niet bezighoudt met daar waar jij voor vreest? Het zijn namelijk soms net gewone mensen, die toevallig in een andere variatie van het Gristensprookje geloven. Moeten ze lekker zelf weten, zolang ik er net zoals met alle vormen van religie maar geen last van heb.

 69. 106

  @jipvandort Ik noem het niet ondemocratisch, maar een land gaat er niet op vooruit wanneer fundamentalisten en radicalen rechten van mensen af willen nemen en mogelijk af gaan nemen.

  Zeg maar opkomen voor hun eigen vrijheid, die de vrijheid van anderen in wil perken.

  Wanneer ze vervolgd worden vind ik ook niet goed.

  “De deur is geopend voor conservatieve krachten in onze maatschappij, die een bedreiging vormen voor de positie van de vrouw”, zegt Tanahi al-Gabali. Zij was de eerste vrouwelijke rechter van Egypte, en is nu lid van het hooggerechtshof.
  http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/2437057/2011/05/25/Probleem-is-extremisme-niet-sharia.dhtml

  @Prediker Elsevier kun je ij een adem onder dezelfde schare scharen als die gratis krantjes.

 70. 107

  @ Jake 105

  Ik heb werkelijk tientallen moslims binnen mijn vrienden en kennissen kring, ik kom bij ze thuis, praat met ze en eet met ze.

  Als ik de zonen vraag of ze het er bijvoorbeeld mee eens zijn dat hun zusjes niet naar de discotheek mogen of uitgehuwelijkt worden dan zeggen ze nee. Ik krijg verhalen te horen over nichtjes die naar de VS gevlucht zijn om te trouwen met hun grote liefde.

  Ze begrijpen het ook als ik tegen ze zeg dat zolang dat soort dingen niet veranderen, ik bv een voorstander ben van een discoverbod voor de jongens, tenzij ze een meisje meenemen.

  Ik zie de strijd tussen de zonen die zich willen ontworstelen aan het strenge gezag van de vader en ooms. Als je het zo goed vond in Irak, waarom ben je er dan weggegaan en waarom ga je niet terug, wordt er soms tegen zo’n vader gezegd.

  Maar ook hoor ik eerlijk toegeven dat we gek zijn hier in Nederland door zoveel mensen op te nemen die geen of weinig bijdragen aan de maatschappij.

  Ze weten dat ik PVV-er ben, maar ik word niet zo behandeld als hier op dit forum en er wordt
  heel wat met ze afgepraat over de islam en andere religies. Soms gaat het er best heftig aan toe.

  Dat neemt allemaal niet weg dat ik de Islam als ideologie verwerp en dat gematigde moslims te weinig hun stem verheffen tegen de slechte kanten van dat systeem.

 71. 108

  De vrijheid van godsdienst is een groot goed en een van onze belangrijkste verworvenheden.

  Te belangrijk om daar een godsdienst van te laten profiteren die dat recht zelf niet erkent.

  Te belangrijk om daar een godsdienst van te laten profiteren die het gerechtvaardigd acht haar doeleinden met geweld te verwezenlijken.

  Te belangrijk om daar een godsdienst van te laten profiteren die om godsdienstige redenen schendingen van mensenrechten toestaat.

  Te belangrijk om daar een godsdienst van te laten profiteren die kritiek op en discussie over haar bronnen niet toestaat.

  Te belangrijk om daar een godsdienst van te laten profiteren die andere godsdiensten vervalsingen of afgoderij noemt.

  Te belangrijk om daar een godsdienst van te laten profiteren die de Universele Rechten van de Mens niet erkent.

  Te belangrijk om daar een godsdienst van te laten profiteren die politieke macht nastreeft.

  Te belangrijk om daar een godsdienst van te laten profiteren die zichzelf als enige universele en ware godsdienst ziet.

  Te belangrijk om daar een godsdienst van te laten profiteren die vrouwen niet dezelfde rechten geeft als een man.

  Te belangrijk om daar een godsdienst van te laten profiteren die homoseksualiteit niet erkent.

  Te belangrijk om daar een godsdienst van te laten profiteren die het doden van geloofsgenoten niet toestaat en het doden van andersgelovigen wel.

  Te belangrijk om daar een godsdienst van te laten profiteren die haar gelovigen indoctrineert.

  Te belangrijk om daar een godsdienst van te laten profiteren die overal waar ze in aanraking komt met andere overtuigingen ernstige problemen veroorzaakt.

  Te belangrijk om en godsdienst daarvan te laten profiteren die op geloofsafval de doodstraf stelt.

  Te belangrijk om daar een godsdienst van te laten profiteren die zegt vrede na te streven, maar na laat daarbij te vermelden dat die vrede pas bereikt kan worden als de wereld van de islam is.

  Dit rijtje is naar believen uit te breiden. Onze onmacht ten opzichte van de islam komt voort uit de vrijheid van godsdienst die we haar toestaan. Ze misbruikt die vrijheid en gastvrijheid omdat ze de grondslagen daarvan niet erkent.
  Ze doet dat ook met ons rechtsstelsel. Ze profiteert van de bescherming die deze geeft tegen discriminatie, intolerantie en racisme. Haar eigen daden van discriminatie, intolerantie en racisme worden haar echter onder het mom van godsdienstvrijheid toegestaan.

  De in Nederland zwaar bevochten vrijheid van godsdienst was bestemd om de vrijheid van het individu te vergroten en te waarborgen. De islam heeft er op geen enkele manier blijk van gegeven het recht op godsdienstvrijheid in deze betekenis te willen of kunnen erkennen. In die zin kan haar dan ook niet het recht worden verleend te worden beschermd uit het oogpunt van godsdienstvrijheid.

  Onvrijheid kan geen vrijheid worden verleend.

 72. 110

  Ligt het aan “de” media, of aan de vele moslims die uit naam van islam moorden en intolerant zijn?
  Of aan de zwijgende meerderheid van moslims die de schuld van islamangst overal willen neerleggen behalve bij hun geloofsbroeders?

 73. 112

  Ooit zullen jullie die zogezegde racisten/fascisten/NSB’ers e.d. dankbaar zijn voor het jullie behoeden van het verschijnsel dat islam heet.

  Knoop het in je oren A3, de fascisten schieten je te hulp. En wat zeg je als de puinhopen zijn opgeruimd? Ik wist het niet? Het wordt tijd dat anderhalf miljoen Nederlanders zich gaan bezinnen op wat zij gaan ontketenen. Het is nog niet te laat.

 74. 113

  AdriePVV | 15 June 2011 | 16:14

  Jouw goeroe werd ook in de zeik genomen,toen hij geintervieuwd werd door der spiegel.

  SPIEGEL: Kent u het profetenwoord: »Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild, dat ik over hen koning zoude zijn, brengt ze hier, en slaat ze hier voor mij dood.«

  Wilders: Ik heb veel van zulke passages gelezen.

  Lucas 19 vers 27.Wilders dacht dat het over de koran ging.De bijbel is wat dat betreft net zo moordzuchtig als de moslims dat waren,als je hun geloof aanvalt.wat uit zelfbehoud is.2 reli fundalisten wat elkaar aan het bestrijden is,en ik wed dat jij een atheist bent.1 gooit alsmaar olie op het vuur,om deze 2 groepen elkaar te laten bestrijden en de derde lachende staat te kijken.Dat is wilders zijn echte belangen en waar zijn loyaliteit ligt.Als je die talmoed erbij pakt,de bijbel/koran kinderboeken zijn vergeleken met die haatpassagge’s eruit.Alsof de duivel regeert.

 75. 115

  Terwijl de afwasmachine draait, en ik heerlijk aan een glaasje Port nip en manlief zijn Cubaanse sigaar wegpuft bedenk ik me dat Wouter Bos en ons aller Femke ook onder het kopje nazi’s zouden moeten vallen.

  Iris is een mooi arisch meisje.
  De dochter van salonsocialist Wouter Bos. Voormalig leider van de PvdA die verantwoordelijk was voor de verdubbeling van de staatsschuld voor de multikul.
  Honderden miljarden zijn er onder leiding van de PvdA naar de strijders van Allah, Europa, ontwikkelingshulp en radicale islamitische organisaties in Nederland gegaan.

  Decennia later zitten we hier met miljoenen allochtonen, extreme vormen van criminaliteit en zonder vrijheid om te zeggen wat we willen. Wie kritiek heeft op de islam is een nazi.
  Pim Fortuyn en Theo van Gogh moesten worden vermoord om hun mening en daarna waren de vrijsprekers aan de beurt om voor het gerecht te verschijnen.
  Want zwart is goed.
  Die mensen zijn zielig.
  De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

  De PvdA deed alles om zoveel mogelijk te spreiden.
  Alles goed en wel, maar Iris mag van Bos niet thuiskomen met een Turk of Marokkaan.
  Alle kinderen van die hypocriete socialistische dwazen gaan naar witte scholen. Vindt u ook niet dat u dat recht zelf ook heeft?!

  Ex GroenLinks-Kamerlid Femke Halsema laat het niet gebeuren dat haar blanke dochter ooit thuiskomt met een bruine.
  Zodra ze erachter kwam dat dochterlief het risico loopt ontmaagd te worden door een zwarte, haalde zij haar zonder pardon van school.

  Dit nadat zij jarenlang pleitte voor zwarte scholen en iedereen die kritiek leverde op de multiculturele samenleving indirect uitmaakte voor extreem rechtse racisten.
  Jarenlang heeft ze Wilders neergezet als gevaar voor de samenleving, maar toen ze eenmaal uit de politiek stapte bleek dat haar vriend een hekel heeft aan islamieten: die mochten niet met haar dochter spelen.

  Over de reden zei ze dat haar kinderen geen sociaal experiment zijn.
  Deze overwinning hebben we nog lang nagevierd haha….

  Het is nogal wat om van een nogal radicale slinkse te horen dat het socialisme slechts experimenteert.
  Vindt u het nog steeds rechtvaardig dat socialisten ons opdringen mee te doen aan het experiment van de vernietiging van ons volk en vaderland?!

 76. 118

  John Dietsland | 15 June 2011 | 19:49

  Je liegt dat het gedrukt staat.
  Als je echt zegt dat je de koran kent,je moet weten dat de koran geen facisme en racisme kent.

  “O mensen! Waarlijk jullie Heer is Eén en jullie vader (Adam) is één. Een Arabier is niet beter dan een niet-Arabier, en een niet-Arabier is niet beter dan een Arabier; een blanke is niet beter dan een zwarte en een zwarte is niet beter dan een blanke – behalve in termen van vroomheid en goede daden”.

  En alles meer wat jullie elkaar na papagaaien over bv vrouwenrechten,jodenhaat,etc en etc.Die islam waar jullie het over hebben is een selfmade ideologie wat onstaan is door de bezettingen van het westen sinds ze de ottomanen hebben verslagen en alle moslimlanden bezette sindsdien.Dank je sekteleiders er maar voor die dit veroorzaakt hebben.

 77. 120

  Mosje | 15 June 2011 | 20:02

  Ook voor jouw geld dit.Niet links,maar bovenmodaal VVD creeerde datgene wat je beweert.

  In juli 1963 werd namelijk door KVP, VVD, ARP en CHU het kabinet-Marijnen gevormd,en het startsein gegeven om al die gastarbeiders naar hier te halen vanuit marokko en turkije.En erna nog eens 4 jaar regeerde,en de pvda alleen de middenstanders een sociaal stelsel gaven wat er werd gecreeerd ondertussen(de ambtenarij),omdat ze allen thuiszaten.Geen werk waar je geen vieze handjes van kreeg.

 78. 123

  Oh nee…Ik zie reaguurder Adrie voor het allereerst hier.

  De credits gaan naar Hyvers United, van wie ik een link toegestuurd kreeg van deze draad.

  Eerlijk is eerlijk.

 79. 128

  We ruilen het ene extremisme in voor het andere.
  De extremisten wat zogenaamd bestreden moet worden door eenzelfde soort extremist,wat andere niet tolereert.Alleen hun kunst is om de onwetende onder ons mee te trekken in een strijd wat hun strijd eigenlijk niet is.Mannentjes als een Wilders die denkt dat ie GOD is,En boven de wet staan word als heilige gezien door extremisten,wat (grotedeels)racisten zijn.

 80. 129

  Niet alleen ik zei de gek word voor de gek gehouden door de politiek, maar wij allen…

  En omdat er een zwijgplicht is, kan Wilders niet anders dan bijvoorbeeld dmv Fitna tonen wat niet gezegd mag worden…ook dankzij de handjeklap-bewegingen van de Resolutie van Sraatsburg.

  (Tis maar dat u het weet…)

 81. 131

  Ik weet de periode den Uyl.Weet jij die ook.
  Wel eens de staatschulden na-gerekent hoe die onstaan zijn,en wie het altijd wist te verdubbelen.En ik ben geen pvda aanhanger,omdat de PVDA een midden partij’tje is,wat na wo2 die marschall plan aannam wat bankers en so call jews ons verplichte.Sindsdien er een verdeel en heers aan de gang was tussen de midden en de bovenmodale klasse,en het klootjesvolk de chips mocht gaan betalen,die deze kliek nooit afgerekent hebben.Wilders is een decoy wat bij dat kliekje hoort.Zo snugger is men niet eens om dat te beseffen.
  Ondertussen datgene doorgaat,waar ze al jaren mee bezig zijn.Jullie maar kankeren op een minderheid,wat ook slachtoffers is van die farizers en neo-con clubje.

