Geef je je stem aan een nieuwe partij?

De afgelopen weken presenteerden we op Sargasso alle nieuwe partijen. Vandaag de slotvraag beantwoord: zijn deze partijen je stem waard?

Dit jaar waren er veel nieuwe partijen – enkele tientallen, maar er was geen historisch record. Daarnaast valt op dat veel partijen al zijn afgehaakt. De Kiesraad heeft daags geleden 26 partijen van de lijst geschrapt. De partijen die overblijven, hebben in ieder geval de eerste drempel overwonnen. Er staat een organisatie, met geld en kandidaten.

Maar zijn deze partijen je stem waard?

Van een nieuwe partij mag je drie dingen verwachten. Ten eerste moet de partij met een nieuw vergezicht komen, een geluid laten horen dat in Den Haag tot nu toe niet klinkt. Hij moet nieuwe (en juiste) problemen benoemen en oplossingen voordragen die de gevestigde partijen nog niet zelf verzonnen hebben. Ten tweede moet de politieke vorm vernieuwend zijn. Anders kun je net zo goed op een gevestigde partij stemmen en daar zetten de nieuwkomers zich juist tegenaf. Tenslotte moeten de nieuwe politici aansprekend zijn: je moet er als kiezer op kunnen vertrouwen dat je stem in goede handen is.

Na vijf weken speuren in online databanken en registers is de conclusie dat onder het nieuwe grut, maar weinig de moeite van het stemmen waard is.

De veelheid aan partijen kan niet verhullen dat we in feite maar een paar clusters van partijen hebben kunnen identificeren.

Ten eerste zijn er de zelfbenoemde erfgenamen van Pim Fortuyn. Deze worden vooral bevolkt door oud-LPF’ers, oud-Leefbaren en ook opvallend veel oud-VVD’ers. Menig bestuurder heeft vergeefs binnen een andere partij geprobeerd een positie te verkrijgen. We komen daarom nogal wat avonturiers tegen, sommige met nogal twijfelachtige antecedenten.

Wat betreft inhoud is er bij de neo-Fortuynistische partijtjes niet echt iets opvallends te vinden. Het anti-belastingsentiment, het anti-Europa-sentiment, het pro-harde handsentiment, ze zijn allemaal al terug te vinden in de VVD- en PVV-programma’s. Misschien dat de libertariërs een kleine uitzondering vormen: hun verwerping van iedere staatsbemoeienis is zo radicaal, zo Ayn Randiaans, dat ze binnen de VVD en PVV geen goed heenkomen kunnen vinden.

Het tweede cluster bestaat uit de zwevers, zoals wij ze maar hebben genoemd. Het is opvallend hoeveel partijen zich voorstaan op een spirituele benadering van politiek. Qua vorm bieden deze partijen wel degelijk iets nieuws. De benadering van politiek lijkt op de benadering die de spirituelen hebben bij het bestrijden van een hoofdpijntje: holistisch.

Mocht ik op een van deze partijen stemmen (wat ik nooit van zijn lang zal zijn leven zal doen), dan is het maar de vraag of die stem in stabiele aarde valt. De partijen lijken elkaar deels te overlappen: we vonden nogal wat kandidaten met dubbelfuncties of nauwe banden met andere spirituele partijen. Ze schurken continu tegen elkaar en er wordt openlijk gesproken van fusie. Waar gaat je stem uiteindelijk heen?

De Piraten Partij is qua vorm én inhoud vernieuwend. De partij ziet er solide uit, geen rare figuren of vreemde akkefietjes. Hun politieke vorm is ronduit vernieuwend – de directe democratie binnen de partij is goed doordacht en kan tot voorbeeld strekken van andere partijen. De inhoud is niet revolutionair: de Piraten gaan een paar stapjes verder dan de meest liberale partijen in de Kamer nu doen. Maar het zou verfrissend zijn (is mijn mening) dat er één of meerdere Kamerleden rondlopen die wel verstand van techniek, ICT en dergelijke hebben.

