GC’s oppositiepartij van het jaar: GroenLinks

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
logo GroenLinks

Prinsjesdag is het jaarlijkse hoogtepunt van onze democratie. Maar op de dag zelf staat vooral het beleid van de regering en de coalitie centraal. Democratie kan echter niet zonder een tegengeluid. GC besteedt in de aanloop naar Prinsjesdag daarom extra aandacht aan de oppositiefracties in het parlement. Wat hebben zij het afgelopen jaar bereikt? Elke dag geven wij een partij de kans om hun resultaten aan jullie te presenteren. En vanaf donderdag kunt u aangeven welke partij u vindt dat in uw ogen het afgelopen jaar het best oppositie gevoerd heeft. Dit weekend zijn we afgetrapt met bijdragen van de SP en de VVD en daarna kon u lezen wat D66 en de Partij voor de Dieren bereikt hebben. Gisteren kwam u te weten waarom sommige partijen niet willen vertellen wat ze het afgelopen jaar gepresteerd hebben en vandaag is GroenLinks aan de beurt om haar resultaten te laten zien. Dit is tevens de laatste partij voordat de stembussen morgen opengaan.

Kunt u 3 concrete punten noemen die bereikt zijn door uw toedoen? Waarom waren deze punten zonder uw partij niet gerealiseerd en waarom zijn ze belangrijk?

Serieuze groene politiek
GroenLinks is de enige partij die serieuze groene oppositie voert tegen dit kabinet. Het klimaatbeleid van dit kabinet gaat uit van vrijwilligheid en vrijblijvendheid. GroenLinks heeft een klimaatbegroting gemaakt waaruit blijkt dat effectief klimaatbeleid wel mogelijk is. Stevige maatregelen leiden tot een forse CO2 reductie en een veel groter aandeel duurzame energie. GroenLinks vertaalt groene politiek ook in concrete initiatieven, zoals een initiatiefwet die nieuwe kolencentrales kan tegenhouden, door deze ?vieze? stroom extra te belasten. GroenLinks dringt aan op een veel ruimere subsidieregeling voor zonnepanelen. Tot nu toe heeft minister Van der Hoeven al enkele tientallen miljoenen extra geld beschikbaar gesteld, maar het is nog lang niet voldoende om een serieuze omslag te maken naar duurzame elektriciteit. Een klein concreet succes op groen gebied betreft het aannemen van een motie van GroenLinks waardoor een groot bedrijventerrein in de Hoeksche Waard is tegengehouden. Daarmee blijft het landelijk karakter van deze omgeving behouden.

Emancipatie
GroenLinks is dé oppositiepartij die zich inzet voor emancipatie en maatregelen die het mensen mogelijk maakt om arbeid en zorg te combineren. Zo heeft GroenLinks de initiatiefwet vaderverlof opgesteld. Deze geeft vaders 10 dagen verlof na de geboorte van hun kind. Zo is er voor de jonge vader geen belemmering om vanaf het begin een gelijkwaardige rol te spelen in de zorg voor het kind. Het is nog niet zeker of dit voorstel het gaat halen, maar het onderwerp staat met het voorstel van GroenLinks wel op de agenda en komt ook terug in de Gezinsnota van Rouvoet die dit najaar verschijnt. Een ander speerpunt is de kinderopvang. De actie ?handen af van de kinderopvang? die GroenLinks startte nadat bekend werd dat het kabinet wilde bezuinigen op de succesvolle regeling voor de kinderopvang werd een groot succes. Meer dan 80.000 handtekeningen werden opgehaald. Ook waren er veel acties van maatschappelijke organisaties, en kwam het onderwerp veel in de media. De staatssecretaris heeft grote moeite om de negatieve beeldvorming over haar beleid tegen te gaan. Het standpunt van GroenLinks is helder: de bezuinigingen moeten van tafel, laat dit kabinet niet één van de weinige succesvolle maatregelen de nek omdraaien.