 82. 132

  En omdat er een zwijgplicht is, kan Wilders niet anders dan bijvoorbeeld dmv Fitna tonen wat niet gezegd mag worden…
  gaat de keuken in, zoekt een rol alufolie …

 83. 133

  Deze hele draad is gebaseerd op Forum, het Instituut voor Multiculturele Vraagstukken…..

  Ik rust mijn kees wat dit betreft.

 84. 136

  Tamso…ik buig mijn hoofd, en ga een heel eind met je mee wat de fariseers betreft, maar het blijft een feit dat de islam ons land wil opvreten.

  En dat zeg ik geboren Rotterdams-Zuid meisje die nu ziet dat 80%…let wel, dit is zonder de illegalen erbij getelt…haar stad onleefbaar is geworden door de islamieten.

  Ook op het werk kom ik als voormalig Logistiek Manager dit volk zo vaak tegen.
  (kleine uitleg: mijn man is Unit-Manager daar en ik doe nog wat kleinigheden na een ongeval)

  Men wil niet…niet luisteren naar een vrouw, niet accepteren dat een vrouw zegt dat we Nederlands praten op het bedrijf, men wil gewoon niet….

 85. 137

  @124 schrijft:De credits gaan naar Hyvers United, van wie ik een link toegestuurd kreeg van deze draad.

  Yep, en Hyvers United is te hulp geroepen door AdrieNSB

 86. 139

  Toch maar even opgezocht hoe het nu echt zit met Lucas 19 vers 27
  http://keesjemaduraatje.web-log.nl/keesjemaduraatje/2010/11/zondagspreek-door-keesjemaduraatje-lucas-1927.html
  Wilders herkende niet het Bijbel-fragment als zodanig, dat het in de koran zou staan is wat mij betreft wishful thinking van Tamso.

  De Bijbel beschrijft inderdaad in de verleden tijd enkele bloedige geschiedenissen. De koran daarentegen roept op tot strijd in de tegenwoordig toekomende tijd, net zolang tot alle geloof in de naam van Allah is.

  Gelukkig dat niet alle moslims de koran volgen, net zo min als alle christenen hun andere wang toekeren.

  De koran: 3:110 moslims zijn het beste volk ooit geschapen.

  Niet-moslims zijn als honden met de tong uit de bek, de laagste der schepselen, afgedwaald vee. Klinkt als übermensch en untermensch.

  Tamso, ben je bekend met de happening bij Khaybar? Roverhoofdman Mohammed overviel de oase Khaybar, liet de volwassen mannen onthoofden en de vrouwen en kinderen meevoeren als slaven? Het gerucht ging dat er een goudschat begraven lag, dus werd een vuur gestookt op iemands buik om de plaats prijs te geven. Er bleek geen schat te zijn, dus werd het aangebrande slachtoffer ook onthoofd.

 87. 140

  Mosje

  Steek je kop eens uit het zand en probeer eens na te denken.Wat betekent nu in werkelijkheid die democratie.Dat bankers en corperatie’s overal hun politieke mannebntjes neerzetten,die hun bevoordelen,tebn koste van de bevolking die uitgezogen gaat worden door het privatiseren van alles.Voordat de industrie op gang kwam in europa,we nog inn een feodalistisch systeem zaten,waar we geen politiek kende.Die is onstaan toen het europa werd verslagen door de bankers.De kerk heerste er eerst.De kerk verloor in 1800 zijn macht in europa en in 1900 zijn macht in rusland.En namen bankers de macht over en plaatse er een communisme in rusland en de cristendemocrate en sociaal democraten en het liberale systeem in europa.Die bankers gaf europa na wo1 een keuze.Of het werd communistisch,of de sociaal democraten,wat ook in handen was van de bankers die hun geld drukte.
  Wat jij schijnbaar niet wilt wilt begrijpen en heel veel andere ook niet,is dat elke politieke partij afhankelijk is van die bankers wat bepaalt welk systeem je krijgt.
  Anno 2011 we minstens 400 MILJARD euro staatschuld hebben,en dat wij dat nooit af kunnen lossen.Het geld wat ze krijgen,zijn schulden.Wat ze door list en bedrog ons verplicht hebben wereldwijd door die zogenaamde democratie.Na-zi duitsland was een bankers keuze.Geen eenling zoals adolfje wat uit het niets zo een machtig rijk kon opbouwen.Ze waren falliet na wo1.
  Het nationalisme zorgt ook voor chaos en verdeling.Zoals ook het communisme dat deed.Uit die cjaos creeren zij hun orde,of je het wilt of niet.Deze chaos war eraan zit te komen is ook een gespeelde chaos,om straks die nieuwe orde erdoor te krijgen.wat dat is ,is alleen maar speculeren.ik gok erop dat al het papiergeld zal verdwijnen,ook alle regeringen,en je 1 wereldleger zal krijgen,zoals nu de navo.Die hebben ook schijt aan de internationale wetgevingen.Zolang het bankersbelangen zijn,het schijnbaar toegelaten word door het corrupte democratische zooitje.
  5 jaar zonder geld/werk/inkomsten/en in armoede leven,een nieuw systeem geen enkel probleem zal zijn.ze hersenspoelen je wel dat het allemaal zo eerlijk is.Waar we keuze’s hebben in het leven.Er word voor je gekozen.Wat ik zelf vermoed,is het gevolg van het eigen handelen.De propaganda is niet eens geloofwaardig meer en veel mensen hebben nog weinig vertrouwen in deze democratie,en waardoor men ook niet meer de politieke partijen steunen,wat dit corrupte systeem intact houd.Als hierzo de mensen de straat zouden opgaan,men wel voor chaos zorgt,zodat men onderling wel de strijd uitvecht.Zolang die elite bende en hun meelopertjes maar niet aangesproken worden.Zie orange huis wat met de na-zi’s meeheulde voor wo2,en toen die aanbrak,ze als eerste in engeland zaten.Daarna spelen ze weer de schijnheil,zoals ook de politiek zal doen.

 88. 141

  Adrie had een realiteitszin die beter was dan de slinkse aanwezigen hier; hulp kwam.

  Hahaha…zonder ons hadden hier slechts 63 reacties gestaan.

  De PVVers zorgen voor elkaar, en jullie moderator is aan het genieten.

 89. 142

  Tamso…een heel andere kant op: the New World Order.

  Maar alle tekenen wijzen op dat dit misselijke clubje hun zin gaat krijgen.

  Alleen….de moslims, net als wij allen, worden ingezet als pionnen.

  Maar ik verdom het om mijn kleindochter in een tent te laten lopen gedurende deze battlefielt!

  Opes! Aluhoedje opzetten! :-)

 90. 144

  Een partij die zich Partij Voor de Vrijheid noemt, maar hoofddoekjes wil verbieden, of “kopvoddentaks” in wil voeren.

  Dat is toch echt te zot voor woorden, ondanks dat ik het nu opschrijf.

  Een ander kan zeggen: er moet een “geblondeerdekoppentaks” komen, want al die rommel waarmee een hoofd wordt geblondeerd is een belasting voor het milieu.

  Iemand kan zijn hoofd blonderen, een overval plegen, zijn hoofd daarna kaal scheren, zijn haar weer laten groeien, en dan wordt er altijd gezocht naar een dader met de onjuiste kleur haar.

  Zoiets moet niemand willen.

  Voor de discussie hier zou het trouwens wel goed zijn als verwezen wordt naar relevante bronnen, en niet naar rechtsradicale stencil- of kopieermachines.

 91. 145

  Johnny | 15 June 2011 | 20:59

  Ik ben geen moslim,of die gespecialiseerd is in al die teksten.ik heb het ooit eens geprobeert te lezen,maar wat ik niet kan begrijpen.Ene linda Bogaerts deed er wel onderzoek na en zocht het uit of er sprake was van racisme,facisme,vrouwen onderdrukkingen,en meer van die aantijgingen dat de islam een wreed boek is.Ik snap ook de reden waarom de koran is geschreven.tenminste dat probeer ik,want ik weet nog steeds niet of nu farizers dat boek hebben gecreeerd,om een tegenpool te zijn voor de opkomende byzantijnen in die tijd.Ik geloof niet in het bestaan van een jezus,ook niet in de koran wat het zegt dat het isa heette.Engelen die naar de aarde daalde om ene mohammed de wijze les van god te leren.Slapen doen we snachts.
  De inhoud op zich als het gaat om de medemens,het haast hetzelfde is als het socialisme.
  Daar is niks mis mee om datgene te delen met je medemens,waar het ook vandaan komt,en of je nu zwart,geel,bruin of blank bent,je een gelijkwaardig mens bent.
  Farizers in tegenstelling zijn sekte leden wat zich afkeerde van de hebreeuwse leer en zichzelf de supermens ging beschouwen en de jood werd en alles wat geen jood was unther was.
  En ook de bijbel creeerde,met een jezus erin om de echte hebreeuwers in een kwaad daglicht te zetten.dat zijn ook destijds de slachtoffers geweest van de cristenen,en niet de moslims,die ze altijd heeft opgevangen door de eeuwen heen.
  Waarom wij dit niet weten,komt omdat farizers de media controlereen en besturen en aansturen met zion propaganda.daar is de joodscristelijke traditie het beste.Er heeft nooit een joodscristelijke traditie bestaan.Alleen de laatste eeuw het de cristenen verplicht werd om wat liever over de joden te spreken.En het israel te steunen.
  In wo2 het voornamelijk zionisten zijn geweest,die de orthodoxe joden aangaven,die zich niet wilde assimileren in het europese volkje.Zeg maar de turk van vandaag die zich niet kan aanpassen in nederland.Het zionisme had als doel om een nieuw joods volkje te creeeren in palastina wat atheistisch moest zijn.
  Dat israel is een atheistische marxistische socialistische nazionalistische rascistische staat,wat gelijk staat aan het na-zisme met zijn uberdenkers.En hypocriet zochzelf de semiet noemen,wat ze niet eens zijn.Aziatische mongolen zijn het geweest.PARASIETEN.Ook de turken zijn dat geweest.Wat ook geen echte semieten zijn.

 92. 146

  ps Johnny.

  Wel goed vertalen he.

  Ye are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allah. If only the People of the Book had faith, it were best for them: among them are some who have faith, but most of them are perverted transgressors.

  wat jij ervan wilt maken is dat ze ook de cristenen en hebreeuwers als ongelovige wilt neerzetten,wat dus niet waar is.Jij kan je niet inleven in anderen,dus zal je het ook nooit kunnen begrijpen.

 93. 147

  Ik zie al dingen geroepen worden als “New World Order”. De reaguurderspanelen beginnen zo ondertussen een mengelmoes te worden van Niburu.nl en Vrijevolk,nl-reacties.,