Nederland Lokaal lijkt ook over een grote organisatiekracht te beschikken. Uiteindelijk hebben ze in iedere kieskring een flinke kandidatenlijst weten samen te stellen. De vorm is ook hier dus vernieuwend: dichtbij de mensen, van onderen opgebouwd. De vraag is alleen of Nederland Lokaal zich op nationaal niveau kan handhaven. Als je gelooft dat ook de landelijke politiek feitelijk regionale politiek is (qua Europa) dan is een stem wellicht te overwegen.

We doen geen aanbeveling. We constateren dat er alleen weinig nieuws onder de zon is. De partijen die wel serieus zijn, zijn inhoudelijk beperkt. De partijen die een stevige inhoudelijk signatuur hebben, zijn weer niet serieus te nemen. Maar, zegt de cynicus: geldt dat niet voor alle partijen?

Heb je onze bevindingen nog niet gelezen? Shame on you, hieronder staan de verhalen.

 1. 1

  “Maar zijn deze partijen je stem waard?”

  Zijn de oude, bestaande partijen dat wel dan? Net zoals de afgelopen keren zou ik nu ook weer strategisch kunnen stemmen, op SP of PvdA, om te willen voorkomen dat nu de VVD en voorheen het CDA de grootste word. Maar teveel in de eerste twee partijen staat me nu tegen. De PvdA is louter een bestuurderspartij, zonder ideologische veren, die veel weggeeft om met de laatste twee partijen op het pluche te zitten. En ik walg van het 65=65 standpunt van de SP. Partij van de Dieren, als stemmen-om-het-stemmen. Kan.

  Daarom voor mij maar de PiratenPartij. One issue, maar een belangrijk issue. En de interne democratie inderdaad.

 2. 3

  In het verleden heb ik op de dierenpartij gestemd. Jammer dat later voor mij duidelijk werd dat dit extreem Gristenen zijn (Zevendedagsadventisten). Ik ben teleurgesteld in hun stemgedrag. De dierenpartij heeft zo bijvoorbeeld VOOR het paddo-verbod gestemd. Dat gaat er bij mij niet in. Een natuurpartij die tegen een paddestoel stemt. Ik ben dus bij hun afgehaakt.
  Dit jaar ga ik weer voor een splinterpartij. De Piraten verdienen mijn stem, hopelijk stellen ze me niet teleur.

 3. 4

  Voor mij hoeft een nieuwe partij alleen maar een van de bestaande partijen afwijkende set van standpunten te hebben. Ik stem immers op de partij met de set standpunten die het beste met de mijne overeenkomt (mits ik er vertrouwen in heb dat ze die set standpunten ook daadwerkelijk uitdragen in de Kamer).

  Dat kan dus betekenen dat als er een nieuwe partij bijkomt die op 9 van de 10 voor mij belangrijkste punten precies overeen komt met de partij waar ik nu op stem, maar op het 10e een standpunt heeft dat dichter bij het mijne ligt, de nieuwe partij mijn stem al kan winnen. En om heel eerlijk te zijn vind ik het gewoon dom van iedereen die niet zo te werk gaat.

 4. 5

  Heb inderdaad meer vertrouwen in Dirk Poot en zijn collega piraten dan de bestaande ‘grote’ partijen die de afgelopen 10-15 jaar Nederland hebben afgebroken. Niet dat de Piratenpartij voor alle problemen een pasklaar antwoord heeft. Maar wellicht is die bescheiden heid juist hun kracht. Want enige zelfkennis over het diepe falen mist bij PVV, VVD, CDA, D66 en PvdA totaal.

  Terwijl vrijwel de hele verkiezingen gaan over de ‘crisis’ is er nog geen enkele partij gekomen met een solide analyse over wat de oorzaken zijn en wat dat betekent voor maatschappelijke keuzes voor de komende 20 jaar. Echt progressieve partijen zijn er nauwelijks meer. Allemaal willen ze terug naar mythische gouden tijden uit her verleden (of dat de jaren ’70, ’50 of ’20 zijn verschilt dan een beetje per partij).

 5. 7

  De Piratenpartij met de solide en evenwichtige lijsttrekker Dirk Poot boezemt mij volop vertrouwen in. Ik overweeg om de partij m’n stem te geven. Het is een wonder dat een partij in opbouw zich zo krachtig en serieus weet te presenteren zonder te vervallen in slogans en imitaties van het bestaande.