Internationaal
GroenLinks maakt zich in de Tweede Kamer sterk voor mensenrechten, eerlijke wereldhandel en duurzame globalisering. Eerlijke handel betekent ook dat we in Europa alles doen om producten waar kinderarbeid aan te pas is gekomen te weren. Een motie van GroenLinks voor een Europees importverbod op die producten werd Kamerbreed ondersteund. Minister Verhagen heeft toegezegd zich hard te maken voor de strijd tegen kinderarbeid en heeft het voorstel voor een importverbod ingebracht bij zijn Europese collega-ministers. Een ander concreet resultaat: naar aanleiding van vragen van GroenLinks over misstanden rond kindertehuizen in Bulgarije heeft staatssecretaris Timmermans actie ondernomen. Hij is direct naar Bulgarije afgereisd en heeft geld beschikbaar gesteld om de situatie te verbeteren. Het leverde Timmermans het felbegeerde GroenLinks ‘compliment van de week’ op.

Waarmee heeft u de regering echt in het nauw gebracht en wat is het uiteindelijke effect geweest?

OV chipkaart
De OV chipkaart die de strippenkaart en andere vervoersbewijzen moet gaan vervangen, dreigt op een fiasco uit te lopen. Een experiment in Rotterdam heeft tot vele honderden klachten geleid. En de kaart blijkt zeer fraudegevoelig. Het kabinet weigerde lange tijd om de regie ter hand te nemen om het project te redden. GroenLinks heeft ervoor gezorgd dat de Kamer uiteindelijk de staatssecretaris dwong om een regierol te vervullen. Inmiddels zijn honderden miljoenen euro’s verspild aan dit project.

Wie vindt u de oppositieleider en waarom?

De leider van de grootste oppositiepartij is de oppositieleider (red.: dat is dan Agnes Kant).

Welke partij vindt u het slechtst oppositievoeren en waarom?

Dit oordeel laten wij graag aan anderen over.

Reacties (20)

#1 Niehielist

Nou, dat weten we ook weer. GeenCommentaar is de propagandamiachine van Groen Links.

Ik vind Groen Links de ergste partij uit de geschiedenis van Nederland. Erger dan de NSB. Want ik woon liever naast een mof dan naast een naffer.

 • Volgende discussie
#2 Robert

Wie of wat is een naffer?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 pedro

Erger dan de NSB? Waarom verbaast me dat niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Jay

@1 Nou, dat weten we ook weer. Geen Commentaar is de propagandamiachine van Groen Links.

Waar trek je die conclusie uit?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Eurocraat

Naffer staat voor NoordAfrikaan en Niehilist is op zoveel nieveau”s treurig dat ik neit de moeite ga nemen er op te reageren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Jay

Het leverde Timmermans het felbegeerde GroenLinks ‘compliment van de week’ op.

*grinnik* ik zie al helemaal voor me hoe het complete kabinet staat te springen om zo’n compliment in ontvangst te mogen nemen…

Balkenende: “Pick me! Pick me! Oh Oh! Me!”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Eurocraat

En Camiel Eurlings maar mokken dat ie hem wéér niet heeft gekregen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Baron E

Typische GroenLinks items, dat hebben ze goed gedaan. Van mij zouden ze zich wat meer mogen richten op persoonlijke vrijheden, d.w.z. dat tot speerpunt maken. Daarin kunnen ze makkelijk beter zijn dan anderen, iedereen is natuurlijk voor goede kinderopvang.

De “groene politiek” is wel opvallend in opkomst de laatste tijd (zelfs Rutte heeft het in het nieuwe beginselprogramma vande VVD opgenomen), maar eerlijk gezegd verwacht ik dat GL hier weer niet van kan profiteren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bismarck

@8: “Van mij zouden ze zich wat meer mogen richten op persoonlijke vrijheden”

Op dat punt ben ik het met je eens. Weliswaar stemt GL vrijwel uitsluitend de goede richting uit op dit punt (als 1 van de weinige partijen), maar ik hoor ze er te weinig op hameren en mee profileren, terwijl ik juist wil stemmen op een partij die aangeeft dat nou juist dat voor hun het breekpunt is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 R.