 94. 148

  Citaten uit de Talmoed – Het Heiligste Boek der Joden
  Leerstelling van de Talmoed: Niet-Joden zijn niet menselijk
  De Talmoed definieert specifiek allen die niet Joods zijn als onmenselijke dieren, en beschouwt speciaal niet-Joden als niet afstammend van Adam. We geven nu een lijst met enkele passages uit de Talmoed die met dit onderwerp in verband staan:
  “De Joden worden mensen genoemd, maar niet-Joden zijn geen mensen. Het zijn beesten.” Talmoed: Baba mezia, 114b
  “De Akum (niet-Jood) is als een hond. Ja, de geschriften leren ons aan de hond meer eer te betonen dan aan de niet-Jood.” Ereget Raschi Erod. 22 30
  “Zelfs hoewel God de niet-Jood schiep zijn het nog altijd dieren in menselijke gedaante. Het is niet gepast voor een Jood om te worden gediend door een dier. Daarom zal hij worden gediend door dieren in mensengedaante. ” Midrasch Talpioth, p. 255, Warsaw 1855
  “Een zwangere niet-Jood is niet beter dan een zwanger dier.” Coschen hamischpat 405
  “De zielen van niet-Joden komen van onzuivere geesten en worden varkens genoemd.” Jalkut Rubeni gadol 12b
  “Hoewel de niet-Jood dezelfde lichaamsbouw heeft als de Jood, verhouden ze zich tot de Jood als een aap tot een mens.” Schene luchoth haberith, p. 250 b
  “Als u eet met een niet-Jood, het is hetzelfde als eten met een hond. ” Tosapoth, Jebamoth 94b
  “Als een Jood een niet-Joodse dienaar of dienstmeid heeft die sterft, moet men geen sympathie voor de Jood betonen. U behoort tegen de Jood te zeggen: “God zal ‘uw verlies’ vervangen, net zoals een van zijn ossen of ezels zou zijn gestorven”.” Jore dea 377, 1
  “Geslachtsgemeenschap tussen Ongelovigen is als geslachtsgemeenschap tussen dieren.” Talmud Sanhedrin 74b
  Met “Ongelovigen” (Engels: ‘Gentiles’, Hebreeuws: ‘Goyim of Goijim) wordt bedoeld: niet-Joden, met name Christtenen en Moslims.
  “Het is toegestaan het lichaam en het leven van een Ongelovige te nemen.” Sepher ikkarim III c 25
  “Het is de wet om iedereen te doden die de Torah ontkent. De Christenen behoren tot de ontkenners van de Torah. ” Coschen hamischpat 425 Hagah 425. 5
  “Een ketterse Ongelovige mag u met uw eigen handen doden. ” Talmud, Abodah Zara, 4b
  “Iedere Jood die het bloed verspilt van de goddelozen (niet-Joden), doet hetzelfde als het brengen van een offerande aan God.” Talmud: Bammidber raba c 21 & Jalkut 772
  Hoe bereidt een Jood zich voor op zijn misdaad?
  Als een Jood in de verleiding komt om kwaad te doen moet hij naar een stad gaan waar men hem niet kent en daar het kwaad doen. Moed Kattan 17a .
  Een Jood slaan is hetzelfde als God slaan
  Als een heiden (Ongelovige) een Jood slaat, moet de Ongelovige worden gedood. Sanhedrin 58b.
  Het is in orde. als men niet-Joden bedriegt
  Een Jood hoeft geen Ongelovige te betalen voor het loon dat hij hem voor werk schuldig is. Sanhedrin 57a .
  Joden hebben superieure wettelijke status
  “Als een os van een Israлliet een os van een Kanaдniet verwondt is er geen aansprakelijkheid; maar als een os van een Kanaдniet een os van een Israлliet verwondt… de betaling moet geheel voldaan worden. ” Baba Kamma 37b.
  Joden mogen stelen van niet-Joden
  Als een Jood een voorwerp vindt dat verloren is door een Ongelovige (“heiden”) hoeft het niet te worden teruggegeven. (Ook bevestigd in Baba Kamma 113b). Baba Mezia 24a .
  God zal niet een Jood sparen die “zijn dochter uithuwelijkt aan een oude man, of de vrouw neemt voor zijn zoontje, of een verloren artikel aan een Ongelovige teruggeeft…” Sanhedrin 76a.
  Joden mogen niet-Joden beroven en doden
  Als een Jood een Ongelovige vermoordt, zal er geen doodstraf zijn. Wat een Jood steelt van een Ongelovige, mag hij houden. Sanhedrin 57a .
  De Ongelovigen zijn buiten de bescherming van de wet en God heeft “hun geld aan Israлl ter beschikking gesteld.” Baba Kamma 37b.
  Joden mogen liegen tegen niet-Joden
  Joden mogen gebruik maken van leugens (“uitvluchten”) om een Ongelovige te misleiden. Baba Kamma 113a.
  Niet-Joodse kinderen zijn sub-menselijk
  Alle kinderen van Ongelovigen zijn dieren. Yebamoth 98a.
  Ongelovigen-meisjes zijn in een staat van niddah (vuil, smerigheid) vanaf de geboorte. Abodah Zarah 36b.
  Ongelovigen verkiezen seks met koeien. Abodah Zarah 22a-22b .
  Beledigingen tegen de Heilige Maria
  Ziekelijke en krankzinnige leerstellingen van de Talmoed
  Stelt dat Adam geslachtsgemeenschap had met alle dieren in de Tuin van Eden. Yebamoth 63a.
  Verklaart dat landbouw de laagste is van alle bezigheden. Yebamoth 63a.
  Een Jood mag een drie jaar oud meisje trouwen (specifiek, drie jaar “en een dag” oud). Sanhedrin 55b.
  Een Jood mag seks hebben met een kind, zolang als het kind jonger is dan negen jaar oud. Sanhedrin 54b.
  “Als een volwassen man geslachtsgemeenschap heeft met een klein meisje, is het niets.” Kethuboth 11b.
  Een vrouw die geslachtsgemeenschap had met een beest, komt in aanmerking om met een Joodse priester te trouwen. Een vrouw die seks heeft met een demon komt ook in aanmerking om met een Joodse priester te trouwen. Yebamoth 59b.
  Stelt dat er geen hoer in de wereld is waar de Talmoed-geleerde Rabbi Eleazar geen seks mee heeft gehad. Abodah Zarah 17a.
  Stelt dat geen rabbijn ooit naar de hel kan gaan. Hagigah 27a.
  Een rabbijn debatteert met God en verslaat Hem. God geeft toe dat de rabbijn het debat won. Baba Mezia 59b.
  Het is verboden voor onden, vrouwen of palmbomen om tussen twee mannen langs te gaan, noch mogen anderen lopen tussen honden, vrouwen of palmbomen. Speciale gevaren zijn erbij betrokken als de vrouwen menstrueren of op een wegkruising zitten. Pesahim 111a.
  Een Joodse man is verplicht om elke dag het volgende gebed te zeggen: Dank u, God, dat gij mij geen Ongelovige hebt gemaakt, een vrouw of een slaaf. Menahoth 43b-44a.
  Leugens van een Romeinse Holocaust
  Hier zijn twee “Holocaust” verhalen uit de Talmoed:
  Gittin 57b. Beweert dat vier miljard Joden gedood werden door de Romeinen in de stad Bethar.
  Gittin 58a Beweert dat 16 miljoen Joodse kinderen in (boek)rollen werden gewikkeld en levend verbrand werden door de Romeinen.
  Oude demografie wijst uit dat zelfs in de gehele wereld er geen 16 miljoen Joden waren in die tijd, laat staan 16 miljoen Joodse kinderen of vier miljard Joden… dat vertelt ons van de leugens van de moderne Joden van deze tijd over die 6 miljoen Joden die door de Nazi’s gedood zijn.
  Abodah Zarah 70a. De vraag werd gesteld door de rabbijn of wijn die gestolen was in Pumbeditha mocht worden gebruikt of dat die was ontheiligd, vanwege het feit dat de dieven mogelijk Ongelovigen konden zijn (een Ongelovige die wijn aanraakt maakt de wijn daarmee onrein). De rabbijn zegt niet bezorgd te zijn, dat de wijn toegestaan is voor Joods gebruik, omdat de meerderheid van de dieven in Pumbeditha, de plaats waar de wijn werd gestolen, Joden zijn. (Zie ook Gemara Rosh Hashanah 25b).
  De Talmoed pleit voor volkenmoord
  Kleine Traktaten. Soferim 15, Regel 10. Dit is het gezegde van Rabbi Simon ben Yohai: Tob shebe goyyim harog (“Zelfs de besten van de Ongelovigen moeten allemaal worden gedood”).
  Deze passage is uit het originele Hebreeuws van de Babylonische Talmoed zoals geciteerd door de Jewish Encyclopedia, van 1907, uitgegeven door Funk en Wagnalls, en samengevat door Isidore Singer, onder de aantekening “Ongelovige,” (p. 617).
  Deze originele Talmoed passage is verborgen in vertaling. De Joodse Encyclopedie stelt dat, “…in de verschillende versies de lezing is veranderd, ‘De besten onder de Egyptenaren’ wordt over het algemeen vervangen.” In de Soncino versie: “de besten van de heidenen” (Kleine Traktaten, Soferim 41a-b].
  Israлliлrs nemen jaarlijks deel aan een nationale pelgrimstocht naar het graf van Simon ben Yohai, om deze rabbijn te eren die gepleit heeft voor de uitroeiing van niet-Joden.(Joodse Pers,9 juni 1989, pag. 56B).
  Op Poerim, 25 febr. 1954, heeft de Israлlische legerofficier Baruch Goldstein 40 Palestijnse burgers afgeslacht, inclusief kinderen, terwijl ze in gebed neergeknield zaten in een moskee. Goldstein was een discipel van wijlen Rabbi Meir Kahane uit Brooklyn, die CBS-News vertelde dat zijn leerstelling dat Arabieren “honden” zijn, is afgeleid “van de Talmoed” (CBS 60 Minutes, “Kahane”). Er is in Israлl een cultus rond Goldstein wiens graf jaarlijks als een pelgrimsoord duizenden bezoekers telt.
  Prof. Ehud Sprinzak van de Universiteit van Jeruzalem beschreef Kahane en Goldstein’s filosofie: “Ze geloven dan het Gods wil is dat ze geweld plegen tegen goyim, een Hebreeuwse term voor niet-Joden.” (NY Daily News, Feb. 26, 1994, p. 5).
  Rabbi Yitzhak Ginsburg verklaarde: “Wij moeten erkennen dat Joods bloed en het bloed van een goy niet hetzelfde zijn.” (New York Times,6 juni 1989, pag.5).
  Rabbi Yaacov Perrin zei: “Een miljoen Arabieren zijn minder waard dan een vingernagel van een Jood.” (New York Daily News, 28 februari 1994, pag.6).
  Moses Maimonides: Voorspreker van Uitroeiing
  Moses Maimonides “Moses Maimonides wordt beschouwd als de belangrijkste die de Joodse leer in een systeem onderbracht, en grootste filosoof in de Joodse geschiedenis. Hij wordt vaak liefkozend aangeduid als de Rambam, naar de initialen van zijn naam en titel, Rabenu Moshe Ben Maimon, “Onze Rabbi, Mozes’ zoon van Maimon.” [Maimonides’ Grondbeginselen, uitgegeven door Aryeh Kaplan, Vereniging van Orthodoxe Joodse Congregaties van Amerika, pag. 3].
  Hier is wat (Rambam) onderwees betreffende het redden van mensenlevens, speciaal betreffende het redden van levens van Ongelovigen en Christenen, of zelfs Joden die het waagden de “goddelijke inspiratie” van de Talmud af te wijzen:
  Maimonides, Mishnah Torah, (Moznaim Uitgeversmaatschappij, Brooklyn, New York, 1990, Hoofdstuk 10, Engelse vertaling), pag. 184: “Dienovereenkomstig, als we zien dat een afgodendienaar (Ongelovige) wordt meegesleurd of verdrinkt in de rivier, moeten we hem niet helpen. Als wij zien dat zijn leven in gevaar is, moeten we hem niet redden.” De Hebreeuwse tekst van de Feldheim 1981-uitgave van de Mishnah Torah stelt dat dit goed is.
  Onmiddellijk na Maimonides’ vermaning dat het een plicht is voor Joden niet een Ongelovige te redden die verdrinkt of om het leven komt, hij informeert ons over de Talmoedische plicht van Joden tegenover Goyim (Ongelovigen), en ook tegenover Joden die de Talmoed afwijzen.Maimonides, Mishnah Torah, (Hoofdstuk 10), p. 184:
  “Het is een mitzvah [religieuze plicht], echter, om Joodse verraders minnim en apikorsim uit te roeien, en hen te laten afdalen in de put van vernietiging, daar zij moeilijkheden veroorzaken voor Joden en de mensen van God wegslingeren, zoals Jezus van Nazareth en zijn leerlingen, en Tzadok, Baithos, en hun leerlingen. Moge de namen van de verdorvenen rotten.”
  Maimonides zegt ook, dat niet Joden slechts zo lang getolereerd zullen worden zo lang deze meer macht hebben.
  “Wanneer de joden meer macht krijgen, zal het verboden zijn om de aanbidders van afgoden onder ons te hebben.
  Maimonides zegt onder andere dat alle niet Joodse volkeren (naties) “die niet onder onze jurisdictie vallen (tahaht yadeinu) een doel zullen ijn voor Joodes heilige oorlog. bron: Cf. Hilkhot Melakhim 8:9-10; 10:11. En cf. Gerald J. Blidstein, ‘Holy War in Maimonidean Law’, in Perspectives on Maimonides (Oxford, England: Oxford Univ. Press, 1991)

 95. 149

  Johnny | 15 June 2011 | 20:59

  “Als u eet met een niet-Jood, het is hetzelfde als eten met een hond. ” Tosapoth, Jebamoth 94b

  Als je een punt wilt maken,doe het dan goed.Al zijn jullie leugens no zo snel,de waarheid achterhaald hem wel.

 96. 150

  “Jij kan je niet inleven in anderen,dus zal je het ook nooit kunnen begrijpen.”

  Dat is nu juist precies jouw probleem.
  Liever klamp jij je vast aan de mythe van les savages nobles, met het negeren van wat die moslim opiniemakers nu zelf belangrijk zeggen te vinden.
  Jij kan niet begrijpen dat Nederlandse blanke meisjes als hoeren worden gezien.

  Er zijn ongetwijfeld ook Joodse voorschriften dat overspelige vrouwen gestenigd moeten worden. Hoelang is dat geleden?
  Is er ook een islamitische verzoendag, waarin je verschillen bijlegt met vijanden? Is er een islamitische versie van de barmhartige Samaritaan?

  Talmoed is geen oude testament.

  New World Order? Het enige wat ik me daarbij voor kan stellen is dat wensen van vele imams, sjeiks, ayatollahs en moefti’s vervuld worden- en sharia overal ter wereld als wetstelsel geldt.
  Dankzij medewerking van allerlei nuttige idioten gaat dat uiteindelijk misschien nog lukken ook.

 97. 151

  Toch nog maar even Linda Bogaerts behandelen. Op de een of andere manier zijn moslims bestempeld als zielig en alle middelen zijn geoorloofd om hen hier thuis te laten voelen. Inclusief valsheid in geschrifte.

  Linda Bogaert schrijft:
  Epiloog
  Onze commentaar:
  Jihad is geen synoniem met oorlog, zoveel is duidelijk. Het is een vertaling in gevoel en rede, in woord en daad, van het geloof.

  Het is de ultieme manier om God te vereren door het geloof daadwerkelijk te beleven. Het betekent niets anders dan zich inzetten om op elk moment van het leven God te dienen. In de meeste gevallen is geweld daarbij uitdrukkelijk verboden, en kunnen enkel vreedzame middelen als het woord aangewend worden. Zelfs in het ene geval van jihad al-asghar, waar geweld wel toegestaan is, bedoelen muslims met ‘heilige’ oorlog, een oorlog die aan hoogstaande morele principes gebonden is – dat is een gans andere betekenis dan de in het Westen gangbare betekenis van een oorlog om het geloof te verspreiden, een onderneming waar muslims overigens niet mogen aan deelnemen omdat de Koran voor iedereen godsdienstvrijheid garandeert en dwang in geloofszaken verbiedt.

  ————————
  en hier de nuchtere analyse:

  Jihad komt van het woord “jahada” dat “streven” betekent en dit kan van alles inhouden.

