Gemeenten door bezuinigingen in het rood

NIEUWS - De decentrale overheden hebben het zwaar. Gemeenten, provincies, waterschappen en regionale samenwerkingsverbanden staan ruim 70,5 miljard in het rood, bleek vandaag uit cijfers van het CBS.

Media citeren het CBS dat ‘de crisis en daarmee samenhangende bezuinigingen’ als oorzaak noemt voor de stijgende schulden. De cijfers van het CBS laten echter zien dat de totale balans van de lokale overheden uitkomt op een negatieve 15,5 miljard euro, niet 70,5 miljard.

Tegenover schulden staan ook vorderingen. Die hebben de overheden nog niet in keiharde euro’s in kas, maar moeten boekhoudkundig gezien wel meegerekend worden. Dat neemt niet weg dat ook 15,5 miljard euro in de min niet gezond is voor de lokale financiën.

Het zwaarst gedupeerd zijn de gemeenten. De totale schulden zijn ruim 52 miljard euro. Na verrekening van de vorderingen staan de gemeenten ruim 24,6 miljard euro in de min. De provincies staan er beter voor en houden ruim 14,5 miljard euro over.

Bron: CBS.

Schulden lokale overheden

Blijkbaar hebben de zware bezuinigingsoperaties die gemeenten uitvoeren weinig positief effect op de lokale financiën. Dat zou betekenen dat de gedecentraliseerde taken met dusdanig minder budget zijn overgeheveld van Rijk naar gemeenten, dat deze nu tegen oplopende schulden aankijken.

Het kabinet heeft extra bezuinigingen van 6 miljard euro in voorbereiding. De gemeenten zullen, met de CBS-cijfers in de hand, ongetwijfeld eveneens met extra bezuinigingen komen. Zo zal de boekhouding van het Rijk wel op orde komen, maar de crisis zal blijven dooretteren.

 1. 1

  Bezuinigen zijn niet de enige oorzaak voor gemeenteschulden. Zwaar verlies gevende megaprojekten tikken ook zwaar aan.
  2 miljard voor de Noord-zuidlijn in Amsterdam.

  Geef ook de schuldverschillen tussen vergelijkbare gemeenten en bezie of de verliezen op braakliggende gronden, leegstaande gebouwen e.d. ook meegeteld zijn.

 2. 2

  @1: Ik ga er vanuit dat het CBS alle schulden meerekent. Voor megaprojecten is immers geld geleend of wordt geld bijgeleend als het uit de klauwen giert. Alleen als de gemeenten ddie kosten buiten de boeken houden, zal het CBS ze niet kunnen meerekenen.

  De verliezen op bouwgronden vormen voor 15% van de 415 gemeenten een serieus probleem, werd vorig jaar bekend. Van de totale gemeentelijke schulden (ruim 52 miljard) is 6,13% aan dat probleem toe te rekenen (zo’n 3,2 miljard euro verlies).

  Een overzicht van alle gemeenten zou inderdaad verhelderende kunnen zijn. Welke gemeenten doen het goed, welke niet?

  Overingens mag ook worden vermeld dat gemeenten gedwongen zijn mee te werken aan het beperken van de staatschuld door het zgn. ‘schatkistbankieren’. Gemeenten die een overschot hebben moeten dat op een rekening van het ministerie van Financiën parkeren. Tegen beduidend lagere rente dan als ze dat elders zouden uitzetten.

  Deze maatregel zou voorkomen dat er weer Icesave-kwesties ontstaan, waarbij een aantal gemeenten fors verlies leden op hun eigen vermogen. De maatregel ledit nu ook tot minder rente-opbrengsten. Het verlies is beperkt want het gaat dat over miljoenen ( rind de 200 miljoen euro) en niet over miljarden.

 3. 3

  Hoe kunnen de waterschappen in het rood staan? Die slaan hun begroting om in tarieven die iedereen maar heeft te betalen. Het zijn monopolisten die kunnen doen wat ze willen. Hoe slagen ze er met zo’n systeem in om schulden te maken?

 4. 4

  Waarom worden dan alle vorderingen van de staat niet meegeteld? De uitgestelde belasting op pensioenpremies is een zekere vordering van de staat en zou in elk normaal bedrijfsmatig boekhoudsysteem op de balans komen. Waarom die 350 miljard niet op mindering gebracht op de staatsschuld? De jaarlijkse groei van die vordering is zelfs ongeveer even groot als het jaarlijkse begrotingstekort. Die 6 miljard extra bezuinigingen zijn dus ook onnodig.

 5. 6

  Die vorderingen maakt inderdaad al nogal uit, maar wat volgens mij ook nog ontbreekt zijn de bezittingen die lagere overheden hebben. Kantoren, werkplaatsen, vuilverbranders, gemalen etc etc.

 6. 7

  De laatste stunt op dit gebied is het herhaalde voorstel van de Franse minister van financiën een EU minister van financiën in te stelen.
  Moscovics, ik zal de naam wel verkeerd spellen, is een vriendje van Sarko, en betrokken in het L’Oréal schandaal.
  Z’n vrouw werkte voor de beleggingmaatschappij van mw Bettencourt, beweerd wordt dat zij Sarko spekte met verkiezingsgeld in ruil voor belastingvoordelen.
  De hemel beware ons voor nog meer Franse macht over ons geld, de huidige tekorten verbleken dan.
  Dat wordt dan eurobonds, dan mogen wij de rente voor de frauderende landen betalen.