Hierboven is toch het lijstje van plannen van Gl wat het gehaald heeft. Ik vind het wel goed voor een kleine oppositiepartij.

Opkomen voor vrijheden hebben ze vast ook wel gedaan, alleen hebben die voorstellen het wrs niet gehaald en komen ze niet in dit lijstje voor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 R.

Ohja voor de GL mensen die dit lezen

Ik vind dat GL goed bezig is. Ik heb het idee dat de fractie wat constructiever bezig is dan tijdens Balkenende 1,2 en 3, al is het nu natuurlijk ook makkelijker.
Ik hoop dat GL op deze manier verdergaan. (Het laatste compliment is al van voor de zomer, dus ga gauw een nieuwe bedenken en zet hem op de GL website)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Chris

@1

Propagandemacine van GroenLinks? Terwijl we alle partijen de mogelijkheid hebben gegeven hun standpunten voor het voetlicht te brengen?

Mafkees

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 ouwekrakert

ga toch kraken..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Michel

@10: nou ja, bereikt. Er zit heel veel willen in dit lijstje, en minder zaken die echt bereikt zijn. Ook daarvoor geldt dat het lastig is, omdat je een meerderheid moet organiseren. Dat zie ik GL dus ook niet zo doen. Op zich is het voorbeeld van de OV chipkaart actie wel mooi, omdat daar het mobiliseren van de bevolking hielp om iets sterker op de politieke agenda te zetten.

@9: persoonlijke vrijheden ligt toch wat moeilijk in GL. Aan de ene kant een progressieve, individualistische partij, aan de andere kant toch ook nog stevig links en dus gericht op de gemeenschap. Ik vind zelf (als actieve GL volksvertegenwoordiger) het individu lang niet altijd boven het geheel gaan. Alleen als het gaat om zaken die de samenleving niet aangaan (abortus, euthanasie, drugs, privacy, etc). Maar waar het gaat om sociale samenhang, publieke zaken (OV, openbaar onderwijs) gaat het belang van de samenleving wat mij betreft boven het individu.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Baron E

@14, 9
Ik denk dat we het met elkaar eens zijn. Je moet kunnen doen wat jij wilt, maar publieke zaken moeten door goed de overheid geregeld worden, en daar dient eenieder (financieel) flink aan bij te dragen.

Het verschil tussen links-liberaal en rechts-liberaal zou dan het woordje “flink” zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Bismarck

@14: Ik zat bij persoonlijke vrijheden nou niet direct te denken aan belastingverlaging. Dan gaat het mij meer om zaken als recht op vereniging, vrije meningsuiting, privacy en fatsoenlijke rechtsbescherming tegen de staat, die de laatste jaren steeds verder afgebroken worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Kropotkin

@16: afbraak van persoonlijke vrijheden als privacy en fatsoenlijke rechtsbescherming tegen de staat hebben veel met belastingen te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Ab(horsen)

wij van WC eend…. (met GL als best vertegenwoordigde partij binnen GC wat een enorme verassing dit). Of gaat Joost dit berichtje ook wissen omdat het hem niet bevalt? ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Martijn

“wij van WC eend…. (met GL als best vertegenwoordigde partij binnen GC wat een enorme verassing dit).”

Alle oppositiepartijen zijn aangeschreven, dus wat je bedoelt is niet helemaal duidelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Chris

@19

Ik denk dat Ab denkt dat wij GL uitroepen tot oppositiepartij van het jaar.

Ab, het is een serie; alle partijen mochten hun resultaten melden, de lezers mogen stemmen. Dus als je de rest ook even leest, kun je daarna je eigen voorkeur kenbaar maken.

 • Vorige discussie