  Zowel in de Koran als in de leidinggevende Hadith wordt het woord “jihad” voor 99% als een fysieke strijd voorgesteld om de Islam te verdedigen of te verspreiden. Wanneer in de islamitische wereld iemand jihad zegt, dan bedoelt hij oorlog.

  In het Westen kunnen moslims dit natuurlijk niet zeggen en hebben zij de spirituele jihad uitgevonden en uitgewerkt. De basis hiervoor in de islamitische bronteksten bestaat wel maar is uiterst zwak.

  Dat de Koran voor iedereen geloofsvrijheid garandeert is een fabeltje. Dan zouden moslims het voorbeeld van hun Profeet Mohammed afwijzen die zelf alle niet-moslims uit zijn gebied laten deporteren heeft als zij al niet eerder gedood waren of zich bekeerd hadden.

  De Islam zegt dat iedereen die geen moslim is naar de hel gaat.
  3.85. En wie een andere godsdienst zoekt dan de Islam, het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn.

  Joden en Christenen worden getolereerd, mits zij zich ondergeschikt maken aan de moslims (9.29). Alle andere dienen gedood te worden (9.5).

  Moslims die de Islam verlaten dienen gedood te worden. Sommige moslims beweren zelfs dat dit ook een vorm van vrijheid is aangezien je er vrijwillig voor kiest om moslim te blijven of afvallig te worden en te sterven.

  ————-
  Gelukkig geldt voor de meeste moslims dat deze de voorschriften in de koran niet kennen, of deze voorschriften iets van het verleden te vinden. Het gaat pas mis als moslims teveel aan islam gaan doen.

 98. 152

  tamso schreef:
  “Als je echt zegt dat je de koran kent,je moet weten dat de koran geen facisme en racisme kent.”

  Mag ik even lachen vrind?
  De koran kent veel meer dan dat. discriminatie, het zaaien van haat en tweedracht, en het aanzetten tot gewelddadige strijd (tegen iedereen die zich niet aan de dictatuur van de islam onderwerpt), en moord en doodslag:

  8:22:
  Voorzeker, erger dan de beesten zijn in de ogen van Allah de doven en de stommen die niet willen begrijpen.

  8:55:
  Voorzeker, in de ogen van Allah zijn zij, die (de waarheid) verwerpen erger dan beesten want zij willen niet geloven.

  98:6:
  Voorwaar, de ongelovigen onder de mensen van het Boek en de afgodendienaren zullen in het Vuur der hel geworpen worden, daarin zullen zij verblijven. Zij zijn de slechtste der schepselen.

  3.28:
  Laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden verkiezen boven de gelovigen.

  3.118:
  O gij die gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot intieme vrienden; zij zullen niet in gebreke blijven u te benadelen. Zij houden van leedvermaak. Nijd laten zij blijken en wat hun innerlijk verbergt is nog erger. Wij hebben u onze geboden duidelijk gemaakt, indien je ze wilt begrijpen.

  2.221:
  En huw geen afgodendienaressen voordat zij geloven; waarlijk een gelovige slavin is beter, dan een afgodendienares, ofschoon zij je mag behagen. En huw haar (gelovige vrouwen) niet aan afgodendienaren uit, voordat zij geloven; waarlijk een gelovige slaaf is beter, dan een afgodendienaar, ofschoon hij je mag behagen. Zij noden tot het Vuur, maar God noodt je tot de Hemel en tot vergiffenis door Zijn gebod. En Hij maakt Zijn tekenen aan de mensen duidelijk, opdat zij lering zullen trekken.

  2.120:
  En de Joden en de Christenen zullen je nooit welgezind zijn, tenzij je hun godsdienst belijdt. Zeg: “Voorzeker, God’s leiding is de Merkelijke leiding”. En, indien je hun wensen volgt, nadat de kennis tot je is gekomen, zul je aan God Vriend noch Helper hebben.

  5.51:
  O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.

  9.23:
  O gij, die gelooft, neemt uw vaders en uw broeders niet tot vrienden als zij ongeloof boven geloof verkiezen. En wie onder u met hen bevriend is behoort tot de overtreders.

  4.101:
  Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u.

  4.74:
  Laten derhalve zij, die hun tegenwoordig leven voor het leven in het Hiernamaals willen offeren, voor de zaak van God strijden. En wie voor de zaak van God strijdt, hetzij hij gedood wordt of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven.

  4.84:
  Strijd daarom voor de zaak van God – slechts gij wordt verantwoordelijk gesteld – en spoor de gelovigen aan. Het kan zijn, dat God de macht der ongelovigen zal beteugelen en God is sterker in macht en streng in het opleggen van straf.

  4.95:
  Diegenen der gelovigen die niets doen, met uitzondering der onbekwamen, zijn niet gelijk aan degenen die met hun rijkdommen en hun persoon terwille van God strijden. God heeft degenen, die met hun rijkdommen en hun persoon strijden doen uitmunten boven de rustenden en aan ieder heeft God het goede beloofd. God zal de strijders boven de stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning.

  9.20:
  Zij, die geloven en van hun woonplaatsen verhuizen en met hun bezit en met hun persoon voor de zaak van God strijden, hebben in de ogen van God de hoogste rang. Dezen zullen zegevieren.

  9.29:
  Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in God noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat God en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.

  9.123:
  O, jij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden en weet, dat God met de godvruchtigen is.

  25.52:
  Dus volg de ongelovigen niet, en voer met (de Koran) een grote strijd tegen hen.

  61.4:
  Voorzeker, God heeft diegenen lief die terwille van Hem strijden in geordende gelederen, alsof zij een hechte muur vormen.

  2.178:
  O jij die gelooft, vergelding inzake doodslag is je voorgeschreven.

  2.191:
  En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij je daarin bevechten. Maar indien zij je bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen.

  4.89:
  Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van God werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.

  4.91:
  Gij zult anderen vinden die veilig bij u willen zijn en bij hun eigen volk; telkens wanneer zij tot vijandigheid worden opgeroepen, doen zij blindelings mee. Als zij zich derhalve niet op een afstand van u houden, noch u vrede aanbieden, noch hun handen terughouden, grijpt hen dan aan en doodt hen waar gij hen ook vindt. Tegen dezen hebben Wij u duidelijk gezag gegeven.

  5.33:
  De vergelding dergenen die oorlog tegen God en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.

  8.12:
  Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: “Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.”

  9.5:
  Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag.

  44.47:
  Grijpt hem en sleurt hem in het midden van het laaiend Vuur;
  44.48:
  Giet daarna als marteling kokend water op zijn hoofd.

  Lees ook “De islam voor ongelovigen” van de Vlaamse wetenschapper Koenraad Elst, waarin hij aangeeft dat moslims op zeker 23 plaatsen in de koran worden opgeroepen tot strijd tegen de ‘ongelovigen’:

  http://koenraadelst.bharatvani.org/articles/dutch/islamvoorongel1.html

  Of Hoe professor Hans Jansen explains why the Koran is “a license to kill”:

  http://www.militantislammonitor.org/article/id/3337

  Het is echt geen toeval dat de meeste terroristen in de wereld moslim zijn:

  http://www.thereligionofpeace.com/

 99. 153

  @Roel du Pree Je bent bezig de koran vals weer te geven. Je zegt bijvoorbeeld:

  “3.28:
  Laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden verkiezen boven de gelovigen.”

  Waar je dit vandaan hebt is me een raadsel, maar er staat:

  “Laat de gelovigen niet de ongelovigen tot verbondenen nemen met uitsluiting van de gelovigen.”

  Dit is heel iets anders dan wat jij weergeeft.

  Je kent er helemaal niks van.

  Dit is trouwens precies wat Wilders doet, fragmenten citeren uit zinnen waardoor iets een totaal andere betekenis krijgt.

 100. 156

  Jullie laten je lekker trollen door Mosje en uit je tent lokken door zijn typeringen. Met dat soort gasten moet je niet eens in discussie willen gaan. Andersom is het te makkelijk om alle mensen die PVV hebben gestemd weg te zetten als (nationaal) socialisten. Ik snap waar A3pvv vandaan komt maar weet ook dat de mensen die hij kent niet de maat zijn voor de hele gemeenschap. Zoals gezegd: Staphorst-praktijken vindt je in elk geloof.

  Er was een hele goede opmerking over het moslimgevaar: dat is er niet want zelfs al zouden ze het met zijn allen willen dan nog kunnen die 1 miljoen moslims niet onze grondwet veranderen. Gaat niet gebeuren.

  Daarnaast, als je wil, kan je in elke heilige tekst van welk geloof dan ook spierballenteksten vinden die je uit het verband kunt trekken. Als werkelijk elke moslim de passages zou naleven die hier door de PVV-ers worden aangehaald zouden we Fred Phelps achtige taferelen hier hebben. God Hates Fags enzo. Nu ik er zo eens over nadenk: als Joden of Gristenen dat zouden doen hadden we hetzelfde tafereel gezien.

  Zijn er problemen met klootzakjes op straat? Jazeker. heeft dit te maken met of ze al dan niet moslim zijn? Dat soort rotjochies zijn net zo moslim als de meeste Gristenen, Gristenen zijn: in naam en soms alleen op vrijdag /zondag. Moeten dat soort gasten aangepakt worden: ja. Of je nou paars, groen, bruin, blank of geel bent: als je loopt te kloten moet je op je sodemieter krijgen.

  Als de PVV zich druk zou maken over het weren van alle soorten geloof uit het overheidsleven en de kwalijke invloed van de indoctrinatie van sprookjes in het algemeen op onze samenleving hadden ze gewoon mijn stem gehad. Behalve voor de dierenpolitie want dat is ronduit suf.

 101. 157

  Johnny | 15 June 2011 | 22:13

  Wat ik gedaan heb,is de geschiedenis bestuderen,hoe dingen verlopen zijn.Dan wat filosifie erbij,wat nu de redenen waren,dat er een strijd was onderling.
  Tot aan de dag als vandaag we in sprookjes geloven.De overwinnaar schrijft geschiedenis.
  Als je iets wilt aankaarten,wat evil is,je dat goed moet doen en niet zo eenzijdig allemaal.
  Steek eens een hand in eigen boezem wat je eigen superras flikt op deze aardbol sinds het de macht heeft verkregen door een occulte leer.En mensen betovert met een illussie,dat het waarde heeft,maar feitelijk uit het niets getoverd word.

 102. 158

  @ Jake

  Als christenen zich net zo onaangepast zouden gedragen als moslims met een beroep op hun heilige teksten, dan zou ik daar net zo op reageren als op de islam.

  Vooralsnog zijn het de moslims die continu en keer op keer in het nieuws zijn met hun “wangedrag”.

  Dat staat los van het feit dat ik de massa imigratie van NWA en dan vooral de moslims daaronder zo langzamerhand ga beschouwen als een “misdaad” tegen de Nederlandse/Europese bevolkingen. Intern wordt Nederland opgeheven door die immigratie en extern door de EU.

 103. 161

  Het zou fijn zijn als de discussie op inhoud en op de oorspronkelijke stelling gevoerd wordt.Als je geen argumenten meer hebt, is het labelen van mensen een zwaktebod.

 104. 162

  Steeph, het is een zwaktebod om Fascisten te zien als legitieme discussiepartners. Dat zijn zij niet. Fascisten staan vooraan om hun vrijheden op te eisen, maar zijn de eersten om anderen ze te ontnemen.

 105. 163

  @159 En opnieuw weer die massa-immigratie (vooral van moslims). Elke keer vraag ik weer om bewijzen en elke keer komen er onzinverhalen niet gebaseerd op feiten.

  Geef mij nu eens een keer een artikel, onderbouwd, waarin dan volgens jou sprake is van die massa-migratie. HVV, Artikel7, DDS? Kom maar met een artikel, dan schrijf ik er een weerwoord op.

 106. 164

  Johnny | 15 June 2011 | 22:19

  Je zal mij nooit horen zeggen dat de islam de waarheid is.Ik kan me gelukkig wel indenken in wat voor tijdsgeest die islam is geschreven.Wat jij en je medestanders er graag van willen maken is dat de islam de aanvaller en bezetter is.Even wat feiten.Het byzantijnse rijk met de bijbel en pausdom onstond ergens in de 3de eeuw na cristus.het eerste cristendom bestond rond 300 v cristus.Of was het nu jullius Ceasar.Want jezus heeft nooit echt bestaan.Volgens de hebreeuwse leer de Thora zeggen hun aanhangers dat de messias nog moet komen en dan opnieuw de het israel zal creeeren.Israel hoeft niet speciaal een land te zijn.Dat is wat joden er graag van maken om dat land te claimen.Ze werden verbannen uit dat land door een vloek van de grote GOD,omdat andere zich afkeerde tegen hun grote GOD.En sindsdien ze wachten op de messias wat het israel zal creeeren,wat inhoud dat er weer vrede zal zijn op deze aardbol.Cristenen en moslims hebben weer een eigen dogma gecreeerd over hun GOD.En het afterlive.De moslims,echte cristenen wat zonder kerk leeft,en judaisten/hebreeuwers kunnen gewoon door 1 deur heen.Omdat het dezelfde leer is.Alleen de nieuwe testament met de kerk past niet in dat rijtje.Jezus was geen speciale zoon van de grote GOD wat al riekt naar uberdenken,dat die GOD 1 speciaal iemand zal sturen,en 1 volkje apart neemt om hen als uitverkorene van GOD te benoemen wat het alleenrecht heeft op alle anderen rassen.
  Sinds de bijbel met de kerk en pausdom is onstaan,alles wat anders dacht zich moest bekeren op straffe van de dood.Dat waren eerst de hebreeuwers/judaisten wat zich moesten bekeren,en in de 6 de eeuw de islam onstond vanwege het recht op een godsdienstvrijheid.Zowel de hebreeuwers,als de moslims werden onderdrukt door het nieuwe cristendom.En sindsdien zij met die bijbel de hele wereld wilde veroveren.Die islam hield het tegen en daarom is het ook de vijand vandaag de dag,omdat zij de laatste zijn wat nog een macht zou kunnen worden.
  In wo2 hadden we juist deze leer nodig,zodat we ons konden verzetten tegen de na-zi ideologie.Toen heten ze ook geen terroristen,wat ze nu wel genoemd worden door de bezetters,zoals ook de moffen onze verzetshelden in nederland de terroristen noemde.