  De partij zie ik als een themapartij binnen een sociaal-liberale traditie die gematigd-progressief gaat voor vrijheden, economische hervormingen, transparant bestuur en vormen van directe democratie. Juist die thema’s die onder het conservatief-liberale kabinet Rutte-Verhagen geweld zijn aangedaan. Als de Piratenpartij er niet was, dan zou-ie uitgevonden moeten worden. Want de onderwerpen die het op de agenda zet zijn actueel, en aan herziening toe. Ofwel, de partij voorziet in een behoefte. Een stem waard.

 6. 9

  Hier is te lezen welke partijen voor waren:

  Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het
  wetsvoorstel Wijziging van de Opiumwet in verband
  met het creëren van de mogelijkheid voor de
  burgemeester om bestuursdwang toe te passen ter
  handhaving van de artikelen 2 en 3 van de
  Opiumwet in woningen en lokalen of bij woningen
  of lokalen behorende erven (30515),
  – over:
  – de motie-Joldersma c.s. over onderbrenging van verse
  paddo’s en qat in de Opiumwet (30515, nr. 12);

  […]

  In stemming komt de motie-Joldersma c.s. (30515,
  nr. 12).
  De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
  de fracties van de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het
  CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die
  van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

 7. 11

  Ik zie dat punt ook.
  Ik heb nog 1 klein probleem en dat heeft met hun auteursrecht opvattingen te maken (op internet dan).
  Zij willen mijn auteursrecht van bijvoorbeeld mijn foto’s op internet afnemen.
  Maar als ik zoveel moet investeren om die foto’s te maken en online te zetten dan willen zij dat iedereen dat zomaar kan jatten omdat het vrij moet zijn.

  En dat vind ik niet zo fraai.

 8. 12

  Bij de vorm had ik bijvoorbeeld de piratenpartij in gedachten. Niet 1 x per vier jaar fiat vragen, waarbij je alleen een kruisje kan zetten bij een kandidaat die door de partij is geselecteerd, maar tussendoor meepraten. Geen enkele aparatsjik kan erop vertrouwen dat hij steun krijgt – iedereen met echte kennis van zaken kan invloed verwerven.
  Dat bedoel ik met vorm.
  Alle partijen werken zo’n beetje hetzelfde, is dat niet raar?

 9. 13

  Ik heb hun partijprogramma doorgelezen, maar waar wordt dit dan beweert? Wel stukken over hervorming van auteursrecht, maar zeker niet op de wijze waarop jij het omschrijft. Zou je aan kunnen geven waar datgene wat jij beweert te lezen is dat de piratenpartij dit daadwerkelijk wil?

 10. 14

  De Piratenpartij wil de heksenjacht door auteursrechtenhebbenden stoppen.
  Dit door het auteursrecht te beperken tot comercieel gebruik.

  Overigens is “Jatten” niet het goede woord. Maar niet iedereen mag zomaar jouw werk exploiteren.

 11. 15

  De Piraten willen volgens mij slechts een brede discussie aanzwengelen over auteursrecht, niet eerlijke contentproducenten werkeloos maken. Toevallig las ik net nog een interessant artikel op ArsTechnica over de uitwerking van modern auteursrecht op bedrijfsmodellen in streaming televisie: http://arstechnica.com/tech-policy/2012/08/why-johnny-cant-stream-how-video-copyright-went-insane/

  Dit is slechts een voorbeeld, er is veel mis in het intellectueel eigendomsrecht. Dat daar iets aan gedaan moet worden, is volgens mij overduidelijk. Dat is de missie van de Piraten. Daarbij gaan ze de eerlijke muzikant, schrijver, regisseur of fotograaf niet brodeloos maken. Lees het artikel eens door, ik vond het zeer de moeite waard.

 12. 16

  Evenwichtig?
  In het nogal beperkte program van de Piraten staat ook: “9.1 Effectiviteit moet centraal staan bij het bevorderen van veiligheid en het bestrijden van criminaliteit ” Dat staat haaks op de rechtstaat. Het handhaven van de (grond)wet behoort voor de overheid centraal te staan.