  Het enigste geluk wat jullie hebben is de propaganda machine wat deze leugens in tact houden.Anders was dat zion mechanisme allang exposed geweest,wie ze zijn in werkelijkheid.En wie ze voor hun karretje spannen.

 107. 165

  @ Steeph 160

  Uiteraard is dat heel kwalijk, maar volgens mij zijn aantal en frequentie en slachtofferaantal van die aanslagen minimaal vergeleken met die geinspireerd op de Islam.

  Bovendien zijn ze niet zoals 69 islamitische landen verenigd in zoiets als de OIC, die de UVRM keihard afwijzen.

  Bovendien worden hun daden niet stilzwijgend goedgepraat/geaccepteerd door de christelijke meerderheid.

  Persoonlijk vind ik hun daden ook strijdig met het voorbeeld dat Jezus Christus geeft en dat kan ik t.a.v. Mohammed met zijn eigenhandig gepleegde terreurdaden niet zeggen.

 108. 166

  “Als christenen zich net zo onaangepast zouden gedragen als moslims met een beroep op hun heilige teksten, dan zou ik daar net zo op reageren als op de islam.”

  Mooi Adrie, dat doen ze ook: van de SGP mogen vrouwen geen bestuurlijke functies uitoefenen en horen deze op basis van hun heilige teksten in de keuken. En Fred Phelps en co. vinden dat homo’s dood moeten en ook dat baseren ze op hun heilige teksten. Zionisten zien er geen brood in om Palestijnen van hun land te verjagen: ook dat baseren ze op hun heilige teksten. En werkelijk, zo kan ik nog wel even doorgaan. En absolutie voor wandaden is een van de grondvesten van de katholieke kerk: als je het over het summum van het goedkeuren van daden in de naam van Jesus hebt dan is dat het wel.

  Religie is het probleem: niet het soort.

 109. 167

  @ vandyke 164

  Als jij de veranderingen die in Nederland en met name in de grote steden hebben plaatsgevonden vanwege 40 jaar massa immigratie niet ziet, dan is elke discussie zinloos. Neem eens een andere bril.

 110. 168

  @ vandyke 164

  Als jij mijn waarheid niet wil accepteren, dan is elke discussie zinloos. Neem eens een andere bril.

  Ik rust mijn koffer.

 111. 169

  @ Jake

  Als kapitein op de Titanic heb je net te horen gekregen dat er rechts een scheur van 100 meter in het schip zit en dat er links een patrijspoort is geknapt. Door beide openingen is water naar binnen gelopen en er staat nu al 7 procent water in het ruim.

  Om welk gat maak jij je nu het meest bezorgd.

 112. 170

  @170: Eerst die SGP-scheur dichten, dan gaan we daarna kijken naar die radicale Jihad-partij, als dat gerucht over die patrijspoort tenminste klopt. Of vergis ik me en zit er momenteel een Islampartij in het parlement die de Grondwet wil vervangen door een opperste raad van Ayatollah’s?

 113. 171

  @ 171

  Als je bezwaar hebt tegen SGP standpunten, die uitgedragen worden door een kleine groep van de bevolking die hier al generaties woont, waarom hoor ik je dan niet over de instroom van een veelvoud aan nieuwe bevolking dat nog veel kwalijker standpunten heeft dan de SGP.

  Durf je eerlijk uit te spreken wat je bedoelt met het dichten van de SGP-scheur ?

 114. 172

  @168 Het gaat erom dat de PVV nog steeds roept dat er een massa-immigratie is. Jij doet dat ook. De PVV roept dat de situatie nog precies hetzelfde is als in de vorige eeuw.

  Ik vraag je om bewijs. De redenatie die je nu gebruikt is stupide: er is een verandering in de grote steden dus er is nog steeds massa-immigratie.

  Kom nu eens met een onderbouwing dat er nog steeds sprake is van ‘massa-immigratie’ uit moslimlanden.

 115. 173

  @172: Jij stelt het voor alsof er “een veelvoud aan nieuwe bevolking dat nog veel kwalijker standpunten” is. Ik zie daar geen enkel politiek teken van. Er is geen Jihad-partij vertegenwoordigd in enig parlement of gemeenteraad, die kwalijker standpunten heeft dan de SGP. Je loopt echt gewoon te zwammen. Du moment dat er een Moslimpartij Ter Afschaffing van de Grondwet en Aanstelling van een Raad van Ayatollah’s in de 2e Kamer zit, die meer zetels haalt dan de SGP, vind je mij aan je zijde in de strijd tegen de vermenging van Moskee en Staat. Tot die tijd ga ik ervan uit dat die 7% moslims in Nederland geen radicalere standpunten hebben dan de stemmers op de SGP.

  Zover ga ik er dus van uit dat de scheur in je vergelijking de SGP is en de kapotte patrijspoort (waarvan het bestaan niet bevestigd is) de staatkundig radicale moslimpartij.

 116. 174

  @ vandyke 173

  Jij roept dat er helemaal geen massa immigratie heeft plaatsgevonden althans dat daar niets van te merken is.

  ======
  vandyke | 15 June 2011 | 16:14
  @63 Het gekke is dat ik daar helemaal niets van merk. Er schijnt een stip in gevangeniscellen te zitten die richting Mekka wijst.

  Wat ik wel merk is dat ik binnenkort op zondag geen boodschappen meer mag doen.

  Nu kom ik zelden in gevangeniscellen, maar zelfs al zou ik daar in zitten, wat maakt mij dan die stip uit?
  Die boodschappen wel omdat de fundamentalistische christenvriendjes van VVD/PVV dat willen.
  =====

  Blijkbaar zijn voor jou de gevolgen van 40 jaar massa immigratie minder erg dan het afschaffen van de winkelopening op zondag.

 117. 175

  je gaat er ten onrechte vanuit dat de moslims een masterplan hebben, Adrie.Vandaar ook je vergelijking denk ik. Gelukig leven we niet in een slechte b-film en is er geen grootmoeftie die met een duivels gelach zijn plannen voor de werelddominantie aan het ontvouwen is.

  Daarnaast is het feit dat de SGP hier al jaren is geen vrijbrief om net zulke achterlijke vrouwenstandpunten te hebben als waarvan jij de moslims beticht Adrie. Dat is met twee maten meten.

  Als de tijd daar is kan men op mij rekenen om met alle extremisten af te rekenen. Te woord en te zwaard.

  Tot die tijd de werkelijke problemen het hoofd bieden zoals bijvoorbeeld deze regering die de gehandicapten voor de crisis wil laten opdraaien.

  Hoewel het verleidelijk is om hier verder over door te bomen, sta ik toch alleen maar voor mijzelf te praten. Indachtig het backfire effect heb ik niet de illusie dat ik de PVV stemmer op andere gedachten zal kunnen brengen.

 118. 179

  @179 Allereerst heb ik nooit gezegd dat er geen effecten zijn van de ‘massa-immigratie’. Ik heb gezegd dat ik de islamisering niet zie.

  Ten tweede: je zit toch altijd vol met linkjes? Misschien kan er eens iemand tellen hoeveel linkjes jij hebt rondgestrooid. Toch slaag jij er niet in om maar één linkje te produceren die aantoont dat de PVV gelijk heeft dat er nog steeds sprake is van massa-immigratie uit moslimlanden.

  Het belangrijkste punt van de PVV: als de massa-immigratie niet stopt is alles verder zinloos zei Wilders.
  Dan is er toch wel één artikel die dat bewijst?

 119. 182

  @181 Het standpunt van de PVV is dat er massa-immigratie van moslims is. Daar is men op tegen en daarom moeten er draconische maatregelen worden genomen.

  Wilders:
  ‘De demografische samenstelling van de bevolking is het grootste probleem van Nederland. Ik heb het over wat er naar Nederland komt en wat zich hier voortplant. Als je naar de cijfers kijkt en de ontwikkeling daarin…’

  http://www.geertwilders.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=533

  Ik begrijp dus uit jouw woorden dat er inderdaad geen sprake (meer) is van massa-immigratie (uit moslimlanden)? Waarom noem je het dan?

  Stop de massa-immigratie uit moslimlanden’, is dus geen geldige kreet meer voor de PVV?

  Waarom zegt de PVV dat niet? Zouden Henk en Ingrid dat ook niet willen weten?

 120. 185

  @184: Slecht voorbeeld. Tariq is ondertussen verhuisd naar Oxford. Dat is dan -1 voor de Nederlandse ‘massa-immigratie’. Alas, no cookie.

  Maar zou Meera Syal mogen immigreren? Of Sanjeev Bhaskar? Kulvinder Ghir?

 121. 186

  @ Su

  Wat mij betreft blijft er altijd ruimte voor een menselijke benadering, het probleem met de Islam staat nu op de agenda.

  Waar ik me veel meer zorgen over maak is over Noord Afrikaanse “circulatie immigranten”, een EU plan om pakweg 15 miljoen verrijkers binnen te laten om “de gevolgen van de vergrijzing op te vangen”.

 122. 188

  @187: nu probeer je de discussie weer op een ander spoor te krijgen. ‘Geen moslim meer bij’ is gericht tegen mensen, niet hun geloof. Ik geef een voorbeeld van moslims die beter geïtegreerd zijn dan de gemiddelde PVV’er, en je probeert de discussie weer om te buigen naar voor jouw onacceptabele noord afrikanen. Maakt één noord-afrikaan de ‘massa-immigratie’ een feit? Ik dacht het niet.

  En geef een vandyke fatsoenlijk antwoord. Hij heeft zich in zijn reacties voorbeeldig gedragen naar jouw toe, en verdient een gelijke antwoord.

 123. 189

  @ 188

  Ik heb je geantwoord dat in dit draadje jouw vraag niet aan de orde is. Dat neemt niet weg dat ik massa immigratie beschouw als een continu proces dat je moet meten over een langer tijdperk dan een jaar of dan enkele jaren.

  Heel simpel gezegd met de huidige aantallen en de demografische ontwikkelingen schreiden die massa immigratie en haar gevolgen nog steeds voort.

  Schiet nu maar op met het plaatsen van dat artikel over allochtonisering van Amsterdam hier op Sargasso. In pakweg 40 jaar van bijna geen tot 50 procent nieuwe Nederlanders waaronder een groot aantal moslims en dan nog beweren dat massa immigratie geen probleem is.

  Bij immigratie van moslims zou je verder kunnen spreken over het omgekeerde van het principe van de afnemende meeropbrengst.

  Hoe meer islam in een maatschappij des te onevenredig groter zal de nadelige invloed zijn van de verdere groei van het percentage moslims.

  De eerste tien, twintig jaar was hun aanwezigheid in de publieke ruimte beperkt en stelden ze nog niet zoveel eisen.
  Een beproefde taktiek, zo is Mohammed ook groot geworden.

 124. 190

  @190 Niet aan de orde? Jij begint massa-immigratie te roepen.

  Dat neemt niet weg dat ik massa immigratie beschouw als een continu proces dat je moet meten over een langer tijdperk dan een jaar of dan enkele jaren.

  Vertel mij dan maar eens over hoeveel jaren het dan moet worden uitgemeten? En wat is de ratio achter dat aantal?
  En wat als nu bewezen kan worden dan verandering van beleid geleid heeft tot een substantiële vermindering van de netto migratie?

  Heel simpel gezegd met de huidige aantallen en de demografische ontwikkelingen schreiden die massa immigratie en haar gevolgen nog steeds voort.

  Wat zijn die huidige aantallen dan? Is dat massa-immigratie?
  Opnieuw vraag ik om bewijzen.

  Nogmaals de uitspraak van Wilders:
  ‘De demografische samenstelling van de bevolking is het grootste probleem van Nederland. Ik heb het over wat er naar Nederland komt en wat zich hier voortplant. Als je naar de cijfers kijkt en de ontwikkeling daarin…’

  Demografie dus a3.

  In 2050 Is 8% van de bevolking moslim. Ze hebben niets te vertellen. De eisen in Nederland worden gesteld door de streng gereformeerde SGP. Niet door moslims.

 125. 191

  @177: Doe je best zou ik zeggen, want ik heb de PvdA bv. nog niet vrouwen zien verbieden om namens hen in een Raad of Parlement te zitten. De PvdA heeft geen Radicaal Moslim Programma, laat staan iets dat in de buurt komt van het SGP-programma. Dus nee, er is nog geen Radicale Moslim Partij vertegenwoordigd in het parlement, tegen wel een Radicale Grefo Partij.

 126. 192

  Schiet nu maar op met het plaatsen van dat artikel over allochtonisering van Amsterdam hier op Sargasso. In pakweg 40 jaar van bijna geen tot 50 procent nieuwe Nederlanders waaronder een groot aantal moslims en dan nog beweren dat massa immigratie geen probleem is.

  Ik maak niet uit of mijn stukken hier worden geplaatst, net zo min als dat Sargasso alleen uitmaakt of mijn stukken er worden geplaatst, maar het is natuurlijk een ontzettende smoes om de discussie uit de weg te gaan.

  Jij bent een kampioen linkjes strooien en je vind dus dat die deel uit moet maken van de discussie.
  Zo kan je alle wat je niet bevalt wel wegvegen.

  Behalve een vaag verhaal heb je tot nu toe nog steeds niest aangetoond. Hoe zit het met de massa-immigratie?

 127. 193

  @192; in 2007 was er een documentaire, ‘Staphorst in tegenlicht’, dat mooi liet zien hoezeer de zwartekousenkerk zijn enge worstenvingertjes in de plaatselijke gemeentepolitiek heeft zitten.

  De plaatselijke dominee is ‘toevallig’ ook de voorzitter van de lokale SGP-afdeling. Zijn zoon is wethouder. De gemeenteraad debatteert er serieus over een vloekverbod, en of de café’s op zaterdagavond niet om half twaalf dicht zouden moeten, nog voor de zondag begint. En als de band Normaal naar het dorp komt zouden ze dat het liefste verbieden.

  Door de hele bible-belt heen heb je zulke dorpen, waar de SGP een flinke vinger in de pap heeft zitten van de gemeentepolitiek.

  Daar hoor je de PVV nou nooit over. Da’s typisch Hollands.

 128. 195

  “@Roel du Pree Je bent bezig de koran vals weer te geven.”

  Ik geef niets weer, ik citeer alleen wat ik lees:

  http://www.google.nl/#hl=nl&source=hp&q=koran&oq=koran&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=3785l5266l0l5l5l0l0l0l0l150l441l2.3l5&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=bfd1de8f1f81bc3b&biw=1280&bih=933

  Een ideologie die zo duidelijk voorschrijft wie de vijand is (niet en anders gelovigen), en hoe deze bestreden dient te worden (met hardheid en geweld, moord en doodslag) streeft geen vrede maar overheersing na.

  http://www.answering-islam.org/Dutch/arlandson/ultiemedoelislam.htm

 129. 200

  Ha, leuk, kibbelen met volksnationalisten over koran-exegese.

  Nou, gaat ‘ie dan:

  Als je een beetje onderzoek had gedaan, had je geweten dat wali, het woord dat in de door jou gekozen vertaling (zie #153) is weergegeven met ‘intieme vriend’, zoveel betekent als ‘begunstiger’, ‘beschermheer’, ‘patroon’.

  Wat er dus in koranverzen als 3:118 staat is dat moslims zich niet afhankelijk moeten maken van joden, christenen en afgodendienaars, omdat de moslims zichzelf daarmee in een kwetsbare positie brengen, en die buitenstaanders nog wel eens andere doelen laten prevaleren. Als jij dan afhankelijk bent, kan het best gebeuren dat je wordt gedwongen om tegen de belangen van de moslims in te handelen. Daarom, zegt de koran, is het beter als je steun zoekt bij de moslims, en de joden, christenen en heidenen moeten dan maar steun zoeken bij hun eigen groepen.

  Vrij logisch allemaal, in een stammensamenleving.

  En dat is nog maar één voorbeeldje.

 130. 201

  Ga je de rest ook proberen goed te praten Prediker?

  8:22:
  Voorzeker, erger dan de beesten zijn in de ogen van Allah de doven en de stommen die niet willen begrijpen.

  8:55:
  Voorzeker, in de ogen van Allah zijn zij, die (de waarheid) verwerpen erger dan beesten want zij willen niet geloven.

  98:6:
  Voorwaar, de ongelovigen onder de mensen van het Boek en de afgodendienaren zullen in het Vuur der hel geworpen worden, daarin zullen zij verblijven. Zij zijn de slechtste der schepselen.

  3.28:
  Laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden verkiezen boven de gelovigen.

  3.118:
  O gij die gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot intieme vrienden; zij zullen niet in gebreke blijven u te benadelen. Zij houden van leedvermaak. Nijd laten zij blijken en wat hun innerlijk verbergt is nog erger. Wij hebben u onze geboden duidelijk gemaakt, indien je ze wilt begrijpen.

  2.221:
  En huw geen afgodendienaressen voordat zij geloven; waarlijk een gelovige slavin is beter, dan een afgodendienares, ofschoon zij je mag behagen. En huw haar (gelovige vrouwen) niet aan afgodendienaren uit, voordat zij geloven; waarlijk een gelovige slaaf is beter, dan een afgodendienaar, ofschoon hij je mag behagen. Zij noden tot het Vuur, maar God noodt je tot de Hemel en tot vergiffenis door Zijn gebod. En Hij maakt Zijn tekenen aan de mensen duidelijk, opdat zij lering zullen trekken.

  2.120:
  En de Joden en de Christenen zullen je nooit welgezind zijn, tenzij je hun godsdienst belijdt. Zeg: “Voorzeker, God’s leiding is de Merkelijke leiding”. En, indien je hun wensen volgt, nadat de kennis tot je is gekomen, zul je aan God Vriend noch Helper hebben.

  5.51:
  O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.

  9.23:
  O gij, die gelooft, neemt uw vaders en uw broeders niet tot vrienden als zij ongeloof boven geloof verkiezen. En wie onder u met hen bevriend is behoort tot de overtreders.

  4.101:
  Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u.

  4.74:
  Laten derhalve zij, die hun tegenwoordig leven voor het leven in het Hiernamaals willen offeren, voor de zaak van God strijden. En wie voor de zaak van God strijdt, hetzij hij gedood wordt of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven.

  4.84:
  Strijd daarom voor de zaak van God – slechts gij wordt verantwoordelijk gesteld – en spoor de gelovigen aan. Het kan zijn, dat God de macht der ongelovigen zal beteugelen en God is sterker in macht en streng in het opleggen van straf.

  4.95:
  Diegenen der gelovigen die niets doen, met uitzondering der onbekwamen, zijn niet gelijk aan degenen die met hun rijkdommen en hun persoon terwille van God strijden. God heeft degenen, die met hun rijkdommen en hun persoon strijden doen uitmunten boven de rustenden en aan ieder heeft God het goede beloofd. God zal de strijders boven de stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning.

  9.20:
  Zij, die geloven en van hun woonplaatsen verhuizen en met hun bezit en met hun persoon voor de zaak van God strijden, hebben in de ogen van God de hoogste rang. Dezen zullen zegevieren.

  9.29:
  Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in God noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat God en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.

  9.123:
  O, jij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden en weet, dat God met de godvruchtigen is.

  25.52:
  Dus volg de ongelovigen niet, en voer met (de Koran) een grote strijd tegen hen.

  61.4:
  Voorzeker, God heeft diegenen lief die terwille van Hem strijden in geordende gelederen, alsof zij een hechte muur vormen.

  2.178:
  O jij die gelooft, vergelding inzake doodslag is je voorgeschreven.

  2.191:
  En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij je daarin bevechten. Maar indien zij je bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen.

  4.89:
  Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van God werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.

  4.91:
  Gij zult anderen vinden die veilig bij u willen zijn en bij hun eigen volk; telkens wanneer zij tot vijandigheid worden opgeroepen, doen zij blindelings mee. Als zij zich derhalve niet op een afstand van u houden, noch u vrede aanbieden, noch hun handen terughouden, grijpt hen dan aan en doodt hen waar gij hen ook vindt. Tegen dezen hebben Wij u duidelijk gezag gegeven.

  5.33:
  De vergelding dergenen die oorlog tegen God en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.

  8.12:
  Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: “Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.”

  9.5:
  Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag.

  44.47:
  Grijpt hem en sleurt hem in het midden van het laaiend Vuur;
  44.48:
  Giet daarna als marteling kokend water op zijn hoofd.

  Lees ook “De islam voor ongelovigen” van de Vlaamse wetenschapper Koenraad Elst, waarin hij aangeeft dat moslims op zeker 23 plaatsen in de koran worden opgeroepen tot strijd tegen de ‘ongelovigen’:

  http://koenraadelst.bharatvani.org/articles/dutch/islamvoorongel1.html

  Of Hoe professor Hans Jansen explains why the Koran is “a license to kill”:

  http://www.militantislammonitor.org/article/id/3337

  Of denk jij dat het toeval is dat de meeste terroristen in de wereld moslim zijn?

  http://www.thereligionofpeace.com/

 131. 207

  “Ga je de rest ook proberen goed te praten Prediker?”

  Dat zou een zinloze onderneming zijn. Het zal xenofoben als u niet overtuigen, en over een paar weken komt er hier weer iemand met zo’n rijtje teksten aan.

 132. 214

  @212; Ga je dat nog aannemelijk maken, Harm, of blijft het bij slagen in de lucht?

  Ik ben geen fan van AdriePVV, maar loze beschuldigingen dat hij in staat is om een groep leden van Voorpost op te trommelen, vind ik toch wel dubieus. Lasterlijk zelfs.

  Dus kom eens over de brug met je bevindingen waaruit zonneklaar blijkt dat AdriePVV achter deze ‘invasie’ zit, Harm.

 133. 217

  Gaan we nog inhoudelijk reageren dames? Of kunnen jullie niet anders als persoonlijk worden en emmeren over één of andere Adrie die ik totaal niet ken?

  Kan iemand mij hier b.v. uitleggen wat er precies bedoelt wordt met “de verrijking van onze samenleving” waar bepaalde mensen over spreken als het om de massale inbreng van mensen uit andere (religieuze) culturen gaat?

 134. 218

  “Waar bepaalde mensen over spreken” – wie dan precies? Mag ik een paar namen, met citaten en bronnen voor die bewering? Misschien komen we dan ook op het spoor wat ze daar precies mee bedoelen.

  Ik ben trouwens al inhoudelijk op je ingegaan, en jouw reactie daarop was om een eerdere post opnieuw neer te plempen. Tja…

 135. 219

  Roel du Pree | 16 June 2011 | 18:39

  Die gast begrijpt het zelf niet eens,wat er bedoeld word op die site wat jij hier neerzet.

  De tekst uit de bijbel,zodat je het hopelijk wel begrijpt.

  http://www.ih12.nl/rev2939.htm

  2:9 “Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt, en de laster van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des satans.”

 136. 220

  Men is ziende blind en horend doof.Er zullen heus wel speciale propgandisten rondlopen die elke website volschijt met pvv spam.Het gaat nergens over dan copy past teksten wat zelf ter plekke verzonnen is en wat elke zot overneemt van elkaar en gaan zeggen dat het de WAARHEID is.Die lui zijn het grootste gevaar voor heel nederland.Veel PVVers stemde vooral om de onvrede die er heerst onder de bevolking en sekte leider G wilders erop inspringt met zijn poltieke vriendjes die moedwillig een wilders groot maken,om de boel af te leiden,wat er daadwerkelijk gaande is.Wilders is bij lange na geen Pim Fortuin wat in mijn ogen wel een goeie leider had kunnen zijn.Zijn belangrijkste streven was de macht terug geven aan de bevolking wat inmiddels gecentraliseerd is en veel weg heeft van een dictatuur.
  Ondertussen deze clowns eenzijdig de moslims aankaarten,zonder de wortel te bespreken wat nu werkelijk het probleem is,en je oeverloos in een circel met copypast figuren aan het debateren bent wie nu er het eerst was,het kip of het ei.

 137. 221

  Iemand die teksten uit het ene geloof gebruikt om te proberen die van het andere geloof goed te praten moeten we serieus nemen?

  Moslim tamso?

 138. 223

  Hieronder een oproep gericht aan de fine fleur van de Nederlandse blogsfeer en afkomstig van een ideologisch aan Sargasso verwante wetenschapper.

  =====
  Kom ik hiermee uit op het ouderwetse ‘verheffingsideaal’? Ja. En ik ga zelfs zover te zeggen dat deze huidige generatie Nederlanders die nu de aanhang van Wilders vormt, misschien als afgeschreven moet worden beschouwd. Ze zijn te oud en hopeloos, want te lang in de steek gelaten, te zeer vergiftigd door het platte amusement van de commerciële media en het internet.

  De Nederlandse intellectuelen zouden een hartstochtelijk pleidooi moeten houden voor de redding van de volgende generaties, de kinderen die nu en straks op school komen. Verhef ze uit de instinctieve, emotionele romantiek tot verlichte, rationele, humanistische wezen. Het Nederlandse populisme waar we nu tien jaar met aanhoudende verbazing naar kijken, gaat alleen dan pas voorbij.
  =====

  http://deburen.eu/nl/nieuws-opinie/detail/tien-jaar-populisme-deze-generatie-onderontwikkelde-kiezers-moeten-we-maar-opgeven#blogForm

 139. 224

  @224 AdrieNSB – Goede link.

  “Intellectuelen zijn over het algemeen verlichte, rationele humanisten die heilig geloven in gelijkheid en vrijheid. Intellectuelen hebben bovendien de neiging te denken dat ook de politici zijn zoals zij zelf: verlichte, rationele, humanisten. Mensen die overtuigd zijn van het feit dat het redelijker is vreedzaam met elkaar te werken aan de beschaving, dan haatzuchtig elkaar tegen te werken ten bate van zichzelf. De Nederlandse intellectuelen hadden en hebben grote moeite te geloven dat Nederlandse politici in staat zijn ‘het volk’ te misbruiken, te bedriegen en te belazeren, enkel en alleen om macht en rijkdom te verwerven.”

  Dat geldt vooral voor liberale intellectuelen en in mindere mate -maar ook- voor PvdA intellectuelen. Linkse intellectuelen weten wel beter.

  “De kwestie is hoe dat volk aan die rare gedachten komt en wat daaraan gedaan moet worden. Het probleem is dus niet Wilders, het probleem is zijn aanhang!”