  Met “effectiviteit” bevorder je de macht (en willekeur) van de overheid, die neigt om regels te versoepelen. Vreemd dat juist de Piraten zo onverschillig staan t.o.v. de rechtstaat. Zo gljden we steeds verder af, dus geen stem op de Piraten!

 13. 17

  Zoals hieronder vermeld is, wil de Piratenpartij auteursrecht hervormen, niet afschaffen. Het auteursrecht wordt beperkt tot vijf jaar na de dood van de maker (deze is nu zeventig jaar!) om zo deze weer terug te brengen waar het voor bedoeld is: bescherming van de auteur en de nabestaanden. Het auteursrecht blijft dus voor de auteur – of je nu fotograaf, muzikant of componist bent – gelden voor commercieel gebruik.

  Privégebruik is anders. Ikzelf zie daar ook een groot verschil in. Nu ben ik zelf een muzikant die alles uitbrengt onder CC-BY, dus als iemand het wil exploiteren en er geld mee verdienen: prima. Ik maak het omdat ik het leuk vind, niet om er mijn brood mee te winnen. Als een slimme ondernemer mijn muziek onder een trailer zet, fine by me. Ik verlies er nog niets mee, d’r zijn enkel mensen die ik kan bereiken met mijn muziek.

  Desondanks, kan ik me goed voorstellen dat anderen hier anders tegenover staan. Prima. Stel, ik ben fotograaf en ik wil niet dat iemand zomaar mijn foto’s ergens neerzet en er (al dan niet indirect) tientallen euro’s mee verdient. Kan ik begrijpen. Maar er is zelfs dan is er een belangrijk onderscheid te maken. Een groot verschil tussen een commercieel blad die je foto plaatst, of dat je beroemde fantastische foto ineens bij de Expo voor 30 euro verkocht wordt waar je geen cent van terugziet – en voor de hobbyblogger die je foto naast z’n tekst zet. Of als coverfoto gebruikt op Facebook of wat dan ook. Dat laatste mag absoluut niet gecriminaliseerd worden, en dat gebeurt nu wel. Of is iedereen de absurde boetes van BUMA/STEMRA vergeten voor de bloggertjes die een YouTube embedje op hun pagina plaatsten. Absurd.

  Dus, de Panorama en de Expo zullen je gewoon moeten blijven betalen. Maar Henk de Vries mag gewoon je foto op z’n Facebook zetten als ‘ie dat wilt. En daar is niets mis mee. :)

 14. 18

  WTF roland, dat de overheid zich aan de principes van de rechtsstaat moet houden is een no-brainer. Moeten ze dat dan expliciet in hun program vermelden? Overigens ken ik geen partij die juist zo fel gebrand is op het in stand houden van de rechtsstaat. Dat stukje over ‘effectiviteit’ dat je net citeerde, zet zich vooral af tegen ideologisch geïnspireerde nonsens als ‘harder straffen werkt altijd, ook als het niet werkt’.

 15. 19

  ” De Piraten Partij is qua vorm én inhoud vernieuwend. De partij ziet er solide uit, geen rare figuren of vreemde akkefietjes.”

  Niet mee eens. Doe maar eens effe googelen op bijvoorbeeld Samir Allioui en Catharina Bethlehem. De kieslijst van de piratenpartij staat vol met hasjrokende en complotdenkende gekkies die ik liever niet in de kamer zie.

  En dan nog die enorme fail met het lekken van e-mail adressen onlangs. Het is een zeer onprofessioneel en slecht georganiseerd clubje dat zelf de boel niet eens op orde heeft qua privacy en beveiliging.

 16. 20

  Bethlehem is niets mis mee, vind ik. Aan haar inzet en integriteit valt niets af te doen. Allioui heeft een fenomenale dossierkennis en een zeer groot internationaal netwerk. Als jij niet begrijpt, waarom de invoering van de wietpas een foute maatregel is, en waarom verbieden en tegelijkertijd gedogen krom is, wie is er dan een “gekkie”?

  Bij “die enorme faal” stonden de e-mail adressen in het To-veld. Daardoor kon je als partijlid de e-mail adressen van andere leden zien. Ik vermoed, dat de partij dit stukje lokale beveiliging door alle drukte nog niet op orde had gemaakt. Maar als er één partij is, die privacy en beveiliging serieus neemt, dan is het wel de Piratenpartij.