  Inderdaad AdrieNSB: het probleem, dat ben JIJ!

 140. 225

  Dat geldt dan net zo goed voor de islam Harm.

  Een ideologie hoe verdorven ook is totaal ongevaarlijk zolang er geen mensen zijn die hem in de praktijk brengen.

 141. 226

  Roel du Pree | 16 June 2011 | 20:33

  Ik ben net zo cristelijk,als dat ik moslim ben.
  Ik geloof niet in een afterlive voor eeuwig.Als ik 1 miljoen jaar dezelfde vrouw mag wippen,het verdomde saai zal worden in die hemel.Het is niet realistisch om in te denken dat je voor eeuwig kan bestaan.Soms vraag ik me ook wel eens af,wat het leven voor zin heeft,als alles alweer verleden tijd is.tiktak en het is alweer geschiedenis.Vreugde en voorspoed is ook maar tijdelijk op het moment dat het gebeurt en dan zit je weer in die sleur,om er naar toe te werken.En als je dan nog eens miljarden jaren een sleur tegemoet zie,het waanzin moet zijn om het te zien als een beloning.Dan maar liever de hel,waar ik van tijd tot tijd een ander vrouwtje pak.En een blowtje kan roken,en lekker tegen het gezag aan kan trappen.Ik erken geen meerdere en ook geen god als uberwezen.Zonder ons geen GOD omdat we dan nog dieren waren,die het hier en nu niet besefte.We praten onszelf een meerdere aan,zodat we het gezag moeten volgen.Vandaar die orde.

 142. 227

  Ach, links-rechts……….mijn favoriete linksmens Carel Brendel vat het kernachtig samen onder het motto “Het verraad van links”.
  Socialisme was jarenlang religiekritiek, emancipatie van vrouwen en homo’s, en verheffing van de arbeidersklasse. Met de komst van islam zijn deze idealen overboord gegaan.

  Waarom die aandacht voor Bijbel en SGP? Jezus, God en de Paus worden continue in de zeik genomen zonder dat de critici daarvoor een lijfwacht nodig is. De critici vallen zelfs in de prijzen.
  Ik zie graag mensen die in het zweet des aanschijns hun brood verdienen. Daar accepteer ik dan een bepaalde mate van achterlijkheid bij.

 143. 228

  Harm | 16 June 2011 | 21:01

  Zowiezo hoort adrie niet bij de intellectuelen.Hij snapt niet dat die groep voor elke omwenteling heeft gezorgt,waardoor die macht aan de macht kwam,waar nu de problemen door veroorzaakt worden.En ondertussen zij een zondebok aanwijzen wat ook maar gebruikt werd door dat clubje zogenaamde slimmerikken.

 144. 229

  Johnny | 16 June 2011 | 21:41

  Denk je nu werkelijk dat ik een podium zou krijgen als ik bv de joden elke dag een hoek in duw.Dan was ik na een weekje politiek aangeklaagd door het clubje huichelaars.Ik denk zelfs na 1 dag.Als ik ook de cristenen zo zou behandelen hoe men over de moslims zou praten,je het ook niet lang volhoud.Er lopen net zoveel cristelijke fundi-extremisten rond als bij die islam.Er zitten nu zelfs hele bevolkingsgroepen uit amerika en europa in bezet palastijns gebied hun ideologie met een uzi te bewaken.Net zo extreem als een moslim,die ervoor wilt strijden.

 145. 230

  Joden is natuurlijk een verhaal apart gezien de ellende 70 jaar geleden.
  Ik herinner me de serie bij de VARA van Popie Jopie waar ik nog steeds niks vergelijkbaars van de VARA heb gezien over moslims. Gerard Reve krijgt prijzen voor iets met een ezeltje en God, een soortgelijke combinatie van ezel en Allah heeft mij nog niet bereikt.
  Ik denk even aan Salman Rushdie en Soorah Herah.
  Of het bezet Palestijns gebied is, is een compleet andere discussie, ik houd het zelf op betwist gebied.
  Er zijn inderdaad nogal wat fundamentele christenen op de wereld. Plegen die zelfmoordaanslagen? Vermoorden die hun kinderen omdat ze een ander geloof aannemen, of atheïst worden, of zich te zondig kleden? Zijn die een bedreiging voor spotters van het christendom? Proberen die de macht te grijpen om daarna wetten van hun God in te voeren?

  Wel zeurende types, totaal niet te vergelijken met het dood en verderf zaaien van islam-aanhangers.

 146. 231

  “Denk je nu werkelijk dat ik een podium zou krijgen als ik bv de joden elke dag een hoek in duw.”

  Het zijn dan ook niet de joden die hele wijken verzieken, straten terroriseren, brandweerlieden met stenen bekogelen, hulpverleners, buschauffeurs, treinconducteurs, homo’s, en joden bedreigen, en het leeuwendeel van de overlast en de criminaliteit in dit land voor hun rekening nemen tamso.

  Het zijn ook niet de joden die zichzelf opblazen met als doel zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken, mensen met kritiek op hun geloof met de dood bedreigen, mensen door middel van het uitspreken van fatwa’s vogelvrij verklaren, vlaggen van bepaalde landen verbranden, rellen schoppen als er iemand een cartoon van hun profeet publiceert, of feest vieren als er door middel van een terroristische aanslag duizenden onschuldige mensen om het leven zijn gekomen.

 147. 232

  @ 225 ‘Intellectuelen zijn over het algemeen verlichte, rationele humanisten die heilig geloven in gelijkheid en vrijheid.’
  Had je gedacht.
  Dit over die intellectuelen.

  Eerder heb ik de prominente plaats van de ‘denkers’ in de linie gemaakt tegen het volk aangeroerd. Deze mandarijnen leven van woorden en lezen de primitieven met hun kunst en broodwinning de les.

  Het moment lijkt gekomen om het gedrag van deze voorbeeldige klasse te onderzoeken en te beschrijven. Niet al hun gedrag, maar wat plegen ze te zeggen en te doen, in dagen van grote maatschappelijke beroering wanneer het volk om ‘zieners’ smeekt? Ik begin globaal, maar kom uit bij de NMI.

  Denkers met een Verhaal voor de wereld hebben zich altijd opgeworpen. Enkelen kregen maatschappelijk succes, wat niet altijd was omdat ze zulke goede ideeën hadden. Had je van tevoren geweten hoe het zou uitpakken, je zou ze Lenin, Mohammed, Hitler vanaf het begin nooit hebben aangehangen.

  Daarom lijkt startende profeten en aanstormende wereldverbeteraars in het oog houden en bijtijds inrekenen intelligent. Is de laatste taak vooral die van de politie, voor de eerste lijken mij de intellectuelen geknipt. Wat hen betreft denk ik aan J. Benda’s ‘klerken’9.36 of K. Mannheim’ssocioloog) ‘freischwebende’ intelligentsia.

  Niet zo plaats- en tijd gebonden als de rest van het mensdom schijnt ze het privilege te zijn verleend zich als gevulde ballonnen boven de samenleving te mogen verheffen. Tot op zekere hoogte. Een mooie positie, die zij meteen ook wel kunnen gebruiken om de gewone mensen op aarde van dienst te zijn.

  Bijvoorbeeld die waarschuwen wanneer zij, intellectuelen, vanuit de hoogte gevaren ontwaren die jou gedoemd beneden te toeven, ontgaan, of waar je verstand bij stil staat.

  Maar passen we op. Dat intellectuelen de verkeerde groep hinderlijk zullen volgen, en de ware vijanden van staat en vrijheid in bescherming nemen, dat is ze toevertrouwd.

  En inderdaad was er eens een Hollandse socialist van intellectuele allure die een boek onder de titel Hinderlijk volgen heeft kunnen laten publiceren. Dat moet tamelijk lang geleden zijn, want ik geloof dat ‘stalking’ inmiddels bij de wet verboden is. De eerlijkheid gebied mij te erkennen dat ik het boek niet heb gelezen; de titel hinderde mij onoverkomelijk.

  En ook heb ik nooit gehoord dat zijn boek geholpen heeft, maar misschien wel kwaads gesticht en daar gaat het om. Waren Marx in de Bommelerwaard, Khomeini in Parijs, Lenin in Zürich en Hitler in Wenen bijtijds op aanwijzing van intel¬lectuelen door de politie opgepakt, de wereld zou een hoop ellende bespaard gebleven zijn.

  Wat een dwaas idee! Eerder het tegendeel van zo’n tip is gekomen. Die agitators hebben nauwelijks weersproken door intellectuelen of zelfs door ze toegejuicht hun werk mogen afmaken. Het heeft dus geen zin of het werkt averechts intellectuelen een vigilanten taak op te dragen.

  Over wat ze waard zijn, bericht ons nauwkeurig Finkelkraut. Naar aanleiding van intellectuele agitprop tegen wettelijke maatregelen van de socialistische Franse regering die beogen illegale immigratie in Frankrijk nog enigszins te beheersen, schrijft deze Franse filosoof:

  “Ik vind de wet zoals hij nu is voorgesteld redelijk en humaan. Niemand kan toch in ernst voorstellen om alle vreemdelingen maar te legaliseren zodat de immigratiestroom geheel oncontroleerbaar wordt.

  [ ] De intellectuelen die nu ook de linkse regering van fascisme beschuldigen, bekommeren zich daar niet om. Zij willen niet nuttig zijn, zij willen zichzelf alleen maar mooi vinden als ze ‘s-ochtends in de spiegel kijken.

  Het is het oude liedje: linkse intellectuelen verpakken hun afkeer van de burgerlijke samenleving, van de democratie als antifascisme.

  Wat me in deze acties zeer verontrust is de groeiende kloof tussen wat het volk denkt en de inzichten van de elite. In een zaak als het vreemdelingenbeleid denkt het volk rationeel: je kunt de toevloed van vreemdelingen niet zomaar op zijn beloop laten.

  De elite, in dit geval intellectuelen, zweven daarentegen ergens boven de aarde. Er is een tijd geweest in de geschiedenis, dat de elite van dit land het volk verachtte omdat het revolutionair was. Nu is het andersom: de elite is revolutionair en veracht het volk omdat het reactionair zou zijn”.

 148. 233

  Deze discussie en met name de bijdragen van Tamso heb ik apart gesaved voor nadere actie.

  Wat mij betreft blijven zijn beledigende en wellicht zelfs strafbare uitlatingen hier gewoon staan in afwachting van commentaar door prominente Sargasso reageerders.

 149. 234

  235.AdriePVV | 17 June 2011 | 08:07

  Jullie zijn levensgevaarlijk lui.De ware aard van jouw komt boven water dat jullie de judassen zijn.Egotrippers wat zichzelf boven iedereen vind uitkomen.Ik hoop dat jullie zionisten snel exposed gaan worden wat jullie werkelijk dienen en waarom jullie deze moslimhaat verspreiden.Men word meegesleurd door dit soort warmongers om andere te haten.
  Welkom in het schijnwereldje van de hypocrieten die spreken over een vrije meningsuiting,maar zolang het niet over hen gaat.

 150. 237

  excuus adrie.

  Ik denk dat jij niet eens zo snugger bent om te beseffen waarom jij de moslims haat.Dat is hun kracht.De onwetendheid van vele waarop ze inspelen.

 151. 238

  @239: Dat neem je terug, klootzak! Nergens geef ik blijk überhaupt de grote lappen van tamso te onderschrijven. Evenmin als ik dat doe voor de lappen tekst van HPax. Laat ze hun eigen woorden verdedigen. Maar ik hoorde je niet de Voorposters erop wijzen dat zij discriminerende en strafbare uitlating deden. Want die paste lekker in je straatje.

 152. 239

  “Wat mij betreft blijven zijn beledigende en wellicht zelfs strafbare uitlatingen hier gewoon staan in afwachting van commentaar door prominente Sargasso reageerders.”

  Ik sla dat gezwatel van Tamso meestal gewoon over. Volgens mij is vrij duidelijk dat hij (zij?) niet spoort.

 153. 241

  @241 Waarom worden de postjes met anti-moslimsamenzweringstheorieën dan nooit weggemodereerd?

  We hoeven de dubbele standaard tov verschillene vormen van racisme toch niet over te nemen van het CIDI?

  EDIT: ja hoor dat worden ze wel, afgelopen woensdag nog.

 154. 242

  @ Prediker

  Ben ik met je eens, maar zijn laatste stuk schoot me in het verkeerde keelgat.

  Toch had ik wel wat meer “weerwerk” verwacht van de zijde van reageerders die er als de kippen bij zijn anderen aan te vallen en te beschuldigen van vermeend racisme/fascisme etc.

 155. 243

  Tamso’s reacties zijn voorlopig ‘in moderatie’ gezet op verdenking van het spuien van antisemitische samenzweringstheorieën.

  Dat is precies wat ik bedoelde met de vrije meningsuiting.Ik hoop echt dat wilders vrijgesproken zal worden.Of mag dan alleen het unthervolkje omlaag getrapt worden door de uberdenkers,en de uberdenkers mag je niet aanspreken op hun daden.De nieuwe wereldorde is allang bezig.Iedereen danst naar hun pijpen,als ze met hun dreigementen komen.Mij hebben ze ook zo vaak bedreigd,maar ik zit nu nog te wachten op een dagvaarding volgens het CIDI.
  Ik bedoel met mijn verhaal absoluut geen echte semitische joden mee,wat altijd al het slachtoffer is geweest van de cristenen en farizers.Die propaganda wat je hoort via de media zijn hersenspoelingen om het onbespreekbaar te maken.Wie ze zijn in de werkelijkheid.
  Zoek en gij zult vinden.
  Die democratie is een illussie.

 156. 246

  Naast dat ik triest wordt van hoe deze discussie zich ontwikkeld, moet ik constateren dat a3 op geen enkele manier heeft waargemaakt de ‘massa-immigratie’. Ontwijken, weglopen is zijn antwoord. Geen enkel bewijs heeft hij aangevoerd, nog is hij zelfs in staat geweest om een definitie voor massa-immigratie te geven.

  Ik hou er (voorlopig) maar mee op.

 157. 247

  @ Su

  Jij poogt me in een discussie over Voorpost te betrekken waar ik part noch deel aan heb.

  Vervolgens bemoei je je in # 236 met mijn kritiek op Tamso, maar laat de inhoud van diens stukken onweersproken.

  Als ik dan in 237, nadat je me in 236 voor hypocriet hebt uitgemaakt, concludeer dat je het dan blijkbaar met Tamso eens bent, reageer je in # 239 met “klootzak” dat neem je terug.

  Ik constateer dus dat je wel inhoudelijk reageert op “Voorpost”, maar geen commentaar wenst te leveren op de bijdragen van Tamso en dat jij vindt dat daaruit niet geconcludeerd kan worden dat je het met Tamso eens bent.

  Je maakt vrijwel constant persoonlijk beledigingen aan mijn adres en verdient als zodanig bij voorbaat geen enkel excuus.

  Aan de overige lezers wil ik best mijn excuses aanbieden als die van mening zijn dat ik ten onrechte de indruk heb gewekt dat Su nogal eenzijdig is met haar kritiek op dubieuze bijdragen.

 158. 248

  @248: Er is meermalen gevraagd door meerdere posters om je te distantiëren van de voorposters die je duidelijk kwamen versterken in jouw denktrant. Maar het is jouwerzijds doodstil gebleven. Nu roep je om verantwoording en ik merk op dat dat een hypocriete houding is. Dus kom op met je excuses, klootzak.

 159. 249

  Toch nog een spiegel voorhouden.
  Ik ontken geen slachtoffers in wo2.Ik benoem ze alleen wat ze waren.

  Na en tijdens wo2 het amerika,met het westen en bankers en co (zionisten) doorgingen met hun genocide.In azie en zuid amerika.En midden oosten.japan 2 testbommen,om het effect te bestuderen.Zie manhattum project.Vietnam 1.5 miljoen burgerslachtoffers.Korea 1 miljoen,Irak/iran oorlog 2 miljoen aan beide zijde’s,afghanistan 350.000,Irak 1990 1 miljoen kinderen door een boycot op de medicijnen,Irak 2003 1,6 miljoen irakezen.Enz en enz wat gewoonweg ontkent mag worden.
  Elke bezetting en oorlog je kan toeschrijven aan de bankers met hun oorlogsfabrieken.
  We zijn een stelletje hypocrieten wat iets voordoet wat het niet echt is.Blijf maar doorzweven en hopen op iets,wat niet en nooit zal veranderen op deze manier.Toekijken en instemmen hoe ze met list en bedrog het volk manipuleren.Zombie’s zijn we aan het worden.Ze hebben fictie gecreerd in de werkelijkheid.

 160. 250

  @241 – Zijn anti-semitische samenzweringstheorieen dan WEL verboden?

  Het begint steeds gekker te worden. PVV-ers, waaronder AdrieNSB, mogen hier ongeremd samenzweringstheorieen verkondigen met betrekking tot moslims, waarbij elke misdaad die door een moslim wordt begaan de hele moslimgemeenschap wordt aangerekend.

 161. 251

  Hoe zit het eigenlijk mnet de Prediker, die mij verwijt dat ik AdrieNSB uitmaak voor het “blokhoofd van een stel neonazi’s”? Die woorden heb ik nooit gebruikt, dus ik verklaar bij voorbaar elke aanklacht van AdrieNSB tegen mij ongegrond. De ware schuldige is de Prediker, die mij woorden in de mond legt.

  AdrieNSB is een hele keurige neo-NSB-er, die precies weet wat hij wel en niet kan zeggen binnen het kader van de Nederlandse wet.

  Goed, anders dan de NSB-ers destijds is hij WEL door de geschiedenis gewaarschuwd wat er van kan komen. Hij is dus voor de wet misschien niet aansprakelijk te stellen, maar moreel gezien is hij nog een slag erger, ook als hij niet het blokhoofd is van een stel neo-nazi’s is.

  Wat is trouwens “hasbara” en doet de PVV daar ook aan?
  Als je de reacties hier boven leest, dan zou je het bijna denken.

 162. 252

  @ Harm

  Als je een correct voorbeeld van een dergelijke reactie van mijn kant kunt geven, dan zal ik dat zelf corrigeren/afstand van nemen.

  Wat mij betreft hoefde de reactie van Tamso ook niet weg, ik was benieuwd hoeveel bijval/afval hij/zij zou krijgen. Als de regels echt correct worden toegepast, dan zou iedere reactie waarin ik NSB-er wordt genoemd ook moeten verdwijnen.

 163. 253

  @252; Harm, je kraait om het hardst dat AdriePVV een blik reaguurders van de Voorpost-hyve heeft opgetrommeld om hier tegen de islam te komen ageren.

  AdrieNSB zit hierachter! AdrieNSB zit hierachter! AdrieNSB zit hierachter!

  Kennelijk denk jij dus dat AdriePVV in de positie is om aanhangers van Voorpost te instrueren. Het woord “blokhoofd” is daar een verwijzing naar.

  Als ik dan vraag welke aanwijzingen je daarvoor hebt, kom je met een nietszeggende formule, dat de vraagsteller (ik dus) wel “ziende blind” moet zijn.

  Kortom, je hebt dus nulkommanul bewijs dat AdriePVV achter die invasie door Voorpost-lieden zit. Maar je zwaait er wel mee om AdriePVV zwart te pekken. Niet zo netjes van je.

  “..moreel gezien is hij nog een slag erger, ook als hij niet het blokhoofd is van een stel neo-nazi’s is.”

  Hier, nu suggereer je zelf dat hij het dus misschien wel degelijk is.

  “Wat is trouwens “hasbara” en doet de PVV daar ook aan?
  Als je de reacties hier boven leest, dan zou je het bijna denken.”

  Hasbara is propaganda voor de zionistische zaak. Hoezo? Wat heeft dat met deze discussie – of de PVV – te maken?

 164. 254

  AdrieNSB schrijft: “Als de regels echt correct worden toegepast, dan zou iedere reactie waarin ik NSB-er wordt genoemd ook moeten verdwijnen.”

  Je hebt gelijk. Zoals ik al betoogde: je bent erger dan een NSB-er, want anders dan de NSB-ers destijds weet jij -door de geschiedenis- wat er van kan komen. Ik wil tenslotte de NSB-ers, voor zover ze nog leven, niet beledigen.

 165. 255

  @ Prediker, jij bent net zo erg als een PVV-er. Nee, ik suggereer niet dat hij het blokhoofd is van een stel neo-nazi’s. Ik twijfel er zelfs aan of je NSB-ers zomaar als nazi’s kunt betitelen en je kunt alles afzoeken, maar ik heb AdrieNSB nooit als nazi betiteld.

  Hasbara is propaganda voor de zionistische zaak, dat is mij zeer goed bekend (had je anders verwacht?). Zou je zo vriendelijk willen zijn om even on korte bewoordingen samen te vatten hoe die hasbara georganiseerd wordt?

  Al doende kom je misschien ook op het idee waarom ik de vergelijking gebruik.

 166. 256

  Ik zie hier regelmatig reacties van LikoedNL voorbij komen, en die is altijd in zijn eentje. Oeps! Daar gaat je analogie.

  Ga je nog je excuses aanbieden aan AdriePVV, omdat je hem zonder enig bewijs probeert zwart te maken? Zou wel zo netjes van je zijn.

 167. 258

  Ik wordt niet graag linkschmensch (of andere denigrerende termen gebezigd door de pvv-kliek) genoemd. Maargoed, je kunt niet alles hebben in het leven a3.

 168. 259

  @ Su

  Je mag mij best Rechtsmensch of wat dan ook voor denigrerende benaming toedelen. NSB-ers worden echter geassocieerd met landsverraders etc, die kregen na de oorlog straf. Vindt je dat ik ook straf verdien ? Iemand NSB-er noemen is bovendien een strafbare belediging.

 169. 260

  261 reacties. Hoe hoog scoort dat in de Sargasso’s ranglijst van meest gereaguurde posts allertijden? Misschien ook wel een suggestie: een post met de Top 10 die het meest uit te hand gelopen zijn (gemeten naar het aantal reacties dan).

 170. 262

  Prediker schrijft:”Ik zie hier regelmatig reacties van LikoedNL voorbij komen, en die is altijd in zijn eentje.”

  Wil je daar nu mee beweren dat LikoedNL geen deel uitmaakt van de organisatie van hasbara?
  http://www.vkblog.nl/bericht/240873

  Jouw “discussietechniek” is inderdaad goed vergelijkbaar met die van AdrieNSB

 171. 264

  @263; nee, wat ik wil beweren is dat jouw argument waarom AdriePVV achter die invasie van Voorpost-aanhangers zit, van geen kanten deugt.

  Dat argument luidt:

  Propagandamakers voor het zionisme komen veelal volgens afgesproken werk in groepen een weblog onder laten lopen, en dat hier ineens allerlei Voorpost-types binnenlopen die islamofobe talking points beginnen te spuien is dus op uitnodiging van AdriePVV.

  Dat is al een non-sequitur, maar bovendien zie ik LikoedNL hier regelmatig ook in z’n eentje voorbij zwemmen. Het is dus bepaald niet zo dat hasbara altijd in groepjes gebeurt.

  Ga jij nog je excuses aanbieden aan AdriePVV, omdat je hem zonder enig bewijs zwart probeert te maken?

 172. 265

  @266 – Het Nederlands is wat krom, maar ik zie dat je me begrepen hebt.

  Ik heb ook niet beweerd dat hasbara altijd in groepjes gebeurd, dat is nou weer typisch zo’n conclusie die voor jouw rekening komt. Het meest eenvoudige antwoord is: AdrieNSB reageert ook meestal in zijn uppie.

  Ik heb groot bezwaar tegen de fascistische wijze waarop AdrieNSB moslims benadert. Desondanks heb ik heb nog nooit willen dwingen om zijn excuses aan te bieden aan de moslimgemeenschap, tenslotte ben ik niet de vertegenwoordiger van die moslimgemeenschap.

  Ik begrijp hieruit dat jij je ziet als de vertegenwoordiger van AdrieNSB?

 173. 275

  Ik heb het even nagekeken: die invasie van rechtsradicalen bgon al met reactie @63. Lankmoedigheid kan de redactie van Sargasso niet ontzegd worden.

 174. 276

  267.Prediker | 17 June 2011 | 18:50

  Je heb geen weet van hun technieken.Dus on topic waar dit bericht over gaat het als doelstelling heeft propaganda te verspreiden om een vijandsbeeld te creeeren.Als ik alleen al kijk waar jullie het over hebben,het spijkers op laag water zoeken is.Alles uitvergroten met een vergrootglas om je punt te maken.Dat doet de media ook.Goebbels zijn techniek was de leugens zo groot mogelijk maken,zodat het volk die gehele leugen zou slikken,omdat ze niet wilde geloven dat het een leugen was.
  En likoed en adriePVV en andere pvv en israel lovers komen speciaal af op dit soort berichten.Geen een weet van de islam of het onstaan van de moslimlanden na wo1.Of weten het weer wel en praten hun zaakie schoon.Dat het aan een ander ligt.Speciaal propaganda verspreiden voor steun voor het gejatte stuk land.
  En gaan patjanken als je ze exposed.Het zijn net calimeero’tjes.Een discussie gaan ze niet aan,omdat ze 4kant uitgeluld zijn wat ze zijn en wie ze dienen.Een Likoed.nl is een wethoudertje wat mede het ons kent ons dient,wat onder controle valt van die bankers &co lobby groepen.
  Wiens belangen jullie dienen weten wij ook niet,ook jullie zijn animo’tjes met een eigen agenda.

 175. 277

  Dagbladen zijn over het algemeen links georiënteerd. Wanneer zelfs zij een bedreiging voor de islam gaan vormen, althans naar de mening van de auteur van het artikel, kunnen we er vanuit gaan dat de islam voor zoveel rottigheid zorgt in de wereld dat zelfs de selectieve linkse media er niet meer onderuit kunnen het te publiceren. Blijkbaar is er nauwelijks ander nieuws meer over.

 176. 279

  ik mis de grammernazi, of is dat de wortel in alle Godwins

  media voorkeur is disproportioneel op religie gefocust, het zou logischer zijn om te concentreren op de strafbare feiten/echte problemen, dat is; gebruik de huidige set middelen voor datgene dat ‘jij’ een probleem vindt, of; zaai een probleem en melk het uit /my 2 cnts

 177. 282

  Interessant, RdP is lid van Voorpost Hyves en beheerder van Verenigd PVV. En een oranje-blanje-bleu op de fractiekamer. Getting sloppy..

 178. 283

  @282 – O, ik dacht dat je je verontschuldigde omdat je zonder reden begon te kibbelen, kameraad van de Voorpost Hyves en beheerder van Verenigd PVV.

  Ken je Adrie -ik zal hem niet bij zijn achternaaam noemen, want dat vind hij niet leuk- toevallig ook?

 179. 284

  @ Harm

  Je blijft maar doorgaan met mij persoonlijk aan te vallen, ik zal om een ban voor je vragen. Bovendien is het volkomen off topic wat je hier aan het doen bent.