  Er staat niet één kandidaat op de lijst van de Piratenpartij, die ik niet in de Tweede Kamer zou willen zien. Er wordt juist veel gepland en goed georganiseerd; maar dat is van buiten niet altijd te zien. Van een grass roots organisatie, die snel groeit en werkt met vrijwilligers, kun je niet meteen verwachten dat ze foutloos draait als een perfect geoliede machine. Wie dat wel doet, is geen realist.

  het ICT-beleid van de overheid is één grote faal. Als er één nieuwe partij in de Kamer nodig is, dat is het wel de Piratenpartij. Daar geef ik dan ook graag mijn stem aan op 12 september.

 17. 21

  “Van een grass roots organisatie, die snel groeit en werkt met vrijwilligers, kun je niet meteen verwachten dat ze foutloos draait als een perfect geoliede machine. Wie dat wel doet, is geen realist.” +1

  Overigens is er maar één persoon op de lijst die ertoe doet en dat is de nummer één: Dirk Poot. Meer dan één zetel gaan ze niet halen. In een uitzonderlijk geval twee, dan doet Danny Palic ook mee. De kans dat Bethlehem of Allioui meedoet is simpelweg nul. Dus wat de fuck doet dat ertoe? Poot is in ieder geval 100% capabel en integer. Geen bullshit, geen hysterie, geen complotdenken.

 18. 22

  Zie hieronder een interessant citaat van Samir Allioui, afkomstig van een downloadsite. Allioui staat op de kieslijst voor de piratenpartij en is ook zeer actief binnen de internationale koepel van piratenpartijen. Ook al is de kans klein dat hij in de kamer komt, hij is dus wel een van de voortrekkers binnen de piratenpartij-beweging.

  Als alle halelujahroepers hier dit soort randdebielen die het dus niet schuwen om hun opponenten persoonlijk te bedreigen of anderen daartoe aan te zetten als goede volksvertegenwoordigers zien, dan zal het wel aan mij liggen………

  Citaat van: coretx op 13 Mei , 2009, 18:12:21

  Zal ik het huis adres + telefoon nummer van Timotheus Kuik posten zodat jullie hem kunnen kielhalen als “Gesture of goodwill” ?

 19. 23

  Jonas, lazer een end op met je verdachtmakingen. Ja, Samir heeft PPNL opgericht, maar er is ook een goeie reden dat hij nu onderaan de kieslijst bungelt. Samir wordt GEENSZINS op handen gedragen binnen de PP. Je moet niet de hele partij gaan vereenzelvigen met één rotte appel. Samir komt nooit ofte nimmer in de Kamer en dat hij überhaupt op de kieslijst staat, is enkel en alleen om de goede vrede te bewaren. Hij heeft de hele boel opgericht en dan schuif je iemand niet zomaar aan de kant. Dat wil niet zeggen dat je het met hem eens bent.

  tl;dr: SAMIR IS NIET DE HELE PIRATENPARTIJ

  PS: heb je nog iets kwaads te melden over Dirk Poot? Dan praten we verder. Piraten krijgen hooguit één zetel dus het gaat om de lijsttrekker. Voor Poot steek ik mijn handen in het vuur.

 20. 26

  “We constateren dat er alleen weinig nieuws onder de zon is. De partijen die wel serieus zijn, zijn inhoudelijk beperkt. De partijen die een stevige inhoudelijk signatuur hebben, zijn weer niet serieus te nemen.”

  Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat toch niet vind gelden voor de Liberaal Democratische Partij. Waar het hier in de reacties al snel verzandt in gezever over de Piratenpartij laat een beetje verder kijken dan je neus lang is zien dat er heus wel meer te vinden is. Eerstgenoemde partij komt op mij zowel redelijk als onderscheidend over (zie ook wie de nr.33 op de kandidatenlijst is!) Of je het eens bent met de standpunten is natuurlijk een discussie waard maar simpel stellen dat dit kleine grut de moeite op voorhand niet waard is gaat mij te ver.